Page 1

Inhoudsopgave

Voorwoord van de voorzitter............................................................... 2 Bestuur / Commissies .......................................................................... 3 Lidmaatschap en contributie ............................................................... 4 Competitie ........................................................................................... 7 Wedstrijdcommissie .......................................................................... 10 Kantinecommissie.............................................................................. 12 Bardienst + rooster 2014 ................................................................... 14 Jeugdcommissie................................................................................. 18 Sponsorcommissie ............................................................................. 21 Activiteitenkalender senioren 2014 ................................................... 24 Huishoudelijk reglement .................................................................... 27 Clubgebouw (EHBO-materialen en hulpmiddelen) ............................ 30 Randvoorwaarden voor een tennisavond bij De Bekkelweide ........... 31 Bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ ................................... 32


Infogids 2014

Voorwoord van de voorzitter Beste leden, Voor jullie ligt weer een nieuwe digitale infogids die wederom volstaat met informatie over onze vereniging en de activiteiten welke er het hele jaar door worden georganiseerd. Door het deelnemen aan deze activiteiten spreken we de waardering uit aan al onze commissieleden die deze taak op zich hebben genomen en is voor hen een enorme stimulans om hun werk te blijven doen. Zoals jullie al wel gehoord of gelezen zullen hebben heeft Bert Telgenkamp eind vorig jaar zijn functie als penningmeester neergelegd. Ik ben erg blij dat we tijdens de ledenvergadering Jeroen Dรถbber als zijn opvolger konden presenteren en ik wil de hoop uitspreken dat Jeroen veel plezier mag beleven in zijn functie bij onze vereniging. Om de toch al gezellige avonden en activiteiten te verbeteren heeft de accommodatiecommissie inmiddels het terras een enorme make over gegeven. Het resultaat mag gezien worden. Ons tennispark is met zijn nieuwe ingang en terras een aanwinst voor Geesteren en ik hoop dat er een aantrekkingskracht van uitgaat zodat we de komende jaren nieuwe leden mogen begroeten. Ik wil alle leden, commissies, sponsoren en andere vrijwilligers hartelijk danken voor hun bijdrage. Veel tennisplezier en goede gezondheid voor het komend seizoen.

Harm Nijkamp voorzitter

-2-


Infogids 2014

Bestuur / Commissies Voorzitter Harm Nijkamp Tel.: 0546-871893 voorzitter@bekkelweide.nl Secretaris Yvette Peterman Tel.: 0546-632655 secretaris@bekkelweide.nl Penningmeester Jeroen Dรถbber Tel.: 0546-632671 penningmeester@bekkelweide.nl Ledenadministratie Ursula Masselink Tel.: 0546-632328 ledenadministratie@bekkelweide.nl

Activiteitencommissie Judith Kuipers, tel.: 06-13596974 (vz.) Hannie Haverkort, tel.: 0546-632701 Mirjam Kottink, tel.: 0546-632302 Eric Tibbe, tel.: 0546-632223 Maikel Noordam, tel.: 0546-707252

Leden Jolande Hutten Tel.: 0546-632303 jeugdcommissie@bekkelweide.nl Arjen Vogelaar Tel.: 0546-873631 wedstrijdcommissie@bekkelweide.nl Maikel Noordam Tel.: 0546-707252 activiteitencommissie@bekkelweide.nl

Jeugdcommissie Jolande Hutten, tel.: 0546-632303 (vz.) Carolien Tibbe, tel.: 0546-632223 Hanna Stroobach, tel.: 0546-433311

Erelid: Herman Silderhuis Clubgebouw Vinckenweg 12 7678 TB Geesteren, tel.: 0546-632164 Bankrekeningnr.: 1157 17 102 Tennisleraar Han Snijders, tel.: 06-54296031

Technische/wedstrijdcommissie Arjen Vogelaar, tel.: 0546-873631 (vz.) Wendy Nijkamp, tel.: 0546-632096 Miranda Heun, tel.: 0546-567616 Peter Wanink, tel.: 06-20948266 Judith Kuipers, tel.: 06-13596974 Claudia Vogelaar, tel.: 0546-873631 Natasja Keemers, tel.: 0546-490319 Stefan Lohuis, tel.: 0546-459127

Accommodatiecommissie Maikel Noordam, tel.: 0546-707252 (vz.) Jan Leus (L), tel.: 0546-631631 Henk Geerink, tel.: 0546-631506 Jan Hemmer, tel.: 0546-631243 Gerard Masselink, tel.: 0546-631868 Theo Rikkkink, tel.: 0546-632202 Marcel Krikhaar, tel.: 0546-458359 Bas Lohuis, tel.: 0546-851261 Leon Roelofs, tel.: 0546-633680 Sponsor-/reclamecommissie Gerard Wermelink, tel.: 0546-633398 (vz.) Jos Oude Avenhuis, tel.: 0546-631911 Rob Knoop, tel.: 06-54363968

Kantinecommissie Ans Lohuis, tel.: 0546-632031 Lies Geerink, tel.: 0546-631506 Hannie Haverkort, tel.: 0546-632701 Petra Tijhof, tel.: 0546-633735

Internet website www.bekkelweide.nl Informatie naar: info@bekkelweide.nl

Vertrouwenspersoon jeugd Monica Bijen, tel.: 0546-622788

Huisartsenpraktijk Geesteren, tel.: 0546-632161 Noodnummer: 0546-632222

Verenigingsnummer KNLTB 65797

-3-


Infogids 2014

Lidmaatschap en contributie Contributie De inning van de contributie gaat als volgt: Leden die nog geen machtigingsformulier hebben ingevuld ontvangen eind maart, als de mutaties in het ledenbestand bekend zijn, van de penningmeester een factuur voor de contributie en deze moet binnen 14 dagen na factuurdatum betaald worden. Voor leden die wel een machtigingsformulier hebben ingevuld geldt dat de contributie in april van de rekening wordt afgeschreven. De contributie is voor 2014 vastgesteld op: Junioren € 40,-Senioren € 90,-Echtparen/samenwonenden € 160,-Studenten (tot 21 jaar) € 55,-- *)

*)

Studenten vanaf 21 jaar betalen, na het overleggen van hun collegekaart, eveneens een contributie van € 55,--. Je wordt senior in het jaar waarin je de leeftijd van 18 jaar bereikt.

Administratiekosten / sleutel Bij aanmelding als lid van de vereniging is men hiervoor eenmalig een bedrag verschuldigd van: • Junioren € 7,-• Senioren € 12,-Bij beëindiging van het lidmaatschap moet de sleutel worden ingeleverd. Indien dit niet gebeurt, is men hiervoor € 9,-verschuldigd. Bij verlies van de sleutel is men eveneens € 9,-verschuldigd voor een duplicaat. Zomerlidmaatschap Ook in 2014 kunnen niet-leden gedurende de maanden juni, juli en augustus elke dag tennissen op de banen. Deze regeling is in het leven geroepen voor diegenen die in de zomermaanden geen andere sportverplichtingen hebben. Op deze wijze worden zij in de gelegenheid gesteld ook eens een andere tak van sport uit te oefenen. Hopelijk maken veel inwoners van Geesteren hiervan gebruik. Wel even vooraf aanmelden bij onze ledenadministratie.

