Page 1


ÇNDEKLER 1 DEER BLGLER .................................................................................................................. 5 1.1 SON KULLANICI ÇN AVANTAJLARI ..................................................................................... 6 1.1.1

Son kullanıcıiçin önemli avantajlar ......................................................................... 6

1.2 MONTAJ ELEMANI AÇISINDAN AVANTAJLAR ............................................................... 8 1.2.1

Montaj elemanıaçısından önemli avantajlar ........................................................... 8

1.3 SERVS AVANTAJLARI ..................................................................................................... 9 1.3.1

Önemli servis avantajları ........................................................................................ 9

2 SON KULLANICI ÇN BALICA ÖZELLKLER ..................................................................... 10 2.1 KOMFOR VE ENERJ TASARRUFU ............................................................................... 10 2.1.1

OTOMATK çalıma ............................................................................................... 10

2.1.2

Optimize Güçte Modulasyon ................................................................................ 11

2.1.3

Isıtma devresi sıcaklıı nın ayarlanması .............................................................. 11

2.1.4

Enerji tasarrufunun tespiti ..................................................................................... 12

2.1.5

Düük elektrik tüketimi ........................................................................................... 13

2.1.6

“COMFORT PLUS” fonksiyonu ............................................................................. 14

2.1.7

EKO fonksiyonu .................................................................................................... 14

2.1.8

Yarı otomatik doldurma ....................................................................................... 15

2.1.9

Akustik komfor (rahatsızlık vermeyen kombi) ...................................................... 16

2.2 DJTAL MULT-FONKSYON BALANTISININ FONKSYONU .................................... 16 2.2.1

Dijital ekran görüntüleri ......................................................................................... 16

2.2.2

“INFO TOP” sistemi .............................................................................................. 20

2.2.3

Entegre programlayıcı .......................................................................................... 21

2.3. SON KULLANICI SIK SORULAN SORULAR ................................................................. 23

3

MONTAJ ELEMANI ÇN BALICA ÖZELLKLER .............................................................. 25 3.1 BOYUTLAR VE HACMLER ............................................................................................. 25 3.1.1

Koaksiyal sistem (60/100, 80/125) ....................................................................... 26

3.1.2

Koaksiyal atık gaz tahliye düzenei ..................................................................... 26

3.1.3

Borulu sistem (80-80) ........................................................................................... 27

3.1.4

Montaj kolaylıı ..................................................................................................... 28

3.2 ELEKTRK BALANTISI .................................................................................................. 28 3.2.1

Harici ayarlar sistemi ............................................................................................ 29

3.3 AKSESUAR KT .............................................................................................................. 30 3.3.1

Paketleme ............................................................................................................. 30

3.3.2

Duvara montaj için kaıt kalıp .............................................................................. 31 2


3.4 TERMO REGOLASYON ÇN AKSESUARLAR .............................................................. 32 3.4.1

Kablolu .................................................................................................................. 32

3.4.2

Kablosuz ............................................................................................................... 33

3.5 COMFORT ........................................................................................................................ 34 3.5.1

Comfort sıcak su *** .............................................................................................. 34

3.6 MONTAJ ELEMANI SIK SORULAN SORULAR .............................................................. 35

4

TEKNK DESTEK BALICA ÖZELLKLER ......................................................................... 36 4.1 OTOMATK ARIZA KONTROL ......................................................................................... 36 4.2 HAFIZA ÇNDEK HATALAR .......................................................................................... 36 4.3 YEDEK PARÇA KODLARI REDÜKSYONU ................................................................... 36 4.4 DJTAL MULT-FONKSYON BALANTISI .................................................................... 37 4.5 GENEL GÖRÜNÜM ......................................................................................................... 38 4.6 HDROLK EMA ............................................................................................................. 39 4.7 HDROLK DEVRE ........................................................................................................... 40 4.8 HDROLK GRUP ............................................................................................................. 41 4.8.1 Hidroblok bakım özellikleri ...................................................................................... 42 4.9 YANMA GRUBU ............................................................................................................... 43 4.9.1

Hava alma/atık gaz bo altma balantıları ............................................................ 44

5

KOMB KODLARI ................................................................................................................... 45

6

AKSESUAR KODLARI .......................................................................................................... 46 6,1 TERMO REGOLASYON ÇN AKSESUARLAR .............................................................. 46 6.2 KABLOLU TERMO REGOLASYON ÇN AKSESUARLAR ............................................ 48 6,3 KABLOSUZ TERMO REGOLASYON ÇN AKSESUARLAR .......................................... 49 6.4 GAZ TRANSFORMASYON AKSESUAR KT ................................................................. 50 6.5 HDROLK AKSESUAR .................................................................................................... 51 6.6 MUHTELF AKSESUARLAR ............................................................................................ 53

7

TEKNK VERLER .................................................................................................................. 54 7.1 ONAY SERTFKALARI .................................................................................................... 55

8

REKABET ANALZ ............................................................................................................... 56 8.1 COMFORT VE TASARRUF ............................................................................................. 56 8,2 DJTAL MULT-FONKSYON BALANTISI .................................................................... 58 8.3 MONTAJ VE SERVS ....................................................................................................... 60

3


Ürün Kılavuzunun daha iyi anlaılması için “Üstünlük Salayan Özellikler” bölümünde aaıdaki semboller kullanılmıtır.

ÖZELLETRLEBLR KONFOR VE ENERJ TASARRUFU

ÇOK FONKSYONLU DJTAL GÖSTERGE

MONTAJ KOLAYLII

4


1. ÜSTÜNLÜK SALAYAN ÖZELLKLER Ariston’un yeni Genus Premium kombisi; teknoloji ve güvenirliin, konfor ve yüksek performansla birletii bir üründür.

ÖZELLETRLEBLR KONFOR VE ENERJ TASARRUFU Ariston’un Genus Premium kombisiyle sunulan yeni fonksiyonlar, kullanıcıya minimum enerji tüketimini garanti ederken oda içinde maksimum konforu ve yüksek enerji verimini salar. Kullanıcıya sunulan maksimum konfor düzeyi, kombinin kendisini evin içindeki ve dıındaki artlara göre ayarladıı ve kullanıcının da çalıma parametrelerini özelletirebildii yeni AUTO fonksiyonu ile salanır: • Haftalık program ayarı; • Bekleyerek zaman kaybetmeden derhal sıcak su salama seçenei sunan “Comfort Plus” fonksiyonu; • Isıtma suyu sıcaklıı ayarı 55 °C’nin altında iken aktif olan “ECO” fonksiyonu.

ÇOK FONKSYONLU DJTAL GÖSTERGE Dijital gösterge sayesinde kombinin kullanımı kolaylatırılmıtır ve kullanıcı bir gösterge ile cihazın çalıma durumu hakkında sürekli olarak bilgilendirilir. Yeni INFO TOP dümesi kullanıcıya, kombinin doru bir ekilde kullanılması için gerekli olan bütün bilgileri gözleyebilmesi olanaını salar: bir sonraki bakıma kaç gün kaldıı, iç ve dı sıcaklıklar, sistem basıncı, vs.

MONTAJ KOLAYLII GENUS PREMIUM kombinin kullanımı son derece kolaydır ve büyük montaj esneklii salar; küçük boyutludur, ve baca gazı çıkıı ile hidrolik balantılar arasındaki montaj genilii küçüktür; balantıların duvara mesafesi artırılmı olup çeitli kablosuz kontrol aksesuarları ve hazır monte edilmi hidrolik kitlere sahiptir. Bu özellikler sayesinde, bu ürün her türlü yeni montaj ve/veya yenileme ilemlerinde en karmaık durumlarda bile mükemmel bir çözümdür.

5


1.1 SON KULLANICI AVANTAJLARI Genus Premium ile, Ariston, cihazın çalımasını kontrol edip, gün boyunca en uygun sıcaklıın ve sıcak suyun salanması için kullanılan bir DJTAL EKRANLI ÇOK FONKSYONLU GÖSTERGE üzerinden etkileim sunarak kombileri ile son kullanıcıların ihtiyaçlarını karılamıtır. Standart donatım içinde bulunan HAFTALIK PROGRAMLANABLEN TERMOSTAT sayesinde, kullanıcı kombi nin çalıma-durma aralıklarını haftanın her günü için ayrı ayrı 15’er dakikalık adımlar ile programlayabilir. ÇOK FONKSYONLU DJTAL GÖSTERGE, “INFO TOP” dümesini kullanarak, kombinin düzgün çalımasına, bir sonraki bakıma kadar kalan gün sayısına ve servisin yapılmasından sorumlu olan Ariston Yetkili Servisin eriim bilgilerine ilikin bir dizi bilgiye ulamak için kullanılabilir. Kombi, kendi kendini ayarlama özelliine sahiptir. “Akıllı” “AUTO” fonksiyonu sayesinde, en kısa zamanda oda içinde istenilen koulları salamak ve bunu korumak için çalıma rejimi otomatik olarak dı hava koullarına göre ayarlanır; ve bütün bunlar minimum enerji tüketimi ile maksimum konforu garanti ederek ve tamamen sessizlik içinde salanır. ki deiik biçimde ayarlanabilen ve sürekli sıcak su konforu salayan “COMFORT PLUS” sistemi sayesinde kullanıcı, istedii sıcaklıkta suyu 5 saniye içinde alır. “YARI OTOMATK DOLDURMA” sistemi, kullanıcıya ısıtma devresi su basıncını kolayca tekrar doldurma olanaını verir. Ayrıca, Ariston’un “rahat etmek isteyen” tüm müterilerine sunmak istedii kablosuz sıcaklık kontrol aksesuarları sayesinde oda sıcaklıını kolayca ve hızlı bir ekilde ayarlamak mümkündür. 1.1.1 Son müteri için balıca avantajlar a. Küçük boyutlar; b. ık tasarım / gösterge; c. Gizli su borusu balantıları; d. Aaıdaki fonksiyonları içeren çok ilevli dijital gösterge; (Bk.: paragraf 2.2.1): • ki ısıtma bölgeli çalıma için programlanabilen termostat (bu, programlanabilen bir termostat satın alınmasını gereksiz kılar): • Maksimum konfor ve enerji tasarrufu salarken, kombi kat kaloriferinin performansını sistemin tipine göre optimize eden AUTO ilevi; • Isıtma / sıcak kullanım suyu konumlarının ve kombinin bunlarla ilgili iletim sıcaklıının görüntülenmesi; • Kullanıcıya ve/veya Yetkili Servis elemanına her iletim aamasında yardımcı olan yazılı metin eridinin görüntülenmesi; • Isıtma sistemi basıncının görüntülenmesi; • ON durumundaki brülörün ve çıkı güç seviyesinin görüntülenmesi; • Güne panelleri ile kombinin balantı olanaı; • lgili açıklamaları ile birlikte hata kodlarının görüntülenmesi; • Aktif E@sy servisi (italya’da geçerlidir)

