Page 1

Cerddoriaeth

Siambr

Cymru

Cyngherddau Coffi

Tymor 2013-14

Peryn Clement-Evans Cyfarwyddwr Artistig


n o i l l i e f y g i h t e a Cerddori O’r Kings Place a’r Wigmore Hall yn Llundain i Gymdeithas Cerddoriaeth Siambr y Lincoln Center yn Efrog Newydd, Cystadleuaeth Gerddoriaeth Siambr Ryngwladol Osaka yn Siapan i’r wyl Gerddoriaeth Siambr Ryngwladol yn Ne Affrica, mae cerddoriaeth siambr yn ffurf gelfyddydol sy’n fyw, yn ffynnu ac yn wirioneddol fyd-eang. V

Y tymor hwn, rydym yn eich gwahodd i (ail)ddarganfod cerddoriaeth Serge Prokofiev gyda pherfformwyr Ensemble Cymru. Mae’r sonatâu ar gyfer ffliwt a ’cello yn ddarnau mawr sy’n gofyn am feistrolaeth a dawn gerddorol i’r eithaf gan y perfformwyr, ac ni ddylai neb golli cyfle prin i glywed y pumawd hwn.

Mae Ensemble Cymru yn parhau i hyrwyddo gwaith cyfansoddwyr byw a threftadaeth Cymru o ran cerddoriaeth siambr trwy berfformio cerddoriaeth wych gan y cyfansoddwyr Huw Watkins (sy’n cymryd rhan, fel cyfansoddwr a pherfformiwr, yng nghyngherddau Prom y BBC), Lynne Plowman (enillydd Gwobr Cyfansoddwyr Prydain am Weithiau Llwyfan) a William Mathias, a fuasai’n 80 yn 2014. Ac yn olaf, trysor bach a ddarganfuwyd yn ddiweddar yw’r gerddoriaeth wirioneddol brydferth gan y cyfansoddwr Baróc, Johann Janitsch yn ein rhaglen ym mis Chwefror.

www.ensemblecymru.co.uk Ensembl Preswyl Prifysgol Bangor a Venue Cymru

2


Cynnwys Capel Gad, Cilcain ger yr Wyddgrug Tudalennau 4-5

Neuadd Dwyfor, Pwllheli Tudalennau 6-7

Venue Cymru, Llandudno Tudalennau 8-9

Canolfan Ucheldre, Caergybi Tudalennau 10-11

Am yr ensembl Tudalennau 12-13

Gyda diolch i’r canlynol am eu cefnogaeth:

3


n i a c l i C d a fi o Pr Capel Gad Cilca

dgrug

in, ger yr Wyd

‘‘

Mae perfformiadau Ensemble Cymru o hyd llawn egni a chymeriad.

Mae awyrgylch arbennig a chynulleidfa groesawgar i’w cael bob amser yng Nghilcain. Darperir te, coffi a chacennau yn ystod yr egwyl gan ein gwirfoddolwyr brwdfrydig. Mae tafarn enwog y White Horse rownd y gornel, sydd yn lle delfrydol ar gyfer diod gyda’r hwyr neu aperitif cyn y cyngerdd.

Cerdyn Post

Capel Gad

4

Elin, myfyrwraig

’’


Night Dances

dd! Maw 1 Hydref 2013 Diwrnod Newy Cerddoriaeth i ffliwt a piano gan Prokofiev, Lynne Plowman, Georges Hue a Michel Blavet.

Mae’r tymor Ailddarganfod Prokofiev yn cychwyn gyda pherfformiad o’i Sonata Ffliwt, i nodi lansiad Ensemble Cymru o’r CD Pedr a’r Blaidd yn yr iaith Gymraeg yn yr un mis. Mae cerddoriaeth enillydd Gwobr Cyfansoddwyr Prydain, Lynne Plowman yn cynnig llais Cymreig cyfoes i’r rhaglen ac yn cydbwyso’n dda â cherddoriaeth cyfansoddwr/ ffliwtydd arall; y cyfansoddwr Baróc, Michel Blavet.

Corawl

dd! Maw 5 Tachwedd 2013 Diwrnod Newy Cerddoriaeth i glarinét, ‘sielo a piano gan Prokofiev, Brahms a Huw Watkins.

