Page 1

Therm 8000S WTD27 AME

Montaj ve Kullanma Kılavuzu

6 720 649 726 (2011/07) TR

Cihaz monte etmeden önce montaj ve kullanma k lavuzunu okuyun! Montaj ve kullanma knlavuzundaki emniyet uyarnlarnnn dikkate alnn! Montajn yaplacağ yer, yeterli havalandrmaya sahip olmaldr!

Cihaz n montaj sadece yetkili bayi taraf ndan yap lmal d r!


2 | İçindekiler

İçindekiler 1

Emniyetle İlgili Bilgiler ve Sembol Açıklamaları . . . . . . . . 3 1.1 1.2

2

Cihazla ilgili Bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Amacına Uygun Kullanım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 AB Tip Uygunluk Beyanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Tiplere genel bakış . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Teslimat kapsamı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Özel aksesuar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6 Cihaz tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 Ölçüler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8 Cihaz yapısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9 Devre şeması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10 Teknik veriler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11 Fonksiyon açıklaması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 4 4 4 4 4 4 5 6 7 8 9

3

Yönetmelikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

4

Kullanım 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12

5

6

Hava/Atık Gaz Aksesuarlarının (Aksesuar Ø 80 mm ve Ø 80/125 mm) Monte Edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 6.1 Hava/Atık gaz aksesuarı (çaplar mm olarak belirtilmiştir) . . . . . . . . . . . . . 23 6.2 Sembollerin Açıklaması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 6.3 Uygulanabilir Atık Gaz Tahliye Türleri . . . . . . . . 25

7

Elektrik bağlantısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 7.1 Cihazın Bağlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 7.2 Elektrik kablosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 7.3 Kontrol elemanındaki sigortaların yerleşim düzeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

8

Cihazın ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 8.1 Fabrika ayarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 8.2 Gaz Basıncının Ölçülmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 8.3 Gaz-Hava Oranının (CO2) Ayarlanması . . . . . . . 30 8.4 Servis işletmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 8.5 Görüntüleme modunun çağrılması . . . . . . . . . . 34 8.6 Fan devir sayısını uyarlamak için boru uzunluklarının hesaplanması . . . . . . . . . . . 35

9

Bakım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1 Periyodik Bakımlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Kontrol elemanındaki sigortaları kontrol edin . 9.3 Yoğuşma ünitesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4 Bakımdan sonra işletmeye alma . . . . . . . . . . . .

10

Arızalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 10.1 Arıza/Nedeni/Giderilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

11

Cihaz yapısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

12

Çevre Koruma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

13

Tip Onayı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

14

Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Sembol Açıklamaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Emniyet uyarıları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

......................................... 9 Ekrandaki Semboller ve Göstergeler . . . . . . . . . . 9 Cihaz İşletmeye Alınmadan Önce . . . . . . . . . . . . 10 Cihazın Açılıp Kapatılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Su çıkış sıcaklığının ayarlanması . . . . . . . . . . . . . 11 İşletime alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Uzaktan kumandanın etkinleştirilmesi (Aksesuar no. 7 709 003 756) . . . . . . . . . . . . . 12 Uzaktan Kumanda Kullanılması (Aksesuar no. 7 709 003 756) . . . . . . . . . . . . . 12 Sıcaklık değerlerinin "Program tuşu" ile kaydedilmesi ve gösterilmesi . . . . . . . . . . . . . . . 13 Öncelik Fonksiyonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Cihazın Boşaltılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Arızaların Gösterilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Cihazın Kilitlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5.1 Önemli uyarılar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 5.2 Kurulum Yerinin Seçilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 5.3 Asgari mesafeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5.4 Askı Sacının Monte Edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5.5 Cihazın Montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5.6 Su Bağlantısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 5.7 Yoğuşma Suyu Kabının Bağlanması . . . . . . . . . . 18 5.8 Gaz Bağlantısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5.9 Hava/Atık Gaz Bağlantı Ağzının Monte Edilmesi 20 5.10 Yoğuşma Suyu Kabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

6 720 649 726 (2011/07)

37 38 39 39 41


Emniyetle İlgili Bilgiler ve Sembol Açıklamaları | 3

1

Emniyetle İlgili Bilgiler ve Sembol Açıklamaları

1.1 Sembol Açıklamaları Tavsiyeler

Gaz vanasını kapatın. Pencereleri açın. Elektrik anahtarlarına basmayın. Açık alevleri söndürün. Binanın dışından gaz dağıtım kurumunu veya yetkili tesisat firmasını arayın.

Elektriğin neden olduğu tehlikelerde, ikaz üçgeninin içindeki ünlem işareti yerine bir yıldırım sembolü bulunmaktadır.

Yerleşim ve Tadilat

İnsanlar için tehlikelerin veya maddi hasar tehlikesinin söz konusu olmadığı önemli bilgiler yanda gösterilen sembol ile belirtilmektedir. Metnin altında ve üstünde bulunan çizgilerle sınırlandırılmışlardır. Diğer semboller Sembol

Anlamı

Adım

Doküman içinde başka yerlere veya başka dokümanlara yönlendirme Sayma/liste maddesi

Tab. 1

▶ ▶ ▶ ▶ ▶

Atık gaz kokusu alındığında:

Önemli Bilgiler

Gaz kokusu alındığında:

Metinde yer alan güvenlik uyarıları gri renkte arka plana sahip bir ikaz üçgeni ile belirtilmekte ve bir çerçeve içinde yer almaktadır.

Bir güvenlik uyarısının başlangıcındaki uyarı sözcükleri, hasarların önlenmesine yönelik tedbirlere uyulmaması halinde ortaya çıkabilecek tehlikelerin türlerini ve ağırlıklarını belirtmektedir. • UYARI: Hasarların oluşabileceğini gösterir. • DİKKAT: İnsanlar için hafiften orta ağırlığa kadar yaralanmaların meydana gelebileceğini gösterir. • İKAZ: Ağır yaralanmaların meydana gelebileceğini gösterir. • TEHLİKE: Ölümcül ağır yaralanmaların meydana gelebileceğini gösterir.

1.2 Emniyet uyarıları

Sayma/liste maddesi (2. seviye)

▶ Cihazı kapatın (sayfa 11). ▶ Pencere ve kapıları açın. ▶ Yetkili bir tesisatçıyı çağırın.

▶ Cihazın yerleşimi ve tadilat işleri sadece yetkili bir bayi tarafından yapılmalıdır. ▶ Atık gaz tahliye eden parçaları değiştirilmemelidir. ▶ Hava sirkülasyonu için olan açıklığı kapatmayın veya küçültmeyin. Bakım ▶ Cihazın bakımı yetkili servis tarafından yapılmalıdır. ▶ Kullanıcı, cihazda periyodik olarak teknik kontrol ve bakım yapılmasını sağlamalıdır. ▶ Cihaza yıllık olarak bakım yapılmalıdır. ▶ Sadece orijinal yedek parçalar kullanın. Patlayıcı ve Kolay Tutuşabilen Materyaller ▶ Kolay tutuşabilen materyalleri (kağıt, tiner, boya, v.s) cihazın yakınında kullanmayın ve depolamayın. Yanma havası / Oda havası ▶ Korozyonu önlemek için yanma havasında/oda havasında aşındırıcı maddeler (örn. klor ve flor bileşenleri ihtiva eden halojenik hidrokarbonlar) bulunmamasını sağlayın . Kullanıcının Bilgilendirilmesi ▶ Müşteriyi cihazın çalışma prensibi ve kullanımı hakkında bilgilendirin. ▶ Müşteri, cihazda değişiklik veya bakım yapmaması gerektiği hususunda uyarılmalıdır. ▶ Kullanım hataları, yaralanmalara ve/veya maddi hasarlara neden olabilir. - Çocukların bu cihazı denetimsiz olarak kullanmamaları veya oynamamaları için gerekli önlemleri alın. - Cihaza, sadece talimatlara uygun olarak kullanabilecek kişilerin erişebilmesini sağlayın. Çocukların bu cihazı denetimsiz olarak kullanmamaları veya oynamamaları için gerekli önlemler alınmalıdır. ▶ Dış sacı, gerektiğinde yumuşak bir bezle temizleyin.

6 720 649 726 (2011/07)


4 | Cihazla ilgili Bilgiler

2

Cihazla ilgili Bilgiler

2.1 Amacına Uygun Kullanım Cihaz, sadece evsel veya ticari kullanım için sıcak su hazırlamak amacıyla kullanılmalıdır.

• Kaskad işletimine yönelik aksesuarlar – No. 7 736 500 272 • Uzaktan kumanda – No. 7 709 003 756

2.2 AB Tip Uygunluk Beyanı Bu cihazı, Avrupa Birliği'nin 90/396/AET, 73/23/AET, 89/ 336/AET sayılı yönetmeliklerine ve AB Tip Onay Belgesi'nde tarif edilen tipe uygundur.

Tip

WTD27 AME

Kategori

II2H3B/P

Türü

B23*, C13, C33, C43, C53, C83

Tab. 2 [*]

Sadece ticari amaçlı olarak

2.3 Tiplere genel bakış

WTD27

A

M

E

Tab. 3 [W] [T] [D] [27] [A] [M] [E] [23] [30] [S]

Gazlı şofben Termostat kontrollü LCD ekran Debi kapasitesi (l/dk.) Taze hava kamarasi Fan takviyeli atik gaz tahliyesi Otomatik ateşleme Doğalgaz H için LPG (Bütan/Propan) için Özel numara (ülkeye göre)

2.4 Teslimat kapsamı • Gazlı şofben • Duvara tespit malzemesi • Cihaza ait dokümanlar

2.5 Özel aksesuar • Gaz dönüşüm setleri – No. 8 719 002 460 0 • Taze hava/Atık gaz aksesuarları – No. 7 709 003 733 • Donma koruması – No. 7 709 003 709 6 720 649 726 (2011/07)

23

30

S..

2.6 Cihaz tanımı • Duvar montajına yönelik cihaz • Güçlü, kompakt yapıya sahip, düşük NOx emisyonlu, ön karışımlı Ceramat brülör • Sabit bir gaz-hava oranı için modülasyonlu gaz armatürü • Arkadan aydınlatmalı ekran • Gerçek zamanlı arıza tespiti • Kolayca arıza tespiti ve onarım yapmak için hata kodları • Elektronik ateşleme • Motorlu vana: – Soğuk su için sıcaklık sensörü – Debi ölçer • Cihazın su çıkış sıcaklık sensörü • Emniyet tertibatları: – İyonizasyon aracılığıyla alev algılama – Atık gaz resirkülasyon sıcaklık sensörü – Gidis suyu sıcaklık sensörü – Taze hava kamarasındaki limit termostat – İç gövdenin limit termostat • Elektrik bağlantısı: 230 V, 50 Hz • IP X4 (sıçrayan suya karşı korumalı)


Cihazla ilgili Bilgiler | 5

70

160

2.7 Ölçüler

166 52

131 285,8 131

452

6

406

1

705

775

230

2

5

4

3

140

131

140

7

6720608948-14.2Av

Res. 1 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Dış sac Kumanda paneli Soğuk su girişi: Ø 3/4“ Gaz bağlantısı: Ø 3/4“ Sıcak su çıkışı: Ø 3/4“ Askı sacı Yoğuşma suyu çıkışı Ø 32 mm

6 720 649 726 (2011/07)


6 | Cihazla ilgili Bilgiler

2.8 Cihaz yapısı

6 7

1

8 9 2

10 11

3

12 13 14 15

4

16 17

5

18 6720608948-06.1AL

Res. 2 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Hava bağlantı ağzı (teslimat kapsamına dahil değildir). Yoğuşma eşanjörü(sekonder eşanjör) Primer eşanjör Pre-mix fan Kontrol ünitesi Atık gaz aksesuarı (teslimat kapsamına dahil değildir) Taze hava kamarasındaki limit termostat CO2 için ölçüm ağzı Atık gaz sıcaklık sınırlayıcısı

6 720 649 726 (2011/07)

[10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

Limit termostat Kontrol camı Ateşleme elektrodu Sıcaklık emniyet sensörü Kontrol elektrodu Fan Taze hava kamarasındaki manometre Gaz armatürü Kumanda paneli


Cihazla ilgili Bilgiler | 7

2.9 Devre şeması 16 L N

15

13

M

M

12 M

E

T=90°C

11

PS

20

10 T=104°C

19

9 T=110°C

8 FS

18

7 6

5

4

3 2 1

17

16

21

14

...

