Amazing races

Page 1

AMAZING RACES Welcome to a presentation of Norway’s three most famous cycling rides.

Trondheim

Lillehammer

Rena

Oslo Sandnes 10 .

JUB

ILE

M

U

Egersund

2017 NI JU

ÅR


Birkebeinerrittet

Opplev Norges største

terrengsykkelritt! Birkebeinerrittet er en storslått sykkelopplevelse for alle som liker å sykle. Stemningen og opplevelsen både før, under, og etter rittet er ubeskrivelig!

Birkebeinerrittet, som i år feirer i år 25-årsjubileum, har mange tusen deltakere årlig. Rittet er tilrettelagt både for elitesyklister som sykler distansen på under tre timer, og helt vanlige mosjonister som bruker hele dagen på turen over fjellet. - Vårt motto er «utfordringer og opplevelser for alle», og det står vi for, sier rittleder Sølvi Aas Amundsen. Hun understreker at Birken har et tilbud for alle, både de som vil presse seg til det ytterste, og for helt vanlige folk som trenger et mål for «hverdagstrimmen». - Vi ønsker å være et tilbud til folk i alle aldre, former og fasonger. Hvis man tar det som en tur, er det ikke noe problem å gjennomføre for alle og enhver, sier hun. Aas Amundsen sier at Birken verken er krevende eller skummelt, fordi rittet i hovedsak foregår på grusveier. Ballettbakken, en lang og litt bratt bakke midt i Olympiaparken mot slutten av rittet, kan likevel by på utfordringer for noen av deltakerne. - Men hvis man synes denne bakken er litt skummel, er det ikke noe problem å hoppe av sykkelen og trille ned, forklarer Sølvi. Folkefest Birkebeinerrittet er kjent for sin unike stemning, både syklistene mellom og med tanke på folkelivet langs løypa. Man kan oppleve både musikk og sang, folk som heier og engasjerer seg på syklistenes vegne, plakater og godt humør. - Folkelivet langs løypa er helt unikt, og det understreker at Birken er et ritt preget av jovial og god stemning, sier Sølvi Aas Amundsen. Hun legger til at Birken har mange hundre frivillige som gjør sitt for at arrangementet skal bli så bra som mulig. - De gjør en uvurderlig innsats for oss, og på grunn av dyktige frivillige som stiller opp har vi fått et rykte på oss for å være et ritt med logistikken i orden, forklarer hun.

Sykkelverter Fra i år har det blitt fokus på enda mer trivsel underveis i Birken-løypa. Blant annet er det muligheter for å sykle sammen med en egen sykkelvert. - Mange er redde for å punktere, eller få problemer med sykkelen. Dette kan sykkelvertene hjelpe til med, og vi har også sykkelservice underveis i løypa, forklarer rittlederen. Sykkelvertene har røde vimpler på sykkelen, og skal bidra til at folk får en ekstra hyggelig opplevelse underveis i rittet. De hjelper til også før start, hvis noen lurer på hva de skal ha i sekken eller har andre spørsmål. -Fint lavterskeltilbud. Er veldig spent, men kjenner nå etter at jeg snakket med sykkelverten, at spenningsnivået er mye lavere, og forventningen og gleden er mer fremtredende, sa en av deltagerne i årets utgave av Birken. Halvbirken, Ultrabirken, Barnebirken og Ungdomsbirken Hovedrittet mellom Rena og Lillehammer er 86 kilometer langt, men rittet kommer i flere varianter. Halvbirken kan være et fint alternativ for dem som skal sykle for første gang, eller ikke har tid eller mulighet for å trene så mye i hverdagen. Halvbirken-løypa er 41 km med start ved Pellestova i Øyer og mål ved Håkons Hall på Lillehammer. - I den andre enden av skalaen kommer Ultrabirken. Dette er et ritt på rundt 10-12 mil som i hovedsak går på sti. Dette er perfekt for dem som vil ha en ekstra utfordring, eller som trives ekstra godt på stier. Ultrabirken ble arrangert for første gang i 2010. Løypa endres fra år til år, og blir offentliggjort mandagen i rittuka, avslutter Sølvi Aas Amundsen. For barn og unge arrangeres Barnebirken og Ungdomsbirken, for alle fra 0 til 16 år. Her deltar rundt 1200 av framtidas birkebeinere, i løyper tilpasset alder. Dette er flotte arrangement hvor idrettsglede og mestring har et ekstra stort fokus! Rittlederen ønsker med dette alle nye og gamle deltakere hjertelig velkommen til Birkebeinerrittet 2018!
Birkebeinerrittet

Experience Norway’s largest

mountain bike race! Birkebeinerrittet is a magnificent cycling experience for anyone who likes to ride a bike. There is an indescribable atmosphere both before, during and after the race!

