Page 1

KUHMO–SUOMUSSALMI

LEIRIKOULUT

Keskellä luontoa Kainuussa


Unohtumattomia elämyksiä kaiken ikäisille @gkkY

D=AJACGMDMKMGEA)((Naacgfd]ajacgmdm@gkkYfcYfkYddakhmaklgkkY Viikon leirikoulussa päästään ihmettelemään Valtatie 5:n kummajaista – Hiljaista Kansaa, tutustumaan poronhoitokulttuuriin Hossan Poropuistossa, ihastelemaan esihistoriallisia kalliomaalauksia Värikalliolla, näkemään metsiemme kuninkaan kavereineen Suurpetokeskuksessa ja veneilemään Suomen suurimmalla kanjonijärvellä, Julma-Ölkyllä! Tämän kaiken ohessa nuoria opastetaan mm. oikeaoppiseen nuotion tekoon. Mahdollisuus myös kalastukseen, melontaan, soutamiseen ja SUPpailuun.

)naaccg *(+(`]fcad¹© YdcY]f,/1Ē'`d¹$kak©dl©©eYbgalmck]f$ jmgcYadml YYemhYdY$dgmfYk$h©an©ddaf]f$ adlYhYdY!$ghYkhYdn]dml& @gkkY$KmgemkkYdea

DgeY%@gkkY$hm`&(0/+*+*1$aj]f]&hYYkgnYYjY8dgeY%`gkkY&Ú$ooo&dgeY%`gkkY&Ú ;Yehaf_@gkkYfDmeg$hm`&(-(()..+//$af^g8`gkkYfdmeg&Ú$ooo&`gkkYfdmeg&Ú

@gkkY

D=AJACGMDMKMGEA)((*nmgjgcYm\]fd]ajacgmdm@gkkYfcYfkYddakhmaklgkkY Kahden vuorokauden leirikoulussa ensimmäisenä päivänä ihaillaan Valtatie 5:n kummajaista – Hiljaista Kansaa ja tutustumaan poronhoitokulttuuriin Hossan Poropuistossa. Toisena päivänä voidaan joko tutustua luontopolkuun, Luontokeskukseen ja Hossan Retkeilyalueeseen tai käydä vierailulla Suurpetokeskuksessa.

*nmgjgcYmllY )*+(`]fcad¹© ),(Ē'`d¹'*njc$kak©dl©©na]jYadmfbYYkcYjl]% dmY@adbYak]ddYCYfkYddY$l©qka`ga\gfbYghhYYf hYdn]dml@gkkYkkYk]c©na]jYadmfHgjghmaklgkkY& @gkkY$KmgemkkYdea

DgeY%@gkkY$hm`&(0/+*+*1$ aj]f]&hYYkgnYYjY8dgeY%`gkkY&Ú$ooo&dgeY%`gkkY&Ú

Cm`eg

EMKAACADDAF=FD=AJACGMDMCM@EGFC=K›KK› Kuhmo tarjoaa musiikkia ja luontoa kävijöilleen aina. Kuhmon musiikkiopisto ja Kuhmo-talo järjestävät musisoinnin iloa niillekin, joka eivät ole ennen soitelleet. Laulaen sekä kanteleita ja kellopelejä soittaen saadaan tuntuman kuhmolaiseen musiikinopetukseen ja Kuhmo-talon tiloihin ja sen toimintaan. Päivittäiset musisointituokiot (2x45 min) saavat seurakseen omatoimista tai ohjattua liikuntaa kuhmolaisessa luonnossa ja siihen liittyviä aktiviteetteja.

jq`e©fcgcgemkaaccalmgcagakkY.%)-`]fcad¹© -&.&/&/&bY*,&/&.&0&*()/ 0/Ē'h©an©$dak©h©an©l/.Ē$kak©dl©© eYbgalmck]f*`` YYeaYak]ddY!$emkaacaf g`bYmck]f$dgmfYYfbYlmlmklmeak]fCYd]nYdYf cmdllmmjac]kcmkBmeafc]cggf& Cm`eg%lYdg$Cm`eg