Mae’r ail eitem yn ein cyfres yn cynnwys gwaith Prokofiev yn cael ei pherfformio gan ein prif sielydd Heather Bills a Harvey Davies tra cawn blas bach ar gerddoriaeth Huw Watkins. Mae Triawd Brahms yn un o bedwar darn ar gyfer clarinét a ysgrifennwyd gan y cyfansoddwr tua diwedd ei oes, ac a ysbrydolwyd gan y clarinetydd Richard Mulfeld, clarinetydd eithriadol o fynegiannol a theimladol yn ôl bob sôn. L’Heure

du Berger

Maw 3 Rhagfyr 2013 Diwrnod Newydd! Cerddoriaeth i ffliwt, obo, clarinét, Corn Ffrengig, baswn a piano gan Poulenc, Mathias, Francaix a d’Indy.

Mae un o gewri cerddoriaeth glasurol Ffrainc yr 20fed ganrif, Poulenc, yn datgloi yn fedrus y lliaws o liwiau ac o ansawdd sy’n unigryw i’r

pumawd chwyth. Mae dau symudiad llawn egni a grym sydd bron yn ddi-baid wedi’u rhannu gan symudiad canol telynegol prydferth. Mae hwyl, hiwmor a ffraethineb yn dod i’r amlwg yng ngherddoriaeth Mathias a Francaix, ynghyd â chryn dipyn o feistrolaeth gan yr holl gerddorion.

Speak Seven Seas

Maw 4 Chwefror 2014 Diwrnod Newydd! Cerddoriaeth i obo, clarinét, feiolín, fiola, bas dwbl a piano gan Prokofiev, Huw Watkins a Janitsch.

Mae’r rhaglen hon yn cynnwys gwaith cymharol o newydd gan gyfansoddwr o Gymru, Huw Watkins, ar gyfer clarinét, fiola a phiano; perl wirioneddol o ddarn gan y cyfansoddwr Baróc, Janitsch; a’r 6 symudiad sy’n ffurfio’r pumawd gan Prokofiev. Mae darn Watkins yn cymryd, fel man cychwyn, ddyfyniad o’r gerdd ‘Author’s Prologue’ gan Dylan Thomas.

Zodiac Maw 1 Ebrill 2014

Diwrnod Newydd!

Cerddoriaeth i ffliwt, fiola a thelyn gan Prokofiev, Mathias, Debussy, Bax a Devienne.

Mae Triawd y ‘Zodiac’ gan Mathias yn cynnwys yn y rhaglen fel mae’r Ensemble yn nodi’r flwyddyn y buasai’r cyfansoddwr yn 80 oed. Er nad y Sonata gan Debussy yw’r gwaith cyntaf ar gyfer y cyfuniad anarferol hwn, tybir mai hon yw’r gwaith a ddaeth ag ef i amlygrwydd. Mae darn bach unawdol ar gyfer telyn gan Prokofiev, ynghyd â deuawd gan gyfansoddwr o’r 18fed ganrif, François Devienne, yn sicrhau amrywiaeth gyfoethog o ran sain ac ieithwedd gerddorol.

Bydd y perfformiadau yng Nghapel Gad, Cilcain yn cychwyn am 8yh (drysau yn agor am 7:30yh) Trefn Newydd! Hyd oddeutu 60 munud. Bydd panad gyda’r cerddorion yn dilyn y cyngerdd.

Tocynnau

£10 Oedolion I £8.50 Consesiwn I £3 Addysg llawn amser

Swyddfa Docynnau: ar gael ar y drws o 7:30yh

CAPEL GAD, FFORDD Y LLAN, CILCAIN, YR WYDDGRUG. CH7 5NN.

5


r o f y w D d d a profiad Neu or, Pwllheli Neuadd Dwyf

‘‘

Mae cyffro cynulleidfa ar ddarganfod cyfansoddwr, darn neu hyd yn oed perfformiwr anhysbys iddyn nhw yn bleser mawr.

’’

Peryn, Cyfarwyddwr Artistig

Mae cerddoriaeth wych wedi’i chyfuno â bisgedi blasus a choffi wedi’i ddarparu gan Taro Deg Pwllheli wastad yn ddechrau da i’ch diwrnod. Mae Ann, Mark a’r tîm yn edrych ymlaen at eich croesawu i un o’r lleoliadau mwyaf cyfeillgar yng Nghymru. Mae dydd Mercher yn ddiwrnod marchnad felly beth am dreulio bore ym Mhwllheli?