6


e. Aaıdaki bilgileri görüntülemek için “INFO TOP” Sistemi kullanılabilir: (Bk.: paragraf 2.2.2): • Saat; • Isıtma sisteminin basıncı ; • Dı hava sıcaklıı Cº (dı ortam sensörü balı olarak); • ç sıcaklık Cº (iç sıcaklık sensörü balı ise); • Kullanım suyu akı miktarı ( l/dak.); • Ayarlanmı olan ısıtma sistemi sıcaklıı; • Ayarlanmı olan kullanım suyu sıcaklıı; • Programlanmı olan bir sonraki bakım ilemine kadar kalan gün sayısı; • Ariston Yetkili Servisin adı ve telefon numarası; • Modülasyonlu konfor fonksiyonu; • Etkin kılınmı “AUTO” fonksiyonu; • Güne paneli tankının içindeki sıcak su sıcaklıı; f. 92/42/EEC Avrupa Yönetmeliine göre *** enerji verimi sınıfı; g. Sıradan modellere (modülasyon fanlı) göre önemli ölçüde yüksek, ortalama mevsim verimi (modülasyonlu fan ile); h. Genel olarak aaıdaki hususların salanması ile ilgili olan EN 13203’e göre *** sıcak su konfor sınıfı: • Bekleme sürelerinin azaltılması; • Birden fazla musluk kullanıldıında dengeli sıcaklık derecesi; • Sıcak su dengeleme süresi; • Kullanım suyu akı miktarı; • Performans/tüketim oranı. i. j. k. l. m. n.

o. p. q. r.

Büyük, paslanmaz çelik kullanım suyu eanjörü “AUTO” fonksiyonu (Bk.: paragraf 2.1.1); Programlayıcı çalıtırma / devre dıı bırakma dümesi (Bk.: paragraf 2.2.3) COMFORT dümesi: sadece 5 saniye içinde istenilen sıcaklıktaki suyu salayan akıllı sistem (Bkz.: paragraf); Son derece sessiz (Modülasyonlu fan ve sirkülasyon pompası sayesinde); Isıtma sistemindeki su basıncı hakkında kullanıcıyı sürekli olarak bilgilendiren ve dümeyi kullanarak bir otomatik reset (sıfırlama) olanaını salayan Yarı otomatik doldurma dümesi (Bk.: paragraf 2.1.8); Isıtma ve sıcak su devreleri için donmaya karı koruma sistemi; Kireçlenmeye karı koruma; Sirkülasyon pompası ve üç yollu vana için sıkımayı önleyici özellik; Kablolu ve kablosuz çeitli sıcaklık kontrol aksesuarları.

7


1.2 MONTÖRÜN AVANTAJLARI Genus Premium’un montajı kolaylıdır; çünkü küçük boyutlu ve hafiftir, hidrolik balantı açısından büyük kolaylık salar. Hidrolik balantılar ile duvar arasındaki geni mesafe ve baca gazı çıkıı ile hidrolik balantılar arasındaki geniliin düürülmesi, mevcut eski kalorifer tesisatlarına balamada bile kombinin kolayca ve kısa bir süre içinde monte edilebilmesini salar. Kombi, cebri sirkülasyonun uygulandıı seri ve paralel balantılı güne paneli sistemleri ile de kullanılabilir. Ekstra bir elektronik devre kartı ilavesine gerek kalmadan sistemi kontrol edebilir. Bu yapılandırma ile, son kullanıcı bir kontrol paneli ünitesi maliyetinden de tasarruf etmi olur. Kolaylıkla monte edilebilen kablosuz sıcaklık kontrol aksesuarları, kullanıcının montajı çabuk ve zorlamadan tamamlamasını salar. Ayrıca, ön paneli sökmeden ve kombinin elektrik balantı kutusunu açmadan elektrik balantılarına ulamak da mümkündür. 1.2.1 a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o.

Montör için balıca avantajlar: Küçük boyutlar; Hızlı ve kolay montaj (hidrolik balantılar / duvar mesafesi 150 mm.) Baca gazı çıkıı ile hidrolik balantılar arasındaki montaj aralıında azalma (830 mm); Çok çeitli hidrolik aksesuarlar; Kombinin dıından eriilebilen elektrik balantıları; ÇOK BÖLGEL SSTEMLER için kurulum; Güne paneli kullanılan sistemler için kurulum; Hava giri borusunun sa veya sola balanmasını salayan, ikiz baca boru sistemi; Otomatik By-pass; Isıtma sistemi dönü filtresi; Souk su giri filtresi; Baca gazı analizleri için dıarıdan eriilebilir ölçüm noktaları; Isıtma devresindeki hava kabarcıklarının giderilmesini kolaylatıran “HAVA TAHLYES” fonksiyonu; Dıarıdan eriilebilen, baca gazı basınç alteri sinyal noktaları; Kablolu ve kablosuz çok çeitli sıcaklık kontrol aksesuarları;

8


1.3 SERVS TEKNSYENN AVANTAJLARI Genus Premium kombinin bakımı çok kolaydır. Tüm parçalara önden eriilebilmesi sayesinde, kombinin servis süresi kısalmıtır ve bakım ilemlerinin çou herhangi bir alet kullanmadan yapılabilir. Gaz dönüümlerinde ayrıca brülörü sökmeden enjektör manifolduna önden eriilebilir (bu sayede bakım süreleri azalır). Genus Premium’un çok ilevli dijital ekranı, Ariston Yetkili Servisi ile kullanıcı arasında bir balantı oluturur. Yetkili servisi ile ilgili bilgiler ve telefon numarası, kullanıcının “INFO” dümesine basarak ekranda kolayca okuyabilmesini salar. Ayrıca, bir çalıma anormallii halinde, ekran, bir açıklaması ile birlikte söz konusu hatanın kodunu ve onarım için gelecek olan servis teknisyeninin hazırlıklı olması ve gerekli malzemeyi birlikte getirmesi için yetkili servise iletilebilecek bilgileri gösterir. 1.3.1 a. b. c.

Servis teknisyeni için balıca avantajlar: Tüm parçalara önden eriebilme olanaı, Bakım süresinin kısalması, Kombinin içindeki parçaların büyük çounun bir el aleti kullanmaksızın bakımlarının yapılabilmesi, d. Kombiyi açmaya gerek kalmaksızın younlama sifonuna eriim e. Youma eanjörü üzerinde manuel hava alma vanası f. Kontak tipi sıcaklık sensörleri g. Gaz dönüümünü kolaylatıran, enjektör daıtım manifolduna önden erime olanaı; h. Brülörün, sökülmeden kontrol edilebilir ve temizlenebilir olması, i. Ateleme elektrotlarının üzerinde bulunduu tek bir seramik blok;. j. Kontak tipi sıcaklık sensörleri; k. Aaıdaki özelliklere sahip çok fonksiyonlu dijital gösterge: • Hata kodlarının görüntülenmesi, • Kombinin kontrol edilmesini büyük ölçüde kolaylatıran yazılı bilgi metni, • Isıtma sistem basıncının görüntülenmesi, • Brülörün “ON” konumunun gösterilmesi ve kombi çıkı gücü seviyesi, • Kombinin güne panelleriyle birlikte kullanılabilmesi, • Dı hava sıcaklıının izlenmesi (balanmı olan dı ortam sensörü ile), • ç sıcaklıın izlenmesi (balanmı olan iç sıcaklık sensörü ile), • Bir sonraki programlanmı bakıma kadar kalan gün sayısının görüntülenmesi. l. Olası hataların ekranda görüntülenmesine ilave olarak, ilgili dümenin kullanılması ile ısıtma sisteminin su ile doldurulmasını salayan sistem basınç anahtarı ile yarı otomatik doldurma, m. stenen akı sıcaklıına göre hızını deitiren modülasyonlu sirkülasyon pompası, n. Otomatik By-pass, o. Isıtma ve kullanım suyu için devrelerinin donmaya karı koruma sistemi, p. Kireçlenmeye karı koruma sistemi, q. Sirkülasyon pompası ve üç yollu vana için sıkımayı engelleyici özellik; r. Isıtma devresindeki hava kabarcıklarının giderilmesini kolaylatıran “HAVA TAHLYES” fonksiyonu, s. Baca gazı analizleri için “BACA SÜPÜRME” modu, t. Baca gazı analizleri için dıarıdan eriilebilen kontrol noktaları, u. Dıarıdan ulaılabilen baca gazı basınç sinyali noktaları, v. Isıtma sistemi dönü filtresi, y. Souk su giri filtresi, z.. Isıtma sistemi tahliye vanası.

