Page 1

ONLINE MAGAZINE

EPALE EXTRA Nummer 6 • voorjaar 2018

TH VALIDEMA: VAN EREN W ERVA ERKRING

https://ec.europa.eu/epale/nl


EPALE EXTRA

ONLINE MAGAZINE NR. 6

EPALE EXTRA

ONLINE MAGAZINE NR. 6 Nieuws

Blogs

Materialen

Algemeen

"Door validering van kennis en ervaring kan iemand aantonen wat hij of zij in huis heeft en dus waard is."

WELKOM!

INHOUD NR. 6 ALGEMEEN • Welkom! 3 • Het team van EPALE NL 7 • Deel ook uw verhaal 9 • Vergroot uw Europese netwerk!11

NIEUWS • Interne taaltrainingen voor magazijnmedewerkers groot succes 9 • Flexibiliteit enorm voordeel van digitale open badges  10

MATERIALEN • Toolbox validering 4 • Wat zijn badges? 5 • Competentiekaarten voor immigratie 5 • NLQF: het Nederlands Kwalificatieraamwerk7 • EPALE materialen 8

2

• Erkenning competenties draagt bij aan oplossing mismatch arbeidsmarkt 8 • EVC-methode voor vrijwilligers bewezen effectief8 • Valideringsproces in 8 stappen 10 • Validering voor speciale doelgroepen 11

AFGELOPEN JAREN IS FORS GEÏNVESTEERD IN VERSCHILLENDE VORMEN VAN VALIDERING. VOOR DE MOBILITEIT VAN MEDEWERKERS EN ZEKER VOOR WERKZOEKENDEN EN MET WERKLOOSHEID BEDREIGDE MEDEWERKERS IS HET BELANGRIJK AAN TE KUNNEN TONEN WAT MEN DOOR WERKERVARING HEEFT GELEERD. DOOR VALIDERING VAN KENNIS EN ERVARING KAN IEMAND AANTONEN WAT HIJ OF ZIJ IN HUIS HEEFT EN DUS WAARD IS. DAT KAN GAAN OM WERKERVARING, OPLEIDINGEN, TRAININGEN OF CURSUSSEN, MAAR OOK OM VRIJWILLIGERSWERK, HOBBY’S EN ERVARING IN DE THUISSITUATIE. HET GAAT EROM TE ONDERBOUWEN WAAROM IEMAND EEN BEPAALDE VAARDIGHEID GOED BEHEERST EN TOE TE LICHTEN HOE BEPAALDE ERVARING IS OPGEDAAN. VALIDERING KAN VOOR IEDEREEN VAN TOEPASSING ZIJN, ONGEACHT AFKOMST, LEEFTIJD, WERKZOEKEND OF WERKEND, LAAG OF HOOG OPGELEID. IN DIT MAGAZINE EEN BUNDELING VAN VALIDERINGSINSTRUMENTEN, INTERVIEWS EN ARTIKELEN DIE EERDER OP DE EPALE-WEBSITE VERSCHENEN.

BLOGS • “Validering draagt bij aan een leven lang ontwikkelen”  4 • Leren valideren 5 • Badges als alternatief voor examens 7 • Van vrijwilliger naar re-integratietraject9 • Badges voor het valideren van sleutelcompetenties10 • Good practices validering non- en informeel leren 11

EPALE is een online platform voor én door professionals die werkzaam zijn in de volwasseneneducatie. Via het platform kunnen docenten, opleiders, beleidsmakers en onderzoekers onderling contact leggen, kennis delen en ideeën opdoen. Het elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa (EPALE) is een initiatief van de Europese Commissie en maakt deel uit van het subsidieprogramma Erasmus+. Momenteel zijn er al 30.000 geregistreerde gebruikers. Heeft u belangstelling om zelf een project uit te voeren op het gebied van volwasseneneducatie? Lees dan het verhaal over Erasmus+ om te zien wat er mogelijk is binnen dit Europese subsidieprogramma. Veel leesplezier! Team EPALE Nederland 3


