Page 1

enstruct


enstruct


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1

2

3

4

5

ΠΡΟΦΙΛ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΓΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ


1 ΠΡΟΦΙΛ

Η ENSTRUCT Ο.Ε. είναι μια τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας ήδη από το 2009. Η εταιρεία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, οργάνωση και κατασκευή ολοκληρωμένων τεχνικών έργων με ιδιαίτερη ειδίκευση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Κύρια ενασχόληση της εταιρίας αποτελούν τα Ενεργειακά έργα τόσο στο κομμάτι της Παραγωγής όσο και στον τομέα της Εξοικονόμησης. Βασικός κορμός της εταιρείας είναι δύο νέοι επιστήμονες, άρτια καταρτισμένοι στο επαγγελματικό τους αντικείμενο. Η φιλοσοφία του Δημητρίου Χ. Πάπαρη και του Κωνσταντίνου Β. Φράντζιου, είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και το χτίσιμο μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες. Στόχος μας είναι να εδραιώσουμε την παρουσία μας στην εγχώρια αγορά ως ένας αξιόπιστος φορέας παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, ανεξαρτήτως της κλίμακας του έργου, έχοντας πάντα ως βάση την εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα. Κύριο αναπτυξιακό άξονα της εταιρίας αποτελεί η επένδυση σε τεχνολογικό εξοπλισμό αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό άψογα καταρτισμένο και διαρκώς επιμορφούμενο. Φιλοδοξία μας είναι να αποτελούμε την πρώτη «Πράσινη» επιλογή για επενδύσεις οποιασδήποτε κλίμακας.


2 ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αυτό που κάνει την ENSTRUCT να ξεχωρίζει στους τομείς που δραστηριοποιείται είναι η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τα έργα που έχει κατασκευάσει καθώς και η υψηλή τεχνογνωσία των στελεχών της που εξειδικεύονται σε: Φωτοβολταικά συστήματα Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίριο και βιομηχανία Κατασκευές τεχνικών έργων Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων Σύμμικτες κτιριακές κατασκευές Εξειδικευμένες μετρήσεις Οι διαφορετικές απαιτήσεις των πελατών μας και η πολυμορφία των έργων που αναλαμβάνει η ENSTRUCT συναντιούνται σε ένα κοινό άξονα: το υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα έργα μας ακολουθούν πιστά τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας και εποπτεύονται μόνο από τους διπλωματούχους μηχανικούς που στελεχώνουν την εταιρεία. Αυτή είναι η αδιαπραγμάτευτη βάση η οποία εγγυάται ένα άριστο τεχνικά και αισθητικά αποτέλεσμα.


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Έχοντας την εμπειρία εκατοντάδων φωτοβολταϊκών σταθμών, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε επιμέρους αλλά και ολοκληρωμένες λύσεις κατασκευής (turn key solutions). Διαθέτοντας την τεχνογνωσία, υλοποιούμε μακράς βιωσιμότητας έργα που ταυτόχρονα εξασφαλίζουν τη μέγιστη απόδοση των επενδυτικών σας κεφαλαίων. Εκπονούμε ενεργειακές μελέτες απόδοσης κάθε

Φ/Β πάρκου χρησιμοποιώντας

εξειδικευμένα υπολογιστικά εργαλεία όπως λογισμικά ανάλυσης και ενεργειακής προσομοίωσης. Αναλαμβάνουμε, διασυνδεδεμένα αλλά και αυτόνομα φωτοβολταϊκά πάρκα οποιασδήποτε κλίμακας. Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη η οποία παρατείνεται και μετά την παράδοση του έργου. Θεωρούμε ότι για ένα πετυχημένο έργο ο σωστός προγραμματισμός, η συνέπεια και η άψογη διαχείριση είναι μονόδρομος.


ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Είναι ενδιαφέρον να σκεφτεί κανείς ότι ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ας αναλογιστούμε ότι στην Ελλάδα το 70% της ενέργειας που χρειάζεται μια κατοικία καταναλώνεται μόνο για τη θέρμανση της. Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι τα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες είναι τεράστια. Αντί λοιπόν να προσπαθούμε να αλλάξουμε τα μέσα θέρμανσης και τελικά να καταναλώνουμε την ίδια ποσότητα ενέργειας, πιο αποδοτικό θα ήταν να περιορίσουμε την κατανάλωση κρατώντας το σπίτι μας στα ίδια επίπεδα θέρμανσης. Τρόποι υπάρχουν πολλοί: Θερμομόνωση Αντικατάσταση κουφωμάτων Εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου της θερμοκρασίας Τοποθέτηση αποδοτικότερου συστήματος θέρμανσης Αντικατάσταση λαμπτήρων Αλλαγές στις καθημερινές «ενεργοβόρες» συνήθειες

Η ENSTRUCT μπορεί να μελετήσει και να σας προτείνει τις αποδοτικότερες λύσεις ειδικά για τη δική σας κατοικία.


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξανόμενης τάσης του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, καθίσταται επιτακτική η μείωσή του μέσω συστημάτων εξοικονόμησης. Το ενεργειακό κόστος αποτελεί σημαντικό κομμάτι των λειτουργικών εξόδων σε πολλές κατηγορίες επιχειρήσεων όπως: Βιομηχανίες -Βιοτεχνίες Ξενοδοχεία Κτίρια γραφείων Αποθήκες - Κτήρια Logistics

Η ENSTRUCT διαθέτοντας τεχνογνωσία αιχμής και προηγμένο τεχνολογικά εξοπλισμό μελετά και υλοποιεί σχετικά έργα προτείνοντας πρωτοποριακές και καινοτόμες λύσεις όπως: Εγκατάσταση συστήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Εγκατάσταση πυκνωτών για διόρθωση συνημίτονου φ Εγκατάσταση φίλτρων αποκοπής αρμονικών Εγκατάσταση θερμομονωτικού εξοπλισμού Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού & θερμότητας


PHOTO MANAGER


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - PROJECT MANAGEMENT Η ENSTRUCT σαν διαχειριστής ενός τεχνικού έργου δύναται να είναι ο φορέας που θα λαμβάνει συνεχώς αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα σχετικά με την χρήση πόρων, τις προσαρμογές του χρονοδιαγράμματος, τα θέματα προϋπολογισμού, τη διαχείριση ανθρώπινων σχέσεων, την επικοινωνία, και τα όποια τεχνικά προβλήματα. Οι αρχές που ακολουθούμε σαν διαχειριστές τεχνικών έργων συνοψίζονται ως εξής: Καθορισμός ξεκάθαρου στόχου του έργου. Υποστήριξη από την πλευρά της διοίκησης Προγραμματισμός Έργου Συνεργασία με τον τελικό χρήστη του έργου Θέματα προσωπικού Τεχνικά θέματα Αποδοχή του έργου από τον τελικό χρήστη Έλεγχος έργου Επικοινωνία Επίλυση προβλημάτων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣτηνENSTRUCT συνεχίζουμε με συνέπεια να προσφέρουμε λύσεις σε κάθε κατασκευαστική ανάγκη των πελατών μας σε Ηλεκτρομηχανολογικά έργα και έργα Πολιτικού Μηχανικού.


ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Οι σύμμικτες κατασκευές είναι το αποτέλεσμα της ανάπτυξης της τεχνολογίας στην κατασκευή κτιρίων. Τα φέροντα στοιχεία τους αποτελούνται από χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα. Με τη συνεργασία των δύο υλικών ικανοποιούνται όλα τα κριτήρια λειτουργικότητας και ανθεκτικότητας στο χρόνο. Αυτή η σύγχρονη μέθοδος κατασκευής έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα: Αυξημένη ταχύτητα περάτωσης του κτιρίου Καλύτερη σχέση τιμής – ποιότητας Μέγιστη αντισεισμική προστασία Βελτιωμένη αισθητική


ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Η ENSTRUCT θεωρεί ότι η προηγμένη τεχνολογία είναι ουσιαστικός παράγοντας για ολοκληρωμένες και ουσιαστικές μελέτες. Σε αυτό επενδύσαμε! Διαθέτουμε:

