Page 1

“ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ” ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ (σελ. 13)

Έτος 12ο • Aρ. Φύλ. 2833

ΤΕΤΑΡΤΗ

Tιµή: 0,60 Eυρώ

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΤΗ ΕΥΘΥΜΗ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ

«Η κυβέρνηση οφείλει να στηρίξει την ανάπτυξη της Χαλκιδικής»

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ. Κοντά στα 55 λεπτά αναµένεται να ανοίξει η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης ΣEΛΙ∆Α 4

Σ

το εκλογικό αποτέλεσµα της 4ης Οκτωβρίου και στην “επόµενη µέρα” της Ν.∆., αλλά και της Χαλκιδικής, αναφέρθηκε ο πολιτευτής της Ν.∆. Ευθ. Καρανάσιος σε συνέντευξη Τύπου.

Ο

κ. Καρανάσιος ευχαρίστησε πρωτίστως τους ψηφοφόρους και τους Χαλκιδικιώτες, που

τον τίµησαν µε τη ψήφο τους και τόνισε ότι, από τη θέση που βρίσκεται, θα συνεχίσει να ενδιαφέρεται

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κοινοτική χρηµατοδότηση 4,7 εκατ. ευρώ για επιτήρηση αλιείας ΣEΛΙ∆Α 12

και να προωθεί τα καθηµερινά προβλήµατα των πολιτών και του Νοµού. «Είναι πεποίθησή µου ότι η ήττα της Ν.∆. στις εκλογές οφείλεται κυρίως στην έλλειψη ήθους από ορισµένα κυβερνητικά στελέχη, γεγονός που επηρέασε τον πολίτη. Όµως, θα συνεχίσω παράλληλα να πιστεύω ότι η δουλειά που έκανε η κυβέρνηση Καραµανλή, ήταν ουσιαστική και προωθήθηκαν σηµαντικά ζητήµατα τα πεντέµισι χρόνια της διακυβέρνησης» υπογράµµισε ο κ. Καρανάσιος.

“Ο ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟΣ” Γιορτή τσίπουρου διοργανώνει η Εκπολιτιστική Εταιρεία Νέων Σανών ΣEΛΙ∆Α 3ΣEΛ. 3

Νέες ρυθµίσεις για απόσυρση οχηµάτων και τακτοποίηση ηµιυπαίθριων ΣEΛ. 5


EΠIKOINΩNIA

THΛEΦΩNA ANAΓKHΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Αστυνοµική ∆ιεύθυνση 23710 - 23.227 Τµήµα Ασφάλειας 23710 - 21.640 Γραφείο Ταυτοτήτων 23710 - 21.639 Γραφείο ∆ιαβατηρίων 23710 - 21.632 Τουριστική Αστυνοµία 23710 - 21.646 Α.Τ. Πολυγύρου 23710 - 21.657 & 21.650 Α.Τ. Αρναίας 23720 - 22.205 Α.Τ. Ιερισσού 23770 - 22.206 & 22.236 Α.Τ. Κασσανδρείας 23740 - 22.204 Α.Τ. Ν. Καλλικράτειας 23990 - 21.202 Α.Τ. Ν. Μουδανιών 23730 - 65.580 Α.Τ. Αγίου Νικολάου 23750 - 32.410 Α.Τ. Γαλάτιστας 23710 - 31.400 Α.Τ. Συκιάς 23750 - 41.111 Α.Τ. Ν. Τρίγλιας 23730 - 52.291 Α.Τ. Ορµύλιας 23710 - 42.266 Α.Τ. Μ. Παναγίας 23720 - 31.751 Α.Τ. Αγίου Όρους 23770 - 23.212 Τροχαία

2

Aτζέντα

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009

YΠHPEΣIEΣ NOMAPXIAKHΣ AYTO∆IOIKHΣHΣ YΠHPEΣIEΣ THΣ N.A.X.

∆ιεύθυνση Xωροταξίας 23713 - 51.241

Nοµάρχης 23713 - 51.244

∆ιεύθυνση Π/θµιας Eκπ/σης 23710 - 23.278

Aντινοµάρχης A’ 23713 - 51.406

∆ιεύθυνση ∆/θµιας Eκπ/σης 23710 - 22.134

Aντινοµάρχης B’ 23713 - 51.407

Tµήµα Bιοµηχανίας 23713 - 51.288

Aντινοµάρχης Γ’ 23713 - 51.309

Tµήµα Eµπορίου 23713 - 51.299

Aντινοµάρχης ∆’ 23713 - 51.309

Tµήµα Συγκοινωνιών 23710 - 22.043

Γραφείο Tύπου 23713 - 51.401

Tµήµα Περιβάλλοντος 23713 - 51.297

Πρόεδρος N.Σ. 23713 - 51.249

Tµήµα Tουρισµού 23713 - 51.261

Γ. Γραµµατέας Ν.Α.Χ. 23713 - 51.402

Tµήµα ∆ιαβατηρίων 23713 - 51.251

Γραφείο Mειοψηφίας 23713 - 51.430

Tµήµα Eγγείων Bελτιώσεων 23710 - 23.458

Γραφείο Προγραµµατισµού 23713 - 51.248

Oργαν. Eργατικών Kατοικιών 23710 - 22.843

∆ιεύθυνση Eσωτερικών 23713 - 51.262

ETAIPEIEΣ THΣ N.A.X.

∆ιεύθυνση Oικονοµικών 23713 - 51.252

ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. 23710 - 24.407 & 24.507

∆ιεύθυνση Yγιεινής 23713 - 51.233

ΚΕΠΑΜΑΧ 23710 - 23.466

∆ιεύθυνση Tεχνικών Έργων 23713 - 51.218 ∆ιεύθυνση Kοιν. Πρόνοιας 23713 - 51.235

Περιφερειακός ∆ιευθυντής 23710 - 21.580,1

∆ιεύθυνση Kτηνιατρικής 23713 - 51.286

Τµ. Τ.Υ.∆.Κ. 23710 - 21.586 & 21.593,4,5

∆ιεύθυνση Eσωτερικών 237103 - 51.262

Τµ. Τ.Α. & Αλλοδαπών 23710 - 21.584,5

∆ιεύθυνση Aγροτ. Aνάπτυξης 23713 - 51.274

Τµ. Γραµµατείας 23710 - 21.582,3

∆ιεύθυνση Πολιτικής Γης 23713 - 51.215

∆ιεύθυνση ∆ασών 23710 - 24.272

∆ιεύθυνση Aνθρ. ∆υναµικού 23713 - 51.262

Παναγίας 23720 - 31.751 & 31752 Τρίγλιας 23730 - 53.373 & 53.378 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 199 & 23710 - 22.798 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Πρωτοδικείο Πολυγύρου 23710 - 29.205

∆HMOI THΣ XAΛKI∆IKHΣ ∆. Ανθεµούντα 23713 - 51.700

∆. Παλλήνης 23743 - 50.200

∆. Αρναίας 23720 - 22.323

∆. Παναγίας 23720 - 31.000

∆. Ζερβοχωρίων 23710 - 61.661

∆. Πολυγύρου 23713 - 50.700

∆. Καλλικράτειας 23993 - 50.002

∆. Σιθωνίας 23750 - 22.005

∆. Κασσάνδρας 23740 - 22.209

∆. Σταγείρων - Ακάνθου 23770 - 22.216

∆. Μουδανιών 23733 - 50.201

∆. Τορώνης 23753 - 50.200

∆. Ορµύλιας 23713 - 51.000

∆. Τρίγλιας 23730 - 52.222

Εισαγγελία 23710 - 29.203 Ειρηνοδικείο Πολυγύρου 23710 - 29.161 ∆ΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ιεύθυνση ∆ασών 23710 - 24.722 ∆ασαρχείο Πολυγύρου 23710 - 22.250 ∆ασαρχείο Αρναίας 23720 - 21.209 ∆ασαρχείο Κασσάνδρας 23740 - 20.792 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Τηλεφωνικό Κέντρο 23710 - 20.101 Ραντεβού 23710 - 22.130 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Μουδανιών 23733 - 50.000

Παλαιοχωρίου 23720 - 41.472 Αγίου Όρους 23770 - 23.217 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ Πολύγυρος 23710 - 22.240 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ Ιερισσού 23770 - 22.666 & 22.576 Ν. Μουδανιών 23730 - 21.172 Ν. Μαρµαρά 23750 - 71.933 ∆άφνης 23770 - 23.682

ΣTAΘMAPXEIA KTEΛ

∆.O.Y. Πολυγύρου 23710 - 22.265 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ Πολυγύρου 23710 - 22.488 Ν. Μουδανιών 23730 - 21.465 Κασσάνδρας 23740 - 22.525 Αρναίας 23720 - 22.664 Συκιάς 23750 - 41.123 Ιερισσού 23770 - 23.567 ΤΕΛΩΝΕΙΑ Ν. Μουδανιών 23730 - 21.496 Κασσάνδρας 23740 - 22.695 Ν. Καλλικράτειας 23990 - 21.548 Ιερισσού 23770 - 22.063 Γερακινής 23710 - 51.205 ∆άφνης 23770 - 23.269 

TPAΠEZEΣ AΓPOTIKH Iερισσού 23770 - 23.500 Kασσανδρείας 23740 - 22.205 N. Mουδανιών 23730 - 21.312 Nικήτης 23750 - 22.522 N. Kαλλικράτειας 23990 - 22.888 Πολυγύρου 23710 - 22.306 ALFA BANK Kαλλιθέας 23740 - 25.540 N. Mουδανιών 23730 - 25.380 EΘNIKH

KENTPA EΞYΠHPETHΣHΣ ΠOΛITΩN Νοµαρχίας 23713 - 51.410 & 51.418

K.E.Π. Καλλικράτειας 23990 - 20.051

Ραντεβού ΚΤΕΟ 23713 - 51.411

K.E.Π. Κασσάνδρας 23740 - 20.510

Γωνιά Αγρότη 23713 - 51.414

K.E.Π. Μουδανιών 23730 - 65.796

Ανοιχτή Γραµµή 15.697

K.E.Π. Ορµύλιας 23710 - 42.092

K.E.Π. Πολυγύρου 23710 - 21.700

K.E.Π. Παλλήνης 23740 - 53.750

K.E.Π. Αρναίας 23720 - 22.884

K.E.Π. Παναγίας 23720 - 31.891

K.E.Π. Ανθεµούντα 23710 - 32.001

K.E.Π. Σιθωνίας 23750 - 20.244

K.E.Π. Ζερβοχωρίων 23710 - 61.711

K.E.Π. Τορώνης 23750 - 41.100

K.E.Π. Ιερισσού 23770 - 21.117

K.E.Π. Τρίγλιας 23730 - 52.375

Κασσάνδρειας 23740 - 22.222 Αγίου Νικολάου 23750 - 31.788

∆.O.Y. Ν. Μουδανιών 23730 - 21.548

Aρναίας 23720 - 22.208

Ν. Μουδανιών 23730 - 22.100 & 65.670 Τµήµατα Λαθροµετανάστευσης

∆.O.Y. Αρναίας 23720 - 22.544 ∆.O.Y. Κασσάνδρειας 23740 - 22.695

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Πολυγύρου 23710 - 21.662,3

Ορµύλιας 23710 - 42.266

OIKONOMIKEΣ YΠHPEΣIEΣ

Aρναίας 23720 - 22.518 Iερισσού 23770 - 22.000 Kασσανδρείας 23740 - 22.711 N. Mαρµαρά 23750 - 72.123 N. Mουδανιών 23730 - 21.305 N. Kαλλικράτειας 23990 - 21.697 Πολυγύρου 23710 - 22.175 EMΠOPIKH N. Mουδανιών 23730 - 21.157 Πολυγύρου 23710 - 22.800 EUROBANK N. Mουδανιών 23730 - 66.020

IEPEΣ MONEΣ TOY AΓIOY OPOYΣ Πολιτική ∆ιοίκηση 23770 - 23.230

Ι.Μ. Φιλοθέου 23770 - 23.256

Ιερά Επιστασία 23770 - 23.224

Ι.Μ. Σίµωνος Πέτρας 23770 - 23.254

Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας 23770 - 23.754

Ι.Μ. Αγίου Παύλου 23770 - 23.741

Ι.Μ. Βατοπεδίου 23770 - 41.488

Ι.Μ. Σταυρονικήτα 23770 - 23.255

Ι.Μ. Ιβήρων 23770 - 23.643

Ι.Μ. Ξενοφώντος 23770 - 23.633

Ι.Μ. Χελανδαρίου 23770 - 23.797

Ι.Μ. Γρηγορίου 23770 - 23.668

Ι.Μ. ∆ιονυσίου 23770 - 23.687

Ι.Μ. Εσφιγµένου 23770 - 23.796

Ι.Μ. Κουτλουµουσίου 23770 - 23.226

Ι.Μ. Παντελεήµονος 23770 - 23.252

Ι.Μ. Παντοκράτορος 23770 - 23.880

Ι.Μ. Κασταµονίτου 23770- 23.228

Ι.Μ. Ξηροποτάµου 23770 - 23.251

Γραφεία Προσκυνητών

KYΠPOY N. Mουδανιών 23730 - 26.900 ΠANEΛΛHNIA N. Mουδανιών 23730 - 66.040 ΠEIPAIΩΣ N. Mουδανιών 23730 - 25.393 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Πολύγυρος 23710 - 24.300

ΦOPEIΣ TOYPIΣMOY Ένωση Ξενοδοχείων 23104 - 29.020

Ι.Μ. Ζωγράφου 23770 - 23.247

Θεσσαλονίκης 2310 - 25.25.75 & 25.25.78

Ένωση Κάµπινγκ 23710 - 24.600

Θεσσαλονίκης 2310 - 31.65.55

Ι.Μ. ∆οχειαρίου 23770 - 23.245

Ουρανούπολης 23770 - 71.421

Οµοσπ. Ενοικ. ∆ωµατίων 23710 - 24.992

Πολυγύρου 23710 - 22.309

Ι.Μ. Καρακάλου 23770 - 23.225

Πλοίο Γραµµής 23770 - 71.016

Αρναίας 23720 - 22.278

EKKΛHΣIAΣTIKA I∆PYMATA

Ν. Μουδανιών 23730 - 21.228 Κασσάνδρειας 23740 - 22.214 Καλλιθέας 23740 - 23.714 Ν. Καλλικράτειας 23990 - 21.048

ΦOPEIΣ ΠOΛ/ΣMOY Mουσείο Πολυγύρου 23710 - 22.148 Σπήλαιο Πετραλώνων 23730 - 71.170

TAΞI Πολύγυρος 23710 - 22.460

Ι.Μ. Ευαγγελισµού Θεοτόκου

Ν. Μουδανιά 23730 - 21.371 - 61.245

Κασσανδρείας & Πολυγύρου

(Ορµύλια 23710 - 41.278

Αρναία 23720 - 22.212

23710 - 21.806 & 21.805

Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη Προδρόµου

Άγιος Νικόλαος 23750 - 31.324

ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ

Ιερισσού, Αγίου Όρους & Αρδαµερίου

(Μεταµόρφωση) 23750 - 61.592

Ν. Καλλικράτεια 23990 - 23.333

23720 - 22.207 & 22.641

Ι.Μ. Φοβεράς Προστασίας

Κασσάνδρεια 23740 - 91.559

(Μ. Παναγία) 23720 - 32.134

Ν. Μαρµαράς 23750 - 71.500

Ι.Μ. Οσίου Αρσενίου

Ι.Μ. Οσίου Ιωάννη του Ρώσου

Μ. Παναγία 23720 - 31.111

(Βατοπέδι) 23710 - 41.880

(Αγία Παρασκευή) 23740 - 61.656

Συκιά 23750 - 41.327

ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ


Πολιτική

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009

«Απαραίτητες οι διαδικασίες στα κοµµατικά όργανα µετά την ήττα µας στις εκλογές» ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΤΗ ΕΥΘΥΜΗ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ

3

EΠIKOINΩNIA

Σανά: Γιορτή τσίπουρου διοργανώνει η Εκπολιτιστική Εταιρεία Νέων “Ο Απολλώνειος” Τ

ην καθιερωµένη γιορτή Τσίπουρου οργανώνει µε τη

στήριξη του ∆ήµου Πολυγύρου η Εκπολιτιστική Ε-

ταιρεία Νέων Σανών “Ο Απολλώνειος”», την ερχόµενη Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2009 στις 11:00 το πρωί. Οι παραγωγοί των Σανών γιορτάζουν τη νέα σοδειά τους και καλούν τον κόσµο να διασκεδάσει µαζί τους. Η εκδήλωση, που στόχο έχει την προβολή και την οικονοµική τόνωση του Τοπικού ∆ιαµερίσµατος των Σανών, θα περιλαµβάνει χορούς, δωρεάν τσίπουρο και µεζέδες για τους επισκέπτες, ενώ το γλέντι έχει αναλάβει λαϊκή ορχήστρα της περιοχής.

ΣEΛ. 1Ο Ευθύµης Καρανάσιος στις

να καταφέρω να µιλήσω µε

κό αποτέλεσµα της Χαλκιδικής,

αυτά τα θέµατα. Τουλάχιστον,

τους πολίτες, να παρουσιάσω

σηµείωσε ότι έγιναν λάθη,

εγώ µετά το Συνέδριο θα ανα-

τις θέσεις και τις απόψεις µου.

αφού µετά τις Ευρωεκλογές

λάβω προσωπικές πρωτοβου-

γκέντρωσε 5.674 σταυρούς και

Εν πάση περιπτώσει είναι

δεν έγινε κανένας διάλογος στα

λίες, για να ξεκινήσουν διαδικα-

ήρθε δεύτερος σε ψήφους, ενώ

µιά παράµετρος που πρέπει ο

όργανα, ούτε αναζητήθηκαν οι

σίες στα όργανα.

παράλληλα ήταν ο µόνος που

πολίτης να κρίνει και να συγκρί-

παραλείψεις και οι ευθύνες για

Πιστεύω ότι µε την ανάδει-

αύξησε το ποσοστό του, σε σχέ

νει», ανέφερε ο κ. Καρανάσιος.

το γενικότερο µειωµένο ποσο-

ξη νέου αρχηγού θα έχουµε και

στό που συγκέντρωσε η Ν.∆.

διαδικασίες στις Νοµαρχιακές

εκλογές της 4ης Οκτωβρίου συ-

ση µε τις εκλογές του 2007, α-

Ο Ευθ. Καρανάσιος τόνισε

πό τους υποψηφίους της Ν.∆.

ότι η Ν.∆. πρέπει να έχει µιά ου-

«Είναι ανάγκη να ξεκινήσει

Επιτροπές στις οποίες θεωρώ

στη Χαλκιδική.

σιαστική και δυναµική αντιπολί-

µετά το Συνέδριο µέσα στο

πως πρέπει να αναδειχθούν νέα

«∆εν σας κρύβω ότι το απο-

τευση γι’ αυτό θα πρέπει να

όργανα του Κόµµατος ένας διά-

πρόσωπα», υπογράµµισε ο κ.

τέλεσµα της Ν.∆. στο Νοµό µε

εκλεγεί νέος αρχηγός, µε στόχο

λογος και µιά διαδικασία, προ-

Καρανάσιος.

στεναχώρησε, γιατί θα µπορού-

την ενότητα του κόµµατος.

κειµένου να συζητηθούν όλα

σα να είχα κερδίσει τη δεύτερη

«Θα είµαστε εδώ να παρα-

έδρα. Όµως, αισθάνοµαι και ικα-

κολουθούµε τα πεπραγµένα της

νοποίηση, διότι έκανα µιά προ-

νέας κυβέρνησης και µαζί µε

σωπική προσπάθεια µε αξιοπρέ-

όλους τους βουλευτές να προ-

πεια. Είναι γεγονός ότι, ένας πο-

ωθήσουµε τα θέµατα του Νο-

λιτευτής που µπαίνει στη διαδι-

µού. ∆εν µπορώ να διανοηθώ

κασία των εκλογών ως υποψή-

ότι η νέα κυβέρνηση θα επιχει-

φιος, είναι δύσκολο να συγκρι-

ρήσει να σταµατήσει, για παρά-

θεί µε εν ενεργεία βουλευτές,

δειγµα, τον προγραµµατισµό

οι οποίοι έχουν σαφώς κάποια

των έργων της Νοµαρχίας Χαλ-

πλεονεκτήµατα, όπως τα οργα-

κιδικής. Η κυβέρνηση πρέπει να

νωµένα βουλευτικά τους γρα-

δει τι έχει δροµολογηθεί και να

φεία, τους υπαλλήλους τους,

συνεχίσει να προωθεί κι άλλα

τα αυτοκίνητά τους κ.λπ. Εγώ

έργα για την ανάπτυξη της Χαλ-

έπρεπε να επιδείξω επιµονή και

κιδικής».

υποµονή και µε πολύ δουλειά

Αναφερόµενος στο εκλογι-

Θ. ∆ΟΥΚΑΣ


EΠIKOINΩNIA

4

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ

H γνώµη µας

Κοντά στα 55 λεπτά το λίτρο αναµένεται να ανοίξει η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης

H

διαχείριση της “επόµενης µέρας” της Nέας ∆ηµοκρατίας από τους δελφίνους δείχνει το πόσο σκέπτονται την τύχη του Kόµµατος, σε σχέση µε το προσωπικό τους συµφέρον. πί µία και πλέον εβδοµάδα αναλώνονται σε προτάσεις επί προτάσεων για τον τρόπο ανάδειξης του νέου αρχηγού, µε φανερή την πρόθεσή τους να προβάλουν τη συµφέρουσα γι’ αυτούς τακτική ως την καλύτερη για το Kόµµα διαδικασία επιλογής της ηγεσίας του. όνον η Nτόρα Mπακογιάννη βγήκε και δήλωσε ξεκάθαρα ότι διεκδικεί την αρχηγία της Nέας ∆ηµοκρατίας µε οποιαδήποτε διαδικασία συµφέρει στην Παράταξη, σε αντίθεση µε τους άλλους συνδιεκδικητές, οι οποίοι προσπαθούν να προωθήσουν τη διαδικασία που συµφέρει στις υποψηφιότητές τους. ι αυτό συµβαίνει, ίσως γιατί νιώθουν “σώγαµπροι” στην ίδια τους την Παράταξη, την οποία –ας µην το ξεχνάµε– κάποτε εγκατέλειψαν, για την προσωπική τους αρχηγική καριέρα µέσω νέων κοµµατικών σχηµατισµών. ρχονται, λοιπόν, τώρα οι κύριοι Σαµαράς και Aβραµόπουλος να θέσουν υποψηφιότητα για την αρχηγία της Nέας ∆ηµοκρατίας, την οποία άφησαν έκθετη σε δύσκολες περιστάσεις, µε το πρόσχηµα ότι ενδιαφέρονται για την πολιτική της προοπτική; Aν έτρεφαν τέτοια αισθήµατα για την Παράταξη, όχι µόνο δεν θα την είχαν θέσει σε δοκιµασία κατά το πρόσφατο παρελθόν, αλλά θα είχαν παραµείνει στυλοβάτες της συνοχής της όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντας πολιτικές µάχες για την επικράτησή της. ε ποιά λογική –και κυρίως ηθική– έρχονται να σταθούν δίπλα στην κ. Mπακογιάννη, η οποία, όταν οι ίδιοι καµάρωναν ως αρχηγοί των θνησιγενών κοµµάτων τους –αντιπολιτευόµενοι, µάλιστα, µε πάθος τη Nέα ∆ηµοκρατία– προέβαλλε αντίσταση στις δικές τους βολές, υπερασπιζόµενη τις αρχές της Παράταξης; ι εν λόγω κύριοι επέστρεψαν στη Nέα ∆ηµοκρατία, όχι επειδή την πόνεσαν (κατόπιν αυτοκριτικής), αλλά επειδή απέτυχαν ως φερέλπιδες πολιτικοί ηγέτες. Aλήθεια, αν υφίσταντο µέχρι σήµερα τα κόµµατά τους, θα προσέτρεχαν να καταθέσουν την αγωνία τους για την τύχη της Nέας ∆ηµοκρατίας;

Kοινωνία

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009

E

M K

Έ

M O

Ο

ι φετινές τιµές είναι χα-

οδηγό ή τον συνοδηγό του βυ-

µενή µε µία µεταλλική βέργα

2 χ 1,25 χ 1,25 = 3,125 κυβ.

