Page 1

Habitatge SETAC

2007-2011 [Darrera actualitzaci贸, 18 de mar莽 de 2011]


JA ÉS A L’ABAST DE TOTHOM EL PLA RENOVA’T DE LA GENERALITAT Habitatge 27/01/2010 Es tracta de dues iniciatives. Una de renovació de finestres, obertures i proteccions solars i una altra de renovació d’enllumenat de comerços. La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut Català de l’Energia impulsa un programa adreçat a totes aquelles persones que estiguin interessades en renovar les seves finestres, obertures i proteccions solars i, per aquells que disposen d’un negoci, poder renovar l’enllumenat dels seus comerços. El Departament d’Habitatge i el Departament de Comerç de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries han treballat per oferir aquestes prestacions a tots els seus veïns. Podeu ampliar la informació a la pàgina web de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, on es troben tots els formularis i la informació necessària per aconseguir aquestes ajudes. Podeu accedir aquí.


OBERT EL REGISTRE PER A LA SOL—LICITUD D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL Habitatge 18/01/2010 Castelló d’Empúries s'ha adherit al Registre de Sol—licitants d'Habitatge Protegit. El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, i l’Alcalde de Castelló d’Empúres, Salvi Güell, han signat aquest passat divendres un conveni pel qual Adigsa, empresa adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge, cedeix l’ús del programa informàtic del Registre de Sol—licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial a l’Ajuntament del municipi. També han signat el conveni els Ajuntaments de Banyoles (Pla de l’Estany), Calonge (Baix Empordà), Castell-Platja d’Aro (Baix Empordà), Castelló d’Empúries (Alt Empordà), Figueres (Alt Empordà), Girona (Gironès), Olot (Garrotxa), Palafrugell (Baix Empordà), Ripoll (Ripollès), Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) i Santa Coloma de Farners (Selva), així com els consells comarcals del Baix Empordà i Garrotxa, que donaran cobertura als municipis que no disposin d’una oficina local d’habitatge. A l’acte de signatura, també hi han assistit la secretària d’Habitatge de la Generalitat, Carme Trilla, el delegat del Govern de la Generalitat, Jordi Martinoy, el director dels Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge a Girona, Emili Santos, i d’Adigsa, el conseller delegat, Frederic Linares, i la directora dels Serveis Territorials de Girona, Cristina Andreu. El Registre té la funció de proporcionar informació, afavorir la transparència i ajudar en l'adequada adjudicació dels habitatges amb protecció oficial. L’alcalde, salvi Güell, explica que “és de gran interès pel municipi disposar de l’aplicació informàtica del Registre de Sol—licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial, d’una part per oferir un nou servei a la ciutadania evitant que s’hagi de desplaçar a d’altres municipis per a inscriure’s com a sol—licitants d’habitatge i d’una altra, perquè ens permetrà disposar d’informació sobre la demanda real d’habitatge al municipi.”. La signatura d’aquest conveni implica que el municipi disposarà d’una eina informàtica, gestionada des de l’Oficina Municipal d’Habitatge, que proporcionarà una informació detallada sobre les necessitats existents d’habitatge. “Serà l’instrument principal que tindrem per planificar la construcció d'habitatge als municipi. Una eina clau que garantirà poder impulsar una política d’habitatge ajustada a les necessitats dels ciutadans Castelló d’Empúries” diu la regidora d’habitatge, Montse Escutia. Tots els castellonins i castellonines interessats en inscriure’s al registre de sol—licitants d’habitatge amb protecció oficial ja ho poden fer de manera presencial a l’Oficina Municipal d’Habitatge.


L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES PREN MESURES PER EVITAR PISOS PASTERA I USOS IL—LEGALS Habitatge 13/10/2009 Un informe del Departament d’Habitatge de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries constata l’existència i proliferació d’habitatges sobreocupats, habitats de forma il—legal i ocupats de forma irregular que generen greus problemes de convivència en el municipi. El mateix informe posa de manifest la necessària intervenció amb “caràcter d’urgència” i adreçada tant als ocupants, com als propietaris i als agents immobiliaris. És per això que l’equip de govern de Castelló d’Empúries, sensible envers aquesta problemàtica, ha aprovat impulsar una sèrie de mesures adreçades específicament a fer front a la problemàtica de la utilització anòmala dels habitatges i crea un equip multisectorial d’intervenció per dur a terme tasques d’inspecció, control i sanció amb la finalitat de millorar les condicions d’habitabilitat dels habitatges. La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge a Catalunya, diu que són utilitzacions irregulars d'un habitatge la desocupació permanent i la sobreocupació, i que l'infrahabitatge és una situació anòmala. Si l'administració té constància que un habitatge s'utilitza d'una manera anòmala o que està en una situació anòmala, ha d'obrir l'expedient administratiu pertinent per a fer els actes d'instrucció necessaris per a determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els quals ha de dictar la resolució. En aquest sentit, i en virtut del que disposa la Llei, l’Ajuntament de Castelló pretén incentivar criteris de qualitat i habitabilitat que han de complir els habitatges del municipi. Per a dur a terme aquesta tasca, l’ajuntament ha creat un Equip multidisciplinar d’intervenció integrat per un agent de la Policia Local, un tècnic d’habitatge, un tècnic integrador social i un tècnic de benestar social i famílies. aquest equip intervindrà per a vetllar per l’habitabilitat dels habitatges, evitar la sobreocupació i la deixadesa dels habitatges buits, aixecant acta de les situacions irregulars que es detectin a efectes d’obrir els corresponents expedients administratius. La regidora del Departament d’Habitatge, Montse Escutia ha explicat que “aquestes actuacions i mesures permetran treballar per tal de fer front a una problemàtica que va en augment i que genera greus problemes de convivència”. D’altra part i per a un major control del nombre d’empadronaments a cada habitatge i, d’aquesta manera, lluitar contra una situació de possible sobreocupació en alguns habitatges del municipi, s’aplicarà en l’empadronament els paràmetres d’ocupació màxima establert en el nou decret d’habitabilitat 55/2009, de 7 d’abril, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat i, també es limitarà l’empadronament a persones titulars de contractes de lloguer de temporada allotjades en habitatges d’ús turístic atès que aquests no poden constituir el domicili principal ni secundari del cessionari d’acord amb l’article 2 de la Llei 18/2007.