Cm`eg%lYdg$hm`&(0.)---,-)$ cm`eg&lYdg8cm`eg&Ú$ooo&cm`eglYdg&Ú

Q¤FQDAJ=LCACA=N=JJQKB›JNADD› Retkellä opiskellaan luonnossa selviytymisen taitoja ja ollaan yötä isossa teltassa. Alkuun opetellaan käyttämään kanoottia ja hieman myös suunnistamaan sen avulla. Iltaohjelmaan kuuluu majoitteen pystyttäminen sekä retkikeittimen käytön opiskeleminen. Iltaruoka tehdään omatoimisesti ryhmittäin retkikeittimillä. lllalla voidaan myös opetella tulien tekemistä ja pitää tulentekokilpailut. Toisena päivänä kierretään 5 km retkeilypolku tehden sen varressa luontoaiheisia tehtäviä.

Cm`eg fgaf*(lmflaY )()-`]fcad¹© lgmcgcmmfdghhm*()/ 1*Ē'`d¹$kak©dl©©e]dgflYkmmffaklmck]f$ adlYjmgcYlYjnacc]]lbYdmgflgl]`l©n©jY\Yf Ca]n]jjqkb©jn]lfgaf-(ceCm`egklY Da]ckYfkmmflYYf

=j©HaajY$hm`&(,((*)1)1/$ mjhg&haajYaf]f8]jYhaajY&Ú$ooo&]jYhaajY&Ú

oad\lYa_Y&Útaf^g8oad\lYa_Y&[ge

Oad\LYa_Y>afdYf\$Cm`eg%KmgemkkYdea

qgmlmZ]&[ge'Oad\lYa_Y

Oad\LYa_Y

8nakaload\lYa_Y


Cm`eg

HUSKYTILAVIERAILU Vierailu rekikoirien kotiin. Noin 25 rekikoiran tarhalla pääsette tutustumaan rekikoiriin ja opitte niiden elämästä rekikoiraoppaan kertomana. Koirat ovat ystävällisiä ja ottavat vieraat avosylin vastaan. Opas kertoo rekikoirien historiasta, hoidosta, ruokinnasta, treenaamisesta ja huskyturismista. Valtaosa koirista on työkäyttöön jalostettuja rekikoiria, mutta joukosta löytyy myös ”ongelmakoirana” tulleita kodinvaihtajia, joille pyrimme tarjoamaan mielekkään ja virikkeellisen kodin.

*$-lmflaYcmdb]lmckaf]]fCm`egklY )(,(`]fcad¹© )-&-&)-&)(& *-Ē'`d¹$qda)(`]f_]fjq`eadd]**Ē'`d¹$ kak©dl©©ghYklmck]f *(ceCm`egfc]kcmklYklY

JgmlYLjYn]d$hm`&(,,*.)++01$ af^g8jgmlYljYn]d&Ú$ooo&jgmlYljYn]d&Ú

J=CA%H=JLAF=J›H9C=LLA Eräpaketissa pääsee testaamaan omia ja opettelemaan uusia erätaitoja. Päivä alkaa aamulla eräopas Reki-Pertin tapaamisella. Pertin johdolla mm. opetellaan tulentekoa erämaassa ja pystytetään yhteisvoimin joukkueteltta, jossa yö vietetään. Päivä on täynnä ohjelmaa luonnon helmassa ja ruoatkin pääsee valmistamaan itse perinteisesti nuotiota käyttäen.

Cm`eg

)()-`]fcad¹© lgmcgkqqkcmm 0-Ē'`d¹$kak©dl©©dgmfYYf$adlYjmgYf$ adlYhYdYf$YYeaYak]f`gl]ddakkY$]j©g`bYYbYf& Alk]dd©lmd]]gddY2eYcmmhmkka$%YdmklY$emcYnYl c]f_©l$k©©femcYaf]fnYYl]lmk @gl]ddaCYd]nYdY$N©af©e¹af]f1$Cm`eg