1 20

...

JP2 JP7 JP5

1

JP8 JP6

22 6720608917-02.1AL

Res. 3 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [19] [20] [21] [22]

Devre şeması

Soğuk su girişindeki sıcaklık sensörü Sıcak su çıkışındaki sıcaklık sensörü Atık gaz resirkülasyonu sıcaklık sensörü Kaskad işletimi için bağlantı klemensi Kaskad işletimi için bağlantı klemensi İyonizasyon elektrodu Debi ölçer Taze hava kamarasındaki limit termostat Limit termostat 104 °C Gaz armatürü Atık gaz sıcaklık sensörü Motorlu vana Birincil fan Açma/Kapama tuşu İkincil fan Elektrik kablosu 230V Bağlantı klemensleri Koruyucu toprak iletkeni / Gövde Donma koruması seti için bağlantı Sigorta Sigorta

6 720 649 726 (2011/07)


8 | Cihazla ilgili Bilgiler

2.10 Teknik veriler Teknik veriler

Semboller

Birim

WTD27

Nominal ısıl güç

Pn

kW

47

Kapasite aralığı

Pmin

kW

Güç

lsıl güç aralığı

6 6 - 47

Max. ısıl yük

Qn

kW

48.4

Min. ısıl yük

Qmin

kW

6

Gaz ile ilgili veriler Gaz bağlantısı akış basıncı Doğalgaz H LPG (Bütan/Propan)

G20

mbar

20

G30/31

mbar

30

G20

m3/h

5.09

G30/31

kg/h

3.8

pw

bar

12

Tüketim* Doğalgaz H (Hi = 9,5 kWh/m3) LPG (Bütan/Propan) (Hi = 12,8 kWh/kg) Su ile ilgili veriler Müsaade edilen maks. işletme basıncı** Minimum işletme basıncı

bar

0.3

Devreye girme su miktarı

pwmin

l/dk.

1.9

Sıcaklık 25 °C yükseltildiğinde, maksimum su miktarı

l/dk.

27

Doğalgaz H

kg/h

81.8

LPG - Bütan/Propan

kg/h

69.1

DIN 4705 standardı uyarınca atık gaz değerleri Atık gaz kütlesel debisi

Atık gaz sıcaklığı Maksimum kapasitedeki atık gaz sıcaklığı

°C

60

Minimum kapasitedeki atık gaz sıcaklığı

°C

29

30 %'luk bir nominal ısıl yükteki verim

%

101

Nominal ısıl yükteki verim

%

97

Bağlantı gerilimi

V

230

Frekans

Hz

50

Maks. güç çekişi

W

116

Genel bilgiler

Koruma sınıfı

IP

X4D

Müsaade edilen oda sıcaklığı

°C

0 - 50

Ses basıncı seviyesi

db (A)

59

Verim

%

100

Ağırlık (ambalaj hariç)

kg

34

Tab. 4

6 720 649 726 (2011/07)


Yönetmelikler | 9

2.11 Fonksiyon açıklaması Sıcak su Gaz ve su vanalarını açın ve tüm bağlantıların sızdırmazlığını kontrol edin. Ana şaltere (Res. 4 , [1]) basın (Bölüm 4.3). Cihaz çalışmaya hazırdır. Sıcak su musluğu açıldığında, debi ölçer (Res. 2 , [2]), kontrol elemanına brülörü çalıştıracak olan bir sinyal gönderdir. • Fan çalışmaya başlar. • Aynı zamanda ateşleme gerçekleşir ve gaz armatürü açılır. • Brülör çalışmaya başlar. • Kontrol elektrotu alevi denetler. • Su çıkış sıcaklığı doğrudan su çıkış sıcaklık sensörü tarafından otomatik olarak denetlenir ve ayarlanmış olan sıcaklığa göre kontrol edilir.

olduğunda), ateşleme gecikmeli olarak gerçekleşebilir. Bu durum söz konusu olduğunda veya ateşleme denemesi çok uzun sürdüğünde, cihazın işletime alınması, emniyet tertibatları tarafından bloke edilir. Çok yüksek su çıkış sıcaklığı nedeniyle emniyet durması Kontrol elemanı, sıcak su hattındaki sıcaklık sensörü ve iç gövdedeki limit termostat aracılığıyla suyun sıcaklığını ölçer.NTC Aşırı ısınma durumda bir emniyet durması gerçekleşmektedir. Bir emniyet durmasından sonra tekrar işletime alınması Cihazı bir emniyet durmasından sonra tekrar işletime almak için: ▶ Reset tuşuna basın.

Emniyet durması Sabit emniyet zaman aralığı (35 sn.) içerisinde alev oluşmaz ise, bir emniyet durdurması gerçekleşir. Gaz besleme borusunda hava varsa (cihazın ilk işletime alınması sırasında veya cihaz uzun bir süre çalıştırılmamış

4

3

Yönetmelikler

EN26 sayılı standarda ve cihazın montajı ve atık gaz tahliyesi ile ilgili yerel yönetmeliklere uyulmalıdır.

Kullanım

Res. 4 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Açma/Kapatma tuşu Reset tuşu Program şalteri LCD ekran Sıcaklık arttırma tuşu/Programlama tuşu Sıcaklığı azaltma tuşu / Programlama tuşu LED

4.1 Ekrandaki Semboller ve Göstergeler Ekranı temizlemek için aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

6 720 649 726 (2011/07)


10 | Kullanım

Res. 5

Isıl güç (çıkış)

Res. 6

Sıcaklık

Res. 9

Alev algılama göstergesi

6720608920-31.1AL

Res. 10 Su giriş sıcaklığı, ayarlanmış olan sıcaklıktan 5 °C daha yüksek

Res. 7

Arıza Res. 11 Uzaktan kumanda etkin durumda

4.2 Cihaz İşletmeye Alınmadan Önce

Res. 8

Cihaz uzaktan kumanda üzerinden kilitlendi

UYARI: ▶ Şofben, ilk olarak yetkili servis tarafından işletmeye alınmalıdır. Bu kapsamda müşteri, cihazın sorunsuz bir şekilde çalıştırılması için gerekli tüm bilgileri edinmiş olmaktadır. ▶ Tip etiketinde belirtilen gaz türü ile şebekeden gelen gazın birbiri ile örtüşüp örtüşmediğini kontrol edin. ▶ Gaz vanasını açın.

6 720 649 726 (2011/07)


Kullanım | 11

Cihazın gaz bağlantılarını sızdırmazlık bakımından kontrol edin.

▶ Su musluğunu açın. Tesisatın sızdırmazlığını kontrol edin.

4.3 Cihazın Açılıp Kapatılması Açılması

Res. 13

▶ Açma/Kapatma tuşuna basın.

▶ Sıcaklığı ayarladıktan sonra sıcak su musluğunu açın. Cihazın kapasitesinde sürekli ayarlama yapılması nedeniyle, ayarlanmış olan su sıcaklığı sabit kalır.

4.5 İşletime alma Açma/Kapama tuşuna basılarak cihaz bekleme moduna alınır. ▶ Bir sıcak su musluğu açıldığında, brülör çalışmaya başlar. Ekranda sembolü gösterilir.

Res. 12 Kapama ▶ Açma/Kapatma tuşuna basın.

4.4 Su çıkış sıcaklığının ayarlanması Ekranda, ayarlanmış olan sıcaklık gösterilir.

6720608920-35.1AL

▶ İstenen sıcaklık ayarlanana kadar tuşuna basın.

+

tuşuna veya

Res. 14 Ekranda gösterilen sıcaklık, ayarlanmış olan sıcaklığa ulaşılıncaya kadar yanıp söner.

6 720 649 726 (2011/07)


12 | Kullanım

4.6 Uzaktan kumandanın etkinleştirilmesi (Aksesuar no. 7 709 003 756)

4.7 Uzaktan Kumanda Kullanılması (Aksesuar no. 7 709 003 756)

Sisteme tanıtma işlemi, ancak alıcı kart, yetkili servis tarafından kontrol elemanına monte edilmişse yapılabilir. Uzaktan kumandayı sisteme tanıtma işlemi cihaza yakın bir konumdan yapılmalıdır.

Bu cihazı, Avrupa Birliği'nin 1999/5/EG (R&TTE) sayılı yönetmeliklerine ve AB Tip Onay Belgesi'nde tarif edilen tipe uygundur.

Ön koşul: Sıcak su musluğu kapalı olmalıdır. Açma/Kapatma tuşu kapalı konumda (Res. 4 , [1]). ▶ Program tuşuna basın ve basılı tutun (Res. 4 , [3]), ana şalteri (Res. 4 , [1]) AÇIK konumuna getirin. Program tuşunu, ancak ekranda “188” sayısı belirdiğinde bırakın. Ekranda "P2" belirir. ▶ "P3" göstergesi belirene kadar tuşuna basın. ▶ Program tuşuna tekrar basın ve 1 saniye kadar basılı tutun. Ekranda bir sayı dizisi ve dönmekte olan bir rakam belirir. Buradaki numara, sisteme tanıtılan uzaktan kumanda içindir. Birinci uzaktan kumanda "1" numarası ile kaydedilir, ikincisi ise "2" numarası ile kaydedilir vs. ▶ Uzaktan kumandayı kontrol elemanının önünde tutun ve ve tuşuna aynı anada basın.

UYARI: ▶ Uzaktan kumanda, altta sıralanan ülkelerde kullanılabilir: İtalya, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, Türkiye, İspanya ve Portekiz. ▶ İstedğiniz sıcaklığı ayarlamak için basın.

veya

tuşuna

Res. 16 Sıcaklığın uzaktan kumanda aracılığıyla ayarlanması BİLGİ: Her cihaz için, her birinin erişim mesafesi 30 m olan en fazla 6 uzaktan kumanda programlanabilir.

Res. 15 Uzaktan kumandanın etkinleştirilmesi ▶ Ekranın yanıp sönmesi durana ve "00" göstergesi belirene kadar tuşları basılı tutun. ▶ Ana şalteri KAPALI konumuna getirin, Res. 4 [1]. Uzaktan kumanda şimdi etkindir. Şalteri AÇIK konumuna getirin; uzaktan kumanda artık kullanıma hazırdır.

6 720 649 726 (2011/07)

UYARI: ▶ Uzaktan kumandayı çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. Pillerin değiştirilmesi ▶ Uzaktan kumandanın arkasındaki iki vidayı çözün (tamamen söküp çıkartmayın). ▶ Gövdeyi açın. ▶ Boş pillerin yerine yenilerini takın. Kutupların doğru tarafta olmasına dikkat edin. ▶ Uzaktan kumandanın gövdesini tekrar yerine takın. Vidaların doğru sıkılmış olduğundan emin olun.


Kullanım | 13

UYARI: ▶ Uzaktan kumanda duştayken kullanılabilir, fakat suya daldırılmamalıdır. Pillerin kullanımı ile ilgili olarak alınması gereken önlemler • Pilleri ev çöpüne atmayın. Geri dönüşüm sistemine uygun şekilde dahil edilecek olan yerel toplama noktalarına teslim edin. • Boş pilleri tekrar kullanmayın. • Sadece belirtilen tipteki pilleri kullanın.

4.8 Sıcaklık değerlerinin "Program tuşu" ile kaydedilmesi ve gösterilmesi Cihazdaki ve uzaktan kumandadaki program tuşu, kaydedilmiş sıcaklıkları çağırmak ve sıcaklıkları kaydetmek için kullanılabilir. Sıcaklığın kaydedilmesi

▶ Program tuşuna basın. Ekranda daha önceden kaydedilmiş olan sıcaklık gösterilir. Bu sıcaklık, su çıkış sıcaklığı olarak ayarlanır.