De kosten voor een zomerlidmaatschap bedragen € 35,-- voor senioren en € 20,-- voor junioren + de borgsom van € 10,-- voor de sleutel. Je krijgt dan een zomerlidmaatschapspas. Dit pasje is strikt persoonlijk en mag niet onrechtmatig worden gebruikt.

-4-


Infogids 2014

Je ontvangt hiervoor een factuur. Het bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden overgemaakt. Na het terugbrengen van de sleutel zal € 10,-- borg worden teruggestort op de rekening. Adreswijziging De leden worden dringend gevraagd wijziging van adres of andere gegevens die voor de vereniging van belang zijn aan de ledenadministratie door te geven via ledenadministratie@bekkelweide.nl. Wijziging e-mailadres De leden die een nieuw e-mailadres aanvragen of toegewezen krijgen, worden verzocht om deze wijziging door te geven aan de ledenadministratie (ledenadministratie@bekkelweide.nl). Beëindiging lidmaatschap Wanneer je het lidmaatschap wilt opzeggen, moet dit plaatsvinden vóór 31 december. De afmelding moet schriftelijk plaatsvinden bij de ledenadministratie. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele jaar verschuldigd. Zolang de ledenpas en de ontvangen sleutel niet zijn ingeleverd, gaat de contributieverplichting gewoon door. Introducékaarten Tennissen met vrienden of kennissen. Leden van De Bekkelweide die eens een balletje willen slaan met familie of vrienden kunnen hiervoor introducékaarten kopen. Introducékaarten zijn bedoeld om leden van De Bekkelweide in de gelegenheid te stellen eens te tennissen met iemand die geen lid is van onze vereniging. Introducés kunnen dus alleen tennissen met een lid van onze vereniging. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Ursula Masselink, Brummelhuisstraat 3. Wil je voor het weekend een introducékaart, dan moet je die zaterdags halen met de datum van de desbetreffende dag. De introducékaart kost € 2,50 en is de gehele dag geldig. Voor een introducé wonend in Geesteren mag dit één keer per jaar en voor iemand wonend buiten Geesteren onbeperkt. Alleen originele introducékaarten zijn geldig. Bij misbruik of bij onjuist gebruik van introducékaarten is het bestuur bevoegd maatregelen te treffen voor de eigen leden. Met familie, collega’s of de buurt gezellig samen tennissen Wanneer je met de familie, een aantal collega’s of met je buren een avond of middag gezellig wil tennissen, dan kan dat bij tennisvereniging De Bekkelweide. De kosten hiervoor bedragen € 2,50 per persoon tot een maximum van € 50,--. -5-


Infogids 2014

Er hoeft dus voor maximaal 20 personen betaald te worden. Leden betalen uiteraard geen baanhuur. De banen (max. drie) moeten tijdig worden gereserveerd bij de kantinecommissie (zie voor in de gids voor telefoonnummers). Het moet wel de bedoeling zijn om echt te tennissen en niet om een leuk feestje te vieren. De sleutel kan bij ĂŠĂŠn van de leden van de kantinecommissie worden opgehaald en ingeleverd. De kantine dient schoon en netjes achtergelaten te worden. Veel plezier in 2014! Ursula Masselink: 0546-632328 ledenadministratie@bekkelweide.nl

-6-


Infogids 2014

Competitie Dit jaar hebben we weer acht teams ingeschreven voor de voorjaarscompetitie. Het gemengde team van de zaterdag is komen te vervallen en er is een zaterdag damesteam bijgekomen. Helaas hebben we ook dit jaar geen jeugdteams kunnen aanmelden voor de voorjaarscompetitie. Teamindeling competitie 2014: Districtscompetitie Dinsdag 45+ Team 1 dames Willemien Hütte Sinie Kroezen Ria Hutten Lenie Löwik Monique Koopman Carolien Tibbe

Team 2 dames Mariet Hemmer Hanna Stroobach Yvon Arkink Lien Paus Riky Tibbe Miriam Wesselink Paulien Oude Avenhuis

Vrijdag 45+ Team 1 heren Jos Oude Avenhuis Peter Eijffius Harm Nijkamp Frank Krukkert Eric Tibbe Theo Rikkink Thomas Kottink

Team 2 heren Jan Leus Gerrit Vlierman Henk Kuipers Bert Telgenkamp Frans Stamsnieder Harrie Mensen Ton Tibbe

Team 3 heren Alwie Stamsnieder Huub Kreuwel Bé Entjes Johan Lohuis Harry Kobes Jan Kock Stefan ten Broeke

Team 2 dames Natasja Keemers Wendy Nijkamp Daniëlle Plas Angelique Kokhuis Miranda Heun Anke Kottink Marion Krikhaar

Team 3 dames Petra Tijhof Hannie Haverkort Renate ten Broeke Karin Zandstra Karin Hemmer (reserve) Yvette Peterman (reserve)

Zaterdag 18+ Team 1 dames Esther Noordam Judith Kuipers Inge Busscher Marieke Kroeze Corine Keizer

-7-


Infogids 2014

Competitie regio noordoost speeldata 2014 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Week Ma.

7/4 14/4

Pasen

Di.

8/4 15/4

22/4

-

6/5 13/5 20/5

27/5

Wo.

9/4 16/4

23/4

-

7/5 14/5 21/5

28/5

Do.

3/4 10/4 17/4

24/4

-

8/5 15/5 22/5 Hemelvaart

Vr.

4/4 11/4 18/4

25/4

-

9/5 16/5 23/5

Za.

5/4 12/4 19/4 Kon.dag

-

10/5 17/5 24/5

31/5

-

11/5 18/5 25/5

1/6

Zon 6/4 13/4 21/4 ipv 20/4

-

28/4 5/5 12/5 19/5

26/5

pinkster

LK voor RK LK voor RK pinkster

Bijzondere dagen: Goede vrijdag: vrijdag 18 april Paasdagen: zondag 20 + maandag 21 april Meivakantie: zaterdag 26 april t/m maandag 5 mei (week 18 + 19) Koningsdag: zaterdag 26 april (ipv 27 april) Hemelvaartsdag: donderdag 29 mei Pinksterdagen: zondag 8 + maandag 9 juni Verplichte inhaaldagen (in deze volgorde te benutten): o 26 april: voor alle zaterdagcompetities o 29 april: voor alle dinsdagcompetities o 30 april: voor alle woensdagcompetities o 1 mei: voor alle donderdagcompetities o 2 mei: voor alle vrijdagcompetities o 3 mei: voor alle zaterdagcompetities o 4 mei: voor alle zondagcompetities o 29 mei (Hemelvaartsdag): voor alle competitiesoorten o 30 mei: voor alle vrijdagcompetities o week 23: eigen speeldag o week 24: eigen speeldag