9


2 SON KULLANICI ÇN BA LICA Ă–ZELLKLER 2.1 KONFOR VE ENERJ TASARRUFU 2.1.1 “AUTOâ€? Fonksiyonu Kalorifer radyatĂśrlerindeki su sÄącaklĹĹ genellikle, nadir souk kÄą gĂźnlerinde etkin bir ÄąsÄątmayÄą salayan, ama sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinde çok sÄąk rastlanan daha ÄąlÄąman gĂźnler için oldukça fazla gelen sabit bir yĂźksek deere (70-80 ÂşC) ayarlanÄąr. Bu alÄąkanlÄąk, termostat kapandÄąktan sonra bile aÄąrÄą ÄąsÄąnmaya yol açarak, enerji israfÄąna ve odada fazla sÄącaklÄąa neden olur. Oysa “Autoâ€? dĂźmesine basÄąlarak kolaylÄąkla seçilebilen yeni AUTO fonksiyonu, montaj tipine, ortam koullarÄąna ve kombiye balanan harici cihazlara gĂśre seçilecek en uygun iletim rejimine, kÄąsacasÄą, istenilen oda konforu dĂźzeyine en kÄąsa zamanda ve en etkin bir ekilde ulaÄąlmasÄąnÄą salar. Ariston’un Genus Premium kombisi otomatik olarak, balÄą olan harici cihazlarÄąn sayÄąsÄąnÄą ve tiplerini algÄąlayarak (ON/OFF oda termostatÄą, oda sensĂśrĂź, dÄą ortam sensĂśrĂź, Remocon) en etkin ekilde çalÄąmayÄą garanti eder. Çeitli balantÄąlar ve performans dĂźzeyleri aaÄąda tanÄąmlanmÄątÄąr: EKRAN

BALANTI SEÇENEKLER 1.ÇEVRE BRM YOK: RadyatĂśrlerin sÄącaklĹĹ sabit olup EN UYGUN GĂœĂ‡TE MODĂœLASYON Ăśzellii mevcuttur 2.ON/OFF ODA TERMOSTATI 1. maddede olduu gibi, ama ÄąsÄątma sistemindeki su sÄącaklĹĹ ortam koullarÄąna gĂśre dei kendir. 3.AÇMA/KAPAMA ODA TERMOSTATI + DI ORTAM SENSĂ–R: KLMA MANAGER etkindir ve ÄąsÄątma sistemindeki su sÄącaklĹĹ, dÄą ortam koullarÄąna ve sÄącaklÄąk kontrol erilerine gĂśre dei kendir. 4. ODA SENSĂ–RĂœ: MODĂœLASYONLU SICAKLIK KONTROL etkindir ve ÄąsÄątma sistemi su sÄącaklĹĹ, iç ortam koullarÄąna gĂśre dei kendir. 5.ODA SENSĂ–RĂœ+DI ORTAM SENSĂ–RĂœ MODĂœLASYON + KLIMA MANAGER etkindir ve ÄąsÄątma sistemi su sÄącaklĹĹ, sÄącaklÄąk kontrolĂź erileri esas alÄąnarak, klimatik iç ve dÄą hava koullara gĂśre hesaplanÄąr. 6.REMOCON + DI ORTAM SENSĂ–RĂœ: MODĂœLASYONLU SICAKLIK KONTROL etkindir ve ÄąsÄątma sistemi su sÄącaklĹĹ, sÄącaklÄąk kontrolĂź erileri esas alÄąnarak, klimatik iç ve dÄą hava koullara gĂśre hesaplanÄąr.

KONFOR

TASARRUF$

$ $$$$

SĹcaklĹk kontrol cihazlarĹ hakkĹnda daha fazla bilgi için 3.4. paragrafĹna bakĹnĹz.

10


2.1.2 En uygun güçte modülasyon AUTO fonksiyonunun devreye girmesiyle ortaya çıkan bu tip modülasyon a aıdaki noktalardan olu ur: A. Ba langıçta, maksimum ısıtma gücüne oranla güç %30 düzeyinde azaltılır ve sonra yava yava artırılır; B. stenen sıcaklıa ula ılması üzerine kapatılmasının ardından Minimum Güçte 3 dakika daha çalı ır; C. 40 dakikalık bir çalı tırmadan sonra oda hala istenen sıcaklıa ula mamı sa, kombinin güç çıkı ı otomatik olarak dorudan maksimum ısıtma gücüne geçer; D. Ayarlanmı olan sıcaklıa göre, “gecikmeli ate leme” otomatik olarak kendini ayarlar. (menü kullanılarak devreye sokulur).

“EN UYGUN GÜÇTE MODÜLASYON”, kombinin dü ük güçte uzun süre çalı masına neden olur, bu durumda AÇMA/KAPAMA ÇEVRMLERN ve parçaların maruz kaldıı ISIL GERLMLER azaltır: • AÇMA/KAPAMA çevrimlerini azaltmak, kombi kat kaloriferin verimini arttırır ve buna balı olarak çalı ma maliyetlerinde ve ortaya çıkan gürültüde azalma olur; • Kombi içindeki parçaların (ana e anjör, brulör veya fan gibi) maruz kaldıı ISIL GERLMLER azaltarak, parçaların ömürlerini uzatarak her zaman optimum verimlilikle çalı malarını salar. imdi, AUTO i levini devreye sokarak, kombinin dei ik sistem yapılandırmalarında dü ük tüketimle maksimum konforu nasıl salayabildiini anlamaya çalı alım. 2.1.3 Isıtma sistemi sıcaklıının ayarlanması 1. ÇEVRE BRMLER KULLANMADAN Isıtma devresi sıcaklıı sabittir. “En uygun güçte Modülasyon” devreye sokulmu tur. 2. AÇMA/KAPAMA ODA TERMOSTATI “En uygun güçte Modülasyon” devreye sokulmu tur. Isıtma sistemi su sıcaklıının AYAR DEER, odanın istenen sıcaklıa ula ma hızına balı olarak dei kendir. Bunun anlamı, bir çok sistemde, odada konfor düzeyine eri mek için uzun bir süre beklemeye gerek kalmaksızın ısıtma devresinde ortalama bir sıcaın (örnein 60 ºC) seçilmesinin mümkün olmasıdır. 3. AÇMA/KAPAMA ODA TERMOSTATI+DI ORTAM SENSÖRÜ “En uygun güçte Modülasyon” devreye sokulmu tur. Isıtma sistemi su sıcaklıının AYAR DEER, dı sıcaklıa göre modülasyonludur. Dı ortam sensörü, dı sıcaklık dei se bile evin iç sıcaklıını sabit tutar (Dı hava sıcaklıı ne kadar dü ükse ısıtma sıcaklıı o kadar yüksek olacaktır). 4. ODA SENSÖRÜ “En uygun güçte Modülasyon” devreye sokulmu tur. Isıtma sistemi su sıcaklıının AYAR DEER, iç sıcaklıa göre modülasyonludur.. Bu sayede oda konfor düzeyine daha hızlı bir

ekilde ula ılır ve evin içinde daha iyi bir sıcaklık kararlılıı elde edilir. 5. DI ORTAM SENSÖRÜ LE ODA SENSÖRÜ “En uygun güçte Modülasyon” devreye sokulmu tur. Isıtma sistemi su sıcaklıının AYAR DEER, iç ve dı hava sıcaklıa göre modülasyonludur. Bu sayede 3 ve 4 numaralı maddelerde anlatılan avantajların hepsi de salanmı olur. 6.REMOCON veya DI ORTAM SENSÖRLÜ ODA SENSÖRÜ Bkz. Madde 5

11


2.1.4 Enerji tasarruf miktarının belirlenmesi

Geleneksel tipte eski kombi

Genus Premium Auto Fonksiyonu Devrede

% 23-25 % 25’ten fazla

balıdır

fonksiyonun a

% 23

ayarlamanın faydalarından yararlanılır

Açma/kapama termostatı + Dı ortam sensörü Oda sensörü / Remocon + Dı ortam sensörü

% 19-21

modülasyonlu

Açma/kapama termostatı

AUTO fonksiyonu sayesinde

çevre birimsiz

tasarruf oranı AUTO

Örnein, 15 yıllık bir kombi, bir Ariston Genus Premium ile deitirilecek olursa, anında %10’luk bir enerji tasarrufu salanır. TASARRUF

Eer, eski youmalı bir kombi (radyatörlü yüksek sıcaklıkta bir tesisatta) bir Ariston Genus Premium ile deitirilir ise, bundan elde edilecek tasarruf aaıdaki gibidir:

12

% 10’dan fazla

balıdır

fonksiyonun a

Genus Premium Auto Fonksiyonu Devrede

% 8-10

ayarlamanın faydalarından yararlanılır

Geleneksel tipte eski kombi

Açma/kapama termostatı + Dı ortam sensörü Oda sensörü / Remocon + Dı ortam sensörü

%8

modülasyonlu

Açma/kapama termostatı

% 4-6

tasarruf oranı AUTO

çevre birimsiz

AUTO fonksiyonu sayesinde

TASARRUF


2.1.5 Düük elektrik tüketimi Elektrikli parçalar (fan ve pompa), sistem gereksinimlerine kendilerini adapte etmek için modülasyonla performanslarını deitirerek, kullanılan elektrik enerjisinde önemli miktarda tasarruf salar.

13


2.1.7

‘COMFORT PLUS’ fonksiyonu

Akıllı Comfort Plus sistemi ile kullanıcı 5 sn. içinde sıcak su elde edebilir. Kullanıcı COMFORT PLUS fonksiyonunu 2 farklı çalıma moduna ayarlayabilir: COMFORT PLUS COMFORT musluk her açıldıında aktiftir, COMFORT  COMFORT en son evsel sıcak su kullanımından sonra 30 dakika boyunca aktiftir. Fabrika çıkıında Genus Premium kombilerde COMFORT fonksiyonu devre dııdır. COMFORT fonksiyonu COMFORT dümesine basılarak etkinletirilir. COMFORT PLUS fonksiyonu ise Menü programlama ilemleriyle etkinletirilebilir.

2.1.7. ECO fonksiyonu Comfort ilevi kapatılmısa ve kullanıcı tarafından ayarlanmı olan su sıcaklıı 55 ºC’nin altındaysa, kombinin ekranında ECO fonksiyonu görüntüye gelir. ECO fonksiyonu, düük bir enerji tüketimiyle kombinin doru çalımasını garanti ederek yüksek düzeyde bir konfor salar. 14


2.1.8. Yarı Otomatik Doldurma Bu yararlı fonksiyon, sistemdeki su basıncını en uygun düzeyde tutulmasında kullanıcıya büyük bir kolaylık salar.

1. Basınç 0.6 Bar’ın (ayar deeri) altına düerse, ekran görüntüsü ekildeki gibidir:

2. Kullanıcı “Doldurma” dümesine basar:

3. Tüm otomatik doldurma süresince ekilde görülen simge yanıp söner:

4.Uygun basınca ulaıldıında, kombi normal çalımaya dönünceye kadar 10 sn. boyunca ekran görüntüsü ekildeki gibi olur:

15


2.1.9. Akustik konfor (Sessiz kombi) Geni ısıtma gücü modülasyon (oransal kontrol) aralıı sayesinde Genus Premium kombi, istenen konfor düzeyine anında adapte olur. Bu önemli özellik, cihazın minimum enerji tüketimiyle çalımasını ve modülasyonlu fan ve sirkülasyon pompası sayesinde yüksek düzeyde bir akustik konforunun elde edilmesini salar. Modülasyonlu fan ve sirkülasyon pompası çou zaman düük hızda çalıır, ve buna balı olarak, üretilen gürültü önemli ölçüde azalır ve elektrik tüketiminde büyük ölçüde düme elde edilir.

2.2. ÇOK LEVL DJTAL ARABRM FONKSYONLARI Yeni LCD ekran sayesinde kullanıcı her an kombinin çalıma durumunu kontrol edebilir.