@gl]ddaCYd]nYdY$hm`&(0.--,)(($ af^g8`gl]ddacYd]nYdY&Ú$ooo&`gl]ddacYd]nYdY&Ú

OAD<DA>=%NAACCG

.h©an©©bY-q¹l©

Luontoelämysviikolla tutustutaan itäisen taigametsän eläimistöön ja lajistoon, jota ei juurikaan muualla Euroopassa tapaa. Retken ehdoton huippu on viimeinen yö, joka vietetään piilokojuissa seuraten villien karhujen ja ahmojen puuhastelua. Kojusta voi joskus nähdää myös susia. Viikon aikana syödään paikallista ruokaa ja liikutaan mahdollisimman luontoystävällisesti. Aktiviteetteihin Kuhmon ympäristöön kuljetaan polkupyörillä (max 1 h), jolloin myös hiilijalanjälki jää pieneksi.

)(*)`]fcad¹©

Cm`eg

)(&-&*(&.&bY-&0&)-&1& /-1Ē'`d¹$kak©dl©©eYbgalmck]f+``$ YYeaYak]l$adlYkYmfYf$j]lcadgmfYYl$addYddak]l$ ghhYYfhYdn]dmlj]lcadd©$j]lcadd©lYjnallYnYl ]jalqaknYjmkl]]l$kak©©fh©©kqeYckml$cmdb]lmc% k]lcYj`mcgbmdd]bYlYcYakafk]c©^YlZac]lek& hgdcmhq¹j©lc©qll¹¹fcgcgnaacgcka&

@gl]ddaCYafmmGq$hm`&(0.--)/))$ af^g8`gl]ddacYafmm&[ge$ooo&`gl]ddacYafmm&[ge

CMDLLMMJADMGFLG+Q¤L›#,H›AN›› Vietä 3 yötä ja 4 päivää Kuhmossa, vuorottele kulttuuria ja luontoa. Tutustu Suomen talvisotahistoriaan, Kalevalan eepos kulttuuriin tai luonnon ihmeellisiin aikaansaannoksiin. Tutustukaa ohjelmatarjontaamme ja valitkaa siitä leirikoulunne teemaan ja tarkoitukseen sopivat aktiviteetit. Tämän jälkeen laadimme yhdessä kanssanne teille sopivimman kokonaisuuden aikatauluineen. Lisäksi voitte pyytää tarjousta jostakin muunlaisesta teemasta. Toivomme periaatetta, että kaikki oppilaat osallistuvat samaan valittuihin aiheisiin.

Cm`eg

+q¹l©$,h©an©© )(*)`]fcad¹© lgmcgcmm$]dg%bYkqqkcmm )/0Ē'`d¹$kak©dl©©eYbgalmck]f+``$daafY% nYYll]]l$YYeaYak]l$+ph©an©ddak]f$*padlY% kYmfYf$dgmfYYlbYadlYhYdYl&Dak©ckah]da%adlY$ ^jakZ]]_gd^%n©daf]al©bYna]jYadmLYdnakglYem% k]gkkY&D]ajacgmdmfg`b]deYldak©`affYklY& @gl]ddaCYafmm$Cm`eg

@gl]ddaCYafmmGq$hm`&(0.--)/))$ af^g8`gl]ddacYafmm&[ge$ooo&`gl]ddacYafmm&[ge

oad\lYa_Y&Útaf^g8oad\lYa_Y&[ge

Oad\LYa_Y>afdYf\$Cm`eg%KmgemkkYdea

qgmlmZ]&[ge'Oad\lYa_Y

Oad\LYa_Y

8nakaload\lYa_Y


Tarumainen Suomussalmi KMGFDAFLMA@E= Retkellä vietetään hauska päivä ulkona yhdessä kavereiden kanssa, koetaan uusia ja ehkä vähän tuttujakin asioita. Metsän ja suon maisema, sen tuoksut, näkeminen ja kokeminen sekä lintujen lajiston monipuolisuuden ja runsauden kokeminen täydentää koulussa opittua teoriaa. Kainuulaisen luonnon runsaus ja keväisen luonnon heräämisen kokemus voi todella herättää kokemaan jotain mitä ei 3D:nä tai somessa pysty havainnoimaan. Majoittuminen Kylpylähotelli Kiannon Kuohuissa.