4.9 Öncelik Fonksiyonu ÖNCELİK fonksiyonu, bir kullanıcının, başka bir kullanıcı tarafından ayarlanmış olan su sıcaklığını yanlışlıkla değiştirmesini önlemektedir. Öncelik fonksiyonu için ön ayarlı bir yetki listesi bulunmamaktadır. Önceliği, bir sıcaklık değerini ilk ayarlayan kişi alır (bkz. Bölüm 4.4). Diğer kullanıcıların göstergesinde sembolü belirir. Önceliğe sahip kullanıcı, önceki ayarı istediği zaman değiştirebilir. Diğer kullanıcılar ise önceliğe sahip kullanıcının yaptığı ayarları değiştiremez. Sistem, son su kullanımından 5 dakika sonra önceliği siler ve başlangıç durumuna geri döner. Öncelik alınması Öncelik ayarını her kullanıcı yapabilir. Bunun için aşağıda tarif edilen işlem adımlarının yapılması gereklidir: ▶ 5 saniye boyunca

Program

tuşuna veya

tuşuna basın.

Cihaz işletimde olduğu sürece öncelik ayarı değiştirilemez!

4.10 Cihazın Boşaltılması Donma tehlikesinde:

6720608920-32.1AL

Res. 17 Program tuşu ▶ İstenen sıcaklığı ayarlamak için tuşuna veya tuşuna basın. ▶ Sıcaklığı kaydetmek için program tuşuna basın ve 3 saniye boyunca basılı tutun. Sıcaklık, ekran göstergesinin yanıp sönmesi sona erdiğinde program tuşuna kaydedilmiştir. Kaydedilmiş bir sıcaklığın çağrılması Program tuşunu en az 1 saniye basılı tutun.

▶ Cihazdaki soğuk su musluğunu kapatın. ▶ Sıcak su musluklarını açın. ▶ Tüm suyun cihazdan akıp gitmesini sağlayın. UYARI: ▶ Cihazın donması, cihazda hasar meydana gelmesine neden olabilir: Donma tehlikesi olduğunda cihazı tam olarak boşaltın.

Montajın yapıldığı yer, donma tehlikesi altındaysa, bir donmaya karşı koruma donanımı kullanılmalıdır No. 7 709 003 709.

6 720 649 726 (2011/07)


14 | Montaj

4.11 Arızaların Gösterilmesi Cihaz, bir arıza kodu sistemine sahiptir. Arıza kodları ekranda gösterilmektedir (Sekil 4, [4]).

4.12 Cihazın Kilitlenmesi Bu fonksiyon sadece uzaktan kumandası olan cihazlar ile kullanılabilir.

Ekranda sembolü ve hata kodu belirdiğinde, cihazı kapatmayın, örn. Sekil18. Hata listesi için bu kılavuzda bkz. Bölüm 10.

6720608920-33.1AL

Res. 20 Kilitleme fonksiyonu

Res. 18

Ekranda sembolü gösterilirken, su çıkış sıcaklığı doğrudan cihazın üzerinde ayarlanamaz. Bu durumda cihaz, uzaktan kumanda üzerinden kontrol edilir. Buradaki örnekte, bir çıkış suyu sıcaklığı ayarlanmış durumda. Sıcak su musluğu kapatıldıktan 5 dakika sonra cihazın kilidi otomatik olarak açılır.

Burada, hata giderme ile ilgili bir kılavuz da bulabilirsiniz (Bölüm 10). ▶ Cihazı tekrar çalıştırmak için Reset tuşuna basın.

5

Montaj TEHLİKE: Patlama tehlikesi nedeniyle hayati tehlike! ▶ Gazla ilgili bileşenlerde herhangi bir işlem yapmadan önce gaz vanasını kapatın.

Montaj, elektrik, gaz, atık gaz bağlantıları ve ilk işletmeye alma işlemi mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

Res. 19 Reset tuşu Arıza devam ederse yetkili servise başvurun.

Cihaz, sadece tip etiketinde belirtilen ülkelerde kullanılabilir.

İKAZ: Haşlanma tehlikesi! ▶ Soğuk suyun giriş sıcaklığı 60 °C'nin üzerinde olduğunda, son kullanıcı için bir önlem olarak soğuk su bağlantısına bir karıştırıcı vana takılmalıdır.

6 720 649 726 (2011/07)


Montaj | 15

5.1 Önemli uyarılar

5.2 Kurulum Yerinin Seçilmesi

▶ Montajdan önce ilgili gaz dağıtım kurumundan gazla çalışan cihazlar ve montaj yerinin havalandırması ile ilgili bilgi alın ve geçerli standartlara uyun. ▶ Cihaz mümkün olduğunca yakın olacak şekilde bir gaz vanası monte edin. ▶ Gaz borularının montajı tamamlandıktan sonra cihazı iyi bir şekilde temizleyin ve bağlantıları sızdırmazlık bakımından kontrol edin. Aşırı basınç nedeniyle gaz armatüründe hasar meydana gelmesini önlemek için cihazın gaz vanası kapalı olmalıdır. ▶ Tip etiketinde gaz türü ile ilgili olarak yer alan bilgilerin, şebekeden gelen / kullanılan gaz türü ile örtüşüp örtüşmediğini kontrol edin. ▶ Monte edilmiş olan gaz regülatörü tarafından sınırlanan debinin ve basıncın, cihaz için belirtilen değerler ile örtüşüp örtüşmediğini kontrol edin (bkz. Tab. 4 altındaki teknik veriler).

Kurulum yeri ile ilgili talimatlar ▶ ▶ ▶ ▶

Ulusal ve yerel talimatlar dikkate alınmalıdır. Şofbeni bir ısı kaynağının üzerine monte etmeyin. Res. 21 'de belirtilen asgari mesafelere uyun. Kurulum yeri donmaya karşı korunaklı olmalıdır (0 °C'nin altındaki sıcaklıklarda). Donma tehlikesi olduğunda cihazı kapatın ve boşaltın Bölüm 4.10. Bu mümkün olmadığı takdirde, donmaya karşı koruma donanımı no. 7 709 003 709'u monte edin.

▶ Montaj yerini seçerken, kolayca erişilebilen ve cihaz tarafında ulaşılabilir bir prizin olmasına dikkat edin. ▶ Kurulum yerinde bir yoğuşma suyu gideri bulunduğundan emin olun. Yanma Havası ▶ Hava emiş menfezi, iyi havalandırılan bir odaya takılmış olmalıdır. ▶ Korozyonu önlemek için hava emiş menfezi yakınında; çözücü madde, boya, itici gaz, yapıştırıcı madde, evsel temizlik maddeleri veya diğer korozyona neden olan maddeler gibi halojenli hidrokarbon içerikli maddeler ürünler depolanmamalıdır. Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde, hava girişi ve atık gaz tahliyesi için başka bir yer seçilmelidir. Yüzey sıcaklığı Cihazın maks. yüzey sıcaklığı 85 °C'nin altındadır. Yanıcı yapı malzemeleri ve mobilyalar için özel bir koruyucu önlem alınmasına gerek yoktur.

6 720 649 726 (2011/07)


16 | Montaj

5.3 Asgari mesafeler Montaj yeri seçilirken, aşağıda belirtilen hususlara uyulmalıdır: ▶ Açıkta kalan hortum, boru vb. parçalar için maksimum düzeyde bir mesafe bırakılmalıdır. ▶ Bakım çalışmaları için ilgili yerlere serbestçe ulaşılabilmesi sağlanmalı ve Sekil21'de belirtilen asgari mesafelere uyulmalıdır.

▶ Askı sacını, birlikte verilen dübelleri ve vidaları kullanarak duvara tespit edin.

A

6720608913-04.1AL

A Res. 21 Asgari mesafeler [A] Önde > 2 cm, yanlarda > 1 cm

5.4 Askı Sacının Monte Edilmesi Askı sacını monte etmeden önce su, gaz ve atık gaz aksesuarları için olan bağlantıların mevcut olup olmadığını kontrol edin. ▶ Askı sacını, istediğiniz yere tutun. ▶ Sacı hizalayın, delik açılacak yerleri işaretleyin ve duvarlarda delikleri açın.

6720608913-05.1AL

Res. 22 Askı sacının tespit edilmesi

5.5 Cihazın Montajı UYARI: Yabancı maddeler hasara neden olabilir! ▶ Artık maddeleri temizlemek için boruları yıkayın. ▶ Cihazı ambalajından çıkartın. ▶ Belirtilen parçaların eksiksiz bir şekilde mevcut olmasını kontrol edin. ▶ Gaz ve su bağlantılarındaki muhafaza kapaklarını sökün.

6 720 649 726 (2011/07)


Montaj | 17 ▶ Cihazın arkasındaki her iki vidayı çözün (Sekil23).

Montaj işlemini kolaylaştırmak için ilk önce suyu bağlayın, diğer tüm bağlantıları daha sonra yapın.

5.6 Su Bağlantısı ▶ Su beslemesindeki ani basınç dalgalanmaları (örn. aniden çalışmaya başlama) nedeniyle arızalar meydana gelmesini önlemek için şofbenden önce bir çekvalf takmanızı öneririz. Birbirlerine karıştırılmalarını önlemek için soğuk ve sıcak su borularını belirgin bir şekilde işaretleyin.

6720608948-02.1AL

Res. 23 Vidaların sökülmesi ▶ Dış sacı sökün.

2 2 2 1 6720608948-03.1AL

Res. 25 [1] Sıcak su [2] Soğuk su

1

▶ Soğuk ve sıcak su borularını bağlayın

6720608913-06.1AL

1 Res. 24 ▶ Cihazı dikey olarak hizalayarak duvara tespit edin. UYARI: ▶ Şofbeni hiçbir zaman için gaz ve su bağlantılarını destek şeklinde kullanarak yerleştirmeyin.

Su beslemesindeki ani basınç dalgalanmaları nedeniyle arızalar meydana gelmesini önlemek için şofbenden önce bir çekvalf takmanızı öneririz. Bağlantıları yaparken yoğuşma suyu kabının kolay ulaşılabilir bir konumda olmasına ve kapağının kolayca açılabilmesine dikkat edin (Res. 26 , [1]).

6 720 649 726 (2011/07)


18 | Montaj

5.7 Yoğuşma Suyu Kabının Bağlanması

Yoğuşma suyu tahliyesi, geçerli standartlar dikkate alınarak bağlanmalıdır.

1 2 6720680174-04.1Av

Res. 26 [1] Yoğuşma suyu kabının kapağı [2] Yoğuşma suyu çıkışı Yoğuşma suyu bağlantısı için sadece geçerli standartlara uygun malzemeler kullanın.

6720680174-01.1Av

Minimum mesafe 6 mm PVC boru

Olması zorunlu sifon Res. 27 Yoğuşma suyu için bağlantı şeması

6 720 649 726 (2011/07)


Montaj | 19

5.8 Gaz Bağlantısı TEHLİKE: Yasal standartlara uyulmadığı takdirde ölümle veya ağır yaralanma ile sonuçlanan yangınlar çıkması veya patlamalar meydana gelmesi mümkündür. Spiral hortumların her dört yılda bir veya kırılgan hale geldiklerinde veya üzerlerinde küçük çatlaklar meydana geldiğinde değiştirilmesi gereklidir. Şofbenin gaz bağlantısı, cihazın monte edildiği ülkedeki yasal düzenlemelere uygun olarak yapılmalıdır. Bütan/propan tüpüne spiral hortum (metal olmayan) kullanılarak bağlanan cihazların montajı yapılırken, aşağıda belirtilenlere dikkat edilmelidir: • hortum mümkün olduğunca kısa olmalıdır; maksimum 1,5 m; • ilgili standartlara uygun olmalıdır; • kontrol amacıyla hortumun tamamı ulaşılabilir durumda olmalıdır; • hortum ile ısı kaynakları arasında yeterli bir mesafe olmalıdır; • bükülmemeli veya döndürülmemelidir; • bağlantılar için uygun aksesuarlar veya kelepçeler kullanılmalıdır.