µηλότερες από τις πε-

τιοφόρου αυτοκινήτου πόσα ε-

για να βρεθούν πόσα λίτρα

µέτρ. Άρα αυτή η δεξαµενή χω-

ρυσινές, ενώ αποκλίσεις θα υ-

κατοστά είναι το ύψος του πε-

πετρελαίου αντιστοιχούν στο

ράει 3.125 λίτρα.

πάρξουν για τους κατοίκους

τρελαίου στη δεξαµενή πριν

ένα εκατοστό (έναν πόντο) του

αποµακρυµένων περιοχών.

αρχίσει να δίνει πετρέλαιο και

ύψους της. Σε ό,τι αφορά τον υπολογι-

στοιχούν 3.125 λίτρα, στο ένα

- Στην απόδειξη πληρωµής

σµό των λίτρων που αντιστοι-

εκατοστό του ύψους αντιστοι-

που θα δώσει ο οδηγός του βυ-

χούν σε ένα εκατοστό (ένα πό-

χούν 3.125: 125=25 λίτρα.

Το Ελληνικό Κέντρο Κατανα-

τιοφόρου να αναγράφεται το

ντο) ύψους της δεξαµενής το

Εποµένως, αν η δεξαµενή

λωτών εφιστά την αυξηµένη

ύψος σε εκατοστά του πετρε-

Ελληνικό Κέντρο Καταναλωτών

είχε µέσα 12 εκατοστά πετρε-

προσοχή των πολιτών, που θα

λαίου της δεξαµενής πριν και

αναφέρει:

λαίου πριν από την παράδοση

παραλάβουν πετρέλαιο εν όψει

µετά την παράδοσή του.

Επίσης, οι τιµές είναι διαφορετικές ανάλογα µε την ποσότητα των παραγγελιών.

Έδρα: Πολύγυρος (Πλατεία Mακεδονοµάχων 21) T.K. 631 00 Tηλ. - fax: 23710 - 23.000 * Web: epikoinonia-news.gr e-mail: vagglipress@gmail.com Yποκατάστηµα - Tυπογραφείο: ∆ιασταύρωση Πορταριάς • Tηλ.: 23730 - 26.030, fax: 23730 - 23.115 ∆ιεύθυνση αλληλογραφίας: Χρυσοστόµου Σµύρνης 10, Νέα Μουδανιά, 632 00 I∆IOKTHTPIA - EK∆OTPIA: Άννα Aστ. Bαγγλή ∆IEYΘYNTHΣ: Θοδωρής ∆ούκας APXIΣYNTAKTΡΙΑ: Mπάρµπαρα Παπαζαφειρίου AΘΛHTIKO PEΠOPTAZ: Άγγελος Aστ. Bαγγλής ANAKOINΩΣEIΣ • ∆IAKHPYΞEIΣ • ∆IAΦHMIΣEIΣ • IΣOΛOΓIΣMOI ∆ηµόσιο: 2 Eυρώ / εκατοστό • Iδιώτες: 5 Eυρώ / εκατοστό ETHΣIA ΣYN∆POMH Iδιωτών: 150 Eυρώ • ∆ηµοσίου - O.T.A. - Σωµατείων: 250 Eυρώ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: Eθνική Tράπεζα - Aρ. Λογ.: 421/403403-18 Tράπεζα Πειραιώς - Aρ. Λογ.: 5259/02384300-7 Tα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστικοί ευθύνη.

πόσο µετά την παράδοσή του.

Για παράδειγµα, παίρνουµε

και 102 εκατοστά πετρελαίου

Επίσης, στην απόδειξη πρέ-

µια δεξαµενή µε διαστάσεις 2

µετά την παράδοση, τότε πρέ-

το Ελληνικό Κέντρο Καταναλω-

πει να υπάρχουν συµπληρωµέ-

µέτρα µήκος, 1,25 µέτρα πλά-

πει να πληρωθούν (102-12) χ 25

τών (ΕΛΚΕΚΑ).

να όλα τα απαιτούµενα από τον

τος, 1,25 µέτρα ύψος. Ο όγκος

= 2.250 λίτρα πετρελαίου.

της παραπάνω δεξαµενής είναι,

της χειµερινής περιόδου εφιστά

Σε ανακοίνωση του, συµ-

νόµο στοιχεία (όπως ονοµατε-

βουλεύει του καταναλωτές προ

πώνυµο και διεύθυνση, ποσότη-

κειµένου αυτοί να µην πέσουν

τα, ώρα παράδοσης κλπ). Σε κά-

θύµατα κλοπής. Συγκεκριµένα

θε άλλη περίπτωση να σηµειώνουν τις λέξεις «µε κάθε επι-

σηµειώνει: Kωδικός: 1048 (Mέλος του Σ.H.Π.E.) Aριθµός Σήµατος: 195254

Αφού στα 125 εκατοστά (όλο το ύψος της δεξαµενής) αντι-

- Να κάνουν σύγκριση τιµών µετά από έρευνα αγοράς. - Είναι αναγκαίο τουλάχι-

φύλαξη». - Τέλος για να πληρώσουµε το πετρέλαιο, πρέπει να λη-

στον µια φορά τον χρόνο να

φθούν υπόψη εκτός από την έ-

πραγµατοποιείται συντήρηση-

νδειξη του µετρητή και τα εκα-

ρύθµιση του συστήµατος της

τοστά πετρελαίου που µπήκαν

κεντρικής θέρµανσης.

στη δεξαµενή.

- Να µετρηθεί µαζί µε τον

- Να ογκοµετρηθεί η δεξα-

¢∞¡∂π∞ ∫∞∆∞¡∞§ø∆π∫∞ ¢¿ÓÂÈ· ηٷӷψÙÈο, ¤ˆ˜ 30.000 ¢ÚÒ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌfi Î·È ∆ÂÈÚÂÛ›·, Û ȉÈÒÙ˜ - ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÂÓÙfi˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ (4) ËÌÂÚÒÓ. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¤ÍÈ ∆Ú¿Â˙˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂ÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÛÙËÓ fiÏË Û·˜. ∑∏∆√À¡∆∞π ™À¡∂ƒ°∞∆∂™ ∆ËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2310 - 554.514 Fax: 2310 - 554.517. ∫ÈÓËÙfi: 6972 - 886.998. Website: www.moneycashgram.gr

ZΩOλογίες

[]


Κοινωνία

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009

Νέες ρυθµίσεις για απόσυρση και ηµιυπαίθριους

5

EΠIKOINΩNIA

Τόνωση της αγοράς, στήριξη ΜΜΕ και ενίσχυση παραγωγής

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Β∆ΟΜΑ∆ΑΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ζητεί από τη νέα κυβέρνηση το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης

Τ

ην ανάγκη για στοχευόµενες πολιτικές, σταθερό επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον, δίκαιη

φορολογική αντιµετώπιση και δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης µε την πολιτεία, εν µέσω της οικονοµικής κρίσης, υπογραµµίζει σε επιστολή του προς την κυβέρνηση και τα κόµµατα της αντιπολίτευσης το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). Καταθέτοντας δέσµη µέτρων, το ΒΕΘ επαναλαµβάνει ότι η ρευστότητα αποτελεί κινητήριο µοχλό για τις επιχειρήσεις, που "ακροβατούν µεταξύ ακάλυπτων επιταγών και µειωµένων πωλήσεων". Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει µεταξύ άλλων: επαναφορά της µεταποίησης και παραγωγής στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής λήψη άµεσων µέτρων για πάταξη της φοροδιαφυγής, επιτάχυνση υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013, ενίσχυση ρευστότητας των ΜΜΕ, θεσµοθέτηση προγράµµατος τύπου ΤΕΜΠΜΕ αποκλειστικά για τη µεταποίηση, απαλλαγή των επιχειρήσεων από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων για τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα, κ.α.

E

Στο νέο υπουργείο προβλέ-

Για τη σχέση κράτους-επιχειρήσεων, το ΒΕΘ προτείνει

πεται η δηµιουργία τριών Γενι-

µεταξύ άλλων: κεφαλαιοποίηση των οφειλών (ληξιπρόθε-

κών Γραµµατειών: της Ενέργει-

σµων και µη) των ΜΜΕ και των επαγγελµατιών που επλή-

ντός της ερχόµενης ε-

βάνουν την απόσυρση των Ι.Χ.

για την αγορά κυρίως υβριδικής

βδοµάδας αναµένεται να

και τα περιβαλλοντικά τέλη) το

τεχνολογίας οχηµάτων.

ανακοινωθούν οι νέες προτά-

Yπουργείο Περιβάλλοντος προ-

σεις της κυβέρνησης σχετικά µε

σανατολίζεται στη λήψη µέτρων

Περιβάλλοντος

προετοιµάζει

ας και Κλιµατικής Αλλαγής, της

γησαν από την οικονοµική κρίση, µείωση των ασφαλιστι-

τα θέµατα της “τακτοποίησης”

που θα έχουν µεγαλύτερο περι-

νέα ολοκληρωµένη πρόταση για

Χωροταξίας - Αστικής Ανάπλα-

κών εισφορών σε βάθος χρόνου, δηµιουργία στον ΟΑΕΕ

των ηµιυπαίθριων χώρων και της

βαλλοντικό όφελος. Σε αυτό το

το

σης και του Περιβάλλοντος-∆α-

λογαριασµού στήριξης από τους ίδιους τους επιχειρηµα-

απόσυρσης των παλαιών και

πλαίσιο, και επειδή έχει ξεκινή-

χώρων, προκειµένου να αντιµε-

σών και Φυσικών Πόρων, ενώ θα

τίες προκειµένου να συσταθεί Ταµείο Ανεργίας, βελτίωση

ρυπογόνων οχηµάτων. Ειδικότε-

σει ήδη η απόσυρση πολλών αυ

τωπιστούν τα φαινόµενα της

δηµιουργηθεί και µια Ειδική

του ασφαλιστικού συστήµατος κ.α. Προτείνει ακόµη την

ρα, όπως αναφέρουν πηγές προ

τοκινήτων, οι νέες ρυθµίσεις α-

άναρχης δόµησης αλλά και να

Γραµµατεία Επιθεωρητών Περι-

ίδρυση Τράπεζας Ασφαλιστικών Ταµείων Μικροµεσαίων

σκείµενες στο Yπ. Περιβάλλον-

ναµένεται να αφορούν κυρίως

αποφευχθούν και τα προβλήµα-

βάλλοντος.

Επιχειρήσεων, επισηµαίνοντας πως το ρόλο αυτό µπορεί

Παράλληλα το Yπουργείο

θέµα

των

ηµιυπαίθριων

τος, τα δύο αυτά ζητήµατα απα-

τα περιβαλλοντικά τέλη, και εί-

τα που συνάντησε στο ΣτΕ η

σχολούν ιδιαιτέρως τη νέα ηγε-

ναι πολύ πιθανόν ότι θα αλλάξει

ρύθµιση Σουφλιά.

σία καθώς τα µέτρα που εξήγ-

ο τρόπος υπολογισµού τους βά-

γειλε η προηγούµενη κυβέρνη-

Σηµειώνεται ότι ήδη αποφα-

να παίξει άµεσα το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο.

σίστηκε ότι τον τοµέα ευθύνης

Επιπλέον προτείνει: επέκταση του χρονικού ορίου για

Αξίζει να τονισθεί ότι στο γε-

της Ενέργειας αναλαµβάνει ο υ-

το σφράγισµα των επιταγών από τις τράπεζες και την

σει των ρύπων και όχι του κυβι-

νικότερο πλαίσιο των αναθεω-

φυπουργός Γιάννης Μανιάτης

αναγγελία στον Τειρεσία αλλά και παροχή ενισχύσεων και

ση εί-ναι σε εξέλιξη και χρήζουν

σµού των οχηµάτων, ενώ ενδέ-

ρήσεων των ισχύοντων µέτρων

και τον τοµέα «Περιβάλλον - Xω-

κινήτρων προς τις επιχειρήσεις, για τη διατήρηση των υφι-

άµεσης προτεραιότητας προκει-

χεται να γίνουν και κάποιες βελ-

εξετάζεται και η αλλαγή στο χω-

ροταξία - Πολεοδοµία», ο υφυ-

στάµενων θέσεων εργασίας.

µένου να αποφευχθούν προ-

τιώσεις και στη διαδικασία της

ροταξικό του τουρισµού ενώ ε-

πουργός Θάνος Μωραΐτης.

βλήµατα στους πολίτες.

απόσυρσης µε στόχο την καλύ-

νδέχεται να πραγµατοποιηθούν

Προς το παρόν εκκρεµεί η

ΒΕΘ εντάσσονται: η λήψη άµεσης απόφασης για τις διαδικασίες υλοποίησης της µετεγκατάστασης της ∆ΕΘ, ανά-

Για την περιφερειακή ανάπτυξη, στις προτάσεις του

Oσον αφορά τις τροποποι-

τερη προστασία του περιβάλ-

και αλλαγές στο χωροταξικό

έκδοση του Προεδρικού ∆ιατάγ-

ήσεις στις υφιστάµενες ρυθµί-

λοντος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι

που αφορά τις ανανεώσιµες πη-

µατος, η οποία θα καθορίζει ε-

πτυξη µητροπολιτικού πάρκου στις εγκαταστάσεις του

σεις για την αντιµετώπιση της

το ΠΑΣΟΚ στο κυβερνητικό του

γές ενέργειας αλλά και το Ρυθ-

πακριβώς τις αρµοδιότητες του

υφιστάµενου εκθεσιακού κέντρου και επιτάχυνση των δια-

ατµοσφαιρικής ρύπανσης του

πρόγραµµα τασσόταν υπέρ της

µιστικό Σχέδιο Αττικής.

νέου υπουργείου.

δικασιών υλοποίησης της "Ζώνης Καινοτοµίας Θεσ/νίκης".

πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε, (που περιλαµ-

θέσπισης κινήτρων απόσυρσης

∆ιαδικτυακή πινακοθήκη 34.000 έργων

Έ

να σπουδαίο δώρο στο φιλό-

WorkOfArt/dbaccess.asp µέσω της ο-

«Θέλαµε η νέα ιστοσελίδα να είναι

τεχνο κοινό έκανε η Interpol

ποίας θα καταθέσουν αίτηση για να

προσβάσιµη από όσο το δυνατόν

στην προσπάθειά της να εντοπίσει

λά-βουν τους απαραίτητους κωδικούς

περισσότερους ανθρώπους» σηµειώνει

έργα τα οποία έχουν κλαπεί και αγνο-

πρόσβασης στην ιστοσελίδα.

ο ντετέκτιβ της Ιντερπόλ Καρλ-Χάιντς Κιντ, συντονιστής της Μονάδας Έ-

ούνται εδώ και δεκαετίες. ∆ηµιούργη-

Μόλις λάβουν τους κωδικούς θα

σε µία σπάνια διαδικτυακή «πινακοθή-

µπορούν να θαυµάσουν από την οθόνη

κη» που αριθµεί περί τις 34.000 έργα

του υπολογιστή τους έργα των Ρέµ-

«Η νέα ιστοσελίδα προορίζεται,

τέχνης και είναι προσβάσιµη σε όσους

πραντ, Βερµέερ, Καραβάτζιο, Πικάσο,

βεβαίως, εν µέρει για µουσεία ή εµπό-

Σεζάν, Μανέ, Ντεγκά, Νταλί, Χένρι

ρους τέχνης που µπορεί να έχουν

Μουρ και όχι µόνο.

αµφιβολίες για ένα έργο τέχνης που

... έχουν Ίντερνετ. Σύµφωνα µε το Βήµα, οι ενδιαφε-

ργων Τέχνης του οργανισµού.

φθάνει σε αυτούς, θα θέλαµε όµως να

ρόµενοι µπορούν να πληκτρολογή-

Η «πινακοθήκη» αποτελείται από

σουν στον υπολογιστή τους τη διεύ-

συνολικά 26 κατηγορίες τέχνης και

τη δει όσο το δυνατόν µεγαλύτερο

θυνση http://www.interpol.int/Public/

καλλιτεχνικών αντικειµένων.

κοινό» συµπληρώνει.


EΠIKOINΩNIA

6

Κοινωνία

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009

Στόχος της ελληνογερµανικής αποστολής τα Ιµαλάια Σ

τις 24 Οκτωβρίου 2009,

λάια, στην περιοχή Khumbu,

αποχωρεί η ελληνογερ-

στο ανατολικό Νεπάλ. Η κορυ-

µανική αποστολή στα Ιµαλάια

φή ονοµάστικε «Άιλαντ πικ» το

µε χορηγό το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ

1951 από τον Έρικ Σίπτον, δε-

Θεσσαλονίκης

δοµένου ότι εµφανίζεται σαν

Στόχος της οι κορυφές Is-

ένα νησί σε θάλασσα από πάγο

land Peak & Mera Peak στην πε-

όταν παρατηρείται από το Ding-

ριοχή του Έβερεστ στο Νεπάλ

boche. Η κορυφή το 1983 µετο-

καθώς και το πέρασµα «Amphu

νοµάστηκε σε «Imja Tse», αλλά

Lapcha La pass» που συνδέει τα

παραµένει δηµοφιλής η παλαι-

δύο βουνά. Το «Imja Tse», περισ-

ότερη ονοµασία. Η κορυφή εί-

σότερο

«Island

ναι στην πραγµατικότητα, προ-

Peak», είναι ένα βουνό στα Ιµα-

έκταση της κορυφογραµµής

γνωστό

ως

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ∆ήµαρχος Μουδανιών Προκηρύσσει Πρόχειρο δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ηλεκτροφωτισµός κόµβου παραλίας ∆ιονυσίου - γηπέδου ποδοσφαίρου Αγ. Παντελεήµονα» προϋπολογισµού δαπάνης 44.862,41 € µε Φ.Π.Α. και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η υποβολή των προσφορών θα γίνει µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 5 του Ν. 3669/2008). Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 20ή Οκτωβρίου 2009, ηµέρα Τρίτη µε ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών την 10.00π.µ., στα γραφεία της έδρας του ∆ήµου, Μεγάλου Αλεξάνδρου 26 στα Ν. Μουδανιά, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η δηµοπρασία, τότε θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτές: 1. Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓ∆Ε του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, 1η τάξη ανεξαρτήτως νοµού για έργα κατηγορίας ΗΛΜ. β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή οικονοµικοί φορείς από χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει Ευρωπαϊκές Συµφωνίες µε την Ε.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις, στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν.3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας. 3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.3669/08. Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισµού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισµό της µεγαλύτερης κατηγορίας. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην Α1, Α2, 1η τάξη ανεξαρτήτως νοµού για έργα κατηγορίας ΗΛΜ. 4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει, είτε µεµονωµένα, είτε ως µέλος ενός κοινοπρακτικού σχήµατος. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων. Για το διαγωνισµό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις των Ν. 3669/08, Ν. 1414/84, Ν. 3263/04, Π.∆. 609/85, Π.∆. 410/95 και Π.∆.171/87 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα. Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε 754,00 € και θα έχει ισχύ τουλάχιστον 6 µηνών και 30 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι 6 µήνες. Στην περίπτωση που το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου είναι µεγαλύτερο του ορίου του 12%, κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του Ν.3263/04. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μουδανιών. Προκαταβολή δε θα δοθεί. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς για συµπλήρωση, καθώς και τεύχη δηµοπράτησης, διατίθενται από τα γραφεία του ∆ήµου Μουδανιών Νοµού Χαλκιδικής (οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, Τ.Κ. 63200 Νέα Μουδανιά) µέχρι και τη 15η Οκτωβρίου 2009 ηµέρα Πέµπτη. Πληροφορίες παρέχονται από τους τεχνικούς του ∆ήµου (τηλ. 23733 50.222, φαξ: 23733 - 50.262,) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Ο ∆ήµαρχος Παπαγιάννης Ανδρέας

που κατεβαίνει από το νότιο άκρο της Lhotse.Σκαρφαλώθηκε για πρώτη φορά το 1953 από µια Βρετανική οµάδα της οποίας µέλος ήταν και ο Tenzing Norgay. Το Mera Peak βρίσκεται στην περιοχή Sagarmatha του Νεπάλ. Πρώτη επιτυχής ανάβαση έγινε από τον συνταγµατάρχη Jimmy Roberts & τον Sherpa Sen Tenzing στις 20 Μαίου 1953. Από την κορυφή του µπορείς να δεις τις κυριότερες κορυφές των Ιµαλαίων: Έβερεστ, Lhotse, Cho Oyo κτλ.

ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Με τους ίδιους όρους και ο νέος διαγωνισµός για τις άγονες γραµµές Hellas Jet, Sky Express, καθώς και η ρουµανική Carpat Air. Εφόσον προκύψουν ενστάσεις, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

θα

αναλάβει

να

προσεγγίσει

ενδιαφερόµενους, ώστε να υπάρξει λύση. Παράλληλα, το υπουργείο θα αναµένει τις εισηγήσεις της ΥΠΑ, ενώ δεν αποκλείεται και νέα συνάντηση της ηγεσίας του υπουργείου µε εκπροσώπους των εταιρειών. Τέλος, το υπουργείο προτίθεται να αλλάξει το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της ΥΠΑ, ώστε να λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή.