-8-

LK voor RK


Infogids 2014

Inschrijfgeld Het inschrijfgeld voor deelname aan de districtcompetitie bedraagt € 35,99 per ingeschreven team. Met de aanschaf van de ballen is de totaalprijs per team: € 75,--. Senioren, aanvangstijden Dinsdag dames : 10.00 uur (verzoek om 30 minuten voor aanvang aanwezig te zijn), mag ook eerder in overleg met de tegenpartij. Vrijdag heren : 19.00 uur (verzoek om 30 minuten voor aanvang aanwezig te zijn). Zaterdag dames : Tussen 12.00 en 14.00; de thuisspelende ploeg bepaalt hoe laat de aanvang is. Wij als vcl gaan alle teams, die wij ontvangen op ons park, een digitale uitnodiging sturen met daarin de gegevens van de desbetreffende aanvoer(d)(st)er en aanvangstijden. Ook wordt daarin verwezen naar de site van onze vereniging in verband met de routebeschrijving. De aanvoer(d)(st)ers moeten voor de uitwedstrijden via de KNLTB-site de wedstrijddetails raadplegen. Dit wordt met de uitreiking van de competitiespullen eventueel nog toegelicht. De aanvoer(d)(st)ers zijn verplicht om de uitslagen van de thuiswedstrijden binnen 24 uur op het internet te hebben vermeld. Baanreglement Tijdens de competitiedagen dient er minstens één baan beschikbaar te zijn voor recreanten. Speelt één team een thuiswedstrijd dan mogen ten minste twee banen gebruikt worden voor de competitie. Spelen twee teams thuis, dan zijn drie banen bezet voor de competitie. Er is dan één vaste baan per team en één wisselbaan die om en om gebruikt mag worden. Uitzondering: op de vrijdagavond mogen, als er twee teams thuisspelen, alle vier de banen gebruikt worden. Afsluitende avond voor de seniorenteams en belangstellenden Ook dit jaar zal de competitie weer worden afgesloten met een gezellige avond, vrijdag 13 juni 2014 is deze avond voor alle senioren die mee hebben gedaan aan de competitie. Aanhang is ook van harte welkom. Verdere info volgt te zijner tijd. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen dan fijne ervaringen worden uitgewisseld over de competitie. Dit jaar is de eer aan het 2e herenteam van de vrijdagavondcompetitie om deze avond te organiseren.

Wij wensen iedereen heel veel succes en veel tennisplezier toe!!

-9-


Infogids 2014

Wedstrijdcommissie Het afgelopen jaar hebben we weer een geweldig jaar beleefd. Bij alle activiteiten mochten we weer meer deelnemers begroeten en daar is de wedstrijdcommissie natuurlijk erg blij mee. Tijdens de finaledag van de clubkampioenschappen dubbel en mix stond er voor de kinderen weer een luchtkussen klaar, beschikbaar gesteld door Marcel Krikhaar van Bouwmetaal in Tubbergen. Ook kon er bij de diverse activiteiten weer gebarbecued worden. Uiteraard hopen we ook dit jaar weer een geweldig jaar te hebben. De competitie wordt zoals elk jaar weer perfect georganiseerd door Natasja Keemers en Wendy Nijkamp. Informatie over de competitie vindt u elders in de infogids. Voor dit jaar staan de volgende activiteiten op het programma. Open LogĂŠ Toernooi Het open toernooi wordt elk jaar georganiseerd door Peter Wanink en Judith Kuipers. Al jaren zetten Peter en Judith zich in voor het open toernooi en met succes, zeker gezien het aantal deelnemers van het afgelopen jaar. Goed te zien was dat we ook veel deelnemers van omliggende verenigingen op onze vereniging mochten verwelkomen. De organisatie verliep weer soepel ook al was het spannend hoe het zou gaan in verband met de sneeuwval van die editie. Door de geweldige inzet van de vrijwilligers werden de banen sneeuwvrij gemaakt. Het open toernooi is dit jaar gehouden van maandag 17 maart tot en met zondag 30 maart. De uitslagen zijn te vinden op www.toernooi.nl! De familie Lohuis weer bedankt voor jullie inzet en sponsoring van dit geweldige toernooi. Clubkampioenschappen enkel 2013 Van 10 juni tot en met zondag 23 juni werden de clubkampioenschappen enkel gehouden. Echt iets voor de liefhebber en afgelopen jaar waren er wat meer deelnemers te begroeten dan het jaar ervoor. We hopen dat het zich doorzet. Men kon zich inschrijven voor de prestatie of recreatie poule. Onderstaand de clubkampioenen van 2013. Heren prestatie 1. Dennis Hesselink 2. Peter Wanink

Dames prestatie 1. Marieke Kroeze 2. Angelique Kokhuis

Heren recreatie 1. Gerrit Vlierman 2. Frank Potijk

Dames recreatie 1. Monique Hoogeslag 2. Petra Tijhof

Clubkampioenschappen dubbel en mix 2013 De clubkampioenschappen dubbel en mix werden in 2013 gehouden van 16 september tot en met zondag 29 september. Ook dit jaar was er weer meer deelname dan het jaar ervoor en dat is natuurlijk prima. Alle onderdelen konden daardoor ook doorgang vinden. Onderstaand de clubkampioenen van 2013.

- 10 -


Infogids 2014

Heren dubbel prestatie 1. Thomas Kottink en Jos oude Avenhuis 2. Sebastiaan Vlierman en Chris Vlierman

Dames dubbel prestatie 1. Marieke Kroeze en Corine Keizer 2. Angelique Kokhuis en Anke Kottink

Gemengd dubbel prestatie 1. Raymond Veenhuis en Marieke Kroeze 2. Marcel Krikhaar en Angelique Kokhuis

Heren dubbel recreatie 1. Stephan ten Broeke en Leo Busscher 2. Jan Kock en Alwie Stamsnieder

Dames dubbel recreatie 1. Hanna Stroobach en Anke Vink 2. Renate ten Broeke en Karin Zandstra

Gemengd dubbel recreatie 1. Chris Vlierman en Karin Zandstra 2. Emiel Hendriks en Christel Löwik De clubkampioenschappen enkel en dubbel 2014 worden gehouden op:  Maandag 9 juni tot en met zondag 22 juni (enkel)  Maandag 15 september tot en met zondag 28 september (dubbel en mix) Noteer deze data alvast!!! De samenstelling van de wedstrijdcommissie is dit jaar als volgt: Peter Wanink, Judith Kuipers, Wendy Nijkamp, Natasja Keemers, Miranda Heun, Claudia Vogelaar, Stefan Lohuis en Arjen Vogelaar

- 11 -


Infogids 2014

Kantinecommissie Ook het afgelopen jaar was de medewerking van de leden weer als vanouds en door de geweldige inzet van ieder lid was het weer gezellig vertoeven op baan ‘vief’. Wij zijn dan ook veel dank verschuldigd aan een ieder, die op zijn of haar manier heeft bijgedragen aan dit resultaat. De kantine is een belangrijke bron van inkomsten voor onze vereniging. De kantinecommissie gaat er automatisch van uit, dat ieder lid zich eens per jaar beschikbaar stelt voor kantinedienst. Mocht een lid hiertegen bezwaar hebben dan kan hij of zij dit kenbaar maken bij de kantinecommissie. De door de Voedsel- en Warenautoriteiten vereiste papieren zijn beschikbaar gesteld door Ans Stamsnieder en Rieky Tibbe en ook zijn Petra Tijhof, Marion Krikhaar en Maikel Noordam sinds 2012 in het bezit van het diploma sociale hygiëne. Wij rekenen ook dit jaar weer op de medewerking van alle leden, om zo samen een bijdrage te leveren aan onze gezonde vereniging (alleen samen zijn wij sterk). Wij wensen jullie allen een plezierig verblijf in de kantine. Belangrijke kantineregels zijn: A. B. C. D. E. F. G.

