Metterdaad magazine mei 2022

Page 1

Nummer 1 Mei 2022

Zaaigoed biedt Madagaskar hoop Bert van Leeuwen aan de slag voor Thuisgekookt

Geven voor Oekraïne blijft nodig


KOM BINNEN BIJ EO METTERDAAD

Metterdaad jaarverslag 2021 Concurrerende rampen Het filmpje dat collega Lise heeft gestuurd vanuit Madagaskar spookt door m�n hoofd. Marikilene op haar land, waar niks groeit. Ze heeft al haar bezittingen verkocht om haar kinderen te kunnen voeden. Het enige wat op tafel staat, is cactus. Oost-Afrika kampt met de ergste droogte in 40 jaar. Thuis zit ik aan een gevulde tafel. M�n man en drie dochters om me heen. Etend, pratend, lachend. Wat een r�kdom. Dan horen we op de radio: het is oorlog in Oekraïne! Het nieuws over Oekraïne overschaduwt de berichten over Oost-Afrika. Terw�l de nood daar - mede door deze oorlog - alleen maar groter wordt. Want de crisis in Oekraïne heeft overal voedselschaarste en st�gende pr�zen tot gevolg. M�n boodschappen worden een paar euro duurder, maar in Madagaskar betalen ze de pr�s met hun leven. Steeds meer mensen wereldw�d z�n ondervoed. De Verenigde Naties (VN) waarschuwen dat er te weinig geld is voor voedselhulp. Ook z�n er ‘concurrerende rampen’ die aandacht en hulp nodig hebben. Concurrerende rampen. Kiezen. Wat kr�gt aandacht? Waar werven we fondsen voor? Wie helpen we? Wat is m�n antwoord? En wat antwoordt u? Susanne Jonker Campagnecoördinator EO Metterdaad

2

Door het vertellen van verhalen van mensen in nood, hebben we in 2021 weer veel geld ontvangen van kijkers, lezers en donateurs. In het jaarverslag 2021 leest u wat we hebben gedaan met uw giften. Ondanks de coronapandemie heeft EO Metterdaad in 2021 veel kunnen betekenen. “Ik ben heel dankbaar dat de pandemie geen invloed heeft gehad op onze inkomsten”, vertelt Nienke Bakker, hoofd EO Metterdaad. ‘’Ten opzichte van het jaar daarvoor z�n de inkomsten zelfs gestegen. Ook z�n er meer donateurs gekomen die structureel doneren. Dat is heel f�n, want daarmee hebben we een vaste basis aan maandel�kse inkomsten die sowieso naar een project kunnen. Afgelopen jaar hebben we verschillende projecten gefinancierd. De projecten in Albanië, Jemen, Haïti en Zuid-Soedan worden in het jaarverslag uitgelicht.” Lichtpunt Een groot deel van het afgelopen jaar kon er niet naar andere landen gereisd worden. Nienke: “Ik ben trots op het team dat elke keer weer voor de uitdaging stond om de projecten op een creatieve manier in beeld te brengen. Dat vroeg om doorzettingsvermogen. Een lichtpunt was de eerste reis die een Metterdaad-collega weer maakte in de zomer van 2021. We z�n

als team heel bl� dat we de verhalen weer ter plekke kunnen vertellen om op die manier een stem te geven aan mensen die leven in armoede, nood en onrecht.”

Benieuwd naar het hele jaarverslag? Scan dan deze QR-code voor een video van het jaarverslag of ga naar Metterdaad.eo.nl/jaarverslag

‘We leven door wat we krijgen, maar we maken een leven door wat we geven.’ Winston Churchill


EO Metterdaad komt in actie op EO-Jongerendag T�dens de EO-Jongerendag op 11 juni 2022 willen we aandacht vragen voor een schoolproject in Madagaskar. Samen met de Jongerendag-bezoekers, voor wie naar school gaan heel normaal is, willen we geld inzamelen om te zorgen dat veertig kinderen in Madagaskar na de basisschool ook verder kunnen leren op de middelbare school. Deze kinderen willen dat heel graag, maar ze hebben geen geld om het schoolgeld, een uniform en schoolboeken te betalen. Dat kan komen door armoede, maar er z�n ook kinderen die wees z�n of maar één ouder hebben. We hopen op de EO-Jongerendag zo veel geld op te halen dat veertig kinderen van verschillende basisschoolklassen gewoon met hun klasgenoten mee kunnen gaan naar de middelbare school en de volledige zes jaar kunnen afmaken.