Ολοκληρωμένο σύστημα θερμογραφίας με θερμοκάμερες τελευταίας τεχνολογίας και λογισμικό ανάλυσης αποτελεσμάτων. Η θερμογραφία δίνει μετρήσεις ακριβείας και χρησιμοποιείται για: Οπτικοποίηση ενεργειακών απωλειών Ανίχνευση ελαττωματικών φωτοβολταικών πάνελ Ανίχνευση ελλιπούς ή ελαττωματικής μόνωσης Διαρροές θερμού ή ψυχρού αέρα Ανίχνευση υγρασίας στη μόνωση, σε οροφές και τοιχοποιίες, σε εσωτερικά ή και εξωτερικά τμήματα του κτηρίου Προσδιορισμός θερμογεφυρών ·

Προσδιορισμός σημείων ανάπτυξης μούχλας Προσδιορισμός σημείων συμπύκνωσης υδρατμών Ανίχνευση διαρροών σε στέγες Ανίχνευση διαρροών σε σωληνώσεις Ανίχνευση σφαλμάτων σε ηλεκτρικά δίκτυα

Ολοκληρωμένο τριφασικό σύστημα αντιμετώπισης προβλημάτων. Αναλυτής

και καταγραφέας ποιότητας ηλεκτρικής ενέργειας. Μετρά κάθε παράμετρο ισχύος: τάση, ρεύμα, συχνότητα, ισχύ, ενέργεια, συντελεστή ισχύος, ασυμμετρία φάσεων, αρμονικές και ενδιάμεσες αρμονικές. Εντοπίζει φαινόμενα όπως βυθίσεις τάσης, υπερτάσεις, διακοπές και ραγδαίες αλλαγές τάσης.

Κορυφαίο σύστημα laser για μέτρηση αποστάσεων, εμβαδών, κλίσεων ακόμα και σε απρόσιτα σημεία με ασύρματη μεταφορά δεδομένων.


Ανεξάρτητα από τον τύπο και την κλίμακα του έργου η

ENSTRUCT προγραμματίζει, σχεδιάζει και υλοποιεί projects που

3 ΕΡΓΑ

ικανοποιούν κάθε τεχνική απαίτηση . Τα έργα που κατασκευάζουμε στοχεύουν στην ασφάλεια και στην ποιότητα ζωής των σύγχρονων ανθρώπων αναδίδοντας στον μέγιστο βαθμό τα φυσικά στοιχεία (ήλιο - αέρα - περιβάλλον).


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ισχύος 500kWp στα Δελέρια Τυρνάβου Φωτοβολταϊκά Panel : S-ENERGY SM 240 PA8 Inverter : SMA STP 17.000 TL Σύστημα στήριξης: Βαρυτικό θεμέλιο από οπλισμένο σκυρόδεμα με σύστημα στήριξης της Ελληνικής εταιρείας EXALCO


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ισχύος 500kWp στην Πλασιά Λάρισας Φωτοβολταϊκά Panel : Renesola Virtus II JC250M-24/Bb Inverter : SMA STP 17.000 TL Σύστημα στήριξης: Διπάσσαλο σύστημα στήριξης της εταιρείας Solarcube


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ισχύος 400kWp στη Φαλάνη Λάρισας Φωτοβολταϊκά Panel : Luxor Ecoline 60 LX -240P Inverter : SMA STP 17.000 TL Σύστημα στήριξης: Διπάσσαλο σύστημα στήριξης της Ελληνικής εταιρείας Exalco


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ισχύος 100kWp στη Δήμητρα Λάρισας Φωτοβολταϊκά Panel : Sanyo HIT N235SE10 Inverter : SMA STP 10.000TL Σύστημα στήριξης: Σύστημα ιχνηλάτησης του ήλιου διπλού άξονα της Γερμανικής εταιρείας Degerenergie, τύπου 7000ΝT


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ισχύος 100kWp στο Γερακάρι Λάρισας Φωτοβολταϊκά Panel : Sanyo HIT N235SE10 Inverter : SMA STP 10.000TL Σύστημα στήριξης: Σύστημα ιχνηλάτησης του ήλιου διπλού άξονα της Γερμανικής εταιρείας Degerenergie, τύπου 7000ΝΤ


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ισχύος 100kWp στο Μελισσοχώρι Λάρισας Φωτοβολταϊκά Panel : S-ENERGY SM 240 PA8 Inverter : SMA STP 10.000TL Σύστημα στήριξης: Σύστημα ιχνηλάτησης του ήλιου διπλού άξονα της Γερμανικής εταιρείας Degerenergie, τύπου 9000ΝΤ, 6000ΝΤ


