Page 1

Max Enseñat Héctor Garcia Genis Casals


 És qualsevol ordinador útil per a persones individuals, i que

està pensat per ser operat per l'usuari. Història : L'ús més antic que es coneix va aparèixer a la revista New Scientist el 1964.


 Aquest ĂŠs un pc per dintre. Nosaltres explicarem les parts que considerem mĂŠs

importants.


 És el component que agrupa

tots els altres, permetent que els altres components puguin comunicar-se. També s’utilitza per dispositius de música (MP3)... Conté el microprocessador La memòria principal i altres

components essencials.


 SI PODEN INSTAL路LAR: L'emmagatzemament extern. Els controladors de v铆deo.

 Controladors de so.


 És un dispositiu d'emmagatzemament. S'hi guarden grans quantitats de dades digitals. És classificat com a memòria secundària.


 RAM son las inicials de ”random accés memory”. És un tipus de memòria de ordinadors a la que és pot accedir-hi

aleatòriament. La memòria RAM es el tipus de memòria mes comú en els ordinadors i altres dispositius com l'impressora.


 Una font d'alimentació és un sistema que transforma el corrent elèctric

en un altre tipus de corrent adequat per l'aplicació concreta. Es poden classificar en: 1. 2.

Fonts d'alimentació alternes: Fonts d'alimentació continues:

Les fonts d’alimentació continues estan formades per: Etapa d'entrada: Etapa de regulació: Etapa de sortida:


 La refrigeraciĂł de l'ordinador ĂŠs necessari per eliminar el calor

residual produït per els components de l'ordinador. Diversos mètodes de refredament ajuden a millorar el processador de rendiment o reduir el soroll dels ventiladors de refrigeració.


 És una unitat de disc que

utilitza un raig làser o ones electromagnètiques. Es fa servir per llegir el disc que es introduït prèviament. Els discs compactes (CD), DVD, i Blu-ray Disc són els tipus de mitjans òptics més comuns que poden ser llegits i gravats per aquestes unitats. Són una part integrada del aparell reproductors de CD, reproductors de DVD i gravadores de DVD.


Gracies per la vostra atenci贸

Visita túristica dins d'un pc  

Visita túristica dins d'un pc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you