Page 1


ENTER GENT sociaalartistiek festival

16 TEM 24 maart 2012

1


INHOUDSTAFEL |  Table des matières |  Table of Contents >

2


> INTRO Pg 5

OVER | SUR | ABOUT ENTER

Pg 8

INITIATIEFNEMERS | PROMOTEURS | PROMOTERS

> PRAKTISCHE INFO | INFOS PRATIQUES | PRACTICAL INFO Pg 12 RESERVERING | RESERVATION | TICKETS Pg 13 RONDLEIDINGEN | VISITES GUIDÉES | GUIDED TOURS

FIETSEN | VELOS | BiCYCLES

Pg 14 LOCATIES | LIEUX | LOCATIONS > PROGRAMMA | PROGRAMME Pg 17 THEATER | THEATRE Pg 48 MUZIEK | MUSIQUE | MUSIC Pg 60 FILM&DOCUMENTAIRE | DOCUMENTAIRE | DOCUMENTARY Pg 84 DANS | DANSE | DANCE Pg 90 REPORTERSLABO Pg 92 TENTOONSTELLINGEN | EXPOSITIONS | EXHIBITIONS Pg 118 PERFORMANCES Pg 123 SPECTACULAIR SPEKTAKEL! Pg 126 DEBAT | DÉBAT | DEBATE > ORGANISATIE | ORGANISATION | ORGANISATION Pg 138 DEELNEMENDE ORGANISATIES | PARTICIPANTES | 

PARTICIPATING ORGANISATIONS

> KALENDER | CALENDRIER | CALENDAR Pg 154

3


INTRO > Beste bezoeker, We nodigen je van harte uit om te genieten tijdens de Gentse editie van het Enter festival! Ons hoor je niet roepen dat we ‘het mooiste’ of ‘het beste’ uit de sociaalartistieke praktijk hebben samengebracht. We kozen er in de eerste plaats voor om je een zo breed mogelijke inkijk te geven in deze praktijk. Stuk voor stuk gaat het om organisaties of projecten die gewone en buitengewone mensen samenbrengen en op geheel eigen wijze naar artistieke expressie streven. We programmeren het werk van kleine huizen, stille makers, schalkse groepen, ervaren troepen, nieuwe stemmen en buitenlandse collega’s. De voorbije tien jaar ontvouwde zich in Vlaanderen een brede waaier aan nieuwe vormen van kunst- en cultuurbeleving. De rijke sociaal-artistieke praktijk kan je daar niet uit wegdenken, laat staat tot één definitie herleiden. Meerstemmigheid is de rode draad geworden. In deze editie van Enter nodigen we je uit om de confrontatie met die meerstemmigheid aan te gaan in theater, film, fotografie, beeldende kunst, dans, muziek, straattheater, performance… Heel wat kunstenaars, cultuurwerkers, organisatoren en beleidsmensen zijn sterk betrokken met de sociaalartistieke praktijk. 4

Hen nodigen we uit om tijdens het festival te debatteren over de vele dimensies van de sociaalartistieke praktijk. En we willen vooral polsen naar jouw mening en beleving. Kritisch, zoals het hoort, over de zin en waarde van de sociaalartistieke praktijk, zowel in Vlaanderen als in de wereld. FR/ Quel plaisir de pouvoir programmer un festival tel qu’Enter. Nous avons uniquement sélectionné des spectacles professionnels. Ils sont créés et présentés par des participants, des habitants du coin, des gens qui parviennent à tirer le meilleur de chaque artiste : ils partagent leurs créations avec le public, touchent les spectateurs et font que la salle en redemande. Nous démontrons que l’art est à l’ordre du jour, qu’il est local, mondial et solidaire, mais surtout, qu’il est social. EN/ What a pleasure it is to get the opportunity to programme a festival like Enter. We’ve opted to go for professionally produced creations. They are elaborated and brought to you by participants and locals, by people who succeed in achieving what each and every artist regards to be the highest good: to share their creations with the audience, to captivate and touch them, to make them wish for more... Enter proves that, these days, art is both local and global, that it promotes solidarity. And, above all, that it is social.


OVER | ABOUT ENTER Enter is een tweejaarlijks sociaalartistiek festival. In de herfst van 2010 werd de eerste en succesvolle editie van dit festival georganiseerd door kleinVerhaal, De Figuranten (Menen) en Wit.h (Kortrijk). Bij’ De Vieze Gasten, Victoria Deluxe, Platform-K, Dēmos & Dienst Cultuurparticipatie Stad Gent zijn samen trekker van deze editie in Gent. Met dit festival presenteren we niet enkel nieuw sociaalartistiek werk maar reflecteren we ook over de kracht en de verscheidenheid van de sociaalartistieke praktijk. In combinatie met verschillende debatmomenten, willen we de gelaagde betekenis verhelderen van de sociaalartistieke praktijk binnen diverse domeinen: het welzijnswerk, het kunstenveld, stedelijke ontwikkelingen… We willen bovendien een stevig signaal geven aan het beleid om de nodige aandacht en zorg te schenken aan de sociaalartistieke praktijk. Waarom in Gent?

De sociaalartistieke praktijk is sterk ingeburgerd in Gent. Met Victoria Deluxe, rocsa, PlatformK en Bij’ De Vieze Gasten telt de stad minstens 4 sociaalartistieke organisaties. Daarnaast groeien en bloeien er tal van initiatieven die nadrukkelijk aanleunen bij de sociaalartistieke praktijk: Ambro5


sia’s Tafel, De Ledebirds, Kunst(h) art, Doubleface,… Gent is dus niet alleen een cultuurstad in de klassieke zin, maar bulkt van initiatieven die het gelaagde stedelijke weefsel aanwenden om in samenwerking met bewoners tot heel verscheiden vormen van kunst- en cultuurcreatie te komen. Het is dan ook een expliciete beleidskeuze van de Stad Gent om dit soort werk te ondersteunen en te faciliteren. De Dienst Cultuurparticipatie speelt hierin een inspirerende en coördinerende rol. Verscheidenheid troef!

Binnen Enter Gent tonen we, vanuit een focus op verscheidenheid, een stand van zaken van het sociaalartistiek werk anno 2012. Het festival biedt een breed palet aan artistieke talen: • theater met o.a. ‘Verzilverd’ van Theater Antigone, ‘Tartuffe – All you can live’ van Platform-K, ‘Luide Muziek’ van De Figuranten, ‘Nonkel Wanj’ van Cie Tartaren,… • film & documentaires met o.a. de première ‘On the road to no where’ van kleinVerhaal, ‘Grinta’ van Unie der Zorgelozen, ‘Iets korter aub!’ van Victoria Deluxe, de ‘Ateliers Urbains’ van Plus tôt Te Laat, de film met bijho rende tentoonstelling ‘Home and Away’ van Globe Aroma,… • tentoonstellingen van rocsa met ‘Made by Oya’, Wit.h met ‘Der by’, KNEPH’s ‘Kicking and Alive’ tot projecten van o.a. Double face vzw, Bart Lodewijks en een 6

groepspresentatie onder de noemer Entrepot Fictief,… • dans van Let’s Go Urban en Spinn,… • muziek van de Ledebirds, rocsa singers en Recht-Op,… • Spectaculair spektakel! met Los Murginales en De Propere Fanfare, de ‘Vrijbus’ van Wit.h vzw en De Figuranten, Ciné Martiko en het straat theaterpro ject ‘Koekoek’,… We schenken ook aandacht aan jonge sociaalartistieke projecten zoals Kunstproeven uit Antwerpen, Madam Fortuna uit Borgerhout, KunstZ uit Antwerpen, Mister Wolf uit Antwerpen en Ambrosia’s Tafel. Voorts kijken we over de taalgrens en presenteren werk van Collectif 1984 met ‘La 3ième guerre mondiale sera sociale’ en Théâtre Croquemitaine met ‘Zombies’. We richten onze blik ook op internationale spelers en ontwikkelingen en tonen werk van Frédérique Lecomte in Burundi via de film ‘Kubita’ van Maria Tarantino, van Bleeding Bulls in Burkina Faso via de making of van ‘Sa Majesté des Mouches’, van het Zweedse Spinn met hun dansvoorstelling ‘Obscuro’ en het Rotterdams Wijktheater met hun voorstelling ‘Zhong’. Tot slot wordt Enter Gent doorweven met een diepgaand debatluik: een ontmoetingsdiner tussen de sociaalartistieke praktijk en het kunstenveld, een beleidsdebat, de studiedag ‘creativiteit en stedelijkheid’,…Kortom: Enter Gent


zet het waardevolle en unieke karakter van de sociaalartistieke praktijk anno 2012 in de verf. Aan u om op ontdekkingstocht te gaan. FR/ Le Festival socio-artistique Enter Gent 2012 est une initiative conjointe de Bij’ De Vieze Gasten, Victoria Deluxe, Platform-K, Dēmos et du Dienst Cultuurparticipatie Stad Gent. La première édition du festival couronné de succès a eu lieu en automne 2010. Il avait été organisé par kleinVerhaal de Bruges, en collaboration avec Dēmos, De Figuranten (Menin) et Wit.h (Courtrai). Enter Gent est un lieu de rencontre où les organisations et les initiatives socioculturelles de toute la Belgique ont l’occasion de se présenter. Nous nous intéresserons également aux acteurs et aux initiatives internationales. Le festival souhaite surtout lancer un signal fort aux responsables politiques quant à la nécessité d’accorder l’attention et la préoccupation nécessaires à la pratique socio-artistique. Le programme d’Enter Gent présente la situation du travail socio-artistique en 2012. À différents endroits étonnants de Gand, un tas de travaux seront présentés. Enter Gent accorde une attention particulière aux jeunes projets socioartistiques, en allant au-delà des barrières linguistiques et géographiques. Le festival propose également un volet consacré à des débats approfondis.

Platform-K, Dēmos & Dienst Cultuurparticipatie Stad Gent. The first and very successful edition of this festival was organised in the autumn of 2010 by kleinVerhaal from Bruges, in close collaboration with Dēmos , De Figuranten (Menen) and Wit.h (Kortrijk). Enter Gent aims to be a meeting place where social-artistic organisations and initiatives from all over the country will be given the opportunity to present themselves. We are also focusing on international players and developments. Furthermore the festival also intends to send out a strong signal to policymakers that they should give due care and attention to social-artistic practice. The festival’s programme shows what social-artistic work is all about anno 2012. At surprising locations in Ghent a host of artistic creations will be presented. Enter Gent pays special attention to young social-artistic projects, crossing all national and linguistic boundaries. The festival also offers opportunities for in-depth discussion and debate. It’s all yours to discover.

ENTER GENT www.enterfestival.be i nfo@enterfestival.be 0 487 90 69 90

EN/ The social-artistic festival Enter Gent 2012 is a joint organisation of Bij’ De Vieze Gasten, Victoria Deluxe, 7


INITIATIEFNEMERS |  PROMOTEURS | PROMOTERS Enter Gent is een initiatief van Bij’ De Vieze Gasten, Victoria Deluxe, Platform-K, Dienst Cultuurparticipatie Stad Gent & Dēmos. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en Stad Gent. FR/ Enter Gent est une initiative de Bij’ De Vieze Gasten, Victoria Deluxe, Platform-K, Dienst Cultuurparticipatie Stad Gent et Dēmos , qui bénéficie du soutien de la Communauté flamande et de la ville de Gand. EN/ Enter Gent is a joint initiative of Bij’ De Vieze Gasten, Victoria Deluxe, Platform-K, Dienst Cultuurparticipatie Stad Gent & Dēmos . Supported by the Flemish Community and the City of Ghent. 8


Bij’ De Vieze Gasten Bij’ De Vieze Gasten organiseert en presenteert de meest uiteenlopende sociaalartistieke projecten en evenementen waarbij deelnemers, kunstenaars, vrijwilligers en begeleiders op gelijke voet samenwerken. Voor elk project worden de bewoners uit de Gentse buurt de Brugse Poort en wijde omgeving uitgenodigd om deel te nemen. FR/ Bij’ De Vieze Gasten organise et présente les projets et événements socio-artistiques les plus variés, où les participants, artistes, bénévoles et accompagnateurs travaillent sur un même pied d’égalité. Les habitants du quartier gantois du Brugse Poort et de ses environs sont invités à participer à chacun de ces projets. EN/ Bij’ De Vieze Gasten organises and presents widely divergent social-artistic projects and events, in which the participants, artists, volunteers and coaches all collaborate as equals. The inhabitants of de Brugse Poort, a Ghent neighbourhood, and of the wider surroundings are invited to participate in each project. Haspelstraat 31, 9000 Gent | 09 237 04 07 | dvg@deviezegasten.org |  www.deviezegasten.org

Victoria Deluxe Victoria Deluxe zet sinds 2002 in Gent en omgeving heel diverse sociaalartistieke projecten op. In rust- en verzorgingstehuizen, in de gevangenis van Gent, in een sociale wijk, met buurtbewoners, met jongeren uit binnen- en buitenland,… gaat Victoria Deluxe op zoek naar het documenteren en artistiek bewerken van meer diverse leefwerelden en lijfstijlen. Een nieuwe vorm van kunst- en cultuurbeleving voor en met mensen die vaak als stemlozen worden beschouwd. FR/ Victoria Deluxe met sur pied des projets socio-artistiques qui permettent à des personnes de tous horizons de s’exprimer. De nouvelles façons de voir les choses émergent et enrichissent les participants. La dimension artistique sert de moteur permettant d’arriver à une histoire sociale dynamique et de nouvelles formes de création artistique et culturelle. EN/ Victoria Deluxe is a social-artistic organisation dedicated to setting up projects that give a voice to people from all walks of life. Together, the participants develop new forms of self-expression and group empowerment. The artistic input is the driving force behind the story of the dynamic society and the new forms of art and culture creation. Dok Noord 4F 102, 9000 Gent | 09 324 80 26 | info@victoriadeluxe.be |  www.victoriadeluxe.be

9


Platform-K Platform-K is een jonge sociaalartistieke werkplek in Gent die artistieke projecten opzet waarbij kunstenaars met een handicap en reguliere kunstenaars uitgedaagd worden samen te werken aan nieuwe creaties. Via deze artistieke projecten zet Platform-K de ontwikkeling van een nieuwe vormentaal centraal en biedt kunstenaars met een handicap een platform om hun talent aan een breed publiek te presenteren. FR/ Platform-K est un jeune atelier socio-artistique situé à Gand qui organise des projets artistiques dans le cadre desquels des artistes souffrant d’un handicap et des artistes non handicapés sont invités à collaborer sur de nouvelles créations. Grâce à ces projets artistiques, Platform-K contribue au développement d’un nouveau langage formel et offre aux artistes handicapés une plateforme leur permettant de présenter leur talent à un public plus large. EN/ Platform-K is a young social-artistic workshop in Ghent focused on setting up artistic projects in which disabled and non-disabled artists are challenged to jointly develop new creations. In these artistic projects, Platform-K highlights the development of a new formal language and provides disabled artists with a stage on which they can present their talents to a wider audience. Koning Boudewijnstraat 51, 9000 Gent | 09 261 57 55 | info@platform-K.be |  www.platform-K.be Bij’ De Vieze Gasten, Victoria Deluxe & Platform-K worden structureel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap binnen het Kunstendecreet.

Bij’ De Vieze Gasten, Victoria Deluxe & Platform-K bénéficient du soutien structurel de la Communauté flamande dans le cadre du Décret des Arts. Bij’ De Vieze Gasten, Victoria Deluxe & Platform-K are structurally supported by the Flemish Community within the framework of the Kunstendecreet (Arts Decree).

Dienst Cultuurparticipatie Stad Gent De Dienst Cultuurparticipatie van de Stad Gent treedt ondersteunend en dienstverlenend op voor projecten van derden die een grotere participatie beogen. De dienst detecteert nieuwe thema’s en beleidsopties die dit verder in praktijk kunnen brengen. De dienst richt zich hiervoor op drie grote thema’s: cultuurparticipatie van de verschillende doelgroepen, culturele participatie waarbij actieve maatschappelijke participatie door middel van cultuur bevorderd wordt, en kunst- en cultuureducatie. FR/ Le Dienst Cultuurparticipatie (service de participation culturelle) de la ville de Gand propose son soutien et ses services aux projets extérieurs visant à encourager une plus grande participation du public. Ce service identifie de nouveaux 10


thèmes et orientations qui peuvent ultérieurement être mis en pratique. Pour ce faire, le service s’articule autour de trois grands thèmes : la participation culturelle des différents groupes cibles, la participation culturelle entrainant la participation active de la société à travers la culture, et l’éducation aux arts et à la culture. EN/ The Dienst Cultuurparticipatie (Cultural Participation Service) of the City of Ghent renders its support and services to external projects aimed at increasing cultural participation. The service identifies new topics and policy options for putting this undertaking further into practice. To this end, the service focuses on three main themes: cultural participation by the different target groups, cultural participation in which social participation is promoted through culture, and artistic and cultural education. Veldstraat 82 A, 9000 Gent | 09 269 84 80 | dienst.cultuurparticipatie@gent.be

DEmos

Dēmos is als kenniscentrum actief in het Vlaams Participatiedecreet. Ze zetten in op het vernieuwen en verdiepen van de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport. Hiervoor vertrekken ze telkens van de leefwereldperspectieven van kansengroepen en een streven naar een meer open, inclusieve en democratische samenleving. FR/ Dēmos est un centre de connaissances actif dans le cadre du Vlaams Participatiedecreet (décret flamand relatif à la participation). Leur principale activité consiste à renouveler et augmenter la participation de groupes de personnes égarées à la culture, aux activités organisées pour la jeunesse et au sport. L’association tient toujours compte des conditions de vie de ces groupes pour viser à construire une société qui soit plus ouverte, inclusive et démocratique. EN/ Dēmos is a knowledge centre that is playing an active role in implementing the Vlaams Participatiedecreet (Flemish Participation Decree). Its main focus lies on the renewal and broadening of the participation of underpriviledged groups in culture, youth work and sports. For this purpose, Dēmos always bases its efforts on an understanding of the social environment of these groups and on the goals of building a more open, inclusive and democratic society. Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel | 02 204 07 00 | info@demos.be |  www.demos.be

11


PRAKTISCHE INFO |  INFOS PRATIQUES |  PRACTICAL INFO > >>>TICKETS | RESERVERING | RESERVATION

UITBUREAU GENT Tot | jusqu’à | till 4/03: Kammerstraat 19, 9000 Gent Vanaf | à partir du | from 5/03: Veldstraat 82A, 9000 Gent

✆ 09 233 77 88

ma / lu / mon > vrij / ven / fri 10:00 > 12:30 & 13:30 > 17:30 za /sa / sa 10:00 > 12:30 & 13:30 > 16:30

ONLINE TICKETSHOP > www.uitbureau.be

TARIEVEN | TARIFS | CHARGES (Tenzij anders vermeld bij de voorstelling | sauf mention contraire pour un spectacle en particulier | unless mentioned otherwise under the performance description) > THEATER / THEATRE - DANS(E) / DANCE - MUZIEK / MUSIQUE MUSIC: 5 € (pers.) 4 € (groep / groupe / group +10 pers.) > TICKETS AAN DE DEUR / SUR PLACE / AT BOX OFFICE: 7 € (pers.) > FILM / DOCU: 3 € (pers.) 2 € (groep / groupe / group +10 pers.) > exclusief verzendings- en transactiekosten / hors frais des tra actions et port /excluding shipping and transaction costs

12

> EXPOSITIE / EXPOSITION - PERFORMANCE:

GRATIS | GRATUIT | FREE > -6 j | a | Y

gratis / gratuit / free


>>> RONDLEIDINGEN | VISITES GUIDÉES | GUIDED TOURS

Stap op een festivalfiets! We fietsen met je mee van tentoonstelling naar tentoonstelling. Daar wacht één van de betrokken participanten je op voor een sympathieke rondleiding. Alles op maat van jouw groep.

FR/ Enfourchez votre vélo pour le festival! Nous roulons avec vous d’exposition en exposition. À chaque destination, l’un de nos participants vous fera une chouette visite guidée adaptée à votre groupe.

EN/ Jump onto your festival bike and join us for a ride from one exhibition to the next. At each location a participant will welcome you and give you a guided tour tailored to your specific group.

> groep / groupe / group +10 pers. - max. 20 pers. > gratis / gratuit/ free > per fiets / en vèlo / by bike > reservatie / reservation: onthaal@enterfestival.be >>> FIETSEN | VELOS | BICYCLES

Enter Gent heeft een uitgebreid programma op verschillende locaties in Gent. Wil je het maximum uit je dag halen, reserveer dan tijdig je persoonlijke festivalfiets en ontdek het festival op wielen. Een fiets lenen is gratis. Enige voorwaarde: breng hem op tijd en in goeie staat terug.

FR/ Le vaste programme d’Enter Gent se déroule à différents endroits de Gand. Pour profiter un maximum de votre journée, réservez à temps votre vélo et découvrez le festival à deux roues. La location d’un vélo est gratuite. Une seule condition: rapportez-le à temps et en bon état.

EN/ Enter Gent presents a comprehensive programme at several locations across Ghent. Get the most out of your day and reserve your free personal festival bike in time and discover the festival on wheels. One condition, though: bring it back in time and in good condition.

> gratis / gratuit / free: 10:00 - 22:00 > reservatie / reservation: www.enterfestival.be > ophaalpunt / point de collecte / pickup point: Bij’ De Vieze Gasten De Expeditie

13


>>> LOCATIES | LIEUX | LOCATIONS

ACEC Dok Noord 7 BIJ’ DE VIEZE GASTEN Haspelstraat 31 BLOKKEN RABOT Blaisantvest/Wondelgemstraat CC Meulestede Meulesteedsesteenweg 515 DE CENTRALE Kraankindersstraat 2 DE EXPEDITIE Dok Noord 4F ENTREPOT FICTIEF Jakob Van Caeneghemstraat 16 FILMZAAL HAM (Filmvereniging OVAKI) Ham 139 HEILIGE KERSTKERK Sleepstraat 216 HOF VAN RYHOVE Onderstraat 22 KAREL RYMHOFPLEIN LOODS 21 Voorhavenlaan 11 NTG MINNEMEERS Minnemeers 8 PIERKESPARK Haspelstraat 31 S.T.A.M. Bijlokesite, Godshuizenlaan 2 Sint-Baafsabdij via Sint-Machariusstraat TINNENPOT Tinnenpotstraat 21 VRIJDAGSMARKT

9000 Gent 9000 Gent 9000 Gent 9000 Gent 9000 Gent 9000 Gent 9000 Gent 9000 Gent 9000 Gent 9000 Gent 9000 Gent 9000 Gent 9000 Gent 9000 Gent 9000 Gent 9000 Gent 9000 Gent 9000 Gent

De omgeving van BASISSCHOOL DE BUURT (Kartuizerlaan 20 – 9000 Gent ) & MARIA GORETTIKERK & KLEUTERSCHOOL DE MOZAIEK (Blaisantvest 37 – 9000 Gent )

Pik je plannetje met locaties op tijdens het festival! Gratis beschikbaar op alle festivallocaties.

Prenez un plan avec tous les lieux du festival aux différents endroits de l’événement. C’est gratuit !

Pick up a festival map for free at any one of the festival locations.

