Page 1

S EN TIT COMÚ

Amb aquestes ratlles us volem fer No podem mirar la crisi com passa partícips de la propera llista electoral pel nostre costat, desmembrant les que presentem com a ENTESA PER indústries, afectant a les persones del nostre poble. Hem d’actuar també ARBÚCIES. des de l’ajuntament, planificant Arbúcies necessita un lideratge opcions i propostes que generin fort a l’ajuntament, amb persones llocs de treball i que ens permetin que creiem en el poble i en la gent, diversificar l’economia. que treballem des del present per construir el futur, amb realisme Hem d’estar al costat del teixit i possibilisme. Necessitem de empresarial actual però també governants que treballin a peu de hem d’aprofitar les oportunitats carrer, que ajudin a solucionar els perquè noves empreses s’instal·lin problemes del dia a dia, que son a Arbúcies. Hem de sortir d’aquesta crisi tant greu que patim. I ho molts i ens afecten personalment. aconseguirem, perquè ens ho creiem Nosaltres creiem en un futur millor, i serà prioritari per nosaltres. i volem que els nostres fills tinguin també un futur i que el tinguin aquí, La gent de l’ ENTESA tornarem a Arbúcies. Som conscients que a donar la cara, al vostre costat, és impossible solucionar-ho tot, perquè sols no farem res. No podem però junts es més possible que ho permetre’ns el luxe de deixar a ningú aconseguim. Volem treballar per pel camí. Ningú es imprescindible, la indústria, el turisme, el comerç, però tots som necessaris. l’economia, la convivència, la seguretat, per millorar els carrers Hem d’incorporar als ajuntaments i les places. Arbúcies es mereix el maneres de fer de la política, una nostre esforç i la nostra dedicació. pràctica transparent i participativa, BUTLLETÍ Núm. 16, abril de 2011

propers a les persones, respectantnos els uns als altres, posant primer el nostre poble per davant de qualsevol disciplina de partit, ferms en les nostres conviccions i en les nostres propostes. Arbúcies té futur, però necessita una transformació profunda, des de la suma de les persones, de les idees i de les propostes. Només amb pedagogia, reflexió i idees innovadores serem capaços de tirarho endavant. Us necessitem, necessitem de tothom. Necessitem que ens ajudeu a explicar tot allò que volem fer pel nostre poble, i que en el projecte de l’ ENTESA PER ARBÚCIES hi és benvingut tothom que vulgui treballar per Arbúcies des de la honradesa, la honestedat i la transparència.

VISCA ARBÚ C I ES ARA I SE M P R E


AL GUNE S DE LE S PRO PO STES PRE SE N TA D E S ARBÚCI E S EN AQ UESTS DARR E R S Q U A -- C reació d’una nova zona d’aparcament gratuït a la zona de la Depuradora Municipal, darrera del TOM i de les escoles Doctor Carulla. Aparcament que vam proposar s’adaptés les nits i caps de setmana per a camions. -- I nstal•lació de desfibril•ladors als municipals i als vehicles de la Policia Local.

equipaments

-- N ova ubicació de l’espai per a l’aterratge d’helicòpters del SEM, traient-lo del pati escolar, que era un perill, i portantlo al Polígon Industrial de Cal Xic, millorant la seguretat. -- A ctuació urgent d’enderroc dels edificis de la zona de la Fonda Ayats, ampliant el carrer Castell per millorar la seguretat de les persones i el pas de vehicles. -- D emanar a la Generalitat la ubicació d’una parada de transport públic a la zona de Pujals. -- A mpliació horaris d’obertura de la biblioteca municipal, per garantir un major ús i millor servei. -- S uport als veïns en demanda d’un trànsit segur de vehicles i persones al sector de la Galzerana i l’arranjament de les voreres adjacents. -- R evisió de les obres a l’immoble del carrer Camprodon número 37 i la retirada de la grua ubicada al pati interior del bloc de pisos. Reparació de les tanques de seguretat per impedir l’accés a l’immoble. -- C rear una comissió per racionalitzar els espais i serveis municipals. Tenim edificis públics en desús i falta espai per les entitats. -- R emodelació i millora del Jardí dels Arboços i de la Bassa de la Farga.

- - S uport a la rec d’Arbúcies per evitar façana de l’Hotel Mon CUPA-PSC van aprova per fer-hi pisos.

- - Pacte local per a convivència. Aprovació seguretat pública. Grà aprovar la creació del c

- - E quiparar les fam famílies nombroses.