EPALE EXTRA

ONLINE MAGAZINE NR. 6

Nieuws

Blogs

Materialen

Algemeen

EPALE EXTRA

ONLINE MAGAZINE NR. 6 Nieuws

Blogs

Materialen

Algemeen

WAT ZIJN BADGES? Een badge is het bewijs dat je een bepaalde skill of vaardigheid bezit, bijvoorbeeld een samenwerk-badge als je goed kan samenwerken, een html-badge als je html kunt schrijven of een presenteer-badge als je hebt laten zien dat je goede presentaties kunt geven. Een badge wordt uitgegeven door een organisatie, zoals een school, bedrijf of museum. Hij bevat uitgebreide informatie over degene die ‘m heeft uitgegeven, wat de criteria zijn om ‘m te krijgen en bewijs dat en hoe de ontvanger aan die criteria heeft voldaan. Je verzamelt ze vervolgens in je ‘backpack’ en kunt ze laten zien op social media sites zoals Facebook of Linkedin, op je CV, je blog etc. Er zijn inmiddels al zo’n 600 organisaties die badges uitdelen of aan het maken zijn, waaronder ook NASA, Disney en het Smithsonian. Het is vrije software en een open technische standaard die elke organisatie kan gebruiken. Door deze open technische standaard kunnen badges op elkaar voortbouwen en gestapeld worden en zo hetNieuws volledige verhaal van iemands vaardigheden en prestaties vertellen.

“VALIDERING DRAAGT BIJ AAN EEN LEVEN LANG ONTWIKKELEN”

COMPETENTIEKAARTEN VOOR IMMIGRATIE COUNSELING Deze kaarten zijn speciaal ontwikkeld voor immigratie counseling om de analyse te ondersteunen van de sociale en andere vaardigheden van migranten. De combinatie van afbeeldingen en tekst is eenvoudig en zou de toegang tot de cliënten eenvoudiger moeten maken en helpen bij het overwinnen van taalbarrières. Immigratiebegeleiders kunnen de kaarten flexibel gebruiken op basis van hun behoefte tijdens de counselingwerkwijze. Nieuws

Blogs

Lees meer >>

Lees meer >>

Materialen

4

Algemeen

Materialen

Esther Murre is ruim twaalf jaar werkzaam bij CINOP. Het thema leven lang leren of leven lang ontwikkelen vormt de rode draad in haar werk en het onderwerp validering is daarbij belangrijk. Esther Murre: ‘Door een leven lang leren/ontwikkelen kan iedereen zijn eigen pad lopen, de een rechtlijnig de ander met bochten en hobbels. Iedereen blijft betrokken. Dit thema gaat ons allemaal aan, van jong tot oud en op welke manier dan ook. Validering is een manier om aan te tonen wat iemand al kent en kan en dat is natuurlijk van belang om je verder te ontwikkelen.’

Algemeen

Nieuws

Blogs

Materialen

Algemeen

TOOLBOX VALIDERING

LEREN VALIDEREN

In de toolbox validering worden elf instrumenten voor validering van verworven kennis en vaardigheden beschreven. Duidelijk wordt welke instrumenten het beste passen bij bepaalde loopbaanvragen en doelgroepen. Loopbaanprofessionals en HR-managers kunnen zich hier informeren over verschillende manieren om leerresultaten te valideren. Het gaat om leerresultaten verworven binnen én buiten het reguliere onderwijs. Het belang is dat individuen met behulp van de juiste instrumenten hun waarde kennen op de arbeidsmarkt en weten wat zij nog kunnen ontwikkelen om duurzaam inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.

Validering van non-formeel en informeel leren was hét onderwerp van de Erasmus+bijeenkomst in november 2017 in Finland. Speerpunten: een achtstappenmodel voor validering, competence cards en het badgesysteem. Voorop staat: in de kern gaat het om de leerder. Hij of zij moet met de nieuwe kennis en het valideringssysteem uit de voeten kunnen. Lukt dat ook? We nemen de anderstalige leerder Abida, die oorspronkelijk uit Syrië komt, als voorbeeld. Samen met haar doorlopen we de acht valideringsstappen. Hoe plukt zij daar de vruchten van?

Lees meer >>

Blogs

Lees meer >>

5


EPALE EXTRA

ONLINE MAGAZINE NR. 6

Nieuws

BADGES ALS ALTERNATIEF VOOR EXAMENS

Materialen

Blogs

Algemeen

Een docent op de Katholieke Universiteit van Leuven vertelt hoe hij open badges gebruikt om zijn studenten te motiveren: “Het is playful en tegelijkertijd heel ernstig. Serious fun.” Hij heeft zelfs de meeste examens afgeschaft, want de examens zijn voor de meeste studenten en collega-docenten tot doel verworven in plaats van een middel: “Dat is belachelijk! Studenten vragen: ‘Moeten we dit kennen voor het examen?’ Badges zijn een middel om van die examens af te komen. Met die badges kunnen studenten mini-diplomaatjes verwerven.” Nieuws

Blogs

Materialen

Algemeen

Lees meer >>

NLQF: HET NEDERLANDS KWALIFICATIERAAMWERK

"Validering kan voor iedereen van toepassing zijn."