In principe moet er contant betaald worden; Bij niet-betaling moet er een duidelijk barbonnetje worden gemaakt met vermelding van datum, voornaam en achternaam; Tijdens toernooien wordt gebruikgemaakt van muntjes; Men moet de kantine en de toiletten netjes achter laten; De bankbiljetten moeten worden afgestort in de kluis en de geldlade moet worden afgesloten; Aan leden onder de 18 jaar mag geen alcohol verkocht worden; Klachten of goede voorstellen melden bij de kantinecommissie.

Rooster kantineschoonmaak 2014 Zoals ieder jaar hebben we dit jaar ook weer een schema gemaakt voor het schoonmaken van de kantine. Zoals je ziet is het niet standaard de eerste woensdag van de maand, wil je de data daarom noteren? Mocht je verhinderd zijn, wil je dan zorgen voor een vervanger? We beginnen ’s morgens om 9.00 uur. Op alle data zijn ook commissieleden ingeroosterd, zij zijn ook op andere data van harte welkom. Op de woensdagen 12 maart, 4 juni en 3 september:  Sinie Kroezen – tel.: 0546-631875  Lien Paus – tel.: 0546-866633  Gerda Vollenbroek – tel.: 0546-631389  Lucy Kottink – tel.: 0546-631505  Truus Kottink – tel.: 0546-632192

Op de woensdagen 2 april, 15 oktober en 3 december:  Ria Hutten – tel.: 0546-631502  Truus Nieuwmeijer – tel.: 0546-631601  Marion Krikhaar – tel.: 0546-458359  Marieke Kroeze – tel.: 0546-632992  Yvonne Arkink – tel.: 0546-632343

- 12 -


Infogids 2014

Indeling commissieleden: 12 maart 2 april 4 juni 3 september 15 oktober 3 december

Lies Geerink en Hannie Haverkort Lies Geerink en Ans Lohuis Hannie Haverkort en Petra Tijhof Hannie Haverkort en Petra Tijhof Lies Geerink en Petra Tijhof Hannie Haverkort en Petra Tijhof

Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie medewerking! Kantinecommissie Ans Lohuis Lies Geerink Hannie Haverkort Petra Tijhof

tel.: 632031 tel.: 631506 tel.: 632701 tel.: 633735

VOOR BETAALBARE MODE

Modehuuske De Veldstegge 43 – Geesteren – tel: 0546-632522

- 13 -


Infogids 2014

Bardienst 2014 Bij voorbaat willen wij iedereen bedanken die dit jaar weer wil helpen met de bardienst. Op maandag t/m donderdag dient de persoon die bardienst heeft om 19.30 uur in de kantine te zijn. De sleutel wordt afgegeven door degenen die de week ervoor bardienst hebben gehad. Leden die voor de eerste keer bardienst draaien, kunnen vooraf contact opnemen met een lid van de kantinecommissie voor inlichtingen. Indien verhinderd s.v.p. onderling ruilen. Verdere omschrijvingen hangen in de keuken van de kantine. Kantinecommissie

Rooster bardienst 2014 DATUM:

BARDIENST:

14 t/m 17 april

Ben Imming Riky Telgenkamp

21 t/m 24 april

Marieke Hemmer Arnold Kamphuis

28 april t/m 1 mei

Christel Lรถwik Michel Tijhof

5 t/m 9 mei

Joyce Engbers Els ten Velde Angela Kottink Lisette Wildemors Jeroen Vink Jolanda Kottink

12 t/m 15 mei 19 t/m 22 mei

Rian Stamsnieder Paul Hamer Monique Wesselink Gerrit Vlierman

26 t/m 29 mei 2 t/m 5 juni

Alwie Stamsnieder Ellen Rikhof

9 t/m 13 juni

- 14 -


Infogids 2014

14 juni

Ellen Bekman Huub Kreuwel

15 juni

Corine Keizer Lies Geerink Geerte Rikhof Stephan Vissia Ans Lohuis Dennis Kokhuis