Birkebeinerrittet, which celebrates its 25th anniversary this year, has many thousands of participants annually. The race is organized for both elite cyclists who ride the distance in less than three hours, and quite ordinary people who spend the whole day on the mountain trip. - Our motto is “challenges and experiences for all”, and we stand for that, race manager Sølvi Aas Amundsen says. She emphasizes that Birken offers something for everyone, both those who want to push themselves to the utmost and for quite ordinary people who need a goal for their «everyday exercise». - We want to be an offer to people of all ages, shapes and sizes. If you make a day out of it, it’s no problem for anyone to finish, she says. Aas Amundsen says that Birken is neither demanding nor scary because the rides are mainly on gravel roads. Ballettbakken, a long and steep hill in the middle of the Olympic Park towards the end of the race, can still be a challenge for some of the participants. - But if you think this hill is a bit scary, it’s no problem to jump off the bike and roll down, Sølvi explains. Good vibes along the ride Birkebeinerrittet is famous for its unique atmosphere, between the cyclists and also with regard to the good vibes along the trail. You can experience both music and song, people who cheer and engage themselves on the bikers’ behalf, posters and good mood. - The vibe along the trail is unique, and it emphasizes that Birken is a race characterized by jovial and good atmosphere, Sølvi Aas Amundsen says. She adds that Birken has many hundred volunteers who do their best to make the event as good as possible. - The effort they put in to this is invaluable to us, and due to our talented volunteers we have gained a reputation for being a race with the logistics in place. Bicycle hosts From this year there has been a focus on even more

well-being along the way in the Birken trail. Among other things, there are possibilities for cycling together with a bicycle host. - Many people are afraid of puncturing or having trouble with their bike. The hosts can help the cyclists, and we also have bicycle services along the trail, Sølvi explains. The bicycle hosts have red pennants on the bike, and will help people get an extra enjoyable experience along the way. If anyone is wondering what to wear, or what to bring in their backpacks, the hosts can answer any questions before the race. - I’m very excited, but now that I have spoken to the host, my stress level is much lower. Now I can look forward to the race for real, one of the participants in this year’s edition of Birken said. Halvbirken and Ultrabirken The main route between Rena and Lillehammer is 86 km long, but the race comes in several varieties. Halvbirken can be a great option for those who ride for their first time, or do not have the time or opportunity to exercise a lot in their daily lives. The Halvbirken trail is 41 km, starting at Pellestova in Øyer. The goal is at Håkons Hall in Lillehammer. - At the other end of the scale comes the Ultrabirken. This is a ride of around 110-120 kilometers, which is mainly on single tracks. This is perfect for those who want an extra challenge or who enjoy riding on the trails. Ultrabirken was arranged for the first time in 2010. The race changes from year to year, and will be published on Monday on the week of the race, Sølvi Aas Amundsen concludes. For children and young people, Barnebirken and Ungdomsbirken are arranged for everyone from age 0 to 16. Here, around 1200 of the Birkebeinere of the future participate, in slopes of adapted age. This is a great event where sports pleasure and coping have an extra big focus! The race manager welcomes all new and old participants to the Birkebeinerrittet 2018!


Nordsjørittet

Nordsjørittet

– årets fineste opplevelse! Nordsjørittet er så mye mer enn et sykkelritt. Det handler om vakker natur, elleville heiagjenger, god stemning og brede smil. Nordsjørittet er for de som sykler fort – og for folk flest!

I 20 år har sykkelfolket på Vestlandet hatt et stort kryss i kalenderen den første lørdagen i juni. Nordsjørittet har befestet seg som en institusjon, et arrangement man ikke kan gå glipp av. At løypa er landets vakreste og mest spektakulære er selvfølgelig en viktig grunn til suksessen, men appellen til det brede lag av folket har også mye å si.

kraftprøve, men også balsam for øye og sjel, forteller Siri Ommedal. Og for de som synes 91 kilometer er litt langt, er det fullt mulig å sykle halve distansen på 4,5 mil. Løypa er kvalitetssikret gjennom mange år, et godt og gjennomtestet apparat sørger for sikkerheten og 500 frivillige bidrar til at alt går som det skal.