Vraagt u maar! Antwoord: EO Metterdaad brengt verhalen Is het mogelijk om van mensen in beeld. De mensen specifieke personen die u ziet op tv hebben vaak van alles meegemaakt en hebben die in een Mettersteun nodig om hun leven weer daad-uitzending te op orde te kr�gen, of om b�voorzien zijn, te steunen? beeld weer inkomsten voor hun gezin te kr�gen. EO Metterdaad steunt deze mensen via een organisatie ter plekke die projecten uitvoert. De mensen die u op tv ziet, z�n onderdeel van zo’n project. We steunen dus niet alleen die ene persoon die in beeld komt, maar een groep mensen die deelneemt aan het project. Zoals verderop in dit Metterdaad Magazine; daar schr�ven we over het project in Moldavië waar een paar kinderen van in beeld komen. We steunen natuurl�k alle kinderen van de dagopvang. Dus als u geeft voor een specifieke persoon die in beeld komt b� een Metterdaad-uitzending, dan steunt u niet alleen de persoon, maar alle mensen die betrokken z�n b� dat project. Vraag:

Ook een vraag aan EO Metterdaad? Stel hem via metterdaad@eo.nl.

Metterdaad tipt Metterdaad-collega’s tippen boeken en films waarin een wereld voor u opengaat. Dit keer: Nienke Bakker, hoofd EO Metterdaad.

The boy who harnessed the wind Netflix “Deze film is gebaseerd op de realiteit en speelt zich af in 2001. De 13-jarige William uit Malawi wordt van school gestuurd, omdat z�n ouders z�n studie niet meer kunnen betalen. H� geeft echter niet zomaar op. In de schoolbibliotheek vindt h� een schat aan informatie, die hem én z�n dorp kan helpen. H� besluit de dorpelingen, die honger hebben vanwege mislukte oogsten, te redden. Met heel weinig middelen lukt het William uiteindel�k om een waterpomp te bouwen. Een ontroerende film over doorzettingsvermogen en creativiteit als een situatie uitzichtloos l�kt. Veerkracht die ik ook terugzie b� de mensen die we ondersteunen met onze projecten.”

Tv Komend weekend (14 mei) zenden we de laatste aflevering uit van EO Metterdaad in Madagaskar, waar een enorme droogte heerst. Zie ook pagina 6. Vanaf 21 mei zenden we een serie uit over Oeganda.

3


DAAR DOEN WE HET VOOR

4


Een warme maaltijd “Ik kon het niet aanzien dat vele honderden Albanese kinderen moesten bedelen voor eten en daardoor niet naar school gingen,” vertelt de Nederlandse Wilma Verburg. In 2013 richtte ze vanuit Stichting Mensenkinderen de allereerste voedselbank in Albanië op. Die is sindsdien stormachtig gegroeid. Met hulp vanuit de kerstcampagne ‘Lichtpuntjes voor Albanië’ van EO Metterdaad gaat een grote groep jongens en meisjes nu naar school, vertelt Wilma. “Daarna kr�gen ze een gezonde, warme maalt�d in de kerken en centra die we met voedsel ondersteunen. Ook helpen we hen met hun huiswerk. Zo neemt de kans dat ze school afmaken enorm toe, waardoor deze kinderen – van wie velen vroeger bedelden – een kans kr�gen op een hoopvolle toekomst.”

5


EO Metterdaad-partner maakt verschil in door droogte geteisterd Madagaskar

‘We zien wanhoop plaatsmaken voor hoop’ Boerenfamilies die hun eigen zaaigoed opeten: het tekent de onvoorstelbaar zware omstandigheden waarin velen in het zuiden van Madagaskar worstelen om te overleven. Het Afrikaanse eiland is getroffen door de grootste droogte in veertig jaar. “Die ouders waren niet in staat hun hongerige kinderen voldoende voedsel te geven.”