2 1

3 6720608948-04.1AL

Res. 28 [1] Gaz bağlantısı

▶ Hortumun her dört yılda bir veya kırılgan hale geldiğinde veya üzerinde küçük çatlaklar meydana geldiğinde değiştirilmesi gereklidir. ▶ Hortumun temizliğini kontrol edin. ▶ Gaz vanasının ve diğer bileşenlerin montajı yapılırken, cihazın monte edildiği ülkede geçerli standartlara uyulmalıdır. ▶ Cihazın gaz dağıtım şebekesine olan bağlantısı yapılırken standartlara uygun metal borular kullanın. Şofbeni gaz şebekesine bağlamak için cihazla birlikte verilen aksesuarlar kullanılmalıdır. ▶ Gaz giriş borusunun dişlerini sıkıca vidalayın (Res. 28 , [1]) ▶ Bakır kısmı (Res. 28 , [2]) gaz borusuna kaynak yapın (Res. 28 , [3]).

6 720 649 726 (2011/07)


20 | Montaj

5.9 Hava/Atık Gaz Bağlantı Ağzının Monte Edilmesi

▶ Atık gaz bağlantı ağzının 3 adet vidasını sıkın, bkz. Res. 30 , [2].

Hava/Atık gaz bağlantı ağzının no. 7 709 003 733 (hava-atık gaz sistemi Ø 80/80 mm) veya eş eksenli aksesuarların Ø 80/125 monte edilmesi gereklidir. 2.

Bağlantı ağızlarını üreticinin montaj talimatlarına göre monte edin! 2.

5.9.1 Bağlantı Ağızlarının Monte Edilmesi

2.

Hava bağlantı ağzını aşağıda tarif edilen şekilde monte edin:

1.

▶ Contayı cihaz ile bağlantı ağzının arasına koyun, bkz. Res. 29 , [1]. ▶ Hava bağlantı ağzının 4 adet vidasını sıkın, bkz. Res. 29 , [2].

2. 6720608920-25.1AL

2.

2.

Res. 30

2.

5.9.3 Eş Eksenli Aksesuarların - Ø 80/125 mm Monte Edilmesi

1.

Eş eksenli aksesuarları aşağıda tarif edilen şekilde monte edin:

6720608920-24.1AL

Res. 29 5.9.2 Atık Gaz Bağlantı Ağzının - Ø 80 mm Monte Edilmesi Atık gaz bağlantı ağzını aşağıda tarif edilen şekilde monte edin: ▶ Contayı cihaz ile bağlantı ağzının arasına koyun, bkz. Res. 30 , [1].

6 720 649 726 (2011/07)


Montaj | 21

1

6720680154-03.1Av

Res. 31 EĹ&#x; eksenli aksesuarlar ve conta [1] Aksesuar 8 705 507 042

6 720 649 726 (2011/07)


22 | Montaj

5.10 Yoğuşma Suyu Kabı TEHLİKE: İlk defa işletime almadan önce veya cihaz uzun bir süre kullanılmadığında veya yoğuşma suyu kabı temizlenmeden önce her defasında, aşağıda tarif edilenleri uygulayın:

▶ Cihazın dış sacını sökün (bkz. Res. 24 ). ▶ Dört adet klipsi açın ve taze hava kamarasının kapağını çıkartın. ▶ Klipsi sökün ve yoğuşma suyu borusunun ucunu çözün, bkz. Res. 33 .

▶ Cihazdan atık gaz çıkışı olmaması için yoğuşma kabına su doldurun.

Yoğuşma kabına, atık gaz aksesuarları monte edilmeden önce veya sonra su doldurulabilir.

5.10.1Atık gaz aksesuarı monte edilmeden önce yoğuşma suyu kabına su doldurulması ▶ Atık gaz aksesuarı üzerinden yoğuşma suyu kabına yaklaşık 400 ml su doldurun, bkz. Res. 32 .

6720608948-05.1AL

Res. 33 ▶ Yoğuşma suyu borusu aracılığıyla yoğuşma suyu kabına yaklaşık 400 ml su doldurun. Cihazda hasar meydana gelmesini önlemek için bir huni kullanın, bkz. Res. 34 .

400ml

6720608948-08.1AL

Res. 32 İlk işletmeye alma sırasında yoğuşma suyu kabının doldurulması 5.10.2Atık gaz aksesuarı monte edildikten sonra yoğuşma suyu kabına su doldurulması Cihaz uzun bir süre kullanılmadığında veya yoğuşma suyu kabı temizlenmeden önce her defasında, yoğuşma suyu kabına su doldurun. Altta belirtilen şekilde hareket edin: 6 720 649 726 (2011/07)

6720608948-07.1AL

Res. 34 Montajdan sonra su kabının doldurulması


Hava/Atık Gaz Aksesuarlarının (Aksesuar Ø 80 mm ve Ø 80/125 mm) Monte Edilm-

6

Hava/Atık Gaz Aksesuarlarının (Aksesuar Ø 80 mm ve Ø 80/125 mm) Monte Edilmesi

6.1 Hava/Atık gaz aksesuarı (çaplar mm olarak belirtilmiştir) Her zaman için boruların sızdırmaz olmasına dikkat edilmelidir.

TEHLİKE: Atık gaz borularında montajdan sonra sızdırma belirtileri olan yerler olmamalıdır. ▶ Bu gereklilikler karşılanmadığı takdirde atık gazlar odaya sızabilir ve ölüme veya ağır yaralanmalara neden olabilir.

6.1.1 Tek cidarlı borular Ø 80 mm Türü

Malzeme Tanımı

Tip parça numarası

_______

Hava + atık gaz adaptörü

7 709 003 733

AZ 619

AZB 619 Ø80 - 90º Dirsek

7 719 001 534

AZ 620

AZB 620 Ø80 - 45º Dirsek

7 719 001 535

AZ 610

AZB 610 Ø80 - Uzatma 50 cm

7 719 001 525

AZ 611

AZB 611 Ø80 - Uzatma 100 cm

7 719 001 526

AZ 612

AZB 612 Ø80 - Uzatma 200 cm

7 719 001 527

AZ 283

AZ 283 Yatay Cikis Parcasi

7 719 001 802

AZB 524

AZB 524 (Ø80 mm - Merkezleyici x4)

7 719 001 025

Tab. 5

Atık gaz aksesuarı Ø 80/80 mm

6.1.2 Eş eksenli kapasite, hava + atık gaz Ø 80/125 mm Türü

Malzeme Tanımı

Tip parça numarası

AZB 600/21)

750 mm'lik bağlantı parçası + Ø 80/125'lik ızgara ile birlikte yatay, eş eksenli 90º'lik bağlantı

7 719 002 504

AZB 601/11)

Dikey, düz bağlantı parçası 1393 mm - Ø 80/125

7 719 002 044

AZB 603/1

AZB 603/1 Ø 80/125 - Uzatma 25 cm

7 719 002 760

AZB 604

AZB 604 Ø 80/125 - Uzatma 50 cm

7 719 001 519

AZB 605/1

AZB 605/1 Ø 80/125 - Uzatma 100 cm

7 719 002 764

AZB 606/1

AZB 606/1 Ø 80/125 - Uzatma 200 cm

7 719 002 765

AZB 607/1

AZB 607/1 Ø80/125 - 90º Dirsek

7 719 002 766

AZB 608/1

AZB 608/1 Ø80/125 - 45º Dirsek (2 ad.)

7 719 002 767

AZB 918

AZB 918 Ø80/125 - Yatay Kit (L= 120 cm) Fix

7 719 002 848

AZB 919

AZB 919 Ø80/125 - Düsey Tip

7 719 002 849

AZB 930

AZB 930 Dusey Baca Adapt.(Ø80/125-->Ø80)

7 719 003 015

AZB 931

AZB 931 Ø80/125 - Düsey Tip Adaptor

7 716 780 184

Tab. 6

Atık gaz aksesuarı Ø 80/125 mm

1) Cihaz, AZB 931 aksesuarı ile monte edilmelidir

6 720 649 726 (2011/07)


24 | Hava/Atık Gaz Aksesuarlarının (Aksesuar Ø 80 mm ve Ø 80/125 mm) Monte • Atık gaz/Hava borusu için Lmax azami uzunluğu, Bölüm 8.6 altında verilmiştir. • Yer seviyesinin altındaki bir boşluğa açılan atık gaz menfezinde kışın meydana gelebilecek bir buzlanma, cihazın arıza vererek kapanmasına neden olabilir. Bu nedenle bu tür bir atık gaz tahliyesine müsaade edilmez.

50

6.2 Sembollerin Açıklaması

50

▶ Atık borusunun B tarafındaki contaya bir miktar solvent içermeyen gres (örn. vazelin) tatbik edin (Res. 35 ). 50

▶ Atık gaz aksesuarını dayanak noktasına kadar ittirin (burada: 50 mm) (Res. 36 ). 6 720 604 873-18.1O

2x Ø 3mm

▶ Hava borusuna 3 mm çapında iki adet delik açın. Maksimum delme derinliği: 8 mm! Atık gaz borusuna kesinlikle zarar verilmemelidir! (Res. 37 ).

Res. 36 2x Ø 3mm

2x

▶ Bağlantıyı birlikte verilen vidaları kullanarak emniyete alın (Res. 38 ). Ø 3mm

360°

Ø 3mm

6 720 604 873-21.1O

Res. 37 2x

6 720 604 873-17.1O

Res. 35

6 720 604 873-22.1O

Res. 38

6 720 649 726 (2011/07)


Hava/Atık Gaz Aksesuarlarının (Aksesuar Ø 80 mm ve Ø 80/125 mm) Monte Edilm-

6.3 Uygulanabilir Atık Gaz Tahliye Türleri 6.3.1 Montaj tipi B23

Ø 135 mm est.

Ø 80 mm

Ø 80 mm

Ø 80 / 125 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

6720608948-11.1AL

6720608920-36.1AL

Res. 39 6.3.2 Montaj tipi C13

Ø 80 / 125 mm

6720608948-09.1AL

Res. 40 6 720 649 726 (2011/07)


26 | Hava/Atık Gaz Aksesuarlarının (Aksesuar Ø 80 mm ve Ø 80/125 mm) Monte 6.3.3 Montaj tipi C33

Ø 135 mm est.

Ø 80 / 125 mm

³ 100

6720608948-10.1AL

³ 100

Res. 41 6.3.4 Montaj tipi C43

Ø 80 mm

6720608920-28.1AL

Res. 42 6 720 649 726 (2011/07)


Hava/Atık Gaz Aksesuarlarının (Aksesuar Ø 80 mm ve Ø 80/125 mm) Monte Edilm6.3.5 Montaj tipi C53

Ø 135 mm est.

Ø 80 / 125 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

6720608920-29.1AL

Res. 43 6.3.6 Montaj tipi C83

Ø 80 mm

Ø 80 mm

6720608920-30.1AL

Res. 44 6 720 649 726 (2011/07)


28 | Elektrik bağlantısı

7

Elektrik bağlantısı TEHLİKE: Elektrik çarpması nedeniyle! ▶ Elektrikli parçalar üzerinde çalışmadan önce bunun elektrik beslemesini kesin.

Cihaza ait tüm denetim, kumanda ve emniyet donanımlarının tüm kablo bağlantıları hazır olup, fabrika tarafından kontrol edilmiştir. UYARI: Yıldırım çarpması! ▶ Cihaz, şalt dolabında ayrı bir bağlantıya sahip olmalı ve 30 mA'lik bir kaçak akım koruma şalteri ve topraklama kablosu ile koruma altına alınmış olmalıdır. 6720608913-09.1AL

7.1 Cihazın Bağlanması Elektrik bağlantısı, evlerdeki elektrik tesisatı ile ilgili geçerli yönetmeliklere uygun olmalıdır. ▶ Elektrik beslemesi için topraklı priz kullanın.

7.2 Elektrik kablosu

Res. 45 Elektrik kablosunun bağlanması

7.3 Kontrol elemanındaki sigortaların yerleşim düzeni Sigortaları kontrol etmek için altta tarif edilen şekilde hareket edin: ▶ Cihazın dış sacını sökün (bkz. Res. 23 ). ▶ Kontrol elemanının ön tarafındaki üç adet vidayı sökün (Res. 46 ve Res. 47 , [1]).

Cihaz, elektrik kablosu ve fişi ile birlikte sevk edilmektedir. Hasar görmüş elektrik kablolarının yerine orijinal parçalar kullanılmalıdır.