Ζ

ήτηµα ηµερών θεωρείται η προκήρυξη του νέου διαγωνισµού για τις άγονες γραµµές, δήλωσε η ηγεσία του

ς έ ι h s a Fl

υπουργείου Μεταφορών µετά το πέρας της µαραθώνιας συνεδρίασης µε τους εκπροσώπους των επτά αεροπορικών εταιρειών. Στη συνάντηση, η οποία κράτησε πάνω από πέντε ώρες, κάθησαν στο ίδιο τραπέζι για πρώτη φορά οι επικεφαλής

¶ø§∂π∆∞π √µ∂§π™∆∏ƒπ√ ¶ˆÏÂ›Ù·È Ë Âȯ›ÚËÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ¡. ªÔ˘‰·ÓÈÒÓ, Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ∆ËÏ.: 6973 - 279.350

των Aegean και Olympic Αir, οι οποίοι συµφώνησαν ότι... διαφωνούν. Ο υπουργός Υποδοµών ∆ηµήτρης Ρέππας τόνισε ότι ο διαγωνισµός θα επαναληφθεί µε βάση τον κανονισµό 1008 της ΕΕ. Μέχρι τέλος του µηνός θα διεξαχθεί και τέλος του έτους θα

¶∞ƒ∞¢π¢√¡∆∞π ª∞£∏ª∞∆∞ ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ. ∆ËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6978 - 399.499

τους

έχει λήξει το θέµα. Στον προηγούµενο διαγωνισµό είχαν εκφράσει ενδιαφέρον οι Olympic Air, Aegean Airlines, Astra Airlines, Athens Airways,

“Mπάτσοι - γουρούνια - πτηνοτρόφοι”!


Aρθρογραφία Τ

ώρα γιατί λέµε έτσι τη σπασµένη, την κουτσουρεµένη, τη µισή στάµνα, δεν είναι του παρόντος, θα ψάξουµε και η απορία σας θα λυθεί µιάν άλλη φορά –πού να τρέχουµε τώρα, να βρούµε από πού βγήκε αυτό το τόσο… εύηχο όνοµα! Τσιρέπα, λοιπόν, την κληρονοµήσαµε και τη βρήκαµε και έτσι τη γνωρίζουµε, όσοι τη γνωρίζουµε, και καµιά φορά την κάνουµε και ουδέτερη, τη λέµε και “του τσιρέπ’” (το τσιρέπι). Η γνωστή στους παλιούς “στάµνα” ή λαγήνι, λοιπόν, που δεν υπάρχει πια κι ας βγει ένας να πει ότι έχει το σπίτι του ή κάπου αλλού αυτό το πήλινο δοχείο και το χρησιµοποιεί, που πάλαι ποτέ το είχαµε σε όλα τα σπίτια, να κρατάει το νερό δροσερό και να πίνουµε. Θα µου πει κάποιος και µε το δίκιο του, άλλο θέµα δεν είχες, µ’ αυτά θα ασχοληθούµε; Τι να κάνουµε, µε τα πολύ σοβαρά ασχολούνται τα κανάλια, τα λιγότερο σοβαρά τα λύνουν οι πολιτικοί στην έρµη τη Βουλή –“τι να πουν οι εκπρόσωποι, έρηµοι κι απρόσωποι”, που τραγουδάει και ο Νιόνιος, και τι έµεινε για µας; Να, κάτι τέτοια µένουν για σχολιασµό και, αν διαµαρτυρηθεί κάποιος για τη χαµηλή ποιότητα του θέµατος, θα του απαντήσουµε: “ναι µεν, µπορεί να µην έχουµε ποιότητα, έχουµε, όµως… πρωτοτυπία”! Και όποιος δεν γνωρίζει το αντικείµενο του θέµατος, καλά κάνει και διαµαρτύρεται, αλλά, όποιος ξέρει τι πράγµα είναι αυτή η “τσιρέπα”, και µόνο γι’ αυτόν αξίζει να ασχοληθούµε και να το … προχωρήσουµε και στην πορεία θα δείτε ότι τελικά θα αρέσει σε όλους (αυτό λέγεται… αισιοδοξία). Αλλά έχουµε και έναν υπότιτλο, που πρέπει να εξηγήσουµε. Λέµε ότι το αντικείµενο του θέµατος είναι κάτι απ’ αυτά που χάθηκαν, αλλά που χάθηκαν γι’ αυτούς που το γνώρισαν. Για τους άλλους, τους… άσχετους, δεν χάθηκε τίποτα, όταν όµως το γνωρίσουν –έστω και µόνο από την περιγραφή– θα νιώσουν ότι κάτι τους… λείπει! Αλλά, µεταξύ µας, κάτι τέτοια καλά έκαναν και χάθηκαν, αφού πια δεν χρησιµεύουν σε τίποτα ούτε και σε µουσείο µπαίνουν –το λέµε σ’ αυτό το σηµείο, γιατί, αν το λέγαµε από την αρχή, θα µέναµε χωρίς… θέµα! Τότε, λοιπόν, που κανένα σπίτι δεν είχε νερό µέσα, γεµίζαµε τη στάµνα α-

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009

γραφείς στη λίστα. Και στη λίστα φαίνεται τι προσέφερες και πώς θυµούνται οι γυναίκες, βρε παιδί µου! Θυµούνται τι δώρο έφερε η τάδε στο γάµο και την αξία του και ενεργούν ανάλογα και, όταν γίνεται η συζήτηση για το δώρο που θα προσφέρουν στο γάµο που τις κάλεσαν, εκεί να δεις µπηχτές… Τέλος πάντων, πάλι φύγαµε από το θέµα, επιστρέφουµε όµως πάραυτα, που λένε, και συνεχίζουµε µε τι άλλο, µε την τσιρέπα και, το φέραµε από δω, το πήγαµε από κει, να λίγο για τις γριές, να ακόµα λίγο, γέµισε το χαρτί. Όταν στο σπίτι υπήρχε περίσσευµα από τσιρέπες, έµπαινε και µία στο αποχωρητήριο (“βε - σέ” στα… Ελληνικά) σε µιάν αρκούδα, όπου έµενε εκεί µόνιµα και ποτίζονταν µε την αιώνια τσίκνα, αλλά και η τοποθέτησή της εκεί δε γίνονταν έτσι χωρίς λόγο. Μέσα σ’ αυτήν την τσιρέπα έβαζαν τη σκούπα – ποια σκούπα δηλαδή, ένα κοτσά νι ήταν– µιά σκούπα φαγωµένη και κολοβή, που, αφού ξεκινούσε την αποστολή της στην αρχή της καριέρας της από µέσα από το σπίτι, µόλις φαγώνονταν λίγο, κατέβαινε στην αυλή και, όταν πια παραφαγώνονταν, καταντούσε στον απόπατο µέσα στην τσιρέπα που τσικνοβολούσε. Έτσι είναι αυτά, όταν γεράσει κάτι ή παλιώσει αρκετά, χάνει την πρώτη σηµασία του, έτσι περνάει η δόξα, sic transit Gloria, (να και το… ξενικό µας) και άντε και καλά, η τσιρέπα χρησίµευε σε κάτι, µπαίνοντας στην αυλή ή, στη χειρότερη περίπτωση, στο “αναγκαίον”. Αλλά µερικά άλλα εργαλεία –κι ας µην µπούµε σε λεπτοµέρειες τώρα– µερικά που, όταν γεράσουν, δεν κάνουν για τίποτα και πιάνουν τον… τόπο µόνο και είναι και µπελάς µεγάλος, όταν ψάχνει κανείς να τα βρει και το κατούρηµα δεν περιµένει, το άτιµο, γέµισαν και τους δρόµους µε φώτα, φράχτες και σκοτεινές παράµερες στενούρες, δεν υπάρχουν τώρα και –άστα να πάνε– πρόβληµα µεγάλο, µη σταµατάτε γέρους στο δρόµο, γέρους που τρέχουν προς το σπίτι σκυφτοί, αυτοί µόνον ξέρουν, έχουν το βάσανό τους… Να τώρα, από το ένα στο άλλο, αλλά, όπου να ’ναι, τελειώνουµε και πάλι –χαρά στην υποµονή σας. Και αν, µετά από µερικές χιλιάδες χρόνια, βρουν οι αρχαιολόγοι όρθιες τσιρέπες στις αυλές, ας µην απορούν για τη χρησιµότητά τους.

Στραβά κι ανάποδα αστεία και σοβαρά

Γράφει ο BAΓΓEΛHΣ MAYPO∆HΣ vagelis_mavrodis@yahoo.gr.

πό τις βρύσες του χωριού, για να πιούµε. Και πόσο να κρατήσει –πολλά τα στόµατα– γέµιζε και ξαναγέµιζε και µε το πήγαινε - έλα στη βρύση, µοιραία κάποτε έπεφτε κάτω και έσπαζε. Κι άµα σπάσει µιά στάµνα, δεν κνει για τίποτα, ιδίως άµα σπάσει µέχρι τον πάτο. Όταν έσπαζαν µόνον τα χερού-

Η Τσιρέπα (Αυτά που χάθηκαν) λια ή έστω και λίγο παρακάτω, άµα κρατούσε λίγο δηλαδή, η ανάγκη και η εφευρετικότητα δεν επέτρεπαν να πεταχτεί το υπόλοιπο, έπιανε ο µπάρµπας το καλιγοτσίµπιδο (τανάλια για το καλίγωµα) και ίσιαζε τον περίγυρο από τη µισή σπασµένη στάµνα κι εκείνο το λίγο που απόµενε προς τον πάτο, που κάτι χωρούσε, το έβαζαν σε µιάν άκρη στην αυλή µέσα στο χώµα, για να πίνουν τ’ αρνίθια νερό και, όταν αυτό το υπόλοιπο της πρώην στάµνας ήταν αρκετά βαθύ, έβαζαν µέσα ασβέστη για να ασβεστώνουν κάπου - κάπου το τζάκι, δεν υπήρχε –βλέπεις– τότε αυτή η ποικιλία από πλαστικά δοχεία, τενεκέδια και µπουκάλια, που πετούµε στα σκουπίδια σήµερα και τα βλέπουν οι γριές και τα κατακαίονται, γιατί στην εποχή τους ήταν ανύπαρκτα. Θυµάµαι που συζητούσαν οι γιαγιάδες και έφερναν τη συζήτηση στα δικά τους τα παλιά, σκέψου δηλαδή “παλιά” για µας τότε –και πόσο παλιότερα για σήµερα– έλεγαν για τα δώρα που πήγαιναν στους γάµους, ένα δύο κουτάλια καµιά στάµνα ή χωµατένια κατσαρόλα, κανένα τσίγκινο πιάτο (εµαγιέ, ντε...) και σπάνια κανένα µπουκάλι – πού τα σηµερινά τα καλούδια και οι λίστες γάµου και, πας - δεν πας στο γάµο, από το µαγαζί θα περάσεις και θα

7

EΠIKOINΩNIA

K αθαρά & Ξάστερα ο BAΣ. MAΛΛIOΠOYΛOΣ Oικονοµολόγος Μέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος

Για την ασφάλεια των τροφίµων Ειλικρινά τώρα, δεν νοµίζετε ότι το φαγητό έξω έχει αλλάξει; Το φοβόµαστε λιγουλάκι, αλλά δεν το δείχνουµε, φυσικά, καθώς η κοπέλα που βγάλαµε έξω, µας κοιτάζει ερωτικά στα µάτια κι εµείς δεν θέλουµε να χάσουµε αυτήν την “κουλ” όψη στα δικά µας µάτια, για µιά ψωροδηλητηρίαση, που µπορεί να πάθουµε, δεν επιτρέπεται να χάσουµε την ηρεµία στο πρόσωπο, µπας και η κοπέλα µας το πάρει ότι ανησυχούµε για το λογαριασµό που θα ’ρθει και εκτεθούµε. Από την άλλη, πάντα µε θετικό πνεύµα, θέλουµε να πιστεύουµε ότι την προηγούµενη φορά που φάγαµε έξω και το στοµάχι µας έκαιγε, σαν να είχε πάρει φωτιά, απλώς έτυχε. Στην Αµερική, όπου τρελαίνονται για στατιστικές, µας λένε ότι κάθε χρόνο 76 εκατοµµύρια αµερικανοί παθαίνουν δηλητηρίαση από µολυσµένα φαγητά. Αυτό αναλογεί στο 26% του πληθυσµού. Στη Βρετανία, όπου οι άνθρωποι καταναλώνουν λιγότερα χάµπουργκερ και γενικά τρώνε έξω πιο σπάνια, επίσης αγοράζουν λιγότερα έτοιµα φαγητά, το ποσοστό πέφτει στο 3,4% το χρόνο. Μεγαλύτερη ασφάλεια υπάρχει στη Γαλλία, µε µόλις 1,2%. Οι πιο πολλές περιπτώσεις δηλητηρίασης αναρρώνουν σε 1 - 2 µέρες. Όµως, µερικές φορές µπορούν να σκοτώσουν ή να δηµιουργήσουν χρόνια προβλήµατα υγείας. Στην Αµερική 5.000 άτοµα πεθαίνουν και άλλες 325.000 καταλήγουν στο νοσοκοµείο κάθε χρόνο από δηλητηρίαση. Η ετήσια ζηµιά από περίθαλψη και χαµένη παραγωγικότητα υπολογίζεται στα 35 δισ. δολάρια. Ωστόσο, τώρα υπάρχει τρόπος για να ακολουθήσουµε ανάποδα την πορεία του προϊόντος και πιθανώς να βρούµε τον ένοχο. Βέβαια, η ακριβής εξήγηση µπορεί να µην βρεθεί ποτέ, γιατί µπορεί να είναι από µιά τουαλέτα που τρέχει, από µιά ρωγµή ή από ένα ζώο που πέρασε από κει ή από κάτι που έγινε στην αποθήκη ή στο εργοστάσιο. Αλλά η έλλειψη δυνατότητας εντοπισµού του προβλήµατος και του ενόχου µάς ενοχλεί. Οι Αµερικανοί, λοιπόν, για να χτυπήσουν το πρόβληµα, αναπτύσσουν ένα σύστηµα, που για κάθε τρόφιµο θα µπορεί να ελεγχθεί το παρελθόν του, ο αγρότης που το καλλιέργησε, το χωράφι, αυτός που το µάζεψε, αυτός που το πακετάρισε, ο χοντρέ µπορος και, φυσικά, το µαγαζί που το πούλησε. Καλό, ε; Ο σύλλογος των καταναλωτών απαιτεί για όλα τα τρόφιµα να µπορεί να ελεγχθεί η πορεία τους µέχρι το ράφι µε τρόπον ανάλογο µε αυτόν που ακολουθούν τα δέµατα στο Ταχυδροµείο. Ακούγεται εύκολο, αλλά δεν είναι, γιατί τα τρόφιµα αλλάζουν χέρια και συνθήκες, άρα, είναι δύσκολο να καταλάβουµε πού το τρόφιµο επηρεάστηκε. Παρ’ όλα αυτά, στην Αµερική αυτή η ταυτότητα προέλευσης έχει τοποθετηθεί σε 1 δισ. τρόφιµα µέχρι τώρα και συνεχίζει. Καλή τους τύχη.


8

EΠIKOINΩNIA

Πολιτική

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009

Κατευθύνσεις στο Υπουργικό Συµβούλιο Η

ανοιχτή διαδικασία για

έξι µήνες δεν θα µείνει τίποτα

την πλήρωση 88 θέσε-

ίδιο στο κράτος. «Η Ελλάδα πρέ-

ων γενικών γραµµατέων ήταν

πει επιτέλους να γίνει Ευρώπη»

µόνο η αρχή. Στόχος της κυβέρ-

λένε.

νησης είναι η αποδέσµευση του

Οι ίδιοι αναγνωρίζουν ότι θα

κράτους από το κόµµα και το

υπάρξουν δυσκολίες στο να γί-

πλήρες σχέδιο για αυτήν τη δι-

νουν αποδεκτές αυτές οι πρω-

αρθρωτική αλλαγή θα ξεδιπλω-

τοβουλίες για τη στελέχωση

θεί το επόµενο διάστηµα. Σε έξι

θέσεων που είναι κυρίως πολιτι-

µήνες τίποτα δεν θα είναι το

κές και παραδέχονται ότι είναι

ίδιο στο κράτος, υποστηρίζουν

πιθανόν να γίνουν λάθη σε

στενοί συνεργάτες του πρωθυ-

αυτή την πρώτη εφαρµογή του

πουργού.

νέου τρόπου επιλογής εκείνων

Η κυβέρνηση αντιµετωπίζει

που θα αναλάβουν κρατικές

τη διαδικασία επιλογής των ειδι-

θέσεις ευθύνης, αλλά δηλώ-

κών και των γενικών γραµµατέ-

νουν αποφασισµένοι να προχω-

ων µέσω της υποβολής βιογρα-

ρήσουν µέχρι τέλους.

φικών στο Ιnternet ως µείζονα

Ταυτοχρόνως στέλνουν το

διαρθρωτική αλλαγή, η οποία

µήνυµα ότι αισθάνονται ισχυροί

θα οδηγήσει στην αποδέσµευ-

να διεκπεραιώσουν το σχέδιο

ση του κράτους από το κόµµα. Οι σύµβουλοι του κ. Παπανδρέου εκτιµούν ότι αν εφαρµο-

για την αναµόρφωση του κράτους και την εµπέδωση της ισοπολιτείας.

στεί το σχέδιο που έχουν εκπο-

Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκινά

νήσει, µέσα στους επόµενους

το ξεκαθάρισµα των χιλιάδων

«Όχι, στις ιδιωτικοποιήσεις», λέει το Κ.Κ.Ε.

Ο

ι εργαζόµενοι και ο λαός δεν πρέπει να αποδεχτούν τις ιδιωτικοποιήσεις, που αποφάσισε και

δροµολόγησε η Ν.∆., να τις υλοποιήσει µε µικροαλλαγές η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και της απελευθέρωσης, µε όποια µορφή κι αν εφαρµόζεται, δεν µπορεί να διασφαλίσει τη δηµόσια περιουσία, ούτε τις θέσεις εργασίας, ούτε τα εργασιακά και µισθολογικά δικαιώµατα των εργαζοµένων, τονίζει το Κ.Κ.Ε. και προσθέτει: "Με το κόλπο της επαναδιαπραγµά-

αιτήσεων ενδιαφεροµένων για

∆ηλώσεις κυβερνητικού

σύνης πολίτη - κράτους για την

γού - η συµµετοχή του στην

τευσης η νέα κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. επιχειρεί να κάµψει

τις 88 θέσεις των γενικών και

εκπροσώπου

προώθηση των πολιτικών της

εκδήλωση για την επέτειο της

τις απεργιακές κινητοποιήσεις των λιµενεργατών, ώστε να

των ειδικών γραµµατέων, κα-

Ο κυβερνητικός εκπρόσω-

κυβέρνησης, η "πολλή δουλειά"

απελευθέρωσης της Αθήνας, η

προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση του λιµανιού. Αυτός είναι ο

θώς, χθες, έληξε η προθεσµία

πος Γιώργος Πεταλωτής δήλω-

και, τέλος, η έξοδος της χώρας

συνάντησή του για θέµατα Παι-

στόχος του διαλόγου και της λεγόµενης επαναδιαπραγµά-

υποβολής βιογραφικών.

σε ότι οι έλληνες πολίτες στις

από τη "διεθνή αποµόνωση".

δείας και ∆ιαδικτύου µε τον

τευσης, που ξεκίνησε σε συνεννόηση και συµφωνία µε την

Παράλληλα, µε διαγωνισµό

εκλογές της 4ης Οκτωβρίου, έ-

«Εξ άλλου, η ανάληψη του

διπλωµάτη και πρώην αναπλη-

COSCO. Οι αρνητικές συνέπειες για τους εργαζόµενους

(διεθνή όπου υπάρχει η δυνα-

δωσαν "σαφή και ισχυρή" εντο-

Υπουργείου των Εξωτερικών

ρωτή υπουργό Εξωτερικών των

και γενικότερα για το λαό δεν πρόκειται να µειωθούν ούτε

τότητα) θα καλυφθούν και οι

λή στο ΠΑΣΟΚ να σχηµατίσει

από τον ίδιο τον πρωθυπουργό

ΗΠΑ Στρόουµπ Τάλµποτ, τον

στο ελάχιστο, µε το όποιο φτιασίδωµα της συµφωνίας πα-

θέσεις των διοικητών των ∆ΕΚΟ.

κυβέρνηση και πρόσθεσε ότι η

σηµατοδοτεί αυτή την πρακτική

υφυπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου

ραχώρησης".

Σε όσες επιχειρήσεις είναι ει-

κυβέρνηση θα εργαστεί σε συγ-

και αυτή τη θεώρηση», εξήγησε

Μάθησης και Θρησκευµάτων, Γ.

Στο Κ.Κ.Ε. πέφτει το βάρος της αντεπίθεσης στην επί-

σηγµένες στο χρηµατιστήριο θα

κεκριµένους άξονες.

ο κ. Πεταλωτής και αναφέρθηκε

Πανάρετο και τον ειδικό σύµ-

θεση που θα δεχθούν τα λαϊκά στρώµατα εκτίµησε η ΓΓ

ισχύσουν οι αρχές της εταιρικής

της Κεντρικής Επιτροπής του κόµµατος Αλέκα Παπαρή-

διακυβέρνησης.

γα, µιλώντας σε εκδήλωση της κοµµατικής οργάνωσης Πειραιά για τις µετεκλογικές εξελίξεις.

τόσο στην προγραµµατισµένη

βουλο Θ. Καρούνο, καθώς επί-

τους πολιτικούς συντάκτες στη

για

∆ευτέρα,

σης και η επίσκεψή του µε τον

Ο πρωθυπουργός Γ.Παπαν-

σηµερινή πρώτη ενηµέρωση

πρώτη επίσηµη επίσκεψη του κ.

αρχιτέκτονα-χωροτάκτη Ζ. Ασε-

δρέου ζήτησε, κατά το άτυπο

που έκανε µετά την ανάληψη

Γιώργου

στην

µπίγιο, στην Αττική, τις ολυµ-

Ο κ. Πεταλωτής καλωσόρισε

την

επόµενη

Παπανδρέου

Η κ. Παπαρήγα είπε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή

Υπουργικό Συµβούλιο της ∆ευ-

των καθηκόντων του και σηµεί-

Κύπρο, όσο και τη συµµετοχή

πιακές εγκαταστάσεις στο Ελ-

από το "να σηκώσουµε το κίνηµα πάνω απ’ όλα και αυτό το

τέρας, να γίνει καταγραφή των

ωσε ότι «θα προσπαθήσει να

του στην Άτυπη Συνάντηση των

ληνικό και το Φάληρο - δείχνει

βάρος πέφτει στο Κ.Κ.Ε.". Η Γενική Γραµµατέας του

θέσεων προς πλήρωση στις ∆Ε-

έχει µαζί τους µια ειλικρινή

Υπουργών Εξωτερικών της ∆ια-

τις προτεραιότητες της κυβέρ-

Κ.Κ.Ε. τόνισε την ανάγκη να συγκροτηθεί ενιαίο µέτωπο

ΚΟ, ώστε να γνωρίζουν οι αρµό-

επαφή και να υλοποιήσει µια

βαλκανικής Συνεργασίας, στην

νησης.