“Een verhaal dat echt m�n hart brak, is dat van een gezin dat ik een aantal weken geleden in het zuiden van Madagaskar ontmoette t�dens de tv-opnames voor EO Metterdaad,” vertelt Mireille Ravoninjatovo. Z� is de lokale woordvoerder van Metterdaad-partner ADRA, die als christel�ke hulporganisatie actief is op het door extreme droogte geteisterde eiland. “Een gezin met zes kinderen; de jongste was 6 maanden, de oudste 12 jaar. Wat me enorm aangreep, was de machteloosheid die ik zag in de ogen van de ouders: z� waren niet in staat hun hongerige kinderen voldoende voedsel te geven.” Alleen cactussen “De moeder hield haar baby – veel te mager en te slap – in haar armen, tegen haar uitgedroogde borst. Omdat ook de vader geen werk heeft, is dit gezin volledig afhankel�k van hulp. De oudere kinderen gaan gelukkig naar school, waar ze in ieder geval één goede maalt�d per dag kr�gen. Maar zelfs z� eten dus maar hooguit één keer per etmaal. ’s Morgens en ’s avonds hebben ze niets – alleen

6

cactussen. Ik zag de vader wat cactusbladeren afsn�den en vervolgens koken in vies, bruin water.” Ze zucht. “Dit is extreme armoede. En dit is het verhaal van slechts één gezin. In sommige gebieden waar w� werken, is de situatie nog steeds zeer zorgel�k. Daar is ruim de helft van de kinderen onder de 5 jaar ondervoed.” Is die extreme, zeer langdurige droogte de ergste sinds mensenheugenis? Mireille knikt instemmend. “Door El Nin̆ o en klimaatverandering was het met name de laatste drie jaar ongeloofl�k droog, in combinatie met een verzengende hitte. Het gevolg: een chronisch gebrek aan schoon water, mislukte oogsten en schreeuwende voedseltekorten.” Z�n er nog steeds veel mensen die zichzelf in leven proberen te houden door cactussen te eten? “Helaas wel. W� verstrekken voedselpakketten aan de meest behoeftigen. Daar redden ze het alleen niet een hele maand mee. Dus als het voedsel op is, eten ze cactussen.”

Is dat niet gevaarl�k? “Sowieso zitten er natuurl�k veel te weinig voedingsstoffen in. Vooral kinderen kunnen er bovendien flink ziek van worden en b�voorbeeld diarree of andere maagproblemen kr�gen. Dat komt veel voor.” Zelfvoorzienend worden “W� concentreren ons op noodhulp in de vorm van voedsel, en water, zowel om te drinken als voor de landbouw,” vervolgt Mireille. “Daarnaast verstrekken we nieuw landbouwgereedschap aan boerengezinnen die hun ploeg en andere spullen hebben moeten verkopen, om toch nog enig voedsel te kunnen kopen voor henzelf en voor hun kinderen. W� zorgen ervoor dat gezinnen speciaal zaaigoed kr�gen, dat beter bestand is tegen extreme weersomstandigheden én we trainen hen hoe ze dit moeten gebruiken.” Is dat zaaigoed weerbestendig? “Min of meer: het heeft maar heel weinig water nodig. Zelfs als het slechts één keer per jaar regent, is het genoeg om sorghum – een


7


‘Elke gift is een zegen voor mensen in nood’

graansoort – te laten opkomen. De wortels gaan diep de grond in en halen daar water en mineralen uit.” Jullie hulp brengt, kortom, hoop? “Absoluut. Onze voedselhulp is puur bedoeld om te voorkomen dat mensen sterven van honger. We willen niet alleen focussen op overleven, maar juist ook op opbouw. Dat doen we via landbouwtraining, gereedschappen en speciaal zaaigoed. Als ze daarmee straks weer zelf kunnen

oogsten, kunnen ze voedsel verkopen en zelfvoorzienend worden. De mensen z�n óngeloofl�k dankbaar. Ze weten dat ze op term�n niet meer afhankel�k hoeven te z�n van onze hulp. We zien wanhoop plaatsmaken voor hoop.” In de ogen kijken “Denk je eens in,” zegt Mireille, “hoe het is om als vader of moeder je kinderen in de ogen te k�ken en – dag in, dag uit – te moeten vertellen dat

je niets voor hen te eten hebt. Zoals dat ene gezin waarover ik vertelde. Als je dan eenmaal weer de middelen in handen hebt om zélf voedsel te verbouwen en een deel van de oogst te verkopen, is dat een verschil van dag en nacht.” Mireille wil iedereen in Nederland nadrukkel�k bedanken die dit Metterdaad-project ondersteunt. “Jullie support betekent voor zo veel kinderen en volwassenen hier het verschil tussen leven en dood, tussen wanhoop en hoop. Elke gift is voor hen een zegen van God. Ik zou jullie dolgraag hun gezichten willen laten zien – die beginnen eindel�k weer te stralen.”