6720608920-38.1Av

Res. 46

6 720 649 726 (2011/07)


Cihazın ayarlanması | 29 ▶ Kontrol elemanını öne doğru çekin ve arka tarafındaki altı vidayı sökün, bkz. Res. 47 , [2].

▶ Sigortaları kontrol ettikten sonra (Res. 47 , [3]) tüm parçaları sökme sırasını tersinde tekrar monte edin.

1

2 3

6720608158-78.1AL

Res. 47 Sigortaların yerleşim düzeni

8

Cihazın ayarlanması

8.1 Fabrika ayarı Montaj, elektrik - gaz - baca bağlantıları ve devreye alma işlemi mutlaka yetkili kişilerce yapılmalıdır.

TEHLİKE: ▶ Aşağıda belirtilen ayarlar sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

8.2 Gaz Basıncının Ölçülmesi Doğalgaz

Montajdan sonra gaz basıncını ölçün.

Doğalgaz H (G 20)'ye yönelik cihazlar, fabrika çıkışı olarak tip etiketinde belirtilen değerlere ayarlanmış ve mühürlenmişlerdir.

Basınç ölçüm bağlantısının vidasına erişim ▶ Gaz vanasını kapatın. ▶ Cihazın dış sacını sökün (bkz. Res. 23 ).

Gaz bağlantısı akış basıncı 15 mbar'ın altına düştüğünde veya 25 mbar'ın üzerine çıktığında cihazlar çalıştırılmamalıdır. LPG LPG (G30)'ye yönelik cihazlar, fabrika çıkışı olarak tip etiketinde belirtilen değerlere ayarlanmış ve mühürlenmişlerdir.

6 720 649 726 (2011/07)


30 | Cihazın ayarlanması ▶ Manometre bağlantısındaki vidayı çözün (söküp çıkartmayın) ve manometreyi bağlayın.

▶ Program şalterini basılı tutun ve cihazı Açma/Kapama tuşu ile tekrar açın (Res. 49 ).

Res. 49 Gaz ayarlama modu

Res. 48 Manometre bağlantısındaki vida (sol)

▶ Ekranda "188" sayısı görünür görünmez program şalterini bırakın. Ekranda "P2" belirir. ▶ Ekranda "P1" görünene kadar + veya tuşuna basın.

Statik basıncın ölçülmesi BİLGİ: Gaz ayarlama modundaki cihaz, maksimum kapasite ve maksimum gaz debisi ile çalışmaktadır.

▶ Gaz vanasını açın. ▶ Statik basıncı Tab. 7 'e not edin.

Statik basıncın ölçülmesi Basınç: ___________________ Tarih: ___________

Tab. 8 altındaki belirtilen değerleri dikkate alın. Gaz türü

Doğalgaz

Bütan

mbar

20

30

Gaz bağlantısı akış basıncının ölçülmesi Basınç: ___________________ Tarih: ___________ Tab. 7 Gaz bağlantısı akış basıncının ölçülmesi ▶ Cihazı Açma/Kapatma tuşu ile kapatın.

Tab. 8 ▶ Sıcak su musluğunu açın, cihaz devreye girer. Ekranda "P2" belirirse, 15L/dakikalık bir su debisine ulaşmak için daha fazla sayıda sıcak su musluğu açın. Ekranda "P1" belirene kadar + tuşuna basın. ▶ Aynı gaz tesisatını kullanan gazlı cihazları maksimum kapasitede çalıştırın. ▶ En düşük basıncı Tab. 7 'e not edin. Doğalgaz için 20 mbar'ın ve LPG için 27-30/37 mbar'ın altındaki değerlerde su çıkış sıcaklığı daha düşük, sıcak suyun debisi daha azdır ve bir arıza meydana gelme tehlikesi vardır. Buradaki durumda bir düzeltme yapılması gereklidir. Gaz borularının ölçülerini kontrol edin.

8.3 Gaz-Hava Oranının (CO2) Ayarlanması CO2 değerleri, kalibre edilmiş bir CO2 ölçüm cihazı kullanılarak sadece yetkili servis tarafından ayarlanabilir.

6 720 649 726 (2011/07)


Cihazın ayarlanması | 31

UYARI: Yanlış gaz basınç değerleri CO2 değerine olumsuz şekilde etki edebilir. ▶ Gaz basıncının kontrol edilmesi ve düzeltilmesi ile iligli olarak bkz. Bölüm 8.2. Gaz basıncı doğru olduğunda: ▶ Cihazı Açma/Kapatma tuşu ile kapatın. ▶ Vidayı atık gaz aksesuarından sökün, bkz. Res. 50 .

CO2 'in ölçülmesi (temiz hava kamarasının kapağı takılı olmalıdır): ▶ En az 15 l/dk.'lık bir değere ulaşılıncaya kadar tüm sıcak su musluklarını açın (bir adet küvet musluğu ve iki adet de başka musluk genelde yeterli olmaktadır). Ekranda "P2" belirirse, yeterli bir su debisine ulaşmak için daha fazla sayıda sıcak su musluğu açın. ▶ Ekranda "P1" belirene kadar + tuşuna basın. ▶ CO2 değerini Tab. 9 .'a not edin. Ölçüm cihazının sabit bir ölçüm değeri göstermesi birkaç dakika sürebilir. ▶ Ekranda "P2" belirene kadar + tuşuna basın. Cihaz, brülördeki alevi ve aynı şekilde su debisini de azaltır. Program

CO2 değeri

P1

__________%

P2

__________%

Tab. 9 CO2 değerinin ayarlanması P1 değerinde bir değişiklik yapıldığında, bu değişiklik P2 değerine de etki etmektedir. P1 değeri P2 değerinden önce ayarlanmalıdır. 6720608920-18.1AL

Res. 50 Atık gaz ölçüm ağzı

P1'in CO2 değerleri doğru değilse:

▶ CO2 ölçüm cihazının sondasını ölçüm yerine yerleştirin. Sondanın ucu, atık gaz borusunun ortasında olmalıdır (yaklaşık 40 mm içeri sokun). CO2 ölçüm cihazının sondasını ölçüm yerinde hizalayın/ sızdırmaz hale getirin; bağlantı sızdırmaz değilse, ölçüm değerleri bundan olumsuz şekilde etkilenebilir. ▶ Program şalterini basılı tutun ve cihazı Açma/Kapama tuşu ile tekrar açın.

▶ Maks. nominal ısıl güç için olan CO2 değerini, tabloya uygun olarak gaz kısıcısının vidası ile ayarlayın. ▶ Ayar vidasına ulaşabilmek için (Res. 52 , [3]) sarı renkli sızdırmazlık boyasına sahip Phillips vidasını çözün (Res. 52 , [1]) ve muhafaza kapağını çıkartın (Res. 52 , [2]). ▶ Vidayı saatin tersi yönünde çevirin. P1'in CO2 değerlerini arttırın. ▶ Vidayı saat yönünde çevirin. P1'in CO2 değerlerini azaltın. P1'in CO2 değerlerini değiştirdiğinizde, P2'nin de CO2 değerleri değişir.

▶ Min. nominal ısıl güç için olan CO2 değerini, tabloya uygun olarak gaz armatürünün vidası ile ayarlayın. ▶ P1 için olan CO2 değerlerini ayarladıktan sonra P2 moduna geçmek için + tuşuna basın.

Res. 51 ▶ Ekranda "188" sayısı görünür görünmez program şalterini bırakın. Ekranda "P2" belirir. ▶ Ekranda "P1" görünene kadar + veya tuşuna basın. 6 720 649 726 (2011/07)


32 | Cihazın ayarlanması ▶ P2 için olan CO2 değerlerini kontrol edin.

▶ CO2 sınır değerlerine uyuluncaya kadar P1 ve P2'yi ayarlama işlemine devam edin. CO2 değerleri doğruysa, CO değerlerinin Tab. 10 'de belirtilen sınır değerleri arasında olup olmadığını kontrol edin. Sınır değerleri aşılıyorsa, hava girişini ve brülörü kontrol edin. CO2 değerleri (%) Azami CO değeri Doğalgaz Maks.

P1

8.1 % ila 8.9 %

< 200 ppm

Min.

P2

2.0 % ila 2.6 %

< 30 ppm

Bütan Maks.

P1

10.2 % ila 11.0 %

< 600 ppm

P2 için olan CO2 değerleri doğru değilse:

Min.

P2

2.4 % ila 3.0 %

< 30 ppm

▶ Gaz armatürünün ön tarafındaki muhafaza kapağında bulunan sarı renkli sızdırmazlık boyasını temizleyin ve 40 numara bir Torx anahtarı (Res. 52 ) ile sökün. ▶ 40 numaralı Torx vidasını saatin tersi yönünde çevirin. P2'in CO2 değerlerini azaltın. ▶ 40 numaralı Torx vidasını saat yönünde çevirin. P2'nin CO2 değerlerini arttırın.

Not: Üstteki değerlere kontrol altındaki ortam sıcaklığında ulaşılmıştır. Gaz basıncındaki, gaz ısıl değerindeki, yanma havasının nem ve sıcaklık değerlerindeki değişimler, CO ve CO2 değerlerine etki etmektedir.

Res. 52 CO2 değerlerinin P1 modunda ayarlanması

Not: Bu ayar vidası çok hassastır ve dikkatli bir şekilde çevrilmelidir. Değerin sabitlenmesi bir kaç dakika sürebilir.

Tab. 10 CO2 ve CO için referans değerler Ayarlama işleminin tamamlanması ▶ Son değerleri Tab. 11 'ye işleyin. Program

Ölçülen CO2 değerleri

P1

______________ %

P2

______________ %

Tarih

Tab. 11 Tüm parçaları ters işlem sırasına göre tekrar monte edin.

6720608158-38.1AL

Res. 53 P2 modunda CO2 ayarı ▶ P1 ve P2 modundaki CO2 değerlerinin Tab. 10 'de belirtilen sınır değerlerinin içerisinde olup olmadığını kontrol edin.

6 720 649 726 (2011/07)

▶ Gaz kısıcısındaki ayar vidasının muhafaza kapağını tekrar takın ve Philips vidasını Res. 52 vidalayın. ▶ Gaz vanasının Res. 53 ön tarafındaki gaz kısıcısında bulunan ayar vidasının muhafaza kapağını takın. ▶ Gaz kısıcısını ve gaz armatürünü mühürleyin ▶ CO2 ölçüm cihazının sensörünü dışarı çıkartın ve atık gaz aksesuarının vidasını tekrar takıp sıkın. ▶ Cihazı Açma/Kapatma tuşu ile kapatın. ▶ Cihazı Açma/Kapatma tuşu ile açın. Cihaz şimdi çalışmaya hazırdır.


Cihazın ayarlanması | 33

8.4 Servis işletmesi

UYARI: Yanlış değerler girilmesi arızalara neden olur. Bunun sonuçları servis personeli tarafından giderilmelidir.

Bu bölümde, herbir programın değerleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır. Fabrika çıkış ayarları tesisatların birçoğu için uygundur. Program Tanım

Fabrika ayarı

Min.

Maks.

P1

Maksimum kapasite

G. Doğalgaz: 45 Bütan: 40

21

G. Doğalgaz: 45 Bkz. Bölüm 8.2. Bütan: 40 Not: P1 programındaki değerler azaltıldığında, cihazın maks. kapasitesi de azalır.

P2

Min. kapasite

12

12

20

bkz. Bölüm 8.2.

P3

Uzaktan kumandanın _0 ayarlanması

_0

6

bkz. Bölüm 4.6.

P4

Görüntüleme modu

E

0d

10f

bkz. Bölüm 8.5.

P5

Kaskad işletimi

NO

NO

CC

Kaskad fonksiyonunu etkinleştirebilmek için kaskad aksesuarı monte edilmiş olmalıdır (No. 7 736 500 272)

P6

Sıcaklık birimleri

ºC

ºF

ºC

bkz. Bölüm 8.5.

P7

Cihaz tipi

CD

CD

NO

(yoğuşmalı)

(yoğuşmalı)

Yoğuşmalı / Yoğuşmasız Not: Yanlış değerler girilmesi arızalara neden olur.

dE

dE

ON

dE : Arkadan aydınlatmalı ekran, kumanda panelindeki düğmelerden birine basıldığında yanmakta ve basılmakta olan tuş bırakıldığında, 60 saniye boyunca yanmaya devam etmektedir. AÇIK : Arkadan aydınlatmalı ekran sürekli yanar.