Cerdyn Post

Neuadd Dwyfor

6


Night Dances Mer 2 Hydref 2013 Cerddoriaeth i ffliwt a piano gan Prokofiev, Lynne Plowman, Georges Hue a Michel Blavet.

Mae’r tymor Ailddarganfod Prokofiev yn cychwyn gyda pherfformiad o’i Sonata Ffliwt, i nodi lansiad Ensemble Cymru o’r CD Pedr a’r Blaidd yn yr iaith Gymraeg yn yr un mis. Mae cerddoriaeth enillydd Gwobr Cyfansoddwyr Prydain, Lynne Plowman yn cynnig llais Cymreig cyfoes i’r rhaglen ac yn cydbwyso’n dda â cherddoriaeth cyfansoddwr/ ffliwtydd arall; y cyfansoddwr Baróc, Michel Blavet.

Corawl Mer 6 Tachwedd 2013 Cerddoriaeth i glarinét, ‘sielo a piano gan Prokofiev, Brahms a Huw Watkins.

Mae’r ail eitem yn ein cyfres yn cynnwys gwaith Prokofiev yn cael ei pherfformio gan ein prif sielydd Heather Bills a Harvey Davies tra cawn blas bach ar gerddoriaeth Huw Watkins. Mae Triawd Brahms yn un o bedwar darn ar gyfer clarinét a ysgrifennwyd gan y cyfansoddwr tua diwedd ei oes, ac a ysbrydolwyd gan y clarinetydd Richard Mulfeld, clarinetydd eithriadol o fynegiannol a theimladol yn ôl bob sôn.

L’Heure du Berger Mer 4 Rhagfyr 2013 Cerddoriaeth i ffliwt, obo, clarinét, Corn Ffrengig, baswn a piano gan Poulenc, Mathias, Francaix a d’Indy.

Mae un o gewri cerddoriaeth glasurol Ffrainc yr 20fed ganrif, Poulenc, yn datgloi yn fedrus y lliaws o liwiau ac o ansawdd sy’n unigryw i’r pumawd chwyth. Mae dau symudiad llawn egni

a grym sydd bron yn ddi-baid wedi’u rhannu gan symudiad canol telynegol prydferth. Mae hwyl, hiwmor a ffraethineb yn dod i’r amlwg yng ngherddoriaeth Mathias a Francaix, ynghyd â chryn dipyn o feistrolaeth gan yr holl gerddorion.

Speak Seven Seas Mer 5 Chwefror 2014 Cerddoriaeth i obo, clarinét, feiolín, fiola, bas dwbl a piano gan Prokofiev, Huw Watkins a Janitsch.

Mae’r rhaglen hon yn cynnwys gwaith cymharol o newydd gan gyfansoddwr o Gymru, Huw Watkins, ar gyfer clarinét, fiola a phiano; perl wirioneddol o ddarn gan y cyfansoddwr Baróc, Janitsch; a’r 6 symudiad sy’n ffurfio’r pumawd gan Prokofiev. Mae darn Watkins yn cymryd, fel man cychwyn, ddyfyniad o’r gerdd ‘Author’s Prologue’ gan Dylan Thomas.

Zodiac Mer 2 Ebrill 2014 Cerddoriaeth i ffliwt, fiola a thelyn gan Prokofiev, Mathias, Debussy, Bax a Devienne.

Mae Triawd y ‘Zodiac’ gan Mathias yn cynnwys yn y rhaglen fel mae’r Ensemble yn nodi’r flwyddyn y buasai’r cyfansoddwr yn 80 oed. Er nad y Sonata gan Debussy yw’r gwaith cyntaf ar gyfer y cyfuniad anarferol hwn, tybir mai hon yw’r gwaith a ddaeth ag ef i amlygrwydd. Mae darn bach unawdol ar gyfer telyn gan Prokofiev, ynghyd â deuawd gan gyfansoddwr o’r 18fed ganrif, François Devienne, yn sicrhau amrywiaeth gyfoethog o ran sain ac ieithwedd gerddorol.

Bydd y perfformiadau yn Neuadd Dwyfor yn cychwyn am 11yb (drysau yn agor am 10:30yb) Hyd oddeutu 60 munud.