For mosjonister og profesjonelle – og de midt i mellom - Vi ønsker å gi et tilbud til alle. Vårt motto er «For folk flest», og hos oss er det plass til alle uansett alder og form. Men vi ønsker også at Nordsjørittet skal være attraktivt for profesjonelle syklister. Derfor er vi så glade for de positive tilbakemeldingene vi fikk etter at vi arrangerte norgescup i terreng maraton i år. Det viser at vi klarer å kombinere det profesjonelle med det folkelige, at alle får en flott opplevelse uansett hvilket mål de har satt seg, sier daglig leder Siri Ommedal.

Også for familier, barn og unge Nordsjørittet arrangerer også egne familieritt, samt barne – og ungdomsritt i forbindelse med hovedrittet. Alle sykler mot samme mål i Sandnes sentrum hvor det er folkefest hele dagen med underholdning fra scenen, aktiviteter og et bugnende matbord til syklistene. - Det er viktig å ta godt vare på syklistene, og etter at de har kommet i mål. Derfor legger i vår ære i å servere et bredt utvalg av god og sunn mat til alle i målområdet, sier Ommedal.

Spektakulær løype i fantastisk natur Nordsjørittet starter i Egersund, og gjennom 91 kilometer mot Sandnes sykler man forbi hvite sandstrender, over fjell og inn i skog. Rett og slett en løype for de store naturopplevelsene. - Vi er veldig stolte over naturen vi kan by på. Det er ikke mange steder i Norge som har et slikt spenn av vakre opplevelser som perler på en snor. Nordsjørittet er en

Enormt folkeliv langs løypa Langs løypa står heiagjengene, mange av dem har dette som en årlig tradisjon. Når man nærmer seg den beryktede Tubakken er det umulig å ikke trekke på smilebåndet, uansett hvor sliten man er. Her har lokale krefter klart å lage en fest i festen – profesjonelt styrt av to ildsjeler iført gulldrakter på spinningsykler midt i bakken. Vanskelig å beskrive – det må oppleves!

«Nordsjørittet gir grobunn til mange små fellesskap året rundt. Kollegaer som trener etter jobb en dag i uken. Familier som drar på sykkeltur når søndagsfrokosten er ferdig. Vennegjengen som utfordrer hverandre til å sykle litt raskere enn året før.» Helseminister Bent Høie

«Det fine med slike arrangementer, som Nordsjørittet, er at mange samles og har det gøy sammen.» Johan Kaggestad


Ã…R JUB

ILE

U

M


Ã…R JUB

ILE

U

M


Nordsjørittet

Nordsjørittet - The North Sea cycle race & best experience of the year ! Nordsjørittet is so much more than a bicycle ride. It´s about beautiful nature, cheering crowds, a great atmosphere and happy faces. Nordsjørittet is for those who like a competition, as well as for those who just enjoy riding their bikes.

For 20 years the biking community in Western Norway has had the first Saturday in June penciled in their calendars. Nordsjørittet is an established event that can not be missed! The fact that the race goes through one of Norway´s most beautiful and spectacular areas is an important reason for its success. But most importantly, it is an event that people of all levels are welcome to take part in. ¨The race is for both amateurs and professionals alike and we wish to welcome and cater for all regardless of age and ability. At the same time we ensure that Nordsjørittet is also appealing to the elite cyclists. We were very happy about the positive feedback we received after hosting “Norgescup” in off-road marathon this year. It shows that we are able to create an event that suits both the elite as well as the general cycling community and make sure everyone gets a great experience regardless of the goal they have set for themselves¨ says Siri Ommedal who is the General Manager of the event.

of course a physical challenge for most, but also a treat for the eye and the soul¨ says Siri Ommedal. For those that think 91 km is a bit far, it is possible to ride the shorter course of 45 km. The routes has been developed over many years and are therefore well tested. The 500+ volunteers at hand will ensure everything runs smoothly and the safety of the contestants are their first priority all the way. ¨Nordsjørittet also caters for families and children by offering a variety of shorter routes. All the different routes finish at the same location in central Sandnes, where there is on stage entertainment all day long as well as other activities. Ït is important to take good care of the cyclists both during the race and after they have reached the finishing line. We pride ourselves in serving a wide range of healthy good food for every participant as they finish the race¨ says Siri Ommedal.