També s’extremarà el control d’aquelles persones que actuïn davant l’administració en qualitat de representants de propietaris dels habitatges que hauran d’acreditar aquesta representació per qualsevol mitjà vàlid en el dret o per mitjà d’una declaració en una compareixença personal del propietari/a. “Mica en mica l’Ajuntament treballa per a garantir una política social de qualitat al nostre municipi. Hem de garantir la qualitat de vida i la dignitat de les persones amb accions com aquesta, amb l’equip multidiciplinar que impulsa el consistori. El primer pas va ser, precisament, amb la creació de la Borsa d’Habitatge de lloguer social facilitant l’accés a preu assequible i ara cal impulsar accions dirigides a vetllar per la qualitat del parc d’habitatge”, explica l’Alcalde, Salvi Güell.


SALVI GÜELL: “ESTEM MOLT SATISFETS DELS RESULTATS OBTINGUTS PEL DEPARTAMENT D’HABITATGE” Habitatge 08/10/2009 L’Ajuntament fa un balanç de la trajectòria del departament El Departament d’Habitatge de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries es va posar en marxa a principi de l’any 2008. Ofereix de manera centralitzada tota la informació relacionada amb l'habitatge al municipi, gestiona el servei de la borsa ubicada a Roses i atén en matèria d’ajuts al lloguer a la ciutadania d’altres municipis com ara: Sant Pere Pescador, Vilajuïga, Fortià, Garriguella, Peralada, Pau i Palau Savardera. El Departament d’Habitatge, mitjançant la seva borsa de Lloguer social, facilita l'accés a l'habitatge a la població jove i a altres col—lectius amb dificultats, a la vegada que desenvolupa una tasca de sensibilització i de dignificació del parc d’habitatges del municipi. “Castelló d’Empúries havia de disposar d’un departament com aquest ja que des de feia molt de temps té la suficient demanda i necessitat. Des de l’equip de govern que el va impulsar estem molt satisfets dels resultats obtinguts”, explica l’Alcalde, Salvi Güell. A finals de l’any 2008 la borsa comptava amb una cinquantena d’habitatges de lloguer social, xifra que gairebé s’ha duplicat aquest 2009, amb un total de 87 habitatges incorporats amb la finalitat de ser llogats a preus de lloguer social. D’aquests, 73 ja estan adjudicats i la resta en procés d’adjudicació. Un total d’11 d’aquests habitatges han estat rehabilitats amb l’ajut que ofereix la Generalitat per a la rehabilitació d’habitatges que s’incorporen a les borses. Aquest augment significatiu dels habitatges incorporats es deu a que els propietaris cerquen la tranquil—litat, les avantatges i garanties que els ofereix la Borsa com ara: - Gestió gratuïta. No s’han d’abonar honoraris d’intermediació ni comissió de cap mena. - Informació, assessorament, redacció i tramitació del contracte de forma gratuïta. - Seguiment del contracte, control del pagament del lloguer i de la situació dels habitatges, la seva conservació i manteniment fins finalitzar el contracte. - Contractació gratuïta d’una assegurança multirisc. - Contractació gratuïta d’una assegurança de caució per prevenir possibles impagaments de la renda del lloguer. - Garantia de seriositat i suport per part de l’administració - Tramitació d’ajudes per a la rehabilitació de l’habitatge. Pel que fa al preu de lloguer del habitatges, oscil—la entre els 230€/mensuals i els 550€, aquest es calcula tenint en compte els metres quadrats útils, les sales, l’any de construcció i la seva ubicació, i sempre un 20% per sota del preu de lloguer del mercat lliure. El preu mig de lloguer d’un habitatge de la Borsa és de 380€ mensuals. D’altra part, s’han tramitat 278 expedients d’ajuts per a pagar el lloguer a famílies amb risc d’exclusió social per motius residencials, 85 ajuts més que l’any 2008.


AHIR MOSSOS D’ESQUADRA I POLICIA LOCAL VAREN EFECTUAR EL DESALLOTJAMENT DE DIVERSOS OCUPES A LA ZONA D’ALBERES D’EMPURIABRAVA.