Tocynnau

£8 Oedolion I £7.50 Diwaith; dros 65 I £3 Addysg llawn amser I £DIM Gofalwyr

Swyddfa Docynnau: Neuadd Dwyfor, Stryd Penlan, Pwllheli. LL53 5DE Ffôn: 01758 704 088 I Llun – Iau 10-1 a 2-5:30yp (Gwe 5yp)

NEUADD DWYFOR, STRYD PENLAN, PWLLHELI. LL53 5DE

7


u r m y C e u n e Profiad V

, Llandudno Venue Cymru

Mae cerddoriaeth wych, golygfa drawiadol o’r môr, cacennau te blasus a choffi wedi’i weini i’ch bwrdd yn gwneud cyngherddau yn Venue Cymru yn brofiad unigryw. Mae yno siopau gwych a dim ond pum munud i ffwrdd mae Oriel Gelf Mostyn. O ddechrau hyd at ddiwedd eich ymweliad, bydd staff gwirfoddol Venue Cymru yn gwneud yn siwr eich bod yn derbyn y gofal gorau posib.

‘‘

Dwi wrth fy modd gyda’r awyrgylch cyfeillgar ac anffurfiol yng nghyngherddau Venue Cymru.

’’

Susan, aelod y gynulleidfa

Cerdyn Post

Venue Cymru

8

Rydym ni’n gwneud ein gorau i gadw swn allanol i’r lleiaf ond rydym yn difaru nad ydy hyn yn bosib bob tro.


Night Dances Newydd! 2 perfformiad Iau 3 Hydref 2013 I Sad 5 Hydref 2013 Cerddoriaeth i ffliwt a piano gan Prokofiev, Lynne Plowman, Georges Hue a Michel Blavet.

Mae’r tymor Ailddarganfod Prokofiev yn cychwyn gyda pherfformiad o’i Sonata Ffliwt, i nodi lansiad Ensemble Cymru o’r CD Pedr a’r Blaidd yn yr iaith Gymraeg yn yr un mis. Mae cerddoriaeth enillydd Gwobr Cyfansoddwyr Prydain, Lynne Plowman yn cynnig llais Cymreig cyfoes i’r rhaglen ac yn cydbwyso’n dda â cherddoriaeth cyfansoddwr/ ffliwtydd arall; y cyfansoddwr Baróc, Michel Blavet.

Corawl Newydd! 2 perfformiad Iau 7 Tachwedd 2013 I Sad 9 Tachwedd 2013 Cerddoriaeth i glarinét, ‘sielo a piano gan Prokofiev, Brahms a Huw Watkins.

Mae’r ail eitem yn ein cyfres yn cynnwys gwaith Prokofiev yn cael ei pherfformio gan ein prif sielydd Heather Bills a Harvey Davies tra cawn blas bach ar gerddoriaeth Huw Watkins. Mae Triawd Brahms yn un o bedwar darn ar gyfer clarinét a ysgrifennwyd gan y cyfansoddwr tua diwedd ei oes, ac a ysbrydolwyd gan y clarinetydd Richard Mulfeld, clarinetydd eithriadol o fynegiannol a theimladol yn ôl bob sôn.

a grym sydd bron yn ddi-baid wedi’u rhannu gan symudiad canol telynegol prydferth. Mae hwyl, hiwmor a ffraethineb yn dod i’r amlwg yng ngherddoriaeth Mathias a Francaix, ynghyd â chryn dipyn o feistrolaeth gan yr holl gerddorion.

Speak Seven Seas Newydd! 2 perfformiad Iau 6 Chwefror 2014 I Sad 8 Chwefror 2014 Cerddoriaeth i obo, clarinét, feiolín, fiola, bas dwbl a piano gan Prokofiev, Huw Watkins a Janitsch.

Mae’r rhaglen hon yn cynnwys gwaith cymharol o newydd gan gyfansoddwr o Gymru, Huw Watkins, ar gyfer clarinét, fiola a phiano; perl wirioneddol o ddarn gan y cyfansoddwr Baróc, Janitsch; a’r 6 symudiad sy’n ffurfio’r pumawd gan Prokofiev. Mae darn Watkins yn cymryd, fel man cychwyn, ddyfyniad o’r gerdd ‘Author’s Prologue’ gan Dylan Thomas.

Zodiac Newydd! 2 perfformiad Iau 3 Ebrill 2014 I Sad 5 Ebrill 2014 Cerddoriaeth i ffliwt, fiola a thelyn gan Prokofiev, Mathias, Debussy, Bax a Devienne.