14


15


PROGRAMMA |  PROGRAMME >

16


THEATER |  THEATRE | THEATER > Pg 18. VERZILVERD - THEATER ANTIGONE Pg 20. TARTUFFE - ALL YOU CAN LIVE - PLATFORM-K & NTGENT Pg 22. LA TROISIÈME GUERRE MONDIALE SERA SOCIALE

COLLECTIF 1984

Pg 24. O PARLEUR - KLEINVERHAAL Pg 26. VLASTHEATER / VERHALEN UIT HET ACHTERLAND

DE FIGURANTEN

Pg 28. ZOMBIES - THÉÂTRE CROQUEMITAINE Pg 30. ZHONG - ROTTERDAMS WIJKTHEATER Pg 32. LUIDE MUZIEK - DE FIGURANTEN Pg 34. DAANTJE IN DE WOLKEN - SERING Pg 36. GEDROOMDE STAD - VICTORIA DELUXE Pg 38. ZEVEN VROUWEN, ZEVEN KAMERS - KUNSTZ Pg 40. NONKEL WANJ - CIE TARTAREN Pg 42. CHAOS - SERING Pg 44. REVUE IETS MET BEESTEN - BIJ’ DE VIEZE GASTEN Pg 46. VAN HIER NAAR GINDER EN TERUG - KUNSTPROEVEN

17


VERZILVERD – THEATER ANTIGONE VRIJ | VEN | FRI 16/03 & ZAT | SAM | SAT 17/03 DE EXPEDITIE 20:00 en néerlandais | in Dutch

Wat als we al het geld op de wereld zouden verbranden? Wat heb je dan te vertellen aan de rijkste man ter wereld? Economische crisis, ecologische crisis, politieke crisis, religieuze crisis, sociale crisis, midlife crisis… In tijden waar crisis een modewoord lijkt vormen deze vragen het vertrekpunt voor de voorstelling ‘Verzilverd’. De acteurs vertellen hun verhaal van op een kale vloer, getooid in extravagante kostuums. FR/ Et si nous brûlions tout l’argent de la planète? Que resterait-il à dire aux plus riches? Crise économique, crise écologique, crise politique, crise religieuse, crise sociale, crise de la quarantaine… À une époque où le mot « crise » semble être à la mode, ces questions sont au centre de la pièce de théâtre « Verzilverd ». Les acteurs racontent leur récit sur un sol nu, parés de costumes extravagants. EN/ Suppose we burned all the money in the world. What would there be left to tell the richest man on earth? Economic crisis, ecological crisis, political crisis, religious crisis, social crisis, midlife crisis... In times when crisis seems to be the vogue word, these questions are at the very core of the theatre production ‘Verzilverd’. The actors tell their story on a bare floor, dressed up in extravagant costumes. Met | avec | with: Catherine Vanpoucke, Delphine Merlevede, Eddy Verhelst, Frans Demuynck, Geert Defoort, Jan Vandewalle, Jan Bultinck, Jeska Verthé, Jo Desmet, Lize Provost, Marc Soenen, Martine Nuyttens, Noël Zanders, Pascal Decypere, Patrick Mulliez, Patrick Deryckere, Peter Vercaemer, Rita Vanhaecke, Ronald Sanctobin, Simonne Delcourt & Veerle Depraetere Productie | production: Theater Antigone & CAW Piramide Regie | régie | directing: Frédérique Lecomte & Tom Dupont Coördinatie | coordination: Annelies Dhooge &  Dave Cruw Medewerker | coopérateur | assistant: Anneleen Lagae Kostuum | costume: Christine Mobers

18


Š Kurt Van der Elst

19


TARTUFFE: ALL YOU CAN LIVE – PLATFORM-K & NTGENT VRIJ | VEN | FRI 16/03 & ZAT | SAM | SAT 17/03 NTGent MINNEMEERS 20:30 (met doventolk) en néerlandais | in Dutch

Een familie, met bezoek van een gast: Tartuffe. Tartuffe bekritiseert het reilen en zeilen van de familieleden. Orgon - vader des huizes - laat zich meeslepen door de argumenten van Tartuffe. Hij schenkt hem de hand van zijn dochter. Hij schenkt hem zijn nalatenschap. En hij ziet niet dat Tartuffe intussen zijn vrouw Elmire verleidt… > Bij de voorstelling van vrijdag 16/03 is er een voor- en nabespreking met de acteurs. > Ook tickets en diversiteitstickets verkrijgbaar via: www.ntgent.be/productie/tartuffe-all-you-can-live FR/ Une famille reçoit la visite d’un ami : Tartuffe.Tartuffe critique les habitudes de la famille. Orgon, le chef de famille, se laisse convaincre par ses arguments. Il lui offre la main de sa fille et lui promet son héritage. Mais il ne voit pas qu’entretemps, Tartuffe séduit sa femme, Elmire… EN/ A family receives a visitor: Tartuffe. Tartuffe criticises the family members’ way of life. Orgon - the master of the house – gets swept up in Tartuffe’s arguments. He agrees to Tartuffe marrying his daughter and promises to leave him his inheritance. But he doesn’t notice that, in the mean time, Tartuffe is seducing his wife Elmire... Met | avec | with: Kurt Welleman, Christophe Taveirne, Freddy Ficquere, Ingrid De Bruyne, Iris Declercq, Nadia Decaluwé, Kurt Vanhauwaert, Hannes Van Quakebeke, Dayenne Debruyne, Giel Roels, Griet Dehaemers, Nele De Meulenaere, Lara Debeuf, Lore Dhaenens, Marc Thijs & Sarah De Meester Regie | régie | directing: Servé Hermans Dramaturgie | dramaturgy: Koen Haagdorens Productie | production: Platform-K & NTGent Technische ondersteuning | support technique | technical support | decor | kostuums | costumes: PlatformK en NTGent

20


21


LA TROISIÈME GUERRE MONDIALE SERA SOCIALE – COLLECTIF 1984 ZAT | SAM | SAT 17/03 BIJ’ DE VIEZE GASTEN 15:00 & 20:00 in het Frans | in French – inleiding | introduction: French | Dutch

In een wereld die niet langer toelaat om vrij te ademen, wordt een groep mensen geconfronteerd met enkele minuten vrijheid. Verplicht om beslissingen te nemen, evolueert de groep: leren, herhalen, ontdekken. De groep zal keuzes moeten nemen en die keuzes zullen gevolgen hebben voor iedereen. Wat gaan ze doen met de opgedane ervaringen? FR/ Dans un monde qui ne permet plus de respirer, un groupe de personnes est confronté à lui-même pour un quart d’heure de liberté. Obligé de prendre des décisions, le groupe évolue : il va apprendre, se reprendre, découvrir. Le groupe va devoir faire des choix et ces choix auront des implications sur tous. Que feront-ils  de leurs expériences? EN/ In a world where one can no longer breathe freely, a group of people is set free for a quarter of an hour. They must make decisions and, in the process, the group evolves: they learn, they repeat and they discover. They will have to make choices that will affect each and every single one of them. What will they do with these new experiences? Met | avec | with: Bruno Amisi, Leila Bouti, Mohamed Camara, Kaoutar Dezdouz, Emmanuel Diela-Nkita, Adel Hamdi, Hilal Kurtulmus, Stéphane Niyonkuru, Francine Sadi, Durime Sulejmani, Nihale Touati & Abdel Touati Tekst & mise en scène | mise en texte & en scène | text & cinography: Catherine Brescheau Regie | régie | staging: Arnaud Lhoute

22


23


O PARLEUR – KLEINVERHAAL ZAT | SAM | SAT 17/03 & ZAT | SAM | SAT 24/03 LIVINGS IN | Á DE BRUGSE POORT, START BIJ’ DE VIEZE GASTEN 15:00 & 20:00 gratis | gratuit | free en néerlandais | in Dutch

kleinVerhaal trok door 17 Brugse buurten op zoek naar straffe, ontroerende en heroïsche verhalen. Auteur/theatermaker Frank Adam werd uitgenodigd om te grasduinen doorheen dit archief. Hij selecteerde verhalen en bewerkte ze tot ‘salonvertellingen’. Ook muzikant/accordeonist JeanBaptiste Lison ging in dialoog met de verhalen. Samen brengen Adam en Lison de verhalen tot leven, zowel op scene als in diverse salons. FR/ kleinVerhaal s’est rendu dans 17 quartiers de Bruges à la recherche de récits amusants, émouvants et héroïques. L’auteur et metteur en scène Frank Adam a été invité à parcourir ces archives. Il a sélectionné des récits et les a transformés en « histoires de salon ». Le musicien accordéoniste JeanBaptiste Lison est entré en dialogue avec ces récits. Ensemble, Adam et Lison donnent vie à ces récits, tant sur scène que dans divers salons. EN/ kleinVerhaal strolled through 17 neighbourhoods of Bruges, looking for touching and heroic stories. Author/theatre maker Frank Adam was invited to browse through this archive. He made a selection of stories and converted them into drawing room sketches. Musician/accordionist Jean-Baptiste Lison entered into a dialogue with the stories as well. In a joint effort, Adam and Lison bring the stories to life, both on stage and in several drawing rooms. Productie | production: kleinVerhaal vzw Met | avec | with: Frank Adam & Jean-Baptiste Lison Met steun van | soutenu par | supported by: Vlaamse Overheid, Provincie West-Vlaanderen & Stedenfonds Brugge

24


25


VLASTHEATER / VERHALEN UIT HET ACHTERLAND – DE FIGURANTEN ZON | DIM | SUN 18/03 BIJ’ DE VIEZE GASTEN 15:00 en néerlandais | in Dutch

‘Vlastheater’ is geïnspireerd op authentieke getuigenissen van vlassers. Geen historische reconstructie maar een verhalencarrousel over hard labeur, de kracht van de grond, de wispelturigheid van het weer, de voldoening van de winst, de miserie na een misoogst. De spelers, actieve 50 plussers, werden op basis van ‘goesting’ en ‘verbondenheid met het thema vlas’ gerekruteerd uit Zuid- en Midden-West-Vlaanderen. FR/ « Vlastheater » s’inspire de témoignages authentiques de producteurs de lin. Il ne s’agit pas de reconstructions historiques, mais d’un manège de témoignages sur le travail dur, la force du sol, l’imprévisibilité du temps, la satisfaction après la récolte, la peine après une mauvaise récolte. Les acteurs, des + de 50 ans actifs, ont été sélectionnés en fonction de leur « envie » et de leur « lien avec le thème du lin » dans le sud et le centre de la Flandre occidentale. EN/ Vlastheater’ is based on the authentic testimonials of flax workers. Do not expect a historical reconstruction, but rather a carrousel of stories about hard labour, the force of the earth, the fickleness of the weather, the sense of satisfaction after the harvest, the misery after a crop failure. The actors, all in their fifties and all from South and Central West-Flanders, were recruited on the basis of their person al motivation and their ‘connection with the flax’. Met | avec | with: Anna Dewaele, Anna Vanmassenhove, Martine Raets, Jean-Pierre Coorevits, Lucretia Vervaeck, Jan Vandewalle, Ingrid Vanderschueren, Roger Mortier, André Pauwels, Jean-Claude Staels, Filip Noyez, Eric Coeman, Ines Roosen, Dominique Van Loven, Martien D’Hondt, Mieke Deley, Christine Vanspringel, Myriam Tanghe, Christine Van de Voorde, Linda Dekeyser, Albert Daenekindt & Roger Compagnie Tekst | texte | text: Paul Pourveur Regie | régie | staging: Frederic Dehaudt & Hein Mortier Vormgeving | design: Nicolas Van Elslander (Co)productie | (co)production: De Figuranten, Provincie West-Vlaanderen, Erfgoedcel TERF, Erfgoedcel Kortrijk, Vlasmuseum & UiT regio Kortrijk

26


27


ZOMBIES – THÉÂTRE CROQUEMITAINE ZON | DIM | SUN 18/03 DE EXPEDITIE 15:00 & 20:00 in het Frans | in French – inleiding | introduction: French | Dutch Nederlands ondertiteld

Je bent een lelijk, stinkend, weerzinwekkend wezen zonder geweten. Een onvergetelijk idee van de dood blijft je achtervolgen. Iedere vorm van sterven is een kwelling: oorlog, Fukushima, werk… Maar eigenlijk zijn we allemaal zombies van de derde generatie: de zelfbewuste, goed georganiseerde zombies die het hun medemensen niet gemakkelijk maken! FR/ Tu es une créature horrible, puante, répugnante sans scrupule. La pensée inoubliable de la mort ne cesse de te poursuivre. Toute forme de mort est un supplice : guerre, Fukushima, travail… Au final, nous sommes tous des zombies de la troisième génération : le genre de zombies conscients et bien organisés qui ne rendent pas la vie facile à leurs semblables ! EN/ You’re an unscrupulous, unsightly, stinking, revolting creature. The unforgettable thought of death keeps haunting you. All forms of death are agony: war, Fukushima, work... At the end of the day we’re all zombies of the third generation: the kind of selfconscious and well-organised zombies that don’t make it easy on their fellow men! Met | avec | with: Fernand Pollet, Isabelle Tesse, Pascal Martin, Philippe Ghislain & Thérèse Debeaumont Regie | régie | directing & decors | décors: Grégory Vancaneghem Enscenering | mise en scène | staging: Guido Decroos Een collectieve creatie van | une création collective de |  a collective creation of: l’atelier ‘Laboratoire zombies’

28


29


ZHONG – ROTTERDAMS WIJKTHEATER [NL] ZON | DIM | SUN 18/03 TINNENPOT 15:00 & 20:00 en néerlandais | in Dutch

‘Zhong’ vertelt het verhaal van een Chinese familie in Nederland. De ouders hebben besloten te stoppen met het restaurant. Nu is het aan de dochters. Wanneer de ouders genieten van een cruise ruimen de dochters het restaurant leeg. Via internet houden de ouders contact met het thuisfront. Ondertussen worden de dochters langzaam maar zeker het familieverleden ingezogen… FR/ « Zhong » raconte l’histoire d’une famille chinoise aux Pays-Bas. Les parents ont décidé de céder la gestion du restaurant à leurs filles. Alors qu’ils profitent d’une croisière, leurs filles décident de nettoyer le restaurant. Les parents gardent un contact avec la famille via internet. Lentement mais sûrement, les filles sont entrainées dans le passé familial… EN/ ‘Zhong’ is the story of a Chinese family living in the Netherlands. The parents have decided to retire and pass the restaurant business on to their daughters. When the parents are enjoying a well-deserved cruise, the daughters clean out the restaurant. The parents keep in touch with the home front through the internet. Slowly but surely, the daughters are drawn into the family’s history... Met | avec | with: Juan Liu, Yen Yen Chau & Yuen Han Lam Video | Vidéo: Chan Sun Kiu, Chan Waifong, Keun Ying Chin, Lau Chan Piu, Tang Chow Ming & Waikong Wong Tekst | texte | script & Regie | régie | directing: Kees Deenik & Stefan van Hees Techniek | technique: Wouter Vrijkotte & Robert Jan Schmidt Acquisitie & publiciteit | acquisition & la publicité | acquisition & publicity: Eden Bezuneh, Anamaria Cruz & Inez Schatz Algemene leiding | direction générale | general management: Heleen Hameete Artistieke raad | conseil artistique | artistic board: Stefan van Hees & Eugène van Erven

30


31


LUIDE MUZIEK – DE FIGURANTEN ZON | DIM | SUN 18/03 BIJ’ DE VIEZE GASTEN 20:00 en néerlandais | in Dutch

Het Leuvense muziektheatergezelschap Braakland/ZheBilding trok met De Figuranten naar de Belgische grensstad Menen om er een voorstelling te maken tussen theater en concert. De muziek is van eigen makelij en het tekstmateriaal wordt gepuurd uit interviews die de betrokkenen afnemen van zichzelf en elkaar. Samen vertellen de makers iets over het leven in de westkantons anno 2011. FR/ La compagnie musicale théâtrale de Louvain Braakland/ZheBilding et De Figuranten se sont rendus dans la ville frontalière belge de Menin pour y créer un spectacle à michemin entre la pièce de théâtre et le concert. Ils ont composé eux-mêmes la musique et leurs répliques proviennent d’interviews que les participants ont réalisées d’euxmêmes. Ensemble, les auteurs abordent la vie dans les cantons de l’ouest en 2011. EN/ The music theatre company Braakland/ZheBilding and De Figuranten joined forces and headed for the Belgian border town of Menen to create a show that is halfway between a theatre play and a concert. The music is self-composed and the lines are based on interviews taken from themselves and from each other. The authors of this production tell something about life in the western border districts anno 2011. Van & met | de & avec | by & with: Jolien Leman, Pieter Vanaudenaerde, Jamy Hollebeke, Jordy Verbeeck, Florian Demeestere, Tim Gobert, Wout Wittevrongel, Bert Moerman, Leonie Persyn, Sixtine Welcomme, Karel Vanaudenaerde, Nele Devillé, Sara Vertongen, Ephraïm Cielen, Youri Van Uffelen, Rudy Trouvé & Mahlu Mertens (stage) Concept & tekst | texte | script: Adriaan Van Aken Regie | régie | staging: Adriaan Van Aken & Stijn Devillé

32


33


DAANTJE IN DE WOLKEN – SERING MAA | LUN | MON 19/03 & DIN | MAR | TUE 20/03 IN SCHOLEN | AUX ÉCOLES | IN SCHOOLS niet voor publiek | non public en néerlandais | in Dutch

‘Daantje in de wolken’ is een kamishibai-vertelling: aan de hand van een tiental tekeningen die voorbij schuiven in een klein houten theatertje, wordt het verhaal verteld van Daantje. Die zit zich stierlijk te vervelen voor de tv. Plots belandt Daantje via een niet zo voor de hand liggende weg in de wereld van zijn fantasie. FR/ « Daantje in de wolken » est un conte kamishibaï: l’histoire de Daantje est racontée à travers une dizaine de dessins défilant à l’intérieur d’un petit théâtre de bois. Il s’ennuie à mourir devant la télé. Tout à coup, Daantje se retrouve comme par enchantement dans le monde de ses rêves. EN/ ‘Daantje in de wolken’ is a kamishibai-tale: a dozen drawings glide along in a small wooden theatre, thus telling the story of Daantje, who’s bored stiff sitting in front of the telly. And all of a sudden Daantje miraculously finds himself in the world of his own fantasy. Verteller | narrateur | storyteller: Johan Kalifa Bals Tekst, illustraties & liedjes | texte, illustrations & chansons | lyrics, illustrations & songs: Rebecca Huys Vormgeving | design: Bart Luypaert

34


35


GEDROOMDE STAD – VICTORIA DELUXE DON | JEU | THU 22/03 DE EXPEDITIE 15:00 & 20:00 en néerlandais | in Dutch

In de voorstelling ‘Gedroomde Stad’ staat de manier waarop de stad kan worden herdacht centraal. Gedurende één jaar fantaseerden spelers en makers van Victoria Deluxe over kleine en grote veranderingen in onze steden. Omdat de klassieke woorden en begrippen niet volstonden om de stad te herdenken, koos Victoria Deluxe om in kleine, tedere beelden te vertellen. FR/ La pièce « Gedroomde Stad » porte sur la façon dont la ville peut être réinventée. Pendant un an, les acteurs et les auteurs de Victoria Deluxe ont donné libre cours à leur imagination sur les petits et grands changements dans nos villes. Dans la mesure où les mots et les concepts habituels n’ont pas suffi à réinventer la ville, Victoria Deluxe a choisi de la décrire en utilisant des images plus petites, plus douces. EN/ ‘Gedroomde Stad’ focuses on the way in which the city can be reinvented. For an entire year both the actors and the authors of Victoria Deluxe have let their imaginations run free, exploring minor and major changes in our cities. Since the traditional words and concepts failed to reinvent the city, Victoria Deluxe chose to tell the story through small and tender images. Met | avec | with: Samuel Bohteng, Bahris Bouabdelli, Mieke Bruggeman, Mieke Carrein, Lia De Cuyper, Mario Geldof, Tourad Kane, Marga Peters & Lotte Verbeke Animatiefilms: Ingrid Apers, Ayram Azor, Marie-Lou Billiet, Pieter De Schepper, An D’hondt, Tourad Kane, Paloma Samper, Lyudmyla & Ginnadiy Sazapulov Animatie | animation: Evelien Hoedekie Regie | régie | directing: Dominique Willaert & Sara Vilardo Beeld & decor | Image & décor | Image & decor: Jonas Vereecke & Steve Shorrock Techniek | technique: Ewoud Dutellie & Koen Cannaert

36


37


ZEVEN VROUWEN, ZEVEN KAMERS – KUNSTZ DON | JEU | THU 22/03 & VRIJ | VEN | FRI 23/03 TINNENPOT 20:00 en néerlandais | in Dutch

De voorstelling ‘Zeven vrouwen, zeven kamers’ is een bewerking van García Lorca’s stuk ‘Het huis van Bernarda Alba’. In dit stuk krijg je een familieportret van zeven vrouwen in hun maatschappelijke context, waarbij de familie een samenvatting van de samenleving is. In de voorstelling wordt enkel het standpunt van de vrouw getoond, de man is de grote afwezige. Hij komt enkel ter sprake via de verhalen, dromen en verlangens van de vrouwen… FR/ La pièce « Zeven vrouwen, zeven kamers » est une adaptation de la pièce de García Lorca intitulée « La maison de Bernarda Alba ». Dans cette pièce, vous retrouvez un portrait de famille de sept femmes dans leur contexte social respectif, dans lequel la famille représente un microcosme de la société. Seul le point de vue de la femme y est abordé, l’homme est le grand absent. Il n’est évoqué qu’à travers les récits, les rêves et les désirs des femmes… EN/ The play ‘Zeven vrouwen, zeven kamers’ is an adaptation of ‘The House of Bernarda Alba’ by García Lorca. The play chalks out a family portrait of seven women in their societal context. The family epitomizes society as a whole. The play only depicts the position of the women, while the men are conspicuous by their absence. They only come up in the stories, dreams and desires of the women. Met | avec | with: Rita Asiamah, Silke Becu, Leïla Boukhélif, Célia Fechas, Angela Foros, Nathalie Gavashelishvili, Meryem Kiliç, Laetitia Keim, Belgiz Polat, Medeya Yarhasan, Irina Seleznjova & Mayra Carmen Zunega Léon Regie | régie | directing: Greet Vissers Film: Lars Damoiseaux & Emmanuel Fuentabella Bewegingscoach | coach de mouvement | motion coach: Marie De Corte Productie | production: Freija Bosmans & Lili Almeida Vormgeving | design: Steven Brys & Katrien Baeten Techniek | technique: Seppe Janssens Met steun van | soutenu par | supported by: Stad Antwerpen, POD MI, Vlaamse Overheid & Managers van Diversiteit

38


39


NONKEL WANJ – CIE TARTAREN VRIJ | VEN | FRI 23/03 SINT-BAAFSABDIJ 15:00 & 20:00 en néerlandais | in Dutch

“‘t Gaat niet meer, ‘t ga nie mee, ‘t ga ni...”, zegt Nonkel Wanj aan zijn nichtje. Sinds de professor en zijn nieuwe vlam bij Wanj inwonen en alle huisregels veranderen, is elke structuur bij hemzelf zoek. Nonkel Wanj ligt overhoop, andere familieleden houden voet bij stuk. Totdat het ontploft. Een bescheiden en integere voorstelling, over welke eisen een mens zichzelf oplegt. FR/ « Je n’en peux plus, je n’en peux plus, je n’en…», dit tonton Wanj à sa petite nièce. Depuis que le professeur et sa nouvelle conquête ont emménagé chez lui et chamboulé les règles de la maison, il a perdu tout repère. Tonton Wanj est bouleversé, mais les autres membres de la famille n’en démordent pas. Jusqu’à ce que tout explose. Une pièce humble et intègre sur les exigences que l’on s’impose. EN/ “I just can’t cope no more, just can’t cope, can’t cope…”, sighs Uncle Wanj to his little niece. Since the professor and his new flame moved in and changed all the house rules, he has lost all structure. Uncle Wanj is struggling, but the other members of the family stick to their guns. Until the situation explodes. A modest and honest play about the high standards we set for ourselves. Met | avec | with: Dirk Butaye, Lydia Diels, Lieve Matthijs, Toni Vandenplas, Chantal Callewaert, Albert Artoos, Yvonne Huenaerts, Stef Hemelaers & Herman Van Craesbeeck (Het personage Sonja werd gecreëerd door Veerle Verwimp) Regie | régie | directing: Ivan Vrambout Dramaturgie | dramaturgy: Wim Oris Scenografie & kostumering | scénographie & costumes | scenography & costumes: Olivia Mortier Techniek | technique: Maarten Janssen Persoonsbegeleiding | coaching: Wouter Cox Met dank aan | merci à | thanks to: Tobias Jansen (foto & lay-out), WiSPER vzw, Braakland/ ZheBilding, vzw Buurtwerk ’t Lampeke, Kinderwerking Fabota & De Hulster vzw

40


41


CHAOS – SERING VRIJ | VEN | FRI 23/03 DE EXPEDITIE 20:00 en néerlandais | in Dutch