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ισχύος 100kWp στην Πλασιά Λάρισας Φωτοβολταϊκά Panel : Renesola Virtus II JC250M-24/Bb Inverter : SMA STP 12.000 TL , SMA STP8.000 TL Σύστημα στήριξης: Σύστημα ιχνηλάτησης του ήλιου διπλού άξονα της Γερμανικής εταιρείας Degerenergie, τύπου 9000ΝΤ, 6000ΝΤ


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ισχύος 2x20kWp στην Ελασσόνα Λάρισας Φωτοβολταϊκά Panel : Solon Blue 230/07 Inverter : SMA STP 10.000TL Σύστημα στήριξης: Σύστημα ιχνηλάτησης του ήλιου διπλού άξονα της Γερμανικής εταιρείας Degerenergie, τύπου 9000ΝΤ


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ισχύος 2x20kWp στον Άζωρο Λάρισας Φωτοβολταϊκά Panel : Solon Blue 230/07 Inverter : SMA STP 10.000TL Σύστημα στήριξης: Σύστημα ιχνηλάτησης του ήλιου διπλού άξονα της Γερμανικής εταιρείας Degerenergie, τύπου 9000ΝΤ


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε δώμα ισχύος 6,00kWp στη Λάρισα Φωτοβολταϊκά Panel : Luxor LX-185M/125-72 L+S Inverter : SMA Sunny Boy 2500 (3x) Σύστημα στήριξης: Της γερμανικής εταιρείας Κ2 από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε στέγη ισχύος 10,00kWp στον Άζωρο Λάρισας Φωτοβολταϊκά Panel : Solon Blue 230/07 Inverter : SMA STP 10.000 TL Σύστημα στήριξης: Της γερμανικής εταιρείας Κ2 από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο.


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε στέγη ισχύος 9,90kWp στη Δολίχη Λάρισας Φωτοβολταϊκά Panel : Luxor LX-185M/125-72 L+S Inverter : SMA STP 10.000 TL Σύστημα στήριξης: Της γερμανικής εταιρείας Κ2 από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε στέγη ισχύος 5,00kWp στη Λάρισα Φωτοβολταϊκά Panel : Luxor LX-185M/125-72 L+S Inverter : SMA Sunny Boy 5.000 TL Σύστημα στήριξης: Της γερμανικής εταιρείας Κ2 από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε στέγη ισχύος 5,00kWp στη Δολίχη Λάρισας Φωτοβολταϊκά Panel : Luxor LX-185M/125-72 L+S Inverter : SMA Sunny Boy TL 5000 TL Σύστημα στήριξης: Της γερμανικής εταιρείας Κ2 από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε στέγη ισχύος 9,94kWp στην Κοζάνη Φωτοβολταϊκά Panel : LG MONO X 255S1C Inverter : SMA STP 10.000 TL Σύστημα στήριξης: Της γερμανικής εταιρείας Intersol από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε στέγη ισχύος 9,90kWp στο Κιόσκι Γιάννουλης Φωτοβολταϊκά Panel : Solon Blue 230/07 Inverter : SMA STP 10.000 TL Σύστημα στήριξης: Της γερμανικής εταιρείας Κ2 από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε στέγη ισχύος 9,90kWp στη Γιάννουλη Λάρισας Φωτοβολταϊκά Panel : Luxor LX-185M/125-72L+S Inverter : SMA STP 10.000 TL Σύστημα στήριξης: Ειδική μεταλλική κατασκευή