Mae Triawd y ‘Zodiac’ gan Mathias yn cynnwys yn y rhaglen fel mae’r Ensemble yn nodi’r flwyddyn y buasai’r cyfansoddwr yn ad L’Heure du Berger Newydd! 2 perfformi 80 oed. Iau 5 Rhagfyr 2013 I Sad 7 Rhagfyr 2013 Er nad y Sonata gan Debussy yw’r gwaith cyntaf ar gyfer y cyfuniad anarferol hwn, tybir mai hon Cerddoriaeth i ffliwt, obo, clarinét, Corn Ffrengig, baswn a piano gan Poulenc, Mathias, Francaix a yw’r gwaith a ddaeth ag ef i amlygrwydd. d’Indy.

Mae un o gewri cerddoriaeth glasurol Ffrainc yr 20fed ganrif, Poulenc, yn datgloi yn fedrus y lliaws o liwiau ac o ansawdd sy’n unigryw i’r pumawd chwyth. Mae dau symudiad llawn egni

Mae darn bach unawdol ar gyfer telyn gan Prokofiev, ynghyd â deuawd gan gyfansoddwr o’r 18fed ganrif, François Devienne, yn sicrhau amrywiaeth gyfoethog o ran sain ac ieithwedd gerddorol.

Bydd y perfformiadau yn Venue Cymru yn cychwyn am 10:30yb (drysau yn agor am 10yb) Hyd oddeutu 60 munud.

Tocynnau

£10

Swyddfa Docynnau: Venue Cymru, y Promenâd, Llandudno. LL30 1BB (10yb-7:45yh Llun-Sad) Ffôn: 01492 872 000 I Llun – Sad 10-7yh I www.venuecymru.co.uk

VENUE CYMRU, Y PROMENÂD, LLANDUDNO. LL30 1BB

9


e r d l e h c U d a fi Pro ldre, Caergybi

Canolfan Uche

Gyda phiano Steinway, nenfwd uchel godidog ac acwsteg hyfryd, mae Canolfan Ucheldre yn nefoedd i unrhyw gerddor siambr. Bydd y waliau cerrig yn y neuadd a’r seddi moethus newydd yn sicrhau profiad o’r safon uchaf i unrhyw un. Darperir coffi a bisgedi gan fwyty’r ganolfan.

‘‘

Dwi wrth fy modd yn siarad gyda chynifer o bobl hynaws yn ein cyngherddau.

Hannah, Gweinyddydd

Cerdyn Post

’’

Cerdyn Po st

Canolfan Ucheldre

10


Night Dances Gwe 4 Hydref 2013 Cerddoriaeth i ffliwt a piano gan Prokofiev, Lynne Plowman, Georges Hue a Michel Blavet.

Mae’r tymor Ailddarganfod Prokofiev yn cychwyn gyda pherfformiad o’i Sonata Ffliwt, i nodi lansiad Ensemble Cymru o’r CD Pedr a’r Blaidd yn yr iaith Gymraeg yn yr un mis. Mae cerddoriaeth enillydd Gwobr Cyfansoddwyr Prydain, Lynne Plowman yn cynnig llais Cymreig cyfoes i’r rhaglen ac yn cydbwyso’n dda â cherddoriaeth cyfansoddwr/ ffliwtydd arall; y cyfansoddwr Baróc, Michel Blavet.

Corawl Gwe 8 Tachwedd 2013 Cerddoriaeth i glarinét, ‘sielo a piano gan Prokofiev, Brahms a Huw Watkins.

Mae’r ail eitem yn ein cyfres yn cynnwys gwaith Prokofiev yn cael ei pherfformio gan ein prif sielydd Heather Bills a Harvey Davies tra cawn blas bach ar gerddoriaeth Huw Watkins. Mae Triawd Brahms yn un o bedwar darn ar gyfer clarinét a ysgrifennwyd gan y cyfansoddwr tua diwedd ei oes, ac a ysbrydolwyd gan y clarinetydd Richard Mulfeld, clarinetydd eithriadol o fynegiannol a theimladol yn ôl bob sôn.

L’Heure du Berger Gwe 6 Rhagfyr 2013 Cerddoriaeth i ffliwt, obo, clarinét, Corn Ffrengig, baswn a piano gan Poulenc, Mathias, Francaix a d’Indy.