‘Chaos’ vertelt het wel en wee van 18 mensen in een wat verouderd hotel. Jong en oud werken er samen. Klanten komen en gaan. Maar niets kan eindeloos blijven zoals het is. Door een gebeurtenis van buitenaf wordt het leven van zowel de klanten als het vaste personeel grondig door elkaar geschud. Zekerheden smelten als sneeuw voor de zon. FR/ « Chaos » nous raconte les hauts et les bas de 18 personnes dans une sorte de vieil hôtel. Les jeunes et les vieux y travaillent ensemble. Les clients vont et viennent. Mais rien ne dure indéfiniment. Un événement extérieur vient chambouler la vie des clients et du nombreux personnel. Toute certitude fond alors comme neige au soleil. EN/ ‘Chaos’ brings us the story of the ups and downs of 18 people in a somewhat outdated hotel. The young and the old work together. Guests come and go. But nothing is forever. An external event rocks the lives of both the guests and the staff. And all certainties vanish into thin air. Met | avec | with: Paula Bartelen, Fourat Ben Chika, Lukas Bulteel, Mieke De Block, Maria De Laet, Jolien De Smet, Nadine Decan, Albert Du Mont, Rania Gaaloul, David Gogiberidze, Rebecca Huys, Boni Lafia Gounou, Denzel Obasi, Ifechi Obasi, Jochem Oomen, Ann Stremerch, Jan Vanechelpoel, Inge Verhees & Jempie Vermeulen Tekst | texte | script: Rebecca Huys & Mia Grijp Regie | régie | directing: Mia Grijp, Lisette Mertens & Tania Poppe Scenografie | scénographie | scenography: Ivo Vander Borght & Bart Luypaert Kostuum | costume: Hilde Colaers

42


43


REVUE IETS MET BEESTEN – BIJ’ DE VIEZE GASTEN ZAT | SAM | SAT 24/03 BIJ’ DE VIEZE GASTEN 20:00 en néerlandais | in Dutch

Bij’ De Vieze Gasten vierde in 2011 haar tienjarig bestaan. En daar hoort uiteraard een feestelijke Revue bij, de geliefde theatervorm van deze organisatie. ‘Iets met beesten’ is een grotesk spektakel dat start in het Pierkespark maar uitmondt in een onvergetelijk festijn. Speciaal voor Enter Gent werd deze Revue in een nieuw kleedje gestoken. FR/ Bij’ De Vieze Gasten a célébré son dixième anniversaire en 2011. Cela a valu une belle revue festive, le style théâtral préféré de l’association. « Iets met beesten » est un spectacle grotesque qui commence dans le Pierkespark, mais débouche sur un festin inoubliable. À l’occasion particulière d’Enter Gent, cette revue a été parée de nouveaux atours. EN/ Bij’ De Vieze Gasten celebrated its tenth anniversary in 2011. And that, of course, called for a festive Revue, the organisation’s favourite theatre form. ‘Iets met beesten’ is a grotesque spectacle that starts off in the Pierkespark and ends up in an unforgettable feast. This Revue was specially reassembled in a new guise on the occasion of Enter Gent. Met | avec | with: Jef Vanderburght, Joëlle Chupin, Benedikte De Vos, Els Bruggeman, Leon De Coster, Harrie Mol, Katrien Brondeel, Yves Vermeulen, Emelie Mart, Mustafa & Misra Aydin, Patrice De Meyer, Frank Ostyn, Mong Rosseel, Bart Van Doorsselaere, Lisa Couck, Lucas Bauwens & TséTsé Live band: Yves Meersschaert (piano), Tom De Wulf (drums/batterie) & Thomas Noël (piano & gitaar/guitar) Regie | régie | directing: Koen De Ruyck Kostuum | costume: Leentje Kerremans Met steun van | soutenu par | supported by: Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen & Vlaamse Gemeenschap

44


45


VAN HIER NAAR GINDER EN TERUG – KUNSTPROEVEN ZAT | SAM | SAT 24/03 DE EXPEDITIE 20:00 en néerlandais | in Dutch

‘Van hier naar ginder en terug’ speelt zich af in een wassalon. Onbekenden confronteren elkaar met hun dromen, wensen, angsten en verlangens. Het wassalon wordt een schuiloord, een plaats van bezinning, een plaats waar roddels ontstaan, waar informatie wordt ingewonnen en waar zelfs wordt gedeald. Treed gerust binnen. FR/ « Van hier naar ginder en terug » se déroule dans un salon-lavoir. Des inconnus y échangent leurs rêves, leurs souhaits, leurs peurs et leurs désirs. Le salon-lavoir devient un havre de paix, un lieu de réflexion, un lieu où les rumeurs naissent, où les informations s’échangent et où l’on deale aussi. EN/ ‘Van hier naar ginder en terug’ takes place in a launderette. In this setting, strangers confront each other with their dreams, wishes , fears and desires. The launderette becomes a safe haven, a place of reflection, a place where gossip grows, where information is shared, and where even drug dealers sell their wares. Van | avec | with: Kristof Daems, Catherine Duchateau, Enya Duchateau, Christel Augustijnen, Paul Terryn, Patrick Vercammen, Sven De Coster, Sandra Janssens, Jenne Meyvis, Bert Wynants & Ewout Daems Regie | régie | directing: Daan Pleumeekers Toneelmeester | stage master: Anita Schaevers Partners | partenaires: Stedelijke Academie voor Muziek, Woord & Dans Lier & Samenlevingsopbouw Provincie Antwerpen

46


47


MUZIEK |  MUSIQUE | MUSIC > Pg 50. CAFE SOIREE – ENTER GENT Pg 52. CIMBALOM EXPRESS – LEDEBIRDS & BRASSBAND GENT Pg 54. SERDI & CREW Pg 56. ONZE RIJKDOM – RECHT-OP Pg 58. ROCSA SINGERS ZINGEN HUN ZIEL BLOOT - ROCSA

48


49


CAFE SOIREE – ENTER GENT VRI | VEN | FRI 16/03 & ZAT | SAM | SAT 17/03 BIJ’ DE VIEZE GASTEN VRI | VEN | FRI 23/03 & ZAT | SAM | SAT 24/03 DE EXPEDITIE 21:30

Na een dag voorstellingen, concerten, exposities en andere boeiende gebeurtenissen nodigen we het publiek uit om samen af te ronden in het ontmoetingscafé. Daar kan je iets drinken - oef! - en zullen telkens andere organisaties samenwerken om de bezoeker aangenaam te verrassen. Telkens iets unieks, iedere keer anders. Kijk met verwondering naar wat er zich afspeelt tussen toog en tafel. Zing en dans gerust mee maar vooral: geniet. FR/ Après une journée de spectacles, concerts, expositions et autres représentations fascinantes, vous êtes invités à rejoindre le café de rencontre. Vous pourrez y boire quelque chose (ouf !) et assister aux représentations d’autres organisations qui veilleront à vous surprendre. Vous y verrez toujours quelque chose de nouveau, à chaque fois différent. Émerveillez-vous devant ce qui se passe entre le comptoir et les tables. N’hésitez pas à chanter et danser, mais surtout, profitez de ces moments ! EN/ After a day’s worth of concerts, exhibitions and other fascinating spectacles, you’re invited to join us to round it all off in the meeting place café, where you can enjoy a well-deserved drink and a surprise performance by collaborating organisations each evening. Unique and different each time. Be amazed at what happens in between the bar and the tables. Don’t be shy to sing and dance along, but above all: enjoy.

50


51


CIMBALOM EXPRESS – LEDEBIRDS & BRASSBAND GENT DON | JEU | THU 22/03 DE CENTRALE 20:00

Voor ‘Cimbalom Express’ trokken Mattias Laga en Martin Balogh voor een week met een cameraploeg naar het Slowaakse Košice. Daar haalden ze Martin’s cimbalon op, een snaarinstrument dat percussief wordt bespeeld. De korte roadmovie die tijdens deze tocht werd gedraaid, wordt op Enter vertoond. Met live soundtrack wel te verstaan. FR/ Pour « Cimbalom Express », Mattias Laga, Martin Balogh et leur équipe de tournage se sont rendus pendant une semaine dans la ville slovaque de Košice, où ils sont allés chercher le cymbalum de Martin, un instrument à cordes joué en frappant celles-ci. Le petit roadmovie qui a été tourné pendant ce voyage est diffusé dans le cadre d’Enter. La bande originale est jouée en direct, bien entendu. EN/ For ‘Cimbalom Express’, Mattias Laga and Martin Balogh and their camera crew spent a week in Košice, Slovakia, where they picked up Martin’s cimbalom, a stringed instrument that is played percussively. The short road movie that was shot during this trip will be screened at the Enter Festival. Needless to say that the soundtrack will be performed live. Van & met | de & avec | by & with: Ledebirds & Brassband Gent Met steun van | soutenu par | supported by: Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaamse Overheid, De Centrale vzw, Music Fund vzw & Samenlevingsopbouw vzw

52


53


SERDI & CREW DON | JEU | THU 22/03 BIJ’ DE VIEZE GASTEN 20:00

Serdi & zijn crew komen vanuit alle hoeken van Gent. Ze kennen de parken en de straten van de stad als hun broekzak. Daar beatboxen ze, doen ze aan breakdance, zingen ze, schrijven ze. Speciaal voor Enter Gent brengen ze hun straatrepertoire voor één keer op de planken Bij’ De Vieze Gasten. Elke artiest die optreedt, duikt tijdens het festival op andere voorstellingen en locaties op. Een gewaarschuwd man/vrouw is er twee waard. FR/ Serdi et sa bande viennent des quatre coins de Gand. Ils connaissent ses parcs et ses rues comme leur poche. C’est là qu’ils font du beatbox, de la breakdance, qu’ils chantent, et qu’ils écrivent. À l’occasion d’Enter, ils présentent pour une fois leur répertoire de la rue sur les planches de Bij’ De Vieze Gasten. Chaque artiste qui monte sur scène pourra surgir dans d’autres spectacles, à d’autres endroits. Une femme/un homme averti(e) en vaut deux. EN/ Serdi & his crew come from all corners of Ghent and know the city’s parks and streets like the back of their hand. That’s where they beatbox, breakdance, sing and write. Exceptionally for Enter Gent, they will perform their street repertory onstage at Bij’ De Vieze Gasten. Every artist who performs during the festival will pop up at other shows and locations, as well. Forewarned is forearmed! Van & met | de & avec | by & with: Serdi Alici (beatbox), Bert Vuylsteke (graffiti), Steven Tyronn Ngalula (dans|dance), Alici Dursun (tekst|texte) & Charlotte Adigére (singer songwriter)

54


55


ONZE RIJKDOM – RECHT-OP VRIJ | VEN | FRI 23/03 BIJ’ DE VIEZE GASTEN 20:00

Een dozijn mensen, allemaal met ervaring met het leven in armoede, brengt liedjes geïnspireerd door hun bestaan. Eenvoudig, ontroerend, herkenbaar. Over vriendschap, de kinderen of over kassa’s die gevaarlijk dichterbij komen en moeders die topkes van de worsten snijden... Wat ze zingen raakt diep. FR/ Une douzaine d’hommes connaissant bien la pauvreté présentent des chansons inspirées de leur existence. Simple, touchant, reconnaissable. Des chansons qui parlent de l’amitié, des enfants, de caisses qui s’approchent dangereusement ou de mères qui coupent le bout des saucisses… Leurs chansons nous touchent profondément. EN/ A dozen people, all of them ‘hands-on’ experts on life in poverty, perform songs inspired by their own existence. Simple, touching, recognisable. Songs about friendship, the children, dangerously approaching cash registers and mothers who are always having to pinch pennies... No one will remain untouched by their songs. Van & met | de & avec | by & with: Amber Bellemans, Anne Schoonbroodt, Greet Baart, Heidi Den Hollander, Hubert Beeckmans, Konnie Maes, Lesly Cleerbout, Lutgart Simoens, Marleen Obijn, Nadia Magnus, Nathalie Libbrecht, Rosa Van Hove & Sandy Dannenmann Muziek | musique | music: David De Smet (piano), Jan Moonen (gitaar/guitar), Peter Verhaeghen (bas) & Walter Mets (drums/batterie) Begeleider | coaching: Hans van Cauwenberghe Productie | production: Rataplan vzw

56


57


ROCSA SINGERS ZINGEN HUN ZIEL BLOOT – ROCSA ZAT | SAM | SAT 24/03 TINNENPOT 20:00

35 mensen met verschillende achtergronden, levensstijlen, stemmen,… brengen een al even diverse voorstelling: van Gentse schlagers over solo- en duoballades tot meerstemmige internationale liederen. De rocsa singers bezorgen je gegarandeerd kippenvel! FR/ 35 personnes avec des parcours différents, des modes de vie différents et des voix différentes… présentent un spectacle aussi varié qu’eux : des succès populaires gantois aux balades en solo, en duo, en passant par des chants choraux internationaux. Les chanteurs rocsa vous donneront à coup sûr la chair de poule! EN/ Thirty-five people from different backgrounds and walks of life, and all with different voices, present a show that is just as diverse as they themselves are: ranging from schmaltzy popular songs sung in the Ghent dialect to solo and duo ballads, and including international part-songs. The rocsa singers will will give you goose bumps, no doubt about it. Met | avec | with: Annemie De Vos, Bart Locy, Carin Grooten, Carine Morel, Catharina Kochuyt, Claudine Strybol, Dirk Van Laeke, Emiel Ongenae, Eveline Cortier, Greet Vereecke, Gustave Moentjens, Hadewych De Saar, Helena Vankson, Ilse Van der Elst, Jan Caussyn, Jan Cornelis, Johan Martens, Katrijn De Smit, Kay Motet, Lia De Cuyper, Lia Zwaenepoel, Lies Demeyer, Liliane Derre, Luk Dewulf, Lut Geeraert, Marina Vidal, Mark Hertoghe, Paul Blondeel, Raf Goossens, Rita Duytschaever, Tourad Kane, Veerle Meire & Xavier Roelens Productie | production: rocsa Coaching: Rik Debonne Licht & scenografie | lumière & scénographie | Lighting & set design: Timme Afschrift Gastmuzikant | musicien invité | guest musician: Rudi Genbrugge

58


59


FILM & DOCUMENTAIRE |  DOCUMENTARY > Pg 62. CINÉ MARTIKO Pg 66. HOME AND AWAY - GLOBE AROMA Pg 68. ON THE ROAD TO NOWHERE - KLEINVERHAAL Pg 70. ATELIERS URBAINS

PLUS-TÔT TE LAAT & CENTRE VIDÉO DE BRUXELLES

Pg 72. IETS KORTER A.U.B. - VICTORIA DELUXE Pg 74. SA MAJESTé DES MOUCHES / MAKING OF - BLEEDING BULLS Pg 76. B RUTOSTEDELIJK GELUK – MADAM FORTUNA Pg 78. DE MURGA COLLECTIE - MURGA Pg 80. EEN FAMILIEDRAMA - MISTER WOLF Pg 82. GRINTA - UNIE DER ZORGELOZEN

60


61


CINÉ MARTIKO van VRIJ | de VEN | from FRI 16/03 tot ZAT | à SAM | till SAT 24/03 VERSCHILLENDE LOCATIES | LIEUX DIVERS | VARIOUS LOCATIONS gratis | gratuit | free en néerlandais | in Dutch

Deze unieke woonwagen die tot mobiele bioscoop werd omgebouwd, is tijdens Enter Gent op zeer diverse locaties in de publieke ruimte aanwezig. Beeldverslagen uit het Reporterslabo van het festival worden er dagelijks vertoond. Zo hoef je absoluut niets te missen van het festival! Wil je weten waar en waneer je Ciné Martiko kan bezoeken? Neem dan een kijkje op www.enterfestival.be. FR/ Cette caravane unique en son genre transformée en cinéma itinérant sera présente à différents endroits de l’espace public pendant la durée du festival Enter Gent. Chaque jour, des comptes rendus en image du Reporterslabo du festival y seront diffusés. Vous ne raterez rien du festival! Vous voulez savoir quand le Ciné Martiko se trouvera à un endroit particulier ? Visitez le site www.enterfestival.be. EN/ This unique trailer, which was converted into a mobile film theatre, will be making a halt at a variety of different locations in the public space. Film reports by the Reporterslabo will be screened there daily. This way you won’t have to miss a thing from the festival. Want to know where and when you can enjoy Ciné Martiko? Then have a look at www.enterfestival.be.

62


63


64


GLOBE AROMA / Š Johannes Vande Voorde

65


HOME AND AWAY – GLOBE AROMA ZAT | SAM | SAT 17/03 & 24/03, ZON | DIM | SUN 18/03 14:00/17:00/20:00 ANDERE DAGEN | AUTRES JOURS | OTHER DAYS 17:00/20:00 TINNENPOT Nederlands ondertiteld

Deze film, over wonen, thuis, privacy en dierbare objecten, onderzoekt de relatie tussen mens en object bij hedendaagse nomaden. Welk voorwerp sleur je mee als je voortdurend onderweg of thuisloos bent? De film portretteert hedendaagse thuislozen, expats, vluchtelingen, avonturiers, daklozen... vanuit hun meest dierbare bezit. Deze film is gekoppeld aan een tentoonstelling, die je gratis kan bezoeken. Meer info op Pg 110. Op de zater- en zondagen wordt de filmvoorstelling van 17:00 telkens gevolgd door een nabespreking. FR/ Ce film, sur l’habitat, la maison, la vie privée et les objets de valeur, analyse la relation entre les hommes et les objets chez les nomades d’aujourd’hui. Quels objets emporteriez-vous si vous étiez constamment sur la route ou sans domicile ? Ce film dresse le portrait des sans-abris, des expatriés, des réfugiés, des aventuriers, des sans domicile d’aujourd’hui… à partir de leurs objets les plus précieux. Ce film est associé à une exposition que vous pouvez visiter gratuitement. Plus d’infos à la page X. Les samedi et dimanche soirs, la séance de 17 heures est suivie d’un débat. EN/ This film about living, home, privacy and treasured objects is an investigation into the relationship between man and object among modern nomads. Which objects do you drag along when you’re constantly on the road or derelict? The film portrays contemporary derelicts, expats, refugees, adventurers and homeless people... based on their most precious possession. The film comes with a free exhibition. More information can be found on ppX. On Saturdays and Sundays, the 5 p.m. screening is followed by a discussion. Met | avec | with: Jean-Marie Semanda, Yaccine Makhbane Greet Van Autgaerden, Stephan Fokou Tatchop, Lies Craeynest, Said El Jaroudi, Vera Medinskaya, Leandro Capello, Jeroen Peeters & Ouahid Bouzid Film: Ann Van de Vyvere (Irma Firma) Muziek | musique | music: Roland Van Campenhout Edit: Nico Leunen Productie | production: Els Rochette, Frederik Nicolai, Eric Goossens, Globe Aroma, Off World & Kaaitheater Foto | photo: Johannes Vande Voorde Met steun van | soutenu par | supported by: Vlaamse Minister van Cultuur, Vlaamse Gemeenschapscommissie, Koning Boudewijnstichting/Fondation Roi Baudouin Dank aan | merci à | thanks to: Jubelparkmuseum & Klein Kasteeltje/Petit Château

66


Pg 110

67


ON THE ROAD TO NOWHERE – KLEINVERHAAL VRIJ | VEN | FRI 16/03 BIJ’ DE VIEZE GASTEN 20:00 première - gratis | gratuit | free MAA | LUN | MON 19/03 FILMZAAL HAM 17:00 & 20:00 en néerlandais | in Dutch

‘On the road to nowhere’ is een low budget roadmovie, balancerend tussen fictie en documentaire. Een verhaal van brommerclubs met opgelapte bromfietsen op weg naar een fameuze meeting. Kunstenaars Maaike en Fairuz trokken mee op tocht en leidden de film via onvoorspelbare, kronkelende banen naar Waregem, Brugge, Roeselare en Oostende, plaatsen waar kleinVerhaal in het verleden al neerstreek. Het resultaat wordt in première getoond op Enter Gent. FR/ « On the road to nowhere » est un roadmovie à petit budget, oscillant entre la fiction et le documentaire. Un récit sur les clubs de mobylettes et leurs mobs rafistolées en route vers un rassemblement célèbre. Les artistes Maaike et Fairuz les ont accompagnés et ont emmené le film sur des routes imprévisibles et sinueuses vers Waregem, Bruges, Roulers et Ostende, des lieux où kleinVerhaal s’était déjà rendu dans le passé. EN/ ‘On the road to nowhere’ is a low-budget road movie that walks the thin line between fiction and documentary. A story about moped clubs on the road, riding their cobbled up motorbikes to a well-known meeting. Artists Maaike and Fairuz joined them on their trip and guided the film along unpredictable, twisting roads towards Waregem, Bruges and Ostend, three places where kleinVerhaal had already descended in the past. Productie | production: kleinVerhaal vzw, Maaike & Fairuz Partners | partenaires: Straathoekwerk Oostende, CAW Brugge, Vrijstaat O Oostende, OCMW Waregem, Kringwinkel Kust & Kringwinkel ’t Rad Met steun van | soutenu par | supported by: Vlaamse Overheid, Provincie West-Vlaanderen, OCMW Waregem & Stad Oostende

68


69


ATELIERS URBAINS – PLUS-TÔT TE LAAT & CENTRE VIDÉO DE BRUXELLES ZAT | SAM | SAT 17/03 FILMZAAL HAM 17:00 & 20:00 Nederlands ondertiteld

Twee films die dansen op het ritme van de hoofdstad. Ontdek zelf de boeiendste plekjes van Brussel in deze eigenzinnige producties. ‘#1 Flagey’ neemt je mee naar het grootste plein van Brussel, dat er na zes jaar werken volledig anders uitziet. ‘#2 Le Grand Nord’ belicht het oude, industriële hart van onze hoofdstad. Ondanks de verminking door het beruchte Manhattanplan bruist de Noordwijk nog volop van het leven… FR/ #1 Flagey – la plus grande place de Bruxelles vient de changer de look après 6 années de travaux. Nous parcourons le quartier, au rythme du fado, entre un grand trou, de l’eau, des statues et des cafés, un aspirateur et un parapluie… #2 Le Grand Nord – l’ancien cœur industriel et ouvrier de la ville. Divisé par le tronçon ferroviaire Nord-Midi et mutilée par le « projet Manhattan ». Des milliers de navetteurs se ruent au travail… EN/ #1 Flagey - the biggest square in Brussels, has just changed its look after 6 years of reconstruction. We stroll around it’s district, under the rhythm of fado, among a big hole, water, statues and cafés, a vacuum cleaner and an umbrella… #2 Le Grand Nord - the old working-class and industrial heart of the city. Split by the railway junction Nord-Midi and mutilated by the ‘Manhattan plan’. Thousands of commuters rush to work. #1 Flagey Met | avec | with: Nadine Abril, Soufiane Bouabaya, Gwenaël Breës, Axel Claes, Caroline Jadot, Elisabeth Legrand, Rachel Maufroy, Cécile Michel, Charles Puttevils, Jan Soenen, Patrice Vereltzis & Karle Vaeyens Mixing  | mixage: Maxime Coton Productie | production: Centre Vidéo de Bruxelles & Plus-tôt Te Laat #2 Le Grand Nord Met | avec | with: Soufiane Bouabaya, Gwenaël Breës, Axel Claes, Didier Fortin, Valentin Garcia, Kristien Geenen, Yoann Lebrun, Cécile Michel, Olivier Panier, Fanny Pieman, Charles Puttevils & Fatima Zahri Medewerkers | coopérateurs | assistants: Youssef Amrani, Hassan Mouhssin & Mehdi Ould Kherroubi Mixing | mixage: Maxime Coton Productie | production: Centre Vidéo de Bruxelles & Plus-tôt Te Laat

70


71


IETS KORTER AUB! – VICTORIA DELUXE ZON | DIM | SUN 18/03 FILMZAAL HAM 17:00 & 20:00 en néerlandais | in Dutch

‘Iets korter aub!’ vertelt over het leven in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham, één van de 19de eeuwse gordelwijken aan de noordzijde van de stad Gent. Kleine en dagdagelijkse verhalen brengen je tot de veranderingen en uitdagingen in de grotere wereld. FR/ Les récits brefs de la vie de tous les jours de « Iets korter aub ! » parle de la vie à Sluizeken-Tolhuis-Ham, l’un des quartiers du 19e siècle situés le long de la ceinture nord de Gand, et des changements et défis internationaux. Chaque spectateur s’apercevra que le bon sens populaire peut traiter les questions les plus importantes de la vie ! EN/ The humble day-to-day stories of ‘Iets korter aub!’ depict life in Sluizeken-TolhuisHam, one of the 19th-century neighbourhoods in the northern city belt. The documentary also deals with the changes and challenges in the surrounding world. Viewers will feel and experience that life’s larger issues can be tackled in a popular way! Camera | caméra: Brecht Vanhoenacker Geluid | son | sound: Koen Cannaert & Geert Verstraete Muziek | musique | music: Steven De Bruyn Inhoudelijke ondersteuning | soutien conceptuels | support: Dominique Willaert, Ewoud Dutellie & Liesbeth Maene

72


73


SA MAJESTé DES MOUCHES / MAKING OF – BLEEDING BULLS DIN | MAR | TUE 20/03 FILMZAAL HAM 17:00 & 20:00 Frans gesproken, Nederlands ondertiteld I en Francais I French, Dutch subtitles