16 t/m 20 juni 21 juni 22 juni

Petra Tijhof Hannie Haverkort

23 t/m 26 juni

Harry Kobes Lenie Löwik

30 juni t/m 3 juli

Rob Boerman Emiel Hendriks

7 t/m 10 juli

Marieke Oude Wesselink Gerard Wermelink

14 t/m 17 juli

Rosanne Olimulder Rob Hilgerink

Vakantie 11 t/m 14 augustus

Walter Wienk Leo Busscher

18 t/m 21 augustus

Mariet Hemmer Dave Kreuwel

25 t/m 28 augustus

Stephan ten Broeke Inge Kock

1 t/m 4 september

Thomas Kottink Anneke Kamphuis

8 t/m 11 september

Frank Krukkert Tine-Loes Hemmes

15 t/m 19 september

Mariël Stamsnieder Miranda Höfte

20 september

Dorien Haverkort Karin Hemmer

21 september

Ellen Veenhuis Daniëlle Plas

22 t/m 26 september

Karin Zandstra Raymond Rikhof

- 15 -


Infogids 2014

27 september

Annemiek Wolters Renate ten Broeke

28 september

Ans Lohuis Hannie Haverkort

29 september t/m 2 oktober

Miriam Wesselink Anke Vink

6 t/m 9 oktober

Monique Hoogeslag Sib Reinalda

13 t/m 16 oktober

Lies Geerink Ans Lohuis

20 t/m 23 oktober

Agnes Hekwolter of Hekhuis Anke Kottink

27 t/m 30 oktober

MariĂŤl Olimulder AndrĂŠ Peterman

- 16 -


Infogids 2014

- 17 -


Infogids 2014

Jeugdcommissie Even een terugblik op 2013. Aan het einde van het jaar toch iets minder leden dan begin 2013. Maar door MKMT toch ook 4 nieuwe leden erbij gekregen. 4 jonge jongens die het erg leuk vinden om te tennissen. En drie ervan gaan dit jaar competitie spelen op de zondagochtend. Wij, als jeugdcommissie, zijn trots dat we na vele jaren eindelijk weer een nieuw competitieteam jeugd hebben. Zijn gaan de competitie van de KNLTB World Tour spelen in de categorie Oranje. Veel kinderen hebben ook weer tennislessen gevolgd met de nodige vorderingen. Dan zie je maar weer hoe belangrijk het is om zowel ’s zomers als ’s winters door te lessen. Stilstaan is achteruitgang. Over het hele jaar zijn er weer veel activiteiten georganiseerd en de opkomst was altijd erg goed. Ook in 2013 konden we altijd een beroep doen op de ouders als er hulp of vervoer nodig was, waarvoor onze dank. Dit jaar gaan we ook weer allerlei activiteiten organiseren. Wat hebben we in 2013 allemaal gedaan? Op vrijdag 29 maart zouden we voor de 3e keer meedoen aan de Noabercup bij de Beukersweide in Wierden. Helaas is het door de slechte weersomstandigheden, er lag sneeuw op de banen, niet doorgegaan. Op zondag 21 april hebben we het openingstoernooi gehouden. Dit keer niet alleen voor onze jeugdleden, maar ook de jeugdleden van Albergen en Tubbergen deden mee. Zoals we vorig jaar hebben aangegeven, willen we het tennis voor de jeugd wat meer gemeente breed houden. Het was een erg leuk toernooi, waarbij de jeugdleden van de Bekkelweide toch duidelijk de beteren waren. Albergen heeft aangegeven het toernooi voor dit jaar te willen organiseren. MKMT: Vanaf 17 mei werden er weer MKMT-lessen gegeven door de dames Oude Avenhuis, waarvoor onze dank. Op 21 juni begonnen de lessen en er deden 18 kinderen aan mee. De één na laatste les was een les gegeven door Han Snijders, zodat kinderen een echte tennisles konden meemaken. 4 kinderen zijn lid geworden. De zomerladdercompetitie voor de jeugd werd gespeeld van 27 mei t/m 5 juli. Er deden 16 kinderen mee, verdeeld over 4 poules. Er zijn weer veel wedstrijden gespeeld op dinsdag- en donderdagmiddag. De winnaars waren: - Jill Ikink - Nienke Hutten - Jan Wesselink - Axel Eijffius

- 18 -


Infogids 2014

Voor de 3e achtereenvolgende keer vond de tennisweek plaats, georganiseerd door Tennisschool Han Snijders. In de 1e week van de schoolvakantie was het weer volle bak op de banen van de Bekkelweide. Kinderen uit Geesteren en Tubbergen waren de hele week op de banen te vinden om het tennisspel nog beter onder de knie te krijgen. Donderdagmiddag was de traditionele afsluitmiddag in de vorm van een Davis cup toernooi. Ook voor dit jaar staat de tennisweek weer op het programma. Het paard veulen toernooi dit jaar was op 31 augustus. 8 paard/veulen koppels deden mee. De winnaars in poule 1 waren Carolien en Bram Tibbe en in poule 2 waren dit Erik en Wouter Wildemors. De clubkampioenschappen enkel waren van 30 september t/m 6 oktober. Helaas deden dit jaar maar 8 jeugdleden mee. Maar er waren mooie wedstrijden, spannende wedstrijden. En verrassende winnaars: Poule 1 Jan Wesselink Poule 2 Milou Braakhuis De kerstactiviteit was verschoven naar 2014 en wel op 3 januari jl. 14 kinderen deden mee aan het toernooitje in de tennishalle in Uelsen. Aansluitend werd de traditionele bingo gespeeld met leuke prijzen. Jeugdleden Het aantal jeugdleden op 1 januari 2013 is 42. Het aantal jeugdleden op 1 januari 2014 is 38. Cheque van â‚Ź 750,In 2013 hebben we een aanvraag gedaan bij het Rabo Projectenfonds. Vanuit dit projectenfonds worden door de Rabobank 2x per jaar gelden beschikbaar gesteld voor bepaalde projecten. We hebben hiervoor een plan geschreven met als titel: Werving en behoud jeugdleden. De nadruk werd gelegd op de samenwerking hierin met basisschool en BSO. In april zijn Hanna Stroobach en Jolande Hutten naar Wierden geweest om een cheque van â‚Ź 750,- in ontvangst te nemen. Dat was een hele mooie verrassing voor de jeugdcommissie. We zullen hiervoor een mobiele tenniswand aanschaffen en wat extra tennismaterialen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. We hopen dat heel veel kinderen weer gaan tennissen. Tot slot wensen wij alle jeugdleden een heel sportief en goed tennisjaar toe. De Jeugdcommissie Carolien Tibbe, Hanna Stroobach en Jolande Hutten

- 19 -


Infogids 2014

- 20 -


Infogids 2014

Sponsorcommissie Sponsoren / adverteerders, Langs deze weg willen wij onze sponsoren heel hartelijk dank zeggen voor de financiële bijdrage. Wij zijn trots op onze accommodatie, die wij mede door uw bijdrage hebben kunnen realiseren. Tevens bedanken wij de adverteerders die het mede mogelijk maken ons infoblad uit te geven. Over prettige samenwerking gesproken! De sponsorcommissie Koop bij onze sponsoren en adverteerders: Baansponsoren Rabobank Noord-Twente Bloembinderij De Korenbloem

Combi Glas Bouwkundig Buro E. Meinders

Sponsoren vitrinekast Haarhuis, IJzerwaren en Gereedschappen Boerenbond Mechanisatiebedrijf Int.- en Styling Petra Vlierman Café Zaal Slijterij Kottink Timmerbedrijf Rob Leus Deterink Assurantie-Makelaars-Hypotheek Kantoor Fa. Loohuis, schuttingen VakantieXperts Busscher Woningbouwmaatschappij Groothuis BV Hamer Schoenen Sport Casual Tuincentrum Aloys Heerdink Schildersbedrijf Hemmer R. Hilberink Timmer- en onderhoudsbedrijf Huzink Bouwmaterialen Potijk Bekleding en Special Products Keurentjes Groente- en Fruithandel Klaas BV Ferro & Non Ferro Products Koopman Assurantiën Albergen Schröder Interieurbouw Oude Wesselink Kozijnen BV Slagerij Hemmer Bakkerij De Bökke Deurwaarders- en Incassobureau Enschede B.V.

Café Zaal Steggink Theo Lammerink, metsel/tegel/natuursteenwerken Veldhuis Interieurverzorging Deurwaarders- en Incassobureau Enschede B.V. Installatiebedrijf Harry Derkink PLUS Wallerbosch A.B. Veldhuis Huishoudartikelen en Speelgoed Schröder Auto Totaal Loohuis BV Fleringen Meenhuis Keukenmontagebedrijf Installatiebedrijf Meinders Oude Avenhuis VOF APK-keuringsstation Polycar VOF Oude Wesselink BV P en P Interieurvormgeving Firma Potijk Internationaal Paardentransport G.J. Reinerink Vishandel Kuipers Aannemersbedrijf BV Westerhof & Paus Accountants Bakkerij ‘De Kraai’ Reekers Tuinmachines HNO-onderdelen Almelo

Terrassponsor Logé Slagerij- en Horecamachines

Sponsor Open Toernooi Logé Slagerij- en Horecamachines

Ballensponsor Rabobank Noord-Twente

Sponsor Europart Jeugdtoernooi HNO-onderdelen Almelo

- 21 -


Infogids 2014

(OP HET PLEIN NAAST ZAAL KOTTINK)

- 22 -


Infogids 2014

- 23 -


Infogids 2014

Activiteitenkalender senioren 2014 Zomertraining Open Logé toernooi Openingstoernooi Zomerladder Clubkampioenschappen enkel Zomertoernooi Clubkampioenschappen dubbel en mix Herfsttintentoernooi Winterladder Bouwvakvakantie Zomerlidmaatschap