Habitatge 02/09/2009 L’habitatge feia uns tres anys que estava abandonat i els ocupes s’hi van instal•lar a finals de l’any passat. El representant de la propietària, actualment ingressada en un centre residencial a Düsseldorf, va presentar la denuncia als Jutjats de Figueres el dia 4 de març d’enguany. Els agents tenien l'ordre del jutge per tirar endavant el desallotjament que s'ha dut a terme de forma pacifica i no s'han produït incidents ni cap tipus d'enfrontament. L’ajuntament, que ha ofert tot el seu suport al llarg del procés al representant de la propietat, es mostra molt satisfet d’aquestes actuacions i continuarà impulsant programes d’inspecció per evitar que aquests fets es repeteixin en altres habitatges. Des del Departament d’Habitatge es seguirà oferint tot el suport i assessorament a aquells propietaris que es trobin en aquestes situacions i se’ls recorda que una eina de prevenció per evitar que els seus habitatges puguin patir aquestes situacions d’ocupació il•legal és mantenir-los en bon estat de conservació i en condicions d'ús efectiu i adequat. Actualment ja s’està oferint als propietaris d’habitatges que estan buits mesures de foment per tal posar-los en lloguer mitjançant la borsa d’habitatge de Lloguer social, amb gestió del lloguer de l’habitatge des de l’ajuntament, amb garanties de cobrament de les rendes i ajuts a la rehabilitació. Una seixantena de propietaris ja han llogat els seus habitatges a través de l’ajuntament. D’altra part, també es demana a la ciutadania que en cas de conèixer habitatges que estiguin buits, abandonats o en mal estat ho posin en coneixement de l’ajuntament per tal de realitzar les inspeccions i accions pertinents.


L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES ESTÀ CONFECCIONANT UNA GUIA DE CONVIVÈNCIA L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES ESTÀ CONFECCIONANT UNA GUIA DE CONVIVÈNCIA Participació 20/05/2009 “Convivim” busca evitar actuacions i conductes molestes per a les persones que viuen en el nostre entorn L’Ajuntament de Castelló d’Empúries amb el suport de la Diputació de Girona i del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, treballa en la confecció de la Guia de convivència, “Convivim!!”. La guia recorda que s’han d’evitar determinades actuacions i conductes que són molestes per a la resta de persones que viuen en el nostre entorn. El compliment de les normes i les recomanacions bàsiques que s’hi presenten és fonamental per a reforçar una convivència basada en el respecte als altres. A través de les imatges es demana a la ciutadania que faci un bon ús dels espais comuns i que mantinguin en bon estat els habitatges i edificis. La guia, ja quasi enllestida, es presenta amb un format visual i iconogràfic per tal d’arribar al màxim de públic possible. “Pretenem col—laborar en el procés d’ensenyament– aprenentatge dels més menuts, facilitant als educadors, pares, mares, avis i àvies, un instrument pedagògic que es pot emprar en la construcció d’aprenentatges significatius que es traduiran, a curt termini, en la millora de la convivència i la cohesió social” assegura la regidora d’habitatge i participació ciutadana, Montse Escutia. En aquests moments es compte amb un esbós de la guia que a mitjans d’aquest mes des del departament de participació ciutadana i relacions amb el ciutadà s’enviarà a agents i col—lectius del municipi per tal que puguin donar les seves opinions i propostes sobre el seu contingut. Un cop s’hagin recollit les aportacions s’acabarà d’enllestir la versió definitiva de la guia.


<< Tornar


LA SALA GÒTICA HA ACOLLIT UNA JORNADA ADREÇADA A PROFESSIONALS SOBRE L’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC Habitatge 27/04/2009 L’obertura ha anat a càrrec del subdirector general d’ordenació turística i de la regidora d’habitatge Castelló d’Empúries ha acollit al llarg del dia d’avui una jornada adreçada a professionals del sector de l’habitatge i del turisme. El Pla de Formació d’enguany tracta sobre la regualció d’alguns aspectes legislatius introduïts recentment, com el registre de sol·licitants de protecció oficial; sobre el mal ús de l’habitatge (sobreocupació, infrahabitage i assetjament immobiliari), i sobre eines com el patrimoni municipal del sòl o el nou decret d’habitabilitat. A més, s’ha ofert informació actualitzada de les polítiques endegades per la Generalitat de Catalunya.