Theatercollectief Bleeding Bulls trok naar Ouagadougou, Burkina Faso, om er met jonge acteurs uit de sloppenwijken de theatervoorstelling ‘Sa Majesté des Mouches’ te maken. Cineast Joost Wynant draaide een documentaire over deze boeiende clash tussen Noord en Zuid. Op zaterdag 3 maart om 20:00 kan je in Theater Tinnenpot terecht om de theatervoorstelling zelf te zien. De makers zijn ook te gast op Sap Mondial, de debatdag op woensdag 21 maart (zie Pg 131). FR/ Le collectif de théâtre Bleeding Bulls s’est rendu à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour travailler avec des enfants de la rue et jouer la pièce de théâtre « Sa Majesté des Mouches » . Le cinéaste Joost Wynant a réalisé un documentaire sur ce conflit fascinant entre le Nord et le Sud. Le samedi 3 mars à 20 heures, vous pourrez assister à la pièce au théâtre Tinnenpot. Les réalisateurs seront également présents à Sap Mondial, la journée consacrée aux débats, le mercredi 21 mars. EN/ Theatre collective Bleeding Bulls went to Ouagadougou in Burkina Faso, where they recruited young actors from the slums, together with whom they produced the play ‘Sa Majesté des Mouches’. Film maker Joost Wynant shot a documentary on this fascinating clash between North and South. The play itself will be staged at Tinnenpot on Saturday, March 3, at 8 p.m. The producers will also attend Sap Mondial, the debating day that is scheduled on Wednesday, March 21. Van & met | de & avec | by & with: Aniek Boon, An De Smedt, Blanche Sanou, Dao Sada, Diane Kinda, Dramane Zongo, Freek Pieters, Hendrik Aerts, Innocent Kaboré, Jeanne Ilboudo, Joost Wynant, Isaac Bama, Kim Adams, Liesbet Aerts, Liesbeth Stas, Louba Nikiema, Maarten Goffin, Mirabella Van de Put, Onasis Kere, Nadège Ouedraogo, Robert Tengueri, Sam Verhaert, Stéphane Nana, Tom Goethals, Vinny Jones, e.a. Productie | production: Bleeding Bulls, OSKAAR & Troupe Yam Wekre Coproductie | Coproduction: Anerser, WCC Zuiderpershuis & Enter Gent Met steun van | soutenu par | supported by: Stad Antwerpen Cultuur & Ontwikkelingssamenwerking, Vlaamse Overheid Kunsten & Ontwikkelingssamenwerking, Nationale Loterij, Swaegers Verzekeringen & De Schalmei

74


Pg 131

75


BRUTOSTEDELIJK GELUK – MADAM FORTUNA WOE | MER | WED 21/03 FILMZAAL HAM 17:00 & 20:00 en néerlandais | in Dutch

Vinden we het fijn om te werken? Worden we genoeg gewaardeerd? Verdienen we wel genoeg? Staan we achter de producten die we maken? Madam Fortuna ging op zoek naar het werkgeluk van mensen uit alle lagen van de bevolking. Van de man zonder papieren, die officieel niet mag werken, tot de CEO in de haven die duizenden werkkrachten uitstuurt over alle werelddelen. FR/ Est-ce qu’on aime travailler ? Sommes-nous suffisamment récompensés ? Gagnonsnous assez ? Sommes-nous derrière les produits que nous fabriquons ? Madam Fortuna a cherché à connaître le bonheur que les gens ont à travailler parmi toutes les couches de la société. Du sans-papiers, qui ne peut pas travailler officiellement, au PDG du port, qui renvoie des milliers de travailleurs provenant des quatre coins du monde. EN/ Do we enjoy working? Do we get sufficient appreciation? Do we earn enough? Can we stand behind the products we make? Madam Fortuna sets out to investigate how happy people from all walks of life are at work. From the undocumented man, who is not allowed to work officially, to the CEO in the harbour who sends out thousands of employees to all corners of the world. Camera & montage | caméra & montage | camera & editing: Tinus Holthuis Concept & regie | concept & direction | concept & direction: Luk Nys

76


77


DE MURGA COLLECTIE – MURGA DON | JEU | THU 22/03 FILMZAAL HAM 17:00 & 20:00 en néerlandais | in Dutch

Murga vzw en het Antwerpse Museum Aan de Stroom (MAS) filmden diverse ontmoetingen tussen murga’s en een Vlaamse fanfare of harmonie. Twee kortfilms - ‘Allegro Vivace’ en ‘Op Straat’ - tonen die ontmoeting tussen culturen, traditie: ideeën over muziek, over samen zijn en over delen met anderen. Met een hart voor muziek, dans, teksten en kostuums. Een pracht van een Murga collectie. FR/ L’asbl Murga et le MAS ont organisé une rencontre entre un groupe de murga et une fanfare flamande. Ils sont fiers de présenter leur Collection Murga ! Deux courts métrages illustrent la rencontre des cultures, des traditions : des idées sur la musique, sur le fait d’être ensemble et sur le partage. Pour l’amour de la musique, de la danse, des textes et des costumes. EN/ Murga vzw and MAS arranged a meeting between a Murga and a Flemish brass band. They now proudly present their second Murga Collectie! Their two short films are testimonials of the meeting of cultures and traditions: ideas about music, about being together and about sharing. With a heart for music, dance, texts and costumes. Een documentaire van | Un documentaire de | A documentary by: Silvio Ivicic & Orlando Verde (Allegro vivace) & Lucila Guichón (Op Straat) Concept: Murga vzw Met steun van | soutenu par | supported by: MAS/Museum Aan de stroom

78


79


EEN FAMILIEDRAMA – MISTER WOLF VRIJ | VEN | FRI 23/03 FILMZAAL HAM 17:00 & 20:00 en néerlandais | in Dutch

Sinds mei 2011 werkt Mister Wolf in Brugge, Gent en Sint-Gillis-Waas aan de mockumentary ‘Een familiedrama’. De film vertelt het relaas van een overspelige vrouw die haar man graag uit de weg wil ruimen om een nieuw leven te starten met haar minnaar… FR/ Depuis mai 2011, M. Wolf travaille à Bruges, à Gand et Sint-Gillis-Waas sur le « documenteur » « Een familiedrama ». Le film raconte l’histoire d’une femme adultère qui veut se débarrasser de son mari pour commencer une nouvelle vie avec son amant… EN/ Mister Wolf has been working on the mockumentary ‘Een familiedrama’ in Bruges, Ghent and Sint-Gillis-Waas since May 2011. The movie tells the story of an unfaithful wife who wants to do away with her husband and start a new life with her lover... Met | avec | with: Fred Bogaert, Kurt Even, Patricia Moorthamer, Leen Van Haute, Chris Van Poucke, Kries Devriese, Thijs Lambert, Louise De Bisscop, Hannes Reckelbus, Tim Taveirne, Tanja Pixma, Lia, Lieva De Beuckelaere, Elza Van Imschoot, e.a. Regie & scenario | régie & scénario | directing & scenario: Jan Geers, Dirk Verheye & Dominique Vanmalder Met steun van | soutenu par | supported by: Vlaamse Gemeenschap, Het Entrepot vzw & CC Berchem

80


Š Leen Persoons

81


GRINTA – UNIE DER ZORGELOZEN ZAT | SAM | SAT 24/03 FILMZAAL HAM 17:00 & 20:00 en néerlandais | in Dutch

‘Grinta’ is een beeldende vertelling in de plooien van de dagelijkse routine. Schoorvoetend ontvouwen zich kleine en grote anekdotes die een vuist maken voor traagheid en verbeelding. Daarin vervloeit de wereld van de gewone man met de nerveuze wateren van het collectief verleden. Een poëtisch, brutaal en warm portret, op het snijpunt van gisteren en morgen. FR/ « Grinta » est un récit évocateur sur les méandres du quotidien. De petites et de grandes anecdotes se déroulent à tâtons au nom du tragique et de l’imagination. Le monde de l’homme quelconque se mêle aux eaux agitées du passé collectif. Un portrait poétique, brutal et chaud, entre aujourd’hui et demain. EN/ ‘Grinta’ is an evocative narrative wrapped in the folds of the daily routine. Small and big anecdotes unfold, hesitatingly, taking a stand for slowness and fantasy. The world of the common man merges with the nervous, troubled waters of our collective past. A poetical, brutal and warm portrait, at the meeting point of yesterday and tomorrow. Van & met | de & avec | by & with: Romain Coussement, Martine Declerck, Karolien Delaere, Roos Dooms, Bernard Goedefroidt, Ben Goedefroidt, Heidi Landsheere, Chelsea Lucas, Nirda Mortier, Bruno Nys, Mieke Six, Stefanie Tanghe & André Verhaeghe Regie | régie | directing: Geert Six Camera & montage | caméra & montage | camera & editing: Lien Verlinde Geluid & productie | son & la production | sound & production: Matthias Depypere Kostuums & rekwisieten | Costumes & accessoires | Costumes & props: Roselein Detavernier Productie | production: Unie der Zorgelozen

82


83


DANS |  DANSE | DANCE > Pg 86. OBSCURO - SPINN Pg 88. CINDERELLA, AN URBAN FAIRY TAIL - LET’S GO URBAN

84


85


DIN | MAR | TUE 20/03 DE CENTRALE 15:00 & 20:00

Spinn, Zwedens eerste geïntegreerde danscompagnie, stelt met trots ‘Obscuro’ voor, een sensueel dansstuk waarbij vijf homo sapiens hun eigen verhaal voorstellen. Lichamen met jungle power en overlevingsinstinct. Magische ontmoetingen, verbazingwekkende relaties en verborgen kracht. Wie ben jij en wat doe je hier? FR/ Spinn, la première compagnie suédoise de danse intégrée, est fière de présenter le spectacle « Obscuro », une représentation sensuelle dans laquelle cinq homo sapiens racontent leur histoire. Des corps animés par la force de la jungle et l’instinct de survie. Des rencontres magiques, des relations surprenantes et des forces cachées. Qui êtes-vous et que faites-vous ici? EN/ Spinn, Swedens first integrated dance company, presents the performance ‘Obscuro’, a sensual, playful and electrical company of 5 homo sapiens each presenting their own story. Bodies with jungle power and survival. Magical encounters, amazing relationships and hidden power. Who are you and what are you doing here? Met | avec | with: Aloun Marchal, Julie Cleves, Soledad Howe, Malin Rönnerman & Emilia Wärff Artistiek directeur | directeur artistique | artistic director: Veera Suvalo Grimberg Choreografie | chorégraphie | choreography: Favela Vera Ortiz Muziek | musique | music: Anders Rimpi Kostuum | costume: Salisa Phuwanawijak, Lovisa Nilsson & Spinn Licht | lumière | light: Johann Nordqvist Productie | production: Producentbyrån Göteborg

86


87


CINDERELLA, AN URBAN FAIRY TAIL – LET’S GO URBAN VRIJ | VEN | FRI 23/03 DE CENTRALE 20:00

Een team van jonge makers vertaalden het thema en de muziek van Prokofievs meesterwerk ‘Cinderella’ naar de actuele realiteit. In deze unieke en eerste Belgische urban dance productie zien we de hoofdpersonages in een wel zeer meeslepend verhaal van aantrekken en afstoten. FR/ Une équipe de jeunes auteurs ont transposé le thème et la musique du chef-d’œuvre de Prokofiev, « Cendrillon », à la réalité actuelle. Dans cette première et unique production belge de danse urbaine, les personnages principaux nous livrent un récit captivant sur l’attraction et le rejet. EN/ A team of young authors have translated the theme and the music of ‘Cinderella’, Prokofiev’s masterpiece, into modern-day reality. The leading characters in this unique and first-of-its-kind Belgian urban dance production tell us a compelling story of attraction and rejection. Met | avec | with: Yves Ruth, Eliane Nsanze, Ismael Ait Hamou, Frédéric Celini, Jerome De Meuter, Stephane Amegbedji, Yannick D’Haese & Farid Ait Mouloud Producent | producteur | producer: Sihame El Kaouakibi (Concept Youth & Urban Projects) Regie | régie | staging: Linda Baclaine Choreografie | chorégraphie | choreography: Yves Ruth & Ismael Ait Hamou Muziek | musique | music: Sofie D’Hondt Kostuum | costume: Annie Verhoeven Decor | décor: Ive Leemans Licht | lumière | light: Tim Oelbrandt

88


89


REPORTERSLABO Jouw aanwezigheid op Enter Gent zal niet onopgemerkt voorbij gaan! Fotografen, schrijvers en filmmakers van Bij’ De Vieze Gasten en Victoria Deluxe trekken er iedere festivaldag op uit om de vele onvergetelijke gebeurtenissen van die dag vast te leggen. Het verzamelde materiaal wordt omgevormd tot een muurkrant, ludieke filmpjes, audio- en fotoreportages,… Je kan in het busje van Ciné Martiko en op andere festivallocaties het resultaat bewonderen: van wilde achtervolgingen over onverhulde vragen tot gênante bloopers. Ook via www.enterfestival.be kan je het dagelijkse werk van de reporters volgen. Met al dit journalistiek werk wil het reporterslabo niet alleen verslag uitbrengen, maar ook een gesprek over de sociaalartistieke praktijk op gang trekken. FR/ Les photographes, les auteurs et les réalisateurs de Bij’ De Vieze Gasten et Victoria Deluxe sillonnent chaque jour le festival pour enregistrer les moments inoubliables de la journée. Le matériel sera alors transposé sur un poster, de petits films ludiques, des reportages photo et audio… Vous pouvez suivre le travail quotidien des reporters à différents endroits du festival disponibles sur www.enterfestival.be. EN/ Photographers, writers and film makers from Bij’ De Vieze Gasten and Victoria Deluxe hit the streets on all festival days to capture the many unforgettable events of the day on film and in print. The material will be edited into a wall poster, humorous videos, audio and photo reports, etc. The day-to-day work of the reporters can be followed at several different festival locations, or on line at www.enterfestival.be.

90


91


TENTOONSTELLINGEN | EXPOSITIONS |  EXHIBITIONS > Pg 94. AAN DE LOPENDE BAND – MADE BY OYA – ROCSA Pg 96. KLEUR – DEN TEIRLING Pg 98. VERWEVEN – WISPER & HANS DE PELSMACKER Pg 100. ENTREPOT FICTIEF Pg 102. AMBROSIA’S WIJKCINEMA – AMBROSIA’S TAFEL Pg 104. DE TORENS VAN PANDORA – DOUBLEFACE /

BERNADETTE VANDECATSIJE

Pg 106. DERBY – WIT.H & MADMUSÉE Pg 108. ENTEREN EN SLEPEN DIE BOOT! – BOB VAN DE PUTTE &

KATO VAN POPERINGHE

Pg 109. EXPODROOM – KUNST(H)ART Pg 110. HOME AND AWAY – GLOBE AROMA Pg 112. KICKING AND ALIVE – KNEPH Pg 114. RABOT 4-358 / VOLKSKEUKEN:

WAT GA JE VANAVOND ETEN? – ATELIER RABOT

Pg 116. U STAAT BIJ MIJ IN HET KRIJT – BART LODEWIJKS

92


93


AAN DE LOPENDE BAND – MADE BY OYA / ROCSA van VRIJ | de VEN | from FRI 16/03 tot ZAT | à SAM | till SAT 24/03 DE EXPEDITIE doorlopend | en continu | continuous

Tijdens Enter Gent creëert het Gentse sociaalartistiek textielatelier Made by Oya, samen met de Nederlandse kunstenaar Sara Vrugt, een feeëriek en mysterieus dradenlabyrinth in De Expeditie, de thuishaven van Victoria Deluxe. Het wordt een streling voor het oog en wat meer is: aanraken mag! Meedoen zelfs ook: je bent bij deze uitgenodigd om een draadje mee te helpen vlechten, haken of knopen. FR/ Pendant la durée d’Enter Gent, l’atelier textile socio-artistique gantois Made by Oya crée, en collaboration avec l’artiste néerlandaise Sara Vrugt, un labyrinthe de fils féérique et mystérieux dans De Expeditie, les locaux de Victoria Deluxe. Leur réalisation est un vrai régal pour les yeux et, en plus, vous pouvez la toucher ! Vous pouvez également y participer en aidant à tresser, crocheter ou nouer un fil. EN/ Made by Oya is a social-artistic textile studio based in Ghent. On the occasion of the Enter Festival, they are joining forces with the Dutch artist Sara Vrugt to create an enchanting and mysterious labyrinth of threads at De Expeditie, the home base of Victora Deluxe. Their performance will be a real treat for the eyes. And what’s more: touching is allowed! Visitors can even participate. Feel free to help us twine, crochet or knot. Coördinatie | coordination: Claire Cauwels Artistieke leiding | direction artistique | artistic direction: Sara Vrugt Door | par | by: participanten / participants Made by Oya Met steun van | soutenu par | supported by: rocsa, Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen & de Vlaamse Gemeenschap.

94


95


KLEUR – DEN TEIRLING van VRIJ | de VEN | from FRI 16/03 tot ZAT | à SAM | till SAT 24/03 BIJ’ DE VIEZE GASTEN doorlopend | en continu | continuous

Beetje bij beetje brengen de bezoekers van Den Teirling kleur in de foyer van Bij’ De Vieze Gasten. Dat gebeurt haast onmerkbaar. Filmmontages van fotosequenties worden geprojecteerd waardoor het creatieproces beetje bij beetje te voorschijn komt. Je ziet de schilderijen tot stand komen. Kleur en warmte vult de ruimte. FR/ Petit à petit, les visiteurs de Den Teirling colorent le foyer de Bij’ De Vieze Gasten. Presque de manière imperceptible. Des séquences photo montées en film et projetées sur un écran permettent de révéler progressivement le processus créatif. Vous voyez les peintures apparaître. La couleur et la chaleur emplissent la pièce. EN/ Bit by bit, the visitors to Den Teirling are lending colour to the foyer of Bij’ De Vieze Gasten. This is happening nearly unnoticed. Photo sequences are being edited into films and projected onto a screen,thus revealing the creative process, bit by bit. You can see the paintings taking form. Colour and warmth fill the space. Door | par | by: bezoekers/visiteurs/visitors Den Teirling Productie | production: Den Teirling

96


97


VERWEVEN – WISPER & HANS DE PELSMACKER van VRIJ | de VEN | from FRI 16/03 tot ZAT | à SAM | till SAT 24/03 KAREL RYMHOFPLEIN doorlopend | en continu | continuous

‘Verweven’ kadert binnen een groter ontwikkelingsplan van de Rabotwijk en wil door middel van kunstintegratie het Karel Rymhofplein in de bloemen te zetten, samen met zijn buurbewoners. Het resultaat is een ‘bespeelbaar kunstwerk’ en een vernieuwd Rymhofplein. Op zaterdag 17 maart van 14:00 tot 17:00 vindt de vernissage van ‘Verweven’ plaats. WiSPER biedt een gratis drankje aan en de kinderen kunnen actief oefenen op het kunstwerk zelf. Ook het Rymhoflied, speciaal gemaakt voor het kunstwerk, wordt er en masse gezongen én opgenomen. De mensen van WiSPER zijn aanwezig om de nodige uitleg te geven. FR/ « Verweven » s’inscrit dans le cadre d’un programme de développement plus vaste du quartier du Rabot. Par le biais d’une approche intégrative de l’art, il vise à fleurir la Karel Rymhofplein avec l’aide des habitants du quartier. Le résultat est une « œuvre d’art ludique » et une Rymhofplein rafraichie. EN/ ‘Verweven’ fits within the framework of a more comprehensive development plan for the Rabot neighboorhood. With the help of the local residents and by means of artistic integration, ‘Verweven’ has plans to shower the Karel Rymhofplein with flowers. The result will be a ‘playable work of art’ and a revamped Rymhofplein. Door | par | by: leerlingen/étudiants/students scholen/écoles/schools Mandala & De Teunisbloem, Het Kompas, vzw Jong, Made by Oya & wijkbewoners/résidents/residents Rabot Voor | pour | for WiSPER vzw: Steve Maes, Liesbet Verschuren, Elice de Paepe, Debby Vercauteren & Lieselotte Mombaerts (Co)productie | (co)production: WiSPER vzw, Dienst Cultuurparticipatie - Stad Gent & Hans De Pelsmacker

98


99


ENTREPOT FICTIEF VERNISSAGE ZAT | SAM | SAT 17/03 ENTREPOT FICTIEF 14:00 – 18:00 van ZAT | de SAM | from SAT 17/03 tot ZAT | à SAM | till SAT 24/03 doorlopend | en continu | continuous

Entrepot Fictief is een kleinschalig kunstencentrum dat in het najaar 2011 is ontstaan uit de voormalige Galerij Jan Colle. Entrepot Fictief zoekt naar nieuwe synergieën tussen beeldende kunst en literatuur, experimentele muziek- en theatervormen, zowel op buurtniveau als in Vlaanderen en daarbuiten. Binnen Enter Gent fungeert Entrepot Fictief als platform waar een aantal sociaalartistieke projecten vanuit de beeldende kunst gepresenteerd worden. Kunstenaars Bart Lodewijks, Bob van de Putte & Cato Vanpoperinghe, Bernadette Vandecatsije (Doubleface) en Simon Allemeersch (Atelier Rabot) presenteren binnen het festival, naast andere projecten in de stad, hun werk bij Entrepot Fictief. Naast de vermelde presentaties vindt een gesprek plaats tussen de bovengenoemde kunstenaars op de openingsdag van het tentoonstellingsluik van Enter, zaterdag 17 maart om 17:00. Tijdens het festival vind je bij Entrepot Fictief bovendien een leestafel met betrekking tot geëngageerde kunstpraktijken vanuit de beeldende kunst.  FR/ De prime abord, l’Entrepot Fictief semble présenter des objets qui se trouvent dans une sorte d’espace indéfini : ils n’appartiennent à personne, et ils n’ont pas trouvé leur destination ni leur définition finales. L’entrepôt fictif propose des objets, dans le cas présent, des travaux ou projets artistiques. L’Entrepot se veut être le lieu où les idées, les possibilités et les inspirations artistiques peuvent se développer à leur rythme et à leur façon. De cette façon, l’entrepôt fictif représente une plateforme intermédiaire offrant une ouverture indispensable. EN/ At first glance, Entrepot Fictief seems to deal with goods that are set up in an undefined space of some sort: they’re no one’s possession, and they’ve not yet found their final identity or destination. The goods the fictitious warehouse has on offer are works of arts or arts projects. Entrepot Fictief aims to be a place where artistic ideas, opportunities and inspiration can grow and blossom, at their own pace and in their very own and appropriate way. Thus, the fictitious warehouse becomes an intermediary platform within which the openness that is so needed is present.