Κων/πολη.

πάλης των εργαζοµένων για µια εφ' όλης της ύλης αντι-

διοι υπουργοί ποιες από αυτές

προσιτή ενηµέρωση, µε βάση

παράθεση, αφού, όπως είπε, οι εκατό πρώτες ηµέρες της

µπορούν να καλυφθούν µε δια-

την πραγµατικότητα».

νέας κυβέρνησης θα είναι µια εφ' όλης της ύλης επίθεση

γωνισµό και ποιες εµπίπτουν

στα ασφαλιστικά δικαιώµατα, στην υγεία, την παιδεία και

στην αρµοδιότητα των διοικητι-

την πρόνοια.

κών συµβουλίων.

Εξάλλου, ο κ. Πεταλωτής α-

«Ήδη η κυβέρνηση άρχισε

νέφερε ότι το υπόλοιπο πρό-

Ο εκπρόσωπος διευκρίνισε

να δουλεύει προκειµένου να

γραµµα της εβδοµάδας είναι

ότι οι συγκεκριµένοι άξονες

τηρηθούν οι δεσµεύσεις της»,

σχεδόν καθαρά κοινοβουλευτι-

είναι η "ανατροπή των παθογε-

είπε ο κυβερνητικός εκπρόσω-

κό, µε κορύφωση τη διαδικασία

Η κ. Παπαρήγα ανέφερε, επίσης, ότι η Ν.∆. θα πιέζει

Με ανάλογη διαδικασία α-

νειών" στη δηµόσια διοίκηση και

πος και πρόσθεσε ότι «απαιτεί-

ανάληψης του θεσµικού ρόλου

από δεξιά για ακόµη περισσότερο αντιλαϊκά µέτρα, ενώ

ναµένεται ότι θα επιλεγούν οι

το κράτος, η "πλήρης και ουσια-

ται συναίνεση και κοινωνική κρι-

των βουλευτών και τη συζήτη-

προέβλεψε ότι την επόµενη περίοδο θα ενταθεί ο αντι-

σύµβουλοι των υπουργών και οι

στική" αναβάθµιση των δηµο-

τική».

ση των προγραµµατικών δηλώ-

κοµµουνισµός.

σύµβουλοι Τύπου σε αρκετά υ-

σίων αγαθών, η οικοδόµηση

Ο Γ. Πεταλωτής ανέφερε ότι

πουργεία.

µιας στερεής σχέσης εµπιστο-

το πρόγραµµα του πρωθυπουρ-

σεων, η ψήφιση των οποίων θα γίνει µεσάνυχτα της Κυριακής.


Πολιτική

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009

Αναζητείται κοινά αποδεκτή λύση στη Νέα ∆ηµοκρατία

9

EΠIKOINΩNIA

∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΡΧΗΓΟΥ

τος κ. Καραµανλή ώστε να τον

την ταχύτερη δυνατή πολιτική

ενηµερώσω και από εκεί να πά-

αναγέννηση της Ν∆ και ζήτησε

ρω νέες οδηγίες", δήλωσε χα-

από τα στελέχη και τους φίλους

ρακτηριστικά ο κ. Σιούφας.

του κόµµατος να την στηρίξουν

Στη συνεδρίασή της η οργα-

µε την εµπιστοσύνη τους σε

νωτική επιτροπή του συνεδρίου

αυτό το νέο ξεκίνηµα. Στη δή-

εξέτασε τα ζητήµατα που είχαν

λωσή της η κ Μπακογιάννη τόνι-

θέσει οι τέσσερις ενδιαφερθέν-

σε πως προτεραιότητα της θα

τες για το αξίωµα στην προ-

είναι η “διαµόρφωση µιας εναλ-

ηγούµενη συνεδρίαση.

Σ

λακτικής κυβερνητικής πρότα-

Ο κ. Σιούφας διευκρίνισε ότι

σης µε ιδέες και λύσεις για την

η ευθύνη της Οργανωτικής Επι-

αντιµετώπιση των προβληµάτων

τροπής προσδιορίζεται από το

των Ελλήνων και επεσήµανε την

υνεχίζονται οι διεργασίες

την εξεύρεση ενός κοινού πλαι-

Σήµερα, καθίσταται περισσό

του απάντησε ότι έχει καταθέ-

άρθρο 19 του καταστατικού και

ανάγκη η Ν∆ να γίνει ένα πλει-

στη Ν.∆., προκειµένου

σίου συνεννόησης. Ευχόµαστε

τερο από ποτέ επίκαιρη και ανα-

σει τις προτάσεις της και πέραν

αφορά στην προπαρασκευή και

οψηφικό σύγχρονο ευρωπαϊκό

να εξευρεθεί κοινό πλαίσιο συ-

να φθάσουµε σε αυτό το αποτέ-

γκαία. Το απαιτούν οι καιροί. Το

αυτού ότι θα αποδεχθεί όποια

στην εποπτεία των εργασιών

κόµµα ολόκληρης της κεντρο-

νεννόησης για την εκλογή α-

λεσµα. Η οµοφωνία, όπως είχα

ζητούν οι πολίτες».

λύση συµφωνηθεί, αρκεί να κα-

του συνεδρίου.

δεξιάς ξεκαθαρίζοντας πάντως

ρχηγού.

πει εδώ και αρκετό καιρό, είναι

Από την πλευρά του ο κ.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο

προϋπόθεση για να προχωρή-

Αντώνης Σαµαράς ανέφερε ότι

πρόεδρος της οργανωτικής επι-

σουµε ενωµένοι µπροστά προς

η εκλογή αρχηγού από τη βάση

τροπής του συνεδρίου, ∆ηµή-

τον κοι-νό στόχο που όλοι έχου-

της παράταξης µε κάλπη, εξυ-

τρης Σιούφας, συναντήθηκε µε

µε θέ-σει, δηλαδή να εκλεγεί ο

πηρετεί την ενότητα του κόµ-

τους δύο από τους ενδιαφερ-

νέος πρόεδρος της Ν.∆. από τη

θέντες για τη διεκδίκηση του

βάση της κοινωνίας. Αυτή µου

αξιώµατος, τους κυρίους Αντώ-

ταλήγει στη διασφάλιση της ε-

Ύστερα από τις προτάσεις,

πως η παράταξη δεν έχει ανάγ-

τις ιδέες και τις θέσεις που κα-

κη νέας ιδεολογίας, "αυτή είναι

Ο κ. Παναγιώτης Ψωµιάδης

τέθεσαν οι τέσσερις ενδιαφερ-

ξεκάθαρη, είναι ο σύγχρονος

επίσης προσεκλήθη, αλλά δεν

θέντες η επιτροπή ανακοινώνει

κοινωνικός

µπορεί να παραστεί γιατί θα εί-

επίσης τα εξής: ότι η ευ-θύνη

τον οποίο όµως πρέπει να υπε-

µατος, δίνει κύρος στην αρχηγό

ναι στα εγκαίνια του νέου δη-

της συνίσταται στην προπαρα-

ρασπιζόµαστε µε συνέπεια και

και είναι η µόνη καθαρή λύση.

µαρχιακού µεγάρου, αλλά θα α-

σκευή και στην εποπτεία του

σταθερότητα µε θάρρος και αυ-

την πρόταση την επικαιροποί-

Πρόσθεσε, ότι η πρωτοβουλία

ποδεχθεί και εκείνος ό,τι συµ-

συνεδρίου, ότι η καταληκτική

τοπεποίθηση", όπως είπε.

νη Σαµαρά και ∆ηµήτρη Αβρα-

ησα πριν από λίγο καιρό. Σε

του κ. Σιούφα συνεχίζεται, προ-

φωνηθεί.

ηµεροµηνία που έχει οριστεί

Η κ. Μπακογιάννη τόνισε

µόπουλο.

γενικές γραµµές την έχουν δεχ-

κειµένου να βρεθεί ένα πλαίσιο

"Αν εξευρεθεί κοινά αποδε-

από τον πρόεδρο, σύµφωνα µε

πως η ενότητα του κόµµατος

νότητας του κόµµατος.

φιλελευθερισµός

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Α-

θεί όλοι και κατ' αρχήν έχει

συµµετοχής της βάσης στην

κτή λύση στην κατεύθυνση της

το καταστατικό για την εκλογή

είναι πρώτη προτεραιότητα της

βραµόπουλος δήλωσε: «Είναι

επέλθει µία συµφωνία κατά τη

εκλογή αρχηγού.

συµµετοχής της βάσης στην

νέου αρχηγού, είναι η 7η Νοεµ-

και πως "τούτη την κρίσιµη στιγ-

σε εξέλιξη µία πρωτοβουλία

διάρκεια της προηγούµενης

Ο κ. Σιούφας επικοινώνησε

εκλογή αρχηγού θα επικοινωνή-

βρίου. Επίσης, ο κ. Σιούφας δι-

µή για την παράταξη δεν περισ-

που πήρε ο κ. Σιούφας µε σκοπό

συνεδρίασης.

µε την κα Μπακογιάννη, η οποία

σω µε τον πρόεδρο του κόµµα-

ευκρίνισε ότι η Οργανωτική Επι-

σεύει κανείς. Στην αυριανή Ν∆

τροπή έχει αυτή τη συγκεκριµέ-

δεν θα υπάρχουν συστήµατα και

νη αποστολή και µόνο και δεν

προσωπικοί µηχανισµοί".

Φ ω τοβο λί δες

Από την πλευρά του, ο ∆.

µπορεί να την υπερβεί γιατί θα δηµιουργηθούν προβλήµατα.

Αβραµόπουλος

επιβεβαίωσε

Τέλος, διευκρίνισε ότι η πρω

την πρόθεσή του να είναι υπο-

τοβουλία του για την από κοι-

ψήφιος για την ηγεσία, πρόσθε-

νού συνάντηση µε τους τέσσε-

σε όµως ότι αναµένει να οριστι-

ρις ενδιαφερθεντες έγινε κατό-

κοποιηθεί η διαδικασία. Επιστολή στο ∆. Σιούφα

πιν εξουσιοδότησης της επιτρο-

Η κ. Μπακογιάννη απέστει-

πής. Η Ντ. Μπακογιάννη

λε στον πρόεδρο της Οργανωτι-

ΠETPAΛIA

ανήγγειλε

κής Επιτροπής του Συνεδρίου,

την υποψηφιότητά της

∆. Σιούφα, επιστολή µε την ο-

– Tώρα “τον κλαίνε τον µάστορα”, κύριε Λοβέρδε µας...

Την υποψηφιότητά της για

ποία επαναλαµβάνει τη «σαφή

την ηγεσία της Ν∆ ανακοίνωσε

και ξεκάθαρη» θέση της, σύµ-

η Ντόρα Μπακογιάννη η οποία

φωνα µε την οποία: «Ο νέος

ξεκαθάρισε πως θα επιδιώξει

πρόεδρος του κόµµατος θα πρέ-

την εκλογή της και από το έκτα-

πει να εκλεγεί και από το Έκτα-

κτο συνέδριο της 7ης Νοεµβρί-

κτο Συνέδριο της 7ης Νοεµβρί-

ου και από τα µέλη του κόµµα-

ου, όπως προβλέπει το κατα-

τος µε οποιαδήποτε αδιάβλητη

στατικό µας και από τα µέλη του

καταστατική διαδικασία, όπως

κόµµατος µε οποιαδήποτε αδιά-

χα-ρακτηριστικά επεσήµανε. Η κ. Μπακογιάννη δεσµεύτηκε να βάλει τα δυνατά της για

βλητη διαδικασία προκριθεί και είναι σύµφωνη µε το καταστατικό».


EΠIKOINΩNIA

10

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009

Πολιτισµός

Συνεχίζονται µέχρι τις 18 Οκτωβρίου οι ατοµικές εκθέσεις των Ιωάννη Καλιεντζίδη και της Ευαγγελίας Ρακά, στις αίθουσες Τέχνης των G-hotels στην Καλλιθέα Χαλκιδικής Οι δύο εκθέσεις ολοκληρώνουν τον κύκλο εικαστικών δρώµενων «G-Hotels Culture Events 2009» που πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε την «Τέχνη του Επικοινωνείν» και σηµείωσε ιδιαίτερα µεγάλη επιτυχία σε πρωτοτυπία και επισκεψιµότητα για επτά µήνες. Ώρες λειτουργίας: 18.00 - 24.00 • Είσοδος ελεύθερη • Πληροφορίες στο τηλ.: 6945-045.125

Έργο του Ι. Καλιεντζίδη, γνωστού στα εικαστικά δρώµενα της Θεσσαλονίκης από το 1998 ως «Ξυλοβάτης». Έργο που υπονοεί την πρώτη προσπάθεια της πτήσης του ανθρώπου µετά την πτώση των πρωτόπλαστων ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΙΕΝΤZΙ∆ΗΣ ΞΥΛΟΒΑΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

Η Χριστίνα ∆εβρελή της “Τέχνης του Επικοινωνείν” και ο Ιωάννης Καλιεντζίδης «συντροφιά» µε την ειρωνική φιγούρα - τραπέζι του Νταλί.

Έργο της Ευ. Ρακά, που ενθουσίασε τους επισκέπτες της έκθεσης µε τις µοναδικές δηµιουργίες από φλοιό φελλόδρυος ενσωµατωµένο σε ξύλο

ύπαρξής µας ένα ολέθριο καρκί-

πραγµατικότητα που «θα έπρε-

νωµα που τη δηλητηριάζει και

πε να είναι αλλιώς», δεν µπορεί

την αλλοιώνει; Γιατί να µην µπο

ν' αλλάξει «όσο η ανθρώπινη

«Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ»

ρούµε να εξελιχθούµε σ' αυτό

φύση µένει ίδια», όπως αναρω-

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΑΚΑ

είναι παράταιροι και δεν εµφα-

Μήπως ο Μύθος της Πτώ-

το ηθικά «χαριτωµένο» πλάσµα

τήθηκε ο Θουκυδίδης; Τα ερω-

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

νίζονται, αλλά η παρουσία τους

σης, δεν είναι µύθος; Μήπως

που διαισθανόµαστε ότι είναι ο

τήµατα αυτά που θέτει ο µεγα-

«ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΙΙ»

υποδηλώνεται έµµεσα. Οι «Πο-

πράγµατι υπάρχει στη ρίζα της

προορισµός µας; Μήπως αυτή η

λύτερος διανοητής της εποχής

Η κραυγή της ανθρώπινης

λιτείες» είναι αντανάκλαση από

µας George Steiner, έχουν επη-

αγωνίας δεν εκφράζεται µόνο

τις τραγικές φιγούρες όντων

ρεάσει βαθιά την καινούργια

µε ήχους, χτύπους, ή µουσική.

που έχουν ξεχάσει να γελάνε. Η

δουλειά του καλλιτέχνη. Οι ή-

Η κραυγή ξεχύνεται µέσα από

καλλιτέχνης όµως ακούει τις

ρωες του ωθούνται σε όλα όσα

το παράθυρα των σπιτιών, απο-

σιωπηλές κραυγές τους. Ξορκί-

ο καθένας µας δεν χαρίζει πλέ-

τυπώνεται παντού µε χρώµατα,

ζει τις πόλεις της, χαρίζοντάς

ον στον εαυτό του. Γιατί να µην

σχήµατα, χτίσµατα, και την ακο-

τους για φυλαχτό ένα µικρό δε

είµαστε εµείς αυτοί που δεν

λουθείς θέλοντας και µη. Οι θε-

νδράκι, έχοντας την αίσθηση

φοβούνται να πετάξουν; Η α-

ατές στέκονται σκεπτικοί µπρο-

πως τους δίνει παράταση ζωής.

πλότητα της πτήσης, του έρω-

στά στα έργα, αναλογιζόµενοι

Με αυτή την κίνηση υπενθυµί-

τα, της διαφοράς και ο τρόπος

την κατάρα της µοναξιάς των

ζει επίσης στους ανθρώπους

που οι χαρακτήρες των έργων

µεγαλουπόλεων όπου τα τερά-

πως δεν έχουν τελειώσει όλα.

του τις παρουσιάζουν, τον βάζει

στια οικοδοµήµατα βρίσκονται

Μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα

σε σκέψεις για το ποιος πραγµα-

το ένα δίπλα στο άλλο, χωρίς

έκθεση µε δηµιουργίες από

τικά έγινε και το ποιος αληθινά

χώρο για ανάσα ή προσωπική

φλοιό φελλόδρυος και από ξύ-

ήταν. Εσάς;

ανάπτυξη και δηµιουργία. Εκεί

λο.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

µέσα οι άνθρωποι µοιάζουν να


Media

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009

11

EΠIKOINΩNIA

Πρόγραµµα τηλεόρασης TV SUPER

Η

Μενεγάκη δέχεται πλέον οργανωµένη επίθεση από τoυς τηλεθεατές, που τη ∆ευτέρα την έβγαλαν στην τρίτη θέση των πρωινάδικων. Όπως ήταν λογικό την πρώτη θέση οι πεντά... µορφοι (20,5) στο Μegα αλλά ήταν η πρεµιέρα τους και µε µια µονάδα διαφορά ήταν ο Χαριτάτος µε τον Καραµέρος ενώ 4 µονάδες(16,5%) πιο πίσω βρέθηκε η Ελένη. τυχέστατη η επιλογή του σοβαρού και κοινωνικά ευαίσθητου (υποτίθεται) Σκάι τόσο για την διοργάνωση της ψηφοφορίας για την πιο αγαπηµένη περιοχή της Ελλάδας όσο και για το concept που επιλέχθηκε στην παρουσίαση. Ακούγοντας την ιδέα του I Love GR σκεφτήκαµε ότι θα είναι δύσκολο να βγει σε πέρας µια τέτοια αποστολή και διαδικασία σε µια χώρα µε έντονους και παθιασµένους τοπικισµούς από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό. Βλέποντας κάποιος στην πρώτη εκποµπή το σκηνικό, τους εκπροσώπους της κάθε περιοχής που διαγωνίζεται, το κοινό αλλά και την σκηνοθεσία νόµιζες ότι κάποια στιγµή θα ξεπηδήσει από µια γωνία η Αννίτα Πάνια - που µεταξύ µας θα ήταν και καλύτερη στην παρουσίαση και τον συντονισµό όλου αυτού του τηλεοπτικού παρατράγουδου που στήθηκε στη συχνότητα του Σκάι. ενηµέρωση στο πρωινό του Mega είναι τσίρκο, δεν χρει αζόµαστε θιάσους» δήλωσε ο Λιάτσος στη Λαµπίρη. Ο παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star ανέφερε ότι έχει ατυχήσει η πρωινή ζώνη 07.00-10.00 του Mega καθώς η πλάκα που κάνει το δίδυµο Καµπουράκη Οικονοµέα δεν ταιριάζει µε το ενηµερωτικό προφίλ και κύρος του σταθµού.