2.2.1 Dijital ekran görüntüleri *Bilgilendirici metin Ekranın alt bölümünde yer alan yazılı metin eridi her ilemde kullanıcıya ve yetkili servise rehberlik ederek kombinin kullanımını büyük ölçüde kolaylatırır.

*Sıcaklık kontrol fonksiyonları AUTO fonksiyonu devreye sokulduunda, kombi otomatik olarak, sisteme bir oda sensörü, dı ortam sensörü veya uzaktan kumanda cihazının balı olup olmadıını algılar ve çalımasını buna göre ayarlar.

*”Isıtma sitemi konumu Isıtma sitemi konumu, bir radyatör sembolü ve kombinin çalıma sıcaklıı seviyesi ile gösterilir.

16


*Kullanım suyu konumu Kullanım suyu alınırken, musluk sembolü ve kombinin çalıma sıcaklıı seviyesi ekranda gösterilir.

*Sıcaklıkların izlenmesi Kullanıcı INFO dümesine basarak, iç ortam sıcaklıını (bir ”oda sensörü” balanmısa) veya dı ortam sıcaklıını görebilir (bir dı ortam sensörü balanmısa)

* Hata kodu göstergesi Kombide bir çalıma problemi ortaya çıkarsa, ekranda ilgili hata kodu görüntülenerek yetkili servisin problemi kolayca belirlemesi salanır.

* Saatlik/Haftalık programlamayla çalıma Ekranda (ayarlanmısa) iki ısıtma bölgesi için saatlik/haftalık programlama görüntülenir.

17


* Yetkili Servis Bir problem nedeniyle kombi çalımasını durdurur ise, ekranda RESET yazısı ve ilgili hata kodu görüntülenir. Kombiyi tekrar çalıtırmak için kontrol panelindeki RESET dümesine basmak yeterlidir. Sorun kullanıcı tarafından giderilemeyecek olursa, ekranda j-r sembolü belirerek Ariston Yetkili Servisinin çaırılması gerektii belirtilir.

* E@sy servisi devrede (talya’da geçerlidir) E@sy servis hizmeti devredeyse ekranda telefon sembolü belirir.

* Sistem basıncı Kombi, hidrolik devrenin iç basıncını sürekli olarak izleyerek iletim basıncının doru olduunu kontrol eden bir sistem basınç anahtarı ile donatılmıtır. Ekran, okunan deeri gösterir. Yarı otomatik doldurma sistemiyle donatılmı olan modellerde, basınç belli bir güvenlik deerinin altına düecek olursa, ekran derhal kullanıcıyı ilgili tua basarak basıncı normal duruma getirmesi için uyarır.

* Brülör alevi sembolü ve ilgili ısı gücü çıkı seviyesi Brülör yandıı sürece ekranda alev sembolü görüntülenir. Bu sembolün altında, kombinin çalımakta olduu ısı gücü çıkı seviyesi görülür.

18


*”Comfort” fonksiyonu COMFORT fonksiyonu devredeyken (anında sıcak su üretimi) ekran u ekilde görülür:

* Kombinin güne panelleriyle birlikte kullanılması Kombi güne paneliyle birlikte de çalıabilir. Gösterge ekranı, bu çalıma konumunu u ekilde belirtir:

19


2.2.2 “INFO TOP” sistemi * Kullanıcı yalnızca *INFO TOP” dümesine basarak, kombinin kat kaloriferi doru çalıması için gerekli olan tüm bilgileri anında görebilir.

* Bir bilgiden dierine geçmek için “ENCODER” ısıtma dümesini çevirmek yeterlidir. Ekranın alt tarafında bulunan yazılı metin eridi, hangi bilginin gösterilmekte olduunu belirtir.

“INFO TOP” SSTEM GÖRÜNTÜ ÖRNEKLER *Saat

* Kullanım suyu akı miktarı (litre/dak.)

* Ariston Yetkili Servisin adı ve telefon numarası

* Isıtma sistemi basıncı

* Ayarlanmı olan ısıtma sistemi sıcaklıı

* 50ºC’lik su sıcaklıı ile devreye alınmı COMFORT fonksiyonu

* Dı ortam sıcaklıı ºC (bir dı ortam sensörü balıysa)

* Ayarlanmı olan kullanım suyu sıcaklıı

* AUTO fonksiyonu devrede

* Bir sonraki bakıma kadar kalan gün sayısı

Güne sistemi tankı içindeki sıcak su sıcaklıı

ç ortam sıcaklık ºC •

20


2.2.3 Entegre programlayıcı Kombinin elektronik kartı ayrıca, kullanıcının çalıma ve kapatma zamanlarını haftanın her günü için 15’er dakikalık aralıklarla programlayabilmesini salar. Bu özellik ile ayrıca programlanabilir oda termostatı satın almaya gerek kalmaz. Programlama, aaıdaki tua basılarak devreye alınıp çıkartılır:

Kullanıcı, kendisi tarafından kolayca kiiselletirilebilen, önceden ayarlanmı 3 programı kullanabilir.

Haftalık programlama

PROGRAMLAMA: EKRAN 24 saatlik programlama

2 bölge kontrolü

ki adet basit oda termostatıyla 2 baımsız bölgenin zaman programlaması yönetilebilir.

HARC BR KRONOTERMOSTAT SATIN ALMAYA GEREK YOKTUR!!!

21


Aaıdaki emada, iki bölgeye ayrılmı bir ısıtma sistemi görülmektedir. Genus kombi, zaman programlamasını (15 dakikalık aralıklarla) ve haftalık programlamayı her bölge için özel ve birbirinden baımsız olarak kontrol edebilir. ÖRNEK: Bölge 1: Pazartesiden cumaya kadar, saat 6:00 - 9:00 arası ve 18:00 - 22:00 arası Bölge 2: Perembe ve Pazar, saat 10:15 – 19:45 arası

22


2.3 SON KULLANICILARIN SIK SIK SORDUKLARI SORULAR * Baımsız ısıtma sisteminden kim sorumludur? Sistemden, sahibi veya kullanan sorumludur. * Oto diyagnoz ne demektir? Oto diyagnoz, ister geçici (bunlar kombii tarafından otomatik olarak çözülebilir), ister sürekli (bunlar yetkili servisin müdahalesini gerektirir) olsun, olası iletim hataları ile ilgili olarak anında bilgi elde etmek demektir. Genus Premium, mikroilemcisi ve REMOCON sayesinde, “giderilebilen” hatalar ve emniyet kapanmaları hakkındaki tüm bilgileri çok fonksiyonlu dijital ekranda gösterebilir. * Modülasyonlu (oransal) fan nedir? Elektronik devre kartı tarafından kumanda edilen özel bir fandır, ve kombinin talep ettii güce göre hızını ayarlar. Böylece optimum bir yanma, daha yüksek performans düzeyi, daha düük enerji tüketimi ve daha sessiz iletim elde edilir. * REMOCON uzaktan kumanda veya programlanabilen dijital termostat nedir? Uzaktan kumanda veya programlanan dijital termostat Klima Manager bir dı ortam sensörü ile iklimsel sıcaklık kontrolünden haftalık programlamaya, oto diyagnozdan iletim parametrelerinin izlenmesine kadar kombinin daha ileri düzey ilevlerini kontrol etmek için kullanılabilen özel bir sistemdir. Uzaktan kumanda ayrıca, kullanıcıya bulunduu odadan kombiye müdahale etme olanaını tanır. En uygun bir yere yerletirerek, kombiyi uzaktan kontrol etmek mümkün olur. * E@sy servisi nedir? E@sy telefon servisi, Merloni Termosanitari tarafından sunulan yeni bir servistir. Bu hizmet, sayesinde klima cihazı ve/veya kat kaloriferi kullanıcı ve teknik destek merkeziyle iletiim kurarak, daima ve çabuk bir ekilde ideal ev içi sıcaklıını, verimli ve etkili bir teknik destei garanti eder. (talya’da kullanılmaktadır). * Doalgazla çalıan bir kombide sürekli modülasyon ne demektir? Sürekli modülasyonlu, doal gazla çalıan bir kombide talep edilen gaz miktarı minimum ile maksimum bir deer arasında herhangi olabilecek ekilde sürekli olarak deiir. Bu da kombinin, çevre koullarına göre, tam gerekli güç düzeyinde çalıarak daha kararlı sıcaklıkta bir sıcak su üretilmesini salar. * Neden hermetik bir kombi almalıyım? Hermetik bir kombide, yanma haznesi kombinin bulunduu ortamdan tamamen izole edilmitir. Bu çözüm maksimum emniyeti garanti eder; çünkü yanma ürünlerinin dı ortamı kirletmesi fiziksel olarak mümkün deildir. * Genus Premium kaç adet verim yıldızına sahiptir? Kombileri yanma verimi açısından deerlendiren 92/42/CEE sayılı yönergeye göre Genus Premium Premium üç yıldız ile ödüllendirilmitir. * Comfort Plus fonksiyonu nedir? Bu, kombinin, sıcak kullanım suyunu normal çalımaya oranla daha hızlı bir ekilde vermesini salayan ilevdir (5 saniyeden kısa bir sürede). ki farklı iletim (daima devrede, veya son sıcak su tüketiminden 30 dakika sonra otomatik olarak devreden çıkan) türünden birini seçerek, YETKL SERVS’ten bu fonksiyonu ayarlamasını isteyebilirsiniz.