Wat is het probleem op Madagaskar? Het zuiden l�dt onder de ergste droogte in jaren. Er valt zo weinig regen dat oogsten keer op keer mislukken. Veel mensen hebben hun bezittingen verkocht voor voedsel en zelfs hun eigen zaaigoed opgegeten. Kinderen raken ernstig ondervoed; meer dan 1,6 miljoen mensen l�den honger. Wat doet Metterdaad met uw hulp? Dankz� uw gift kunnen EO Metterdaad en haar partnerorganisaties de bevolking helpen met: • Schoon drinkwater en water voor de landbouw. • Voedselpakketten, zaaigoed en landbouwtrainingen. • Medische hulp en b�voeding van ondervoede kinderen.

Metterdaad.eo.nl/madagaskar

8


Bedankt! Gevangenen, hun gezinnen én de allerarmsten in Albanië zijn ontzettend blij met uw giften. Datzelfde geldt voor kinderen met een beperking in Moldavië.

Albanië: € 757.000

Moldavië: € 345.000

Onder het motto ‘lichtpuntjes van hoop’ vroegen we in de kerstperiode aandacht voor het werk van de voedselbank én voor pastorale zorg aan gevangenen en hun gezinnen.

Dit bedrag komt helemaal ten goede aan het Day care Centre in Chisinau. Er kan een gebouw voor de opvang van gehandicapte kinderen mee worden opgeknapt en ingericht, zodat er straks voldoende ruimte is voor zorg, en voor activiteiten als dagopvang en therapie.

Met uw gift kan de voedselbank ruim 100.000 personen in heel Albanië helpen met voedselpakketten en (warme) bereide maalt�den. Dit betreft degenen die dit het hardst nodig hebben, zoals daklozen, Romagezinnen, ouderen en mensen met een beperking. Verder kunnen dankz� uw steun 20 pastors de gevangenissen ingaan om gedetineerden te bezoeken en te bemoedigen. Voor hen is dat een van de zeer weinige lichtpuntjes in de grauwe sleur van het gevangeniswezen. Daarnaast konden er 40 kinderen van gedetineerden – die vaak gepest en buitengesloten worden – deelnemen aan de Dream Academy. Dit programma steunt hen om hun studie af te maken en sterker in hun schoenen te staan.

“De kinderen z�n erg enthousiast dat het warmer wordt, en dat ze binnenkort weer buiten kunnen spelen en andere dingen kunnen doen,” vertelt Doina Chirica van het Day care Centre. “We gaan nog steeds door met alle activiteiten, maar door de oorlog in buurland Oekraïne is alles veranderd. We z�n bezig met de planning van het nieuwe gebouw, en k�ken hoe we de sterke pr�sst�gingen zo goed mogel�k kunnen opvangen. Ondertussen helpen we ook vluchtelingen uit Oekraïne. We ondersteunen gezinnen die langere t�d in Moldavië zullen bl�ven met onder meer voedsel en hygiëne-artikelen.”

9


IK GEEF OM: CONCRÉTE HULP

‘Zo’n praktische aanpak spreekt mij enorm aan’

“Er z�n diverse goede doelen waar ik als ambassadeur m�n naam aan heb verbonden. Een daarvan is stichting Thuisgekookt. Z� verbindt mensen op een laagdrempelige en lekkere manier met elkaar. Namel�k via maalt�den die de ene buurtbewoner voor de andere kookt, omdat h� of z� daar – om welke reden ook – zelf niet aan toekomt. Op dit moment z�n er maar liefst 16.000 thuiskoks b� Thuisgekookt aangesloten en worden er via deze stichting jaarl�ks ruim 100.000 maalt�den gedeeld. B�voorbeeld met buurtbewoners die vereenzaamd z�n, of door ziekte zelf niet achter de potten en pannen kunnen gaan staan. T�dens een b�eenkomst van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid hoorde ik voor het eerst over dit project. Ik was meteen enthousiast. Zo’n praktische aanpak spreekt m� enorm aan. Want je kunt over allerlei problemen en mogel�ke oplossingen práten, maar dit is concrete hulp, die echt iets voor alle ontvangers betekent.” Bert van Leeuwen EO-presentator