Α

«Η

08:00 ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú 09:00 ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ 10:00 ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú 11:00 ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ (Τοικό ρωτάθληµα) 13:00 ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ 14:00 ON AIR 15:00 ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ (Τοικό Πρωτάθληµα) 17:00 STAR CAR (¶ˆÏ‹ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ) 18:00 ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ 18:30 ™·Ù˘ÚÈ΋ ÂÎÔÌ‹ 19:00 µfiÏϸ 21:00 ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ 22:00 ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 (¶ολιτική εκοµή) 23:30 ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú 24:00 ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ 01:00 JAZZ LIFE (ªÔ˘ÛÈ΋ ÂÎÔÌ‹) 02:00 ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú

MEGA

06.00 Περί ανέµων και υδάτων (Ε) 07.00 Ώρα MEGA 10.00 Όµορφος κόσµος το πρωί 13.10 Η ζωή της άλλης (Ε) 14.00 Μεσηµβρινό δελτίο ειδήσεων 15.00 Τρεις Χάριτες (Ε) 15.40 Η νταντά (Ε) 16.50 Ματιά στα γεγονότα 17.00 50-50 (Ε) Κωµική σειρά µε τους Πέτρο Φιλιππίδη, Παύλο Χαϊκάλη, Αβα Γαλανοπούλου, Σάκη Μπουλά. 17.40 Η ζωή της άλλης 18.30 Τα µυστικά της Εδέµ 19.30 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 20.30 Πάµε Μουντιάλ 21.00 Ποδόσφαιρο Ελλάδα - Λουξεµβούργο 23.00 Πάµε Μουντιάλ (Συνέχεια) 00.50 Τελευταία γεγονότα 01.00 ∆εύτερη ευκαιρία 02.00 Fantasy island 03.00 Ποιος µας πιάνει! 04.00 Τηλεµάρκετινγκ 04.30 Ελληνική σειρά (Ε)

TV ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 7:00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 8:00 Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ 10:00 ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú 12:30 ∂ȉ‹ÛÂȘ (∂) 13:30 ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ã·ÏÎȉÈ΋˜ 15:00 ∆ËÏÂÌ¿ÚÎÂÙ 17:00 ∆›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ 17:05 ∆ËÏÂÌ¿ÚÎÂÙ 17:30 ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· 18:00 ∆›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ (∆ÔÈο Ó¤·) 18:05 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· 19:00 ∆›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ 19:05 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· (Û˘Ó¤¯ÂÈ·) 20:00 ∆›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ (∆ÔÈο Ó¤·) 20:05 °Â‡ÛÂȘ ·fi π∂∫ (∂) 21:00 ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ 22:00 ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ã·ÏÎȉÈ΋˜ 23:30 ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ (∆ÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔÈο Ó¤·) 00:30 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· 2:00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· 3:30 •¤ÓË Ù·ÈÓ›·

ANT1

06.15 Νταντά για όλες τις δουλειές (Ε) 07.00 Καληµέρα, Ελλάδα 10.00 10 µε 1 µαζί 13.00 ANT1 news 13.15 Λόλα (Ε) 14.15 Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 15.15 Το καφέ της Χαράς 16.15 Αξίζει να το δεις 17.40 ΑΝΤ1 news στη νοηµατική 17.45 Ράδιο αρβύλα 18.50 Με αγάπη 19.00 Love bites 20.00 ANT1 news 21.00 Doctor Ρούλης 22.00 Λίτσα.com 23.00 Grey's anatomy 24.00 Las Vegas Ο γ´ κύκλος της αµερικανικής περιπετειώδους σειράς µυστηρίου 01.00 The lyon's den Αµερικανική κοινωνική σειρά. 02.00 Kλεµµένη ζωή (Ε) 03.00 Το παιχνίδι της συγγνώµης (Ε) 04.00 Τηλεµάρκετινγκ 04.30 Mobile fun 05.10 Aλίκη (E)

ΕΤ 1

ΝΕΤ

ΕΤ 3

08.30 Παιδικό πρόγραµµα (Ε) 10.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Το γέλιο βγήκε από τον Παράδεισο». Κωµωδία, παραγωγής 1963, του Γιώργου Παπακώστα. 11.30 Το βλέµµα (Ε) Σειρά ντοκιµαντέρ. Σήµερα: «Η σιωπή του πειραµατόζωου». 12.00 Οδός Ανθέων (Ε) 13.00 Ζητώ γνωριµία (Ε) 14.30 Ουράνιο τόξο (Ε) 15.00 Παιδικό πρόγραµµα 16.00 Τσικιτίτας (Ε) 18.00 Σαν τα τρελά πουλιά (Ε) 19.00 Χρυσά κορίτσια (Ε) 20.00 Η τέχνη στην Ισπανία (Ε) 21.00 Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 21.05 Νοικοκυρές σε απόγνωση (Ε) 22.00 Φαντάσµατα (Ε) 24.00 Οι άντρες µε τα µαύρα 01.00 Έγκληµα και έρευνα (Ε) Eιδήσεις: 23.00

06.30 Πρώτη γραµµή Ενηµερωτική εκποµπή που παρουσιάζουν ο Βασίλης Λυριτζής και ο ∆ηµήτρης Οικονόµου. 10.00 Συµβαίνει τώρα Ενηµερωτική εκποµπή, που παρουσιάζει η Πόπη Τσαπανίδου. 13.00 Μένουµε Ελλάδα 14.15 Νηστικό αρκούδι (Ε) 16.00 Σύγχρονα θαύµατα: Ο κόσµος του Γουόλτ Ντίσνεϊ (Ε) 17.00 Αρκτική: Ραγδαία τήξη των πάγων 19.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Αν έχεις τύχη». Κοµεντί, παραγωγής ‘64, του Γιώργου Πετρίδη. 22.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Σε επικίνδυνη τροχιά» 00.15 How the Earth was made 01.15 Αναζητώντας τέρατα: Ο πραγµατικός Χόµπιτ (Ε) Eιδήσεις: 12.00, 15.00, 18.00, 21.00

07.00 Ρωµαίος & Ιουλιέτα 08.00 Οι κόρες του Μακ Λέοντ (Ε) 09.00 Τόλµη και γοητεία 09.30 Εξέλιξη 10.30 Το κορίτσι και η µαϊ µού - Καµπότζη 11.30 Απόδραση 12.30 Μαγειρική του κόσµου Σειρά ντοκιµαντέρ.: «Λίβα νο, διάχυτη λε-πτότητα». 14.30 Οι κόρες του Λέοντ 15.30 Τόλµη και γοητεία Αµερικανική κοινωνική σειρά µε τον Ρον Μος. 16.00 Μαγικός κόσµος 16.30 ∆ιάσωση ζώων 18.15 Έκτη αίσθηση 18.30 Καταπατητές 19.30 Ο υπέροχος βυθός της Μεσογείου 20.00 Η χαρά της ζωγραφικής 20.30 Αγριες θάλασσες της Ισλανδίας 23.00 Ανιχνεύσεις 00.30 Φόκλαντ εναντίον Μαλβίνας, πίσω από τον πόλεµο Eιδήσεις: 13.00, 17.00, 22.00

06.00 Πεντάµορφη (Ε) 07.50 Πάνω στην ώρα Ενηµερωτικό µαγκαζίνο µε τους Σπύρο Λάµπρου &Έλενα Παπαβασιλείου. 10.00 Καφές µε την Ελένη Η Ελένη Μενεγάκη µας δίνει καθηµερινά ραντεβού για καφέ. 13.00 Ειδήσεις 13.15 Κους κους το µεσηµέρι 16.00 ∆έστε τους 17.00 Ειδήσεις στη νοηµατική 17.05 ∆έστε τους 18.00 Fatus olus 19.00 Ειδήσεις 20.00 Κάτι ψήνεται 21.00 Αγρότης µόνος ψάχνει... 22.00 Για λογαριασµό σας 23.00 Εφιάλτης! Στην κου ζίνα (Ε) 24.00 Sex and the city (Ε) 01.00 10η εντολή (Ε) 02.00 Κόκκινος κύκλος 03.00 Αλλαξέ το (Ε) 04.00 Εικόνες (Ε) 05.00 Τηλεαγορές 05.15 Για την καρδιά ενός αγγέλου (Ε)

06.15 Παιδικό πρόγραµµα 07.45 Πρωινή Μελέτη 10.15 Νηστικοί πράκτορες 11.15 Μαρίνα (Ε) 12.30 Ειδήσεις 13.30 Super star 16.30 Ειδήσεις στη νοηµατική 16.45 Φώτης - Μαρία live Ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Μαρία Μπακοδήµου µας παρουσιάζουν ένα µαγκαζίνο µε θεµατολογία για όλα τα γούστα. 18.45 Ιατρικές υποθέσεις ΙV (Ε) 19.45 Ειδήσεις 21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Τα φιλιά που σκοτώνουν» (Kiss the girls). Αστυνοµικό θρίλερ, αµερικανικής παραγωγής 1997. 23.30 Fringe 00.30 Νόµος και τάξη: Ειδική οµάδα 01.30 Supernatural 02.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Στα σύνορα της βίας» 04.15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ένα απλό φιλί»

06.00 Πανόραµα 07.00 «Καληµέρα» µε τον Γιώργο Αυτιά 11.00 Εδώ και τώρα 12.00 Πoλύ µπλα µπλα Ψυχαγωγική εκποµπή 15.00 Μεσηµεριανό express . 17.30 Showbiz news Ψυχαγωγική εκποµπή 18.45 Σήµερα µε τον Ακη Παυλόπουλο 21.00 Ζαµανφού Ψυχαγωγική εκποµπή 00.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Παράξενες µέρες» (Strange days). 03.30 Auto ALTER Ενηµερωτική εκποµπή µε όλα τα τελευταία νέα από το συναρπαστικό κόσµο των τεσσάρων τροχών. 03.45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Η αγριόγατα» (Cat people). Eιδήσεις: 17.15, 20.00

ALPHA

STAR

ALTER

ñ °È· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ›.


EΠIKOINΩNIA

12

Αγροτικά

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009

Ξεκινά η εξαγωγική περίοδος στα ακτινίδια

Ε

νώ αυτές τις µέρες αναµένεται να ξεκινή-

σει η συγκοµιδή και η εξαγωγι-

Κοινοτική χρηµατοδότηση 4,7 εκατ. ευρώ για επιτήρηση αλιείας

κή περίοδος στα ακτινίδια, η

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

παραγωγή των οποίων προβλέπεται να ανέλθει σε επίπεδα ρεκόρ όλων των εποχών (90.000 µε 100.000 τόνοι), συνεχίστηκαν µε ικανοποιητικούς ρυθµούς οι εξαγωγές επιτραπέζιων σταφυλιών. Με βάση τα επίσηµα στοιχεία των αρµοδίων υπηρεσιών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µέχρι τα τέλη της περασµένης εβδοµάδας είχαν εξαχθεί 42.193 τόνοι επιτραπέζιων σταφυλιών, έναντι 41.065 τόνων πέρυσι τέτοια

εποχή

(αύξηση

κατά

2,7%).

Μ

ε το ποσό των 4.735. 400 ευρώ (50% των

συνολικών δαπανών του προγράµµατος) αποφάσισε να χρηµατοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επι-

16.867.000 ευρώ και τελικά η

τροπή για φέτος το ελληνικό

Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσι-

Με το εν λόγω πρόγραµµα

συσκευές αυτόµατου εντοπι-

πρόγραµµα για τον έλεγχο και

σε ότι επιλέξιµες προς χρηµα-

χρηµατοδοτούνται δαπάνες για

σµού των αλιευτικών σκαφών

την επιτήρηση της αλιευτικής

τοδότηση από την Κοινότητα

την προµήθεια και λειτουργία

για να ελέγχεται η αλιευτική

δραστηριότητας. Η Ελλάδα είχε

δαπάνες είναι το ποσό των

ηλεκτρονικών συστηµάτων κα-

τους δραστηριότητα, µε βάση

υποβάλει στην Ε.Ε. πρόγραµµα

8.928.000 ευρώ, εκ των οποίων

ταγραφής και αναφοράς πληρο-

τους κανόνες της Κοινής Αλιευ-

συνολικού

τα 4.735.400 ευρώ θα καταβλη-

φοριών για τα αλιευτικά σκάφη,

τικής Πολιτικής.

προϋπολογισµού

θούν από κοινοτικούς πόρους.

τα αλιεύµατά τους, καθώς και

Ε.Ε.: Νέα µέτρα για το αγελαδινό γάλα Π

ροκειµένου να αντιµε-

που σε ένα κράτος µέλος ση-

θρωση του γαλακτοκοµικού

δου, που συνέστησε η Ε.Ε.,

∆EYTEPA - ΠAPAΣKEYH

τωπίσει το ολοένα και

µειωθεί υπέρβαση της εθνικής

τοµέα. Στα τέλη του µήνα η Επι-

προκειµένου να εξετάσει την

αυξανόµενο κύµα διαµαρτυρίας

ποσόστωσης παραγωγής και οι

τροπή αναµένεται να υιοθετή-

κατάσταση της ευρωπαϊκής α-

(08:00 - 09:00) “H Πρώτη K αληµέρα” µε την Aναστασία Aτµατζίδου

από πλευράς αγελαδοτρόφων

αγελαδοτρόφοι του κινδυνεύ

σει και την πρόταση, που έχει

γοράς γάλακτος και τα µέτρα

για την κρίση που πλήττει τους

ουν µε την επιβολή κοινοτικού

εξαγγείλει, για τη χορήγηση της

που ενδεχοµένως πρέπει να

τελευταίους µήνες την ευρω-

προστίµου (super levy), τότε οι

δυνατότητας στα κράτη µέλη

ληφθούν για την τόνωσή της.

παϊκή αγορά γάλακτος, η Ευρω-

εξαγορασµένες αυτές ποσο-

να δώσουν µέχρι το τέλος του

Σύσκεψη στη Βιέννη

(09:00 - 11:00) “Eξελίξεις “Eξελίξεις στο Radio Star” Star” µε την Mαρία Παπαδηµητρίου (11:00 - 13:00) “H µερήσιο B αρόµετρο” µε την Eλένη Kαραµαγκάλη (13:00 - 15:00) “ Ψιλά Γράµµατα” µε τoν Xρήστο Oυζούνη KAΘE ΣABBATO (09:00 - 11:00) “H εβδοµάδα που πέρασε” µε τον Γιώργο Aντωνίου (11:00 - 13:00) “Aιχµές” “Aιχµές” µε τον Mανόλη Γιαννάκα (13:00 - 14:00) “M εταξύ φίλων” µε την Aναστασία Aτµατζίδου

προχώρησε

Σύσκεψη για την αντιµετώ-

στην υιοθέτηση µιας σειράς νέ-

πιση της κρίσης στον γαλακτο-

ων µέτρων στήριξης του κλά-

κοµικό τοµέα έχει συγκαλέσει

δου, τα οποία εισηγείται προς

για σήµερα στη Βιέννη ο αυ-

απόφαση στο Συµβούλιο υπου

στριακός υπουργός Γεωργίας,

ργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής

στην οποία έχουν δηλώσει συµ-

παϊκή

Επιτροπή

Ένωσης, που συνεδριάζει την

µετοχή οι οµόλογοί του από

ερχόµενη ∆ευτέρα στο Λουξεµ-

άλλες 7 χώρες µέλη της Κοινό-

βούργο.

τητας.

Συγκεκριµένα, η Ε.Ε.προτεί-

Με την πρωτοβουλία αυτή

νει για την τρέχουσα (2009/10)

η Αυστρία φιλοδοξεί να ξεκινή-

και την επόµενη (2010/11) γα-

σει µία συζήτηση σε επίπεδο

λακτοκοµική περίοδο να δοθεί

υπουργών Γεωργίας για τη σύν-

η δυνατότητα στα κράτη µέλη

ταξη ενός καταλόγου αιτηµά-

να εξαγοράζουν από τους κτη-

στώσεις –που δεν θα αντιστοι-

2010 κατ΄ εξαίρεση εθνικές de

των που θα υποβληθούν στην

ΠPΩTH ΘEΣH ΣTHN ENHMEPΩΣH

νοτρόφους ατοµικές ποσοστώ-

χούν σε πραγµατική παραγωγή–

minimis ενισχύσεις µέχρι 15.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανάµεσα

N. Mουδανιά - Xρυσοστόµου Σµύρνης 23

σεις παραγωγής αγελαδινού

θα προσµετρούνται στην εθνική

000 ευρώ στους αγελαδοτρό-

στα µέτρα που προτείνει η Αυ-

γάλακτος, τις οποίες να θέτουν

ποσόστωση.

φους τους για την αναπλήρωση

στρία είναι να δοθούν κίνητρα

της απώλειας εισοδήµατος από

για τη χρήση του γάλακτος σε

την πτώση των τιµών.

σκόνη από τη βιοµηχανία ζωο-

- TK 632 00 Tηλ.: 23730 - 22.865, 65.125 star955.blogspot.com • E-mail: star95-5@otenet.gr

στο εθνικό απόθεµα ποσοστώ-

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή

σεων και οι οποίες δεν θα προ-

Επιτροπή προτείνει οι εξαγορα-

σµετρούνται ως τµήµα της εθνι-

σθείσες ποσοστώσεις γάλακτος

Στο µεταξύ, σήµερα ξεκινά

τροφών και τη διεύρυνση της

κής ποσόστωσης παραγωγής.

να χρησιµοποιούνται από τα

να συνεδριάζει η οµάδα εµπει-

χρήσης του από τη βιοµηχανία

κράτη µέλη για την αναδιάρ-

ρογνωµόνων υψηλού επιπέ-

τροφίµων.

Πάντως, στην περίπτωση


Οικονοµία

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009

13

Σε ανοιχτή διαδικασία και για τις διοικήσεις των ∆ΕΚΟ προσανατολίζεται η κυβέρνηση ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΚΟΜΜΑ

νέου τρόπου επιλογής εκείνων που θα αναλάβουν κρατικές

EΠIKOINΩNIA

Ασφαλιστικό και ανεργία επί τάπητος στις συναντήσεις µε τους κοινωνικούς εταίρους

Μ

ε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων, των

εµπόρων, των επαγγελµατοβιοτεχνών και των

θέσεις ευθύνης, αλλά δηλώ-

βιοµηχάνων, συναντήθηκαν ο υπ. Εργασίας Ανδρέας Λο

νουν αποφασισµένοι να προχω-

βέρδος και ο υφ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γ. Κουτρου-

ρήσουν µέχρι τέλους.

µάνης. Οι συναντήσεις αυτές είχαν εθιµοτυπικό χαρα-

Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκινά

κτήρα, ωστόσο επί τάπητος µπήκαν τα φλέγοντα θέµατα

το ξεκαθάρισµα των χιλιάδων

της δι-αδοχικής ασφάλισης, της οικονοµικής κατάστα-

αιτήσεων ενδιαφεροµένων για

σης των ασφαλισιτκών ταµείων και της ανεργίας.

τις 88 θέσεις των γενικών και

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γ. Παναγόπουλος είπε ότι εί-

των ειδικών γραµµατέων, κα-

ναι θετική η µετονοµασία σε υπουργείο Εργασίας από

θώς, χθες έληξε η προθεσµία

Απασχόλησης και αναφέρθηκε στις προτεραιότητες που

υποβολής βιογραφικών. Παράλληλα, σύµφωνα µε

θέτουν οι συνδικαλιστές σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία για την οικονοµία και τους εργαζόµενους.

Το Βήµα, µε ανάλογη ανοιχτή

Αυτές είναι η ανεργία, οι απολύσεις, η αδυναµία της

διαδικασία θα καλυφθούν και οι

οικονοµίας να δηµιουργεί θέσεις εργασίας και ο “Μεσαί-

θέσεις των διοικητών των ∆ΕΚΟ.

ωνας” που επικρατεί στην αγορά εργασίας µε την “έ-

Σε όσες επιχειρήσεις είναι ει-

κρηξη” της αδήλωτης, “µαύρης” εργασίας.

σηγµένες στο χρηµατιστήριο θα ισχύσουν οι αρχές της εταιρικής

Ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου ζήτησε να γίνει µε διαγωνισµό -και διεθνή όπου υπάρχει η δυνατότητα- η πλήρωση των θέσεων διοικητών στις ∆ΕΚΟ

Ο

διακυβέρνησης. Ο πρωθυπουργός Γ.Παπανδρέου ζήτησε, κατά το άτυπο Υπουργικό Συµβούλιο της ∆ευτέρας, να γίνει καταγραφή των

ι ανοιχτές διαδικασίες

διαδικασία επιλογής των ειδι-

στεί µέσα στους επόµενους έξι

θέσεων προς πλήρωση στις

για την πλήρωση θέσε-

κών και των γενικών γραµµατέ-

µήνες δεν θα µείνει τίποτα ίδιο

∆ΕΚΟ, ώστε να γνωρίζουν οι

ων ευθύνης στο δηµόσιο ανα-

ων µέσω της υποβολής βιογρα-

στο κράτος. «Η Ελλάδα πρέπει

αρµόδιοι υπουργοί ποιες από

µένεται να εφαρµοστούν και

φικών στο ∆ιαδίκτυο ως µείζονα

επιτέλους να γίνει Ευρώπη».

αυτές µπορούν να καλυφθούν

στην περίπτωση των διοικήσε-

διαρθρωτική αλλαγή, η οποία

Οι ίδιοι αναγνωρίζουν ότι θα

µε ανοιχτή διαδικασία και ποιες

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνι-

ων των ∆ΕΚΟ. Οι διαδικασίες αυ-

θα οδηγήσει στην α-ποδέσµευ-

υπάρξουν δυσκολίες στο να

εµπίπτουν στην αρµοδιότητα

κού Εµπορίου ∆. Αρµενάκης, είπε ότι κατέθεσε κείµενο

τές εντάσσονται στο γενικότερο

ση του κράτους από το κόµµα.

γίνουν αποδεκτές αυτές οι πρω-

των διοικητικών συµβουλίων.

15 θέσεων, στο οποίο, µεταξύ άλλων, προτείνει την απο-

Ζήτηµα µισθών (;) από τους εµπόρους

στόχο της κυβέρνησης που

Το πλήρες σχέδιο για αυτήν

τοβουλίες για τη στελέχωση

Με ανάλογη διαδικασία α-

ποινικοποίηση της µη καταβολής των εισφορών στον

είναι η αποδέσµευση του κρά-

τη διαρθρωτική αλλαγή θα ξεδι-

θέσεων που είναι κυρίως πολιτι-

ναµένεται ότι θα επιλεγούν οι

ΟΑΕΕ, την εφαρµογή της ισότητας στη διαδοχική ασφά-

τους από το κόµµα.Όπως σηµει-

πλωθεί το επόµενο διάστηµα

κές και παραδέχονται ότι είναι

σύµβουλοι των υπουργών και οι

λιση και την άρση των αδικιών στην απονοµή της σύντα-

ώνει η εφηµερίδα Το Βήµα, η

και οι σύµβουλοι του κ. Παπαν-

πιθανόν να γίνουν λάθη σε αυ-

σύµβουλοι Τύπου σε αρκετά υ-

ξης µεταξύ ασφαλισµένων του τέως Ταµείου Ασφάλισης

κυβέρνηση αντιµετωπίζει τη

δρέου εκτιµούν ότι αν εφαρµο-

τή την πρώτη εφαρµογή του

πουργεία.

Εµπόρων και του τέως ΤΕΒΕ. Σχετικά µε τα «υψηλά ποσοστά µισθολογικού κόσ-

“Ψαλίδι” στα κρατικά οχήµατα Π

εριορισµό στη χρή-

νέων οχηµάτων για τα επό-

ση κρατικών οχηµά-

µενα τρία χρόνια.

των αποφάσισε η κυβέρνη-

Παράλληλα, όλοι οι κρα-

ση, σε µία προσπάθεια να

τικοί αξιωµατούχοι θα µετα-

µπει

κινούνται µε οχήµατα µέχρι

τάξη

στα

κρατικά

1.600 κυβικών εκατοστών.

έξοδα. Τα επίσηµα στοιχεία κάνουν λόγο για περίπου

Παράλληλα, θα ζητηθεί

44.000 οχήµατα, που στοιχί-

από όλες τις υπηρεσίες της

ζουν στους Έλληνες φορο-

κρατικής µηχανής να συντά-

λογούµενους πάνω από 320

ξουν καταλόγους µε τον α-

εκατ. ευρώ.

ριθµό των οχηµάτων που έχουν στη διάθεσή τους.

Επίσηµες ανακοινώσεις

Κάθε υπηρεσία θα έχει

για τα πρώτα βήµατα περιστολής των κρατικών δαπα-

Εσωτερικών Γιάννη Ραγκού-

νών έγιναν από τον υπουργό

ση.

Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε ότι “παγώνει” η αγορά

στη διάθεσή της µέχρι πέντε οχήµατα.

τους χωρίς ανάλογη ανταποδοτικότητα», για τα οποία γίνεται αναφορά στο υπόµνηµα, παραδέχθηκε ότι θίγεται θέµα µείωσης του µισθολογικού κόστους, διευκρινίζοντας ότι αυτό γίνεται «σε σχέση µε τις προσφερόµενες υπηρεσίες για τις οποίες πληρώνουµε αυτό το 45% [σ.σ. πληρώνουν σε εισφορές το 45% επί της αµοιβής κάθε εργαζόµενου] και εµείς και οι εργαζόµενοι». Ο πρόεδρος των επαγγελµατοβιοτεχνών ∆.Ασηµακόπουλος, είπε από την πλευρά του ότι έθεσε το ζήτηµα του ΟΑΕ∆ («να µην λειτουργεί ως παραµάγαζο ρουσφετολογίας του πολιτικού συστήµατος») και του ΟΑΕΕ. Για τον ΟΑΕΕ, είπε ότι επανέλαβε τη θέση περί πάγιας χρηµατοδότηση σε ποσοστό 0,64% του ΑΕΠ, ενώ ενδιαφέρον έχει η σκέψη που διατυπώθηκε για ένα είδος φόρου για τις πολύ µεγάλες επιχειρήσεις (όπως τα Mall), ώστε να ενισχυθεί το ασφαλιστικό ταµείο. * «Η µετονοµασία ξανά του υπουργείου σε Εργασίας από Απασχόλησης δε λέει τίποτα, όσο συµβολικό και αν είναι όπως λένε. Τα αντεργατικά µέτρα περνάνε µε όποιο όνοµα κι αν έχει» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Πανερ-

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ANAKOINΩΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ

Ζητούνται συνεργάτες µε µισθό και ποσοστά, για την TV και το Radio SUPER, στο τµήµα Μάρκετινγκ. Τηλέφωνα: 23733 - 00638 και στα κινητά 6955 - 470.747 & 6978 - 445.591

Για την εξυπηρέτηση των αγροτών της περιοχής ανακοινώνεται ότι τα νέα τηλέφωνα του ΟΠΕΚΕΠΕ, γραφείο Πολυγύρου, Ασκληπιού 39 είναι (23710) 21.047, 21.048, 22.030, 22.249 και Φαξ 23710 - 21.255.