23


* Kombi kullanım kılavuzu nerede bulunur? Kombi ile birlikte verilir ve cihazın ayrılmaz parçalarından biri olarak görülür. * Genus Premium’da donmaya karı koruma var mı? Doal olarak! Hem ısıtma sitemi, hem de sıcak su devrelerinde iki sıcaklık seviyesi için donma koruması vardır. Isıtma sensörünün 8 ºC’nin altında bir sıcaklık algılaması halinde, pompa ısıtma modunda devreye girer; ancak, belirlenen sıcaklık 3 ºC’nin altında ise, brülör minimum güç düzeyinde yanmaya balar. * Garanti belgesini kimin tarafından düzenlenir ve nasıl yürürlüe girer? lk çalıtırmadan sonra, kombi ile birlikte verilmi olan formun doldurulmasıyla Ariston Yetkili Servis tarafından yürürlüe sokulur. * Kombinin bakımı hangi sıklıkta yaptırılmalıdır? Tüm parçaların verimli olarak çalıtıını kontrol etmek ve gereksiz gaz tüketimini önlemek üzere sistem bakımının Ariston Yetkili Servisince her yıl yapılması önerilir. *Nasıl enerji tasarrufu salayabilirim? te size enerji tasarrufu yaparak çevre dostu bir ekilde odanızı ısıtabileceiniz ve sıcak kullanım suyu elde edebilmeniz için birkaç öneri: • Kombinin performansını, maksimum konforu garanti ederken enerji tasarrufu salamak için, sistem tipine göre optimize etmek üzere AUTO fonksiyonunu devreye alınız. • Son sıcak su kullanımının ardından 30 dakika içinde maksimum sıcak su konforunu elde etmek için Comfort Plus yerine Comfort fonksiyonunu devreye alın. Böylece, sıcak suyun gerekli olmadıı zamanlarda bile suyu sıcak tutmak için gazın harcanması engellenmi olacaktır. • Kombinin maksimum verimle çalımasını garantilemek için yılda bir kez periyodik bakım yaptırın. • Binanın ısı yalıtımının iyi yapılmı olduundan emin olun; çift cam, kapı ve pencerelerde sızdırmaz contaların kullanılmasına dikkat ederek, daha iyi bir izolasyona yatırım yapabilir ve daha az enerji tüketerek parasal tasarruf salayabilirsiniz. • Hava kararınca perdeleri ve panjurları kapatın. Pencereler genellikle bir binada ısı kaybının en fazla olduu yerlerdir. • Havalandırma esnasında pencereleri çok uzun süre açık bırakmayın, en fazla 5-10 dakika yeterli olacaktır. Gereksiz yere enerji harcamamak için havalandırma sırasında, mümkünse, radyatörler vanalarını kapatın. • ç sıcaklıı uygun bir düzeyde tutun. Ortalama olarak, gündüz kullanılan mekanın 20ºC, gece kullanılan mekanın ise uyku için en uygun sıcaklık olan 16 veya 17ºC (bebekler ve küçük çocuklar hariç), ve mutfakta, baka ısı kaynaklarının da var olduu düünülerek, yaklaık 18ºC olması gerekir. Banyo için ideal sıcaklık 22ºC’dir. Enerji tasarrufu için, günün saatine ve evin bölümüne göre programlama yapabilen etkin bir kontrol sisteminin kullanılması gerekir. • Modern bir kombi kullanın. *Neden modülasyonlu sıcaklık kontrol cihazlarının kullanılması öneriliyor? Modülasyonlu sıcaklık kontrol cihazları (Remocon, Oda sensörü), kombinin güç düzeyini ayarlayarak oda sıcaklıının istenen konfor sıcaklıına daha yakın olmasını salar. Bu çalıma eklinde radyatörlerin ortalama sıcaklıı, geleneksel AÇMA/KAPAMA iletimine göre daha düüktür ve toz sirkülasyonu en aza indirildiinden hava kalitesinde belirgin bir artı salanır, ve kullanıcı konfordaki farkı görecektir. Modülasyonlu çalımadan kaynaklanan daha kısa süreli ateleme-açma/kapama döngüleri sayesinde daha küçük ısıl oklara maruz kalan cihazın ömrü de artmaktadır.

24


3 MONTÖR ÇN BALICA ÖZELLKLER 3.1 BOYUTLAR VE HACMLER

GENUS PREMIUM 24

GENUS PREMIUM 30-35

770x400x315

770x440x385

AÇIKLAMALAR A Isıtma sistemi gidi B Kullanım suyu çıkıı C Gaz girii D Souk su girii

E Isıtma sistemi dönü R Youma çıkıı S 3 bar emniyet valfı T Kombi su boaltma vanası

25


3.1.1 Hermetik tip (60/100, 80/125 koaksiyel sistem)

3.1.2. Hermetik tip (60/100 80/125 koaksiyel sistem)

26


3.1.3

Çift boru sistemi (80 - 80)

S1=TEMZ HAVA GR

S2=ATIK GAZ ÇIKII 27


3.1.4 Montajla ilgili yenilikler Hidrolik balantıların balama genilii, mevcut kombi ile aynı kalırken, duvara olan mesafelerinde önemli bir artı olmu, 100 mm’lik mesafe 150 mm’ye çıkmıtır. Bu 50 mm’lik artı, hidrolik balantıların yapılmasında önemli ölçüde kolaylık salamıtır. Ayrıca, baca gazı çıkııyla hidrolik balantılar arasındaki montaj genilii küçültülerek, hemen hemen tüm rakip kombilerin deitirilmesine olanak yaratılmıtır.

3.2

ELEKTRK BALANTILARI

Yeni GENUS PREMIUM kombi montajcıların gereksinimleri dikkate alınarak tasarlanmıtır. Bunun sonucu olarak, yeni elektrik kutusu çıkartılabilen sürgülü tip olarak tasarlanmıtır. Bu özellik, montajcıya balantıları (güne paneli sensörü, 1. ve 2. bölge için oda termostatı ve dı ortam sensörü) kombinin panellerinin hiç birini sökmeden yapmasını salar.

AÇIKLAMALAR SOL Güne paneli sıcaklık sensörü RT1 1.bölge oda termostatı

RT2 2.bölge oda termostatı OTS Dı ortam sensörü balantısı

ÖNEML! Bu bölüm ilk üretilen kombilerde bulunmayacaktır ve sonrasında yukarıdaki tasarımda deiiklikler yapılabilir.

28


3.2.1 Dı kontrol balantıları Kontrol paneli, kombinin en modern ve gelimi sistemlere balanmasını salayan aaıdaki elektronik devre kartlarıyla donatılabilir:

1.Veri Yolu Kartı: Veri yolu üzerinden iletiim kuran tüm modülasyonlu çevre birimlerini (Remocon, Oda Sensörü, Clip Out, …) balar.

1. Veri Yolu Kartı: Veri üzerinden iletiim kuran tüm çevre birimlerini balar (Remocon, Programlanan termostat, Clip In, ClipOut, …) 2.”Solar” (Güne) Paneli Kartı: Kombiyi güne kolektörüne balar (sirkülasyon pompası, karıtırma vanası).

1. Veri Elektronik Devre Kartı: Veri üzerinden iletiim kuran tüm çevre birimlerini balar (Remocon, Programlanan termostat, Clip In, ClipOut, …) 3.”Clip-In” Elektro Kartı: Çok bölgeli bir sistemi kontrol eder.

4.Veri yolu soketli E@sy modem: E@asy telefon servisini devreye sokar ve BUS üzerinden iletiim kuran tüm çevrebirimlerini balar (Remocon, Programlanan termostat, Clip In, ClipOut, …) (talya’da geçerlidir)…

29


3.3. STANDART AKSESUARLARI Kombi standart olarak aaıdaki aksesuarlar ile birlikte teslim edilir: Bir gaz vanası, bir souk su girii vanası ve dört adet balantı borusundan oluan hidrolik kit

Duvara montaj için kaıt ablon

Duvar braketi

Braketin sabitlenmesi için 2 adet askı vidası

Hidrolik balantılar için koruyucu kapak

Kullanım kılavuzu

Çift baca borusu sistemi için hava giri adaptörü

3.3.1 Ambalaj Karton ve polistirenden mamul ambalaj ürüne zarar vermeden taıma ve nakliyeyi kolaylatıracak ekilde tasarımlanmıtır. Ürünün adı, bir resmi ve ARSTON logosu ambalajın dıında görülür.

30


3.3.2 Duvar montajı için kaıt ablon Kombi boyutlarına göre iki farklı kaıt ablon vardır (400) veya (440).

31


3.4 SICAKLIK KONTROL AKSESUARLARI klimsel kontrol için yeni aksesuarlar kablolu ve kablosuz olacak ekilde iki versiyondadır. 3.4.1

Kablolu

AÇIKLAMA CLIP-OUT w: Kablolu modülasyonlu çoklu bölge CTw: Kablolu açma/kapama kontrolü zamanlayıcılı termostat RSw:

Kablolu modülasyonlu oda sensörü

RCw: Kablolu modülasyonlu Remocon BUS=Veri Yolu

32

RTw: Kablolu açma/kapama oda termostatı ESw: Kablolu dı ortam sensörü


3.4.2

Kablosuz

AÇIKLAMA RCws: Kablolsuz modülasyonlu Remocon RP ws: Kablosuz ekran (veri yolu) RSws: Kablosuz modülasyonlu oda sensörü RM ws: Kablosuz alıcı (modülasyonlu cihazlar (veri yolu) için) ESws: Kablosuz dı ortam sensörü R ws: Kablosuz alıcı (açma/kapama cihazları için) CTws: Kablosuz açma/kapama zamanlayıcılı termostat BUS=Veri Yolu 33


3.5 KONFOR 3.5.1 Sıcak Su Konforu *** Ariston, Genus Premium hidrolik grubuna yeni bir parça olan türbin tipi sıcak su akı ölçeri (3) ekleyerek kullanıcıların konforunu artırdı. Büyütülmü olan eanjör (1) ve sıcak su sensörünün uyum içinde çalıarak, sıcak suyun sıcaklıını sabit tutarak en yüksek konfor düzeyini garanti eder. Su tüketiminde deiiklikler olması halinde, türbin tipi sıcak su akı ölçeri geçen souk su miktarındaki deiimi algılar, debiyi ölçer ve kombi çıkı gücünü ayarlayan elektronik devre kartına bir sinyal gönderir. Çok düük düzeydeki sıcak su tüketimlerinde veya çoklu duların bulunduu tesisatlarda, büyütülmü olan sıcak su eanjörü (1) gerçek bir sıcak su depolama olanaı salar. Sıcak su akıına göre yerletirilmi olan sıcak su sensörü (2), çıkı sıcaklıını ölçer, ve bunun kararlı kalmasını salayan elektronik devre kartına bir sinyal gönderir. prEN 13203’e göre, üç yıldızlı sıcak su Konfor Sınıfı *** aaıdaki özellikleri salar: • bekleme sürelerinin kısalması; • sıcak su çıkı miktarı deitii durumlarda üretilen sıcak su sıcaklıının kararlılıı; • sıcaklıın kararlı duruma gelme süresi; • en düük düzeydeki su akı miktarında bile sıcak su elde edilmesi; • performans/tüketim oranı

AÇIKLAMALAR 1. Yalıtılmı büyük kullanım suyu eanjörü: sıcak su deposudur

3. Türbin tipi sıcak su akı alteri: çıkı debisindeki deiiklikleri algılar

2. Kullanım suyu çıkı sensörü: su sıcaklıının kararlılıını kontrol eder

34


3.6 MONTÖRLERN SIK SIK KARILATIKLARI SORULAR * Sıcaklık kontrolü yapmak mümkün müdür? Evet; kombi, bir dijital uzaktan kumanda ve ısıtma sisteminde dolaan su sıcaklıının o anki dı hava koullarına göre deimesini salayan bir dı ortam sensörü ile kullanılacak ekilde tasarlanmıtır. Genus Premium kombi ayrıca klimatik sıcaklık kontrolü ile iki bölgeyi kontrol edebilir.

