Page 1

FINAL RESULTS 2012 MEDITERRANEAN CHAMPIONSHIP STYLIDA, GREECE

PLACE 1st 2nd

PLACE 1st 2nd 3rd 4th 5th PLACE 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th

10 June 2012 Bodybuilding Women NAME COUNTRY 3 2

IORDANOPOULOU PAOLA BOSCHERO

BodyFitness Open NAMES 71 5 4 6 7

KOLLIA LORENA INARRA CELINE GODEFROY VAGGER PANTELA

Bikini Fitness Open NAMES 9 10 12 8 13 14 11

MY DUNG COUSTEL MARIA ROSARIA ROANE KATSELOU FRANCE BIGNON YOKALA TSAMH MARINA IOANNIDOU

Greece Italy

COUNTRY Greece Spain France Greece Greece

COUNTRY France Italy Greece France Greece Greece Cyprus

RND

RND

TOTAL

1 8 10

2 5 4

1+2 13 14

RND

RND

TOTAL

1 6 5 8 14 11

2 4 6 7 13 14

RND 2 4 6 7 13 14

RND

RND

TOTAL

1 4 7 7 14 17 18 19

2 4 6 8 14 17 18 19

RND 2 4 6 8 14 17 18 18

RND

RND

TOTAL

1 8 10

2 5 4

1+2 13 14

RND

RND

RND

TOTAL

1 6 3 9 12 17 16 18 19 23

2 8 10 20 22 30 34

3 4 5 10 11 15 17

2+3 12 15 30 33 45 51

routine

PLACE 1st 2nd PLACE 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th

Women's Fitness NAMES 16 15

KERAMIDAKI CHRISTINA SEGGI

Masters +40 years NAMES 20 18 17 24 22 19 26 25 21

YASSIN EL TOUKHEY BENABDALLA HUSSEIN JEAN DULON VASSALOS VASILEIOU NICOS CHRISTOFI DERTINIS TSITSIKAS PAPAGEORGIOU

COUNTRY Greece Italy

COUNTRY Egypt Libya France Greece Greece Cyprus Greece Greece Greece


PLACE 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th

PLACE 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th PLACE 1st 2nd 3rd 4th

MEN CLASSIC BODYBUILDING -175 cm NAMES COUNTRY 32 28 29 27 31 30

PALLIKARAS GABRIEL DUGUET (171 CM) ABURAS ABUAGILA AROUNSAK ABHAY (171 CM) ALEVIZOS NIKOS CHRISTOS PAPETTAS

Greece France Libya France Greece Cyprus

MEN CLASSIC BODYBUILDING - 180cm NAMES COUNTRY 40 33 34 37 36 35

TRIOULIDIS

Greece

ALAIN KHOURI SERGIO DIAZ KAPSIS ANDR KOUNOUPIOTIS TSIABASIS

France Spain Greece Greece Greece

MEN CLASSIC BODYBUILDING +180 cm NAMES COUNTRY 39 41 38 42

JUAN RODRIGUEZ LARREN TABAKIDIS ANTONIOU CHARALAMBOS STAMATIS

Spain Greece Cyprus Greece

OVERALL MEN CLASSIC BODYBUILDING 39

JUAN RODRIGUEZ LARREN

Spain

RND

RND

TOTAL

1 6 16 18 28 28 30

2 3 10 12 11 13 14

1+2 9 26 30 39 41 44

RND

RND

TOTAL

1 10 12 18 26 28 34

2 3 6 9 13 15 17

1+2 13 18 27 39 43 51

RND

RND

TOTAL

1 6 12 20 22

2 3 6 10 9

1+2 9 18 30 31


PLACE 1st 2nd 3rd

Bodybuilding Men 70kg NAMES COUNTRY 43 44 45

MOHAMED MAMDOUH EID ABOU ELMAGD NICOS CHRISTOFI

Egypt Egypt Cyprus

Bodybuilding Men 80kg PLACE 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th

PLACE 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th PLACE 1st 2nd 3rd PLACE 1st 2nd 3rd 4th

50 48 52 51 46 47 49

NAMES YASSIN EL TOUKHEY BENABDALLA HUSSEIN KARAGIANNIS KOUKOULIS Socr OMAR ELMILOUDI (75kg) PETRAS PAVLOU (75 kg) ISLAM ABDALLAH

COUNTRY Egypt Libya Greece Greece Libya Cyprus Egypt

Bodybuilding Men 90kg NAMES COUNTRY 56 54 55 70 58 57

MOHAMED ABDEL RIHEM MANUEL CANADILLAS AHMED ABOU EL DAHAB MINIDIS ANASTASIOS PAPADAKIS KARAPAULIDIS

Egypt Spain Egypt Greece Greece Greece

Bodybuilding Men 100kg NAMES COUNTRY 59 61 60

LORENZO FERNADEZ CIRVELO DOUKIDIS TSIORNOVITIS

Spain Greece Greece

Bodybuilding Men over 100kg NAMES COUNTRY 62 66 63 65

ALESSANDRO DEFILIPPI MANGOS ATTIA ABDEL AAL SHAALAN KOUSOULAKOS

Italy Greece Egypt Greece

OVERALL MEN BODYBUILDING 62

ALESSANDRO DEFILIPPI

Italy

RND

RND

TOTAL

1 6 12 18

2 3 6 9

1+2 9 18 27

RND 1 6 12 18 26 28 36 41

RND 2 3 6 9 13 14 18

TOTAL 1+2 9 18 27 39 42 54

RND

RND

TOTAL

1 8 12 18 24 28 36

2 3 7 9 12 15 18

1+2 11 19 27 36 43 54

RND

RND

TOTAL

1 6 12 18

2 3 6 9

1+2 9 18 27

RND

RND

TOTAL

1 8 10 16 24

2 4 5 9 12

1+2 12 15 25 36

2012%20Mediterranean%20Results  
Advertisement