Start in maart 17 t/m 30 maart 2014 Dit jaar niet in verband met start competitie Start maandag 14 april 2014 9 t/m 22 juni 2014 Vrijdag 6 juni 2014, aanvang 19.15 uur 15 t/m 28 september 2014 Vrijdag 31 oktober 2014, aanvang 19.15 uur Start vanaf maandag 10 november 2014 21 juli t/m 8 augustus 2014 Maanden juni, juli en augustus; nadere info elders in deze gids

Voor de zomerladder kan men zich opgeven via internet www.toernooi.nl. Voor de andere toernooien kan men zich inschrijven per mail activiteitencommissie@bekkelweide.nl of via inschrijfformulieren die te zijner tijd in het clubgebouw worden opgehangen. De Zomerladder De Zomerladder is bedoeld voor alle seniorenleden van TV De Bekkelweide. De verschillende poules worden zoveel mogelijk naar gelijke sterkte ingedeeld. Dus ook beginners worden bij deze van harte uitgenodigd om mee te doen! De zomerladder begint dit jaar op 14 april en zal medio oktober eindigen. In de bouwvakvakantie zullen er geen wedstrijden gepland worden. Er kan ingeschreven worden in maximaal drie verschillende klassen. Je hebt keuze uit de volgende mogelijkheden: Dames Enkel (DE), Dames Dubbel (DD), Heren Enkel (HE), Heren Dubbel (HD) en Gemengd Dubbel (GD). Het wedstrijdreglement van de zomerladder: de wedstrijden worden gespeeld om 19.15 uur, 20.15 uur en 21.15 uur; er wordt gespeeld om twee gewonnen sets van zes games met een verschil van twee games (bij de stand 6-6 moet een tiebreak worden gespeeld); bij gelijke stand van 1-1 in sets wordt een beslissende tiebreak gespeeld (de uitslag wordt dan 2-1); wedstrijden die niet op het vastgestelde tijdstip worden gespeeld, moeten zo spoedig mogelijk gespeeld worden. LET OP: er dient alvast een tijdelijke uitslag van 6-0 en 6-0 ingevuld te worden. De partij welke de wedstrijd heeft verplaatst heeft dus tijdelijk verloren totdat de wedstrijd gespeeld is. Indien de wedstrijd niet gespeeld wordt, is de tijdelijke uitslag dan ook de definitieve uitslag; wanneer één van de spelers niet kan spelen op het vastgestelde tijdstip, dient hij/zij dat 24 uur van tevoren te melden aan de tegenpartij; in geval van blessure of andere gegronde reden(en) moet men dit binnen tien dagen na de wedstrijddatum doorgeven aan één van de leden van de activiteitencommissie;

- 24 -


Infogids 2014

-

degene die de wedstrijd heeft gewonnen, is verplicht de uitslag te vermelden op de uitslagenlijst in de hal van het clubgebouw; de uitslagen zullen wekelijks worden verwerkt en zijn te zien op www.toernooi.nl; in gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de activiteitencommissie.

-

De winterladder De winterladder start dit jaar vanaf maandag 10 november. Na de positieve reacties die we het afgelopen jaar hebben ontvangen over de opzet van de winterladder hebben we besloten dit ook voor het komende seizoen weer zo te gaan doen. Spelregels winterladder   

  

   

Er doen een x-aantal teams mee aan de winterladder. De teams bestaan uit recreatie- en prestatiespelers. Een team bestaat uit minimaal 4 personen waarvan 2 personen één recreatiewedstrijd en 2 personen één prestatiewedstrijd spelen. Een team speelt dus op één avond twee wedstrijden. Eén wedstrijd op recreatie- en één wedstrijd op prestatieniveau. Veelal zijn dit gemengd dubbel wedstrijden. De speeldagen zijn: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Alle wedstrijden beginnen om 19.45 uur. Een wedstrijd bestaat altijd uit 3 volledige sets. Per wedstrijd zijn maximaal 3 punten te behalen. Een team kan dus maximaal 6 punten per avond behalen. Iedere set die gespeeld wordt is 1 punt waard. In de map in het clubgebouw worden de uitslagen genoteerd (6-0, 5-1,3-3 etc.). De indeling en het wedstrijdschema van het toernooi is terug te vinden op www.toernooi.nl. Is een speler onverhoopt verhinderd dan kan er een beroep gedaan worden op eventuele reservespelers; Indien een team om welke reden dan ook verzuimt, is de wedstrijd (tijdelijk) verloren met 6-0. Wordt de wedstrijd alsnog ingehaald, kan de stand aangepast worden. Indien een wedstrijd geen doorgang kan vinden als gevolg van weersomstandigheden dient een (tijdelijke) uitslag van 3-3 ingevuld te worden. Wordt de wedstrijd alsnog ingehaald, kan de stand aangepast worden. De aanvoer(d)(st)ers regelen onderling wie er voor een sleutel van het clubgebouw zorgt. Sleutels zijn op te halen bij de welbekende personen.

De activiteitencommissie bestaat uit: Eric Tibbe, Maikel Noordam, Hannie Haverkort, Mirjam Kottink en Judith Kuipers. Wij wensen alle leden ook dit jaar weer een geweldig tennisseizoen. Wij hopen net zoals in het voorgaande jaar weer op een grote deelname.

- 25 -


Infogids 2014

U kunt uw afspraak ook online boeken: www.salon-marita.nl

- 26 -


Infogids 2014

Huishoudelijk reglement Algemene regels  De banen zijn behoudens uitzonderingen uitsluitend beschikbaar voor leden van TV De Bekkelweide. Er bestaat een beperkte mogelijkheid tot introductie.  Niet tennis spelende kinderen worden zonder begeleiding van ouders niet op het tenniscomplex toegelaten.  De banen alleen betreden met tennisschoenen. Gebruik maken van de veegroosters voor de toegangsdeuren van de banen en het clubgebouw om inlopen van zand zoveel mogelijk te voorkomen.  Er mag niet op de vier kunstgrasbanen gespeeld worden als:  er sneeuw op de banen ligt, verwijder deze ook niet!!  het vriest, waardoor de banen wit uitslaan;  er plassen water op de baan liggen, wacht tot deze zijn weggetrokken.  Papier en afval dient men natuurlijk in de vuilnisbakken te gooien.  Bij wisseling van speelhelften beslist niet over het net stappen, maar graag om het net heen lopen.  Bij gebruikmaking van de scorebordjes de bordjes met de hand bedienen en beslist niet met het racket.  Niet onnodig springen tegen de afrastering.  Na afloop van een tennispartij graag alle gebruikte materialen opruimen (o.a. flessen, bekers, dozen etc.). Beslist geen kauwgom op de banen achterlaten!  Door de vereniging worden geen ballen aan de leden verstrekt: wie wil tennissen, moet eigen tennisballen meebrengen. Wel bestaat de mogelijkheid in het clubgebouw ballen te kopen.  Tennis is een sport die concentratie vereist, vooral bij wedstrijden. In tegenstelling tot veel andere sporten, wordt het daarom op prijs gesteld, dat toeschouwers bij wedstrijden tijdens het spelen zoveel mogelijk stilte betrachten. Alleen wanneer het spel even stil ligt, mag aangemoedigd worden. Tijdens een wedstrijd de baan niet betreden.  Toegang naar de banen alleen via de daarvoor bestemde poorten.  Na het ophalen van ballen aan de straatzijde direct de toegangsdeur weer op slot doen. Regels baangebruik  Juniorenleden die de basisschool bezoeken, kunnen tot 18.00 uur gebruik maken van de banen. Dit geldt ook voor het weekend. Tijdens de schooldagen hebben leden van de basisschool dagelijks van 16.00 tot 18.00 uur en woensdagsmiddags van 13.00 tot 18.00 uur voorrang voor het bespelen van de banen boven de overige leden.  Iedereen die lid is kan vrij spelen, behalve tijdens training, competitie, toernooien of overige door de vereniging georganiseerde activiteiten.  Bij toernooien tot en met 36 deelnemers mogen maximaal drie banen gebruikt worden en bij 37 deelnemers of meer vier banen. Bij competitiewedstrijden wordt per team gebruik gemaakt van maximaal twee banen. Indien ook de derde en/of vierde baan vrij is, mag deze gebruikt worden zolang deze niet door recreanten wordt gebruikt.  Zodra twee competitieteams tegelijk thuis spelen, mogen maximaal drie banen gebruikt worden voor de competitiewedstrijden (m.u.v. de vrijdagavond). - 27 -