100


101


AMBROSIA’S WIJKCINEMA – AMBROSIA’S TAFEL VERNISSAGE ZAT | SAM | SAT 17/03 ACEC 14:00 – 18:00 van ZON  | de DIM  | from SUN 18/03 tot ZAT  | à SAM  | till SAT 24/03 10:00 – 18:00

Treed binnen in de eigenzinnige wereld van Ambrosia’s Tafel: een visueel universum dat zoekt naar veelzeggende en unieke momenten die zich voor de lens afspelen. Je krijgt enkele heel uiteenlopende films voorgeschoteld: over de tijdsbeleving in het psychiatrisch verzorgingstehuis Dr. Guislain, over vergeten plekken en vergeten verhalen, over jongeren en vluchtelingen die hun strijd rappen en verfilmen en nog veel meer. FR/ Entrez dans le monde d’Ambrosia’s Tafel : un univers visuel à la recherche de moments éloquents et uniques qui se déroulent devant l’objectif. Au menu, quelques films très variés sur la perception du temps qui passe dans le centre psychiatrique Dr Guislain, sur des lieux et des récits oubliés, sur des jeunes et des réfugiés qui expriment leur combat à travers le rap et la vidéo, et bien plus encore. EN/ Enter the unruly world of Ambrosia’s Tafel: a visual universe on the lookout for meaningful and unique moments that take place in front of the lens. The films screened are very diverse: about the perception of time in the Dr. Guislain Psychiatric Care Centre, about long-forgotten places and stories, about young people and refugees who translate their struggle into rap songs and videos, and much more. Partners | partenaires: PC Dr. Guislain, De Zuidpoort, Amnesty International, Museum Dr. Guislain, S.M.A.K., MSK, NTGent, Buurtwerking, vzw Jong & talloze socio-culturele organisaties en bewoners. Met steun van | soutenu par | supported by: Stad Gent - Dienst Cultuurparticipatie & Vlaamse Overheid

102


103


DE TORENS VAN PANDORA – DOUBLEFACE / BERNADETTE VANDECATSIJE VERNISSAGE ZAT | SAM | SAT 17/03 ENTREPOT FICTIEF 14:00 – 18:00 ZON | DIM | SUN 18/03, VRI | VEN | FRI 23/03 & ZAT | SAM | SAT 24/03 MIDDELEEUWSE RABOTTORENS | ENTREPOT FICTIEF 10:00 – 18:00

Na de Europatoren in Oostende en de modelstad/cité modèle in Brussel komt ‘De torens van Pandora’, een reeks projecten met als thema ‘samenwonen op een kleine, naar de middeleeuwse Rabottorens in de Rabotwijk. Bij Entrepot Fictief toont Bernadette Vandecatsije een overzicht van haar voorgaande torenprojecten en het traject dat daarbij werd afgelegd. Op zaterdag 17/03 om 17:00 treedt Bernadette Vandecatsije in gesprek over het project bij Entrepot Fictief. FR/ Après avoir visité les tours Europa d’Ostende et la cité modèle à Bruxelles, une série de projets axés sur la « vie en société sur une petite superficie », « De torens van pandora » se rend dans le quartier des tours du Rabot. Un vaste tapis de fleurs et de plantes des mêmes dimensions que le bâtiment sera composé avec l’aide des habitants. EN/ Focusing on a number of projects on ‘living together on a small surface area’, ‘De torens van Pandora’ first visited the Europatoren in Ostend and the modelstad/cité modèle in Brussels, and now it is coming to the residential towers in the Rabot neighbourhood. A vast carpet of plants and flowers, of the same shape and size as the building, is to be woven with the help of the residents. Productie | production: Doubleface & Bernadette Vandecatsije Participatie | participation: wijkbewoners/résidents/residents Rabot

104


105


DERBY – WIT.H & MADMUSÉE VERNISSAGE ZAT | SAM | SAT 17/03 DE EXPEDITIE 14:00 – 18:00 van ZON | de DIM | from SUN 18/03 tot ZAT | à SAM | till SAT 24/03 10:00 – 18:00

‘Derby’ is een uitwisselingsproject tussen verschillende creatieve en artistieke ateliers van voorzieningen voor personen met een mentale beperking. Samenwerken gebeurt over de taalgrenzen heen. Het doel is om contacten te vernauwen, technische kennis en methodieken uit te wisselen. Op Enter zie je het resultaat van die uiteenlopende ontmoetingen. FR/ « Derby » est un projet d’échange entre différents ateliers créatifs et artistiques de services destinés aux personnes souffrant d’un handicap mental. Leur collaboration va au-delà des barrières linguistiques. Le but est de favoriser les échanges mutuels et le partage de connaissances techniques et d’approches. Enter sera l’occasion pour vous de voir le résultat de rencontres très variées. EN/ ‘Derby’ is an exchange project between several creative and artistic workshops in facilities for people suffering from mental limitations. They work together across all language boundaries. The project aims at strengthening the mutual contacts and exchanging technical knowhow and methodologies. At Enter, you will witness the results of a great variety of different encounters. Productie | production: Wit.h vzw & MADmusée Met | avec | with: Campagn’art, CEC La Hesse, Home André Livémont, Afrahm asbl, Coopérations Art, Facéré, Le Roseau Vert, La Forestière asbl, L’atelier d’art du Centre André Focant, Créahm Liege, Atelier 17, La Devinière, A- Atelier, Kunstwerkplaats De Zandberg, Crea-atelier Oranje, Galerie Atelier De Kaai, De Beelderij, Vzw Mivalti, De Lovie, Veer-10, Kunst+ vzw, Kunstatelier De Verfplek, Groep ubuntu: canvas atelier, Atelier Den Achtkanter, Kreakollektief, Het Anker, Mariaheem, Centre Marius Staquet & Het Minnehuis

106


Š Wiliam Scott

107


ENTEREN EN SLEPEN DIE BOOT! – BOB VAN DE PUTTE & KATO VAN POPERINGHE VERNISSAGE ZAT | SAM | SAT 17/03 HEILIGE KERSTKERK | ENTREPOT FICTIEF 14:00 – 18:00 van ZON | de DIM | from SUN 18/03 tot ZAT | à SAM | till SAT 24/03 10:00 – 18:00

Een boot van gisteren, van toen de buurt nog een schipperskwartier was en de Tolhuislaan nog onder water stond. Bob van de Putte werkt rond het thema strandjutten en bouwt samen met twee scholen, buurtbewoners en vzw Jong een boot met gejut hout uit de buurt. Eénmaal klaar slepen we die samen door de Sleepstraat naar Entrepot Fictief, waar het materiaal van de installatie gedurende Enter aangevuld of weggehaald wordt door bezoekers en buurtbewoners. Op zaterdag 17/03 om 17:00 treden beide kunstenaars in gesprek over het project bij Entrepot Fictief. De installatie is doorlopend te bekijken bij de Heilige Kerstkerk tot zondag 18/03 om 14:00, daarna bij Entrepot Fictief. FR/ Un bateau d’hier, de l’époque où le quartier était encore un quartier de marins et où l’avenue Tolhuis était sous l’eau. Bob van de Putte a travaillé sur le thème des batteurs de grève et a construit un bateau à partir de débris de bois trouvés dans le quartier en collaboration avec deux écoles et l’asbl Jong. Les habitants de ce dernier sont invités à aider à le construire. Une fois terminé, nous transporterons le bateau dans la Sleepstraat. EN/ A boat of yesteryear, when the area was still a shipping neighbourhood and the Tolhuislaan was still under water. Bob van de Putte focuses on beachcombing and is joining forces with two schools and vzw Jong to build a boat with wood found lying about in the neighbourhood. The residents are welcome to help in building the boat. Once it is finished, we will drag it through the Sleepstraat. Concept | realisatie | realization: Bob Van de Putte Met | avec | with: Kato van Poperinghe Participatie | participation: wijkbewoners / résidents / residents

108


EXPODROOM – KUNST(H)ART VERNISSAGE ZAT | SAM | SAT 17/03 ACEC 14:00 – 18:00 van ZON | de DIM | from SUN 18/03 tot ZAT | à SAM | till SAT 24/03 10:00 – 18:00

De leden van groepsatelier Kunst(h)art geven via beeldende kunst uiting aan hun droombeelden. Idealistisch, illusionistisch of waanzinnig? Alles kan en mag! ‘Expodroom’ is grenzeloos dromerig. FR/ Les membres des ateliers de groupe Kunst(h)art expriment leurs rêves à travers les arts plastiques. Idéaliste, illusoire ou insensé ? Tout est possible et tout est permis ! Les rêves d’« Expodroom » ne connaissent pas de frontières. EN/ The members of the arts studio Kunst(h)art express their fantasies through the visual arts. Idealistic, illusionary or insane? All is possible, and all is allowed! ‘Expodroom’ is boundlessly dreamy. Door | de | by: het droomgezelschapscollectief van Kunst(h)art

109


HOME AND AWAY – GLOBE AROMA VERNISSAGE ZAT | SAM | SAT 17/03 TINNENPOT 14:00 – 18:00 van ZON | de DIM | from SUN 18/03 tot ZAT | à SAM | till SAT 24/03 10:00 – 18:00

Aan de film ‘Home and Away’ is ook een tentoonstelling gekoppeld, die gratis te bezoeken is. Laat je verrassen door een hoogst eigenzinnig kunstwerk (zie ook Pg 66). FR/ Le film ‘Home and Away’ est associé à une exposition que vous pouvez visiter gratuitement. Une vraie surprise vous attend (voir aussi page 66). EN/ The film ‘Home and Away’ comes with a free exhibition. A real surprise awaits you (more info page 66). Met | avec | with: Jean-Marie Semanda, Khaled Salah Diah, Yaccine Makhbane, Greet Van Autgaerden, Ouahid Bouzid, Stephan Fokou Tatchop, Abdoulaye Traore, Sergio Rangel Penzo, Aisha Riaz, Lies Craeynest, Annelies Vaneycken, Nourddine Bouali, Said El Jaroudi, Vera Medinskaya & Jeroen Peeters Een project van | un projet de | a project by: Ann Van de Vyvere (Irma Firma) in opdracht van Globe Aroma Dank aan | merci à | thanks to: Jubelparkmuseum & Klein Kasteeltje/Petit Château Met steun van | soutenu par | supported by: Vlaamse Minister van Cultuur, Vlaamse Gemeenschapscommissie, Koning Boudewijnstichting/Fondation Roi Baudouin & Welzijnszorg

Pg 66

110


HOME AND AWAY - GLOBE AROMA

111


KICKING AND ALIVE – KNEPH VERNISSAGE ZAT | SAM | SAT 17/03 HOF VAN RYHOVE 14:00 – 18:00 van ZON | de DIM | from SUN 18/03 tot ZAT | à SAM | till SAT 24/03 10:00 – 18:00

De verhalen achter het gotische Brusselse stadshuis vormen het uitgangspunt voor deze tentoonstelling. Kunstenaars van vzw BON en vzw Globe Aroma geven hun artistieke kijk op wat een stadhuis vandaag voor hen betekent. Ze trekken alle registers open en bevragen diepgaand het samenleven met elkaar. Hoe beleven we burgerschap en stedelijkheid, hier en nu? De kunstwerken getuigen van een gedurfde open blik en schudden je gegarandeerd wakker. FR/ Les récits qui se cachent derrière l’hôtel de ville gothique de Bruxelles sont à l’origine de cette exposition. Les artistes de l’asbl BON et de l’asbl Aroma expriment leur point de vue artistique sur ce que les hôtels de ville représentent pour eux aujourd’hui. Ils remuent ciel et terre et s’interrogent profondément sur la notion de coexistence. Comment percevons-nous la citoyenneté et l’urbanité, ici et maintenant ? Les œuvres d’art témoignent d’un œil ouvert audacieux et nous arrachent de notre torpeur. EN/ This exhibition focuses on the stories that lie hidden behind the Gothic Brussels City Hall. Artists from vzw BON and vzw Globe Aroma share their artistic views on what a town hall these days means to them. They pull out all the stops and call into question their coexistence with one another. How do we perceive citizenship and urban life, here and now? The works of art attest to a boldly open mind and rouse us from our dreams. Initiatief | initiative: VGC Erfgoed Brussel (Co)productie | (co)production: VGC Erfgoed Brussel (Sandro Claes &Katrijn Meirlaen), vzw KNEPH (Ilse Wijnen & Theodoor De Roey), vzw Bon (Ingrid Vandervelde), Globe Aroma (Yao Issifou), houtatelier Foyer (Fred De Ruyver & Katelijne Schevelenbos ), Dar al Amal (Sherazade Sengelen, Yacine Sangara & Loredana Marchi), 51N4E (Jan op de Kamp), Bozar (Tine Van Goethem) & BELvue Museum (An Lavens, Evelyne Schoeters & Patrick Pockelé).

112


113


RABOT 4-358 / VOLKSKEUKEN: WAT GA JE VANAVOND ETEN? – ATELIER RABOT VERNISSAGE ZAT | SAM | SAT 17/03 BLOKKEN RABOT | ENTREPOT FICTIEF 14:00 – 18:00 van ZON | de DIM | from SUN 18/03 tot ZAT | à SAM | till SAT 24/03 10:00 – 18:00

Kunstenaars proberen, via de wijkbewoners, het geheugen van de Rabottorens op te bouwen. Zo denken ze samen over de veranderingen in de wijk. Het plan is om samen met de bewoners een verhaal te maken over de woontorens van het Rabot, vooraleer die worden afgebroken. De centrale werkplaats is een heuse volkskeuken. Je kan er elk festivalweekend komen eten en de gemaakte kunstwerken bewonderen. Binnen Entrepot Fictief (zie Pg 100) presenteert één van de kunstenaars, Simon Allemeersch, een overzicht van zijn werk dat in de torens ontstaan is. Op zaterdag 17/03 vanaf 17:00 treedt Allemeersch in gesprek over dit project bij Entrepot Fictief. FR/ Des artistes cherchent à reconstruire la mémoire des tours du Rabot et des habitants du quartier en réfléchissant avec eux sur les changements opérés dans le quartier. Chaque weekend pendant le festival, vous pourrez déjeuner dans le restaurant social de l’atelier et y découvrir le travail accompli. L’objectif est de raconter l’histoire des tours du Rabot en collaboration avec leurs habitants avant qu’elles ne soient détruites. EN/ Artists are trying to reconstruct the memory of the Rabot towers and of the residents of the neighbourhood in order to jointly reflect on the changes that have taken place in the area. You can come and enjoy a meal in the social kitchen during festival weekends. And you can admire the works on display. The plan is to write a story about the Rabot residential towers, in close cooperation with the residents, before the towers are torn down. Met | avec | with: Simon Allemeersch, Jef Boes, Wannes Degelin, Maarten Devrieze, Eline Maeyens, Sofie Van Der Linden & wijkbewoners/résidents/residents Rabot Vormgeving | design: Mario Debaene (Co)productie | (co)production: Samenlevingsopbouw, kunstenwerkplaats Scheld’apen, Dienst Cultuurparticipatie Stad Gent & Woningent

114


Pg 100

115


VERNISSAGE ZAT | SAM | SAT 17/03 ENTREPOT FICTIEF 14:00 – 18:00 van ZAT | de SAM | from SAT 17/03 tot ZAT | à SAM | till SAT 24/03 BASISSCHOOL DE BUURT & KLEUTERSCHOOL DE MOZAÏEK doorlopend | en continu | continuous

Sinds 2000 brengt kunstenaar Bart Lodewijks met wit krijt grote lineaire tekeningen aan in verstedelijkte gebieden. Voor Enter start hij op de speelplaats van twee buurtscholen. De tekeningen zijn associatief en worden door leerlingen verder afgetekend. Het krijt wordt uiteindelijk door de regen uitgewist. Wat overblijft zijn foto’s voor een boek met teksten, gericht aan mensen die relevant worden als je ‘zomaar’ op een plek begint te tekenen. Bij Entrepot Fictief brengt Bart Lodewijks tijdens Enter een installatie op basis van zijn samenwerking met de twee basisscholen uit de buurt. Op zaterdag 17/03 om 17:00 gaat Lodewijks in gesprek over dit project bij Entrepot Fictief. FR/ Depuis 2000, l’artiste Bart Lodewijks réalise de grands dessins linéaires à la craie dans différentes régions urbanisées. À l’occasion d’Enter, il va investir la cour de deux écoles du quartier. Les dessins sont associatifs et les élèves seront amenés à les achever. La craie finira par être lavée par la pluie. Ce qu’il en reste, ce sont des photos dans un livre accompagné de textes destiné aux personnes qui deviennent concernées une fois que l’on commence, « comme ça », à dessiner quelque part. EN/ Artist Bart Lodewijks has been making large linear chalk drawings in several urbanised areas since 2000. On the occasion of Enter, he will take on the playgrounds of two schools. The drawings are associative and are finished by the pupils. Rain will eventually wash away the chalk. What remains will be published in a book and provided with texts, addressing people who, ‘just like that’, become relevant once you start drawing in a certain spot. Concept | realisatie | realization: Bart Lodewijks Participatie | participation: leerlingen/étudiants/students De Mozaïek & De Buurt

116


© Bart Lodewijks

117


PERFORMANCES > Pg 120. KOEKOEK – BIJ’ DE VIEZE GASTEN Pg 121. FORTUNA – MADAM FORTUNA Pg 122. WAFELBANK – FOU DE COUDRE

118


119


KOEKOEK – BIJ’ DE VIEZE GASTEN van VRIJ | de VEN | from FRI 16/03 tot ZAT | à SAM | till SAT 24/03 VERSCHILLENDE LOCATIES | LIEUX DIVERS | VARIOUS LOCATIONS Doorlopend | en continu | continuous

‘Koekoek’ staat synoniem met straattheater: een guerrillatroep gewapend met humor, liefde en een straffe dosis anarchie. ‘Koekoek’ is ervan overtuigd dat ze de wereld kunnen redden met gerichte straattheaterinterventies. Onverwachts, onaangekondigd, oneerbiedig en onweerstaanbaar. FR/ « Koekoek » est un synonyme de théâtre de rue : une troupe de guérilleros armés d’humour, d’amour et d’une bonne dose d’anarchie envahissent la rue. Les membres de « Koekoek » sont convaincus qu’ils peuvent sauver le monde grâce à leurs interventions ciblées de théâtre de rue. De manière inattendue, inopinée, irrévérencieuse et irresistible. EN/ ‘Koekoek’ is synonymous with street theatre: guerrilla troops armed with humour, love and a good share of anarchy hit the streets. ‘Koekoek’ are convinced that they can save the world by means of their well-aimed street theatre interventions. Unexpected, unannounced, disrespectful and irresistible. Met | avec | with: Angela Modarelli, Yves Vermeulen, Frank Bassleer, Steven Claes, Miranda Daeleman, Saartje Vandenbroeck, Orin Driege, Amber Luyten, Christine Muller, Lisa Mangold, Nele Melkebeke, Simon Rogiest, Miet Neyens & Rein Decoodt Regie | régie | directing: Craig Weston Met steun van | soutenu par | supported by: Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen & Vlaamse Gemeenschap

120


FORTUNA – MADAM FORTUNA ZON | DIM | SUN 18/03 PIERKESPARK 21:10 & 21:50

Het straattheaterproject ‘Fortuna’ vertelt het succesverhaal van de dynamische ondernemer Mark Janssens, bedrijfsleider van de firma ‘Strop & Strik’. De voorstelling zelf is een mix van film, muziek en zang. Zowel de film als de zangpartijen worden met veel spelplezier vertolkt door mensen uit alle lagen van de bevolking. FR/ Le projet de théâtre de rue « Fortuna »raconte l’histoire fructueuse de l’entrepreneur dynamique Mark Janssens, directeur général de l’entreprise « Strop & Strik ». La performance en elle-même est un mélange de vidéo, de musique et de chant. Tant les parties vidéo que parties chantées sont interprétées avec énormément de plaisir par des personnes issues de tous les milieux sociaux. EN/ ‘Fortuna’ is a street theatre project that evokes the success story of the dynamic entrepreneur Mark Janssens, general manager of the company ‘Strop & Strik”. The performance itself is a medley of film, music and dance. Both the film and the vocal parts are enthusiastically rendered by people from all walks of life. Muziek | musique | music: Joris Vanvinckeroye Muzikanten | musiciens | musicians: Chryster Aerts, Peter Verdonk & Joris Vanvinckeroye Filmcamera | caméra | camera: Tinus Holthuis Filmmontage | montage | editing: Tinus Holthuis ism Luk Nys Concept & regie | concept & direction | concept & direction: Luk Nys Met steun van | soutenu par | supported by: Vlaamse Overheid, de Stad Antwerpen & het district Borgerhout

121


WAFELBANK – FOU DE COUDRE ZAT | SAM | SAT 24/03 DE EXPEDITIE Van | de | from 19:00 tot | à | till 23:00

In tijden van economische crisis is er maar één iets waar je altijd kan op rekenen: jezelf! Ja, ook jouw talenten zijn goud waard. En Fou de Coudre helpt je die talenten te investeren in de juiste fondsen. Winst verzekerd! En wafels ook. Want mensen maken de economie, niet omgekeerd. FR/ En temps de crise économique , il y a bien une chose sur laquelle on peut toujours compter : soi-même ! Oui, vos talents valent de l’or. Et Fou de Coudre vous aide à investir ce talent dans les meilleurs fonds. Bénéfices garantis ! Et des gaufres aussi. Parce que ce sont les gens qui font l’économie, et non l’inverse. EN/ In times of economic crisis, there’s only one thing you can always count on. And that’s yourself! Your talents are indeed priceless. Fou de Coudre will help you invest these talents in the best possible funds. Profits guaranteed! And waffles too. Because people make the economy, and not the other way around. Concept & regie | concept & régie | concept & staging: Rosemin Demeyer, Rona Kennedy & Steven De Rijck Productie | production: Fou de Coudre vzw & CityMine(d) vzw

122


SPECTACULAIR SPEKTAKEL! ZON | DIM | SUN 18/03 VRIJDAGSMARKT 11:00 gratis | gratuit | free

Als je zeker wil zijn dat het publiek volop komt kijken en luisteren naar jouw muziek, theater, literatuur of film, dan ga je naar die plekken waar dat publiek is: op straten, op pleinen, in de parken. Zo simpel kan het leven zijn. Daarom palmt Enter Gent op een luie zondagvoormiddag voor enkele uren de Vrijdagsmarkt in met de onweerstaanbaar aanstekelijke muziek en dans van Los Murginales en van De Propere Fanfare, met het guerrillastraattheater van ‘Koekoek’, met de schrijvers en dichters van ‘De Vrijbus’ - met echte lijnbus! - en met het knusse filmzaaltje-opwielen van Ciné Martiko. Allemaal samen zorgen ze voor de nodige ambiance, sfeer, beroering, herrie en opschudding. Spektakel dus! Regisseur Koen De Ruyck leidt alles in goede banen. FR/ Si vous voulez être certain que le public afflue pour découvrir votre musique, votre théâtre, votre littérature ou votre film, allez trouver le public où il se trouve : dans la rue, sur les places ou dans les parcs. C’est pourquoi Enter Gent emplira la place Vrijdagsmarkt de musique, de films, de théâtre de rue et de poésie un dimanche matin parfait pour flâner. EN/ Suppose you’re an artist creating music, theatre, literature or film, and you want to reach as broad an audience as possible. What would you do? You hit the city streets, squares and parks, because that’s exactly where the audience is. That’s why Enter Gent will try and win over the Vrijdagsmarkt with music, street theatre and poetry on a lazy Sunday morning.

123


LOS MURGINALES & DE PROPERE FANFARE PARADE - FANFARE | BRASS BAND - SPECTAKEL | SPECTACLE

Los Murginales is de allereerste murga van België, de oermurga zowaar. Onder het motto ‘Meedoen is belangrijker dan niet meedoen’ trekt deze fanfare sinds 2006 door Antwerpen en omstreken. Los Murginales tonen een totaalspektakel van muziek, dans en circus en laten zien wat er leeft in de interne keuken van de Antwerpse grootstad. De Propere Fanfare van de Vieze Gasten bestaat uit meer dan 100 (!) muzikanten en jongleurs die verbonden zijn met de Brugse Poort van Gent. Meer dan 200 concerten speelde De Propere, sinds ze in mei 2004 voor het eerst de straat op trok. Buurtfeesten, stoeten, evenementen van allerlei slag, festivals klein en groter: deze fanfare doet het allemaal! FR/ Los Murginales est la toute première murga de Belgique. Avec leur devise «Il est plus important de participer que de ne pas participer», Los Murginales proposent un grand spectacle de musique, de danse et de cirque. La Propere Fanfare de De Vieze Gasten se compose de plus de 100 (!) musiciens et jongleurs liés au quartier gantois du Brugse Poort. Festivités locales, défilés, événements en tous genres, petits et grands festivals: cette fanfare peut tout faire ! EN/ Los Murginales is the very first Belgian murga. As their motto goes ‘to participate is more important than not to participate’, Los Murginales will present a total spectacle, incorporating music, dance and circus. De Propere Fanfare of the Vieze Gasten includes over a hundred (!) musicians and jugglers who are one way or the other all connected to the Brugse Poort neighbourhood in Ghent. Local festivities, parades, events of all sorts, festivals big and small: this brass band does it all!