<< Tornar


L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES SIGNA UN NOU CONVENI DE COL—LABORACIÓ AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA, A TRAVÉS DE L’EMPRESA PÚBLICA ADIGSA. Habitatge 25/02/2009 Fins ara s’oferia als propietaris d’habitatges buits la possibilitat de llogar-los mitjançant el Programa de mediació per al lloguer social, amb aquesta modalitat de mediació la Borsa Supramunicipal d’Habitatge de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries ja ha aconseguit llogar 53 habitatges de protecció social, 5 dels quals estan ubicats a Roses. Amb la signatura d’aquest nou conveni es posa en marxa, aquest mes de febrer, el Programa de Cessió d'habitatges desocupats, a través del qual s’ofereix als propietaris la possibilitat de cedir els seus habitatges buits a la Generalitat de Catalunya. Un cop acceptats al programa, Adigsa, en col—laboració amb l’ajuntament, realitza les gestions necessàries per llogar els habitatges, amb l’objectiu d’atendre la demanda de lloguer rebuda. Pel que fa a les avantatges dels propietaris, Adigsa assegura el retorn de l’habitatge en igual estat d’admissió al programa, independentment de la quantia de desperfectes que pugui ocasionar l’arrendatari. Assegura el cobrament de la renda, independentment que l’arrendatari l’efectuï i es fa càrrec dels tràmits judicials i desnonament, si es donés el cas. Així mateix, contracta una assegurança multirisc que cobreix la responsabilitat civil davant de tercers, durant 5 anys. Montse Escutia, regidora d’habitatge, comenta que “cal seguir treballant en aquesta línea, cercant formules per a fomentar la sortida al mercat d’immobles en propietat que estan buits per a la seva destinació al lloguer assequible, oferint seguretat i tranquil•litat als propietaris”. Els habitatges han de disposar de cèdula d'habitabilitat o ser susceptibles d'obtenir-la, estar desocupats i en el cas de requerir obres d’adequació, que aquestes siguin menors. Si calen obres de rehabilitació a l’habitatge, Adigsa disposa d’un conveni amb determinades entitats bancàries, per finançar obres d’adequació de l’habitatge fins a 18.000 euros, amb interès preferencial. L’Alcalde, Salvi Güell comenta que “amb la signatura d’aquest nou conveni entre Adigsa i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries s’enforteix la nostra voluntat d'impulsar i desenvolupar polítiques per facilitar l'accés a l'habitatge social i ens permet dinamitzar el parc d’habitatge buit del nostre municipi, principalment concentrat a Empuriabrava” .


DURANT L’ANY 2008 S’INCORPOREN A LA BORSA 58 HABITATGES DE LLOGUER SOCIAL Habitatge 10/02/2009 86 persones han trobat habitatge gràcies al servei de l’Ajuntament castelloní La Borsa d’Habitatge de lloguer social, s’ha consolidat d’una manera ràpida a Castelló d’Empúries, superant les expectatives inicials pel que fa a la incorporació d’habitatges de lloguer per part dels propietaris. El mes de maig de 2008 la Regidora d’Habitatge, Montse Escutia, manifestava públicament el propòsit d’aconseguir incorporar a la Borsa uns 50 habitatges l’any 2008. La Borsa d’habitatge ha aconseguit superar la previsió inicial, incorporant un total de 58 habitatges de lloguer social, dels quals 14 són del centre històric i 44 d’Empuriabrava. Del total d’habitatges incorporats 42 estan adjudicats i la resta en procés d’adjudicació. Generalment, transcorre un període aproximat de 2 mesos des de la data d’incorporació de l’habitatge a la Borsa i la data d’adjudicació. Pel que fa al preu de lloguer del habitatges, aquest es calcula tenint en compte els metres quadrats útils, els serveis, l’any de construcció i la seva ubicació, i sempre per sota del preu de lloguer del mercat lliure. El preu mig de lloguer d’un habitatge de la Borsa és de 380€ mensuals. Així doncs, aquest any 2008 s’ha facilitat l’accés a l’habitatge social a 86 persones de nacionalitats diverses: espanyols (30), cubans (4), marroquins (36), romanesos (4), brasilers (3), argentins (2), anglesos (1), hongaresos (1), peruans (1), polonesos (1), colombians (1), xilens (1) i belgues (1). AJUTS AL LLOGUER El total d’ajuts al lloguer tramitats ha estat de 403. - 193 ajuts de la convocatòria de la Generalitat de Catalunya a famílies en risc social - 211 ajuts a joves a través de la Renda Bàsica d’Emancipació del Ministeri . Des de la oficina d’habitatge de Castelló d’Empúries, s’ha tramitat també les sol—licituds que presentaven ciutadans d’altres municipis com ara: Sant Pere Pescador, Roses, Vilajuïga, Fortià, Peralada, Pau,


Vilamacolum, Vilacolum, Sant Miquel de Fluvià i Palau Savardera. “Estem molt satisfets dels resultats que hem aconseguit ja que demostren la necessitat real que es troben molts joves a l’hora d’aconseguir habitatge per viure”, explica la regidora, Montse Escutia. Pel que fa a l’oficina de Roses, gestionada des de Castelló d’Empúries, s’han tramitat 168 ajuts al lloguer i s’han incorporat aquests darrers mesos 14 habitatges de lloguer social i cinc més que estan en procés de rehabilitació. L’Alcalde de Castelló d’Empúries, Salvi Güell, es mostra satisfet per haver fet possible “que 86 joves hagin pogut accedir a l’habitatge gràcies a aquest servei impulsat pel Govern d’Unitat de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries” Des del sector públic és necessari intervenir per tal de facilitar l’accés als sectors socials més desafavorits. L’Ajuntament ha de disposar de les eines necessàries per dur a terme les polítiques d’habitatge d’una manera eficaç i eficient. Un primer pas, va ser la posada en funcionament de la Borsa d’Habitatge, el passat 2007, i un segon pas ha estat, aquest gener de 2009, amb la posada en marxa del Programa de Cessió d’Habitatges desocupats, mitjançant la signatura d’un nou conveni de col—laboració amb Adigsa.

