Page 1

Proc茅s de participaci贸 ciutadana


Programa POUM Mecanismes d’informació, consulta i participació ciutadana en la revisió del POUM.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l’instrument jurídic normatiu que ordena i planifica urbanísticament d’una manera integral el territori d’un terme municipal. -

SESSIÓ INFORMATIVA-DEBAT POUM

Acte públic obert a la ciutadania on es presentarà les dades bàsiques dels estudis i l’anàlisi del Poum i l’estat actual dels treballs. Informació sobre els grans eixos del Poum: medi ambient i sostenibilitat, equipaments i espais públics, nou creixement, mobilitat, infraestructures, etc… Ponents: equip redactor del Poum, equip tècnic urbanístic, equip de govern. -

REUNIONS DE BARRI ESPECÍFIQUES

Reunions específiques amb aquells barris (Mas Nou, Castellonou i El Temple) d’informació i debat sobre els grans eixos temàtics del POUM relacionats amb barri concret. Convocatòria d’associacions, col.lectius, actors representatius del territori amb l’objectiu d’agrupar la diversitat de perspectives existents en aquests barris. Actors Ajuntament: redactors POUM, equip tècnic urbanístic, polítics. -

DIFUSIÓ A LA CIUTADANIA

Durant tot el procés s’utilitzarà els mitjans disponibles per a difondre a tota la ciutadania la informació sobre el POUM, Web, Revista municipal, exposició visual del Poum, etc… Àrea: Comunicació - Urbanisme -

APROVACIÓ INICIAL DEL POUM – EXPOSICIÓ PÚBLICA

Obertura del tràmit d’exposició pública i el corresponent torn de recollida d’al.legacions, propostes per escrit amb resposta individualitzada en cada cas. Àrea: Secretaria – Urbanisme -

OFICINA DEL PLA

Obertura de l’Oficina del Pla que permetrà a la ciutadania la consulta, informació i recollida de propostes i/o al.legacions personalitzada sobre l’aprovació inicial del POUM directament a l’àrea d’Urbanisme. Àrea urbanisme: de 9h a 14 h. -

BÚSTIA PROPOSTES I/O AL.LEGACIONS

Obertura d’un correu electrònic específic de recollida de propostes i/o al.legacions sobre el POUM: urbanisme@castellodempuries.com Recollida de propostes i/o al.legacions al Registre Municipal – OMAC Àrea: Serveis a les persones - Urbanisme

POUM participació Castelló Empuribrava  

POUM participació Castelló Empuribrava

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you