__MAIN_TEXT__

Page 10

Ját ékokaBal at onr ólésabudaiHegyvi dékr ől .

Gombáspör get t yű 1. 500Ft/dar ab Tei sszokt adnézniagombákataki r ándul ássor án?I smer edi sőket ? Mimostkül önl egesgombákkalkészül t ünk,amel yekpör ögneki s. Mel yi kbí r j aal egt ovább?Ésmel yi kal egvi ccesebb? Faj t ák:őzl áb( A) ,csi per ke( B) ,per eszke( C)( aképenbal r ólj obbr a) . Azegyesgombákmagasságakb.8cm. Anyaga:f a Aj át ékhár om éval at t igyer mekekneknem aj ánl ot t ! Aj át ékokár at ar t al mazzaaMagyar or szágonbel ül iszál l í t ásidí j at .

Profile for Eperfa

Magyar katalógus 2017  

Magyar katalógus 2017  

Profile for eperfa
Advertisement