124


VRIJBUS – WIT.H & DE FIGURANTEN POËTISCHE INTERVENTIES | INTERVENTIONS POÉTIQUES | POETIC INTERVENTIONS

Dichters en performers trekken door Gent met een tot schrijfatelier omgebouwde Lijnbus. Echte Gentenaars gidsen de bus naar originele, poëtische plaatsen. Daar vertellen ze bijzondere en vergeten verhalen. Kapitein van dienst is Antwerps stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen. FR/ Poètes et artistes parcourent Gand à bord d’un bus De Lijn transformé en atelier d’écriture. De véritables Gantois dirigent le bus vers des lieux originaux et poétiques où ils racontent des histoires particulières qui avaient été oubliées. Aux commandes de ce bus, Peter Holvoet-Hanssen, le poète attitré de la ville d’Anvers. EN/ Poets and performers alike travel across Ghent in a Lijnbus that has been converted into a mobile writer’s studio. Locals guide the bus towards original and poetical places, where they share special and forgotten stories. Peter Holvoet-Hanssen, the Antwerp city poet, will be your captain. Inspirator & redacteur | inspiration & éditeur | inspirator & editor: Peter Holvoet-Hanssen Met | avec | with: Mieke Vanhessche, Geoffrey Masscheleyn, Ann Cael, Peter Holvoet-Hanssen, Joris van der Borght, Luc Vandierendonck & Pieter Vanaudenaerde Productie | production: Wit.h & De Figuranten Zie ook | Voir aussi | also see Pg 62. CINÉ MARTIKO Pg 120. KOEKOEK - BIJ’ DE VIEZE GASTEN

Pg 62/120

125


DEBAT | DÉBAT |  DEBATE > Pg 128. DE STAD: EÉN PODIUM - BOEKVOORSTELLING Pg 129. tApAS – voorbij “wij zijn goed en zij zijn slecht!” ONTMOETINGSDINER Pg 130. DE WAARDE VAN KUNST EN CULTUUR - BELEIDSDEBAT Pg 131. SAP MONDIAL - STUDIEDAG Pg 133. CREATIVITEIT EN STEDELIJKHEID - WORKSHOP Pg 134. creativiteit en stedelijkheid - studiedag Pg 135. EEN TERUGBLIK EN KNIPOOG VOORUIT - SLOTMOMENT

126


127


DE STAD: EÉN PODIUM. 20 JAAR SOCIAALARTISTIEKE PRAKTIJK IN GENT Stad Gent BOEKVOORSTELLING | LANCEMENT DU LIVRE | BOOK LAUNCH VRIJ | VEN | FRI 16/03 S.T.A.M. 14:00 – 17:00 (op uitnodiging)

Lang voor ‘sociaalartistiek’ in Vlaanderen een begrip werd, voerde de Stad Gent al een bewust beleid rond de actieve betrokkenheid van meer Gentenaars bij kunst en cultuur. Niet toevallig kent Gent vandaag zowat de meest verscheiden en levendige sociaalartistieke praktijk van alle Vlaamse steden, met zowel professionele organisaties in de wijken als creatieve projecten van buurtbewoners en kunstenaars. Het Nederlands-/Engelstalige boek ‘De stad: Eén podium. 20 jaar sociaalartistieke praktijk in Gent.’ brengt een uitvoerig relaas van die 20 jaar Gents beleid. Praktijkmensen en beleidsmakers blikken terug en maken de balans op. De pioniersjaren zijn voorbij, de toekomst stelt ook Gent voor nieuwe uitdagingen. Waarin kan lokaal cultuurbeleid voor de sociaalartistieke praktijk het verschil blijven maken? Een inspirerend boek voor zowel culturele betrokkenen in Gent als beleidsmakers uit andere steden. FR/ Bien avant que la notion du « socio-artistique » s’affirme en Flandre, la ville de Gand poursuivait déjà une politique visant à inciter davantage de Gantois à participer activement à l’art et à la culture. L’ouvrage en néerlandais/anglais intitulé « De stad: Eén podium. 20 jaar sociaal-artistieke praktijk in Gent » présente un compte rendu complet de cette politique menée depuis 20 ans à Gand. EN/ Long before the concept ‘social-artistic’ established itself as a household name in Flanders, the City of Ghent was already pursuing a policy that deliberately focused on the active involvement of more of its inhabitants in arts and culture. The Dutch / English book ‘‘The city: One podium. 20 years of Community Arts in Ghent.’ Presentatie door | présentation par | presentation by: Lieven Decaluwe, Schepen van cultuur, toerisme en feesten Een realisatie van  | Une réalisation de  | A realization of: Dienst Cultuurparticipatie - Stad Gent & Wouter Hillaert Gevolgd door een panelgesprek | suivie par un débat | followed by a panel discussion

En néerlandais & anglais | in Dutch & English

128


tApAS – Voorbij “wij zijn goed en zij zijn slecht!” ONTMOETINGSDINER TUSSEN KUNSTENAARS OVER SOCIAALARTISTIEK WERKEN  | DINER ENTRE ARTISTES  | DINNER MEETING BETWEEN ARTISTS MAA | LUN | MON 19/03 DE CENTRALE 19:00 10 € (pers.) RESERVATIE | RESERVATION www.demos.be /entergent

Met lekkere tapas als verbindend element organiseert de Gentse kunstenaar Ben Benaouisse een ontmoeting tussen kunstenaars en cultuurwerkers die actief zijn binnen zowel het sociaalartistieke als het artistieke werkveld. Ingaand tegen de tendens om de verschillen en tegenstellingen tussen beide werkvelden te beklemtonen, nodigt Ben Benaouisse zijn gasten uit om in de vorm van kleine tafelredes te vertellen wat ons verbindt.

FR/ L’artiste gantois Ben Benaouisse rassemble autour de délicieuses tapas des artistes et des travailleurs du secteur culturel actifs tant dans le domaine socio-artistique que dans la sphère artistique. EN/ Using tasty tapas as a good reason to get together, the Ghent artist Ben Benaouisse is organising a meeting between artists and cultural workers who are involved within both the social-artistic and the artistic spheres of activity. Gasten | invités | guests: Simon Allemeersch, Rona Kennedy, Erwin Jans, Lies Vanpeperstraete, Chokri Ben Chikha, Emilio Lopez-Menchero & Pierre Muylle

En néerlandais | in Dutch

Kunnen we elkaar wederzijds inspireren en meer ‘hybride’ praktijken ontwikkelen? Brengen de begrippen creativiteit en artisticiteit zuurstof naast het begrip ‘kunst’? Enkel toegankelijk voor kunstenaars uit het sociaalartistieke en/of het artistieke werkveld.

129


DE WAARDE VAN KUNST EN CULTUUR – Over de plaats van het sociaalartistieke in het cultuurbeleid BELEIDSDEBAT | DEBAT POLITIQUE  | POLICY DEBATE DIN | MAR | TUE 20/03 BIJ’ DE VIEZE GASTEN 20:00 5 € - 7 € aan de deur | sur place | at the box office RESERVATIE | RESERVATION www.demos.be/entergent

Paul De Bruyne (lector aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten) en Dominique Willaert (artistiek leider van Victoria Deluxe) openen de debatavond met een kort en krachtig statement over het belang en de waarde van kunst en cultuur in onze samenleving. Myriam Stoffen (artistiek leider Zinneke), Veerle De Schrijver (inhoudelijk stafmedewerker Platform-K) en An De bisschop (coördinator Dēmos) reageren vanuit de sociaalartistieke sector. Na de pauze laten we diverse beleidsmakers aan het woord. Phara de Aguirre modereert. Niet alleen in Vlaanderen maar in zowat alle Europese landen wordt er zwaar bezuinigd, ook op de subsidies voor cultuur en kunst. Deze bezuinigingen gaan dikwijls gepaard met retorische tirades die kunst en cultuur voorstellen als 130

elitair en/of als een geldverslindende linkse hobby. Het sociaalartistieke werkveld wil met dit debat in de eerste plaats het belang en de waarde van kunst en cultuur voor onze samenleving bekrachtigen en een volwaardige plaats van het sociaalartistieke binnen het cultuurbeleid verdedigen. Een pleidooi voor cultuur als basisbehoefte en een verzet tegen de toenemende ‘vermarkting’ van onze samenleving. En uiteraard behoort het tot de democratische traditie om diverse beleidsmakers hierover aan de tand te voelen. FR/ Paul De Bruyne et Dominique Willaert ouvrent le débat de la soirée avec une déclaration énergique sur l’importance et la valeur de l’art et de la culture dans notre société avant de céder la parole à plusieurs représentants politiques. EN/ Paul De Bruyne and Dominique Willaert will kick off the debates with a powerful statement on the importance and the value of arts and culture in our society. They will then hand the floor over to policymakers of different feathers. Met | avec | with: Paul De Bruyne, Dominique Willaert, Myriam Stoffen, Veerle De Schrijver & An De bisschop Moderator | modérateur: Phara de Aguirre

En néerlandais | in Dutch


SAP MONDIAL STUDIEDAG | COLLOQUE | COLLOQUIUM WOE | MER | WED 21/03 DE CENTRALE 9:30 – 16:00 5 € - 7 € aan de deur | sur place | at the box office RESERVATIE | RESERVATION www.demos.be/entergent

Enter Gent werpt met deze studiedag een blik over de landsgrenzen heen. De voorbije jaren ontwikkelden een aantal organisaties en kunstenaars die actief zijn in het sociaalartistieke werkveld een werkrelatie met partners uit het al dan niet verre buitenland. We starten de dag met een bespreking van de dansvoorstelling ‘Obscuro’ van de Zweedse inclusieve danscompagnie Spinn die door de Gentse organisatie Platform-K op Enter Gent werd uitgenodigd. Spinn is de eerste professionele inclusieve danscompagnie in Zweden. Dansers met en zonder fysieke handicap uit Zweden, Spanje en Engeland creëren – onder de artistieke leiding van Veera Suvalo Grimberg – professionele dansvoorstellingen die alle stereotypen over de vraag ‘Wie bezit het recht om op een podium te staan’ omver werpen. In het tweede luik kijken we samen naar de documentaire ‘Kubita’

van Maria Tarantino. In de documentaire volgen we het repetitieproces die de Brusselse theatermaakster Frédérique Lecomte opzet in een openluchtgevangenis in Burundi. Gemartelde en getraumatiseerde mannen en vrouwen werken samen aan een theatervoorstelling die ze voor de medegevangenen zullen opvoeren. Een origineel verhaal over de helende kracht van een creatief proces en een ode aan de menselijke weerbaarheid. Na de documentaire gaan Frédérique Lecomte en Maria Tarantino dieper in op de praktijkervaringen van ‘Théâtre et Réconciliation’. Na de lunch duiken we onder in het project ‘Sa Majesté des Mouches’ dat de Antwerpse Bleeding Bulls in Burkina Faso hebben opgezet. Deze theatervoorstelling die begin 2012 in Vlaanderen en Nederland toert is het resultaat van de tweede samenwerking tussen Bleeding Bulls en de jonge Burkinese acteurs van Troupe Yam Wekre. Aan de hand van een ‘Making Off’ (in coproductie met Enter Gent) tonen en bespreken Joost Wynant, Hendrik Aerts en Maarten Goffin het maak- en presentatieproces van ‘Sa Majesté des Mouches’. We sluiten de studiedag af met een presentatie door Mia Grijp van Sering vzw. De voorbije jaren bouwde deze sociaalartistieke werkplaats in Borgerhout een interna-

131


tionaal digitaal netwerk van sociaalartistieke theaters in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Afrika uit. Ondertussen sloten ook twee Antwerpse scholen zich bij dit netwerk aan. Een kennismaking met de Wereldwijde Virtuele Theater Carrousel. FR/ Dans cet atelier, Enter Gent aborde la pratique socio-artistique d’un point de vue international. Les années précédentes, plusieurs organisations et artistes actifs dans la sphère socioartistique ont collaboré avec des partenaires étrangers. Nous voulons voir comment fonctionne cette coopération. EN/ In this workshop Enter Gent takes a global look at community arts. For the last couple of years several organisations and artists that operate within the social-artistic sphere of action have collaborated with partners from abroad. We want to examine how this is actually done. Presentaties door | présentations par | presentations by: Veera Suvalo Grimberg & dansers/danseurs/ dancers Spinn, Maria Tarantino & Frédérique Lecomte, Joost Wynant, Hendrik Aerts Maarten Goffin & Mia Grijp

In het Nederlands, Frans & Engels |  En néerlandais, français & anglais |  In Dutch, French & English

132


CREATIVITEIT EN STEDELIJKHEID / WORKSHOP WERKSESSIE | ATELIER  | WORKSHOP VRIJ | VEN | FRI 23/03 LOODS 21 9:00 - 12:30 5 € - 7 € aan de deur | sur place | at the box office RESERVATIE | RESERVATION www.demos.be/entergent

Riet Steel, Elly Van Eeghem en Olivier Provost begeleiden een workshop rond de gelaagdheid van een stad. In deze workshop ga je zelf actief aan de slag in de Gentse wijk MuideMeulestede om beeldmateriaal te verzamelen en te onderzoeken hoe we publieke ruimtes lezen. We verzamelen materiaal en inzichten en bekijken wat de impressies uit de wijk kunnen betekenen voor ons eigen werkterrein of leefomgeving.

EN/ Riet Steel, Elly Van Eeghem and Olivier Provost will coach a workshop on the stratification of a city. The participants will actively set out to work in the Ghent neighbourhood Muide-Meulestede, where they will collect visual material and investigate how we interpret public spaces.

Elke taal | n’importe quelle langue |  any language Breng indien mogelijk een fototoestel of gsm mee | Si possible, apporter un appareil photo ou téléphone portable | If possible, bring along a camera or mobile phone

> Riet Steel is als pedagoog en onderzoeker verbonden aan de opleiding Sociaal Werk. Elly Van Eeghem is als kunstenaar en onderzoeker verbonden aan de School of Arts K.A.S.K. Olivier Provost werkt als sociaalartistiek medewerker bij rocsa vzw. FR/ Riet Steel, Elly Van Eeghem et Olivier Provost dirigeront un atelier sur la stratification d’une ville. Les participants à cet atelier y contribueront activement en se rendant dans le quartier gantois de Muide-Meulestede pour y recueillir des images et analyser quel regard nous portons sur les espaces publics. 133


CREATIVITEIT EN STEDELIJKHEID / STUDIEDAG STUDIEDAG  | COLLOQUE  | COLLOQUIUM VRIJ | VEN | FRI 23/03 CC MEULESTEDE 13:00 -18:00 5 € - 7 € Aan de deur | sur place | at the box office RESERVATIE | RESERVATION www.demos.be/entergent

Creativiteit is een hype en wordt binnen een stedelijke context gezien als drijfkracht voor nieuwe praktijken en sterker beleid. In deze betogen wordt creativiteit in de stad echter meestal gelinkt aan middenklasse, ondernemerschap en bedrijfsinnovatie. Maar welke vormen van creativiteit bevinden zich aan de schaduwzijde en springen minder in het oog? En wat valt hiermee te doen vanuit sociaal-artistiek oogpunt? Op vrijdag 23 maart, aansluitend op de workshop, volgt een studiedag rond creativiteit en stedelijkheid, ingeleid door antropoloog Karel Arnaut. Daarna gaan enkele parallelle sessies door op basis van een concrete praktijk met onder meer Brien Coppens van H30, Ernst Maréchal van rocsa, Ann Langelet van Ambrosia’s Tafel en Myriam Stoffen van Zinneke. Na deze interactieve sessies volgt een slotreflectie onder leiding van Filip De Rynck (Hogeschool Gent) met An De bisschop (Dēmos), Filip Van Wesenbeeck (Dienst steden134

bouw Stad Gent), Katrien Laporte (Kabinet Cultuur Stad Gent; onder voorbehoud), Bas Van Heur (Vrije Universiteit Brussel) en Liesbeth Bultinck (Dienst Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte werking Stad Gent; onder voorbehoud). FR/ La créativité est à la mode. Dans un contexte urbain, elle est perçue comme un générateur de nouvelles pratiques et d’une politique plus forte. Mais quelles formes de créativité sont moins évidentes et n’attirent pas immédiatement l’attention? Que peut-on y faire? EN/ Creativity is a hype, and within the urban context it is considered to be a driving force behind new practices and stronger policies. But what forms of creativity are less obvious and don’t catch the eye? And how can we benefit from this knowledge? Presentatie/sessie door | présentation/ session par | presentation/session by: Karel Arnaut, Brien Coppens, Ernst Maréchal, Ann Langelet & Myriam Stoffen Debat (namen onder voorbehoud)  | débat (noms à confirmer)  | debate (speakers tbc): Filip De Rynck, An De bisschop, Filip Van Wesenbeeck, Katrien Laporte, Bas Van Heur & Liesbeth Bultinck

En néerlandais | in Dutch


EEN TERUGBLIK EN KNIPOOG VOORUIT

de blik vooruit vanuit verschillende invalshoeken.

SLOTMOMENT  | DERNIER MOMENT | CLOSING MOMENT

Het slotmoment is bedoeld voor alle sociaalartistieke organisaties en hun medewerkers en participanten die op Enter Gent stonden maar staat open voor een breed publiek. Het wordt feestelijk afgesloten met een receptie en de uitreiking van een Gentse prijs voor sociaalartistiek werk door Lieven Decaluwe, schepen van cultuur, toerisme en feesten.

ZAT | SAM | SAT 24/03 DE CENTRALE 15:00 – 18:00 Gratis | gratuit | free

Enter Gent is niet alleen een moment om van de vele en diverse voorstellingen en presentaties te genieten maar ook een ideale kans om de sociaalartistieke praktijk kritisch te bevragen. We vroegen aan Wouter Hillaert (recensent en journalist), Saddie Choua (sociologe en cineaste), Jan Vromman (docent Rits en kunstenaar) en Ann Van de Vyvere (artistiek leider Irma Firma en kunstenaar) om het hele festival op de voet te volgen. Tijdens het slotmoment presenteren zij hun bevindingen. Ze benoemen de sterktes van de sociaalartistieke praktijk maar stellen deze mogelijks ook kritisch in vraag door een licht te werpen op het ongedachte of ongezegde. Daarnaast vroegen we participanten van sociaalartistieke projecten om in de aanloop van Enter Gent via foto’s hun beleving van de sociaalartistieke praktijk vast te leggen. Deze beelden vormen de aanleiding voor een diepgaand gesprek met hen op het festival zelf. Het resultaat van dit proces wordt eveneens gepresenteerd tijdens het slotmoment.

FR/ Nous avons demandé à Wouter Hillaert (critique et journaliste), Saddie Choua (sociologue et réalisatrice), Jan Vromman (professeur à la haute école RITS et artiste) et Ann Van de Vyvere (directrice artistique chez Irma Firma et artiste) de suivre de près tout le festival. Ils présenteront leurs conclusions lors de la séance de clôture. EN/ We asked Wouter Hillaert (critic and journalist), Saddie Choua (sociologist and film maker), Jan Vromman (lecturer at the Rits and artist) and Ann Van de Vyvere (artistic coordinator at Irma Firma and artist) to follow the entire festival. They will present their conclusions at the closing session. Afsluitende verklaringen door | déclarations de clôture | closing statements by: Wouter Hillaert, Saddie Choua, Jan Vromman, Ann Van de Vyvere & Lieven Decaluwe, Schepen van cultuur, toerisme en feesten Gevolgd door een panelgesprek | suivie par une réception  | followed by a reception

En néerlandais | in Dutch

Niet enkel een terugblik op het festival dus, maar ook een uitdagen135


Festival

commentatoren > Ann Van de Vyvere studeerde af aan Sint Lukas als Meester in de Beeldende Kunsten. In 2004 startte zij de vzw Irma Firma en is er actief als artistiek directeur en kunstenaar met Brussel als uitvalsbasis. > Jan Vromman studeerde filmrealisatie aan het HRITCS. Hij begeleidt een workshop documentaire aan het RITS en het KASK. Hij realiseerde verschillende projecten als onafhankelijk videomaker en schreef en regisseerde een aantal toneelstukken. Hij nam deel aan exposities en schreef een boek met kortverhalen. Jan Vromman was ook reeds actief in het sociaalartistieke werkveld met onder meer een expositie voor Flora vzw en een theatervoorstelling voor De Figuranten. > Saddie Choua is sociologe van opleiding en woont en werkt in Brussel. Ze richtte mee de internetradio Kif-Kif op, voor zij zich volledig ging toeleggen op het maken van films en schrijven. Met haar films plaatst Saddie vaak verborgen werelden voor de camera. Op dit ogenblik werkt ze aan ‘De Chouas’, een multiscreen film 136

waarin ze vanuit de biografie van haar Marokkaanse vader en zijn broers een onderzoek doet naar migratie en vervreemding. > Wouter Hillaert studeerde Germaanse, Scandinavistiek en Theaterwetenschappen. Sinds 2002 werkt hij als freelance podiumcriticus voor De Morgen, De Standaard en Klara en publiceert hij over theater in verschillende nationale en internationale tijdschriften, waaronder het Vlaamse cultuurtijdschrift ‘Rekto:Verso’.


137


ORGANISATIES |  ORGANISATIONS > Pg 140. Ambrosia’s Tafel [Gent] Pg 140. Atelier Rabot [Gent] Pg 140. Bart Lodewijks [NederLand] Pg 140. Bleeding Bulls [Antwerpen] Pg 141. Bob Van de Putte & Kato Vanpoperinghe [Gent] Pg 141. Centre Vidéo de Bruxelles [Brussel] Pg 141. Cie Tartaren [Leuven] Pg 141. Ciné Martiko [Gent] Pg 142. Collectif 1984 [Brussel] Pg 142. Danskompaniet Spinn [Göteborg, Zweden] Pg 142. De Figuranten [Menen] Pg 142. Den Teirling [Brussel] Pg 143. Doubleface / Bernadette Vandecatsije [Gent] Pg 143. Entrepot Fictief [Gent] Pg 143. Fou de Coudre [Gent] Pg 144. Globe Aroma [Brussel] Pg 144. Hans De Pelsmacker [Brugge] Pg 144. kleinVerhaal [Brugge] Pg 144. KNEPH [Leuven] Pg 145. Kunst(h)art [Gent] Pg 145. Kunstproeven [Lier] Pg 145. kunstZ / Kopspel vzw [Antwerpen] Pg 145. Ledebirds [Gent] Pg 146. Let’s Go Urban [Antwerpen] 138


Pg 146. MADmusée [Luik] Pg 146. Madam Fortuna [Antwerpen] Pg 146. Made by Oya [Gent] Pg 147. Mister Wolf [Antwerpen] Pg 147. Murga [Antwerpen] Pg 147. Plus-tôt Te Laat [Brussel] Pg 148. Recht-Op [Antwerpen] Pg 148. rocsa [Gent] Pg 148. Rotterdams Wijktheater [Rotterdam, Nederland] Pg 148. Serdi Alici [Gent] Pg 149. Sering [Antwerpen] Pg 149. Theater Antigone [Kortrijk] Pg 149. Théâtre Croquemitaine [Bailleul] Pg 150. Unie der Zorgelozen [Kortrijk] Pg 150. WiSPER [Gent] Pg 150. Wit.h [Kortrijk]

139


Ambrosia’s Tafel

Bart Lodewijks

Ambrosia’s Tafel is een vzw die artistieke en sociaalartistieke creatie bevordert en ondersteunt in een multiculturele en multimediale samenleving. Ze werkt voornamelijk in wijken met veel sociale woningen, etnisch culturele minderheden en kwetsbare bewoners. Ambrosia’s Tafel gaat actief op zoek naar mensen met een verhaal en werkt daarbij samen met tal van organisaties en sleutelfiguren in de buurt.

De Nederlandse kunstenaar Bart Lodewijks werkt veel met wit schoolbordkrijt en brengt grote lineaire tekeningen aan in verstedelijkte gebieden. In de buurten waar de kunstenaar actief is, werkt hij tijdens het project nauw samen met de buurtbewoners. Beeldmateriaal van de krijttekeningen, gecombineerd met teksten, worden in publicaties gegoten die gericht zijn aan die buurtbewoners.