P8

Arkadan aydınlatmalı ekran

P9

Esanjör süpürme modu

PH

Kaskad modeli

IC

IC

SC

PC

Birincil/İkincil ayar

CS

CS

CM

Açıklama

P9 seçildiğinde ikincil fan devreye girmektedir. P9'u açmak için "P" tuşuna basın. Bu seçim menüsü, sadece kaskad fonksiyonu CC olarak ayarlanmış olduğunda mevcuttur.

Tab. 12

6 720 649 726 (2011/07)


34 | Cihazın ayarlanması

8.5 Görüntüleme modunun çağrılması

Arıza tespit menüsü

Görüntüleme modunu çağırmak için aşağıdaki işlemleri yapın:

4F

4. Son hata kodu

▶ Cihazı Açma/Kapatma tuşu ile kapatın. ▶ Program şalterini basılı tutun ve cihazı Açma/Kapama tuşu ile tekrar açın. ▶ Ekranda "188" sayısı görünür görünmez program şalterini bırakın. Ekranda "P2" belirir. ▶ Ekranda "P4" belirene kadar + tuşuna basın. Şimdi arıza tespit menüsündesiniz ▶ Ekranda "E" belirene kadar tuşuna basın. ▶ Bir arıza tespit modundan diğerine geçmek için + veya tuşuna basın. ▶ İstediğiniz modu seçmek için bir kez tuşuna basın.

5F

5. Son hata kodu

6F

6. Son hata kodu

7F

7. Son hata kodu

8F

8. Son hata kodu

9F

9. Son hata kodu

10F

10. Son hata kodu

H0

Sayı olarak saat - Seçim 0

H1

Sayı olarak saat - Seçim 1

H2

Sayı olarak saat - Seçim 2

Örnek: Güncel su debisini kontrol etmek için ‘3d’ modunu seçin ve tuşuna basın. Ekranda güncel su debisi gösterilir. Örnek: Buradaki 15 sayısı, 15 l/dk.'yı ifade etmektedir. ▶ Arıza tespit menüsüne geri dönmek için bir kez tuşuna basın. ▶ Ekranda, menüden çıkılmasını sağlayacak olan 'E' harfi belirene kadar + veya tuşuna basın. ▶ tuşuna basın, ardından ekranda 'P4' belirir. ▶ Cihazı Açma/Kapatma tuşu ile kapatın. ▶ Cihazı Açma/Kapatma tuşu ile açın. Cihaz şimdi çalışmaya hazırdır. Arıza tespit menüsü E

Arıza tespit menüsünün çağrılması ve kapatılması

0d

Atanmış olan sıcaklık (ºC)

1d

Su giriş sıcaklığı (ºC)

2d

Su çıkış sıcaklığı (ºC)

3d

Su debisi (l/dk.)

4d

LP: LPG / NA: Doğalgaz

5d

Fan devir sayısı (Hz)

6d

Brülör kapasitesi (%)

7d

Maksimum kapasite (kW)

8d

Sicaklik emniyet sensörü (ºC)

9d

Atık gaz sıcaklığı (ºC) 1)

1F

Son hata/arıza kodu

2F

2. Son hata kodu

3F

3. Son hata kodu

Tab. 13

6 720 649 726 (2011/07)

Tab. 13 1) Sadece yoğuşmalı cihazlarda 8.5.1 İşletme saatleri Cihazın işletme saatlerini görebilmek için lütfen arıza tespit programını açın: ▶ "H0" alt fonksiyonunu seçin. Ekranda gösterilen numarayı girin. ▶ "H1" alt fonksiyonunu seçin. Ekranda gösterilen numarayı girin. ▶ "H2" alt fonksiyonunu seçin. Ekranda gösterilen numarayı girin. H0, H1, H2 alt fonksiyonlarını kontrol ettikten sonra lütfen değerleri alttaki dizine girin: İşletme saatleri H0'daki numara

______

_______ +

H1'deki numara

______ (X 100) =

_______ +

H2'deki numara

______ (X 10 000) =

_______ +

(H0 + H1 + H2) = toplam işletim süresi Tab. 14

__________


Cihazın ayarlanması | 35

8.6 Fan devir sayısını uyarlamak için boru uzunluklarının hesaplanması İlave atık gaz/hava borularının (çap 80/80 mm) maksimum uzunluğu 16 m'dir, eş eksenli borular (80/125 mm) için 8 m. Her türlü durumda eşdeğer uzunluğu hesaplamalı ve fan devir sayısını uyarlamalıdır.

80/125 mm'lik atık gaz boruları için eşdeğer basınç kaybı Tanım

Ø 80/125 mm

AZB608/1

1.5

45° AZB607/1

Cihaz monte edildikten sonra, atık gaz uzunluğundaki sapmaları kompanse etmek için fanın devir sayısı minimum kapasiteye ayarlanmalıdır. Fan devir sayısı belirlenmeden önce, hava-atık gaz sistemi kontrol edilmeli ve boruların ve dirseklerin neden olduğu kayıplar hesaplanmalıdır.

Uzunluk (m)

2

90° AZB604

0.5

AZB605/1

1.0

AZB606/1

2.0

Atık gaz borularındaki ve aksesuarlarındaki eşdeğer basınç kayıpları. 80/80 mm'lik atık gaz boruları için eşdeğer basınç kaybı Tanım

Ø 80/80 mm

AZ382

Uzunluk (m) 0.5

45° AZ381

Tab. 16 Eşdeğer uzunluklar

1

8.6.1 Atık gaz borularının Ø 80 mm uzunluklarının hesaplanması Atık gaz borularının uzunluklarının hesaplanması:

90° AZ383

0.5

AZ384

1.0

▶ Tab. 17 'deki 1. satıra, düz atık gaz borularının toplam uzunluğunu girin. ▶ Tab. 17 'deki 2. satıra, 90°'lik dirseklerin toplam sayısını girin. ▶ Tab. 17 'deki 3. satıra, 45°'lik dirseklerin toplam sayısını girin. Borudaki birinci dirseği ve rüzgardan/ yağmurdan koruma aksesuarlarını hesaba dahil etmeyin.

AZ385

Tab. 15 Eşdeğer uzunluklar

2.0 ▶ Taze hava borusunun toplam uzunluğunu hesaplama işlemini tekrarlayın. Değerleri Tab. 18 'a girin. ▶ Tab. 17 'in toplamı ile Tab. 18 'un toplamını birbirine ekleyin ve sonucu Tab. 18 'daki 6. satıra girin. Sonuç, atık gaz/taze hava borularının eşdeğer toplam uzunluğuna karşılık gelir.

6 720 649 726 (2011/07)


36 | Cihazın ayarlanması Atık gaz boruları

Taze hava borusu

1

Düz kısımların uzunluğu

___ x 1 =

_______

1

Düz kısımların uzunluğu

5 x 1=

2

90°'lik dirsek (adet)

___x 1 =

_______

2

90°'lik dirsek (adet)

1x1=

1

3

45°'lik dirsek (adet)

___x 0.5 =

3

45°'lik dirsek (adet)

0 x 0.5 =

0

4

Ara toplam:

4

Ara toplam:

6

5

Boruların toplam eşdeğer uzunluğu

13

_______

Tab. 17

5

Tab. 20 Taze hava borusu 1

Düz kısımların uzunluğu

___ x 1 =

_______

2

90°'lik dirsek (adet)

___x 1 =

_______

3

45°'lik dirsek (adet)

___x 0.5 =

_______

4

Ara toplam:

_______

5

Boruların toplam eşdeğer uzunluğu

_______

Not: Birinci dirseği ve rüzgardan/yağmurdan koruma aksesuarını hesaba dahil etmeyin. İlave hatlar (hava/atık gaz) maksimum 16 m olmalıdır.

8.6.2 Eş eksenli hatların Ø 80/125 mm hesaplanması

Tab. 18

Eş eksenli boruların toplam uzunluğunun hesaplanması: Uygulama örneği

▶ Tab. 21 'deki 1. satıra, eş eksenli boruların tüm düz kısımlarının toplam uzunluğunu girin. ▶ Tab. 21 'deki 2. satıra, 90°'lik dirseklerin toplam sayısını girin. ▶ Tab. 21 'deki 3. satıra, 45°'lik dirseklerin toplam sayısını girin.

Atık gaz: • 1 m'lik 5 adet düz kısım • 1 m'lik 1 adet düz kısım – Toplam uzunluk = 6 m • 2 90°'lik dirsek Hava:

Borudaki birinci dirseği ve rüzgardan/ yağmurdan koruma aksesuarlarını hesaba dahil etmeyin.

• 1 m'lik 4 adet düz kısım • 1 m'lik 1 adet düz kısım – Toplam uzunluk = 5 m • 2 90°'lik dirsek

Eş eksenli hatlar

Tablonun doldurulması: Atık gaz boruları

Düz kısımların uzunluğu

___ x 1 =

________

2

90°'lik dirsek (adet)

___x 2 =

________

3

45°'lik dirsek (adet)

___x 1.5 =

________

6

4

Boruların eşdeğer toplam uzunlukları

________

1x1=

1

Tab. 21

0 x 0.5 =

0

1

Düz kısımların uzunluğu

6x1=

2

90°'lik dirsek (adet)

3

45°'lik dirsek (adet)

4

Ara toplam:

Tab. 19

1

7

Uygulama örneği Eş eksenli borular: • 1 m'lik 4 adet düz kısım • 1 m'lik 1 adet düz kısım – Toplam uzunluk = 5 m • 2 90°'lik dirsek

6 720 649 726 (2011/07)


Bakım | 37 Tablonun doldurulması: Atık gaz boruları 1

Düz kısımların uzunluğu

5x1=

5

2

90°'lik dirsek (adet)

1x2=

2

3

45°'lik dirsek (adet)

0 x 1.5 =

4

Ara toplam:

0 7

Tab. 22 Not: Birinci dirseği ve rüzgardan/yağmurdan koruma aksesuarını hesaba dahil etmeyin. Eş eksenli borular 8 m'den uzun olmamalıdır.

▶ P2 programını çağırmak için bir kez tuşuna basın. Ekranda, atanmış olan değer belirir (fabrika ayarı: 12). ▶ Ayarlanmış olan fan devir sayısını seçmek için + veya tuşuna basın, hava/atık gaz hatları Ø 80/80 mm için Tab. 23 'e ve eş eksenli hava/atık gaz hatları Ø 80/125 mm için Tab.24'e bakın. ▶  5 saniye kadar program tuşuna basın ve ekran yanıp sönmeye başlayıncaya kadar basılı tutun. Değer kaydedilmiştir. Hava/Atık gaz hatları Ø 80/80 mm için fan devir sayısı

Mod P2

8.6.3 Fan devir sayısının ayarlanması Hatların toplam uzunluğu hesaplandıktan sonra aşağıda belirtilen şekilde hareket edin: ▶ Cihazı Açma/Kapatma tuşu ile kapatın. ▶ Program şalterini basılı tutun ve cihazı Açma/Kapama tuşu ile açın (Res. 54 ).

Hat uzunluğu 1)

Fan devir sayısı (ekrandaki değer)

1 m ila 6 m

12

6,1 m ila 14 m

13

14,1 m ila 16 m

14

Tab. 23 1) Tab. 17 ve Tab. 18 'in toplamı, toplam hat uzunluğu (atık gaz + hava + aksesuar). Birinci dirseği ve rüzgardan/ yağmurdan koruma aksesuarını hesaba dahil etmeyin. 80/125 mm'lik eş eksenli borulardaki fan devir sayısı

Mod P2

Boru uzunluğu 1)

Fan devir sayısı (ekrandaki değer)

1 m ila 3 m

12

3,1 m ila 7 m

13

7,1 m ila 8 m

14

Tab. 24 1) Toplam boru uzunluğu (atık gaz + taze hava + aksesuar) Tab. 21 . Birinci dirseği ve rüzgardan/yağmurdan koruma aksesuarını hesaba dahil etmeyin.

Res. 54 ▶ Ekranda '188' sayısı belirdiğinde, program şalterini bırakın. Ekranda "P2" belirir.

