Abstract Book DSO 2016 Groningen

Page 53

De verschillende programma onderdelen van Sociaal Vitaal zijn met elkaar geïntegreerd. De docenten die de beweeglessen en trainingen geven zijn speciaal voor dit programma opgeleid. Om gedragsbehoud te bevorderen krijgen de deelnemers als groep een zelfmanagement training aangeboden, waarbij aandacht wordt besteed aan het in praktijk brengen van de getrainde vaardigheden. Voorafgaand aan de start van een lokaal Sociaal Vitaal project wordt een lokale projectgroep samengesteld die op grond van een buurtscan vaststelt in welke wijk of buurt Sociaal Vitaal wordt uitgevoerd, wie de doelgroep is waar het project zich op richt en welke netwerkpartners bij de uitvoering van het project worden betrokken. Onderbouwing: Voor de onderbouwing van Sociaal Vitaal is gebruik gemaakt van het “Health-Related Fitness en Physical Activity”model, ook wel aangeduid als het Toronto model, de evolutie-biologische speltheorie, het Reserve Capacity Model en het Ecologische Model om gezond gedrag te stimuleren. Onderzoek: Er is onderzoek uitgevoerd naar Sociaal Vitaal projecten in de Bilt en Baarn (2012-2013) en Utrecht Ondiep (2009 -2012), Utrecht Kanaleneiland/Transwijk (2010-2013), Utrecht Hoograven / Bokkenbuurt/Tolsteeg (2010-2013). Ruim 25% van de doelgroep wordt bereikt; deelname leidt tot een verbetering van fitheid, een toename van het zelfvertrouwen en verbetering van sociale vaardigheden om sociale contacten te leggen. De onderzoeksresultaten tonen aan dat veranderingen in hoofddoel en subdoelen van het programma haalbaar zijn gebleken. Uit ervaringen van de deelnemers aan de drie pilotprojecten van Sociaal Vitaal blijkt dat het programma goed aansluit bij de behoefte en leefsituatie van ouderen met een lage sociaal economische status. Landelijke implementatie: Voor de uitvoering van een lokaal Sociaal Vitaal project is een werkmap beschikbaar waarin het stappenplan, de voorlichting, brieven aan de deelnemers, het wervingsprotocol, het screeningsprotocol, en de opzet van de lessen zijn beschreven. Voor het beweegprogramma is een GALM scholing en een mentale weerbaarheids- en sociale vaardigheidsscholing voor lesgevers beschikbaar.