10


DE TUSSENSTAND

Steun voor verbetering ziekenhuis in Congo In ‘De Tussenstand’ kijken we hoe het staat met een EO Metterdaad-project waar u recent voor gaf. Zendingswerkers Corine en Mark Godeschalk wonen sinds tweeënhalf jaar in Lolwa, Congo, waar ze in een ziekenhuis werken. Zij als projectmanager, hij als arts. Corine vertelt hoe uw gift bijdraagt aan verbetering van het ziekenhuis. Project In de uitgestrekte jungle van Oost-Congo is het ziekenhuis in Lolwa voor veel mensen hun enige toegang tot zorg. Veel patiënten kunnen echter niet goed worden verzorgd door een tekort aan bedden en het ontbreken van stromend water. Daarnaast is er dringend behoefte aan nieuwe medische apparatuur. Door uw hulp kon worden gestart met de bouw van een nieuw patiëntenverbl�f en z�n diverse medische apparaten aangeschaft.

Start campagne: 05-2021

Opbrengst: € 420.000

Bij de start In het ziekenhuis in Lolwa ontbrak het aan goede zorg. De gebouwen verkeerden in slechte staat en er was geen stromend water. Einddoel De bouw van een nieuw patiëntenverbl�f in Lolwa, Congo. Het aanleggen van stromend water en de aanschaf van medische apparatuur.

Wat gaat er goed? Corine: “Met de opbrengst van het project kunnen we grote dingen bekostigen. Sinds januari 2022 z�n we bezig met de bouw van het nieuwe patiëntenverbl�f. Hier komen onder andere een chirurgieafdeling en een intensive care-zaal in, in totaal goed voor zo’n dertig bedden. We hebben ook een röntgenapparaat, een echokop en tandartsmateriaal gekocht. Nieuw is het patiëntenfonds voor degenen die hun rekening niet kunnen betalen; het fonds dekt de kosten. Voor de kerk – waar het ziekenhuis eigendom van is – is het een enorme getuigenis dat er weer goede zorg geleverd wordt!” Wat verliep niet volgens plan? “Ik hoopte dat we in juni 2021 al konden beginnen met de bouw van het patiëntenverbl�f, maar vanwege administratieve zaken gebeurde dit later. En we hebben nog geen stromend water. Het is moeil�k om bekwame mensen te vinden en de spullen z�n vaak van een slechte kwaliteit.” Hebben jullie nog wensen? “Er is geld over voor de rehabilitatie van het ziekenhuis en voor de aanschaf van laboratoriumapparatuur, dus die wensen worden vervuld. Voor optimale hygiëne willen we graag stromend water. Daarnaast verlangen we naar een administratiegebouw. De manager van het ziekenhuis deelt een kleine kamer met de accountant, en de medisch directeur heeft geen eigen kantoor. Meer ruimte voor administratieve zaken, daar profiteert de zorg ook van.”

11


Arjan Lock bezocht de grens van Oekraïne

‘Helaas blijft hulp hard nodig’ Toen de oorlog uitbrak in Oekraïne, kwam EO Metterdaad direct in actie met haar partners van het Christelijk Noodhulpcluster. EO-directeur Arjan Lock bezocht de grens van Moldavië en Oekraïne en zag met eigen ogen hoe hard deze hulp nodig is. Van de ene op de andere dag veranderde het leven van miljoenen Oekraïeners. Ze zaten midden in een oorlog en velen moesten het land halsoverkop ontvluchten. Anderhalve dag nadat de oorlog was uitgebroken, ging EO-directeur Arjan Lock naar de grens om voor EO Metter-

daad verslag te doen. H� was bl� dat EO Metterdaad zo snel in actie kwam. “Iedereen voelde aan dat dit een grote crisis zou worden, die een enorme vluchtelingenstroom op gang zou brengen.” Arjan was een paar dagen in het Moldavische Palanca, een grensplaats

vlak b� de Oekraïense stad Ódessa. Daar trof h� honderden mensen aan die uit Oekraïne probeerden weg te komen. Vooral vrouwen met kinderen, zonder hun man. Aan de Oekraïense kant van de grens stonden lange files van auto’s, met mensen die ook probeerden te vluchten. “Dat was een

Wat is het Christelijk Noodhulpcluster? Het Christel�k Noodhulpcluster (CNC) wordt gevormd door EO Metterdaad, Red een Kind, Tearfund, Woord en Daad, ZOA en gastlid Kom over en help. Het CNC komt b� grote rampen en crises snel in actie met een noodhulpcampagne in Nederland. Ook op de plek van de ramp werken de organisaties samen – vaak via lokale partners – zodat z� snel en effectief noodhulp kunnen bieden. Welke hulp biedt het CNC in deze oorlog? In Oekraïne kr�gen mensen humanitaire hulp, die bestaat uit voedsel, onderdak en traumazorg. In Roemenië en Moldavië worden vluchtelingen opgevangen en kr�gen z� eten, drinken, een slaapplek en een warme douche.