KmgemkkYdea

j]lcah©an©.lmflaY$)eYbgalmknmgjgcYmka eYp*-`]fcad¹© lgmcgcmmfhmgdan©dakl©c]k©cmmfhmgdan©daaf 1(Ē'`d¹$kak©dl©©ghYkhYdn]dml$]n©©l fmglagdd]$hmgda`galgeYbgalmck]f*``bY najcaklqkcqdhqd©fc©ql¹f Cqdhqd©`gl]ddaCaYffgfCmg`ml$ K©qf©b©fkmgfkmga\]fkmgb]dmYdm]

Cqdhqd©`gl]ddaCaYffgfCmg`ml$hm`&(0/)(//( `gl]dda8caYffgfcmg`ml&Ú$ooo&caYffgfcmg`ml&Ú

CQDHQD›FN=KAH=<GL

KmgemkkYdea

)eYbgalmknmgjgcYmka

Turvallisessa ja asiantuntevassa allasohjauksessa on tarjolla monipuolista vesiliikuntaa koko luokalle. Uutuuslajeina löytyy mm. patjasurffaus, allasperformanssi, koirauintikilpailu, vesipelastus ja uinninvalvojan testiuinti. Vesipetoilun lisäksi päivään mahtuu muutakin mielenkiintoista, esim. seinäkiipeilyä, sauvakävelyä tai frisbeegolfia (keväällä-kesällä).

cgmdmdmgccY cqdhqd©fYmcagdgYacgafYqeh©janmg\]f .,Ē')`d¹'njc'*``$)``dak©*0Ē'njc$ kak©dl©©eYbgalmck]f*``$YYemhYdYf$h©an©dda% k]f$najcaklqkcqdhqd©fc©ql¹f$Cqdhqd©fn]kah]% \gl%g`b]deYf&Dak©eYckmklYemmg`b]deY& Cqdhqd©`gl]ddaCaYffgfCmg`ml

Cqdhqd©`gl]ddaCaYffgfCmg`ml$hm`&(0/)(//( `gl]dda8caYffgfcmg`ml&Ú$ooo&caYffgfcmg`ml&Ú

KmgemkkYdea

EMMLLMN9LE=LK›L Retkellä tutustutaan suohon kasvuympäristönä. Metsässä tutustumiskohteena ovat aluskasvillisuuden kasvit, marjat ja yrtit. Seuraamme metsän elinkaarta taimikosta kasvatusmetsään, kulotus- ja hoitovaiheisiin sekä hakkuuseen. Seuraamme myös työnäytöstä metsässä. Nuotiopaikalla suoritetaan Marjarasti-tehtävät, nautitaan eväitä, keskustellaan retkellä heränneistä kysymyksistä ja keskustellaan koetuista asioista. Majoittuminen Kylpylähotelli Kiannon Kuohuissa

j]lcah©an©.lmflaY$)eYbgalmknmgjgcYmka *-+(`]fcad¹© lgmcgcmmc]k©cmmfYdcm$]dgdgcYcmm 0.Ē'`d¹$kak©dl©©ghhYa\]fhYdn]dml$]n©©l fmglagdd]$jmgcYadmf$eYbgalmck]f*``bY najcaklqkcqdhqd©fc©ql¹f j]lcacg`\]Ydd]-(ce'kmmflYeYbgalmkhYacYklY

Cqdhqd©`gl]ddaCaYffgfCmg`ml$hm`&(0/)(//( `gl]dda8caYffgfcmg`ml&Ú$ooo&caYffgfcmg`ml&Ú

Tuo luokkasi leirikouluun luonnon keskelle! oad\lYa_Y&Útaf^g8oad\lYa_Y&[ge

Oad\LYa_Y>afdYf\$Cm`eg%KmgemkkYdea

qgmlmZ]&[ge'Oad\lYa_Y

Oad\LYa_Y

8nakaload\lYa_Y

Wild Taiga leirikoulut 2017  

Tule luokkasi kanssa retkelle keskelle luontoa Kainuuseen!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you