The race, which starts in Egersund, follows a spectacular route through stunning scenery. From Egersund and through the next 91 km towards Sandnes you cycle past white sandy beaches, over hills and through forests. It is simply a route packed with beautiful scenery. ¨We are proud of the countryside you visit. There are not many places in Norway that have such a collection of beautiful places. Nordsjørittet is

Lots of people turn up to show their support on the day. Along the route you see cheering crowds, many of whom make watching the cyclists an annual event. When the cyclists approach the infamous “Tubakken”, it is impossible for them not to share a smile or two, no matter how tired they are. Groups of people make a party atmosphere at this location. Hard to describe - you just have to experience it !

«The north sea race gives motivation and incentive to many groups of people all year long. Co-workers who train one evening a week after work, families who go for Sunday afternoon bike rides together and groups of friends who challenge each other to cycle a little faster each year.» Health Minister Bent Høie

«The great thing about events like Nordsjørittet, is that many people get together and have fun» Johan Kaggestad


Styrkeprøven

Styrkeprøven

– Norges eldste og lengste turritt på landeveien Motstandsmannen, politikeren, høyesterettsadvokaten og stortingsrepresentanten Erik Gjems-Onstad tok i 1967 initiativet til det som i Norge er kjent som Den Store Styrkeprøven. Det første året stod 121 sykkelryttere på start i Trondheim – klar for de den gang 560 km til hovedstaden. I 2018 vil rittet avholdes i sin 52. utgave og måler nå 540 km.

Fra en trang start har det gått både opp- og nedover med antall deltagere. Ikke unaturlig for en 52 åring. Hele veien har det allikevel vært noe spesielt med Styrkeprøven og rittet lever i beste velgående.

Siden den gangen har det vært gjennomført litt i overkant av 108 000 enkeltstarter fra Trondheim. Dette tilsvarer 58,32 millioner km eller 1455 ganger rundt jorden.

Styrkeprøvens sjel Styrkeprøven ble unnfanget til ikke å bare være en vanlig konkurranse, men en Styrkeprøve hvor alle kunne prøve seg. Særlig den gruppen som ikke hadde forutsetninger for å vinne skulle ha noe å strekke seg etter.

I dag er Styrkeprøvens tilbud utvidet til å inkludere start på Kvam (270 km), Lillehammer (190 km), Gjøvik (135 km) og Eidsvoll (65 km). Dette betyr at Styrkeprøven henvender seg til alle som har et ønske om å delta i Norges klart største sykkelritt på landeveien.

Det er veldig stas at 52 år senere er det eksakt de samme verdiene som tiltrekker seg deltagere. I dag er det ca 1000 nye syklister som hvert år velger Trondheim – Oslo. De bidrar til folkehelse, opplevelse og livskvalitet. Det blir faktisk ikke bedre eller større enn det.

Det hører med til vår historie at vi har en deltager som har syklet alle 51 utgaver av Trondheim – Oslo til nå. Vi har og en rytter som har syklet 50 ganger med oss.

Om du er veldig rask, eller veldig vanlig eller et sted i nærheten av noe som helst – grip muligheten til å være med på noe som er større, noe som er mer vakkert og noe som for resten av livet alltid vil være med deg. Vi sees på start.

Styrkeprøvens fødsel I 1967 var det en opphetet debatt om rittet kunne kjøres, hvorvidt deltagerne måtte avkreves legekort og en lang rekke andre praktiske saker. Styret i Norges Cykleforbund motsatte seg planene til sin egen Formann (Gjems-Onstad). NCF stod ikke bak eller tok noe ansvar for det første arrangementet . Gjems-Onstad måtte i tillegg personlig ta den økonomiske risikoen. Legerådet i Norges Idrettsforbund satte videre som krav at deltagerne måtte legge frem godkjent Legekort som ikke var eldre enn 30 dager før start. Statens vegvesen krevde at syklistene ikke under noen omstendighet kunne kjøre fortere enn gjeldende fartsgrense osv. Idrettsbevegelsen i Norge har historisk sett ikke stått for særlig mange nyvinninger, ei heller i denne sak. Gjems-Onstads fortid i Forsvaret hjalp. Hæren tok ansvaret for logistikk, overnatting, transport. Røde Kors ble og med – de opprettet stasjoner hver 12. km fra Trondheim til Oslo. Heldigvis for sykkelsporten var Erik Gjems-Onstad ikke til å rokke – han mente konseptet var liv laga og det ble suksess.