12

Hoeveel is er inmiddels door het CNC opgehaald voor Oekraïne? Het Christel�k Noodhulpcluster heeft al meer dan 9 miljoen euro opgehaald. Dit is de stand van 14 april en het bedrag st�gt nog steeds. Twee miljoen hiervan is via EO Metterdaad geworven en wordt zo veel mogel�k besteed aan noodhulp in Oekraïne zelf, om de mensen die daar bl�ven, te ondersteunen. Het geld ging onder andere naar: • Opvang van vluchtelingen in Oekraïne, Moldavië en Roemenië; • Transport van hulpgoederen als voedsel en medic�nen naar steden in Oekraïne; • Voedsel, onderdak, beddengoed, kleding, luiers, medic�nen en andere spullen die nodig z�n om vluchtelingen op te vangen. • Psychosociale hulp in Oekraïne.


je voorstellen dat een paar ritjes naar de grens voor hen ongeveer een half maandsalaris aan benzine is. Ze hebben dus veel voor elkaar over en dat is mooi om te zien.” Wat gebeurt er met het geld dat b� EO Metterdaad voor Oekraïne binnenkomt? “Het geld gaat onder andere naar de organisaties die verbonden z�n aan het Christel�k Noodhulpcluster en wordt gebruikt voor onder andere voedsel, transport en onderdak.”

heel indrukwekkend beeld. Ik zag zo veel opluchting op de gezichten van mensen die net de grens over waren.” Hoe was het om daar te z�n? “Als je er zelf bent, is het heel anders dan wanneer je thuis op de bank naar de televisiebeelden k�kt. Je spreekt mensen, k�kt hen in de ogen en hoort hun verhaal. Dan voel je veel meer hoe het is om een vluchteling te z�n. Deze mensen hadden een baan, hun kinderen gingen naar school, en van de ene op andere dag moesten ze binnen twintig minuten hun spullen pakken, vervoer regelen en hun land ontvluchten. Dat is dramatisch. En als ik dat zeg, z�n het woorden. Maar toen ik het zag, voelde ik pas welke impact het echt heeft voor deze mensen.” ‘Ik zag haar stress’ Eén verhaal bleef Arjan het meest b�: dat van een negen maanden zwangere vrouw. Het liefst bleef ze in Kiev, want ze wilde dat haar kindje thuis geboren zou worden. B� het

uitbreken van de oorlog is ze alsnog gevlucht. “Ik zag haar stress. Ze heeft alles achter moeten laten; haar huis, de babykamer, zelfs een koffer met kinderkleding kon niet mee, omdat de trein waarmee ze reisde al te vol was. Je zou denken dat je dan een heel verdrietige vrouw aantreft, maar ze zei tegen me: ‘Het komt goed. M�n kindje wordt geboren, ik ga nu naar een veilige plek en straks weer terug naar Kiev.’ Dat soort verhalen bl�ven me b�.” Gastvrij T�dens z�n bezoek ging Arjan met lokale hulporganisaties mee, die vaak verbonden z�n aan een kerk. H� zag hoe de mensen elkaar hielpen door hun huizen open te stellen voor overnachtingen, transport regelden naar veilige plekken en eten maakten om uit te delen. “Er werd ook massaal gekookt. Moldaviërs brachten het eten ook langs b� de vluchtelingen die in de files stonden aan de grens. Het is ontroerend om te zien hoe gastvr� ze waren. Je moet

Goed besteed Inmiddels is Arjan terug in Nederland en ervaart h� hoe goed het is om alle indrukken te verwerken en erover te praten. “En het is hartverwarmend om te zien dat er al voordat ik terug was, zó royaal is gegeven aan EO Metterdaad. Ik heb met eigen ogen gezien dat het geld dat wordt opgehaald, goed besteed wordt.” Gewone mensen We weten niet hoelang de crisis nog duurt en de nood bl�ft hoog. Waar eerst mensen massaal vluchtten uit de hoofdstad Kiev, vluchten mensen nu vooral uit het oosten van het land. “Wat er allemaal nog gaat komen, is waarsch�nl�k met geen pen te beschr�ven.” Daarom roept Arjan op te bl�ven geven. “Ik hoop niet dat Nederlanders moe worden van de oorlog in Oekraïne, maar dat ze beseffen dat het alt�d om gewone burgers gaat die de dupe z�n van een gewelddadige str�d. Een str�d die grote gevolgen heeft voor gezinnen, voor vaders die liever op het land werken dan in het leger, en voor moeders die liever b� hun gezin bl�ven dan vluchten. Hulp en gebed bl�ft hard nodig de komende maanden.” Metterdaad.eo.nl/oekraine