Infogids 2014

  

Indien ook de vierde baan vrij is, mag deze gebruikt worden zolang deze niet door recreanten wordt gebruikt. Zodra recreanten willen tennissen, dient de baan na het uitspelen van de game direct vrij te worden gemaakt. Het bestuur is tevens bevoegd om drie banen aan derden beschikbaar te stellen. Deze derden hebben het recht om op zaterdagen en zondagen, deze drie banen te gebruiken. Bij de ingang van het clubgebouw bevindt zich een bord, het zogenaamde afhangbord voor vier banen. Elke baan kan voor maximaal 45 minuten worden afgehangen. Afhangen/reserveren kan per baan om het kwartier plaatsvinden. Zie verder de bepalingen in onderstaand afhangreglement. Bovendien is voor het reserveren een door tennisvereniging De Bekkelweide verstrekt pasje nodig, voorzien van een recente pasfoto. Elk lid ontvangt dit pasje na betaling van de contributie. Wanneer je constateert dat er door iemand getennist wordt die geen pasje op het bord heeft hangen, dan betekent dit dat hij/zij geen recht heeft om te spelen. Je kunt hem/haar dan ook (vriendelijk) verzoeken het pasje alsnog op te hangen en als hij/zij geen lid is, verzoeken de baan te verlaten en/of te adviseren zich op te geven als lid van de vereniging. Voorts is het gewenst de naam van betrokkene door te geven aan één van de leden van het bestuur.

Lichtinstallatie  Je kunt gebruik maken van de lichtinstallatie door in de hal de knop in te schakelen van de baan, die je op dat moment in gebruik wenst te nemen.  Het verdient aanbeveling de verlichting van alle vier banen niet tegelijk in werking te stellen. Voorkeur om hier een tijdsverschil van ca. twee minuten in acht te nemen. Wanneer je de baan verlaat en er is niemand meer aanwezig, dan moet je het licht uit doen. Dit is voor verantwoording van de leden.  Wanneer er slechts op één baan wordt gespeeld, zorg er dan voor dat de verlichting op de andere banen wordt uitgeschakeld. De lichtinstallatie is erg duur en laten wij allen zuinig omgaan met energie. Afhangreglement / Baan reserveren  De bedoeling van dit afhangreglement is om ieder lid zoveel mogelijk een gelijke kans te geven om te kunnen tennissen. Iedereen moet zich aan dit reglement houden.  Iedereen dient zijn ledenpas op te hangen op het daarvoor bestemde afhangbord.  Het label dient opgehangen te worden boven het tijdstip dat je begint te spelen.  Er kan uitsluitend worden gereserveerd met de door De Bekkelweide verstrekte ledenpas, voorzien van een recente pasfoto. Andere voorwerpen zijn niet toegestaan.  Reserveren dient persoonlijk of door medespelers op de baan te geschieden. Het team dat het eerst compleet bij de baan aanwezig is (minimaal twee personen), heeft het recht om een baan te reserveren. Dus: één speler bij de baan kan geen baan reserveren. Het reserveren door derden is niet toegestaan. In de wachttijd tussen afhangen en spelen moet men op het tenniscomplex aanwezig zijn. Reserveren kan slechts voor driekwartier, zowel voor enkel- als dubbelspel.

- 28 -


Infogids 2014

 

Er kan uitsluitend worden afgehangen om het kwartier in overeenstemming met de tijden op het afhangbord. Het is verboden speeltijd te reserveren voor een volgende periode vóórdat je speeltijd is beëindigd. Wie speelt diens pasje hangt op de overeenkomstige tijd en baan. Op banen gereserveerd voor andere doeleinden, door middel van officiële reservering op het afhangbord, mag niet worden afgehangen. De genoemde tijden gelden inclusief wisselingen. Het is niet toegestaan om vóór of tijdens de tennislessen onder leiding van de tennisleraar al een baan te reserveren om na afloop van de tennisles vrij te kunnen tennissen. Je mag pas een baan reserveren ná afloop van de tennisles. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

**** Leden die op welke wijze dan ook misbruik maken van de baanvoorziening, kunnen door het bestuur als lid worden geroyeerd ****

www.slagerijhemmer.nl

- 29 -


Infogids 2014

Clubgebouw Wanneer er geen beheerder aanwezig is, kun je alleen gebruikmaken van de toiletten in de hal. Laten wij ook zonder dat er iemand aanwezig is, ons clubgebouw netjes houden. In het bijzonder geldt dit voor de toiletten. Bij toernooien en competities zal er iemand aanwezig zijn en zullen ook de kleedkamers en kantine open zijn. De sluitingstijd van de kantine is 's avonds uiterlijk om 23.00 uur. Dit met uitzondering van de avonden dat er competitie wordt gespeeld. Op tijden waarop de kantine gesloten is, is het toch mogelijk dat een groep seniorleden tijdens of na een partijtje tennis gebruikmaakt van de kantine om consumpties te nuttigen. Men kan hiervoor contact opnemen met een lid van de kantinecommissie. Degene die de sleutel ophaalt, is verantwoordelijk voor het kantinebeheer en zal na afloop de sleutel weer moeten afgeven bij de kantinecommissie. Uiteraard zijn de consumpties niet gratis. De kantine behoort ook in opgeruimde staat achtergelaten te worden. EHBO-materialen en hulpmiddelen In de hal van het clubgebouw hangt een kastje met daarin de eerste benodigde materialen voor EHBO-hulp. In geval van nood kan en moet men van deze materialen gebruik maken. Indien de noodzaak tot gebruik niet aanwezig is, wordt een ieder dringend verzocht de materialen ongemoeid in het kastje te laten. Wanneer het clubgebouw open is, bestaat de mogelijkheid om voor bepaalde blessures gebruik te maken van de twee aanwezige cold packs (koude kompressen). Na gebruik moeten deze weer worden afgegeven aan de kantinebeheerder.