Mae un o gewri cerddoriaeth glasurol Ffrainc yr 20fed ganrif, Poulenc, yn datgloi yn fedrus y lliaws o liwiau ac o ansawdd sy’n unigryw i’r pumawd chwyth. Mae dau symudiad llawn egni

a grym sydd bron yn ddi-baid wedi’u rhannu gan symudiad canol telynegol prydferth. Mae hwyl, hiwmor a ffraethineb yn dod i’r amlwg yng ngherddoriaeth Mathias a Francaix, ynghyd â chryn dipyn o feistrolaeth gan yr holl gerddorion.

Speak Seven Seas Gwe 7 Chwefror 2014 Cerddoriaeth i obo, clarinét, feiolín, fiola, bas dwbl a piano gan Prokofiev, Huw Watkins a Janitsch.

Mae’r rhaglen hon yn cynnwys gwaith cymharol o newydd gan gyfansoddwr o Gymru, Huw Watkins, ar gyfer clarinét, fiola a phiano; perl wirioneddol o ddarn gan y cyfansoddwr Baróc, Janitsch; a’r 6 symudiad sy’n ffurfio’r pumawd gan Prokofiev. Mae darn Watkins yn cymryd, fel man cychwyn, ddyfyniad o’r gerdd ‘Author’s Prologue’ gan Dylan Thomas.

Zodiac Gwe 4 Ebrill 2014 Cerddoriaeth i ffliwt, fiola a thelyn gan Prokofiev, Mathias, Debussy, Bax a Devienne.

Mae Triawd y ‘Zodiac’ gan Mathias yn cynnwys yn y rhaglen fel mae’r Ensemble yn nodi’r flwyddyn y buasai’r cyfansoddwr yn 80 oed. Er nad y Sonata gan Debussy yw’r gwaith cyntaf ar gyfer y cyfuniad anarferol hwn, tybir mai hon yw’r gwaith a ddaeth ag ef i amlygrwydd. Mae darn bach unawdol ar gyfer telyn gan Prokofiev, ynghyd â deuawd gan gyfansoddwr o’r 18fed ganrif, François Devienne, yn sicrhau amrywiaeth gyfoethog o ran sain ac ieithwedd gerddorol.

Bydd y perfformiadau yng Nghanolfan Ucheldre yn cychwyn am 10:30yb (drysau yn agor am 10yb) Hyd oddeutu 60 munud.

Tocynnau

£8 Oedolion I £7.50 Diwaith; dros 65 I £3 Addysg llawn amser

Swyddfa Docynnau: Canolfan Ucheldre, Bonc y Felin, Caergybi. LL65 1TE Ffôn: 01407 763 361 I 10yb-5yp Llun-Sad I 2-5yp Sul

CANOLFAN UCHELDRE, BONC Y FELIN, CAERGYBI. LL65 1TE

11


n o i r o d d r e c n ei d o b a n ‘ i h c w e D Harvey Davies

Heather Bills

‘sielo

Gynt yn gyd prif ‘sielydd Cerddorfa’r Hallé; enillydd gwobr cys tadleuaeth yr Overseas League, yn gw eithio gyda Camerata Manceinio na Cherddorfa Siambr y Gogle dd; aelod Pleyel Ensemble; yn wreid diol o Awstralia ac yn frwdfrydi g i gefnogi cerddorion ifanc.

Piano

on Balsom, Perfformiadau gyda Alis Catrin ns, Alfie Boe, Rebecca Eva n, inio nce Ma ta Finch, Camera ; dd gle Go y r mb Sia a Cerddorf inol nh Bre eg Col ff sta d nyd Pia o Ensemble Cerdd y Gogledd; aelod yn. hw Cymru ers y cyc

Oliver Wilson Fiola

Michael Escreet Bas Dwbl

Florence Cooke Feiolín

u Myra Enillydd gwobra n, ow Br l Hess, Nige th ae ol ed Ymddiri Razumovsky, a ; Grwp Park Lane d ad Artiste Gw au gyda’r ensembl itz, ow on Ar ol yn canl a Razumovsky, dwraig Chroma; hyfford mbr yn sia h et ria cerddo Junior Guildhall.

12

Gynt yn brif Bas Dwbl gyda Cherddorfa Ffilharmonig y BBC; ymddangoswyd fel unawdydd gyda Ensemble Goldberg a Ffilharmonig y BBC; gweithiodd gyda’r Legrand Ensemble, Musical Offering ac yn aelod o’r Pleyel Ensemble.