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) maakt opleidingsniveaus vergelijkbaar met elkaar. Niveaus van reguliere en private opleidingskwalificaties worden inzichtelijk. Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF is opgezet ter ondersteuning van een leven lang leren en heeft als doel een bijdrage te leveren aan de arbeidsmobiliteit. Door koppeling van het nationale kwalificatieraamwerk aan het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) kunnen kwalificaties uit 39 Europese landen met elkaar vergeleken worden. Nieuws

Blogs

Materialen

Algemeen

Lees meer >>

HET TEAM VAN EPALE NL In Nederland is CINOP aangewezen als National Support Service (NSS) en heeft als taak om EPALE te laten leven bij iedereen die zich inzet voor het leren van volwassenen. Een team van vijf professionals binnen CINOP (Nationaal Agentschap Erasmus+) faciliteert de Nederlandse content op EPALE. Als NSS blijven we in nauw contact met de belangrijkste spelers in Nederland.

7


EPALE EXTRA

ONLINE MAGAZINE NR. 6

EPALE EXTRA

ONLINE MAGAZINE NR. 6

Nieuws

Blogs

Nieuws

Blogs

Materialen

Algemeen

Materialen

Algemeen

EPALE MATERIALEN

DEEL OOK UW VERHAAL Zelf een mooi verhaal over leren en volwassenen? Maak een profiel op EPALE NL aan en deel uw verhaal. Het Nederlandse EPALE-team helpt u graag om ook uw bijdrage op het platform te zetten. Of misschien kunnen wij u helpen met het insturen van een ‘partnerverzoek’ voor internationale samenwerking? Kijk ook eens naar onze handleidingen omNieuws u op weg te helpen Blogs met het plaatsen van content op EPALE of neem contact met ons op via epale@cinop.nl.

Op EPALE zoekt u in een uitgebreide materialenbank. Er staan al meer dan 6.000 materialen en documenten over leren en volwassenen online! Lees meer >>

Materialen

Blogs

ERKENNING COMPETENTIES DRAAGT BIJ AAN OPLOSSING MISMATCH

VAN VRIJWILLIGER NAAR RE-INTEGRATIETRAJECT

De huidige mismatch in vaardigheden op de arbeidsmarkt kan volgens Cedefop (het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding) worden opgelost door een systeem te creëren waarin mensen zich continu ontwikkelen en vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden. Beleidsmakers moeten volgens Cedefop hun visie op de vaardigheden-mismatch veranderen en inzetten op leven lang leren en erkenning van non-formele competenties.

Layla Mabrouk volgde een EVA-cursus (Educatie voor Vrouwen met Ambitie). Deze cursus stimuleerde haar als alleenstaande ambitieuze moeder om vrijwilligerswerk te doen en haar taalvaardigheid te verbeteren. Dit leidde ertoe dat Layla inmiddels een re-integratietraject volgt, stage loopt en bezig is met solliciteren.

Materialen

Nieuws

Lees meer >>

Materialen

EVC-METHODE VOOR VRIJWILLIGERS BEWEZEN EFFECTIEF Door de methode Erkenning Verworven Competenties – Algemene vrijwilligerscompetenties (EVC-A) krijgen vrijwilligers inzicht in en erkenning voor de competenties die zij hebben opgedaan. Dit leidt tot vergroting van het zelfvertrouwen en stimuleert de verdere ontwikkeling blijkt uit een effectonderzoek van het Trimbos-instituut bij 25 uiteenlopende praktijkorganisaties. Lees meer >>

Algemeen

Blogs

Lees meer >>

8

Nieuws

Algemeen

Algemeen

INTERNE TAALTRAININGEN VOOR MAGAZIJNMEDEWERKERS GROOT SUCCES

Nieuws

Blogs

Materialen

Algemeen

In het magazijn van Kuehne + Nagel werken veel mensen met een anderstalige achtergrond. Om de interne communicatie te verbeteren zette Operations Manager Carel Visser samen met Randstad en Stichting Lezen & Schrijven een project op met interne taaltrainingen. Vijftig procent van de ploeg nam uiteindelijk deel aan de taaltraining. Niet alleen anderstalige maar ook Nederlandstalige medewerkers deden mee. Lees meer >>

