Abstract Book DSO 2016 Groningen

Page 154

De impact van de buurtsportcoach in het verbinden van zorg, sport en bewegen Karlijn Leenaars, Eva Smit, Annemarie Wagemakers, Gerard Molleman, Maria Koelen

Sportbeleid

In Nederland zijn sinds 2012 buurtsportcoaches (BSC) actief. Een deel van de BSC’s heeft de taak om de verbinding tussen zorg, sport en bewegen vorm te geven. Bekend is dat deze verbinding niet zomaar tot stand komt, mede door verschillen in cultuur en werkwijze. Dit onderzoek heeft als doel om de impact van de BSC in het verbinden van beide sectoren in kaart te brengen. Methode: 14 BSC’es verspreid over 9 gemeenten in Nederland zijn van 2014 t/m 2016 gevolgd in hun werkzaamheden. Hiervoor zijn drie interview rondes uitgevoerd, elk met een tijdsperiode van 1 jaar. Hierin is stil gestaan bij de rol van de BSC in het verbinden van de sectoren en het netwerk van de BSC. Resultaten: Alle BSC’s hebben een verbinding tussen zorg, sport en bewegen gerealiseerd. Het aantal organisaties in deze samenwerking is door de jaren heen toegenomen. BSC’es werkzaam vanuit sport betrekken professionals met name bij de organisatie van eigen activiteiten. Bijvoorbeeld een fittest om de doelgroep te bereiken. In gemeenten waar BSC’es bij zowel zorg, sport als welzijn organisaties werkzaam zijn, is samenwerking met name gericht op de doorverwijzing van patiënten uit de eerstelijnszorg naar passend beweegaanbod. Conclusie en aanbevelingen: De BSC is in staat om een verbinding tussen, zorg, sport en bewegen te realiseren. BSC’s werkzaam vanuit een integrale benadering werken op een andere manier samen met de professionals in de wijk dan BSC’s enkel werkzaam vanuit sport. Dit zal mogelijk invloed hebben op de mate waarin inactieve inwoners bereikt worden. Make it count: De BSC is een nieuwe functie en onduidelijk is hoe zij het beste ingezet kunnen worden. Resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het verder optimaliseren van de BSC functie. Vooral omdat de wijze waarop de regeling wordt vormgegeven van invloed is op de impact van de BSC.