9

“P2” değerini 14'ten daha yüksek ayarlamayın.

Bakım

Gaz tüketimini ve zararlı madde emisyonunu mümkün olduğunca düşük seviyede tutmak için cihazı yıllık olarak kontrolden geçirtmenizi ve gerektiğinde bakım yapılmasını sağlamanızı öneririz.

Bakım çalışmaları sadece yetkili servis tarafından yapılabilir.

6 720 649 726 (2011/07)


38 | Bakım

TEHLİKE: Elektrik çarpması nedeniyle! ▶ Elektrikli bileşenlerde yapılacak çalışmalardan önce cihazın elektrik beslemesin kesin (sigorta, LS şalteri). ▶ Isıtma cihazının bakımı sadece Bosch firmasının teknik servisi tarafından yapılmalıdır. ▶ Sadece orijinal yedek parçalar kullanın. ▶ Yedek parçaları, cihaza ait yedek parça kataloğundan sipariş edin. ▶ Sökülen contalar ve O-Ringler yerine yenileri takılmalıdır. ▶ Kullanımına müsaade edilen yağlama maddeleri: – Hidrolik: Unisilkon L 641 (8 709 918 413) – Bağlantı rakorları: HFt 1 v 5 (8 709 918 010).

Alevin sarı renkte yanması, yanma ile ilgili bir hatanın göstergesidir. Atık gaz/Taze hava borularının üreticinin taleplerine uygun olarak monte edildiğinden emin olun. ▶ CO2 değerlerini kontrol edin (bkz Bölüm 8.3) ve gerektiğinde düzeltin. Su filtresi ▶ Su vanasını kapatın. ▶ Su armatürünü sökün, bkz. Res. 55 .

9.1 Periyodik Bakımlar Fonksiyon kontrolü ▶ Tüm eniyet, kontrol ve kumanda elemanlarını kontrol edin. İç gövde ▶ İç gövdenin durumunu kontrol edin. ▶ Kirlenme durumunda: – İç gövdeyi sökün. – İç gövdeyi kuvvetli su püskürterek yıkayın. ▶ İnatçı kirlerde: Lamelleri deterjanlı sıcak suya daldırın ve dikkatli bir şekilde temizleyin. ▶ Gerektiğinde: İç gövdeyi ve bağlantı hatlarını kireçten arındırın. ▶ İç gövdeyi yeni contalar kullanarak tekrar monte edin. Brülör

Res. 55 UYARI: Brülörde hasarlar meydana gelebilir Brülörün yüzeyi çok hassastır. ▶ Brülörün yüzeyine dokunmayın. Bakım çalışmalarında büyük dikkat gösterilmelidir.

▶ Brülörün yıllık olarak kontrol edilmesini sağlayın. ▶ Kontrol camından bakarak brülörde çatlaklar oluşup oluşmadığını veya sıvı birikmesi olup olmadığını kontrol edin. ▶ Alevin dengeli ve mavi renkte yanıp yanmadığını, hiç sarı renk gösterip göstermediğini kontrol edin.

6 720 649 726 (2011/07)

[1] Motorlu su armatürü [2] Su filtresi ▶ Su filtresini değiştirin.


Bakım | 39

9.2 Kontrol elemanındaki sigortaları kontrol edin Sigortaları kontrol etmek için altta tarif edilen şekilde hareket edin: ▶ Cihazın dış sacını sökün (bkz. Res. 23 ). ▶ Kontrol elemanının ön tarafındaki üç adet vidayı sökün (Res. 56 ve Res. 57 , [2]).

6720608920-38.1Av

Res. 56 ▶ Kontrol elemanını öne doğru çekin ve arka tarafındaki altı vidayı sökün, bkz. Res. 57 , [2]. Res. 58 Yoğuşma ünitesi

1

Yoğuşma ünitesine bakım yapılması ▶ Cihazı ana şalter üzerinden kapatın. ▶ Cihazın bağlı olduğu akım devresindeki koruma şalterini kapatın. ▶ Boruları ve yoğuşma ünitesini sökün. ▶ Yoğuşma ünitesini cihazdan çekerek çıkartın. ▶ Kontrol ve temizlik amacıyla tüm parçaları birbirinden ayırın.

2 3

6720608158-78.1AL

Res. 57 Sigortaların yerleşim düzeni ▶ Sigortaları kontrol ettikten sonra tüm parçaları sökme sırasını tersten takip ederek tekrar monte edin.

9.3 Yoğuşma ünitesi Res. 59 Yoğuşma ünitesinin parçaları Kondenzasyon ünitesi, yetkili servis tarafından yılda bir kez kontrol edilmelidir. Onarım çalışmaları, sadece yoğuşmalı cihazlar konusunda eğitim almış yetkili servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir.

▶ Yoğuşma ünitesini tıkanma açısından kontrol edin. ▶ Yoğuşma ünitesini temiz su ile temizleyin. ▶ Contaları ve O-ringleri yenileyin.

6 720 649 726 (2011/07)


40 | Bakım

Contalar ve O-ringler yenilenmelidir.

▶ Klipsi sökün ve yoğuşma suyu borusunun ucunu çözün, bkz. Res. 61 .

▶ Ardından, tüm parçaları sökme sırasını tersten takip ederek tekrar monte edin. 9.3.1 Yoğuşma suyu kabının temizlenmesi UYARI: Maddi hasar meydana gelme tehlikesi! ▶ Yoğuşma kabının kapağını açmadan öne cihazın altına bir kap koyun. Yoğuşma suyu kabını temizlemek için aşağıdaki işlemleri yapın: ▶ Yoğuşma suyu kabının kapağını açın.

6720608948-05.1AL

Res. 61 ▶ Yoğuşma suyu borusu aracılığıyla yoğuşma suyu kabına yaklaşık 400 ml su doldurun. Cihazda hasar meydana gelmesini önlemek için bir huni kullanın, bkz. Res. 62 .

6720680174-05.1Av

Res. 60 ▶ Yoğuşma suyu kabını kontrol edin ve temiz su ile temizleyin. ▶ Kapağı takın ve sızdırmazlığını kontrol edin. 9.3.2 Yoğuşma suyu kabına su doldurulması Bakım çalışmaları tamamlandıktan sonra yoğuşma suyu kabına su doldurun. Altta belirtilen şekilde hareket edin:

6720608948-13.1AL

Res. 62 Montajdan sonra su kabının doldurulması ▶ Kontrol elemanının ön tarafındaki üç adet vidayı sökün. (Res. 56 ). ▶ Kontrol elemanını "bakım" konumuna getirin, bu sırada mandalları, taze hava kamarasının alt metal sacındaki açıklıklara sokun (bkz. Sekil 63).

6 720 649 726 (2011/07)


Bakım | 41 ▶ Yoğuşma suyu kabındaki su seviyesini kontrol edin (bkz. Sekil63).

6720608948-12.1AL

Res. 63 ▶ Ardından, tüm parçaları sökme sırasını tersten takip ederek tekrar monte edin.

9.4 Bakımdan sonra işletmeye alma ▶ Tüm bağlantıları tekrar açın. ▶ Belirtilen yerleri okuyun: Bölüm 4 "Kullanma Kılavuzu" ve Bölüm 8 "Gaz Ayarı" ▶ Gaz ayarını kontrol edin (brülör basıncı). ▶ Bacadaki atık gaz hatlarını kontrol edin (dış sac monte edilmiş durumdayken). ▶ Gaz borularının sızdırmazlığını kontrol edin. ▶ Su borularının sızdırmazlığını kontrol edin.

6 720 649 726 (2011/07)


42 | Arızalar

10 Arızalar 10.1 Arıza/Nedeni/Giderilmesi Hata mesajını ekrandan silmek için Reset tuşuna basın.

LCD ekran

Nedeni

Giderilmesi

Taze hava kamarasındaki limit termostatta hata, taze hava kamarasında aşırı ısınma.

1. Limit termostatın sürekliliğini kontrol edin (normalde kapalı kontak). 2. Contalarda veya iç gövdenin kontrol camında atık gaz sızıntısı olup olmadığını kontrol edin. 3. Hatların üretici taleplerini karşılamakta yeterli olup olmadığını kontrol edin. Atık gaz/Taze hava borusunun uzunluğu, müsaade edilen sınır değerlerinin dışındaysa, hatlarda 3'ten fazla dirsek varsa, bloke edilmişlerse veya birbiri ile uyumlu olmayan hatlar kombine edilmişse, bu hata meydana gelebilir. 4. Limit termostatın bağlantı elemanını ve bağlantılarını kontrol edin. 5. Cihazın elektrik fişini çekin ve kontrol elemanındaki limit termostatın bağlantılarını kontrol edin.

Sensör kapalı veya bir kısa devre 1. Atık gaz sıcaklık sensörünün bağlantıları için bkz. Res. 2 , [9]. olduğunda veya P7 altındaki ayar 2. Sensörün direncini ölçün (< 100 Ohm = kısa devre). doğru olmadığında, atık gaz için 3. P7 Modu kontrol edin: “Cd” doğru ayardır. olan sıcaklık sensörü devreye girer. Atık gaz resirkülasyon 1. Atık gaz resirkülasyon sensörü bağlantılarının ve direncinin kontrolü sensöründe hata - Sensör kapalı ile ilgili olarak bkz. Res. 2 , [13]. veya kısa devre. 2. Atık gaz resirkülasyonunun sıcaklık sensörünü değiştirin.

Cihaz çıkışındaki su çıkış sıcaklık sensöründe hata (sıcaklık 0 °C'nin altında veya 98 °C'nin üzerinde).

1. Su çıkış sıcaklık sensörünün bağlantılarını kontrol edin. Klemensleri temizleyin. Klemensler paslandıysa, sensörler ve ilgili kablolar değiştirilmelidir. 2. Sensör, 0 °C'nin altındaki su sıcaklıklarında cihazı açabilir, donma koruması. Donma nedeniyle meydana gelen hasarlar garanti kapsamına dahil değildir. 3. Su filtresini, muslukları ve tesisattaki tüm filtreleri temizleyin. 4. Suyun sert olduğu bölgelerde cihaz düzenli olarak kireçten arındırılmalıdır.

Tab. 25 "*" ile işaretli çalışmalar sadece yetkili servis tarafından yapılabilir.

6 720 649 726 (2011/07)


Arızalar | 43 LCD ekran

Nedeni

Giderilmesi

(yanıp sönüyor)

Su çıkış sıcaklık sensörü (NTC), ayarlı su çıkış sıcaklığını ölçemiyor.

1. Sensörün sıcak su hattına düzgün bir şekilde takılmış ve sabitlenmiş olmasını kontrol edin. 2. Su filtresini, muslukları ve tesisattaki tüm filtreleri temizleyin. 3. Hatların üretici taleplerini karşılamakta yeterli olup olmadığını kontrol edin (bkz. "Atık gaz aksesuarı" kullanma kılavuzu). Atık gaz/Taze hava borusunun uzunluğu, müsaade edilen sınır değerlerinin dışındaysa, hatlarda 3'ten fazla dirsek varsa, bloke edilmişlerse veya birbiri ile uyumlu olmayan hatlar kombine edilmişse, bu hata meydana gelebilir. 4. Gaz basıncını kontrol edin. Cihazın ayarlanmış olan sıcaklığa ulaşamamasının nedeni düşük gaz basıncı olabilir. 5. Gerilim beslemesini kontrol edin. 6. Kontrol elemanı arızalı olabilir, servis merkezini arayın. 7. Su çıkış sıcaklık sensörünün sıcak su hattına doğru bir şekilde takılmış olmasını kontrol edin. Sensörü, ölçüm hataları meydana gelmesini önlemek için hatlardaki dirseklere sabitlemeyin.

Birincil fanın devir sayısı düşük.