13


DONATEUR IN BEELD

‘We willen delen van wat God ons heeft toevertrouwd’ In gesprek met EO Metterdaad-donateur én EO-ledenraadslid Marlien Joosse-de Visser. K�kt u per project hoeveel u geeft, of doneert u een vast bedrag, b�voorbeeld per maand of per jaar? “M�n man en ik maken standaard 50 euro over per maand, daarnaast andere bedragen voor projecten. En onlangs hebben we er bewust voor gekozen om een toezegging voor meerdere jaren te doen.”

“W� steunen EO Metterdaad al jaren,” vertelt ze. “Waarom? Omdat ik het volste vertrouwen heb dat alle middelen optimaal worden besteed, dus daar waar het geld het hardst nodig is. EO Metterdaad heeft allerlei contacten in de diverse projectlanden, met organisaties die de situatie ter plekke het beste kennen. Daarnaast vind ik het mooi dat EO Metterdaad – onder andere via radio en televisie – projecten op een aansprekende manier onder de aandacht brengt.” Enig idee hoelang u EO Metterdaad al steunt? “Als ik m�n giftenoverzicht van de bank bek�k, zie ik dat we wat dat betreft inmiddels al b�na ons tienjarig jubileum hebben.”

Waarom? “Dit geeft EO Metterdaad wat meer financiële zekerheid, en voor onszelf heeft het een fiscaal voordeel b� de belastingaangifte. Dus het mes sn�dt aan twee kanten.”

Wie: Marlien Joosse-de Visser In het dagelijks leven: adjunct-directeur

Z�n er projecten die in het b�zonder uw hart hebben? “Ja. Dat z�n projecten waarin het gaat om ondersteuning van kwetsbare kinderen en gezinnen in de knel.” Kunt u daar een voorbeeld van geven? “Ik herinner me een project in Moldavië. Daar z�n veel vaders afwezig in de gezinnen, omdat ze ver van huis werken of omdat ze een alcoholverslaving hebben, waardoor hun kinderen in een heel beroerde thuissituatie opgroeien. Omdat ik zelf moeder ben, en adjunct-direc-

14

Waar: Wijchen (Gld) Wat: Structureel een gift teur van een kinderopvangorganisatie, kan ik me voorstellen hoe moeil�k het moet z�n voor die kinderen en voor deze moeders. Ook het Metterdaad-project voor Oekraïne heeft m�n hart, juist ook vanwege al die kinderen die daar op de vlucht z�n geslagen en al die moeders die in angst leven, omdat hun mannen aan het front vechten.” Na een korte stilte: “Wie had ooit kunnen bedenken dat zoiets onvoorstelbaars zich nu in Europa zou voltrekken?”

Speelt uw geloof een rol in uw keuze om EO Metterdaad te steunen? “Zeker. We hebben veel ontvangen, en willen delen van wat God ons heeft toevertrouwd. Er z�n overigens meer organisaties waaraan we geven, dus het is in die zin niet ‘exclusief’. Maar EO Metterdaad is een van de goede doelen die we van harte willen bl�ven ondersteunen.”


DE WERELD VAN JAN WILLEM

Colofon Metterdaad magazine is een uitgave van EO Metterdaad en versch�nt drie keer per jaar Adres: Oude Amersfoortseweg 79, 1213 AC Hilversum,

Hoe bid je tijdens een oorlog?