γατικού Μετώπου. Στη συνάντηση, το ΠΑΜΕ τόνισε «την ανάγκη για κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόµων των πράσινων και γαλάζιων κυβερνήσεων», καθώς και «την κατάργηση των νόµων που ανατρέπουν τις εργασιακές σχέσεις (Stage, ∆ελτία Παροχής Υπηρεσιών κ.τλ.)».


EΠIKOINΩNIA A Γ POTEMAXIA • Πωλείται οικόπεδο στη Σωζόπολη Χαλκιδικής “∆ελφίνια”, 650 τ.µ., εντός σχεδίου, εφάπτει σε άσφαλτο, µε θέα τη θάλασσα, 120 µέτρα από την παραλία. Τιµή: 19.000 € ∆εκτές και δόσεις. Τηλ: 6992 - 223.854 (Αλέξανδρος) & Alexander7Agel@gmail.com • Πωλούνται τρία κληροτεµάχια, 8.000 τ.µ., όµορα µεταξύ τους, µε απεριόριστη θέα, στη θέση "Eλαιώνας" στα Ν. Μουδανιά (δύο άδειες). Τηλ: 6972 - 420.910 & 6972 - 700.099. • Πωλείται στην Επανοµή από ιδιώτη οικόπεδο 5 στρεµ., άρτιο και οικοδοµήσιµο, επίπεδο, δίπλα στο δρόµο, 170.000 ευρώ (τιµή συζητήσιµη). Πληροφορίες στα τηλ.: 2310 - 212.812 & 2310 200.035, 6976 - 996.097, κ. Γιώργος. • Πωλείται ή ανταλλάσσεται ή δίνεται αντιπαροχή, αγροτεµάχιο 9 στρεµ., πρώτο στο κύµα, µε γεώτρηση, περιφραγµένο και µε άδεια οικοδόµησης, στη Σαµοθρά κη. ∆εχόµαστε σοβαρές προσφορές. Τηλ: 6977 - 333.948. • Πωλούνται 2 αγροτεµάχια στο Πόρτο Κουφό, στη θέση "Μαρασιά": * 1.060 τ.µ., 300 µ. από τη θάλασσα. Τιµή 27.000 ευρώ * 1.152 τ.µ., 600 µ. από τη θάλασσα. Τιµή 23.000 ευρώ. Τηλ.: 6976 602.054 • Πωλούνται δύο αγροτεµάχια οικοδοµήσιµα (6,5 στρ. το καθένα), επί της παλαιάς Εθνικής οδού Μουδανιών -Θεσ/νίκης, στην περιοχή Ν. Τρίγλιας. Τηλ.: 6974 461.199 • Πωλείται στην Αρναία, οικόπεδο 4.300 µ2 στη θέση “Άγιος Χα ράλαµπος”, πανταχόθεν ελεύθερο. Τηλ.: 210 - 65.27.791 • Πωλούνται: χωράφι 10 στρεµµάτων, περιοχή ∆υτικό, Κου φάλια Θεσσαλονίκης, οικοδοµήσιµο, κατάλληλο για αποθήκη * χωράφι 5 στρεµµάτων, οικοδοµήσιµο, χωριό Ελαιούσα, Κουφάλια, όπου θα χτιστεί ο ιππόδροµος Θεσσαλονίκης * χωράφι 2 στρεµµάτων, οικόπεδο οικοδοµήσιµο, 100 µέτρα έξω από τα Κουφάλια Θεσ/νίκης, εκτός σχεδίου αλλά αναµένεται να µπει τώρα, προς τη Χαλκηδόνα. Όλα τα παραπάνω, στην τιµή των 110. 000 €. Τηλ.: 6977 - 350.250 & 23710 - 22.958 (Βασίλης). • Πωλείται οικόπεδο 624 τ.µ. στη Ζαγορά Πηλίου. Βρίσκεται σε αµφιθεατρική θέση, µε θέα το Αιγαίο. ∆ίπλα του περνά δηµοτικός δρόµος που συνδέεται µε τον επαρχιακό. Τηλ.: 24210 - 97.512 & 6975 - 581.306. E-mail: kontogiannis_ than@yahoo.gr

∆ IAMEPIΣ IAMEPIΣ MATA • Πωλούνται πολυτελείς γκα ρσονιέρες στο κέντρο του Ν. Μαρµαρά, σε οικοδοµή υψηλών προδιαγραφών και µε ανεµπόδιστη θέα προς τη θάλασσα, µε 1∆-ΣΚΜΠ, πλήρως εξοπλισµένες, σε εκπληκτικές τιµές. Τηλ: 2310 456.900 & 6949 - 072.037. • Ενοικιάζεται διαµέρισµα 50 τ.µ. επιπλωµένο, µε σαλονοκουζίνα, 1 υπνοδωµάτιο, wc και a/c, 1ος όροφος, στην πλατεία της Ν. Ποτίδαιας. Τηλ.: 6977 - 200.936. • Πωλείται κεντρικό κατάστηµα στο εµπορικό κέντρο του Πευκοχωρίου , ισόγειο, 32 τ.µ., καθώς και διαµέρισµα 32 τ.µ. ακριβώς από πάνω µε µπαλκόνι µπροστινό, στην τιµή των 100.000 ευρώ. Τηλ.:

14

6992 - 081.024. • Πωλείται γκαρσονιέρα ισόγεια, ιδανική για εκµετάλλευση, σε εµπορεύσιµη περιοχή, στην οδό Αγίου ∆ηµητρίου (κέντρο) Θεσ σαλονίκης. Τιµή 22.000 ευρώ. Τηλ: 6992 - 081.024. Πωλείται διαµέρισµα 55 τ.µ. στο Πευκοχώρι µε 2∆,ΣΚ,WC, θωρακισµένη • πόρτα, 2 µπαλκόνια, στον 1ο όροφο, ανακαινισµένο. Τιµή 58.000 ευρώ. Τηλ: 6992 081.024. • Πωλείται οροφοδιαµέρισµα, 1ος όροφος, 172 τ.µ. (4 δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, 2 µπάνια), µε ποσοστό οικοπέδου 40% από 252 τ.µ., στα Ν. Μουδανιά, Κωνσταντινουπόλεως 31. Τιµή 115. 000 ευρώ. Τηλ.: 6976 - 602.054. • Ενοικιάζονται 2 studio, καινούργια, µε ηλεκτρικές συσκευές, στον 1ο και 2ο όροφο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τιµή 250 ευρώ. Τηλ.: 6992 - 081.024. • Ενοικιάζεται και πωλείται διαµέρισµα 65 τ.µ. στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, full ανακαινισµένο (πλακάκια, πόρτες, κουζίνα, wc, θωρακισµένο πόρτα), ατοµική θέρµανση. Τιµή ενοικίασης: 320 ευρώ & τιµή πώλησης: 65.000 ευρώ. Τηλ.: 6992 - 081.024. • Ενοικιάζεται studio 30 τ.µ. µεγάλος ενιαίος χώρος, σε καινούργια οικοδοµή, 3ος όροφος, στη Θεσσαλονίκη (περιοχή κέντρου). Τιµή 320 ευρώ. Τηλ: 6992 081.024. • Ενοικιάζεται ολοκαίνουργιο διαµέρισµα Lux, µε τζάκι, 2 δωµάτια, σαλοκουζίνα, καινούργια ντου λάπα, αποθήκη, µεγάλα µπαλκόνια και πάρκινγκ, µε ατοµική θέρµανση, στον Εύοσµο (πίσω από το Ι.Κ.Α.) Θεσσαλονίκης. Τιµή 400 ευρώ. Τηλ.: 6992 - 081.024. • Πωλείται διαµέρισµα 170 τ.µ. στα Ν. Μουδανιά, κοντά στο κέντρο, 8 ετών, 2ος όροφος, νοτιοανατολικό. Έχει 3 µεγάλα δωµάτια (πολύ εύκολα δηµιουργείται και 4ο), 2 µπάνια, σαλοκουζίνα, ενεργειακό τζάκι, ατοµικό καλοριφέρ, πολύ καλή µόνωση, 3 µεγάλα µπαλκόνια µε ηλεκτρικές τέντες, χτιστό µπάρµπεκιου και πολλά έξτρα. Τηλ.: 6944 - 711.146. • Ενοικιάζεται διαµέρισµα 75 τ.µ. πλήρως ανακαινισµένο µε 2 δωµάτια, σαλοκουζίνα, wc, θωρακισµένη πόρτα, ατοµική θέρµανση, στη θεσσαλονίκη (περιοχή κέντρο). Τιµή 260 ευρώ. Τηλ.: 6992 081.024. • Πωλείται διαµέρισµα 40 τ.µ., µπροστινό, µε 2 δωµάτια, κου ζίνα, και wc, µε λίγα κοινόχρηστα, ιδανικό για εκµετάλλευση. Τιµή 35.000 ευρώ. Τηλ.: 6992 -081.024. • Από την κατασκευαστική εταιρεία ΠΟΛΑΤ ΑΕ, πωλείται οροφοδιαµέρισµα µε σοφίτα πολυτελούς κατασκευής στο νοµό Θεσ σαλονίκης στη Ν. Ευκαρπία, διαµπερές, µε 3∆/2ΣΑΛΟΝΙΑ/ΚΟΥΖΙΝΑ /2WC/ ΤΖΑΚΙ/PARKING, 145 τ.µ., 200 µ. από τον περιφερειακό, τιµή 188.000 €. Τηλ.: 2310 - 680.105, 6947 - 097.612 (Αργυρώ). • Από την κατασκευαστική εταιρεία ΠΟΛΑΤ ΑΕ, πωλείται οροφοδιαµέρισµα µε σοφίτα πολυτελούς κατασκευής στο νοµό Θεσσαλονίκης στη Ν.Ευκαρπία, διαµπερές, µε 3∆/2ΣΑΛΟΝΙΑ/ΚΟΥΖΙΝΑ/2WC/ ΤΖΑ ΚΙ/PARKING, 145 τ.µ., 200 µ. από τον περιφερειακό, τιµή 188.000 €. Τηλ.: 2310 - 680. 105, 6947 - 097.612 (Αργυρώ). • Από την κατασκευαστική εταιρεία ΠΟΛΑΤ ΑΕ, πωλείται ο-

Aγγελίες

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009

ροφοδιαµέρισµα µε σοφίτα πολυτελούς κατασκευής στο νοµό Θεσ σαλονίκης στη Ν. Ευκαρπία, διαµπερές, µε 3∆/2ΣΑΛΟΝΙΑ/ΚΟΥΖΙΝΑ - ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ /2WC/ΤΖΑΚΙ, 147 τ.µ., 200µ. από τον περιφερειακό, τιµή 186.000 €. Τηλ.: 2310 - 680. 105, 6947 - 097.612 (Αργυρώ). • Από την κατασκευαστική εταιρεία ΠΟΛΑΤ ΑΕ, πωλείται οροφοδιαµέρισµα µε σοφίτα πολυτελούς κατασκευής στο νοµό Θεσ σαλονίκης στη Ν. Ευκαρπία, διαµπερές, µε 4∆/2ΣΑΛΟΝΙΑ/ΚΟΥΖΙΝΑ/WC/ ΤΖΑ ΚΙ, 135τµ, 200µ από τον περιφερειακό, τιµή 172.000 €. Τηλ.: 2310 - 680105, 6947 097.612 (Αργυρώ). • Πωλείται διαµέρισµα 75 τ.µ. LUX κατασκευής (τζάκι, αποθήκη, θυροτηλεόραση, θέση πάρκινγκ) µε θέα, στην περιοχή της Πυλαίας, Θεσσαλονίκη. Τιµή 150.000 ευρώ. Τηλ.: 2314 - 002.477. Ώρες επικοινωνίας: 10:00 - 14:00 & 17:30 - 20:00. • Πωλείται διαµέρισµα 65 τ.µ. LUX κατασκευής, µε αποθήκη και θέση πάρκινγκ, στην περιοχή του Ευόσµου Θεσσαλονίκης. Τιµή 100 .000 ευρώ. Τηλ.: 23140 - 02477. Ώρες επικοινωνίας: 10:00 - 14:00 & 17:30 - 20:00. • Πωλείται στην Κάρυστο από ιδιώτη οικοδοµικό τετράγωνο στον οικισµό Χωροφυλακής, 45. 000 ευρώ, (τιµή συζητήσιµη). Τηλ.: 2310 - 212.812 & 2310 - 200. 035, 6976 - 996.097 (κ. Γιώργος). • Πωλείται στη Μενεµένη Θεσσαλονίκης από ιδιώτη µαγαζί 160 µ., ενοικιασµένο αυτή τη στιγµή, για κάθε χρήση, 50.000 ευρώ (τιµή συζητήσιµη). Τηλ.: 2310 212.812 & 2310 - 200.035, 6976 996.097 (κ. Γιώργος). • Ενοικιάζεται διαµέρισµα 60 τ.µ. στην οδό Ανθέων στη Θεσσαλονίκη. Κατάλληλο για επαγγελµα τική στέγη και για φοιτητές. Τηλ.: 6948 - 929.648. • Ενοικιάζεται διαµέρισµα 115 τ.µ. επί της οδού Τσιµισκή (πρόσοψη). Τηλ.: 6948 - 929.648. • Ενοικιάζεται διαµέρισµα Lux στον Εύοσµο Θεσ/νίκης, καινούργιο, τριών µηνών οικοδοµή, στον 2ο όροφο, µε δύο δωµάτια, σαλοκουζίνα, wc, τζάκι και αποθήκη, µία θέση πάρκινγκ. Τιµή 400 ευρώ. Τηλ.: 6992 - 081.024. • Ενοικιάζεται διαµέρισµα 35 τ.µ., καινούργιο, στο κέντρο της Θεσ/νίκης, µε ατοµική θέρµανση και ελάχιστα κοινόχρηστα. Τιµή 380 ευρώ. Τηλ.: 6992 - 081.024. • Ενοικιάζεται στούντιο στο κέντρο της Θεσ/νίκης, καινούργιο, 2ος όροφος, µε ατοµική θέρµανση και ελάχιστα κοινόχρηστα. Τιµή 280 ευρώ. Τηλ.: 6992 - 081.024. • Ενοικιάζεται διαµέρισµα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 75 τ.µ., δύο δωµάτια, σαλοκουζίνα, wc, µε καινούρια κουζίνα και θωρακισµένη πόρτα, διαµπερές, φωτεινό. Τιµή 350 ευρώ. Τηλ.: 6992 081.024. • Ενοικιάζεται διαµέρισµα 80 τ.µ. στη Θεσσαλονίκη, περιοχή κέντρο, µε 2∆,ΣΚ,WC, όλα καινούργια, µε κεντρική θέρµανση, µεγάλα µπαλκόνια. 4ος όροφος, µε ασανσέρ. Τιµή 350 ευρώ (τιµή συζητήσιµη) Τηλ.: 6992 - 081.024. • Ενοικιάζεται διαµέρισµα στη Θεσσαλονίκη (κέντρο Αγίου ∆ηµηρίου), ανακαινισµένο, µε µεγάλο σαλόνι, 1 δωµάτιο µεγάλο, φυσικό αέριο. Τιµή 350 ευρώ. Τηλ.: 6992 - 081.024. • Πωλείται διαµέρισµα 76 τ.µ.

στη Θεσσαλονίκη, διαµπερές 2∆/ Σ/Κ/WC, 3ος όροφος, επί της οδού Αγίων Πάντων 101. Τηλ.: 2310 - 943.160 & 6948 - 131.913 (Πασχάλης). • Ενοικιάζονται 2 καινούργια στούντιο, µε ηλεκτρικές συσκευές, κατάλληλα για φοιτητές. Τιµή 250 ευρώ το καθένα. Τηλ.: 6992 081.024. • Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα LUX κατασκευής, στη Θεσσαλονίκη, περιοχή κέντρου, µε φυσικό αέριο, όλα καινούργια, ηλιόλουστο. Τηλ.: 6992 - 081.024. Ενοικιάζεται διαµέρισµα 80 τ.µ., στη Θεσσαλονίκη (περιοχή κέντρου), LUX κατασκευής, ολοκαίνουργιο, µε φυσικό αέριο. Τηλ.: 6992 - 081.024. Πωλείται νεόδµητο υπερπολυτελές διαµέρισµα 107 τ.µ., 2ος όροφος, • διαµπερές, 2 δωµάτια, σαλοκουζίνα, 2 µπάνια, τζάκι, εντοιχιζόµενες ντουλάπες και κοινόχρηστο αίθριο µε κήπο, 100 µέτρα από την πλαζ των Ν. Μουδανιών, µε θέα τη θάλασσα. Τηλ.: 6972 420.910. Πωλείται νεόδµητο πολυτελές διαµέρισµα 48 τ.µ., ισόγειο, • διαµπερές, 1 δωµάτιο, σαλοκουζίνα, 1 µπάνιο, εντοιχιζόµενη ντουλάπα, ιδιωτικό κήπο - αυλή και κοινόχρηστο αίθριο µε κήπο, 100 µέτρα από την πλαζ των Ν. Μουδανιών. Τηλ.: 6972 - 420.910. • Πωλείται διαµέρισµα 40 τ.µ., µπροστινό, µε 2 δωµάτια, κου ζίνα, και wc, µε λίγα κοινόχρηστα, ιδανικό για εκµετάλλευση. Τιµή 35.000 ευρώ. Τηλ: 6992 - 081.024. • Ενοικιάζεται γραφείο 44 τ.µ. στη Θεσσαλονίκη, στη συµβολή των οδών Μητροπόλεως µε Βενιζέλου, µε πρόσοψη στην πλατεία Ελευθερίας. Τηλ.: 6979 115.979.

ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ

• Πωλείται µεζονέτα τριώροφη, 200 τ.µ., µε εντοιχισµένη κουζίνα, και κήπο 500 τ.µ. (στον οικισµό ΙΣΜΗΝΗ), πίσω από την παλιά τροχαία, στα Ν. Μουδανιά, σε προ σιτή τιµή. Τηλ.: 6932 - 953.040. • Πωλείται µεζονέτα LUX κατασκευής, µε θέση πάρκινγκ, στην περιοχή της Αγ. Παρασκευής, Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2314 - 002. 477. Ώρες επικοινωνίας: 10:00 14:00 & 17:30 - 20:00. Πωλείται 3όροφη µεζονέτα LUX κατασκευής 148 τ.µ. στην Άνω Πόλη Θεσ/νίκης, µε εσωτερικό γυάλινο ασανσέρ και απεριόριστη θέα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Τιµή 320.000 ευρώ. Τηλ.: 2314 002.477. Ώρες επικοινωνίας: 10:00 - 14:00 & 17:30 - 20:00. • Από την κατασκευαστική εταιρεία ΠΟΛΑΤ ΑΕ πωλείται µεζονέτα πολυτελούς κατασκευής στο νοµό Θεσσαλονίκης, στη Ν. Ευκαρπία 2 επιπέδων, διαµπερής, µε 3∆/ ΣΑΛΟΝΙ/ΚΟΥΖΙΝΑ/2WC/ ΤΖΑΚΙ, 113 τ.µ., 200 µ. από τον περιφερειακό, τιµή 128.000 €. Τηλ.: 2310 - 680.105, 6947 097.612 (Αργυρώ). • Από την κατασκευαστική εταιρεία ΠΟΛΑΤ ΑΕ, πωλείται µεζονέτα πολυτελούς κατασκευής στο νοµό Θεσσαλονίκης στη Ν. Ευκαρπία 2 επιπέδων, διαµπερής, µε 3∆/ΣΑΛΟΝΙ/ΚΟΥΖΙΝΑ/2WC/ΤΖΑΚΙ, 114 τ.µ., 200 µ. από τον περιφερειακό, τιµή 129.000 €. Τηλ.: 2310 680.105, 6947 - 097.612 (Αργυρώ). Από την κατασκευαστική εταιρεία ΠΟΛΑΤ ΑΕ, πωλείται µεζονέτα • πολυτελούς κατασκευής στο

νοµό Θεσσαλονίκης στη Ν. Ευκαρπία 2 επιπέδων, διαµπερής, µε 3∆/ΣΑΛΟΝΙ/ΚΟΥΖΙΝΑ/2WC/ΤΖΑΚΙ, 115 τ.µ., 200µ από τον περιφερειακό, τιµή 131.000 €. Τηλ.: 2310 680.105, 6947 - 097.612 (Αργυρώ) • Από την κατασκευαστική εταιρεία ΠΟΛΑΤ ΑΕ, πωλείται µεζονέτα πολυτελούς κατασκευής στο νοµό Θεσσαλονίκης στη Ν. Ευκαρπία 2 επιπέδων, διαµπερής, µε 3 ∆/ΣΑΛΟΝΙ/ΚΟΥΖΙΝΑ/2WC/ ΤΖΑΚΙ, 120 τ.µ., 200 µ. από τον περιφερειακό, τιµή 137.000 €. Τηλ.: 2310 - 680.105, 6947 - 097.612 (Αργυρώ). • Από την κατασκευαστική εταιρεία ΠΟΛΑΤ ΑΕ, πωλείται µεζονέτα πολυτελούς κατασκευής στο νοµό Θεσσαλονίκης στη Ν. Ευκαρπία 3 επιπέδων, διαµπερής, µε 3 ∆/ΣΑΛΟΝΙ/ΚΟΥΖΙΝΑ/3WC/ ΤΖΑΚΙ, 150 τ.µ., 200 µ. από τον περιφερειακό, τιµή 185.000 €. Τηλ: 2310 - 680.105, 6947 - 097.612 (Αργυρώ). • Από την κατασκευαστική εταιρεία ΠΟΛΑΤ ΑΕ, πωλείται µεζονέτα πολυτελούς κατασκευής στο νοµό Θεσσαλονίκης στη Ν. Ευκαρπία 3 επιπέδων, διαµπερής, µε 3-∆/2ΣΑΛΟΝΙΑ/ΚΟΥΖΙΝΑ/ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ/3WC/ ΤΖΑΚΙ/PARKING, 174 τ.µ., 200 µ. από τον περιφερειακό, τιµή 217.000 €. Τηλ: 2310 - 680. 105, 6947 - 097.612 (Αργυρώ). • Από την κατασκευαστική εταιρεία ΠΟΛΑΤ ΑΕ, πωλείται µεζονέτα πολυτελούς κατασκευής στο νοµό Θεσσαλονίκης στη Ν. Ευκαρπία 2 επιπέδων, διαµπερής, µε 3∆/ΣΑΛΟΝΙ/ΚΟΥΖΙΝΑ/2WC/ΤΖΑΚΙ/ PARKING, 115 τ.µ., 200 µ. από τον περιφερειακό, τιµή 130.000,00 €. Τηλ.: 2310 - 680.105, 6947 - 097. 612 (Αργυρώ). • Από την κατασκευαστική εταιρεία ΠΟΛΑΤ ΑΕ, πωλείται µεζονέτα πολυτελούς κατασκευής στο νοµό Θεσσαλονίκης στη Ν. Ευκαρπία 2 επιπέδων, διαµπερής, µε 2∆/ΣΑΛΟΝΙ/ΚΟΥΖΙΝΑ - ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ/2WC/ΤΖΑΚΙ, 107 τ.µ., 200 µ. από τον περιφερειακό, τιµή 118.000 €. Τηλ.: 2310 - 680.105, 6947 097.612 (Αργυρώ).