35


4. YETKL SERVS ÇN ANA ÖZELLKLER 4.1 OTO DYAGNOZ Kombide, yetkili servisin sorunu tehis etmesini kolaylatırmak için, hata kodunun ve yazılı metin eridi halindeki ek bilgilerin ekranda gösterildii son teknoloji ürünü bir oto-diyagnoz sistemi vardır. Burada yeni hata kodları kullanılmıtır; hatalar artık A ve E tipi olarak sınıflandırılmayacaktır. Yeni kod sisteminin ana özellikleri aaıdaki gibidir: • Hata kodları altı guruba ayrılmıtır; • Her hata kodu 3 rakamdan oluur, birincisi ait olduu gurubu gösterir; • Teknisyenin sorunu anlamasına yardımcı olan yazılı metin eridi hata kodu ile aynı zamanda görüntüye gelir; KOD:

HATA GURUBU

ÖRNEK

1XY

Birinci devre

2XY

kinci devre

Kod 501: Alev yok

2XY

Elektronik bölüm

4XY

Çevre birimleri (Remocon, E@sy modem)

5XY

Alev devresi

6XY

Baca gazı çıkı devresi

4.2 HAFIZADAKi HATALAR Kombi kat kaloriferi son 15 hatayı hafızasına kaydederek (Kapanma, Güvenlik Kapanma ve Uyarı Sinyalleri), bakım çalımaları sırasında yetkili servise yardımcı olur. 4.3

YEDEK PARÇA KODLARININ AZALTILMASI

Parça düzeyinde standartlama, ana parçaların birlemesini ve yedek parça kodlarının sayısının azalmasını salayarak çeitli bakım çalımalarını büyük ölçüde kolaylatırmıtır.

36


4.4 ÇOK FONKSYONLU DJTAL GÖSTERGE

AÇIKLAMALAR 1. Çok fonksiyonlu LCD ekran

8. ”Comfort” (Konfor) dümesi

2. “Reset” (sıfırlama) dümesi

9. Kullanım suyu sıcaklık kontrol dümesi

3. Yarı otomatik doldurma dümesi

10. Ana anahtar

4. Isıtma sistemi sıcaklık kontrol dümesi

11. INFO dümesi

5. ”Mode” (Çalıma Konumu) dümesi

12. Haftalık programlı kronotermostat dümesi

6. “Menu/Ok” (Menü/OK)dümesi

13. “Auto”(Otomatik) fonksiyon dümesi

7. “Esc” (Çıkı) dümesi

37


4.5 GENEL GÖRÜNÜM

AÇIKLAMALAR 1-Temiz Hava/Atık Gaz koaksiyel boru balantı parçası 2-Ayrı baca sistemleri için temiz hava giri balantısı 3-Manuel hava tahliye pürjörü 4-Ana eanjör 5-Alev algılama elektrodu 6- Aırı ısı emniyet termostatı (105°C) 7-Ana eanjör çıkı sensörü 8-Hava emi susturucusu 9-Youma sifonu 10-Kullanım suyu çıkı sensörü 11-3 bar emniyet valfi

12. Kontrol paneli 13. Kullanım suyu akı ölçeri 14. Hava pürjörlü, modülasyonlu sirkülasyon pompası 15. Gaz valfi 16. Hava-gaz karıtırma sistemi (Mikser) 17. Modülasyonlu fan 18. Hava gaz kolektörü 19. Ateleme trafosu 20. Ateleme elektrodları 21. Atık gaz ölçüm noktası

38


4.6 HDROLK DEVRE EMASI

AÇIKLAMALAR 1. Manuel hava tahliye valfi 2. Birinci eanjör 3. Birinci eanjör çıkı sensörü 4. Aırı ısı emniyet termostatı (105°C) pompası 5. zolasyonlu plakalı kullanım suyu eanjörü 6. Kullanım suyu çıkı sensörü 7. By-pass 8. Su boaltma vanası 9. 3 bar emniyet valfi 10. Kullanım suyu akı ölçeri 11. Souk su giri filtresi; 12. Yarı otomatik su doldurma bobini 13. Isıtma sistemi dönü filtresi

15. 16. 17. 18.

Manometre basınç ölçüm noktası Debi sınırlayıcı (istee balı) 3 Yollu vana Hava pürjörlü modülasyonlu sirkülasyon

19. 20. 21.

Birinci eanjör giri sensörü Genleme tankı Sistem basınç anahtarı

A Isıtma tesisatı gidi B Kullanım suyu çıkı C Gaz girii D Souk su girii

39


4.7 HDROLK DEVRE

1 Manuel hava tahliye valfi 2 Birinci eanjör 3 Birinci eanjör çıkı sensörü 4 Aırı ısı emniyet termostatı (105°C) 5 zolasyonlu plakalı kullanım suyu eanjörü 8 Su boaltma vanası 9 3 bar emniyet valfi

AÇIKLAMALAR 10 Kullanım suyu akı ölçeri 12 Yarı otomatik du doldurma bobini 17 3 Yollu vana 18 Hava purjörü modülasyonlu sirkülasyonlu pompa 19 Birinci eanjör giri sensörü 20 21

Genleme tankı Sistem basınç anahtarı 40


4.8 HDROLK GRUP ÖN GÖRÜNÜ

ARKA GÖRÜNÜ

AÇIKLAMALAR 1. 3-yollu vana 9. Yarı otomatik su doldurma bobini 2. zolasyonlu plakalı kullanım suyu 10. Isıtma sistemi dönü filtresi eanjörü 3. Kullanım suyu çıkı sensörü 11. Modülasyonlu sirkülasyon pompası 4. Birinci eanjörden gelen sıcak su 12.Sistem basınç anahtarı 5. 3 bar emniyet valfi 13. Pürjör 6. By-pass 14. Genleme tankı 7. Kullanım suyu akı ölçeri 15. Birinci eanjöre giden souk su 8. Elektronik kullanım suyu akı ölçer 16. Su boaltma vanası sensörü 41


4.8.1 Hidrolik bloun bakımı Ariston tarafından tasarlanan yeni hidrolik blok tüm ana parçalara önden eriimi ve bunların aletsiz olarak sökülmesini salar. Bu özellikler bakım sürelerini büyük ölçüde düürür. PARÇA

ÇARPICI ÖZELLK

AVANTAJLARI

Su boaltma vanası

Cihazın içindedir ve dıarıdan eriilebilir

Cihazın açılıp tüm devrenin boaltılmasına gerek kalmadıı için içilik süreleri azalır

Isıtma dönü filtresi

Hidrolik gruba monte edilmitir

Temizlik ilemleri sırasında önden eriim sayesinde içilik süreleri azalır

Souk su giri filtresi

Hidrolik gruba monte edilmitir

Temizlik ilemleri sırasında önden eriim sayesinde içilik süreleri azalır

Isıtma sıcaklıı sensörleri

Kontak tipi

Cihazın boaltılmasına gerek kalmadan deitirilebildii için bakım içilii süreleri büyük ölçüde azalır

3 yollu motorlu vana kafası

Klips girili

Cihazın boaltılmasına gerek kalmadan deitirilebildii için bakım içilii süreleri büyük ölçüde azalır

Otomatik by-pass

Hidrolik gruba monte edilmitir ve önden eriilebilir

Kolay eriim içilik sürelerini azaltır

3 bar Emniyet valfi

Hidrolik gruba monte edilmitir ve önden eriilebilir

Kolay eriim ile içilik sürelerini azaltır

Youma modülü üzerine Monte edilmitir.

Hava tahliyesini kolaylatırarak bakım süresini kısaltır.

42


4.9 BRÜLÖR GRUBU

AÇIKLAMALAR 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Primer izotermik eanjör Termik ısı alı verili inox sarımlar Silindrik brülör Alev algılama elektrodu Hava emi susturucusu Youma sifonu

7. 8. 9. 10. 11. 12.

43

Youma sifonu kontrol kapaı Gaz borusu Gaz valfi Fan Ateleme elektrodları Ateleyici trafo


4.9.1 Temiz hava giri/atık gaz çıkı boru balantıları

AÇIKLAMALAR 1. Temiz hava giri/atık gaz çıkı 3. Baca gazı analizi ölçüm noktası koaksiyel baca balantısı 2. Ayrı borulu baca sistemleri için temiz ı hava giri balantısı

44


5. KOMB KODLARI KODU

MODEL

BOYUTLARI

2665012

Genus Premium 24 NG(DG) 88(8(DG

770x400x315

3665013

Genus Premium 30 NG(DG)

770x400x385

3665014

Genus Premium 35 NG(DG)

770x400x385

45


6. AKSESUAR KODLARI 6.1. SICAKLIK KONTROL AKSESUARLARI AÇIKLAMA •

KOD

VER YOLU KARTI Tüm modülasyonlu cihazlara balanmasını

salar

2 YÜKSEK SICAKLIK BÖLGES ÇN “CLIPIN” KARTI ki yüksek sıcaklıklı bir ısıtma sistemini yönetmek için kullanılır

KARITIRICI VALFL “CLIP-IN” KARTI Sıcak kullanım suyu için kullanılır

3318229

3318242

3318249

KARITIRICI VALFL GÜNE PANEL “CLIPIN KARTI” Sıcak kullanım suyu için kullanılır

1 YÜKSEK + 1 DÜÜK SICAKLIK BÖLGES ÇN “CLIP-IN” KARTI 1 yüksek + 1 düük sıcaklık bölgesinden oluan bir ısıtma sistemini yönetmek için kullanılır

VER YOLU TAKILABLR MODEM E@SY KARTI Tüm modülasyonlu cihazlara balanmasını salar(E@sy'nin etkinletirilmesi) (talya’da geçerlidir)

CLIP-OUT

3318250

3318251

---

3318244

46


AÇIKLAMA

KOD

ÇOKLU BÖLGE YÖNETM MODÜLÜ (1 yüksek + 1 düük sıcaklık bölgesi)

---

ÇOKLU BÖLGE YÖNETM MODÜLÜ (1 yüksek + 2 düük sıcaklık bölgesi)

---

YÖNETM MODÜLÜ ISITMA SSTEM (1 yüksek sıcaklık bölgesi)

---

YÖNETM DEVRELER MODÜLÜ

---

TERMOSTATK VALFL GÜNE PANEL KT

---

ELEKTRONK VALFL GÜNE PANEL KT

---

LAVE GENLEME TANKI KT

---

47


6.2

KABLOLU SICAKLIK KONTROL AKSESUARLARI

AÇIKLAMA

KOD

UZAKTAN KUMANDA Modülasyonlu- kablolu (RCw) Kombinin tüm fonksiyonlarının yönetimini salar, arıza kodlarını gösterir ve 2 ısıtma bölgesini yönetir.

