Page 1

TUTORIAL DEL FOTUMUNTATJE Per realitzar aquest fotumuntatge utilitzarem dos programas: el Gimp i l'Inskape. El Gimp l'utilitzarem per ajuntar les dues imatges que desitjem i el Inskape per fer decorats com lletres o dibuixos... Primer de tot obrirem una finestra de Gimp amb la foto de fons que desitjem. Aquesta finestra de moment no farem res i obrim una altra amb la fotu de la persona. En aquesta fotu retallarem la persona per poder-la enganchar en la fotu que tenim a l'altre finestra. Per retallar la persona farem el següent: – obrim la nostra imatge amb el Gimp:

– agafem l'eina i seleccionem el fons sense deixar d'apretar la tecla Mayús. Quan ja el tinguem tot seleccionat anem al menú>Selecciona>Inverteix y seguidament anem a Fitxer>Retalla.

TOTURIAL DEL FOTUMUNTATGE  

És un tutorial on s'esplica com fer un fotumuntatge.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you