<< Tornar


L’AJUNTAMENT CONVOCA UNA PLAÇA D’AUXILIAR TÈCNIC D’HABITATGE I LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A TURISME Ajuntament 22/12/2008 Cal demanar les bases i la sol—licitud a les dependències de l’ajuntament. Després del conveni signat entre l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i el de Roses per a l’impuls del departament d’habitatge, el consistori castelloní convoca una plaça d’auxiliar tècnic per l’esmentat departament. Els interessats cal que demanin la sol—licitud i les bases a l’Ajuntament de Castello d’Empúries i les presentin abans del proper 29 de desembre. D’altra banda, el Departament de Promoció Turística convoca la creació d’una borsa de treball per a cobrir les vacants temporals dels auxiliars tècnics en turisme. En aquest cas els interessats caldrà que presentin la documentació i la sol—licitud abans del 31 de desembre


SALVI GÜELL I MAGDA CASAMITJANA SIGNEN UN ACORD DE COL·LABORACIÓ PER POTENCIAR CONJUNTAMENT LA BORSA D’HABITATGE Habitatge 19/08/2008 Roses tindrà una oficina que dependrà de la borsa d’habitatge de Castelló d’Empúries Des d’avui Roses anirà de la mà de Castelló d’Empúries en matèria de borsa d’habitatge. Aquest migdia s’ha signat l’acord de col·laboració entre els ajuntaments de Castelló i Roses que farà possible que la vila rosinca disposi d’un servei d’atenció als seu s ciutadans a l’hora de cercar un habitatge de lloguer social. D’aquesta manera neix l’oficina d’habitatge de Roses, que anirà tutelada pel departament en qüestió de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i assessorada pels professionals municipals d’aquest consistori. En roda de premsa l’Alcade de Castelló d’Empúries, Salvi Güell, i l’Alcaldessa de Roses, Magda Casamitjana, han destacat la “bona voluntat i la bona disposició de diàleg i col·laboració dels dos municipis, establint així l’inici d’una sèrie d’acords futurs”. La responsable del Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Cristina Andreu, ha remarcat la importància d’acords d’aquest tipus “que afavoreixen la complementació, en aquest cas, dels serveis d’habitatge de la demarcació ”, reco rdant també “el potencial que tenen ambdós municipis en aquesta matèria”.


ROSES I CASTELLÓ D’EMPÚRIES CREEN LA BORSA D’HABITATGE DE LLOGUER SOCIAL SUPRAMUNICIPAL Habitatge 29/07/2008 Es tracta de la signatura d’un conveni de col·laboració per a la posada en marxa del servei de la Borsa d’habitatge al municipi de Roses L’experiència i la consolidació de la Borsa d’Habitatge de Castelló d’Empúries en funcionament des de l’any 2007 i la proximitat geogràfica existent entre aquests municipis ha motivat que l’Ajuntament de Roses hagi proposat a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries la signatura d’un conveni de col·laboració per a la posada en marxa del servei de la Borsa d’habitatge al municipi de Roses a través de la constitució d’una Borsa d’Habitatge Supramunicipal. La Borsa d’Habitatge de Lloguer Social Supramunicipal que serà gestionada per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, en el marc del Programa de Mediació per al Lloguer Social impu lsat per la Generalitat, té com a finalitat facilitar l’accés a l’habitatge a persones en risc d’exclusió residencial augmentant l’oferta de pisos de lloguer del mercat lliure a preus assequibles. Els propietaris que incorporen els seus pisos a la borsa es beneficien de forma totalment gratuïta de diverses garanties i avantatges com ara tot allò que fa referència a la gestió de l’arrendament, la supervisió del bon ús dels habitatges, les pòlisses multirisc i també, les pòlisses per cobrir els possibles impagaments, la defensa jurídica il•limitada i els actes vandàlics. La posada en funcionament d’aquest nou servei a Roses evitarà que la seva ciutadania s’hagi de desplaçar, com fins ara, a Castelló d’Empúries, atès que properament, les dependències municipals rosinques acolliran un tècnic amb la finalitat d’impulsar el servei oferint assessorament a propietaris que desitgin llogar els seus habitatges i als sol•licitants d’habitatge, així com per a tramitar els ajuts al lloguer de la Generalitat i les Rendes Bàsiques d’Emancipació per al joves de 22 a 30 anys. La constitució de la Borsa d’Habitatge de Lloguer Social Supramunicipal, que compta amb la conformitat de la Direcció General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l’empresa ADIGSA, permet a d’altres ajuntaments de les rodalies que estiguin interessats a formar-ne part s’hi puguin adherir. Per la seva banda, l’Ajuntament de Roses impulsarà a partir del 2009, l’anomenada Oficina Local d’Habitatge, encarregada de gestionar les sol·licituds d’ajuts pe r a la rehabilitació del parc d’habitatges construïts, les sol·licituds d’informes d’idoneïtat, les cèdules d’habitabilitat, etc.