FR/ Ambrosia’s Tafel est une asbl qui promeut et soutient la création artistique et socio-artistique dans une société multiculturelle et multimédia. Elle travaille principalement dans les quartiers comptant de nombreux logements sociaux, des minorités ethniques et culturelles, et des habitants vulnérables. EN/ Ambrosia’s Tafel is a non-profit organisation that promotes and supports artistic and social-artistic creation in a multicultural and multimedia society. The organisation is mainly active in neighbourhoods characterised by a great deal of public housing, ethnic and cultural minorities and vulnerable residents. Blaisantvest 70, 9000 Gent 09 329 38 89  ann@ambrosiastafel.be  www.ambrosiastafel.be Atelier Rabot Atelier Rabot is een open atelier van individuele kunstenaars dat een geheugen aanlegt over de woonblokken in de Gentse wijk Rabot, hun bewoners en de veranderingen in die wijk. Kunstenaar Simon Allemeersch en talloze buurtbewoners schrijven zo een eigen, uniek verhaal. FR/ Atelier Rabot est un atelier ouvert d’artistes individuels qui tracent la mémoire des immeubles du quartier gantois du Rabot, de ses habitants et des changements qui s’y sont produits. EN/ Atelier Rabot is an open studio run by individual artists that is constructing a ‘memory bank’ relating to the housing block, their residents and the changes that are occurring in the Rabot neighbourhood in Ghent. Zendelingenstraat 38, 2140 Borgerhout  simon_allemeersch@hotmail.com www.simonallemeersch.wordpress.com

140

FR/ L’artiste néerlandais Bart Lodewijks travaille beaucoup avec la craie blanche avec laquelle il réalise de grands dessins linéaires dans les régions urbanisées. L’artiste travaille en étroite collaboration avec les habitants des quartiers où il est actif. EN/ White chalk is the material of choice of the Dutch artist Bart Lodewijks, who is introducing large linear drawings in urbanised areas. During his projects he closely collaborates with the residents of the neighbourhoods in which he operates. 0488 40 45 24 info@bartlodewijks.nl www.bartlodewijks.nl Bleeding Bulls Theatercollectief Bleeding Bulls profileert zich als een Antwerps reguliere theaterwerking met een sociaal getint kleurtje. Bleeding Bulls maakt poëtisch, vervreemdend en toch toegankelijk theater met wortels in het leven zelf. De voorstellingen gaan steevast over de onderbuik van de maatschappij, waarin de mens als eenzaam individu tegenover een platwalsende samenleving wordt geschetst. FR/ Le collectif de théâtre Bleeding Bulls se présente comme une compagnie théâtrale anversoise classique avec une touche de social. Bleeding Bulls fait du théâtre poétique, détaché, mais néanmoins accessible, ancré dans la vie. EN/ The Antwerp theatre collective Bleeding Bulls has a reputation for being a regular theatre company with a social tinge to it. Bleeding Bulls produces poetic, alienating and yet accessible theatre that is rooted in life itself. Oudevaartplaats 4 bus 10, 2000 Antwerpen 0484 159 197 info@bleedingbulls.be www.bleedingbulls.be


Bob Van de Putte & Kato Vanpoperinghe Kunstenaars Kato en Bob leerden elkaar kennen in de Multimediale Vormgeving, het piratennest bij uitstek aan de K.A.S.K. in Gent. Beiden zijn straatlopers pur sang en Enter Gent is de uitgelezen kans om nagels met koppen te slaan. FR/ Les artistes Kato et Bob se sont connus au Multimediale Vormgeving, le repaire des pirates par excellence au K.A.S.K. à Gand.Tous deux sont des vadrouilleurs « pur sang » et Enter Gent est l’occasion parfaite pour eux d’en venir aux choses sérieuses. EN/ The artists Kato and Bob got to know each other in the Multimediale Vormgeving department, the pirates’ nest par excellence of the K.A.S.K. in Ghent. Both artists are gadabouts pur sang. Enter Gent is their chance to get down to brass tacks. Stapelplein 26, 9000 Gent  0473 50 70 22  kato.vanpoperinghe@gmail.com Centre Vidéo de Bruxelles Het Centre Vidéo de Bruxelles is een vereniging die documentaires produceert die vooral focussen op sociale en culturele kwesties. De organisatie verleent hulp bij de productie van auteurfilms en levert productiediensten aan het verenigingsleven. In hun videoworkshops geeft het Centre voorrang aan een participatieve en collectieve aanpak. FR/ Le Centre Vidéo de Bruxelles se veut une maison de l’image dont le plan général laisse clairement visible la structure construite autour de cinq axes principaux: le documentaire d’auteur, le travail avec le monde associatif, les ateliers vidéos, le travail de mise en valeur d’un catalogue et un travail de recherche et de réflexion continue sur l’image et son pouvoir de vérité. EN/ The Centre Vidéo de Bruxelles sees itself as an image-focused enterprise the general layout of which has a clearly visible structure built around five major axes: the art house documentary, working together with associations, video workshops, a carefully selected catalogue and continuous reflection on the power of the image as truth. Rue de la Poste 111, 1030 Brussel  02 221 10 50

info@cvb-videp.be www.cvb-videp.be Cie Tartaren Cie Tartaren is een sociaalartistiek gezelschap, ontstaan uit vzw buurtwerk ’t Lampeke in Leuven. De Compagnie werkt met deelnemers met zeer uiteenlopende achtergronden en besteedt bijzondere aandacht aan maatschappelijke kwetsbaarheid. Tartaren streeft naar een deelnemersgroep en een publiek met een rijke sociale mix en biedt hen een actieve en receptieve participatie aan kunst. FR/ Cie Tartaren est une compagnie théâtrale socio-artistique issue de l’asbl buurtwerk ‘t Lampeke à Louvain. La compagnie travaille avec des participants ayant tous des parcours très différents et accorde une attention particulière à la vulnérabilité de la société. EN/ Cie Tartaren is a social-artistic theatre company that grew out of vzw buurtwerk ‘t Lampeke in Leuven. De Compagnie works with participants from all walks of life and pays special attention to social vulnerability. Riddersstraat 147, 3000 Leuven 016 238 019 info@tartaren.be www.tartaren.be Ciné Martiko Ciné Martiko is een nieuw filmplatform voor alles wat kort en knap is, maar zelden het daglicht ziet. De organisatie geeft ruimte aan creatieve geesten die aan de slag gaan met kortfilms. FR/ Ciné Martiko est une nouvelle plateforme de films consacrée à tout ce qui est court et beau, mais qui est rarement présenté au public. L’association donne libre cours à l’imagination des réalisateurs de courts-métrages. EN/ Ciné Martiko is a new film platform for all things short and sharp that rarely find their way to a broader audience. The organisation gives a free rein to creative minds who are involved in producing short movies. 0479 95 51 04 info@cinemartiko.eu www.cinemartiko.eu

141


Collectif 1984 Theatergroep Collectif 1984 is werkzaam in Brussel en richt theaterateliers in. Eén van die ateliers heet Atelier Mimésis. In dit theateratelier zijn exleerlingen van het Onze Lieve Vrouwcollege uit Anderlecht actief. Hun eerste voorstelling, ‘Don Quichotte, chotte, chotte, le retour’, was te zien in de Brusselse Botanique en op ‘Rencontres du Jeune Théâtre Européen’ in 2011 in Grenoble. FR/ Depuis une dizaine d’années, le Collectif 1984, une troupe de théâtre action, mène des ateliers théâtre avec les élèves de l’Institut Notre-Dame d’Anderlecht. En 2008, des participants qui allaient terminer leurs humanités et donc quitter l’école, décident de créer leur propre troupe: Mimésis. EN/ Theatre group Collectif 1984 operates in Brussels and organises theatre workshops. One of these workshops is called Atelier Mimésis and is run by ex-students of the Institut Notre-Dame of Anderlecht. Petit Chemin Vert 120, 1120 Brussel  02 262 0884 1984@skynet.be www.collectif1984.net Danskompaniet Spinn Danscompagnie Spinn is Zwedens eerste professionele dansgezelschap dat zowel professionele dansers als dansers met een fysieke beperking samenbrengt. Dansers uit Zweden, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk delen samen het podium. Spinn wil met hun unieke voorstellingen oude stereotypen doorbreken en de bezoeker aan het denken zetten. FR/ La compagnie de danse Spinn est la première compagnie suédoise de danse professionnelle intégrée, c’est-à-dire qu’elle compte parmi ses danseurs des artistes présentant un handicap physique. Elle est basée à Göteborg et ses danseurs sont suédois, français et anglais. EN/ Danskompaniet Spinn is Swedens first professional integrated dance company, meaning that it’s a company consisting of dancers both with and without physical impairments. The company is based in Gothenburg and has dancers from Sweden, France and England. Konstepidemins väg 6, 413 14 Göteborg

142

Zweden +46 (0) 31 82 74 93  veera@telia.com www.danskompanietspinn.se De Figuranten Bij De Figuranten uit Menen worden deelnemers spelers en makers denkers. Zij bepalen de inhoud van de voorstelling. De inhoud ontstaat uit een dialoog van deelnemers met professionele kunstenaars. De spelers verbinden dat materiaal met hun eigen leefwereld. Uit die combinatie groeien authentieke en hedendaagse artistieke creaties. De Figuranten is een autonome deelwerking van sociale onderneming CAW Stimulans/Menen en wordt structureel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap binnen het Kunstendecreet. FR/ Chez De Figuranten à Menin, les participants choisissent le contenu de leur représentation. Ce dernier consiste en un dialogue entre les participants et les artistes professionnels. Les acteurs parachèvent ce matériel avec leur environnement social. Ce partenariat permet d’obtenir des créations artistiques authentiques et modernes. EN/ At De Figuranten in Menen, participants determine the content of the performance. The content is distilled from the dialogue that takes place between the participants and the professional artists. The players close the gap between this material and their own social environment. This combination leads to authentic contemporary artistic creations. Koningstraat 5/7, 8930 Menen  0479 970 731 hein@defiguranten.be www.defiguranten.be Den Teirling Den Teirling is een Brussels activiteitencentrum voor volwassenen met psychiatrische problemen. Mensen kunnen er terecht om aan een activiteit deel te nemen, maar evengoed om anderen te ontmoeten of gewoon een babbeltje te slaan. FR/ Den Teirling est un centre d’activités bruxellois pour les adultes atteints de problèmes psychiatriques. Ces derniers peuvent participer à des activités, mais


également rencontrer d’autres personnes ou juste pour y faire un brin de causette. EN/ Den Teirling is a Brussels-based activity centre for adults suffering from psychiatric problems. People can call on Den Teirling to participate to an activity, to meet other people or just to have a chat. Maesstraat 89, 1050 Brussel 02 514 33 01 den.teirling@skynet.be www.denteirling.vgc.be Doubleface / Bernadette Vandecatsije Doubleface zet artistieke projecten op waarbij de omgeving betrokken wordt in een denk- en werkproces. Die omgeving kan reëel of virtueel zijn. Meestal is fotografie de basis, gecombineerd met tekst en bewegend beeld. Dit resulteert in een installatie, een boek of een tentoonstelling. Het concept wordt uitgewerkt door kunstenares Bernadette Vandecatsije. FR/ Doubleface organise des événements artistiques dans lesquels l’environnement est intégré à travers un processus de réflexion et de travail. Cet environnement peut être réel ou virtuel. Le concept est développé par l’artiste Bernadette Vandecatsije. EN/ Doubleface organises artistic projects in which the environment is involved in a thinking and working process. This environment can be either real or virtual. The concept is developed by artist Bernadette Vandecatsije. Schommelstraat 43, 9000 Gent 09 223 23 16 double.face@skynet.be  www.doubleface.be Entrepot Fictief Entrepot Fictief biedt, in navolging van de Gentse Galerij Jan Colle, een podium aan professionele kunstenaars die het experiment niet schuwen. Door confrontaties te zoeken met een breder veld dan dat van de beeldende kunst ontstaat er een proces tussen mensen en kunstvormen. Dat leidt tot verrassende, nieuwe en vooral ongeplande resultaten. Entrepot Fictief wordt een labo waar werk kan ontstaan en groeien op een eigen manier en tempo.

FR/ Entrepot Fictief offre un espace aux artistes professionnels qui ne craignent pas l’expérience. À la recherche de confrontations avec un monde plus large que celui des arts plastiques, une relation se crée entre les hommes et les formes d’art. Cela donne lieu à des résultats étonnants, nouveaux et imprévisibles. EN/ Entrepot Fictief offers a stage to professional artists who do not shrink from an experiment. In their search for confrontations beyond the boundaries of the world of the visual arts, a process is set in motion between people and art forms. The results are surprising, new and unplanned. Jakob van Caenghemstraat 16, 9000 Gent 09 223 95 50 info@entrepotfictief.be www.entrepotfictief.be Fou de Coudre Fou de Coudre is een multidisciplinair theatercollectief dat mensen in actie brengt rond verschillende maatschappelijke thema’s door middel van performances, installaties of sociaalartistieke projecten. Fou de Coudre werkt vaak samen met andere organisaties die zich actief inzetten om een wijk, buurt en stad leefbaarder te maken, actuele thema’s aankaarten,… Samen met hen maken ze nieuwe creaties, korte projecten op maat of passen ze bestaande creaties aan. FR/ Fou de coudre est un collectif de théâtre pluridisciplinaire qui invite les gens à agir autour de différents thèmes de la société par le biais de performances, d’installations ou de projets socio-artistiques. Fou de coudre travaille souvent en collaboration avec d’autres organisations actives dans l’amélioration du cadre de vie d’un quartier ou d’une ville ou qui traitent de sujets actuels… EN/ Fou de Coudre is a multidisciplinary theatre collective that unites people around a variety of social themes by organising performances, installations and social-artistic projects. Fou de Coudre often joins forces with other organisations that are actively engaged in making a neighbourhood and a city more liveable, in raising current issues, etc. info@foudecoudre.be www.foudecoudre.be

143


Globe Aroma Globe Aroma, een sociaalartistieke organisatie uit Brussel, brengt groepen en burgers die ogenschijnlijk ver van elkaar leven samen om te participeren aan projecten. Globe Aroma betrekt verschillende bevolkingsgroepen uit de stad, in het bijzonder personen die zich onlangs in België gevestigd hebben. Daarnaast biedt Globe Aroma ook werk- en ontmoetingsruimte aan asielzoekers en gevluchte kunstenaars aan en leidt met de hulp van ‘ambassadeurs’ asielzoekers toe naar het artistieke aanbod. Globe Aroma wordt structureel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap binnen het Kunstendecreet. FR/ Globe Aroma, une organisation socioartistique bruxelloise, rassemble autour de projets communs des groupes et des citoyens qui semblent vivre à des lieues les uns des autres. Globe Aroma est ouverte à différents groupes de population de la ville, et plus particulièrement aux personnes qui viennent d’arriver en Belgique. EN/ Globe Aroma is a social-artistic organisation based in Brussels. They bring together groups and citizens that seem to be living worlds apart to participate to projects. Globe Aroma activates various population groups living in the city, focusing mainly on people who have just recently arrived in Belgium. Cellebroersstraat 16, 1000 Brussel 02 511 21 10 info@globearoma.be www.globearoma.be Hans De Pelsmacker Hans De Pelsmacker is een artiest / designer die al meer dan 10 jaar o.a. kunstprojecten opzet in de publieke ruimte. Op Enter Gent wordt ‘Verweven’ gepresenteerd, een kunstintegratieproject waarvoor Hans samenwerkte met WiSPER vzw in opdracht van de Dienst Cultuurparticipatie Stad Gent. FR/ Hans De Pelsmacker est un artiste / designer qui met sur pied, entre autres réalisations, des projets artistiques sur l’espace public depuis plus de 10 ans. EN/ Hans De Pelsmacker is an artist / designer who, among other things, has been setting up artistic projects in the public space for over ten years.

144

Beukenweg 15, 8210 Loppem 050 82 38 38 info@hansdepelsmacker.be www.hansdepelsmacker.be kleinVerhaal kleinVerhaal is een sociaalartistieke praktijk uit Brugge die nomadisch werkt en tijdelijke producties op locatie opzet. Met haar projecten wil kleinVerhaal de onderstroom van de huidige maatschappij symboliseren, confronteren, documenteren en het mogelijke of onmogelijke doen vermoeden. kleinVerhaal wordt structureel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap binnen het Kunstendecreet. FR/ kleinVerhaal est une organisation socio-artistique implantée à Bruges qui travaille de manière itinérante et met sur pied temporairement des productions sur le terrain. Avec ses projets, l’organisation souhaite symboliser, confronter et documenter la trame de la société actuelle et suggérer les possibilités et les limites existantes. EN/ kleinVerhaal is a social-artistic practice with its home base in Bruges. The organisation works nomadically and sets up temporary projects on location. With its projects, kleinVerhaal aims at symbolising, confronting and documenting the undercurrent of present-day society and suggesting both what is possible and what is impossible. Blankenbergse Steenweg 14B, 8000 Brugge 0476 711 139 info@kleinverhaal.be www.kleinverhaal.be KNEPH KNEPH vzw is een artistiek multidisciplinair atelier dat buiten de marges valt. Tot voor kort werkte het atelier samen met artiesten binnen de Leuvense FactorY. Een proces naar volle autonomie is gaande. De expo die te zien is op Enter Gent is een externe opdracht van de VGC Erfgoed Brussel aan de kunstenaars Theodoor De Roey en Ilse Wijnen. FR/ L’asbl KNEPH est un atelier artistique pluridisciplinaire qui sort des sentiers battus. L’exposition d’Enter Gent est une mission externe que la cellule bruxelloise du patrimoine de la commission communautaire flamande a confiée aux


artistes Theodoor De Roey et Ilse Wijnen. EN/ KNEPH vzw is an artistic and multidisciplinary studio working on the fringes. The exhibition presented at Enter Gent is the result of an external assignment by VGC Erfgoed Brussel to the artists Theodoor De Roey and Ilse Wijnen. Platte-Lostraat 11, 3000 Leuven 016 35 09 30  ilse@chello.be Kunst(h)art Het Gentse Kunst(h)art is een laagdrempelig groepsatelier voor beeldende kunst, onder toezicht van de Dienst Cultuurparticipatie van de Stad Gent. De werking van de vereniging besteedt bijzondere aandacht aan sociaal, cultureel en economisch zwakkeren en legt de nadruk op sociaalartistieke projecten. Participanten kunnen vrij gebruik maken van de ateliers, eventueel met begeleiding. Het atelier organiseert op regelmatige basis groepstentoonstellingen en evenementen. FR/ L’association gantoise Kunst(h)art est un atelier de groupe ouvert à tous pour les arts plastiques, sous l’égide du Dienst cultuurparticipatie de la ville de Gand. L’association accorde une attention particulière aux personnes démunies socialement, culturellement et économiquement et elle se concentre sur les projets socio-artistiques. EN/ Kunst(h)art in Ghent is an accessible group studio for visual arts, supported by the Dienst Cultuurparticipatie of the City of Ghent. The association gives special attention to people who are socially, culturally and economically underprivileged and focuses on social-artistic projects. Wolterslaan 16, 9000 Gent 09 228 70 21 kunsthart@telenet.be www.kunsthartonline.be Kunstproeven Kunstproeven startte oorspronkelijk als een deelwerking van de Lierse vereniging Ons Gedacht. Kunstproeven richt zich naar alle mensen die momenteel weinig toegang hebben tot het klassieke cultuuraanbod. De focus ligt naast mensen in armoede ook op allochtonen en mensen met een handicap.

FR/ À l’origine, Kunstproeven faisait partie de l’association Ons Gedacht de Lier. Kunstproeven s’adresse principalement aux personnes qui ne peuvent accéder temporairement à l’offre culturelle habituelle. Elle s’adresse donc aux personnes démunies, mais également aux allochtones et aux personnes atteintes d’un handicap. EN/ Kunstproeven originated as a subsidiary of the Ons Gedacht association in Lier. Kunstproeven focuses primarily on people who have little access to the traditional culture on offer. People living in poverty, foreigners, and people suffering from a handicap constitute their main target groups. Kluizestraat 37, 2500 Lier  03 488 22 72 jenne.meyvis@samenlevingsopbouw.be www.samenlevingsopbouw.be kunstZ / Kopspel vzw kunstZ is een sociaalartistiek project uit Antwerpen, gelanceerd door Kopspel vzw in 2009, die mensen van allochtone origine naar de theatersector wil toe leiden. kunstZ beschikt o.a. over een tewerkstellingspoel die mensen van etnisch-culturele diverse afkomst helpt op hun zoektocht naar werk binnen de theatersector. De organisatie zet ook eigen producties op en biedt theatertrainingen voor anderstaligen aan. FR/ KunstZ est un projet socio-artistique anversois, lancé par l’asbl Kopspel en 2009. Elle vise à amener le public allochtone vers le monde du théâtre. EN/ kunstZ is an Antwerp social-artistic project that was launched by Kopspel vzw in 2009. The aim of the project is to direct people of foreign origin towards theatre. Boomgaardstraat 215, 2018 Antwerpen 0475 286 610 info@kunstz.be www.kunstz.be/kopspel Ledebirds Ledebirds, opgericht door bezieler Mattias Laga (zie ook de Brusselse band Mec Yek), is een jong sociaalartistiek project in de Gentse buurt Ledeberg. De Ledebirds richten zich in eerste instantie tot muzikanten uit Ledeberg en omstreken. Muzikale invloeden vanuit de hele wereld versmelten tot één stomende potpourri is hun handelsmerk.

145


FR/ Ledebirds, un jeune projet socio-artistique du quartier gantois du Ledeberg. Le projet Ledebirds s’adresse principalement aux musiciens de Ledeberg et de ses environs. Les influences musicales des quatre coins du monde se mêlent dans le pot-pourri exaltant de son cru.

FR/ Le MADmusée est un musée d’art situé à Liège. Il œuvre à la conservation, la diffusion, la sensibilisation et l’étude de productions d’artistes handicapés mentaux. Il s’inscrit dans le champ de l’art outsider, de l’art en marge et d’autres formes d’expressions hors normes.

EN/ Ledebirds, a young social-artistic project in the Ghent neighbourhood of Ledeberg. The Ledebirds address themselves in the first place to musicians from Ledeberg and the surrounding neighbourhoods. Musical influences from all corners of the world are fused into their trademark steaming potpourri. www.ledebirds.be

EN/ MADmusée – or Musée d’Art Differencié in full – is an exceptional museum in Liège that is dedicated to conserving, distributing and studying the productions of mentally disabled artists. The museum houses a treasure of outsider art, marginal art and other unconventional forms of expression.

Let’s Go Urban Let’s Go Urban is de eerste organisatie in België die zich heeft gespecialiseerd in urban arts & streetculture. Wekelijks biedt LGU meer dan 30 workshops urban dance, -sports, -music, -media & urbancoaching aan. Hoogtepunten uit hun driejarig bestaan waren de reeks van 22 optredens op de Night Of The Proms in 2009, de samenwerking met de Vlaamse Opera in 2010 en de voorstelling ‘Out of the box’ in de Antwerpse Arenbergschouwburg. FR/ Let’s go Urban est la première organisation en Belgique spécialisée dans les arts urbains et la culture de la rue. Chaque semaine, LGU propose plus de 30 ateliers de danse, de sport, de musique, de médias et de coaching urbains.

146

Parc d’Avroy, 4000 Luik 04 222 32 95 info@madmusee.be www.madmusee.be Madam Fortuna Madam Fortuna is een kunstenplatform én ontmoetingsplaats in het hart van Borgerhout waar artiesten projecten ontwikkelen met mensen uit alle lagen van de bevolking. Die projecten ontstaan altijd vanuit de inbreng en leefwereld van de deelnemers en de maatschappelijke betrokkenheid van de kunstenaars met de samenleving.

FR/ Madam Fortuna est une plate-

forme artistique et un lieu de rencontre dans le centre de Borgerhout où des artistes développent des projets artistiques avec des gens issus de toutes les franges de la population.

EN/ Let’s Go Urban is the very first organisation in Belgium to specialise in urban arts & street culture. On a weekly basis, LGU offers over 30 workshops in urban dance and sports, music, and media & urban coaching.

EN/ Madam Fortuna is both an arts platform and a meeting place in the heart of Borgerhout where artists join forces with people from all walks of life to develop their projects.

Noordersingel 28, 2000 Antwerpen 0485 43 53 17 sihame@letsgourban.be www.letsgourban.be

Sergeyselsstraat 20, 2140 Antwerpen 03 235 05 52 info@madamfortuna.be  www.madamfortuna.be

MADmusée

Made by Oya

MADmusée – voluit Musée d’Art Differencié – is een eigenzinnig museum in Luik dat streeft naar het behoud, de distributie, het onderwijs en de studie van producties van kunstenaars met een mentale handicap. Het museum herbergt een schat aan outsider art, kunst in de marge en andere onconventionele vormen van expressie.

In het textielatelier Made by Oya produceren 35 vrouwen van diverse achtergronden en culturen een al even divers gamma aan textielcreaties. Voor de ontwerpen wordt vertrokken vanuit de aloude textieltradities die deze textielbewerkers van moeder op dochter overgeërfd hebben. Onder leiding van textielkunstenaars en dankzij het


gebruik van moderne media, nieuwe technieken en materialen, geven deze creaties een nieuwe kijk op traditioneel handwerk. FR/ Dans l’atelier textile Made by Oya, 35 femmes aux parcours différents et d’origines différentes produisent une gamme tout aussi variée de créations textiles. Les traditions éprouvées dont ces femmes ont hérité de leur mère sont à l’origine de leurs créations. EN/ Made by Oya is a textile studio in which 35 women from all kinds of backgrounds and cultures produce textile creations that are just as diverse as they are themselves. The time-honoured textile traditions these women have inherited from their mothers lie at the basis of the designs. Meer info: zie rocsa Mister Wolf Mister Wolf is een sociaalartistiek gezelschap dat ontstond uit de sociaalartistieke praktijk van Jan Geers en Dominique Van Malder. Samen draaiden ze twee sociaalartistieke films in de schoot van het Nieuwpoorttheater (daarna Campo): Flatscreen (2006) en Hondstucht (2008). Mister Wolf ontwikkelt projecten die enerzijds de opgebouwde sociaalartistieke expertise van beide makers en anderzijds een typische cinematografische stijl van aanpak met elkaar verknopen tot één geheel. FR/ Mister Wolf est une organisation socio-artistique issue de la pratique socio-artistique de Jan Geers et Dominique Van Malder. Mister Wolf développe des projets qui allient l’expertise socioartistique des deux réalisateurs et leurs approches cinématographiques. EN/ Mister Wolf is a social-artistic company that arose out of the social-artistic practice of Jan Geers and Dominique Van Malder. Mister Wolf develops projects that merge the social-artistic expertise of both film makers with their typical cinematographic approach. www.geersjan.blogspot.com Murga Het idee van Murgafanfares waaide in 2006 over van Argentinië, waar ze een echte traditie zijn.

