Page 1

CITOPLASMA E CITOESQUELETO 1-No citoplasma dunha célula eucariota, di os compoñentes do citoesqueleto indicando a composición química e a función de cada un deles. ¿Que é o citosol? ¿Cal é a súa composición?; explica o proceso metabólico da glicólise indicando o composto inicial de partida e o que se obtén ao remate deste proceso ¿Con que outros procesos metabólicos está relacionada a glicólise? Xuño 2007 2. a) Describe a estrutura e a función dun ribosoma eucariótica b) ¿En que lugares se atopan os ribosomas? c)¿Que é un polisoma? Xuño 2009 3. Respecto ao citoplasma celular, explique que é un medio hipotónico e un medio hipertónico. ¿Cando se produce plasmólise e cando turxencia? Indique tres propiedades físico-químicas da auga e relacióneas coas súas funcións biolóxicas. Xuño 2011

Del grupo de términos agrupa de tres en tres, mediante una frase, los términos relacionados. -ribosomas, ARN, proteínas Xuño 2001 - citoesqueleto, microtúbulos, microfilamentos Xuño 2002 Microtúbulos, huso, mitótico Set 2002 Ribosomas, ARN ribosómico, proteínas Set 2003 Fuso, mitótico, microtúbulos Set 2005 - Ribosomas, traducción, ARN mensaxeiro Xuño 2008 - Fuso, acromático, microtúbulos Xuño 2008 - Hialoplasma, filamentos, citoesqueleto Set 2008 - Síntese, proteínas, ribosomas Xuño 2010 - Centriolos, exclusivos, células Xuño 2011

Preguntas Verdadero/ Falso. El citosol es la fracción soluble del citoplasma. V Set 2000 O fuso mitótico está formado por microfilamentos F Xuño 2001 Os ribosomas son exclusivos das células eucariotas F Xuño 2001 Os microtúbulos son un tipo de estructuras do citoesqueleto. V Xuño 2002 Os cilios e os flaxelos diferéncianse basicamente na lonxitude V Set 2002 Os ácidos graxos almacénanse no citosol en forma de triglicéridos V Set 2002 La actina y la miosina son constituyentes de los microtúbulos F Set 2003


Nos ribosomas prodúcese a transcrición F Xuño 2005 Os ribosomas son orgánulos que están rodeados por membrana F Set 2005 Os ribosomas son os orgánulos formados por proteínas e ADN. F Xuño 2006 Os centriolos son orgánulos cilíndricos característicos das células vexetais. F Xuño 2006 Centriolos, cilios e flaxelos están formados por microfilamentos. F Xuño 2006 Os ribosomas atópanse tanto en procariotas como en eucariotas. V Xuño 2006 Os ribosomas son orgánulos membranosos. F Xuño 2007 Os ribosomas son orgánulos implicados na transcrición F Xuño 2007 Os microfilamentos de actina organízanse formando microtúbulos. F Set 2007 O proceso de transcrición do ARN mensaxeiro realizase no citoplasma. F Xuño 2008 As células vexetais posúen centríolos mentres que as células animais non os teñen F Xuño 2008 A actina é unha proteína globular que forma parte dos microfilamentos do citoesqueleto. F Set 2008 Os centríolos atópanse no centrosoma das células vexetais. F Xuño 2009 Os cilios e os flaxelos diferéncianse básicamente na lonxitude V Xuño 2011 A orixe das 2 unidades ribosomais é no nucléolo V Set 2011 Os ribosomas son orgánulos sen membrana V Set 2011 Os microtúbulos son un tipo de estruturas do citoesqueleto V Set 2011 Los polirribosomas son varios ribosomas unidos a una molécula de ARN mensajero V Xuño 2012 Los ribosomas son orgánulos encargados de reparar el ADN F Set 2012 O centriolos interveñen no proceso da mitose V Xuño 2013

Selectividade citoplasma e citoesqueleto13  

Preguntas selectividade Galicia (citoplasma, citoesqueleto, ribosomas)

Advertisement