Page 1

Европейски парламент

Награда

ЛУКС Показва културното многообразие

BG


ГЛЕДАЙТЕ, ОБСЪЖДАЙТЕ И ГЛАСУВАЙТЕ


3 филма 24 езика 28 европейски държави Европейският парламент ПОКАЗВА културното многообразие в цяла ЕВРОПА Трите филма, участващи в конкурса на наградата „ЛУКС“ за 2013 г., са:

МЕД (MIELE) на Валерия Голино Италия/Франция (2013 г.)

КРАЯТ НА ОМАГЬОСАНИЯ КРЪГ (THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN) на Феликс ван Хрунинген Белгия (2012 г.)

През есента на 2013 г. тези филми ще бъдат прожектирани във всички държави членки по време на филмовите дни „ЛУКС“. Те ще бъдат субтитрирани на 24-те официални езика на ЕС, така че всички граждани да имат възможност да гледат филмите и да участват в разискването на повдигнатите в тях въпроси.

СЕБЕЛЮБИВИЯТ ВЕЛИКАН (THE SELFISH GIANT) на Клио Бърнард Обединено кралство (2013 г.)

на всички официални езици на ЕС им дава възможност да достигнат до широка публика и да служат като стимул за обсъждане на въпроси, засягащи всеки един от нас. Каним Ви да гласувате онлайн за любимия си филм и да присъдите наградата „Отклик сред публиката”.

Каним Ви на тазгодишните ФИЛМОВИ ДНИ „ЛУКС“ — участвайте в дебата!

На 11 декември 2013 г. ще научите кой филм, избран от членовете на Европейския парламент, е отличен с Наградата „ЛУКС“ за 2013 г..

Организирани в повече от 40 града, ФИЛМОВИТЕ ДНИ „ЛУКС“ са осезаем израз на ангажимента на Европейския парламент към киното и културата. Субтитрирането на филмите от конкурса

Защото киното има силата да вълнува. Защото културата има силата да просвещава. Защото Европейският съюз е нашият общ дом. 3


КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НАГРАДАТА „ЛУКС“?

Наградата „ЛУКС“, учредена през 2007 г., е наградата за кинематография, която се присъжда всяка година от Европейския парламент. Наградата „ЛУКС“ има две основни цели: на първо място, да насочи вниманието към обществения дебат за Европейския съюз и неговите политики и на второ място, да подпомага разпространението на европейски (съвместни) продукции в рамките на Съюза. Действително, разпространението е „ахилесовата пета“ на европейското кино, то е затруднено и от езиковите бариери. Наградата „ЛУКС“ има за цел тяхното преодоляване. От десетте първоначално подбрани филма три вземат участие в конкурса и на един от тях се присъжда наградата. За ФИЛМОВИТЕ ДНИ „ЛУКС“, организирани в рамките на Наградата „ЛУКС“, трите филма, включени в конкурса, са субтитрирани на 24 те езика на ЕС и са изготвени за всички държави членки в пакет за цифрово кино (DCP). 4

В Наградата „ЛУКС“ влиза и адаптиране на оригиналната езикова версия (или на оригиналните езикови версии) на филма победител за хора с увредено зрение или увреден слух, в специално изготвена рекламна кампания по време на пускането на пазара в отделните държави и със специален етикет за качество „Носител на наградата „ЛУКС”. Наградата „ЛУКС“ даде възможност на европейски филми да намерят своето място на пазара и да достигнат до широки аудитории, които може би не биха били достъпни за тях в други условия. Чрез Наградата „ЛУКС“ Европейският парламент подкрепя културното многообразие и защитава европейската идентичност. Киното е огледало, в което виждаме колко много са нещата, които ни свързват, и колко пъстро е нашето многообразие. От самото начало Наградата „ЛУКС“ за кинематография е спомагала за показване на