Murga bevordert de sociale cohesie en de culturele participatie via een laagdrempelig participatievorm: muzikale straatkunst. Het detecteren en ontwikkelen van artistieke competenties staat voorop bij Murga. De organisatie ondersteunt verschillende groepen in diverse steden, organiseert verschillende activiteiten en zorgt voor dialoog tussen de verschillende Murga’s. Los Murginales was de allereerste Murgafanfare in België.

FR/ L’idée des fanfares murga est apparue en Europe en 2006, mais elles sont une véritable tradition en Argentine. La murga renforce la cohésion sociale et la participation culturelle en proposant une forme de participation accessible: l’art musical de la rue. L’identification et le développement des compétences artistiques sont au cœur de la murga.

EN/ The idea of the Murga brass bands, which are a real tradition in Argentina, was picked up in Europe in 2006. Murga enhances social cohesion and cultural participation by offering an accessible form of participation: musical street art. The detection and development of artistic competences are at the very core of Murga. Arenbergstraat 28, 2000 Antwerpen  03 202 46 31 info@murga.be www.murga.be Plus-tôt Te Laat Plus-tôt Te Laat bestaat uit een omvangrijke groep mensen die tijdelijke, artistieke interventies brengt. Wat ooit startte in 1998 in het stempelkantoor van Sint-Joost-Ten-Node, is anno 2012 uitgegroeid tot een volwaardige organisatie met talloze video- en fotografieprojecten op haar palmares.

FR/ Plus-tôt Te Laat regroupe un

nombre important de personnes qui présentent temporairement des interventions artistiques. En 2012 Plus-tôt Te Laat a évolué en une organisation à part entière qui compte à son actif de nombreux projets dans les domaines de la vidéo et de la photographie.

EN/ Plus-tôt Te Laat consists of a large group of people who create temporary artistic productions. Anno 2012 Plus-tôt

147


Te Laat has developed into a fully fledged organisation that can pride itself on numerous video and photography projects. Coenraetsstraat 56, 1060 Brussel 02 533 22 29 pttl@collectifs.net www.pttl.be Recht-Op Recht-Op is een organisatie uit Borgerhout die werkt met mensen in armoede. Om de 2 jaar werkt Recht-Op, samen met de groep deelnemers, rond een bepaald thema. De bedoeling is om op die manier de levenskwaliteit van de deelnemers structureel te verbeteren.

FR/ Recht-Op est une organisation basée

à Borgerhout qui travaille avec des personnes démunies. Recht-Op et son groupe de participants se concentrent sur un sujet en particulier tous les deux ans. Ce faisant, ils essayent d’améliorer de manière structurelle la qualité de vie des participants.

EN/ Recht-Op is an organisation based in Borgerhout that works with people living in poverty. Every two years, RechtOp and its group of participants focus on a specific theme. In doing so, their aim is to achieve structural improvements in the participants’ quality of life. Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout 03 663 32 53 borgerhout@recht-op.be www.recht-op.be rocsa rocsa is vooral actief in de Gentse buurt RabotBlaisantvest. Op De Site, een groot braak liggend terrein van 10 000 m² in het drukst bevolkte gebied van Gent, creëerde rocsa een creatieve ontmoetingsplaats voor en door de buurt. Later breidde de werking ook uit naar de buurt Muide-Meulenstede onder de noemer Assurance Ambiance.

FR/ rocsa est principalement active dans

le quartier gantois du Rabot-Blaisantvest. Sur De Site, un vaste terrain à l’abandon de 10 000 m² dans la région la plus densément peuplée de Gand, rocsa a installé un lieu de rencontre créatif pour les habitants.

EN/ rocsa is mainly active in the RabotBlaisantvest neighbourhood in Ghent.

148

At De Site, a large undeveloped terrain covering 10,000 m2 in the most densely populated area of Ghent, rocsa has installed a creative meeting place with and for the neighbourhood residents. Jozef II-straat 104/108, 9000 Gent 09 324 92 13 info@rocsa.be  www.rocsa.be Rotterdams Wijktheater Het Rotterdams Wijktheater (RWT) is een toonaangevende organisatie op het terrein van Community Arts in Nederland. Het RWT maakt al 18 jaar bijzondere theatervoorstellingen voor en door bewoners van Rotterdam. Onder leiding van professionele theatermakers zetten buurtbewoners hun ervaringen op de planken en/of helpen mee achter de schermen.

FR/ Le Rotterdams Wijktheater (RWT) est une organisation très en vue dans le secteur des Community Arts aux Pays-Bas. Encadrés par des dramaturges professionnels, les habitants de Rotterdam présentent leur expérience sur scène ou aident les auteurs et les acteurs dans les coulisses.

EN/ The Rotterdams Wijktheater (RWT) is a trend-setting organisation that operates within the field of Community Arts in the Netherlands. Coached by professional theatre makers, the local residents of Rotterdam present their experiences on stage and/or assist the authors and actors behind the scenes. Jan Ligthartstraat 63, 3083 AL Rotterdam, Nederland | 010 423 01 92 | info@ rotterdamswijktheater.nl | www.rotterdamswijktheater.nl Serdi Alici “Mijn twee grote passies […]: beatboxen en acteren.” Dat zegt al veel over de Gentse beatboxer Serdi Alici. Hij speelde o.a. in de productie ‘De Bezette Stad’ (NTGent), waarin hij samen met andere beatboxers de gelijknamige dichtbundel van Paul van Ostaijen herinterpreteerde door middel van beatboxing en rap. Tijdens Enter Gent plant hij, samen met enkele trouwe kompanen, ludieke interventies en een avondvullende voorstelling.


FR/ « Mes deux passions principales

[…]: le beatboxing et l’interprétation. » Voilà qui en dit long sur le beatboxeur gantois Serdi Alici. À l’occasion d’Enter Gent, le beatboxeur et quelques-uns de ses fidèles compagnons assureront des interventions ludiques et une représentation durant toute une soirée.

EN/ “My two great passions […]: beat-

boxing and acting.” Which says a lot about the Ghent beatboxer Serdi Alici. On the occasion of Enter Gent, he and a couple of his loyal buddies will treat the visitors to playful interventions and a full evening’s performance. Sering

Het Antwerpse Sering stond mee aan de wieg van de sociaalartistieke projecten in Vlaanderen. Na 20 jaar in het professionele theater besloot Mia Grijp in 1995 om haar expertise in te zetten voor kwetsbare groepen. Sindsdien brengt Sering mensen samen van alle leeftijden en met verschillende sociale en culturele achtergronden. Samen werken ze aan unieke theaterprojecten, met steun van professionele artiesten. Sering wordt structureel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap binnen het Kunstendecreet.

FR/ L’association Sering basée à Anvers

figure parmi les pionniers des projets socio-artistiques en Flandre. Sering réunit des gens de tout âge et d’horizons sociaux et culturels différents. Ensemble, ils participent à des projets théâtraux uniques avec le soutien d’artistes professionnels.

EN/ The Antwerp-based Sering was one of the spiritual fathers of the social-artistic projects in Flanders. Sering unites people from all ages and from divergent social and cultural backgrounds. This results in the joint production of unique theatre projects that are supported by professional artists. Groeningerplein 2, 2140 Borgerhout  03 272 03 30 info@sering.be www.sering.be Theater Antigone U kent Theater Antigone ongetwijfeld als het professionele theaterproductiehuis uit Kortrijk. Hun hoofddoelstelling is de creatie en vertoning van theatervoorstellingen. Theater Antigone realiseert echter niet enkel artistieke maar ook

sociale ambities. Antigone zette 13 jaar geleden binnen hun reguliere theaterwerking een sociaalartistieke werking op. Zo hanteren ze theater en cultuur als hefboom om het sociale weefsel en de sociale cohesie te verstevigen binnen de wijk of stad.

FR/ En plus de ces ambitions artistiques, le Theater Antigone de Courtrai poursuit également un certain nombre d’ambitions sociales. Il y a près de 13 ans, Antigone a intégré une série d’activités socio-artistiques dans le cadre de ses activités théâtrales habituelles. Ainsi, le théâtre et la culture ont permis de renforcer le tissu social et la cohésion au sein du quartier ou de la ville.

EN/ Apart from artistic ambitions, Theater

Antigone from Kortrijk also fosters a number of social ambitions. Some 13 years ago, Antigone developed a range of social-artistic activities within their regular theatre activities. Within this context, theatre and culture serve as a means to strengthen the social fabric and the social cohesion within the neighbourhood or city. Overleiestraat 47, 8500 Kortrijk 056 24 08 87 annelies@antigone.be www.antigone.be

Théâtre Croquemitaine Théâtre Croquemitaine is een organisatie die actief is in de streek van Doornik. Théâtre Croquemitaine richt autonome theaterateliers in op vraag van andere organisaties, vaak met specifieke groepen. Samen met de deelnemers wordt telkens een volwaardig artistiek spektakel uitgewerkt.

FR/ Le Théâtre Croquemitaine existe

depuis 36 ans. Le siège de notre ASBL était situé à Tournai jusqu’en 2009, date à laquelle il s’est déplacé à Bailleul, village de l’entité d’Estaimpuis. En tant que compagnie de théâtre-action, ils souhaitent promouvoir un accès à la culture pour tous.

EN/ Théâtre Croquemitaine is an organisation that operates in the area of Tournai. At the request of other organisations, Théâtre Croquemitaine organises autonomous theatre workshops, often addressing specific target groups. croquemitaine1@gmail.com www.theatrecroquemitaine.com

149


Unie der Zorgelozen De Unie der Zorgelozen is een Kortrijkse sociaalartistieke werking die herkenbaar, volks theater maakt. Het geworstel van de kleine mens met de wereld rondom zich wordt omgezet in universele en ongepolijste vertellingen. In haar voorstellingen zoekt de Unie altijd naar manieren om verschillende artistieke werkvormen te versmelten tot een unieke theatertaal. De potgrond van hun werking is de sociale beweging, een grote groep vrijwilligers, deelnemers, medestanders en sympathisanten die van de Unie een levendige gemeenschap maken. Unie der Zorgelozen wordt structureel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap binnen het Kunstendecreet.

FR/ L’Unie der Zorgelozen est une organisation socio-artistique basée à Courtrai qui produit un théâtre populaire reconnaissable. Le combat de l’homme humble avec le monde qui l’entoure est transposé dans des contes universels et bruts. L’association cherchera invariablement des façons de combiner des styles artistiques différents en un seul langage théâtral. EN/ De Unie der Zorgelozen is a socialartistic organisation based in Kortrijk that produces recognisable, popular theatre. The struggle of the humble man with the surrounding world is translated into universal, rugged tales. In its productions, the Unie is always looking for ways in which to merge different artistic styles into a single, unique theatre language. Sint-Jansplein 13, 8500 Kortrijk 056 220 400 info@uniederzorgelozen.be www.uniederzorgelozen.be WiSPER WiSPER vzw doet aan ‘actieve kunsteducatie’ via actieve werkvormen voor volwassenen vanaf 18 jaar. De organisatie wil zo mensen en groepen in contact brengen met theater, muziek, dans, literatuur, audiovisuele en beeldende kunsten. WiSPER vzw is erkend als ‘instelling voor volksontwikkelingswerk met volwassenen’ en is actief in heel Vlaanderen.

FR/ L’asbl WiSPER pratique une « éducation active à l’art » à travers une

150

approche active destinée aux plus de 18 ans. L’organisation vise à initier des individus et des groupes au théâtre, à la musique, à la danse, à la littérature, aux arts audiovisuels et aux arts plastiques.

EN/ WiSPER vzw practices ‘active arts education’ through an active approach aimed at adults aged 18 and above. The organisation’s aim is to introduce people and groups to theatre, music, dance, literature, and the audiovisual and visual arts. Warandestraat 13, 9000 Gent  09 229 21 72 info.gent@wisper.be www.rymhof.blogspot.com Wit.h Wit.h is een sociaalartistieke werkplek die personen met een verstandelijke beperking die zich artistiek willen ontplooien sterk uitdaagt. De organisatie werkt aan creatie, presentatie, kritische reflectie en ondersteunt waar nodig. Wit.h wordt structureel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap binnen het Kunstendecreet.

FR/ Wit.h est un atelier social artistique qui aide des artistes handicapés mentaux qui souhaitent développer des capacités artistiques. L’organisation assiste à la création, la présentation et la réflexion critique.

EN/ Wit.h is a community arts organization that helps people with intellectual disabilities who wish to develop an artistic language. Wit.h aims on creation, presentation, critical reflection and support. Overleiestraat 1, 8500 Kortrijk luc.vdd@vzwwith.org 056 57 00 83 www.vzwwith.org


151


152


153

kalender |  calendrier |  calender >


154

ON THE ROAD TO NOWHERE: PREMIERE KLEINVERHAAL

CAFE SOIREE OPENINGSFEEST

F Pg 68

M Pg 50

BIJ’ DE VIEZE GASTEN

ENTER GENT

M Pg 50

NTG MINNEMEERS

TARTUFFE, ALL YOU CAN LIVE PLATFORM-K

T Pg 20

21:30

20:30

20:00

FILMZAAL HAM 17:00/20:00

BRUGSE POORT 15:00/20:00

DE EXPEDITIE: KLEINE STUDIO

CAFE SOIREE

21:30

20:00

20:30

20:00

14:00

BIJ’ DE VIEZE GASTEN 15:00/20:00

BIJ’ DE VIEZE GASTEN

T Pg 18 VERZILVERD THEATER ANTIGONE

F Pg 70 ATELIERS URBAINS

PLUS-TÔT TE LAAT & CENTRE VIDÉO DE BRUXELLES

WOONKAMERS

T Pg 24

O PARLEUR KLEINVERHAAL

LA 3ième GUERRE DU MONDE SERA SOCIALE COLLECTIF 1984

T Pg 22

ZATERDAG - SAMEDI - SATURDAY 17/03

NTG MINNEMEERS

TARTUFFE, ALL YOU CAN LIVE PLATFORM-K

T Pg 20

ENTER GENT

DE EXPEDITIE: KLEINE STUDIO

T Pg 18 VERZILVERD THEATER ANTIGONE

BIJ’ DE VIEZE GASTEN

S.T.A.M.

Db Pg 128 “DE STAD: ÉÉN PODIUM. 20 JAAR SOCIAALARTISTIEKE PRAKTIJK IN GENT BOEKVOORSTELLING” STAD GENT

VRIJDAG - VENDREDI - FRIDAY 16/03


155

15:00

LUIDE MUZIEK

T Pg 32

VICTORIA DELUXE

IETS KORTER A.U.B.

FORTUNA

F Pg 72

PF Pg 121

ON THE ROAD TO NOWHERE KLEINVERHAAL TAPAS: ONTMOETINGSDINER ARTISTIEK/SOCIAALARTISTIEK ENTER GENT

F Pg 68 Db Pg 129

SERING

DAANTJE IN DE WOLKEN

T Pg 34

MAANDAG - LUNDI - MONDAY 19/03

ROTTERDAMS WIJKTHEATER

T Pg 30 ZHONG MADAM FORTUNA

THÉÂTRE CROQUEMITAINE

T Pg 28 ZOMBIES

DE FIGURANTEN

14:00

21:10/21:50

17:00/20:00

15:00/20:00

DE CENTRALE: KELDERZAAL

19:00

FILMZAAL HAM 17:00/20:00

DIVERSE BUURTSCHOLEN

PIERKESPARK

FILMZAAL HAM

TINNENPOT

DE EXPEDITIE: KLEINE STUDIO 15:00/20:00

BIJ’ DE VIEZE GASTEN

20:00

11:00

BIJ’ DE VIEZE GASTEN

VLASTHEATER

T Pg 26

DE FIGURANTEN

M Pg 123 SPECTACULAIR SPEKTAKEL! “LOS MURGINALES & DE PROPERE FANFARE & VRIJBUS & KOEKOEK & CINE MARTIKO” VRIJDAGSMARKT

ZONDAG - DIMANCHE - SUNDAY 18/03


156

Pg 86

D

SPINN

SERING

Pg 76 BRUTOSTEDELIJK GELUK

ZEVEN VROUWEN, ZEVEN KAMERS

M Pg 52 CIMBALOM EXPRESS

T Pg 38

DE MURGA COLLECTIE

LEDEBIRDS & BRASSBAND GENT

KUNSTZ

MURGA

Pg 78

SERDI & CREW

VICTORIA DELUXE

F

GEDROOMDE STAD

ENTER GENT

MADAM FORTUNA

M/ PF Pg 54. SERDI & CREW

Db Pg 36

DONDERDAG - JEUDI - THURSDAY 22/03

Db Pg 131 SAP MONDIAL STUDIEDAG

F

WOENSDAG - MERCREDI - WEDNESDAY 21/03

ENTER GENT

SA MAJESTÉ DES MOUCHES / MAKING OF BLEEDING BULLS

OBSCURO

DAANTJE IN DE WOLKEN

Db Pg 130 DE WAARDE VAN KUNST EN CULTUUR - BELEIDSDEBAT

F Pg 74

Pg 34

T

DINSDAG - MARDI - TUESDAY 20/03 14:00

20:00

20:00

20:00

17:00/20:00

DE CENTRALE: TURBINEZAAL

TINNENPOT

FILMZAAL HAM

BIJ’ DE VIEZE GASTEN

DE EXPEDITIE: KLEINE STUDIO 15:00/20:00

9:30

17:00/20:00

20:00

17:00/20:00

DE CENTRALE: TURBINEZAAL

FILMZAAL HAM

BIJ’ DE VIEZE GASTEN

FILMZAAL HAM

DE CENTRALE: TURBINEZAAL 15:00/20:00

DIVERSE BUURTSCHOLEN


157

Pg 42

T

ONZE RIJKDOM

Pg 56

Pg 50

M

M

CAFE SOIREE

ZEVEN VROUWEN, ZEVEN KAMERS CINDERELLA, AN URBAN FAIRY TAIL

T Pg 38 D Pg 88

CHAOS

ENTER GENT

DE EXPEDITIE

BIJ’ DE VIEZE GASTEN

DE CENTRALE: TURBINEZAAL

LET’S GO URBAN

DE EXPEDITIE: KLEINE STUDIO TINNENPOT

RECHT-OP

13:00

9:00

21:30

20:00

20:00

20:00

20:00

FILMZAAL HAM 17:00/20:00

SINT-BAAFSABDIJ

CC MEULESTEDE

LOODS 21

KUNSTZ

SERING

MISTER WOLF

Pg 80

F

EEN FAMILIEDRAMA

COMPAGNIE TARTAREN

CREATIVITEIT & STEDELIJKHEID - WORKSHOP ENTER GENT CREATIVITEIT & STEDELIJKHEID STUDIEDAG ENTER GENT

T Pg 40 NONKEL WANJ

Db Pg 133 Db Pg 134

VRIJDAG - VENDREDI - FRIDAY 23/03


158

EEN TERUGBLIK EN KNIPOOG VOORUIT - SLOTMOMENT ENTER GENT

DE CENTRALE: TURBINEZAAL

ROCSA ENTER GENT

M Pg 50

DE EXPEDITIE

TINNENPOT

KNEPH

HOF VAN RYHOVE

GLOBE AROMA TINNENPOT *

EX

Pg 112 KICKING AND ALIVE

AMBROSIA’S TAFEL ACEC

F/EX Pg 102 AMBROSIA’S WIJKCINEMA

F/EX Pg 110 HOME AND AWAY

ZATERDAG | SAMEDI | SATURDAY 17/03 VERNISSAGE OM | À | AT 14:00 18/03 - 23/03 OPEN | À | FROM 10:00-18:00

EXPOSITIES - EXPOSITIONS

CAFE SOIREE - SLOTFEEST

M Pg 58 ROCSA SINGERS ZINGEN HUN ZIEL BLOOT

DE EXPEDITIE: KLEINE STUDIO

KUNSTPROEVEN

T Pg 46

21:30

20:00

20:00

20:00

DE EXPEDITIE: INKOMHAL 19:00/23:00

FOU DE COUDRE

BIJ’ DE VIEZE GASTEN BIJ’ DE VIEZE GASTEN

VAN HIER NAAR GINDER EN TERUG

17:30

UNIE DER ZORGELOZEN FILMZAAL HAM 17:00/20:00

PF Pg 122 WAFELBANK

GRINTA

15:00

WOONKAMERS BRUGSE POORT 15:00/20:00

DE CENTRALE: TURBINEZAAL

T Pg 44 REVUE: IETS MET BEESTEN

F Pg 82

T Pg 24 O PARLEUR KLEINVERHAAL Db Pg 135 UITREIKING CULTUURPRIJS GENT STAD GENT

Db Pg 135

ZATERDAG - SAMEDI - SATURDAY 24/03


159

Pg 109 EXPODROOM

** Expo enkel | seulement | only 17/03 14:00 vernissage 18/03-23/03-24/04 10:00-18:00

TINNENPOT *

MIDDELEEUWSE RABOTTORENS | ENTREPOT FICTIEF **

* FILM HOME & AWAY 17/03 15:00/17:00/20:00 18/03 11:00/14:00/17:00/20:00 19/03-20/03-21/03-22/03-23/03 17:00/20:00 24/03 11:00/14:00/17:00/20:00

MIDDELEEUWSE RABOTTORENS | ENTREPOT FICTIEF **

KUNST(H)ART ACEC

EX Pg 104 DETORENS VAN PANDORA DOUBLEFACE BERNADETTE VANDECATSIJE

EX

HEILIGE KERSTKERK | ENTREPOT FICTIEF

DE EXPEDITIE: GROTE HAL

EX Pg 108 ENTEREN EN SLEPEN DIE BOOT! BOB VAN DE PUTTE & KATO VAN POPERINGHE

WIT.H & MADMUSテ右 BLOKKEN RABOT | ENTREPOT FICTIEF

Pg 106 DERBY

EX Pg 114 RABOT 4-358 / VOLKSKEUKEN: WAT GA JE VANAVOND ETEN? ATELIER RABOT

EX


160

ENTER GENT

OP DIVERSE FESTIVAL LOCATIES

Pg 62

F

CINÉ MARTIKO

KARELRYMHOFPLEIN OP DIVERSE FESTIVAL LOCATIES

BIJ’ DE VIEZE GASTEN

Pg 120 KOEKOEK

PF

BUURTSCHOLEN De Buurt & De Mozaïek

PF Pg 116 U STAAT BIJ MIJ IN HET KRIJT BART LODEWIJKS EX Pg 98 VERWEVEN WISPER & HANS DE PELSMACKER

MADE BY OYA - ROCSA

DE EXPEDITIE: INKOMHAL

BIJ’ DE VIEZE GASTEN

Pg 94 AAN DE LOPENDE BAND

EX

DEN TEIRLING

Pg 96

EX

KLEUR

ENTREPOT FICTIEF 14:00 (cfr P159)

EX Pg 100 ENTREPOT FICTIEF + WISPER ENTREPOT FICTIEF vernissage ZAT|SAM|SAT 17/03

DOORLOPEND - CONTINU - CONTINUOUSLY


COLOFON Samenstelling en redactie: Koen Deweer, Jeroen Michiel, Bart Rogé, Giel Vandecaveye & Geert Verstraete Vertalingen: Piet De Meulemeester Verantwoordelijke uitgever: Bart Rogé Voor Enter Gent t.a.v. Demos vzw Sainctelettesquare 19 1000 Brussel 02 201 07 00 www.demos.be Gent 2012 Vormgeving: www.bekvis.be Druk: Drukkerij Sint-Joris

161


162


Profile for Enter Gent

ENTER GENT 2012 Programmaboekje  

Gedetailleerde programma-overzicht van ENTER GENT 2012, een sociaalartistiek festival die doorgaat van 16 maart tem 24 maart 2012.

ENTER GENT 2012 Programmaboekje  

Gedetailleerde programma-overzicht van ENTER GENT 2012, een sociaalartistiek festival die doorgaat van 16 maart tem 24 maart 2012.

Profile for entergent
Advertisement