9


EPALE EXTRA

ONLINE MAGAZINE NR. 6

FLEXIBILITEIT ENORM VOORDEEL VAN DIGITALE OPEN BADGES

Nieuws

Blogs

Materialen

Algemeen

In 2011 ontdekte het Badgecraft-team Mozilla Open-badges. Deze ontdekking zette de organisatie op het pad naar het maken van Badgecraft. Ze zien digitale open badges als een zeer effectieve manier om zinvolle beoordelingen en nauwkeurige herkenningssystemen voor verschillende soorten vaardigheden en prestaties te implementeren. De flexibiliteit is een enorm voordeel. Nieuws

Blogs

Materialen

Algemeen

EPALE EXTRA

ONLINE MAGAZINE NR. 6

Materialen

VALIDERINGSPROCES IN 8 STAPPEN De vijf Noordse landen IJsland, Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken werkten samen aan een kwaliteitsmodel voor validering. Het model gaat uit van de volgende stappen: 1. Informatie 2. Precondities 3. Documentatie 4. Coördinatie 5. Begeleiding 6. Mapping 7. Beoordeling 8. Follow-up

Nieuws

Blogs

Met de hulp van Nordplus Adult-projectfinanciering heeft een groep open badge-experts in niet-formele volwasseneneducatie een systematische aanpak ontwikkeld en een set van negen insignes gemaakt om bepaalde sleutelcompetenties te valideren. Ze hebben gaandeweg veel geleerd over criteria, validatieprocedures, descriptoren.

Algemeen

Materialen

Algemeen

Lees meer >>

Nieuws

GOOD PRACTICES VALIDERING NON- EN INFORMEEL LEREN Materialen

Algemeen

Open badges bestaan al een aantal jaren als een digitaal referentiesysteem. De badgebeweging wint aan kracht op alle gebieden van leren en onderwijs.

Materialen

Heeft u plannen voor een project in de volwasseneneducatie? Bent u op zoek naar partners om internationaal mee samen te werken? EPALE heeft een handige partnerzoekfunctie waarmee u snel potentiële projectpartners of gelijkgestemden kunt vinden.

Blogs

BADGES VOOR HET VALIDEREN VAN SLEUTELCOMPETENTIES

Blogs

VERGROOT UW EUROPESE NETWERK!

Lees meer >>

Nieuws

Nieuws

VALIDERING VOOR SPECIALE DOELGROEPEN Tijdens de internationale conferentie over validering in Finland in november 2017 gaf Dr. Martin Noack een presentatie over de voordelen van validering voor speciale doelgroepen. Hij opent met een quote van Laszlo Boch, Google Chief of HR: “Final grades are worthless for personel selection. We have discovered that they don’t predict anything.“

Blogs

Algemeen

Het project Building learning societies, dat in 2014 werd uitgevoerd, stelde er nog veel moet gebeuren om in alle lidstaten van Europa tot valideringssystemen voor non-formeel en informeel leren te komen. Als sluitstuk van het project zijn good practices uit verschillende Europese lidstaten verzameld. Deze tonen hoe gewerkt kan worden aan (h) erkenning van non-formeel en informeel leren en de randvoorwaarden daarbij. Ook is er aandacht voor het bevorderen van deelname. Lees meer >>

Lees meer >>

10

Lees meer >>

Lees meer >>

11


EPALE EXTRA ONLINE MAGAZINE Redactie: EPALE NL Vormgeving: Design Crew Beeld: CINOP en 123RF Dit project wordt gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur(s); de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

EPALE_NL EPALE_NL Adult Learning in the Netherlands https://ec.europa.eu/epale/nl

EPALE is onderdeel van CINOP Publieke programma’s.

EPALE magazine | valideren van werkervaring | nummer 6 - voorjaar 2018  

Themamagazine Valideren van werkervaring AFGELOPEN JAREN IS FORS GEÏNVESTEERD IN VERSCHILLENDE VORMEN VAN VALIDERING. VOOR DE MOBILITEIT VAN...

EPALE magazine | valideren van werkervaring | nummer 6 - voorjaar 2018  

Themamagazine Valideren van werkervaring AFGELOPEN JAREN IS FORS GEÏNVESTEERD IN VERSCHILLENDE VORMEN VAN VALIDERING. VOOR DE MOBILITEIT VAN...

Advertisement