различните отсенки на обществото и условията на живот на хората. Настоящата криза застрашава също и изкуствата, културата и киното. Оказването на помощ и подкрепа за европейското кино е средство за преодоляване на нарастващото разделение в Европа и за поддържане на творчеството и многообразието в ЕС. Европейският парламент е ангажиран активно с опазването и насърчаването на културното многообразие. Неговите законодателни правомощия го превръщат в изключително важен фактор за формирането на политиките на ЕС, които оказват влияние върху ежедневието на 500 млн. европейци. Неговите правомощия обхващат ключови въпроси като имиграцията, интеграцията, бедността, свободата на изразяване, правата на жените и други. Наградата „ЛУКС“ е новаторски начин за изследване на тези важни европейски области на политиката от различни гледни точки и подходи.

В настоящия контекст на икономически трудности нашата индивидуална и колективна идентичност са изложени на риск. Когато държавите и отделните хора преживяват трудностите на икономическа криза, солидарността може да се постави под въпрос. Културата и образованието ни позволяват да се разбираме помежду си и ни напомнят, че всички сме част от едно и също човечество. Затова е от първостепенно значение Европейският парламент да подкрепя културното и езиковото многообразие чрез осезаеми инициативи като Наградата „ЛУКС“ и чрез законодателството. През 2013 г. Европейският парламент гласува за подпомагането на застрашените европейски езици и наезиковото многообразие и възприе позиция на културно изключение в търговските преговори със САЩ. Той действа за намирането на по-добри решения за преодоляване на несигурността, пред която са изправени работещите в художествения и културния сектор. 5


КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ФИЛМОВИТЕ ДНИ „ЛУКС“?

Филмовите дни „ЛУКС“ бяха проведени за първи път през 2012 година. Те се изразяват в прожектирането на трите филма, състезаващи се за наградата „ЛУКС“, на 24 езика в 28-те държави членки на ЕС, в един и същ период — през есента. Филмите се издават и в пакет за цифрово кино (DCP). Прожекциите обикновено се провеждат в сътрудничество с филмови фестивали, филмотеки и театри. Също така те често представляват национални предпремиери. Филмовите дни „ЛУКС“ дават възможност на най-голям брой европейци да споделят многообразието и богатството на европейското кино и да обсъждат лично или онлайн темите и въпросите, повдигнати във филмите, състезаващи се за наградата „ЛУКС“. И настина, към публиката е отправена покана да изразява и споделя вижданията си с други европейци и да гласува за филмите на адрес в интернет luxprize.eu, като присъжда наградата „Отклик сред публиката“. Резултатът от това гласуване на публиката се обявява през юни. Той представлява символичното закриване на изданието на наградата „ЛУКС“ и дава път на новото издание с оповестяването на десетте филма от официалната селекция на Фестивала на киното в Карлови Вари. 6


Европейският парламент в партньорство със сектора на кинематографията. Наградата „ЛУКС“ е партньор в различни инициативи в рамките на европейските професионални филмови фестивали. Нейният годишен график е съобразен с по-важните събития в европейската кинематография. Наградата „ЛУКС“ и Филмовите дни „ЛУКС“ присъстват в: Берлин, Кан (Паралелната селекция на фестивала, наричана „Петнайсетдневка на режисьорите“, на френски: Quinzaine des Réalisateurs), Брюксел, Карлови Вари (включително обявяването на десетте филма от официалната селекция), Дните на киното във Венеция — Дните на авторите (на италиански: Giornate degli Autori), когато се обявяват и прожектират трите филма, включени в конкурса, София, Стокхолм, Солун, „Виенале“, филмовия фестивал „Тъмни нощи“ в Талин, Филмовия фестивал в Севиля и др.