Styrkeprøven i dag 5 500 ryttere stille til start hvert år. Vi har 9 sanitets- og matstasjoner underveis og vi serverer varm og kald mat/ drikke til alle. Vi har puljestart for enkeltsyklister, lagpuljer, storlag og bedriftslag. Vi har racersykler, terrengsykler, fat bikes, enhjulsykler, miltærsykler, liggesykler, tandem og håndsykler. Vi har deltagere fra 35 nasjoner, vi har kvinner og vi har menn. Vi har de som er friske, de som er døve, de som er blinde, de som har Parkinson, de som har kreft og alle i mellom. Styrkeprøven har distanser som passer for alle – du kjører for deg selv, mot deg selv og setter kun deg selv på prøve. For registrering 2018 åpner vi 9. Oktober 2017. Ta sjansen og bli med på festen.
Styrkeprøven

Styrkeprøven

– Norway oldest and longest cyclosportive event The decorated WWII resistance fighter and politician (MP) Erik Gjems-Onstad took the initiative to Styrkeprøven in 1967. The first year 121 riders participated and 114 made it to Oslo within the time limit. The course was then 560 km and when we write 2018 the 52nd consecutive edition will take place over 540 km. Since then, some 108 000 single starts have taken place from Trondheim To Oslo. This equals 58,32 mill km, alternatively 1 455 around equator. In addition to Trondheim, Styrkeproven offer today starts from Kvam (270 km), Lillehammer (190 km), Gjøvik (135 km) and Eidsvoll (65 km). This selection gives us an opportunity to satisfy all kinds of riders all the way from pro level to first timers. For sake of good order - In our ranks we have two riders with 50 and 51 consecutive finishes from Trondheim. Styrkeprøvens inauguration In the 1966 and in 1967 leading up to the first race the debate was heated. Gjems-Onstad was at that time the President of the Norwegian Cycling Federation (NCF). His entire board turned against him and some wanted him expelled. He had to personally assume all the risk and NCF took no official part in the first race. The Norwegian Confederation of Sports Medical Advisers demanded that all riders must pass a medical test no further from race day then 30 days. The Norwegian Public Road Administration demanded that no riders at any time should ride at speeds in excess of the speed limit. And it went on and on – all sorts of obstacles were thrown at the Founder and his group. However Gjems-Onstad was no ordinary individual and he teamed up with is old Army Friends and they came to his support offering logistics, transports, facilitated mess halls for sleepers and food. The Norwegian Red Cross also stepped up – they offered medical support every 12 km along the route. Of the 121 riders who came to Trondheim 114 finished in Oslo and the race was an immediate success with the media and the people of Norway.

Since those days – Styrkeproven or the “Great Trial of Strength“ has been a cornerstone of the Norwegian Cyclosportive community and although the number of participants have fluctuated over 52 years we are very much alive. Styrkeprøvens soul Styrkeprøven was not envisioned to be just an ordinary bike race, but more a Trial of Strength for the individual. Time was not the essence, the struggle and the hardship was. 52 years later it is the exact same values that draw people to Styrkeprøven. 1000 new riders are attracted each year and together with the hardened group approximately 1 800 riders report to the start in Trondheim. They enjoy the beautiful Norwegian mountains, rivers, farmland and small villages on their way to Oslo. Weather you are very fast, very normal or rather slow – take the chance of a lifetime and ride with us. Styrkeprøven today 5 500 riders start annually. We offer 9 medical- and service stations and we serve both varm and cold food and drinks. We have group starts for single riders, team starts, company starts and club starts. We have race bikes, fat bikes, one-wheel bikes, military bikes, recumbent bikes, hand bikes and tandem bicycles. We have participants from 35 countries, we have women, and we have men. We have those who are healthy, we have those who have cancer, we have blind and deaf riders, we have Parkinson and everything in between. Styrkeprøven is for everyone to enjoy – you should try. Registration for 2018 opens October 9th 2017.
ENSIGN

09. juni 2018 10 .

2017 NI JU

www.nordsjorittet.no Ã…R

JUB ILE

U

M

15-17. juni 2018 www.styrkeproven.no

25. august 2018 www.birkebeiner.no