Page 2

editorial

Καθημερινη ΕφημερΙδα της κεντρικησ μακεδονιασ | τευχοσ 582

Όταν ο Σοφός κυβερνά είναι σαν να μην υπάρχει. Ο καλύτερος μετά από αυτόν είναι ο ηγέτης που ο λαός του τον περιβάλλει με αγάπη. Αμέσως μετά, εκείνος που τον φοβούνται. Ο χειρότερος, αυτός που τον περιφρονούν… Όταν ο ηγέτης τελειώνει το έργο του χωρίς τυμπανοκρουσίες, οι άνθρωποι λένε: «Για δες, τι καλά που τα καταφέραμε!» Λάο τσε

Τ

ουλάχιστον οι περισσότεροί μας. Πριν από χρόνια ένας «ντόπιος» εργολάβος είχε αναλάβει, μετά από δημοπρασία, να κατασκευάσει τη σκεπή ενός ιδρύματος. Στη σύμβαση αναφερόταν: «η ξυλεία θα είναι ευρωπαϊκή». Κατασκεύασε τη σκεπή κι ο παραλαμβάνων το έργο υπάλληλος διαπίστωσε ότι η ξυλεία ήταν ελληνική. Το ίδρυμα προσέφυγε στη δικαιοσύνη και ο Πρόεδρος του δικαστηρίου ρώτησε τον εργολάβο: «Γιατί κατηγορούμενε δεν εφάρμοσες τη σχετική πρόβλεψη της συμβάσεως»; Εκείνος απάντησε: «Φυσικά και την εφάρμοσα». Μα – λέει ο πρόεδρος – δεν έβαλες ξυλεία ευρωπαϊκή αλλά ελληνική». Κι ο εργολάβος: «Νόμιζα ότι η Ελλάδα είναι Ευρωπαϊκή χώρα. Δεν είναι;» Και ο κατηγορούμενος κηρύχθηκε αθώος. Θα μπορούσε να ήταν ανέκδοτο. Όμως δεν είναι. Είναι πέρα για πέρα αλήθεια.

Έ

χουμε, λέμε, δημοκρατία. Υποστηρίζουμε μάλιστα ότι έχουμε την καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ. Αν προσέξουμε λίγο καλύτερα θα διαπιστώσουμε πως ναι μεν έχουμε αλλά και δεν έχουμε. Για το θέμα αυτό έχουν γραφεί πολλά βιβλία από λαμπρούς επιστήμονες και ειδικούς της χώρας μας(κι όχι μόνο).

Θ

έλετε μερικούς τίτλους τέτοιων β ι β λ ί ω ν; Ι δ ο ύ : Ε λ λ ε ι μ μ α τ ι κ ή Δημοκρατία, Ισχνή Δημοκρατία, Φαυλοκρατία, κομματοκρατία, κλεπτοκρατία, Από τη Δημοκρατία των κομμάτων στη δημοκρατία των Μέσων κλπ. κλπ. Αλλά δεν χρειάζεται να είναι κανείς σοφός ή ειδικός, για να δει

Επiκαιρα Καθημερινη aneξαρτητη ΕφημερΙδα της Κεντρικής Μακεδονίας

κωδ. 8452

IÄÉÏÊÔÇÓÉÁ : ÅÐÉÊÁÉÑÁ EKÄÏÔÉÊÇ Á.Å. ÃÑÁÖÅÉÁ: Κεντρικής 65, ÂÝñïéá ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁ Tçë. 23310. 78080 - 6 FAX 23310. 78087 email: epikera@otenet.gr ÅÊÄÏÔÇÓ - ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: NIKOÓ ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ AÑ×ÉÓÕÍÔÁÊÔÑÉÁ: ÍÉÊÏËÅÔÔÁ ÖËÉÁÔÁÑÇ ÓÕÍÔÁÊÔÅÓ: ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÁ ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇ ÊÙÓÔÇÓ ×ÁËÁÔÓÇÓ ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ ÄÇÌÇÔÑÁ ÓÌÕÑÍÇ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÓ: ×ÁÑÇÓ ÌÁ×ÁÉÑÁÓ HAPPY ARTISTS DESIGNER TEAM

το οφθαλμοφανές. Μόνο λίγο να αναλογισθεί όσα έγιναν την περασμένη εβδομάδα και θα καταλάβει ότι τυπικά ναι έχουμε δημοκρατία, ουσιαστικά όμως απέχουμε πολύ, πάρα πολύ.

Ε

ίμαστε, λέμε, έξυπνος λαός. Πολύ εξυπνότεροι από τους «κουτόφραγκους». Ωστόσο τα έργα μας δείχνουν ότι μάλλον είμαστε εξυπνάκηδες. Όχι πως είμαστε κουτός λαός αλλά απλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε πολύ πιο έξυπνοι από ότι πραγματικά είμαστε. Σκεφθείτε ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες που πιστεύουν ότι είμαστε ο «περιούσιος λαός»! Η αλήθεια είναι ότι είμαστε έξυπνος λαός αλλά και δεν είμαστε. Όπως σ’ όλους τους λαούς υπάρχουν έξυπνοι άνθρωποι, άλλοι λιγότερο έξυπνοι κι άλλοι καθόλου. Αν πάντως ήμασταν τόσο έξυπνοι όσο πολλοί από μας θέλουν να πιστεύουν τότε δεν θα φτάναμε στα σημερινά χάλια. Ασφαλώς γι’ αυτή μας την κατάντια φταίνε πρωτίστως οι πολιτικοί μας όμως εμείς τους ψηφίσαμε. Ίσως γι’ αυτό ο Μαχάτμα Γκάντι είπε: «Κάθε λαός έχει την εξουσία που του αξίζει».