… и ангажира младите хора. Киното ни помага да разберем живота на нашите съседи. То е общ език, който говори на емоционалната ни същност и ни помага да си задаваме въпроси за нашите идентичности. В това отношение образованието чрез кино разполага с

огромен потенциал за изграждане на европейската идентичност. Благодарение на сътрудничеството на културни сдружения и филмови институти, предоставяме учебни досиета, посветени на филмите, включени в конкурса. Освен това, от 2010 г. насам насърчаваме инициативата „28 Times Cinema“, в сътрудничество с Дните на киното във Венеция и „Европа Синема“ (Europa Cinemas). Проектът събира млади хора с различен произход от цяла Европа, които вземат участие в 11-дневен интензивен курс заедно със звезди на световното кино. Целта на този проект е създаването на нова публика за киносалоните и фестивалите. На 28-те филмови ентусиасти на възраст от 18 до 25 години, които представляват по една държава членка на ЕС, се оказва гостоприемство във Венеция по време на фестивала. Те присъстват на прожекциите и участват в разискванията за филмите и за европейското кино. В тези срещи участват режисьори, автори, филмови специалисти и членове на Европейския парламент. Специално за участниците в курса има прожекции и на трите филма, състезаващи се за наградата „ЛУКС“, в присъствието на създателите на филмите. 7


КАК СЕ ПОДБИРАТ ФИЛМИТЕ?

Първоначално филмите за официалната селекция за Наградата „ЛУКС“ и за конкурса се предлагат и след това се подбират от журито; те могат да бъдат предлагани от членове на Европейския парламент или спонтанно от специалисти в областта на киното. Шестнадесетимата членове на журито са продуценти, дистрибутори, оператори на киносалони, директори на фестивали, филмови критици, професионалисти и институционални партньори. Те се назначават от Комисията по култура и образование на Европейския парламент, която ежегодно сменя една трета от членовете на журито. Журито на Наградата „ЛУКС“ взема решение относно десетте европейски (съвместни) продукции от официалната селекция на наградата „ЛУКС“ и от тези десет филма избира трите филма, включени в заключителния конкурс. През месец декември същата година членовете на Европейския парламент определят носителя на наградата и присъждат самата награда.

8

За да могат да се състезават за наградата „ЛУКС“, филмите трябва да отговарят на следните критерии: 1. Да бъдат художествени филми или творчески документални филми (могат да бъдат и анимационни). 2. Да имат продължителност от най-малко 60 минути. 3. Да бъдат резултат от продукции или копродукции, допустими по програмата „МЕДИА“, продуцирани или копродуцирани в държава от Европейския съюз или Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария. 4. Да разкриват общочовешкия обхват на европейските ценности, да показват многообразието на европейските традиции, да хвърлят светлина върху процеса на европейската интеграция и да подпомагат вникването в смисъла на изграждането на Европа. 5. Да бъдат филми, чиято премиера на фестивал или в кината е между 1 юни на предходната и 31 май на същата година.


Членове на журито на наградата „ЛУКС“ Г-жа Франческа ФЕДЕР Продуцент на „Io sono Li“ – награда „ЛУКС“ за 2012 г. Г-н Хосе Луис СИЕНФУЕГОС Испания, Директор на Европейския филмов фестивал в Севиля Г-н Михаил ДИМОПУЛОС Гърция, Филмов критик, специален съветник за Гръцката национална телевизия ЕРТ Г-н Стефан ДЕ ПОТЕР Белгия, Дистрибутор, „Синеарт-Синелибр“ (Cinéart-Cinélibre) Г-жа Фатима ДЖУМЕР Европейски съюз, Администратор, отговарящ за международните връзки и събития, „Европа Синема“ (Europa Cinemas) Г-жа Марион ДЬОРИНГ Европейски съюз, Директор на Европейската филмова академия Г-н Якуб ДУШИНСКИ Полша, Дистрибутор, „ГУТЕК Филм“ (GUTEK Film), съпредседател на „Европа Дистрибюшън“ (Europa Distribution) Г-н Пер ЕРИКСОН Швеция, Ръководител на отдел „Кинематографично образование“, Шведски институт по кинематография