∆ IA Φ OPA

• Ζητείται νέος σε ψησταριά στη Γερµανία (Ντίσελντορφ). Παρέχεται διαµονή, διατροφή και ασφάλιση. Ικανοποιητικός µισθός. Τηλ.: 004.921.322.983 (κ. Θωµάς). • Πωλείται ξυλόσοµπα (λόγω αγοράς τζακιού), 1 έτους, 72 εκ. ύψος. Τιµή 100 €. Τηλέφωνα: 23710 - 33.958, 6977 - 350.250. • Πωλείται πλυντήριο INDESIT, ενός χρόνου, πλάτος 60 εκ., βάθος 50 εκ., ύψος 84 εκ., χρησιµοποιηµένο ελάχιστα (σαν καινούργιο). Τιµή 200 €. Τηλέφωνα: 23710 - 33.958, 6977 - 350.250. • Πωλείται ψυγείο “SCHAUB Lorenz”, λίγο χρησιµοποιηµένο (σαν καινούργιο), ενός χρόνου. 55 εκ. φάρδος, 55 εκ. βάθος και 144 εκ. ύψος, στον Πολύγυρο. Τιµή 150 €. Τηλέφωνα: 23710 - 33.958, 6977 - 350.250. • Πωλείται σιδερωτήριο στην τιµή των 80 ευρώ. Σιδερώνει σε δευτερόλεπτα σεντόνια, πετσέτες και πολλά άλλα, ο κύλινδρος γυρίζει καθώς πατάµε το πεντάλ, και το σίδερο πιέζει το ρούχο. Καινούργιο στοιχίζει πολλά λεφτά. Τηλέφωνα: 23710 - 33.958, 6977 350.250. • Πωλείται διάδροµος Energetics power run 1750, από το Intesport, µε ασύρµατο σύστηµα ελέγχου παλµών. ∆ιαστάσεις ιµάν-

τα τρεξίµατος 139 x 45, computer προπόνησης µε 10 επιλεγόµενα προγράµµατα, µνήµη για 2 χρήστες, αντοχή εως 130 κιλά, δυνατότητα αναδίπλωσης της επιφάνειας τρεξίµατος. Τιµή 500 €. Τηλέφωνα: 2310 - 911.696 & 6977 - 455.179. • Πωλείται υπερπολυτελής µονοκατοικία εµβαδόν 330 τ.µ. τριών επιπέδων µε αποκλειστική χρήση γης 1.300 τ.µ. µε θέα όλη τη Θεσσαλονίκη και θερµαϊκό κόλπο. Η µονοκατοικία είναι σε ελίτ θέση του Ν. Ρυσίου - ∆ήµος Θέρµης. Τηλέφωνα: 2310 605.460 & 6974 - 790.751. • Καθηγήτρια καλλιτεχνικών µαθηµάτων µε διδακτική εµπειρία αναλαµβάνει κατ’ οίκον µαθήµατα ζωγραφικής, σχεδίου, χειροτεχνίας, (δηµιουργικής απασχόλησης γενικότερα), σε παιδιά και ενήλικες, στην περιοχή Πολυγύρου και Αρναίας. Τηλ.: 6973 - 063.647. • Ζητείται γυναίκα γύρω στα 30, Χαλκιδικιώτισσα (Σήµαντρα Ν. Μουδανιά), για σοβαρό δεσµό (γάµο). Τηλ.: 6940 - 917.918. • Χαρίζονται δυο γατάκια, τιγρέ, 3 µηνών, το ένα είναι θηλυκό και το άλλο αρσενικό, από Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 6934 - 780.977 * z.iliadou@gmail.com • Ζητείται εργασία από άνδρα ως οδηγός. Έµπειρος γνώστης της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης, γνώσεις αγγλικών και ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τηλ.: 2310 - 938.065 & 6976 - 260.399 (Γιώργος) & giorgogeo@hotmail. com • Πωλείται ή ενοικιάζεται για την πλύση των κάδων στους δήµους από 120 λίτρα έως 1.300 λίτρα, µε δύο δεξαµενές 3.000 λίτρα έκαστη, µε 40.000 χιλ. και 1.680 ώρες εργασίας σε τιµή πολύ προσιτή! Τηλ.: 24210 - 80.050, 6978 - 750.870 & 6972 - 211.751. • Ζητείται συνέταιρος σε Κέντρο Οµορφιάς και Ευεξίας (µέρος αλυσίδας) σε εµπορικό σηµείο Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ευέλικτη µορφή συνεργασίας, υψηλή απόδοση κεφαλαίου (∆ανιήλ). Τηλ.: 2310 - 263.056, 2310 237.612 • Πωλούνται αλυσίδες αυτοκινήτου για χιόνια. Σε καλή κατάσταση. ∆ιαστάσεις λάστιχου 18515,205/65-15, 205/70-12, 215/6015 κ.λπ. 7 €, Τηλ.: 6977 - 350.250 & 23710 - 22.958. • Πωλούνται αλυσίδες αυτοκινήτου για χιόνια µάρκας KONIG Ιταλίας. Σε καλή κατάσταση. ∆ιαστάσεις λάστιχου 155/12, 145/ 13, 155 /70-13, 135/14, 155/70-13, 175/60-13, 165/65-13, 600/12, 165/70-12. 7€. Τηλ.: 6977 - 350. 250 & 23710 - 22.958 (Βασίλης). • Πωλείται ταχύπλοο Α. HELAS 5.30 µήκος µε EVINRUDE, 115 HP, 2χρονη, καινούργιο GPS βυθόµετρο, σωστικά, ενισχυµένο τρέιλερ, σε πολύ καλή κατάσταση. Τιµή 6.500 ευρώ. Τηλ.: 6942 407.352 (Γιάννης). • Ζητείται γραφίστας/στρια για µόνιµη εργασία στον Πολύγυρο. Τηλεφωνήστε σε ώρες καταστηµάτων. Τηλ.: 23710 - 24.228. • Πωλείται VIDEOPROJEKTOR OPTOMA MV-10 Με ενσωµατωµένο DVD για ακόµα µεγαλύτερη αυτονοµία και ευχρηστία και φορητότητα κινήσεων µε ενσωµατωµένα ηχεία και έξτρα “γούφερ” για το απόλυτο home cinema, τηλεχειρισµός και σύνδεση µε υπολογιστή και κονσόλες παιχνι-


Aγγελίες διών. Μεγάλη αµβλυγώνιος για µεγάλη εικόνα από µικρή απόσταση (100" από τα 3,5 µόλις µέτρα!). Τιµή 800 €. Τηλ.: 6932 - 289.161. • Πωλείται Mercedes A clas A140 xρώµα πράσινο, 4 αερόσακοι, υδραυλικό τιµόνι, κλιµατισµός αυτόµατος, abs, asr, dvd, tv gps, mp3, bluetooth, digitalphone, handsfree, κάµερα έγχρωµη οπισθοπορείας, όλα σε digilat panel 12.1 ''. Επίσης, ανταλλάσσεται, λόγω αγοράς καινούργιου. Τηλ.: 6932 289.161. • Πωλείται ψηφιακή βιντεοκάµερα SONY mini DV µε οθόνη επαφής καινούρια στο κουτί της µε πολλά έξτρα. 300 €. Τηλ.: 6932 - 289.161. • Πωλείται TURBO X iris στα 2.2 Mz διπλοπύρηνο VISTA 3000, ram 512 mb, CG 250 HD, direct X10 HDMI, webcam wifi. Τηλ.: 6932 - 289.161. • Πωλείται –για οικογενειακούς λόγους– υγιής επιχείρηση καφέ - µπαρ αναψυκτήριο, στη Ν. Καλλικράτεια, 65 τ.µ. περίπου, µε υπόγειο χώρο 100 τ.µ., εξοπλισµένη πλήρως: παγοµηχανή, γρανιτοµηχανή, µύλος καφέ, καφεµηχανή (espresso - capuccino), χόβολη ελληνικού, ανανεωµένο σαλόνι, κλειστό κύκλωµα παρακολούθησης, µουσική από Η/Υ, αεροκουρτίνα εισόδου, air condition, θέρµανση, εξαερισµό, µε ανάλογες ραφιέρες, γραφείο υπεύθυνου, server Η/Υ, κ.ά. Με προαύλιο χώρο, 16 τραπεζοκαθίσµατα και πρόσβαση στην παραλία για 120 ξαπλώστρες - οµπρέλες. Λειτουργία 12 µήνες το χρόνο. Τιµή 90.000 €. Τηλ.: 6932 - 445.044 email: gouzoulis@panafonet.gr • Πωλείται καντίνα. Τιµή ευκαιρίας και συζητήσιµη! Τηλ.: 6986 - 745.697. • • Πωλείται τουµπελέκι χάλκινο, σφυρήλατο, επινικελωµένο, 5άρι, χειροποίητο Τουρκίας. Τιµή 100 ευρώ. Τηλ.: 23710 - 24.363 (κ. Σάκης). • Πωλείται κωπηλατικό µηχάνηµα, επαγγελµατικό, µε ηλεκτρονικό καντράν, σε καλή κατάσταση, αγγλικής κατασκευής. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ.: 23710 - 24.363 (κ. Σάκης). • Πωλείται επαγγελµατική ψηστιέρα, ηλεκτρική, διαστάσεις: πλάτος 38 εκ., βάθος 52 εκ., ύψος 28 εκ., ελληνικής κατασκευής. Τιµή 100 ευρώ. Τηλ.: 23710 24.363 (κ. Σάκης). • Πωλείται µπουζούκι, άκρως επαγγελµατικό. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ: 23710 - 24.363 (κ. Σάκης). • Πωλείται Pioneer A445, ολοκληρωµένος ενισχυτής, επαγγελµατικός και σπιτιού, 2 X 75W, γιαπωνέζικος, µπάσα, πρίµα, Loudness, subsonic, Rec & Input selector, 2 ζευγάρια ηχείων, µαύρος, είσοδο πικάπ, τιµή 160 ευρώ. Τηλ.: 6977 350.250 & 23710 - 22.958. • Πωλούνται τα παρακάτω είδη (όλα µαζί αλλά και αποµονωµένα), ύστερα από κλείσιµο επιχείρησης. Κατάλληλα για λαϊκές πανηγύρια - µαγαζιά: Είδη δώρων, έθνικ, ασηµικά, φωµπιζού, ζώνες, κρεµαστά, στικ, κηροπήγια, σκαµπό, βραχιόλια, δαχτυλίδια, αλυσίδες, πάνινα λουλούδια, καλάθια ψάθινα και µπαµπού, πήλινα σε

διάφορα σχέδια και πολλά άλλα. Ακόµα, είδη εποχής: πασχαλινά και τουριστικά. Τηλ.: 6976 - 608. 554 (κ. Αντώνης) και 23730 61.258 (κ. Ιορδάνης). • Ζητείται γαϊδουράκι έως ενός έτους, κατά προτίµηση θηλυκό. Τηλ.: 23750 - 81.410, fax: 23750 - 81.419, 6977 - 350.250, 6974 - 826.118. • Πωλείται αποθήκη - στάβλος, κλειστή, χτισµένη, µε άδεια ποιµνιοστασίου, 2 χώροι: αποθήκη 100 τ.µ., στάβλος 400 τ.µ. περίπου. Αυτόνοµη ύδρευση, πρόσβαση σε κεντρικό δρόµο. Περιοχή Σανά. Τηλ.: 6944 - 858.653 & 23710 - 24.612 (κ. ∆ηµήτρης). • Πωλείται Ariston CDX-720 hi-end, cd player, χρώµατος µαύρου, 5 ετών. Τιµή 60 ευρώ. Τηλ.: 6977 - 350.250 & 23710 - 22.958 • Πωλείται Seat Leon, µοντέλο 2004, 105 hp, 1.600 κυβικά µε 90.000 χλµ. Επιπλέον εξοπλισµός: ABS, immobilizer, 4 αερόσακοι, ζά ντες αλουµινίου, ηλεκτρικά παράθυρα εµπρός, ηλεκτρικές κλειδαριές, κεντρικό κλείδωµα, κλιµατισµός, προβολείς οµίχλης, ράδιο CD, συναγερµός, υδραυλικό τιµόνι, αεροτοµή. Τιµή 9.500 ευρώ. Τηλ.: 6944 - 787.341 • Πωλείται φορτηγό Μερσέντες 609, σε άριστη κατάσταση, διαστάσεις 5,20Χ2, 50 και µεικτό βάρος 4 τόνους. Τηλ.: 6977 - 438. 138 (Παναγιώτης). • Πωλείται φούρνος ELMASS, µοντέλο 2007, δωδεκατέλαρος, σωληνωτός. Τηλ.: 6977 594.995 (κ. Βασίλης). • Πωλείται επαγγελµατικό φωτοτυπικό µηχάνηµα RICOH AFICIO 401 (φθηνά toner), µεταχειρισµένο 5 ετών, τιµή 1.000 ευρώ. Τηλ.: 23730 - 65.333 & 6947 014.151 (Αλέξανδρος). • Πωλείται ή ανταλλάσσεται αυτοκίνητο (λόγω αγοράς καινούριου) Mercedes A clas A140 xρώµατος πράσινο, 4 αερόσακοι, υδραυλικό τιµόνι, κλιµατισµός, αυτόµατος abs, asr, dvd, tv gps, mp3, bluetooth, digitalphone, hands free, κάµερα έγχρωµη οπισθοπορείας, όλα σε digilat panel 12. 1''/. Τηλ.: 6932 - 289.161. • Πωλείται Projektor acer 115, καινούριος στο κουτί του, µε τηλεκοντρόλ, διόρθωση τραπεζιού, ανάλυση DLP 800Χ600, µε ενσωµατωµένο laser point στο κοντρόλ του για επαγγελµατικές παρουσιάσεις, σύνδεση µε υπολογιστή και όχι µόνο. Τιµή 450 ευρώ. Τηλ.: 6932 - 289.161. • Πωλείται SONY BRAVIA 55'' full HD, τηλεόραση ολοκαίνουρια HDMIx2, µε δύο τηλεκοντρόλ, 1920Χ1080p, τέλειος ήχος, “γούφερ” ενσωµατωµένο και επίσης ενσωµατωµένος επίγειος ψηφιακός δέκτης p&p και όλα τα formαt. Επίσης, δώρο το τραπέζι στήριξης αξίας 700 ευρώ. Όλα “ίνοξ”. Τιµή 2.500 ευρώ. Τηλ.: 6932 289.161.Ζητείται νέος σε ψησταριά στη Γερµανία (Ντίσελντορφ). Παρέχεται διαµονή, διατροφή και ασφάλιση. Ικανοποιητικός µισθός. Τηλ.: 004.921.322.983 (κ. Θωµάς). • Πωλείται ξυλόσοµπα (λόγω αγοράς τζακιού), 1 έτους, 72 εκ. ύψος. Τιµή 100 €. Τηλέφωνα: 23710 - 33.958, 6977 - 350.250.

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009 • Πωλείται πλυντήριο INDESIT, ενός χρόνου, πλάτος 60 εκ., βάθος 50 εκ., ύψος 84 εκ., χρησιµοποιηµένο ελάχιστα (σαν καινούργιο). Τιµή 200 €. Τηλέφωνα: 23710 - 33.958, 6977 - 350.250. • Πωλείται ψυγείο “SCHAUB Lorenz”, λίγο χρησιµοποιηµένο (σαν καινούργιο), ενός χρόνου. 55 εκ. φάρδος, 55 εκ. βάθος και 144 εκ. ύψος, στον Πολύγυρο. Τιµή 150 €. Τηλέφωνα: 23710 - 33.958, 6977 - 350.250. • Πωλείται σιδερωτήριο στην τιµή των 80 ευρώ. Σιδερώνει σε δευτερόλεπτα σεντόνια, πετσέτες και πολλά άλλα, ο κύλινδρος γυρίζει καθώς πατάµε το πεντάλ, και το σίδερο πιέζει το ρούχο. Καινούργιο στοιχίζει πολλά λεφτά. Τηλέφωνα: 23710 - 33.958, 6977 350.250. • Πωλείται διάδροµος Energetics power run 1750, από το Intesport, µε ασύρµατο σύστηµα ελέγχου παλµών. ∆ιαστάσεις ιµάντα τρεξίµατος 139 x 45, computer προπόνησης µε 10 επιλεγόµενα προγράµµατα, µνήµη για 2 χρήστες, αντοχή εως 130 κιλά, δυνατότητα αναδίπλωσης της επιφάνειας τρεξίµατος. Τιµή 500 €. Τηλέφωνα: 2310 - 911.696 & 6977 - 455.179. • Πωλείται υπερπολυτελής µονοκατοικία εµβαδόν 330 τ.µ. τριών επιπέδων µε αποκλειστική χρήση γης 1.300 τ.µ. µε θέα όλη τη Θεσσαλονίκη και θερµαϊκό κόλπο. Η µονοκατοικία είναι σε ελίτ θέση του Ν. Ρυσίου - ∆ήµος Θέρµης. Τηλέφωνα: 2310 605.460 & 6974 - 790.751. λα στην εµπορική τράπεζα, χώρος 300 τ.µ., 2ος όροφος, αποτελούµενος από 5 γραφεία, 5 WC και κουζίνα (παλιό ΟΑΕ∆). Τηλ.: 6972 - 229.625 & 6978 - 444.992 (κ. Μαραγκός). • Πωλείται Laptop HP, 1.6 MHZ, 1024 RAM, 120 Hard Disk, οθόνη 8.9’’, wifi webcam, ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί σε mini la-top, στο κουτί του. Τιµή 320 €. Tηλ.: 6932 - 289.161, e-mail: sakiselvis1978@msn.com • Ζητείται αποθήκη γύρω στα 150 τ.µ., στην ευρύτερη περιοχή των Ν. Μουδανιών, για ενοικίαση. Τηλ.: 6945 - 530.908 (κ. Στέλιος). • Πωλείται στεγνοκαθαριστήριο στο κέντρο του Πολυγύρου (λόγω συνταξιοδοτήσεως) σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ.: 23710 - 23.007. • Πωλείται αυτοκινούµενο τροχόσπιτο 2 ετών, µε όλες τις ανέσεις Renault tur bo diesel, αυτόµατο, για 4 ενήλικες και 3 παιδιά, µε δύο συστήµατα κλιµατισµού 12V και 220V, καλοριφέρ πετρελαίου, δύο φωτοβολταϊκά, τρεις µεγάλες µπαταρίες, µετατροπέα για 220V, αυτόµατα περιστρεφόµενη δορυφορική κεραία TV και δύο DVD, οδηγό πλοήγησης τελευταίας τεχνολογίας, κουζίνα µε 4 εστίες και φούρνο υγραερίου, απορροφητήρα, ψυγείο, καταψύκτη, χηµική τουαλέτα µε βόθρο και ντουζιέρα µε ζεστό νερό, µεγάλη ηλεκτρική τέντα, µεγάλη µπαγαζιέρα πίσω, σχάρα για ποδήλατα και πολλά άλλα έξτρα. Όλα σε πολύ καλή κατάσταση. Τιµή πολύ καλή και µε ευκολίες πληρωµής. Τηλ.: 6944 -

15

711.146. • Ζητούνται δύο δραστήρια και σοβαρά άτοµα για συνεργασία στον τοµέα της εργασίας. Κέρδη από 500 έως 1.500 ευρώ το µήνα ή και περισσότερα, µε δύο - τρεις ώρες εργασίας την ηµέρα. Τηλ.: 6977 - 249.333, website: www. extra-money.gr • Πωλείται καινούργιος θερµοσίφωνας της STIEBEL - ELTRON, χωρητικότητας 80 λίτρων, µε άριστη µόνωση, στη µισή τιµή. Τιµή 200 ευρώ. Τηλ.: 23740 25.579. • Ζητούνται άτοµα για εργασία από το χώρο τους, µέσω Η/Υ. Τηλ.: 6975 - 593.625, www.timefor-money.gr • Πωλούνται έπιπλα - σύνθεση ΝΕΟSEΤ, µοντέρνο σχέδιο, σε άριστη κατάσταση, χρώµατος κερασιά, σε τιµή ευκαιρίας 150 ευρώ! ∆ώρο το ασορτί τραπεζάκι. Τηλ.: 210 - 57.19.557 & 210 57.82.456 (Θάνος). • Πωλείται το CD Now That's What I Call Music Vol.70, αυθεντικό, σε τέλεια κατάσταση, 2 CD, συλλογή του 2008, όλο επιτυχίες. Τιµή 8 €. Τηλ.: 6977 - 350.250 & 23710 - 22.958 (Βασίλης). • Πωλείται Μηχανή τυπογραφείου τετράχρωµη, εν λειτουργία, µε γενικό σέρβις (επισκευασµένη, βαµµένη, πλυµένη, ρυθµισµένη), µάρκας Miller, TP41S, µοντέλου 1978, διαστάσεων 70X100 εκ., µε δυνατότητα αµφίπλευρης εκτύπωσης (µονόχρωµης). Tηλ.: 6979 115.982. • Πωλούνται γύψινα πιάτα για σπάσιµο σε κέντρα διασκεδάσεως και πολλές άλλες εκδηλώσεις. Ένα δέµα περιέχει 25 πιάτα. Τιµή δέµατος 4.50 ευρώ. Τηλ.: 2310 207.079. • Ενοικιάζεται κεντρικό κατάστηµα στην παραλία ∆ιονυσίου 85 τ.µ. • & αποθηκευτικό χώρο 30 τ.µ., 10 µέτρα από τη θάλασσα, µε πρόσοψη γωνιακό σε πεζόδροµο, υπαίθριος χώρος. Ιδανικό για ταβέρνα - καφέ - πίτσα. Τηλ.: 23730 26.079. • Παραδίδονται ιδιαίτερα µαθήµατα Αγγλικών για Proficiency και Lower, στο σπίτι αλλά και µέσω ίντερνετ. ∆οκιµασµένοι τρόποι για απόλυτα αποτελέσµατα, στις κα-λύτερες τιµές. Τηλ.: 23710 - 22.958 και 6977 - 350.250, e-mail: vasilismali@yahoo.com • Ζητείται οικιακή βοηθός σε ηλικιωµένη κυρία στα Σήµαντρα. Συστάσεις απαραίτητες. Τηλ.: 6936 - 999.410. • Πωλείται ηλεκτρική σκούπα “Rohnson βασιλιάς”, 1.500 ισχύς, κατάλληλη και για απορρόφηση υδάτων αλλά και για πλύσιµο χαλιών. Τιµή 150 ευρώ. Τηλ.: 23740 27.579. • Πωλείται ενθετική µηχανή µε τέσσερις πύργους, ιδανική για ένθεση ένθετων και διαφηµιστικών φυλλαδίων εντός των εφηµερίδων. Τηλ.: 6976 - 555.286 (κ. Μπία Ασηµακοπούλου) και 6976 444.949 (κ. Γιώργος). • Πωλούνται φουσκωτά COSA (καινούργια µέσα στο κουτί τους) µάρκας CHE ETAH, από 2,90 - 5.60 µ., συµβατικά, όλα µοντέλα 2009, σε ασυναγώνιστες τιµές. Ενδεικτικά αναφέρουµε: 3,00