EL DEPARTAMENT D’HABITATGE DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES TRAMET 273 SOL•LICITUDS D’AJUT AL LLOGUER Habitatge 30/06/2008 Castelló ha centralitzat els serveis d’altre municipis veïns com: Fortià, Sant Pere, Roses, Pau, Palau, Vilajuïga i Peralada El Departament d’Habitatge de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries es va posar en marxa a principi d’aquest any 2008. Ofereix de manera centralitzada tota la informació relacionada amb l'habitatge al municipi. La Borsa d’Habitatge de Lloguer social. Un dels serveis que ofereix el Departament d’Habitatge és la Borsa d’Habitatge de Lloguer social, que facilita l’accés a l’habitatge a la població jove i a altres col•lectius amb dificultats, a la vegada que desenvolupa una tasca de sensibilització i de dignificació del parc d’habitatges del municipi. La borsa facilita l'entesa directa i eficaç entre els propietaris i llogaters, ofereix avantatges i garanties als propietaris pel que fa al cobrament i al bon ús de l’habitatge, mitjançant la subscripció gratuïta d’assegurances d’impagament i multirisc de l’habitatge. En aquests primers sis mesos s’han incorporat a la borsa un total de 26 habitatges de lloguer, dels quals 22 ja estan ocupats per famílies que tenien dificultat d’accés a un habitatge digne per manca de recursos econòmics. La resta d’habitatges s’estan rehabilitant a través de l’ajut que atorga la Generalitat per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin per llogar. El preu mitjà dels lloguers és de 370 euros mensuals. L’ajuntament espera assolir els 50 habitatges a finals d’any. Els ajuts al lloguer. El Departament d’Habitatge, gestiona l’ajut al lloguer de la Renda Bàsica d’Emancipació que ha impulsat el govern estatal per a joves de 22 a 30 anys i l’altre ajut que es tramita és el Lloguer Just de la Generalitat de Catalunya per a famílies en risc d’exclusió residencial. Des de l’oficina s’ha atès també la ciutadania d’a ltres municipis com ara: Fortià, St. Pere Pescador, Roses, Pau, Palau Saverdera, Vilajuïga i Peralada amb un total de 273 sol•licituds d’ajut al lloguer tramitades aquest any, per valor de 641.160€, tenint en compte que aquestes xifres augmentaran perquè les convocatòries estan encara obertes. Projecte Juntes d’Escala El cos d’especialistes tècnics del Departament d’Habitatge amb el suport de la Secretaria per la Immigració de la Generalitat de Catalunya treballen també en l’execució del Projecte Juntes d’Escala, assessorant i mediant amb les comunitats en edificis amb la finalitat de millorar la convivència dels veïns de l’escala o la comunitat; es tracta de treballar per a sensibilitzar-los sobre la necessitat de la corresponsabilitat en l’ús, mantenimen t i gestió comunitària dels espais de la pròpia escala i en conseqüència, en la millora de la imatge de l’edifici en general. El Servei de Suport al Reagrupament Familiar. D’altra banda, el passat mes de maig es va posar en marxa el Servei de Suport al Reagrupament Familiar, un nou servei d’atenció, assessorament i seguiment del procés de Reagrupament Familiar, per tal d’afavorir un reagrupament i una acollida especialitzada en pro de la integració dels nouvinguts, la cohesió social i la convivència. El Programa municipal d’Habitatges d’inclusió Social. Aquest proper mes de juliol, amb el suport de la Secretaria d’Habitatge i la Secretaria per la Immigració de la Generalitat de Catalunya es posa en marxa el Programa municipal d’Habitatges d’Inclusió Social, un servei residencial d’estada limitada que es dirigeix a persones sense habitatge i amb una situació econòmica precària i en concret, a aquelles que es troben en situació social d’urgència i requereixen d’un seguiment i suport intens per a aconseguir la seva promoció i autonomia personal. La regidora del departament, Montse Escutia, es mostra més que satisfeta amb el funcionament del nou departament i amb els serveis i projectes que actualment s’executen “fins fa ben poc no existien polítiques d’habitatge a Castelló. L'accés a un habitatge digne és un dret constitucional, això implica un ferm compromís d'actuació que aporti solucions a les problemàtiques socials detectades. Seguirem treballant de valent per a resoldre aquestes situacions, impulsant polítiques actives per a facilitar l’accés a l’habitatge digne als joves i a les famílies amb baixos recursos econòmics del municipi”.


<< Tornar


L’AJUNTAMENT DE CAST ELLÓ D’EMPÚRIES TREBALLARÀ A FAVOR DEL R EAGRUPAMENT FAMILIAR Habitatge 15/05/2008 Es tracta d’un programa coordinat amb la Secretaria per a la Immigració El Departament d’Habitatge de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries amb el suport de la Secretaria per la Immigració de la Generalitat de Catalunya ha creat un nou servei d’atenció, assessorament i seguiment del procés de Reagrupament Familiar. L’Ajuntament realitzarà el treball de recepció, suport i seguiment per tal d’afavorir un reagrupament i una acollida especialitzada a favor de la integració dels nouvinguts, la cohesió social i la convivència. Es tracta d’oferir assessorament, recursos i solucions davant dels problemes que puguin sorgir en el procés de reagrupament familiar. Actualment s’està elaborant un qüestionari dirigit a la persona reagrupadora amb la finalitat d’obtenir tota la informació necessària sobre les persones que arribaran al nostre municipi a través del procés de reagrupament. Montse Escutia, regidora del Departament d’Habitatge explica que “és bàsic obtenir informació de les característiques dels nouvinguts i les seves necessitats per a poder planificar les polítiques socials, per poder adequar els diferents serveis i recursos del municipi a la demanda i per poder dur a terme un treball d’integració social”. D’altra banda des del nou servei es treballarà amb els immigrants el coneixement de les normes de convivència i civisme, els seus drets i deures amb la societat d’acollida, les responsabilitats en l’ús i manteniment de l’habitatge, l’escala, el medi ambient i la recollida selectiva.