3318230

ODA SENSÖRÜ Modülasyonlu-kablolu (RSw) Isıtma sistemi modunun seçilmesini ve oda sıcaklıının ayarlanmasını salar.

3318231

DI ORTAM SENSÖRÜ Kablolu (ESw) Dı ortam sıcaklıının ölçülmesini salar.

3318232

ODA TERMOSTATI Açma/kapama - kablolu (RTw) Oda sıcaklıının kontrol edilmesini salar.

3318238

ZAMAN SAATL TERMOSTAT(KRONOTERMOSTAT) Açma/kapama - kablolu (CTw) Oda sıcaklıının istenen zaman ayarlarına göre kontrol edilmesini salar.

48

3318239


6.3. KABLOSUZ SICAKLIK KONTROL AKSESUARLARI

AÇIKLAMA

KOD

UZAKTAN KUMANDA Modülasyonlu-kablosuz(RCWs) Kombinin tüm fonksiyonlarının yönetimi salar, arıza kodlarını gösterir ve 2 ısıtma sistemi bölgesini yönetir.

3318234

ODA SENSÖRÜ Modülasyonlu-kablosuz (RSws) Isıtma sistemi modunun seçilmesini, oda sıcaklıının ayarlanmasını ve gösterilmesini salar.

3318235

DI ORTAM SENSÖRÜ Kablosuz (ESws) Dı ortam sıcaklıının ölçülmesini salar. Bir entegre fotovoltaik panel tarafından verilir.

3318236

SNYAL TEKRARLAYICI Kablosuz (RPws) Uzaklıın çok fazla olduu yerlerde kombi ile uzaktan kumanda arasında iletiimi salar.

3318237

ZAMAN SAATL TERMOSTAT(KRONOTERMOSTAT) Açma/kapama-kablosuz (CTws) Oda sıcaklıının istenen zaman ayarlarına göre kontrol edilmesini salar.

49

3318241


AÇIKLAMA

KOD

SNYAL ALICI Modülasyonlu cihazlar için (RMws) Modülasyonlu kablosuz cihazlardan gönderilen sinyallerin alınmasını salar.

3318233

SNYAL ALICI Zaman Saatli Termostat (Kronotermostat) için (Rws) Kablosuz açma/kapama cihazlardan gelen sinyallerin alınmasını salar.

3318240

6.4. GAZ DÖNÜÜM KTLER KOMB

GAZ TP

PAZAR

KOD

GENUS PREMIUM 24

LPG

3678345

GENUS PREMIUM 30-35

LPG

3678346

50


6.5

HDROLK AKSESUARLAR (OPSYONEL)

AÇIKLAMA

KOD

MONTAJ KT Duvar içine montaj için çıkı ve dönü boruları. PAZAR: SWE, EAA

3318222

2 VANALI MONTAJ KT Duvarın içine montaj için çıkı, dönü ve gaz boruları, gaz ve souk su giri vanaları. PAZAR: SWE, EAA

SADECE ISITMA BALANTI KT Çıkı, geri dönü boruları ve vanalar.

3318224

3318225

UNIVERSAL DETRME KT Gaz ve souk giri vanaları, paslanmaz çelik, esnek balantı boruları, gaz ve souk su giri PAZAR: SWE, EAA

3318227

4 VANALI MONTA KT Duvar içine montaj için ısıtma sistemi çıkı-dönü boruları, souk su giri, sıcak su ve gaz boruları. PAZAR: SWE, EAA

3318228

51


AÇIKLAMA

“BARRETTE” KT ÇN (duvar içi) YEN MONTAJ BORULARI Duvarın içine montaj için çıkı ve dönü boruları.

“BARRETTE” KT ÇN (duvar dıı) YEN MONTAJ BORULAR

KOD

3318223

1202020

“BARRETTE” KT ÇN (duvar dıı) BORULAR PAZAR: FR

3318256

“BARRETTE” KT ÇN (duvar dıı) BORU KT PAZAR: BE

3318257

BASINÇ GÖSTERGES

----

“Y” FLTRE

----

52


6.6

AKSESUARLAR

AÇIKLAMA KARTON-PLASTK ABLON KT 5 adet PAZAR: IT

KOD

3318245

“PROFESYONEL” ABLON KT Katlanabilir metal ablon, hidrolik kitler, askı konsolu ve baca gazı boru balantıları için talimatlar, taıma çantası. PAZAR: IT

HDROLK BALANTI KAPAI L=40 cm

3318246

3318259

PAZAR: IT

HDROLK BALANTI KAPAI L=40x38.5 cm

3318260

PAZAR: IT

53


7

TEKNK VERLER

Öze llikler

Model ismi

GENUS PREMIUM 24

GENUS PREMIUM 30

22,0/5,5

25,2/5,8

31,0/7,0

Emisyonlar

Verimlilik

CE Sertifikası Cihazın tipi

Youmalı

Maks/min anma ısı çıkıı (60/80°C) (Hi)

kW

Maks/min anma ısı çıkıı (60/80°C) (Hs) Kullanım suyu modu maks/min ısı çıkıı (60/80°C) (Hi) Kullanım suyu modu maks/min ısı çıkıı (60/80°C) (Hs) Maks/min Isıtma sistemi gücü (60/80°C) Maks/min kullanım suyu gücü Yanma verimi (baca gazlarında) Anma ısı çıkıında verimlilik (60/80°C) Hi/Hs Anma ısı çıkıında verimlilik (30/50°C) (Youma) Hi/Hs 30°C ‘da%30 verimlilik (youma) Hi/Hs 47°C ‘da %30 verimlilik Hi/Hs Minimumda verimllik Hi/Hs Verim yıldızı sayısı (92/42/EEC Yönetmelii) Sedbuk Sınıfı Gövdede maksimum ısı kaybı(*T=50°C) Brülör yanarken baca gazı çıkıında ısı kaybı Brülör kapalıyken baca gazı çıkıında ısı kaybı

kW kW kW kW kW % % % % % % adet sınıf % % %

24,4/6,1 25,0/5,5 27,7/6,1 21,0/5,0 25,0/5,0 98,0 97,5/87,8 107,0/96,3 107,0/96,3 101,0/90,9 95,0/85,5 4 A 0,5 2 0,2

28,0/6,5 30,0/6,5 33,3/7,2 27,0/6,0 30,0/6,0 98,0 97,5/87,8 107,0/96,3 107,0/96,3 99,0/89,1 95,0/85,5 4 A 0,5 2 0,2

34,4/7,8 34,5/7,0 38,3/7,8 30,0/6,0 35,0/6,0 98,0 97,5/87,8 107,0/96,3 107,0/96,3 99,0/89,1 95,0/85,5 4 A 0,5 2 0,2

Atık gaz Minimum çeki NOx Sınıfı Baca gazı sıcaklıı (G20) CO2 (G20) CO (O2 %0) O2 (G20) Maks. baca gazı çıkıı (G20) Hava fazlalıı

Pa Pa class °C % ppm % kg/h %

88 5 65,0 9,0 100 4,5 11,4 1,27

105 5 65,0 9,0 100 4,5 13,7 1,27

110 5 65,0 9,0 100 4,5 15,2 1,27

mCE/ l/h

1,8/950

0,7/6160

2,1/1290

bar bar l bar litre °C °C

0,25 0,7 125/400 3 8 85/35 50/20

0,25 0,7 125/400 3 8 85/35 50/20

0,25 0,7 125/400 3 8 85/35 50/20

°C litre/dk litre/dk litre/dk litre/dk adet litre/dk bar

60/36 12 14,4 10,3 3 1,6 10/0,3

60/36 15 18 12,8 3 1,6 10/0,3

60/36 16,7 20,0 14,3 3 1,6 10/0,3

Kullanım suyu sistemi

Isıtma sistemi

Su tarafı yük kayıpları (maks) T =20°C Min. Çalıma basıncı Genleme tankı ön yükleme basıncı 75°C/ 35°C ısıtma sisteminde maksimum su kapasitesi Isıtma sistemi maks. basıncı Genleme tankı kapasitesi Maks/min ısıtma sıcaklıı (yüksek sıcaklık için) Maks/min ısıtma sıcaklıı (düük sıcaklık için) Maks./min kullanım suyu sıcaklıı Kullanım suyu spesifik çıkıı (10 dk T=30°C ile) Kullanım suyu çıkı kapasitesi (10 dk T =30°C ile) sadece Kullanım suyu miktarı (T =25°C) Kullanım suyu miktarı (T=35°C) Konfor performansı yıldızı(EN13203) Minimum akı miktarı Maks/min kullanım suyu basıncı

Elektrik sel çevre verileri

artla Maksimum youma suyu miktarı r Youma PH derecesi Besleme voltajı/frekansı

Aırl ık ve boy utlar

GENUS PREMIUM 35

l/h

2,4

3,15

3,15

ph V/Hz

2,6

2,6 230/50

2,6

Toplam güç tüketimi Minimum çalıma sıcaklıı Elektrik sistemi koruma sınıfı Aırlık

W °C IP kg

120 5 IPX4D 32

Boyutlar (Gx Y x D)

mm

770/400/315

54

130 5 IPX4D 35

150 5 IPX4D 35,5

770/4 00/385


7.1

SERTFKALAR

55


8 REKABET ANALZ Ürünümüz sektördeki benzer rakip ürünleriyle karılatırılmıtır. Sonuç aaıdaki gibidir: + daha iyidir

Bizim ürünler

= aynıdır - daha kötüdür

Rakip Ürünler

8.1 KONFOR VE TASARRUF

IMMERGAS Superior

RIELLO Family

AUTO FONKSYONU

ENTEGRE PROGRAMLAYICI

++

++

Rakip üründe bulunmamaktad ır

Rakip üründe bu fonksiyon bulunmamaktadır

SAUNER DUVAL Isofast

VAILLANT Atmoturbo BLOCK PLUS

= + Rakip ürün MEMORY sistemini kullanıyor

++

=

Rakip üründe bu fonksiyon bulunmamaktadır

her iki ürün de ***, rakip ürününün mini depolu bir modeli var.