Г-н Кристоф ЛЬОПАРК Франция, Генерален секретар на „Петнайсетдневка на режисьорите“, Филмов фестивал в Кан Г-н Карел ОХ Чешка република, Филмов критик, художествен директор на Фестивала на киното в Карлови Вари Г-н Оливие ПЕР Франция/Германия, Директор на „АРТЕ Синема“ (ARTE Cinema) Г-жа Жоржет РАНУЧИ Италия, Оператор и дистрибутор, „Лъки Ред“ (Lucky Red) Г-н Джонатан РОМНИ Обединено кралство, Филмов критик за неделното издание на в. „Индипендънт” (The Independant) и за сп. „Картина и звук” (Sight and Sound) Г-жа Мира СТАЛЕВА България, Заместник-директор на Международния филмов фестивал в София (София Филм Фест) Г-жа Ева ВЕЗЕР Унгария, Експерт в областта на киното и аудиовизуалните технологии

Г-н Петер Паул ХУТ Германия, Редактор и филмов критик във Втора немска телевизия (ZDF)

Почетни членове

Наблюдатели

Г-жа Катрин БЮРЕЗИ Бивш заместник-директор на Е Еф Ем (EFM), „Берлинале“

Г-н Джорджо ГОЗЕТИ Художествен директор на Дните на киното във Венеция

Г-н Раду МИХАЙЛЕАНУ Режисьор, автор и продуцент

Г-н Роберто Ола Съвет на Европа, Фонд „Евроимаж“ (Eurimages), изпълнителен директор Г-жа Авива СИЛВЪР Европейска комисия, програма „МЕДИА“, бивш началник-отдел

9


Филмография на наградата „ЛУКС“ 2013 г. Официална селекция

Äta sova dö Габриела Пихлер (Швеция)

Krugovi Срджан Голубович (Сърбия, Германия, Франция, Словения, Хърватия)

La Grande Bellezza Паоло Сорентино (Италия, Франция)

Grzeli nateli dgeebi Нана Еквтимишвили, Симон Грос (Грузия, Германия Франция)

La Plaga Неус Балус (Испания)

1010

Oh Boy! Ян Оле Герстер (Германия)

Pevnost Лукаш Кокеш, Клара Тасовска (Чешка република)


Официална селекция - Конкурс

МЕД Валерия Голино (Италия, Франция)

РАЗПАДАНЕТО НА СЧУПЕНИЯ КРЪГ (THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN) Феликс ван Хрунинген (Белгия)

СЕБИЧНИЯТ ВЕЛИКАН (THE SELFISH GIANT) Клио Бърнард (Обединено кралство)

11


2012 г. Официална селекция

Cesare deve morire Паоло и Виторио Тавиани (Италия)

À perdre la raison Йоахим Лафос (Белгия, Франция, Люксембург, Швейцария)

Barbara Кристиан Пецолд (Германия)

L’enfant d’en haut Урсула Майер (Франция, Швейцария)

1212

Crulic – drumul spre dincolo Анка Дамиан (Румъния, Полша)

Djeca Аида Бегич (Босна и Херцеговина, Германия, Франция и Турция)

Louise Wimmer Сирил Менген (Франция)


Официална селекция — Конкурс

Носител на наградата „ЛУКС“

Csak a szél Бенце Флийгауф (Унгария, Германия,Франция)

Tabu Мигел Гомеш (Португалия, Германия, Франция, Бразилия)

Io sono Li Андреа Сегре (Италия, Франция)

13


2011 г. Официална селекция

A Torinói ló Бела Тар (Унгария, Франция, Швейцария, Германия)

Essential Killing Йежи Сколимовски (Полша, Норвегия, Ирландия, Унгария)

Habemus Papam Нани Морети (Италия, Франция)

Le Havre Аки Каурисмаки (Финландия, Франция, Германия)

Morgen Мариан Крисан (Франция, Румъния, Унгария)

Misterios de Lisboa Раул Руиз (Португалия)

1414

Pina Вим Вендерс (Германия, Франция, Обединено кралство)


