Page 1

Elisabet Parella Mir

Maig 2011 MATRIU DAFO DE PRISMA

Les meves pràctiques a l’associació prisma estan encaminades a l’assessorament cap al psicopedagog/a del centre i específicament en l’àmbit de formació dels cursos virtuals. És a dir valorar quin és el paper del psicopedagog/a en l’entorn de formació didàctica a distància d’aquests cursos. I per tant analitzar aquest context, veient quines són les limitacions, quines estratègies i recursos puc proposar i oferir-ho en els formadors d’aquests cursos. Per dur a terme aquesta tasca una de les activitats principals és la co-tutorització d’un dels cursos que l’associació proposa. Factors Interns (controlables pel centre)

DEBILITATS Què creuen que s’hauria de millorar del centre? I el mateix centre què creu que podria millorar?

D1- Falta d’estructuració de la pàgina del curs, inicialment és una mica complicada (plataforma moddle) D2- Escassetat de trobades presencials amb tots els professionals que col·laboren en la formació virtual ja que el gran inconvenient és que la majoria dels professionals són de diferents ciutats de Catalunya i compten amb altres tasques laborals. D3- Preus dels cursos

FORTALESES Què es valora del centre?

F1- El departament de formació de cursos online té una bona estructura organitzativa, potenciant la recerca i millora per tal que la formació sigui de qualitat i actual en quant a continguts. F2En quant a la tasca tutorial d'acompanyament, estudiem en tot moment fórmules d'acompanyament actives i significatives per facilitar la formació als alumnes i, que aquesta sigui útil en la pràctica del professional. F3- Difusió extensiva de l’oferta de cursos (Uoc, revista,...) F5- Oferta de cursos de diferents durades i temàtiques que poden ser interessants per a diferents grups de professionals.

Factors Externs (No controlables pel centre)

AMENACES Quines dificultats externes té el servei educatiu per al seu correcte funcionament o desenvolupament? Què ve de fora que afecta negativament al servei?

A1- Crisis econòmica generalitzada. A2- Inestabilitat polítiques de consolidació de personal en educació del Departament d'Ensenyament. A3- Aparició de noves empreses que vulguin reproduir/copiar la mateixa línia de servei de formació on-line. A4Dificultat de trobar professionals col·laboradors qualificats i amb experiència afins amb la nostra política i tarannà.

OPORTUNITATS En quins nous projectes interessants pot participar el centre? Com pot aconseguir més recursos?

O1-Participar en projectes de recerca i investigació en les diferents àrees de formació que oferim. O2- Acreditar nous cursos de formació permanent. O3- Cursos especialitzats i de major grau en Ensenyament Superior. Aprofundiment de les temàtiques que tractem als cursos. O4- Expansió i acreditació dels cursos a la resta de l'Estat Espanyol. O5Estudiar noves formes d'accés als aprenentatges oferts a la plataforma, intuïtives i més senzilles.

Per finalitzar dir que, l’objectiu d’aquesta matriu DAFO és el de dur a terme una prospecció del Departament de formació virtual del centre Prisma, per tal d'avançar estratègicament cap al futur amb directrius clares del què cal fer i del que cal evitar.

matriu dafo  

reflexions sobre el centre

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you