++

=

Rakip üründe bu fonksiyon bulunmamaktadır

her iki ürün de ***, rakip ürününün birinci devre için mini depolu bir modeli de var.

++

+

=

Rakip üründe bulunmamaktad ır

Rakip üründe bu fonksiyon bulunmamaktadır

her iki ürün de ***, rakip ürününün birincil devre için mini depolu bir modeli de var.

+

++ Rakip üründe bulunmamaktad ır

BAXI Luna Max

her iki ürün de ***, ama rakip üründe bir mini depo ve entegre karıtırma valfi var

Rakip ürün ***, ve gelimi bir Comfort fonksiyonuna sahip (Refah tuu). Yalnız bir model mini depo ile donatılmı.

Rakip ürün S.A.R.A sistemi ve S.A.R.A BOOSTER ile donatılmı. FERROLI New Elite

=

+ Rakip ürün MEMORY sistemi ile donatılmı

BERETTA Exclusive

SICAK SU KONFORU

AKUSTK KONFOR

+ bizim ürünümüzün her modelinde modülasyonlu fana ilave olarak, bir de modülasyonlu sirkülasyon pompası var

+ bizim ürünümüzün her modelinde modülasyonlu fana ilave olarak, bir de modülasyonlu sirkülasyon pompası var

+ bizim ürünümüzün her modelinde modülasyonlu fana ilave olarak, bir de modülasyonlu sirkülasyon pompası var

+ bizim ürünümüzün her modelinde modülasyonlu fana ilave olarak, bir de modülasyonlu sirkülasyon pompası var

+

+

+

Rakip ürün, BOOST sistemi ile donatılmı

Rakip üründe bu fonksiyon bulunmamaktadır

++

++

Rakip üründe bulunmamak tadır

Rakip üründe bu fonksiyon bulunmamaktadır

Her iki ürün de ***, rakip ürün bir entegre mini depoya ve ezamanlı ısıtma ve sıcak su olanaına, ve ayrıca az su tüketimlerinde su ısıtma tekrarlamalarını gidermek için bir H-MOD sistemine sahip.

= Her iki ürün de ***. Rakip üründe daha büyük bir sıcak su eanjörü var.

56

bizim ürünümüzün her modelinde modülasyonlu fana ilave olarak, bir de modülasyonlu sirkülasyon pompası var

+ bizim ürünümüzün her modelinde modülasyonlu fana ilave olarak, bir de modülasyonlu sirkülasyon pompası var.

= Her iki üründe de bir modülasyonlu fan ve sirkülasyon pompası var.


8.2 ÇOK FONKSYONLU DJTAL GÖSTERGE

LCD EKRAN

IMMERGAS Superior

RIELLO Family

BERETTA Exclusive

FERROLI New Elite

BAXI Luna Max

SAUNER DUVAL Isofast

VAILLANT Atmoturbo BLOCK PLUS

INFO TUU

SSTEMN DOLDURULMASI

++ Bizim ekranımızda son kullanıcıya, montajcıya ve yetkili servise kombinin kullanımını kolaylatıran bir çok bilgiler vardır. Arkadan aydınlatmalı bir ekrandır.

++

++

Rakip üründe mevcut deildir.

Rakip üründe mevcut deildir.

+ Bizim ekranımızda son kullanıcıya, montajcıya ve yetkili servise kombinin kullanımını kolaylatıran bir çok bilgiler vardır. Arkadan aydınlatmalı bir ekrandır.

+

=

Riello fonksiyonu bizim ürünümüzden daha az bilgi salamaktadır.

her iki üründe de çok fonksiyonlu dijital gösterge üzerinde tu mevcuttur.

+ Bizim ekranımızda son kullanıcıya, montajcıya ve yetkili servise kombinin kullanımını kolaylatıran bir çok bilgiler vardır. Arkadan aydınlatmalı bir ekrandır.

+

=

Baretta fonksiyonu bizim ürünümüzden daha az bilgi salamaktadır.

her iki üründe de çok fonksiyonlu dijital gösterge üzerinde tu mevcuttur..

+ Bizim ekranımızda son kullanıcıya, montajcıya ve yetkili servise kombinin kullanımını kolaylatıran bir çok bilgiler vardır. Arkadan aydınlatmalı bir ekrandır.

++ Rakip üründe bu ilev mevcut deildir.

++ her iki üründe de çok fonksiyonlu dijital gösterge üzerinde tu mevcuttur.

+ Rakip üründe bu fonksiyon mevcut deildir.

++

++

Rakip üründe mevcut deildir.

Rakip üründe mevcut deildir.

+ Bizim ekranımızda son kullanıcıya, montajcıya ve yetkili servise kombinin kullanımını kolaylatıran bir çok bilgiler vardır. Arkadan aydınlatmalı bir ekrandır.

Uzaktan kumandalı programlayıcı standart olarak mevcuttur.

++ Rakip üründe mevcut deildir.

++ Bizim ekranımızda son kullanıcıya, montajcıya ve yetkili servise kombinin kullanımını kolaylatıran bir çok bilgiler vardır. Arkadan aydınlatmalı bir ekrandır.

++

=

Rakip üründe mevcut deildir .

Rakip üründe mevcut deildir.

57


8.3 MONTAJ ve SERVS MONTAJ ESNEKL

IMMERGAS Superior

RIELLO Family

BERETTA Exclusive

FERROLI New Elite

BAXI Luna Max

++ hidrolik balantılar ile koaksiyel baca gazı çıkıı arasında daha az mesafe (bizimki830mm onlarınki 895mm) ve elektrik balantılarına cihazın dıından ulaılabiliyor.

+ hidrolik balantılar ile koaksiyel baca gazı çıkıı arasında daha az mesafe (bizimki 830mm onlarınki 838mm (plakalı eanjörlü model) ve 909mm (mini depolu model) ve elektrik balantılarına cihazın dıından ulaılabiliyor.

+ hidrolik balantılar ile koaksiyel baca gazı çıkıı arasında daha az mesafe (bizimki830mm onlarınki 838mm(plakalı eanjörlü model) ve 909mm (mini depolu model) ve elektrik balantılarına cihazın dıından ulaılabiliyor

+ hidrolik balantılar ile koaksiyel baca gazı çıkıı arasında daha az mesafe (bizimki830mm onlarınki 860mm) ve elektrik balantılarına cihazın dıından ulaılabiliyor.

+ hidrolik balantılar ile koaksiyel baca gazı çıkıı arasında daha az mesafe (bizimki830mm onlarınki 898mm) ve elektrik balantılarına cihazın dıından ulaılabiliyor.

SAUN ER DUVAL Isofast

VAILLANT Atmoturbo BLOCK PLUS

BAKIM

ARIZA TESPT

+ rakip ürünün bakımı daha karmaık ve daha uzun zaman gerektiriyor.

+ rakip ürünün bakımı daha karmaık ve daha uzun zaman gerektiriyor.

+ rakip ürünün bakımı daha karmaık ve daha uzun zaman gerektiriyor.

+ rakip ürünün bakımı daha karmaık ve daha uzun zaman gerektiriyor.

+ rakip ürünün bakımı daha karmaık ve daha uzun zaman gerektiriyor.

DI KONTROLLER ÇN KURULUM

++

+

bizim ekranımız, kodun dıında arıza tanımını ve Ariston yetkili servisin telefonunu da (girilmi ise) göstermektedir.

Elektronik kart iki ısıtma bölgesine, güne paneline kumanda edebilir ve kumanda panelimizin içine E@sy takılabilir; E-BUS ve kablosuz kontrol üniteleri kumanda edilebilir.

++

+

bizim ekranımız, kodun dıında arıza tanımını ve Ariston yetkili servisin telefonunu da (girilmi ise) göstermektedir.

Elektronik kart iki ısıtma bölgesine, güne paneline kumanda edebilir ve kumanda panelimizin içine E@sy takılabilir; E-BUS ve kablosuz kontrol üniteleri kumanda edilebilir.

++

+

bizim ekranımız, kodun dıında arıza tanımını ve Ariston yetkili servisin telefonunu da (girilmi ise) göstermektedir.

Elektronik kart iki ısıtma bölgesine, güne paneline kumanda edebilir ve kumanda panelimizin içine E@sy takılabilir; E-BUS ve kablosuz kontrol üniteleri kumanda edilebilir.

++

+

bizim ekranımız, kodun dıında arıza tanımını ve Ariston yetkili servisin telefonunu da (girilmi ise) göstermektedir.

Elektronik kart iki ısıtma bölgesine, güne paneline kumanda edebilir ve kumanda panelimizin içine E@sy takılabilir; E-BUS ve kablosuz kontrol üniteleri kumanda edilebilir.

++

+

bizim ekranımız, kodun dıında arıza tanımını ve Ariston yetkili servisin telefonunu da (girilmi ise) göstermektedir.

Elektronik kart iki ısıtma bölgesine, güne paneline kumanda edebilir ve kumanda panelimizin içine E@sy takılabilir; E-BUS ve kablosuz kontrol üniteleri kumanda edilebilir.

+

+

++

+

hidrolik balantılar ile koaksiyel baca gazı çıkıı arasında daha az mesafe (bizimki830mm onlarınki 935mm) ve elektrik balantılarına cihazın dıından ulaılabiliyor.

rakip ürünün bakımı daha karmaık ve daha uzun zaman gerektiriyor.

bizim ekranımız, kodun dıında arıza tanımını ve Ariston yetkili servisin telefonunu da (girilmi ise) göstermektedir.

Elektronik kart iki ısıtma bölgesine, güne paneline kumanda edebilir ve kumanda panelimizin içine E@sy takılabilir; E-BUS ve kablosuz kontrol üniteleri kumanda edilebilir.

++

+

=

bizim ekranımız, kodun dıında arıza tanımını ve Ariston yetkili servisin telefonunu da (girilmi ise) göstermektedir.

Elektronik kart iki ısıtma bölgesine, güne paneline kumanda edebilir ve kumanda panelimizin içine E@sy takılabilir; E-BUS ve kablosuz kontrol üniteleri kumanda edilebilir.

hidrolik balantılar ile koaksiyel baca gazı çıkıı arasında daha az mesafe (bizimki 830mm onlarınki 902mm) ve elektrik balantılarına cihazın dıından ulaılabiliyor.

rakip ürünün bakımı bizim parametrelerimiz ile aynı.

58

Genus premium kullanim klavuzu  

www.enuygunkombi.com