EΠIKOINΩNIA

m τιµή 700 € προ Φ.Π.Α. * 3,60m, τιµή 800 € προ Φ.Π.Α. * 3.80m τιµή 900€ προ Φ.Π.Α. Όλα τα παραπάνω σκάφη αποτελούνται από φουσκωτή καρίνα, αλουµινένιο πάτωµα, κουπιά, κιτ επισκευής, κουκούλα, τσάντα καθίσµατος. Τηλ.: 210 - 52.22.361, 210 32.51.390 & 6942 - 488.834 ( infocosa@yahoo.gr ) • Ζητούνται από Χρηµατοοικονοµικό Ασφαλιστικό Όµιλο ασφαλιστικοί σύµβουλοι µε ή χωρίς προϋπηρεσία, για τη στελέχωση γραφείων στον Πολύγυρο και στη Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 6948 - 521. 547 & 23710 - 31.016. • Παραδίδονται οικονοµικά µαθήµατα ΑΣΕΠ, ΑΠΘ, ΠΑΜΑΚ και ΕΣ∆∆ από συγγραφέα και επιστηµονικό συνεργάτη στη Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 6932 - 928.314 ( vmoussa@otenet.gr ) • Ζητούνται άτοµα ως επικεφαλής σε διεθνή εταιρεία, µε ανεξάρτητη συνεργασία για τους τοµείς Οργάνωσης - Στελέχωσης ∆ιαχείρισης. ∆υνατότητα µερικής απασχόλησης µε εισοδήµατα άνω των 800 €. Τηλ.: 6942 - 058.470 (www.new-job.gr) • Παραδίδονται Αραβικά µαθήµατα, επιστηµονικά αλλά και για αρχάριους, από αραβόφωνο επιστηµονικό συνεργάτη στη Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 6932 - 928.314 (vmoussa@otenet.gr ) • Ζητείται κοπέλα - κυρία από αναψυκτήριο στη Γαλάτιστα, για 8ωρη καθηµερινή απασχόληση. Τηλ.: 6944 - 297.197 & 23710 32.016. • Ζητούνται κοπέλες barwomen - σερβιτόρες και χορεύτριες, για επώνυµα clubs στην Αθήνα και σε κοσµοπολίτικα νησιά. Μόνο σοβαρές προτάσεις, αποκλείονται γραφεία και µεσάζοντες. Τηλ.: 6936 - 666.553 & 210 - 56.11.488. • Ζητείται εργασία από Ελληνίδα κοπέλα, µε άριστη γνώση Αγγλικών, γνώσεις χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή (πτυχίο ECDL), σε γραφείο - επιχείρηση στο νοµό Χαλκιδικής. Τηλ.: 6944 776.287 & 6939 - 443.010. • Πωλείται σχολή χορού στη Ν. Μηχανιώνα, µε 7 χρόνια λειτουργίας και σταθερή πελατεία. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 6977 - 610.087 & 23920 - 29.992. • Πωλείται ποσοστό 20% σε καφέ - µπαρ στη Σταυρούπολη Θεσ/νίκης, µε καλή πελατεία. Μεγάλος εξωτερικός χώρος που ανήκει στην οικοδοµή και δεν υπάρχει ο φόρος των τραπεζοκαθισµάτων. Τιµή 50.000 ευρώ. Τηλ.: 6946 - 283.913 (Χρήστο) e-mail: djrizos14@yahoo.com • Πωλείται τροχόσπιτο RIMOR RM 38 Ιταλίας, 4 ατόµων κατασκευής 1987, σε πολύ καλή κατάσταση, µε 6 ανοιγώµενα - µε αντηλιακά, κουζίνα, µπάνιο, ντούζ, oλοκαίνουργια τροχοσκηνή, σε άριστη κατάσταση. 1 διπλό και 2 κουκέτες. Βάρος 780kgr. ∆ιαστάσεις 4,97µ Χ 2,45π Χ 2,17υ. Τιµή 2.700 €. Το τροχόσπιτο είναι στο camping “ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ” Χαλκιδικής. E-mail: panagiotis.theodosiou@ gmail.com • Πωλείται τροχόσπιτο TABBERT 5 m σε καλή κατάσταση. Τιµή 1.500 ευρώ (τιµή συζητήσιµη).

Το τροχόσπιτο βρίσκεται στη Ν. Ποτίδαια. Τηλ.: 6976 - 891.712. • Ζητούνται barwomen και barmen και επαγγελµατίες σερβιτόροι για εργασία σε cafe restaurant και club στη Θάσο. Εξασφαλισµένη διαµονή και διατροφή. Τηλ.: 6941 - 677.388 & 2510 834.879 grafeionfo@hotmail.com • Πωλούνται 100 καρέκλες εσωτερικού χώρου σε πραγµατικά τιµή ευκαιρίας! Σε άριστη κατάσταση, ξύλινες µε µπορντώ κάθισµα. Τιµή 25 ευρώ. Τηλ.: 23730 65.920 & 6948 - 362.186, e-mail: catering@halkidiki-catering.gr • Ζητούνται συνεργάτες από το εργοστάσιο διαφηµιστικών δώρων “SALONICA” Ε. ΚΟΥΚΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε καλά ποσοστά. Τηλ.: 2310 - 521.521 & 2310 537.537. • Ζητείται ζευγάρι για εργασία στη Γερµανία και στην Αυστρία, ως βοηθοί στην κουζίνα και µάγειρες, µε εξασφαλισµένη διαµονή, διατροφή, συµβόλαια και υψηλές αποδοχές. Τηλ.: 6941 - 677. 388 & 2510 - 834.879, grafeionfo@hotmail.com • Ζητούνται σερβιτόροι και barmen για εργασία στη Γερµανία και στην Αυστρία, µε εξασφαλισµένη διαµονή, διατροφή, συµβόλαια και υψηλές αποδοχές. Τηλ.: 6941 - 677.388 & 2510 - 834.879, grafeionfo@hotmail.com • Ζητείται επιπλωµένο δωµάτιο µε δικό του WC σε νέο διαµέρισµα στα Ν. Μουδανιά από εργαζόµενο την ηµέρα. ∆εκτή η συγκατοίκηση. Η τιµή πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα πάγια. Πληρωµή µήνα - µήνα. ∆ίδεται εγγύηση 1 µη νός. Τηλ.: 6932 - 767.815 (Κυριάκος). • Ζητείται καθηγητής/τρια από φροντιστήριο Αγγλικών στον Πολύγυρο. Τηλ.: 6930 - 329.767. • Πωλείται διάδροµος Energetics power run 1750, διαστάσεις ιµάντα τρεξίµατος 139 Χ 45, computer προπόνησης µε 10 επιλεγόµενα προγράµµατα, µνήµη για 2 χρήστες, αντοχή έως 130 κιλά, δυνατότητα αναδίπλωσης της επιφάνειας τρεξίµατος. Τιµή 500 €. Τηλ.: 2310 - 911.696 & 6977 455.179. • Πωλείται Ψυγείο “SCHAUB Lorenz” ενός χρόνου, 55 εκ. φάρδος, 55 εκ. βάθος και 144 εκ. ύψος. Λίγο χρησιµοποιηµένο, σαν καινούργιο. Στον Πολύγυρο. Τιµή 150 €. Τηλ.: 2310 - 911.696 & 6977 - 455.179. • Πωλείται πλυντήριο INDESIT 1,5 χρόνου, πλάτος 60 εκ., βάθος 50 εκ., ύψος 84 εκ., χρησιµοποιηµένο ελάχιστα, σαν καινούργιο. Τιµή 200 €. Τηλ.: 2310 911.696 & 6977 - 455.179. • Πωλείται σιδερωτήριο. Σιδερώνει σε δευτερόλεπτα σεντόνια, πετσέτες και πολλά άλλα. Ο κύλινδρος γυρίζει καθώς πατάµε το πεντάλ και το σίδερο πιέζει το ρούχο. Καινούργιο στοίχιζε πολλά λεφτά. Τιµή 80 €. Τηλ.: 2310 911.696 & 6977 - 455.179. • Ζητούνται σοβαρά, δραστήρια άτοµα (άνω των 22 ετών) για εργασία µέσα από το χώρο τους, µέσω Η/Υ. Τηλ.: 6970 - 986.938 ή στο site www.workgift.gr []

Φωτογραφίες των αγγελιών διατίθενται στο www.aggeliesklp.gr Δωρεάν Αγγελίες • Δωρεάν Αγγελίες • Δωρεάν Αγγελίες • Δωρεάν Αγγελίες • Δωρεάν Αγγελίες


EΠIKOINΩNIA

Νερό "δηλητήριο" πίνουν µαθητές επτά περιφερειακών δήµων της Θεσσαλονίκης

Α

ρσενικό, νιτρικά ιόντα και µαγγάνιο προσλαµβά-

νουν οι µαθητές δηµοτικού επτά περιφερειακών

δήµων της Θεσσαλονίκης, καθώς το νερό που τρέχει από τις βρύσες των σχολείων τους περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις αυτών των ουσιών, οι οποίες εγκυµονούν κινδύνους. Αυτό προκύπτει από αποτελέσµατα έρευνας που πραγµατοποίησαν τα Εργαστήρια Χηµείας του ΑΤΕΙ-Θ, Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ και Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ και τα οποία θα παρουσιαστούν στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα «Κλιµατική Αλλαγή, Βιώσιµη Ανάπτυξη και Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, Αναζητώντας λύσεις για το Ελληνικό Περιβάλλον» που θα πραγµατοποιηθεί 15-17 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

16

Εκεί που τα µύδια µεγαλώνουν µε τους ταχύτερους ρυθµούς παγκοσµίως! ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ - ΛΟΥ∆ΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

Τ

ο καΐκι έσκιζε τα νερά

πλέουν και από κάτω τους βρί-

νερό, καθισµένοι στους πασσά-

σης, τις εκβολές του Γαλλικού

λους των µυδοκαλλιεργειών.

ποταµού και τη λιµνοθάλασσα

του Θερµαϊκού Κόλπου

σκονται κρεµασµένα τα µύδια,

και ο καπετάνιος απέφευγε µε

ενώ στην πασσαλωτή, τα µύδια

επιδεξιότητα εκατοντάδες βα-

κρέµονται από πασσάλους", α-

στα πουλιά που διαβιούν στην

Νέας Αγαθούπολης και την

ρέλια που επέπλεαν στη θάλασ-

νέφερε η κ. Κατράνα, προσθέ-

προστατευόµενη περιοχή, ση-

Αλυκή Κίτρους.

σα. Κάτω ακριβώς απ΄ αυτά βρί-

τοντας ότι σήµερα, στις εκβολές

µείωσε ότι ένα ζευγάρι θαλασ-

Πρόκειται για ένα πολύπλευ

σκονταν κρεµασµένα, σαν τσαµ-

του Αξιού, υπάρχουν περισσότε-

σαετών, που αποτελεί παγκό-

ρο σύστηµα ποτάµιων δέλτα και

γενικότερα

Καλοχωρίου, τον υγρότοπο της

πιά, µύδια που µεγαλώνουν µε

ρες από 80 καλλιέργειες πασσα-

σµια απειλούµενο είδος, εντοπί-

εκβολών, ελών, λιµνοθαλασ-

λωτές και 350 πλωτές και από

στηκε στις εκβολές του Αλιάκ-

σών και αλυκών, συνολικής επι-

παγκοσµίως, αφού τρέφονται µε

τη µυδοκαλλιέργεια ζουν περί-

µονα και πιθανότατα έχει στη

φάνειας περίπου 320 τετραγω-

µεγάλη ποσότητα θρεπτικών

που 200 οικογένειες.

φωλιά του και ένα αυγό, γεγο-

νικών χιλιοµέτρων.

στοιχείων, που τέσσερα ποτάµια "κουβαλούν" στο Θερµαϊκό.

Στη θαλάσσια περιοχή συ-

νός ιδιαίτερα σηµαντικό, "αφού

Χάρη στη µεγάλη εναλλαγή

ναντώνται παράλληλα και πολ-

γεννούν ένα αυγό ανά τρία χρό-

οικολογικών συνθηκών που τη

νια".

χαρακτηρίζουν -περιλαµβάνει α-

Η εν πλω περιήγηση στην "καρδιά" της παραγωγής µυδιών του Θερµαϊκού, όπου παράγεται περίπου το 80% των µυδιών στην Ελλάδα, έγινε κατόπιν πρό

τρήσεις σε δείγµατα νερού από βρύσες 32 σχολείων

σκλησης του 1ου Γυµνάσιου

από τους δήµους Χαλάστρας, Αξιού, Εχεδώρου, Λαγκα-

Χαλάστρας, του Γραφείου ∆ευ-

δά, Θερµαϊκού, Αγίου Αθανασίου και Βασιλικών προκει-

τεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτι-

µένου να διαπιστωθεί η παρουσία αρσενικού, µαγγανί-

κής Θεσσαλονίκης και του Φο-

ου και νιτρικών ιόντων. Σε όλες τις περιπτώσεις το πόσι-

ρέα ∆ιαχείρισης ∆έλτα Αξιού-

µο νερό προερχόταν από γεωτρήσεις που βρίσκονται

Λουδία - Αλιάκµονα, σε εκπαι-

είτε µέσα στον οικισµό, είτε πλησίον αυτού.

δευτικούς, µε αντικείµενο την

Όπως ανέφερε ο καθηγητής χηµικός -αναπληρωτής

Αναφερόµενη

τους γρηγορότερους ρυθµούς

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγµατοποιήθηκαν µε-

καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ Νίκος Παπα-

K. Mακεδονία

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009

περιβαλλοντική εκπαίδευση των µαθητών.

δάκης τα αποτελέσµατα των µετρήσεων έδειξαν ότι, σε

"Το Γραφείο ∆ευτεροβάθµι-

πέντε σχολεία το πόσιµο νερό περιείχε αρσενικό σε

ας Εκπαίδευσης ∆υτικής Θεσσα-

συγκέντρωση µεγαλύτερη από 10 µg/l, σε οκτώ σχολεία

λονίκης εκπονεί 580 προγράµ-

το πόσιµο νερό περιείχε µαγγάνιο σε συγκέντρωση µε-

µατα, εκ των οποίων τα 2/3 α-

γαλύτερη από 50 µg/l και σε δύο από τα σχολεία του ∆ή

φορούν το περιβάλλον, καταδει-

µου Λαγκαδά το πόσιµο νερό περιείχε νιτρικά ιόντα σε

κνύοντας έτσι το έµπρακτο

συγκέντρωση µεγαλύτερη από το όριο των 50mg/l. Τα

ενδιαφέρον µας", ανέφερε στο

λά ψάρια, όπως λαυράκια, γλώσ

αποτελέσµατα των µετρήσεων έδειξαν αυξηµένες συγ-

ΑΠΕ-ΜΠΕ ο προϊστάµενος του

σες και σουπιές ενώ σ’ ολόκλη-

Όσο για ένα από τα οµορφό-

πό αγροτικές καλλιέργειες και

κεντρώσεις αρσενικού σε δείγµατα πόσιµου νερού της

Γραφείου, Γιώργος Κωνσταντι-

ρο το φυσικό οικοσύστηµα, υ-

τερα πουλιά που επισκέπτονται

λιβάδια ως αλατώδη εδάφη και

περιοχής της Χαλάστρας σε συγκεντρώσεις 2 έως 10

νίδης.

πάρχουν µεταναστευτικά µονο-

τον υγρότοπο, το φλαµίνγκο, η

ελώδεις εκτάσεις η περιοχή α-

πάτια για πάρα πολλά είδη που-

κ.Κατράνα µας είπε ότι ονοµά-

ποτελεί έναν ιδανικό βιότοπο

λιών.

στηκε έτσι γιατί, "όταν είναι να

για πολλά είδη άγριων ζώων και

διασταυρωθούν τα πουλιά, χο-

πουλιών.

φορές πάνω από τα ανώτερα επιτρεπτά όρια (10µg/l) και σε δείγµατα τριχών µαθητών της ίδιας περιοχής. Συγκεκριµένα παρατηρήθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις αρσενικού και µάλιστα πάνω από το επιτρεπόµενο όριο στα σχολεία, που βρίσκονται στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα κοντά στο δέλτα του Αξιού ποταµού. Υψηλές συγκεντρώσεις µαγγανίου, πολύ πάνω από το όριο των 50µg/l, παρατηρήθηκαν στα σχολεία των ∆ηµοτικών ∆ια µερισµάτων κοντά στο δέλτα του Αξιού ποταµού και σε µια περίπτωση του ∆ήµου Βασιλικών, όπου η συγκέντρωση είναι κοντά στο όριο. Συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων πάνω από το όριο των 50mg/l παρατηρήθηκαν µόνο σε δύο σχολεία των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων του ∆ήµου Λαγκαδά, ενώ αντίθετα πολύ µικρές συγκεντρώσεις σηµειώθηκαν στα σχολεία κοντά στο δέλτα του Αξιού ποταµού. Προκειµένου να µελετηθεί η συσχέτιση της συγκέντρωσης του αρσενικού στο πόσιµο νερό µε τη συγκέντρωσή του στις τρίχες των µαθητών, µετρήθηκαν οι συγκεντρώσεις του αρσενικού στο πόσιµο νερό του δικτύ ου επτά σχολείων των δηµοτικών διαµερισµάτων Αγίου Αθανασίου, Σίνδου και Χαλάστρας, της ευρύτερης πε-ρι οχής της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια µετρήθηκαν οι συγκεντρώσεις του αρσενικού σε τρίχες κεφαλής 65

Με αφετηρία τον όρµο Κάβουρα, δίπλα από τις γραφικές καλύβες των µυδοκαλλιεργη-

"Μπορείς να δεις κορµορά-

τών και των ψαράδων, οι εκπαι-

νους που διατηρούν ένα προ-

ρεύουν κάτι σαν φλαµένκο!".

δευτικοί περιηγήθηκαν στις µυ-

ϊστορικό χαρακτηριστικό καθώς,

Από τις µεγαλύτερες

κής σηµασίας της, η περιοχή των

δοκαλλιέργειες µέχρι το µικρό

ενώ είναι υδρόβια πουλιά, δεν

προστατευόµενες περιοχές

∆έλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκµο-

έµβολο και το φάρο του Αξιού,

έχουν αδιάβροχο φτέρωµα. Όσο

Στις δυτικές ακτές του Θερ-

να περιλαµβάνεται στο δίκτυο

το σηµείο δηλαδή όπου βρίσκε-

για την… κουτσουλιά τους, επει-

µαϊκού Κόλπου βρίσκεται ένας

προστατευόµενων περιοχών της

ται το πιο στενό σηµείο του Θερ-

δή περιέχει πολύ θείο, µπορεί να

από τους πιο σηµαντικούς υγρο-

Ευρώπης "Natura 2000". Παράλ-

µαϊκού, σε απόσταση µόλις 5,5

ξεράνει ένα δέντρο σε τρεις

τόπους στην Ελλάδας: είναι η

ληλα, προστατεύεται από τη

χιλιοµέτρων, µεταξύ των ακρω-

µέρες!", επισήµανε η κ.Κατράνα,

προστατευόµενη περιοχή του

∆ιεθνή Σύµβαση Ραµσάρ για

τηρίων Βαρδάρης και Μεγάλο

δείχνοντας δεκάδες κορµορά-

∆έλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκµο-

τους υγροτόπους.

Εµβολο.

νους να ξαποσταίνουν πάνω στο

να, η οποία περιλαµβάνει, επί-

"Σ’ αυτή την περιοχή τα µύδια αναπαράγονται µε τους ταχύτερους ρυθµούς παγκοσ-µίως χάρη στα θρεπτικά συστατικά 4 ποταµών που εκβάλουν εδώ, του Λουδία, του Αξιού, του Γαλλικού και του Αλιάκµονα", διευκρίνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η βιολόγος και µέλος του Φορέα ∆ιαχείρισης, Εύα Κατράνα.

µαθητών ηλικίας 6-12 ετών από σχολεία των ίδιων πε-

Η ετήσια παραγωγή εκτιµά-

ριοχών. Από τη στατιστική ανάλυση που έγινε, προέκυ-

ται σε περίπου 30.000 τόνους

ψε ότι τα µικρότερα παιδιά είναι περισσότερο επιβαρυ-

µύδια και η καλλιέργειά τους γί-

µένα σε αρσενικό, γεγονός το οποίο πιθανόν να οφείλε-

νεται µε δύο µεθόδους: την

ται σε µε-γαλύτερη κατανάλωση νερού από αυτά από

πλωτή και την πασσαλωτή.

τις βρύσες των σχολείων.

Λόγω της µεγάλης οικολογι-

"Με την πλωτή, τοποθετούν στη θάλασσα βαρέλια που επι-

Τηλ: 23740 - 22.591, FAX: 23740 - 24.628, E-mail: Radiokas@otenet.gr

[]

F. 2833/14-10-09  

epikoinonia-news