Page 1

PROJECTE DE GESTIÓ DEL MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES

OCTUBRE - 2010


1. MEMÒRIA

 METODOLOGIA EMPRADA Descripció “in situ” element per element. QUADRES

 Emplaçament  Fotografies entorn i detall  Nombre sortides Identificació E.T. PUNTS DE LLUM  Emplaçament  Fotografies suport i lluminària i detall lluminària Identificació suport, model, material i tipologia Identificació lluminària, fabricant, model i alçada Identificació làmpada, potència, forma i tipus (VSAP, HM, ...)


1. MEMÒRIA

 DATES TREBALLS DE CAMP Entre gener i març del 2010  CODIFICACIÓ QUADRES: Primer paràmetre: Situació quadre. C o E Segon parametre: Indicació número quadre 01 al 99 PUNTS DE LLUM: Primer paràmetre: Situació quadre al qual pertany. C o E Segon paràmetre: Número quadre, entre 01 i 99 Tercer paràmetre: Línia a la qual pertany, entre 01 i 99 Quart paràmetre: Número del punt de llum, entre 001 i 999  INTEGRACIÓ Informació bolcada al programa GESTAP V2.5 de la UPC


2. QUADRES

CASTELLÓ D’EMPÚRIES 25 QUADRES

EMPURIABRAVA 41 QUADRES

TOTAL = 4.121 punts 1.493 254 punts Kw 2.628 512 punts Kw 766 Kw


3. SITUACIÓ QUADRES Castelló d’Empúries. Castelló nou

C-05

C-04 C-03 C-10

C-02

C-01


3. SITUACIÓ QUADRES Castelló d’Empúries. Nucli Urbà


3. SITUACIÓ QUADRES Empuriabrava


4. DESCRIPCIÓ PER QUADRE EXEMPLE QUADRE C-23


4. DESCRIPCIÓ PER QUADRE EXEMPLE QUADRE C-23


4. DESCRIPCIÓ PER QUADRE EXEMPLE QUADRE C-23


4. DESCRIPCIÓ PER QUADRE EXEMPLE QUADRE C-23


4. DESCRIPCIÓ PER QUADRE EXEMPLE QUADRE C-23


5. AVANTATGES INVENTARI

1. Tot l’enllumenat públic està estandaritzat i codificat • Permet identificació ràpida • Sense error possible • Facturació ordenada d’accidents 2. Programació de futures actuacions de millora • Sanejament quadres mal estat - fotografies i notes • Canvis massius per tipus de lluminària - compliment normativa • Canvis massius per tipus de làmpada i potència 3. Manteniment • Programació treballs preventius • Control avaries - històric – • Comprovacions de consums


6. EXEMPLES EINES ANÀLISI ESTAT QUADRES

ESTAT ACCEPTABLE QUADRE C-01


6. EXEMPLES EINES ANÀLISI ESTAT QUADRES

ESTAT ACCEPTABLE QUADRE C-06


6. EXEMPLES EINES ANÀLISI ESTAT QUADRES

ESTAT ACCEPTABLE QUADRE E-09


6. EXEMPLES EINES ANÀLISI ESTAT QUADRES

ESTAT ACCEPTABLE QUADRE E-28


6. EXEMPLES EINES ANÀLISI ESTAT QUADRES EN MAL ESTAT QUADRE C-17


6. EXEMPLES EINES ANÀLISI ESTAT QUADRES EN MAL ESTAT QUADRE E-04


6. EXEMPLES EINES ANÀLISI ESTAT LLUMINÀRIES TIPUS GLOBUS TIPUS LLUMINÀRIA

QTY

P. TOTAL

BJC - LUMEX - BOLA 125VM

4

BJC - LUMEX - BOLA 250VM

104

26.000 W

CARANDINI DQR 250VM

29

7.250 W

CARANDINI DQR-500 250VM

55

13.750 W

CARANDINI SM-500 125VM

1

125 W

CARANDINI SM-500 250VM

66

16.500 W

TOTAL

259

64.125 W

500 W


6. EXEMPLES EINES ANÀLISI ESTAT LLUMINÀRIES TIPUS RYETTI

TIPUS LLUMINÀRIA

QTY

P. TOTAL

RYETTI 125VM

369

46.125 W

RYETTI 250VM

36

9.000 W

TOTAL

405

55.125 W


6. EXEMPLES EINES ANÀLISI ESTAT LLUMINÀRIES TIPUS IJB’S [CÒNIQUES]

189

TIPUS LLUMINÀRIA

QTY

P. TOTAL

INDALUX IJB 125VM

40

5.000 W

SIMON IEP - F04 125VM

22

2.750 W

TOTAL

62

7.750 W


6. EXEMPLES EINES ANÀLISI ESTALVI ENERGÈTIC REDUCCIÓ DE CONSUM ELÈCTRIC = REDUCCIÓ COST ENLLUMENAT

TIPUS LLUMINÀRIA

P. NOMINAL TIPUS LÀMPADA

QTY

CANVIS LÀMPADES 125 W VMCC --> 70 W VSAP 250 W VMCC --> 100 W VSAP

P. TOTAL

BJC - LUMEX - BOLA 125VM

125 W

VMCC

4

500 W

BJC - LUMEX - BOLA 250VM

250 W

VMCC

104

26.000 W

CARANDINI DQR 250VM

250 W

VMCC

29

7.250 W

CARANDINI DQR-500 250VM

250 W

VMCC

55

13.750 W

RYETTI 250VM

250 W

VMCC

36

9.000 W

INDALUX IJB 125VM

125 W

VMCC

40

5.000 W

SIMON IEP - F04 125VM

125 W

VMCC

22

2.750 W

TOTAL

467

127.000 W

INCOMPLEIXEN LA LLEIVMCC D’EFICIÈNCIA 125 W 1 125 W CARANDINI SM-500 250VMI CONTAMINACIÓ 250 W VMCC 66 16.500 W ENERGÈTICA LUMÍNICA RYETTI 125VM 125 W VMCC 369 46.125 W BOE.1980/2008 CARANDINI SM-500 125VM

ACTUALMENT 44.549,19€/any

VALORS CÀLCUL APROX. Hores funcionament = 4.380 h/any Preu electricitat = 0.080087 €/Kwh

59.520 W DISMINUCIÓ DEL 53%

AMB CANVIS 20.878,50€/any


6. EXEMPLES EINES ANÀLISI ESTALVI ENERGÈTIC APLICAT A TOT L’ENLLUMENAT DEL MUNICIPI P. NOMINAL TIPUS LÀMPADA

QTY

CANVIS LÀMPADES 125 W VMCC --> 70 W VSAP 250 W VMCC --> 100 W VSAP

P. TOTAL

125 W

VMCC

970

121.250 W

250 W

VMCC

943

235.750 W

TOTAL

1.913

357.000 W

VALORS CÀLCUL APROX. Hores funcionament = 4.380 h/any Preu electricitat = 0.080087 €/Kwh

ACTUALMENT 357.000 W

ACTUALMENT 125.228,84 €/any

162.200 W DISMINUCIÓ DEL 54%

REDUCCIÓ 68.332,15 €/any

AMB CANVIS 56.896,69 €/any


7. AGRAÏMENTS

 CASTELLÓ 2000, S.A.  UPC

 AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES


Projecte gestio enllumenat  

gestio enllumenat, entesa, empuriabrava

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you