Yn gweithio gydag Orchestre Revolutionnaire et Romantique, Cerddorfa Siambr Mahler, a Chwaraewyr Mozart Llundain ymysg eraill; ar hyn o bryd ar brawf fel prif fiola gyda Cherddorfa Oes y Goleuo; aelod Ensemble Cymru ers 2004.

Llinos Elin Owen

Baswn

Yn gweithio gyda Cherddorfa Symffon i India, Cerddorfa Genedlaethol Cymru y BBC, a Cherddor fa Ty Opera Brenhinol, pedwarawd baswn Reed Rage(aelod) ymysg eraill. Ar hyn o bryd ar restr fer ar gyfer swydd gyda Sinffonia Brenhinol Bale Birmingham.


Cenhadaeth yr Ensemble yw hyrwyddo cerddoriaeth siambr o’r ansawdd uchaf gan ddehonglwyr blaenllaw’r ffurf gelfyddydol.

Mae’r Ensemble yn cynhyrchu ac yn hyrwyddo cerddoriaeth siambr o bob graddfa o un cerddor hyd at gerddorfa siambr o 30 o chwaraewyr. Yn ystod 2013-2014, bydd Ensemble Cymru, dan ei label recordio fewnol, yn lansio’r recordiad cyntaf sydd ar gael yn fasnachol yn y Gymraeg o ‘Pedr a’r Blaidd’ gan Prokofiev, gyda Rhys Ifans yn adrodd yr hanes a than arweiniad Paul Watkins. Bydd yr Ensemble hefyd yn teithio Cymru gyda pherfformiadau byw o ‘Pedr a’r Blaidd’ ym Mis Mawrth 2014. Mae perfformiad o ‘Pedr a’r Blaidd’ a rhaglen dogfen am yr Ensemble ar y gweill i’w darlledu ar S4C ym Mis Rhagfyr eleni (2013).

13


Dyddiadur Hydref 2013 Cerddoriaeth i ffliwt a piano gan Prokofiev, Lynne Plowman, Georges Hue a Michel Blavet.

Cerddoriaeth i obo, clarinét, feiolín, fiola, bas dwbl a piano gan Prokofiev, Huw Watkins a Janitsch.

Mawrth 1 Capel Gad, Cilcain

Mawrth 4 Capel Gad, Cilcain

Mercher 2 Neuadd Dwyfor

Mercher 5 Neuadd Dwyfor

Iau 3 Venue Cymru

Iau 6 Venue Cymru

Gwener 4 Canolfan Ucheldre

Gwener 7 Canolfan Ucheldre

Sadwrn 5 Venue Cymru

Sadwrn 8 Venue Cymru

Tachwedd 2013

Ebrill 2014

Cerddoriaeth i glarinét, ‘sielo a piano gan Prokofiev, Brahms a Huw Watkins

Cerddoriaeth i ffliwt, fiola a thelyn gan Prokofiev, Mathias, Debussy, Bax a Devienne.

Mawrth 5 Capel Gad, Cilcain

Mawrth 1 Capel Gad, Cilcain

Mercher 6 Neuadd Dwyfor

Mercher 2 Neuadd Dwyfor

Iau 7 Venue Cymru

Iau 3 Venue Cymru

Gwener 8 Canolfan Ucheldre

Gwener 4 Canolfan Ucheldre

Sadwrn 9 Venue Cymru

Sadwrn 5 Venue Cymru

Rhagfyr 2013 Cerddoriaeth i ffliwt, obo, clarinét, Corn Ffrengig, baswn a piano gan Poulenc, Mathias, Francaix a d’Indy. Mawrth 3 Capel Gad, Cilcain Mercher 4 Neuadd Dwyfor Iau 5 Venue Cymru Gwener 6 Canolfan Ucheldre Sadwrn 7 Venue Cymru

14

Chwefror 2014

www.facebook.com/EnsCymru twitter.com/EnsCymru

www.ensemblecymru.co.uk Cwmni cyfyngedig gan warant a gofrestrwyd yng Nghymru, rhif 0429 1850 - Elusen cofrestredig, rhif 1090316. Ensemble Cymru, Prifysgol Bangor, Bangor. LL57 2DG 01248 383 257

Tymor Cyngherddau Coffi 2013-2014  
Tymor Cyngherddau Coffi 2013-2014  

Cyngherddau coffi ar draws Gogledd Cymru gan gynnwys Pwllheli, Llandudno, Caergybi a Cilcain.