Kenkhuis, Keurslager Ewald & Nicole Haverkort Westeinde 13 7671 EK Vriezenveen

TEL : 0546-561347 WWW.KENKHUIS.KEURSLAGER.NL

Uw adres voor een groot assortiment vlees, maaltijden, eigengemaakte vleeswaren, hapjes, buffetten groot of klein, kadobonnen en originele kado’s.

- 30 -


Infogids 2014

Randvoorwaarden voor een tennisavond bij De Bekkelweide Het reserveren van de kantine en banen De kantine en banen moeten tijdig van tevoren worden gereserveerd bij een lid van de kantinecommissie. Het komt regelmatig voor dat de kantine en banen bezet zijn in verband met competitie en andere activiteiten. In de informatiegids kun je deze data terugvinden. Het regelen van een hapje en een drankje Drankjes kun je gebruiken van de bar middels contante betaling. Zijn er voor de tennisavond speciale wensen (eten of drinken), koop deze dan bij voorkeur bij onze sponsoren/ adverteerders. Al onze sponsoren en adverteerders zijn te vinden in onze infogids onder het hoofdstuk Sponsorcommissie. De spelregels in onze kantine 1. Noteer alle verbruikte consumpties op een consumptiekaartje, vermeld daarbij duidelijk de naam en datum. 2. Alle consumpties moeten contant worden betaald. 3. Alleen leden van De Bekkelweide mogen achter de bar staan. 4. Veeg en dweil het clubgebouw voordat je het verlaat. 5. Laat de kantine, keuken en toilet schoon en netjes achter. 6. Gooi het afval in de container naast het clubgebouw. 7. Zet de verwarming terug en doe de verlichting uit. Neem altijd ons huishoudelijk reglement in acht, het staat vermeld in deze infogids. Indelen van wedstrijden De wedstrijden deel je zelf in. Mocht je hulp nodig hebben dan kun je altijd terecht bij de activiteitencommissie. Zij delen de wedstrijden niet voor je in, maar geven wel adviezen. Prijsjes Bij voorkeur de prijsjes kopen bij onze sponsoren/adverteerders. Al onze sponsoren en adverteerders zijn te vinden in onze infogids onder het hoofdstuk Sponsorcommissie. Aansprakelijkheid Er moeten minimaal twee seniorleden de gehele avond aanwezig zijn die de verantwoordelijkheid dragen tijdens de tennisavond. Tennisvereniging De Bekkelweide is niet aansprakelijk voor persoonlijke schade. Het bestuur van tennisvereniging De Bekkelweide te Geesteren

- 31 -


Infogids 2014

Bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ Paragraaf 1

Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwakalcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol; Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer. b) Sociale Hygiëne: Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en -misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven. Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting. c) Leidinggevenden: Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn ten minste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in de sportkantine. d) Barvrijwilliger: Een vrijwilliger, die - op tijden dat er alcohol wordt verstrekt -, de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement. Artikel 2 Wettelijke bepalingen Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd: - Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden. - Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden. - Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen. - De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt. - Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid. - Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te vertrekken aan dronken personen. - Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

- 32 -


Infogids 2014

Artikel 3 Vaststellen en wijzigen 1. Het bestuur legt dit bestuursreglement ter vaststelling voor aan de Algemene Ledenvergadering, dan wel – indien de vaststellingsbevoegdheid bij het bestuur berust – stelt het reglement zelf vast. Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand. 2. Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning. 3. Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente. 4. Indien een bestuursreglement is vastgesteld zónder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen, maar teneinde bepalingen inzake paracommercie vast te leggen, wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente met dien verstande dat de bepalingen inzake paracommercie met onmiddellijke ingang voor de vereniging van kracht zijn. Paragraaf 2

Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4 Aanwezigheid Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd. Artikel 5 Huis- en gedragsregels 1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging. 2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras. 3. Er wordt geen alcohol geschonken aan: - Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie; - Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers. 4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd. 5. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst. 6. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” en “rondjes van de zaak” zijn in de kantine niet toegestaan. 7. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.

- 33 -


Infogids 2014

8. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd. Artikel 6 Openingstijden en schenktijden 1. De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning. 2. Op de volgende tijdstippen wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol geschonken: maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 01.00 uur zaterdag / zondag van 09.00 tot 18.00 uur 3. Als tijdens de schenktijden van de kantine 25% of meer van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar, wordt er geen alcohol geschonken. Artikel 7

Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld. Barvrijwilligers: - zijn ten minste 18 jaar oud; - hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd; - staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd; - zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden). Een instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers wordt gegeven door een ter zake deskundige en bestaat minimaal uit een voorlichting van twee uur. Artikel 8 Voorlichting 1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid 1, 2 en 3), huis- en gedragsregels en paracommerciebepalingen worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen. 2. Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik. 3. Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken. Artikel 9 Handhaving, klachtenprocedure en sancties 1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de sportkantine. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement. 2. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 t/m 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging. 3. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (ĂŠĂŠn van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement.

- 34 -


Infogids 2014

Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht. 4. Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en horecawet indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren. Paragraaf 3

Paracommerciebepalingen

Artikel 10 Toegelaten horeca-activiteiten 1. De sportvereniging zal slechts die horeca-activiteiten uitoefenen met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. De sportvereniging zal geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privésfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur zal hierop toezien. 2. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde. 3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de sportvereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend één uur vóór, tijdens en één uur ná: - wedstrijden; - trainingen; - overige activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van de doelstelling, te weten het doen beoefenen en het bevorderen van sport, evenals het stimuleren en organiseren van activiteiten die in het kader van de sport de ontwikkeling, de vorming en de recreatie van de mens beogen. 4. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de kantine en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld. 5. Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10. Artikel 11 Handhaving, klachtenprocedure en sancties 1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de sportkantine. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement, inclusief de paracommerciebepalingen. 2. Gegronde klachten over de toepassing van het gestelde in artikel 10 dienen door rechtstreeks belanghebbenden onverwijld ter kennis te worden gebracht, van het bestuur en de overkoepelende sportbond. Tot de rechtstreeks belanghebbenden behoren in ieder geval de plaatselijke reguliere horecaondernemers. Een klacht kan dan door hen zelf, dan wel door de Koninklijke Horeca Nederland of via haar plaatselijke of regionale afdeling ingediend worden.

- 35 -


Infogids 2014

3. De overkoepelende sportbond verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht maatregelen om herhaling te voorkomen. Het brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van de indiener van de klacht en van de betreffende vereniging. 4. Blijft het verenigingsbestuur in het kader van het hiervoor in punt 3 gestelde in gebreke, respectievelijk is er sprake van een nieuwe klacht inzake een nieuw feit, dezelfde vereniging betreffend, dan treft de sportbond zo nodig tuchtrechtelijke maatregelen jegens de vereniging binnen twee maanden na ontvangst van de laatste klacht, en brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van de indiener(s) van de klacht(en) en van NOC*NSF.

- 36 -

Infogids 2014  

De 2014 editie van de jaarlijkse infogids van TV de Bekkelweide te Geesteren.

Advertisement