Α

ν ο Γκάντι έχει δίκιο – και καθώς φαίνεται έχει – τότε η πρώτη μας υποχρέωση είναι να πάψουμε να παριστάνουμε τους έξυπνους και να προσέχουμε πολύ ποιους (και γιατί) ψηφίζουμε. Κι αν θέλουμε να κρίνουμε τη σημερινή εξουσία που, κατά το Γκάντι, είναι αυτή που μας αξίζει (άρα δείχνει πόσο πραγματικά αξίζουμε), ας σκεφθούμε πάνω στην παρακάτω ρήση του σοφού Λάο Τσε: Όταν ο Σοφός κυβερνά

2

είναι σαν να μην υπάρχει. Ο καλύτερος μετά από αυτόν είναι ο ηγέτης που ο λαός του τον περιβάλλει με αγάπη. Αμέσως μετά, εκείνος που τον φοβούνται. Ο χειρότερος, αυτός που τον περιφρονούν… Όταν ο ηγέτης τελειώνει το έργο του χωρίς τυμπανοκρουσίες, οι άνθρωποι λένε: «Για δες, τι καλά που τα καταφέραμε!»

www.happyartists.gr

Ε

e-mail: epikera@otenet.gr

πιβάλλεται πραγματικά να προβληματιστούμε. Ο σημερινός μας Πρωθυπουργός – που κατά το Σύνταγμα είναι σχεδόν μονοκράτορας – είναι σοφός, περιβάλλεται από την αγάπη του λαού, τον φοβάται ο λαός ή τον περιφρονεί; Και ακόμα κάνει το έργο του- το όποιο έργο του – χωρίς τυμπανοκρουσίες ή αντίθετα με υπερβολικά πολλές; Για να μάθουμε επιτέλους τι εξουσία έχουμε, αν μας αξίζει και τελικά πόσο αξίζουμε. Κι αυτό όχι ενδεχομένως για να απογοητευτούμε ή να οικτίρουμε τον εαυτό μας αλλά για να βάλλουμε ένα όριο στον εγωισμό και τη μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας κι έτσι ίσως να κάνουμε ένα βήμα προς την αυτογνωσία. Χωρίς την οποία δεν πρόκειται να βγούμε, όχι σε 5 ή 10 αλλά ούτε σε 30 χρόνια, από την κρίση.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Επίκαιρα

email: info@happyartists.gr Äéáöçìéóôéêü ôìÞìá Î. ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ Ô. ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÏÕ ÅÊÔÕÐÙÓÇ:

É. ÊïñïìÞëçò Á.Å. ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ: Åóùôåñéêïý åôÞóéá 90 åõñþ Åîùôåñéêïý åôÞóéá äïë. 250 Ôñáðåæþí - Ïñãáíéóìþí 300 åõñþ

Απαγορευεται Το σύνολο των περιεχομένων και των υπηρεσιών της εφημερίδας «ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ διατίθεται στους αναγνώστες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη. 24

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡI∆Α ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ | ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 582 EPIKERA@OTENET.GR

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 TIMH: 0.50

EDITORIAL

Μπαλάκι από την Επιτροπή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο

Η χώρα του είµαστε και δεν είµαστε! ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ Είµαστε µια ιδιόµορφη χώρα. Μια χώρα του ναι και του όχι. Είµαστε π.χ. Ευρωπαίοι; Και είµαστε και δεν είµαστε. Με απόκλιση προς το δεν είµαστε. Όταν αναφερόµαστε στην Κοµισιόν, στο Eurogroup στις άλλες χώρες της Ε.Ε. λέµε και γράφουµε συνήθως «οι Ευρωπαίοι» και σπανιότερα ο συνεταίροι µας. Χρόνια τώρα τους χαρακτηρίζουµε γενικά κι αόριστα «κουτόφραγκους», υπονοώντας ότι εµείς είµαστε αναµφίβολα πιο έξυπνοι, πιο πονηροί, πιο «µάγκες». Το χειρότερο είναι πως δεν το λέµε µόνο αλλά και το πιστεύουµε.

«ΓΟΡ∆ΙΟΣ ∆ΕΣΜΟΣ»

Σελ. 2

Το Χρονογράφηµά Σελ.4

µας

ΕΛΛΑ∆Α

Πιο βαρύ το φορολογικό πακέτο. Και έκτακτη εισφορά και µείωση αφορολόγητου

τα τραπεζοκαθίσµατα για τη Βέροια Σελ. 9-10

Σελ. 24

ΤΟΠΙΚΑ

Σύσκεψη τη ∆ευτέρα των παραγωγών για το συµπύρηνο

Έγινε η µεταστέγαση του Κτηνιατρείου Νάουσας

Σελ. 5

ΤΟΠΙΚΑ

Σελ. 5

7

Επίσκεψη του Βέλγου Πρέσβη στο ∆ήµο Βέροιας

Πρατήριο Υγραερίου

e-mail: online10@otenet.gr

Σελ. 5

ΕΠΙΚΑΙΡΑ - 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011  

ΕΠΙΚΑΙΡΑ - 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΕΠΙΚΑΙΡΑ - 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011  

ΕΠΙΚΑΙΡΑ - 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011