- - Fomentar l’ús de persones celíaques.

- - A cord estratègic pe empresarial i potenciar n

- - A dopció de mesure de la crisi econòmica.

- - H abilitar un espai a funeràries provinents d’ - - A jut per a l’adquisi d’Arbúcies.

- - P roposta per tras mòbil fora del nucli ur

- - M illora i arranjame Arbúcies i Viladrau.

- - ... I MOLTES MÉS BÉ.

I AIXÒ QUE ESTEM A L’OPOSICIÓ, US IMAGINEU SI F


P E R L’ E NT ES A P ER AT RE A NY S

collida de signatures dels veïns que es canviï la protecció de la ntsoriu. El govern municipal, ERCr l’enderroc d’aquest edifici històric

la seguretat, la cohesió social i la ó de les bases, un nou model de cies als vots de l’ E NTESA es va cos de Policia Local.

mílies monoparentals amb les

e productes a Arbúcies per a

er promoure l’ocupació, l’estabilitat nous sectors econòmics a Arbúcies.

es de suport a les famílies davant

al cementiri municipal per a urnes ’incineracions.. ció de llibres de text a les escoles

slladar les antenes de telefonia rbà.

ent de la Carretera GI-543 entre

S COSES QUE CONEIXEU MOLT

FÓSSIM EL GOVERN...

UN PART IT INDEPEN D EN T Sembla que aquests temps que corren les persones estiguem obligades a formar part d’un partit polític general, defensar els interessos del partit en qüestió, fer d’altaveu d’aquest partit i discutir-nos amb els veïns si no pensen igual que el “nostre” partit. Sembla com si deixéssim de tenir opinió pròpia i passéssim a estar “dirigits” des de fora. Aquesta actitud sovint ens fa oblidar quina és la realitat per la que ens presentem a unes eleccions municipals: treballar per totes les persones i per totes les entitats del poble, o sigui treballar per tirar ARBÚCIES endavant, sumant esforços. Tenir un projecte i un model que potencií la nostra pròpia identitat, que ens faci sentir orgullosos de “SER D’ARBÚCIES”. Aquest allunyament de la realitat local comporta que cada vegada més, persones que han estat vinculades amb algun d’aquests partits, ho deixin de banda i s’ajuntin amb persones que la seva única obsessió és el poble o la comarca on viuen. Persones que posen per davant de tot una manera de fer i de pensar que suma, i no que separa. A l’ENTESA PER ARBÚCIES hem prioritzat la il·lusió, el model de poble, la confiança, la responsabilitat, l’equip humà, el treball, l’experiència..., a l’hora de posicionar-nos de com i amb qui ens presentàvem davant de la gent a les properes eleccions municipals. Per aquest motiu, i després d’un debat interessant vam acordar posicionar-nos com a una llista independent d’Arbúcies i de la comarca de la Selva.

Un a llista o n le s d eci si ons q u e a fe cte n a Ar búci es es p r e n g u in ú n ica i exclu siva m e n t des d ’Ar b ú cie s i p e r Arbúci e s


194 PERSONES A LA PRESENTACIÓ DE L’ E NTESA PE R ARBÚCIE S L’acte, que es va fer al teatre de la Llar de Jubilats, va servir per donar la sortida a l’inici de la campanya electoral. Les persones que van a la llista vam explicar el perquè adquirim aquest compromís

per

Arbúcies.

Finalment

Amàlia

Delgado i Àngel Cabrero van explicar què els ha mogut a tornar estar presents al capdavant de la llista d’ENTESA PER ARBÚCIES i Jaume Salmeron va fer un repàs a la feina feta en aquests darrers quatre anys. Finalment Pere Garriga va explicar les propostes del grup municipal pels propers anys a Arbúcies. Una primera pinzellada d’aquestes propostes les heu rebut aquests dies a casa vostra en forma de quadríptic i la totalitat del programa el rebreu al llarg de la campanya electoral. Volem agrair sincerament el vostre suport, tant a l’acte com el que ens demostreu quan ens veiem pel carrer o en qualsevol activitat.

ARBÚCI E S ES MERE I X EL NO ST R E CO MPRO MÍ S

http://www.facebook.com/ENTESA PER ARBÚCIES

Apartat de Correus 73 entesa@entesa-arbucies.cat

http://www.entesaperarbucies.blogspot.com/

Contacta’ns !

17401 - Arbúcies www.entesa-arbucies.cat

Revista Entesa per Arbúcies  

Revista Entesa per Arbúcies

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you