L’AJUNTAMENT TRAMITA LES AJUDES DE 210 EUROS PER ALS HABITAT GES DE JOVES Habitatge 23/01/2008 Poden sol·licitar-la els joves de 22 a 30 anys amb una renda inferior als 22.000 euros. Aquells joves que vulguin sol·licitar l’ajuda de l’Estat per al lloguer d’habitatges podran fer-ho a l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. Aquesta subvenció va adreçada a aquelles persones que tinguin una edat compresa entre els 22 i els 30 anys d’edat i una renda màxima de 22.000 euros bruts anuals i es podran beneficiar durant un màxim de quatre anys. Els interessats hauran de descarregar-se de la pàgina web www.alquilerjoven.es un formulari que caldrà que lliurin a l’oficina d’habitatge, juntament a mb l’original i una còpia del DNI/NIE, contracte de lloguer, vida laboral i d’un certificat de l’empresa amb la previsió de cobrament de l’any en vigor. “Creiem que és una molt bona oportunitat per a què el jovent faci el pas d’emancipar-se i aventurarse cap a la independència, ja que una ajuda d’aquesta quantitat cal tenir-la molt en compte perquè pot suposar una part molt important del lloguer”, explica la regidora del Departament d’Habitatge, Montse Escutia. Properament la Generalitat de Catalunya impu lsarà una nova ajuda destinada, en aquest cas, a majors de trenta anys .


L’AJUNTAMENT VOL DONAR SUPORT A LES COMUNITATS DE VEÏNS Habitatge 15/01/2008 En pretén potenciar la convivència entre els llogaters d’un bloc i millorar la imatge de l’edifici Gràcies a la feina del nou Departament d’Habitatge, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha pogut palpar la realitat de moltes comunitats de veïns, especialment dels edificis del municipi regentats majoritàriament per immigrants. “Hem pogut comprovar que els afers comuns d’una comunitat de veïns esdevenen temes totalment secundaris i són desatesos per la majoria de les persones que el regenten. Les escales, les baranes, la façana de l’edifici... por posar uns exemples”, comenta la regidora Montse Escutia. Amb el propòsit de millorar i satisfer les necessitats bàsiques per a una correcta convivència neix un programa específic al Departament d’Habitatge de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries que alhora vetllarà per a la creació, consolidació i assessorament de les juntes d’escala, “amb un objectiu més ampli de m illorar la convivència dels veïns de la comunitat”, explica Escutia. El programa es troba en estat inicial però molt properament es comunicaran les línies de treball .


CASTELLÓ D’EMPÚRIES DISPOSA D’UNA BORSA D’HABITATGE Habitatge 16/11/2007 Les avantatges que ofereix la Borsa d’Habitatge són tant per a propietaris com per a interessats en llogar un habitatge. Una clara aposta del Govern d’Unitat durant aquesta legislatura és la potenciació de l’habitatge social, un repte que avui s’ha convertit en una realitat gràcies a la signatura del conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant Adigsa, empresa pública adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge, i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per a la posada en marxa de la Borsa d’Habitatge de Lloguer Social en el nostre municipi. Els objectius principals de la Borsa d’Habitatge són: - Mobilitzar el parc d'habitatges buits, des d’una perspectiva social i amb garanties per als propietaris. - Facilitar l’emancipació dels joves. - Facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer a totes aquelles persones amb ingressos mitjans o baixos. Castelló d’Empúries es converteix així en un municipi pioner en disposar d’aquest servei, ja que només vuit municipis a les comarques gironines gaudeixen d’aquesta borsa d’habitatge, un servei que permetrà interrelacionar interessats d’arreu de la comarca. Avui durant la roda de premsa la regidora de Sostenibilitat i Participació, Montse Escutia, ha avançat “les ganes que tenim per a començar a treballar de valent amb aquest tema”, destacant les milers de cases de segona residència al terme de Castelló d’Empúries que podrien acollir-se a aquest programa “que afavorirà tant els llogaters com els propietaris”. Les avantatges que ofereix la Borsa d’Habitatge són tant per a propietaris com per a interessats en llogar un habitatge. Per als interessats en llogar un habtitatge: - Lloguer amb preus per sota del mercat lliure. - No hauran d’abonar honoraris d’intermediació ni comissió de cap mena. - Garantia de seriositat i suport per part de l’administració. - Informació i assessorament sobre tot allò relacionat amb la possibilitat de llogar un habitatge. - Informació i assessorament sobre drets i deures dels llogaters. - Garantia d’habitabilitat de l’habitatge de lloguer. - Tramitació d’ajuts al lloguer. Per als propietaris que posin a lloguer els seus habitatges a través de la borsa:


- Gestió gratuïta. No s’han d’abonar honoraris d’intermediació ni comissió de cap mena. - Informació, assessorament, redacció i tramitació del contracte de forma gratuïta. - Seguiment del contracte, control del pagament del lloguer i de la situació dels habitatges, la seva conservació i manteniment fins finalitzar el contracte. - Contractació gratuïta d’una assegurança multirisc. - Contractació gratuïta d’una assegurança de caució per prevenir possibles impagaments de la renda del lloguer. - Garantia de seriositat i suport per part de l’administració - Tramitació d’ajudes per a la rehabilitació de l’habitatge. La borsa d’habitatge esdevé un interessant projecte que ha aconseguit Castelló d’Empúries després d’una intensa negociació amb la Generalitat de Catalunya per satisfer “el compromís que va adoptar el Govern d’Unitat des de la seva presa de possessió ”. Els interessats podran dirigir-se a l’oficina del Departament d’Habitatge de l’ajuntament de dilluns a divendres de 8:15 a 14:30. Pl. Joc de la Pilota, 1. També es poden fer consultes al telèfon 972 250 426, i a l’adreça electrònica: habitatge@castello.cat. En breu en aquesta mateixa web es podrà consultar tot allò que fa referència al Departament d’Habitatge.