Официална селекция — Конкурс

Носител на наградата „ЛУКС“

Attenberg Атина Рахил Цангари (Гърция)

Play Рубен Йостлунд (Швеция, Франция, Дания)

Les Neiges du Kilimandjaro Робер Гедигиан (Франция)

15


2010 г. Официална селекция

Bibliothèque Pascal Саболч Хайду (Унгария, Германия,Обединено кралство)

Indigène d’Eurasie Шарунас Бартас (Франция, Литва, Руска федерация)

R Михаел Ноер, Тобиас Линдхолм (Дания)

1616

Io sono l’Amore Лука Гуаданино (Италия)

Lourdes Йесика Хауснер (Австрия, Франция, Германия)

La Bocca del Lupo Пиетро Марчело (Италия)

Medalia de onoare Калин Петер Нецер (Румъния, Германия)


Официална селекция — Конкурс

Носител на наградата „ЛУКС“

Akadimia Platonos Филипос Цитос (Гърция, Германия)

Illégal Оливие Масе-Дьопас (Белгия, Франция, Люксембург)

Die Fremde Feo Aladag (Германия)

17


2009 г. Официална селекция

35 Rhums Клер Дени (Франция, Германия)

1818

Ein Augenblick Freiheit Араш Т. Риахи (Австрия, Франция)

Ander Роберто Кастон (Испания)

Katalin Varga Питър Стрикланд (Румъния, Обединено кралство, Унгария)

Lost Persons Area Каролин Щрубе (Белгия, Унгария, Нидерландия, Германия, Франция)

Pandora’nin kutusu Йесим Устаоглу (Турция, Франция, Германия, Белгия)

Nord Руне Денстад Лангло (Норвегия)


Официална селекция — Конкурс

Носител на наградата „ЛУКС“

Eastern Plays Камен Калев (България, Швеция)

Sturm Ханс-Кристиан Шмид (Германия, Дания, Нидерландия)

Welcome Филип Лиоре (Франция)

19


2008 г. Официална селекция

Revanche Гьоц Шпилман (Австрия

Il resto della notte Франческо Мунци (Италия)

Sügisball Вейко Оунпу (Естония)

2020

Sztuczki Анджей Якимовски (Полша)

Svetat E Golyam I Spasenie Debne Otvsyakade Стефан Команда (България, Германия, Унгария, Словения)

Wolke 9 Андреас Дрезен (Германия)

To Verdener Нилс Арден Оплев (Дания)


Официална селекция — Конкурс

Носител на наградата „ЛУКС“

Delta Корнел Мундручо (Унгария, Германия)

Občan Havel Мирослав Янек и Павел Коутецки (Чешка република)

Le silence de Lorna Жан-Пиер и Люк Дарден (Белгия, Франция, Италия)

21


2007 Официална селекция

California Dreamin’ Кристиан Немеску (Румъния)

Das Fräulein Андреа Стака (Германия, Швейцария)

Exile Family Movie Араш Т. Риахи (Австрия)

Iszka Utazasa Чаба Болок (Унгария)

2222

Ploshcha Юри Хашчавацки (Беларус)

Import/Export Улрих Зайдл (Австрия)

Kurz Davor Ist Es Passiert Аня Саломоновиц (Австрия)


Официална селекция — Конкурс

Носител на наградата „ЛУКС“

4 Luni, 3 Saptamini Si 2 Zile Кристиан Мунджиу (Румъния)

Belle Toujours Мануел де Оливейра (Франция, Португалия)

Auf der anderen Seite Фатих Акън (Германия, Турция)

23


BD-02-13-426-BG-C

Елате с нас

Филмови дни „ЛУКС“ 3 филма | 24 езика 28 европейски държави www.luxprize.eu

Награда ЛУКС 2013  

Наградата ЛУКС е филмова награда, която от 2007 г. насам се дава от Европейския парламент. Тя има две основни цели: да даде публичност на де...

Advertisement