1. Elektrik kablosunu çekip çıkartın. Birincil fanın arkasındaki elektrik bağlantılarını ve kontrol elemanındaki her iki klemensi kontrol edin. 2. Gerilim beslemesini kontrol edin. 3. Hatların üretici taleplerini karşılamakta yeterli olup olmadığını kontrol edin (bkz. "Atık gaz aksesuarı" kullanma kılavuzu). Atık gaz/Taze hava borusunun uzunluğu, müsaade edilen sınır değerlerinin dışındaysa, hatlarda 3'ten fazla dirsek varsa, bloke edilmişlerse veya birbiri ile uyumlu olmayan hatlar kombine edilmişse, bu hata meydana gelebilir. 4. Hava ve atık gaz hatları arasında atık gaz nedeniyle kirlenme meydana gelmesi, fan devir sayısının değişmesine neden olabilir. 5. Gaz basıncını kontrol edin. Fan devir sayısının azalmasının nedeni düşük gaz basıncı olabilir; cihaz bu durumda, ayarlanmış olan sıcaklığa ulaşmaz. 6. Kontrol elemanı arızalı olabilir, servis merkezini arayın.

Birincil fandaki devir sayısı sensöründeki sinyal kapalı kalıyor.

1. Elektrik kablosunu çekip çıkartın ve birincil fanın arkasındaki elektrik bağlantılarını ve kontrol elemanındaki soket bağlantılarını kontrol edin. 2. Gerilim beslemesini kontrol edin. 3. Birincil fan veya kontrol elemanı arızalı olabilir, servis merkezini arayın.

Su debisi sınır değerini aşıyor. Su debisi > 37 l/dk.

1. Elektrik kablosunu çekip çıkartın. Su armatürünün elektrik bağlantılarını ve kontrol elemanındaki her iki klemensi kontrol edin. 2. Su basıncı ve su debisi çok yüksek. Su basıncının 12 bar'ı ve su debisinin 27 l/dk.'yı aşmamasını sağlayın.

(yanıp sönüyor)

Tab. 25 "*" ile işaretli çalışmalar sadece yetkili servis tarafından yapılabilir.

6 720 649 726 (2011/07)


44 | Arızalar LCD ekran

Nedeni

Giderilmesi

Yazılım/Donaım hatası.

1. Elektrik kablosunu çekip çıkartın. Kontrol elemanının elektrik bağlantılarını ve topraklamasını ve gövdenin topraklamasını kontrol edin. 2. Kontrol elemanındaki yanlış komut kombinasyonları, mikroişlemcilerde hatalar meydana gelmesine neden olabilir. Bu durumda hata mesajı bir veya iki defadan fazla belirmemelidir. Cihazı kapatın ve tekrar açın ve bir Reset gerçekleştirmeye çalışın. Hata kodunu silmek için Reset tuşuna ( ) basın. 3. Kontrol elemanı arızalı olabilir, servis merkezini arayın.

Cihaz çıkışındaki su çıkış sıcaklık sensörü (NTC) sıcak suda aşırı bir ısınma algıladı. Sıcaklık > 85°C

1. Sensörün sıcak su hattına düzgün bir şekilde takılmış ve sabitlenmiş olmasını kontrol edin. 2. Su çıkış sıcaklık sensörünün elektrik bağlantılarını ve klemenslerini kontrol edin. Klemensleri temizleyin. Klemensler paslandıysa, sensörün ve kablonun değiştirilmesi gereklidir. Direnci kontrol edin (bkz. Res. 3 , [2]). 3. Su filtresini, muslukları ve tesisattaki tüm filtreleri temizleyin. 4. Suyun sert olduğu bölgelerde cihaz düzenli olarak kireçten arındırılmalıdır.

Su giriş sıcaklığı sensöründe hata 1. Su armatüründeki elektrik kablosunun soket bağlantısını kontrol edin. (NTC). 2. Sensör, 0 °C'nin altındaki su sıcaklıklarında cihazı açabilir, donma koruması. Donma nedeniyle meydana gelen hasarlar garanti kapsamına dahil değildir.

Atık gaz sıcaklık sensörü 90°C'nin üzerine çıkan bir sıcaklık artışında, brülör devreden çıkar ve cihaz bloke edilir.

1. Maksimum kapasiteyi düşürün. 2. Su çıkış sıcaklığını azaltın. 3. İç gövdeyi kontrol edin ve temizleyin. 4. Yoğuşma ünitesini kontrol edin ve temizleyin.

Atık gaz resirkülasyon sensörü 130 °C'nin üzerinde bir sıcaklık bildiriyor. Brülör devreden çıkar ve cihaz bloke edilir.

1. Hava veya atık gaz borularında tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. 2. İkincil fanın bağlantılarını kontrol edin. 3. Hatların üretici taleplerini karşılamakta yeterli olup olmadığını kontrol edin. Atık gaz/Taze hava borusunun uzunluğu, müsaade edilen sınır değerlerinin dışındaysa, hatlarda 3'ten fazla dirsek varsa, bloke edilmişlerse veya birbiri ile uyumlu olmayan hatlar kombine edilmişse, bu hata meydana gelebilir. 4. Arıza devam ederse yetkili servise başvurun.

Tab. 25 "*" ile işaretli çalışmalar sadece yetkili servis tarafından yapılabilir.

6 720 649 726 (2011/07)


Arızalar | 45 LCD ekran

Nedeni

Giderilmesi

Limit termostat sıcaklığın 104 °C'nin üzerine çıktığını algıladı (cihaz kontrol edilmeden önce soğumaya bırakılmalıdır!!!).

1. Elektrik kablosunu çekip çıkartın ve limit termostatın elektrik bağlantılarını (iç gövdenin üst parçası) kontrol elemanındaki her iki soket bağlantısını kontrol edin. Bkz. Res. 2 , [7]. 2. Limit termostatın bağlantılarını ve soket bağlantılarını kontrol edin. Klemensleri temizleyin. Klemensler paslandıysa, sensörün ve kablonun değiştirilmesi gereklidir. 3. Hatların üretici taleplerini karşılamakta yeterli olup olmadığını kontrol edin (bkz. kullanma kılavuzu "Atık gaz/Hava aksesuarı"). Atık gaz/Taze hava borularının uzunluğu müsaade edilen değerlerin dışında, 3'ten fazla dirseği olan borular, bloke edilmiş borular veya boruların uygun şekilde kombine edilmemesi bu hataya neden olabilir. 4. Su filtresini, muslukları ve tesisattaki tüm filtreleri temizleyin. 5. Suyun sert olduğu bölgelerde cihaz düzenli olarak kireçten arındırılmalıdır. 6. Elektrik kablosunu çekip çıkartın. Sıcak su musluğunu açın ve soğuk suyun iç gövdeden geçmesi için suyu bir kaç dakika boyunca akıtın. Sıcak su musluğunu kapatın ve kabloyu sökün. Bir multimetre kullanarak limit termostatın sürekliliğini kontrol edin (normalde kapalı kontak). Arızalı limit termostatı değiştirin.

Ateşleme kıvılcımı mevcut, fakat 1. Tüm gaz vanalarının açık olmasını kontrol edin. alev algilanmiyor. 2. Gaz türünü kontrol edin. 3. Gaz basıncını kontrol edin. 4. Hata kodunu silin ve tesisatın havasını almak için sıcak su musluğunu açık bırakın. Sıcak su musluğu gerektiğinde birkaç defa açılmalı ve kapatılmalıdır. EA hata kodu silinmezse, yetkili servise haber verilmelidir. 5. İç gövdenin alt parçasındaki ateşleme ünitesinin 3 kablosunun doğru bir şekilde bağlanmış olmasını kontrol edin. 6. Atık gaz/Taze hava borularının üretici taleplerini karşılamakta yeterli olup olmadığını kontrol edin. Hatların ilgili talepleri karşılamaması hatalar meydana gelmesine neden olabilir. 7. Fan devir sayısının maksimum kapasite için düzgün bir şekilde ayarlanmış olup olmadığını kontrol edin. Bkz. Bölüm 8.6. 8. İç gövdedeki kontrol camı aracılığıyla, sıcak su musluğu açıldığında brülörün çalışmaya başlayıp çalışmadığını ve alevin dengeli bir şekilde kalıp kalmadığını kontrol edin. Alev dengesiz yanıyorsa veya sarıysa, CO2 değerini kontrol edin.

Tab. 25 "*" ile işaretli çalışmalar sadece yetkili servis tarafından yapılabilir.

6 720 649 726 (2011/07)


46 | Arızalar LCD ekran

Nedeni

Giderilmesi

İşletim sırasında iyonizasyon arızası.

1. Gaz türünü kontrol edin. 2. Gaz basıncını kontrol edin. 3. İç gövdenin alt parçasındaki ateşleme ünitesinin 3 kablosunun doğru bir şekilde bağlanmış olmasını kontrol edin. 4. Atık gaz/Taze hava borularının üretici taleplerini karşılamakta yeterli olup olmadığını kontrol edin. Borular talepleri karşılamıyorsa, alevin kısa ve dengesiz yanmasına neden olabilir. 5. Fan devir sayısının maksimum kapasite için düzgün bir şekilde ayarlanmış olup olmadığını kontrol edin. Bkz. Bölüm 8.6. 6. CO2 değerlerini kontrol edin ve ayarlayın.

Cihaz bekleme modundayken iyonizasyon sisteminde arıza.

1. İyonizasyon elektrodunun bağlantısı gevşek. İç gövdenin alt kısmından geçen kontrol elemanı ve iyonizasyon elektrodu arasındaki ince kablonun korunaklı bir konumda olup olmadığını kontrol edin. 2. İyonizasyon elektrodu veya kontrol elemanı arızalı. Servis merkezini arayın.

Gaz çıkışı var, gaz vanası düzgün 1. Elektrik kablosunu çekip çıkartın ve gaz vanasındaki elektrik kapatmıyor. bağlantılarını ve kontrol elemanındaki her iki soket bağlantısını kontrol edin. 2. Sıcak su musluğunu açın; su debisi, devreye girme değerinden (1.9 l/ m) daha yüksek. Gaz vanasının elektrik bağlantılarındaki gerilimi ölçün. Cihaz çalışırken bu değer solda 24 V/DC ve sağda 24 V/DC olmalıdır. Farklı değerler ölçülüyorsa, servis merkezini arayın. 3. Gaz vanası arızalı olabilir, servis merkezini arayın.

Tab. 25 "*" ile işaretli çalışmalar sadece yetkili servis tarafından yapılabilir.

6 720 649 726 (2011/07)


Cihaz yapısı | 47

11 Cihaz yapısı

1,9

1,9

EVET

1,9

EVET

1,9

Res. 64 [CA] Su miktarı 6 720 649 726 (2011/07)


48 | Çevre Koruma

12 Çevre Koruma Çevre koruma, Bosch Şirketler Grubu'nun temel bir şirket prensibidir. Emniyet, çevre dostluğu ve ekonomiklik, ürünlerimizin geliştirilmesi ve üretimi ile ilgili olarak aynı ölçüde önem verdiğimiz hedeflerdir. Bunlar, kullanım sırasında daha yüksek bir emniyet ve konfor ve yeniden değerlendirme ve imha etme ile ilgili olarak çevre için daha iyi bir uygunluk sağlamaktadır. Ambalaj Kullanılan tüm ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir özelliktedir ve malzeme türlerine göre ayrılarak geri dönüştürme sistemine dahil edilmelidir. Sorumluluğu gerekli çalışma ruhsatına sahip ulusal toplama noktalarına ait olmak üzere tüm ambalaj malzemelerinin usulüne uygun olarak imha edilmesini sağlayabiliriz. Eski Cihazlar Resmi yerel makamlara danışarak uygun imha etme imkanları ile ilgili bilgi edinin. Tüm cihazlar geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmektedir. Cihazların yapı grupları kolayca birbirinden ayrılabilmektedir. Böylelikle farklı grupları ayrıştırılabilir ve geri kazanıma veya etkisizleştirilmeye yönlendirilebilir. Çevre sertifikaları • Çevre yönetim sistemi • ISO 14001 çevre sertifikası

6 720 649 726 (2011/07)


Tip Onay覺 | 49

13 Tip Onay覺

Res. 65 6 720 649 726 (2011/07)


50 | Garanti

14 Garanti

Res. 66 6 720 649 726 (2011/07)


Garanti | 51

Res. 67 6 720 649 726 (2011/07)


6720649726

Bosch therm 8000s kullanma klavuz  
Bosch therm 8000s kullanma klavuz  

www.enuygunkombi.com

Advertisement