<< Tornar


L’Ajuntament de Castelló d’Empúries facilitarà l’accés a l’habitatge als seus veïns| 03/10/07 Es crearan borses d’habitatge destinades a la població en general, però fent una especial atenció al jovent.

La Junta de Govern Local va aprovar el passat 3 de setembre el Pla d’Acció: Habitatge, convivència i cohesió social (2007-2011) que parteix del compromís dels responsables municipals amb la ciutadania d’encarar de forma decidida el problema de l’accés l’habitatge. El Pla d’Acció parteix de dos aspectes fonamentals: promoure i facilitar l’accés a l’habitatge assequible, digne i adequat i d’altra banda, millorar i afavorir la convivència ciutadana, la integració i la cohesió social.

L’impulsor del Pla d’Acció és el Departament d’Habitatge de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. Un departament que neix el mes de juny d’enguany amb la clara voluntat política de cobrir un buit existent en matèria de polítiques d’habitatge en el municipi. Per aquest motiu l’ajuntament ha facilitat la infraestructura necessària per a la posada en marxa d’aquest departament i els recursos humans necessaris per al normal desenvolupament d’una oficina d’habitatge amb atenció al ciutadà. Un primer pas en matèria de polítiques d’habitatge es va produir el dijous 27 de setembre quan el Ple de la Corporació va donar el vist i plau a la signatura d’un conveni de col·laboració entre la Direcció General d’Habitatge, l’empresa pública Adigsa, la Secretaria General de Joventut i l’Ajuntament per a la posada en marxa del Programa de Mediació per al Lloguer Social en el municipi que implica la creació d’una Borsa d’Habitatge de lloguer que inclou dos serveis:

La Borsa Jove d’Habitatge, dirigida específicament a joves de 18 a 35 anys.

La Borsa d’Habitatge dirigida a la població en general i integrada a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.

La Borsa d’Habitatge facilita l’accés a l’habitatge de lloguer a persones o unitats convivencials amb ingressos baixos, facilita l’entesa directa i eficaç entre propietari i llogater, ofereix avantatges econòmics, jurídics i tècnics als llogaters i garanties pel que fa al cobrament i al bon ús de l’habitatge als propietaris mitjançant la subscripció d’assegurances de caució (impagament) i multirisc.


L’AJUNTAMENT DE CASTELLO D’EMPURIES FACILITARA L’ACCES A L’HABITATGE ALS SEUS VEÏNS Benestar i Família 02/10/2007 Es crearan borses d’habitatge destinades a la població en general, però fent una especial atenció al jovent. La Junta de Govern Local va aprovar el passat 3 de setembre el Pla d’Acció: Habitatge, convivència i cohesió social (2007-2011) que parteix del compromís dels responsables municipals amb la ciutadania d’encarar de forma decidida el problema de l’accés l’habitatge. El Pla d’Acció parteix de dos aspectes fonamentals: promoure i facilitar l’accés a l’habitatge assequible, digne i adequat i d’altra banda, millorar i afavorir la convivència ciutadana, la integració i la cohesió social. L’impulsor del Pla d’Acció és el Departament d’Habitatge de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. Un departament que neix el mes de juny d’enguany amb la clara voluntat política de cobrir un buit existent en matèria de polítiques d’habitatge en el municipi. Per aquest motiu l’ajuntament ha facilitat la infraestructura necessària per a la posada en marxa d’aquest departament i els recursos humans necessaris per al normal desenvolupament d’una oficina d’habitatge amb atenció al ciutadà. Un primer pas en matèria de polítiques d’habitatge es va produir el dijous 27 de setembre quan el Ple de la Corporació va donar el vist i plau a la signatura d’un conveni de col•laboració entre la Direcció General d’Habitatge, l’empresa pública Adigsa, la Secretaria General de Joventut i l’Ajuntament per a la posada en marxa del Programa de Mediació per al Lloguer Social en el municipi que implica la creació d’una Borsa d’Habitatge de lloguer que inclou dos serveis: La Borsa Jove d’Habitatge, dirigida específicament a joves de 18 a 35 anys. La Borsa d’Habitatge dirigida a la població en general i integrada a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social. La Borsa d’Habitatge facilita l’accés a l’habitatge de lloguer a persones o unitats convivencials amb ingressos baixos, facilita l’entesa directa i eficaç entre propietari i llogater, ofereix avantatges econòmics, jurídics i tècnics als llogaters i garanties pel que fa al cobrament i al bon ús de l’habitatge als propietaris mitjançant la subscripció d’assegurances de caució (impagament) i multirisc.


<< Tornar

Habitatge  

Habitatge, sostres

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you