Postbus 21000, 1202 BA Hilversum Contact: EO Metterdaad wil u graag helpen als u vragen of opmerkingen heeft. Voor het doorgeven van

Door de oorlog in Oekraïne weet ik de laatste t�d niet meer goed wat ik moet bidden. T�dens het maalt�dgebed vraag ik God om de Russen te verjagen. M�n dochter van negentien corrigeert m�: “Betrek God niet in de oorlog, pap.”

adresw�zigingen, overl�den of opzeggingen met betrekking tot uw donatie of post, kunt u contact opnemen via metterdaad.eo.nl/contact Voor overige (inhoudel�ke) vragen aan EO Metterdaad kunt u contact opnemen met EO Metterdaad: metterdaad@eo.nl Leest u ons magazine liever online? K�k op metterdaad.eo.nl/magazine Samenstelling en redactie: Susanne Jonker Erika Kommers Gert-Jan Schaap Anouk van de Schootbrugge Marian van Vugt Eindredactie: Nienke Bakker Marlies Medema Vormgeving: Jeroen van Engelenhoven IBAN: NL88 INGB 0000 300 300 De b�behorende BIC (Bank Identificatie Code) is: INGBNL2A Fotografie: Willem Jan de Bruin Mar�n Fidder Michaël Terlouw

‘s Avonds, voor het slapen gaan, maken haar woorden m� sprakeloos. Wat moet je bidden in een oorlog? Wilt u b� de mensen in Oekraïne z�n? Alsof H� daar niet al lang is. Bidden lukt m� niet met woorden. Maar vreemd genoeg weten m�n handen wel hoe dat moet. Samen met m�n vrouw maak ik m� druk voor drie Oekraïense gezinnen die allemaal naar Nederland kwamen dankz� Oksana, een Oekraïense tolk, die ik acht jaar geleden voor m�n werk voor EO Metterdaad ontmoette. Samen met haar familie woont ze nu in Ureterp, b� een liefdevol gezin. Via Oksana vonden nog twee andere gezinnen uit Oekraïne onderdak b� Nederlanders. Wat een gebaar van gastvr�heid! Om de paar dagen zoeken we deze families op voor gezelligheid. We kletsen met een cappuccino erb�. Leren hen praktische dingen, zoals reizen met het openbaar vervoer, het scheiden van afval, Nederlandse woordjes. Varen samen op onze zeilboot of koken met alle families Oekraïens b� ons thuis. We ravotten met de kinderen, denken mee in de financiën of b� het vinden van werk. We lachen vaak. Verbazen ons over elkaars cultuur. Rouwen soms b� een slecht bericht uit Oekraïne, hun thuis. Ik vind het fantastisch, hoe gek dat ook klinkt als de aanleiding oorlog is. Deze t�d verwart m� en verstomt m�n gebed. Maar bl�kbaar weten m�n handen zonder aarzelen wat ze moeten doen. Jan Willem den Bok Reporter EO Metterdaad

‘We kletsen met een cappuccino erbij’


Mwaramutse Goedemorgen met Ange uit Rwanda

Ange (22) woont in Rwanda en is een alleenstaande moeder. Ze heeft een opleiding tot kledingmaakster – van onze partner Red een Kind – afgerond, waardoor ze kan zorgen voor haar kleintje. Ze verkoopt nu haar zelfgemaakte kleding! Ange geeft ons een kijkje in haar leven. Waar heb je vanmorgen mee ontbeten? “Ik ontb�t niet elke ochtend, maar wanneer dat wel zo is, neem ik het liefst cassavebrood. Dat is m�n favoriete ontb�t.” Wat is je grootste hobby? “Als ik vr�e t�d heb, luister ik graag naar gospelmuziek.” Welk kledingstuk vind je het leukst om te maken? “Ik vind het leuk om vrouwenshirts, vrouwenjasjes en kinderjurken te naaien.”

Wie of wat maakt je blij? “Degene die me bl� maakt is m�n zoon! Zonder tw�fel.” Is je leven veranderd door het onderwijs dat je kon volgen? “Zeker weten! M�n leven is ontzettend veranderd door de studie, want voordat ik kleding kon maken, was ik niet eens in staat om basisbehoeften te betalen. Tot nu toe kan ik hygiëneproducten voor vrouwen, cosmetische spullen én kleren kopen!”

Wat zou je nog meer willen veranderen in je leven? “Een ding dat ik nog wil veranderen, is dat ik voldoende eten voor de familie kan regelen. Zodat we drie keer per dag kunnen eten: ontb�t, lunch en avondeten.” Waar zie je jezelf over vijf jaar? “Over v�f jaar zit ik in m�n eigen atelier vol met apparatuur en machines om kleding te maken. Hier wil ik ook graag andere kwetsbare jongeren leren hoe ze kleding kunnen maken.”

Als je gelooft in delen NL88 INGB 0000 300 300