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε στέγη ισχύος 9,99kWp στην Κερασιά Κοζάνης Φωτοβολταϊκά Panel : Luxor LX-185M/125-72 L+S Inverter : Kostal Pico 10.1 Σύστημα στήριξης: Της γερμανικης εταιρείας Κ2 από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε στέγη ισχύος 9,90Wp στη Γαλήνη Λάρισας Φωτοβολταϊκά Panel : LG 225P1C Inverter : SMA STP10.000 TL Σύστημα στήριξης: Της γερμανικής εταιρείας Κ2 από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε στέγη ισχύος 10kWp στη Λάρισα Φωτοβολταϊκά Panel : Schott ASI 100 Inverter : Fronius IG 120 V Σύστημα στήριξης: Της γερμανικης εταιρείας Κ2 από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε στέγη ισχύος 8,3kWp στη Λάρισα Φωτοβολταϊκά Panel : S-Energy 245 PC8 Inverter : SMA STP 8.000 TL Σύστημα στήριξης: Της γερμανικής εταιρίας Κ2 από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε στέγη ισχύος 9,31kWp στη Λάρισα Φωτοβολταϊκά Panel : S-Energy 245 PC8 Inverter : SMA STP 10.000 TL Σύστημα στήριξης: Της γερμανικης εταιρείας Κ2 από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε στέγη ισχύος 9,84Wp στην Ελασσόνα Λάρισας Φωτοβολταϊκά Panel : Sanyo HIT Ν240SE10 Inverter : SMA STP10.000 TL Σύστημα στήριξης: Της γερμανικής εταιρείας Κ2 από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε δώμα ισχύος 9,84kWp στο Σκούταρι Σερρών Φωτοβολταϊκά Panel : Bosch M 240 3BB Inverter : PowerOne Aurora PVI 10.0 Σύστημα στήριξης: Της γερμανικης εταιρείας Κ2 από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε στέγη ισχύος 4,8kWp στη Λεπτοκαρυά Πιερίας Φωτοβολταϊκά Panel : S-Energy SM-240PA8 Inverter : SMA STP5.000 TL Σύστημα στήριξης: Της γερμανικής εταιρείας Κ2 από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε στέγη ισχύος 9.84kWp στη Λάρισα Φωτοβολταϊκά Panel : Sanyo HIT Ν240SE10 Inverter : SMA STP 10.000 TL Σύστημα στήριξης: Της γερμανικης εταιρείας Κ2 από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε δώμα ισχύος 9,8kWp στο Κεφαλόβρυσο Ελασσόνας Φωτοβολταϊκά Panel : S-Energy 245 PC8 Inverter : SMA STP 10.000 TL Σύστημα στήριξης: Της γερμανικής εταιρίας Κ2 από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε στέγη ισχύος 8.33kWp στη Νίκαια Λάρισα Φωτοβολταϊκά Panel : BOSCH M245 Inverter : KOSTAL PIKO 10.1 Σύστημα στήριξης: Της γερμανικης εταιρείας Κ2 από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε δώμα ισχύος 9,84kWp στη Λάρισα Φωτοβολταϊκά Panel : S-Energy 240 PΑ8 Inverter : SOLAR EDGE SE10K Σύστημα στήριξης: Της ελληνικής εταιρίας Exalco από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε στέγη ισχύος 9,84kWp στο Μακρυχώρι Φωτοβολταϊκά Panel : Bosch M 240 3BB Inverter : KOSTAL PIKO 10.1 Σύστημα στήριξης: Της γερμανικης εταιρείας Κ2 από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε στέγη ισχύος 4,8kWp στη Σαμοθράκη Φωτοβολταϊκά Panel : SANYO HIT N240 SΕ10 Inverter : SMA STP 10.000 TL Σύστημα στήριξης: Της γερμανικής εταιρείας Intersol από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε στέγη ισχύος 9.84kWp στη Λάρισα Φωτοβολταϊκά Panel : SANYO HIT N240 SΕ10 Inverter : SMA STP 10.000 TL Σύστημα στήριξης: Της γερμανικής εταιρείας Κ2 από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε στέγη ισχύος 9,84kWp στη Λάρισα Φωτοβολταϊκά Panel : BOSCH M240 Inverter : KOSTAL PICO 10.1 Σύστημα στήριξης: Της γερμανικής εταιρίας Κ2 από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε στέγη ισχύος 8,42kWp στη Δολίχη Ελασσόνας Φωτοβολταϊκά Panel : LG S1C MONOX 255 Inverter : SMA STP 8.000TL Σύστημα στήριξης: Της γερμανικης εταιρείας Κ2 από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε στέγη ισχύος 10kWp στη Γιάννουλη Λάρισας Φωτοβολταϊκά Panel : SUNTECH STP250-20/Wd Inverter : SMA STP 10.000 TL Σύστημα στήριξης: Της γερμανικής εταιρείας Κ2 από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε στέγη ισχύος 9.84kWp στο Δασοχώρι Λάρισας Φωτοβολταϊκά Panel : S-ENERGY SM 240 PΑ8 Inverter : SMA STP 10.000 TL Σύστημα στήριξης: Της γερμανικης εταιρείας Κ2 από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε στέγη ισχύος 8,75kWp στη Λάρισα Φωτοβολταϊκά Panel : LG MonoX LG250S1C Inverter : KOSTAL PICO 10.1 Σύστημα στήριξης: Της γερμανικής εταιρίας Κ2 από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε στέγη ισχύος 4,9kWp στη Δήμητρα Αγιάς Φωτοβολταϊκά Panel : LG S1C MONOX 255 Inverter : SMA Sunny Boy 5.000TL Σύστημα στήριξης: Της γερμανικης εταιρείας Κ2 από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε στέγη ισχύος 8,76kWp στη Λάρισα Φωτοβολταϊκά Panel : LG MonoX LG255S1C Inverter : Solar Edge SE8K Σύστημα στήριξης: Της γερμανικής εταιρείας Κ2 από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε στέγη ισχύος 9.84kWp στη Λάρισα Φωτοβολταϊκά Panel : SANYO N240 SE10 Inverter : SMA STP 10.000 TL Σύστημα στήριξης: Της γερμανικης εταιρείας Κ2 από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε δώμα ισχύος 9,84kWp στη Λάρισα Φωτοβολταϊκά Panel : Solon Blue 230/07 Inverter : SMA STP 10.000TL Σύστημα στήριξης: Της γερμανικής εταιρίας Κ2 από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο


ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ

Η συμμετοχή των στελεχών της εταιρίας σε έργα μεγάλης κλίμακας και η εμπειρία που αποκτήθηκε από αυτά μας οδηγεί στο να κάνουμε σίγουρα βήματα για το μέλλον.


Ενδεικτικά αναφέρουμε: Ωνάσειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών

Αεροδρόμιο Ρόδου

Ξενοδοχεία Divani

Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης

Πολυκατάστημα ACE - DIA στη Ρόδο

Νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ

Ιατρική Σχολή Λάρισας

Ολυμπιακό κέντρο Canoe-Slalom

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Σειρήνες Πολιτικής Προστασίας

Κτίρια Καταστημάτων και Γραφείων

Καυτατζόγλειο Στάδιο

Κατασκευή Παραδοσιακών Κατοικιών στο Πήλιο

Συστήματα AudioVisual σε Θεατρικές Σκηνές,

Εργοστάσιο Cosmos Aluminium

Μουσεία, Πανεπιστήμια, Πολυχώρους


4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κάθε δραστηριότητα στον χώρο των κατασκευών επηρεάζει την κλιματική ισορροπία του πλανήτη. Η ορθολογική διαχείριση της ενέργειας, οι πράσινες κατασκευές και η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας βοηθούν στην μείωση των διαστάσεων του φαινομένου του θερμοκηπίου. Η ENSTRUCT επιθυμεί με τις πρωτοβουλίες και τις πρακτικές της να είναι συμμέτοχος στο κοινό στοίχημα για τη μείωση των εκπομπών Co2. Εκτός όμως από τα περιβαλλοντικά οφέλη τα οποία δημιουργούν τα έργα και οι υπηρεσίες μας – και τα οποία θα είναι πιο ευδιάκριτα στο μελλον – παραμένουν ταυτόχρονα οικονομικά ελκυστικά προϊόντα.


4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Γενικότερα, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η ENSTRUCT εστιάζει στην προστασία του περιβάλλοντος και στη φροντίδα για κοινωνική ευημερία, με μία σειρά από πρωτοβουλίες που αφορούν : την στήριξη της τοπικής κοινωνίας, την ενίσχυση του πολιτισμού και του αθλητισμού με δράσεις και χορηγίες το σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες και φυσικά την έμπρακτη, ενεργή προστασία του περιβάλλοντος η οποία αποτελεί για την εταιρία θεμελιώδη προτεραιότητα Επιδίωξή μας είναι να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας για τους συνεργάτες μας παρέχοντας ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον και παράλληλα μεριμνώντας για την ασφάλεια τους.

All

e

gam star


Enstruct Brochure  
Enstruct Brochure  

Enstruct presentation and portfolio

Advertisement