Page 1

enschede Kom naar hét Stadsdebat Welke resultaten zijn er in de periode 2010-2014 behaald? Het is een vraag die centraal staat tijdens het stadsdebat op donderdag 13 maart, van 18.00 tot 20.00 uur. Het college van burgemeester en wethouders nodigt u in het stadhuis uit om in gesprek te gaan. De basis voor het stadsdebat wordt gevormd door het 10 puntenprogramma dat het college in 2010 bij het coalitieakkoord presenteerde. Wilt u aanwezig zijn bij het stadsdebat en/of graag nog een keer het 10 puntenprogramma doorlezen? Deze is te vinden op de website van de gemeente Enschede: www.enschede. nl/gemeente/BenW

Veiligheid en preventie Criminaliteit heeft een grote invloed op de slachtoffers. Daarom organiseert Politie en gemeente Enschede in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid een voorlichtingsbijeenkomst voor met name ondernemers uit de binnenstad. Op maandag 17 maart staat op het programma: afrekenen met winkeldieven, omgaan met agressieve klanten en het voorkomen van een overval. De bijeenkomst is kosteloos. Aanmelden kan via www. laatjenietovervallen.nl

19 maart: gemeenteraadsverkiezingen Op woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenter aadsverkiezingen. Dan kiest Enschede de 39 leden van de Enschedese gemeenteraad. Door te stemmen heb jij invloed op wie en hoe Enschede de komende vier jaar wordt bestuurd. Partijen en kandidaten Uiterlijk een week vóór de verkiezing ontvangen alle stemgerechtigde inwoners van Enschede op hun woonadres de lijst met partijen en kandidaten die meedoen aan de verkiezing op woensdag 19 maart. Stempas Ook de stempas wordt naar het woonadres gezonden. Zonder stempas mag er niet worden gestemd. Neem deze dus mee naar het stembureau. De stempas staat op naam en is persoonlijk; bewaar hem dus goed. Raak je de stempas kwijt? Dan kan je tot en met dinsdag 18 maart tot 12.00 uur een nieuwe aanvragen bij de afdeling Publieksdienstverlening in het Stadskantoor. Raak je jouw stempas na dinsdag 18 maart 12.00 uur kwijt? Dan kan je helaas niet stemmen.

Deze pagina’s worden vervaardigd door de afdeling concerncommunicatie van de gemeente Enschede in samenwerking met Huis aan Huis.

volledig overzicht met de adressen van alle stemlokalen in de gemeente Enschede staat op www.enschede. nl/verkiezingen. Hier kan je ook zien welk stembureau dichtbij is. Alle stemlokalen staan ook op de achterkant van de kandidatenlijst. Die ontvang je uiterlijk een week voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Uiterlijk een week vóór de verkiezingen ontvangen alle stemgerechtigde inwoners van Enschede op hun woonadres de lijst met partijen en kandidaten die meedoen aan de verkiezingen op 19 maart.

Identificatieplicht Bij het uitbrengen van jouw stem moet jij je kunnen identificeren met een identiteitsbewijs. Geldige

laat je invloed gelden en kom stemmen identiteitsdocumenten zijn het Nederlandse paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Bij de verkiezing van de gemeenteraad mag jouw identiteitsbewijs op de dag

van de stemming maximaal 5 jaar zijn verlopen. Je mag dus een identiteitsbewijs gebruiken waar op staat ‘geldig tot 20 maart 2009’ of een latere datum. Is jouw identiteitsbewijs gestolen of vermist? Ben je jouw identiteitsdocument kwijt of is het gestolen? Dan kan jij je op het stembureau melden met het door de politie opgestelde proces-verbaal van vermissing of diefstal. Neem dan ook een ander document mee waarop jouw naam is

vermeld en waarop een foto van jou staat. Heb je hierover vragen, neem dan contact op met de afdeling Publieksdienstverlening. Overal stemmen Op jouw stempas staat het adres van een stemlokaal in de buurt van jouw woonadres. Dit betekent echter niet dat je verplicht ben om in dat stemlokaal te stemmen. Je kunt namelijk met de stempas in elk stemlokaal binnen de gemeente Enschede terecht. Je hoeft hier vooraf niets te regelen! Een

Een andere kiezer voor u laten stemmen Kan je, om wat voor reden dan ook, op 19 maart zelf niet stemmen? Dan is het mogelijk dat een andere kiezer jouw stem uitbrengt. Dat heet een volmacht. Je kan een kiezer machtigen die ook in de gemeente Enschede woont. Daarvoor gebruik je het volmachtbewijs op de achterzijde van jouw stempas. Vergeet niet degene die voor jou stemt een kopie mee te geven van jouw legitimatiebewijs. Meer informatie? Wil je meer informatie? Kijk dan ook eens op www. enschede.nl/verkiezingen. Hier vind je alle informatie over de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast kun je via deze weg ook de online stemhulp ‘de stem van Enschede’ bereiken.

Bestemmingsplan Luchthaven Twente vanaf 7 maart ter inzage De colleges van Enschede en Dinkelland leggen de bestemmingsplannen en het beeldkwaliteitsplan voor de luchthavenontwikkeling als ontwerp ter inzage, zodat iedereen zienswijzen kenbaar kan maken. De plannen zijn opgesteld voor de start- en landingsbaan, de luchthaven, luchthavengebonden bedrijvigheid, het veiligheidscentrum en de verkeersontsluiting van het luchthavengebied. Tegelijkertijd legt het ministerie van Infrastructuur en Milieu het ontwerp-luchthavenbesluit ter inzage. De kaders voor de ontwikkeling van het luchthavengebied gebied

zijn door de gemeenteraad van Enschede vastgesteld in de structuurvisie ‘gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o.’. Om dit om te zetten in daadwerkelijke gebruiks- en bouwmogelijkheden voor de luchthaven is het noodzakelijk de kaders uit de visies te beschrijven in een bestemmingsplan. Dit besluit is naast de gemeentelijke plannen noodzakelijk om de luchthaven te kunnen exploiteren. De inzagetermijn begint op 7 maart en duurt tot en met 17 april 2014. Op 5 maart 2014 staan de advertenties met de officiële kennisgeving in de krant. Van 7 maart 2014 tot

Ondertekening concessieovereenkomst voor de exploitatie van Twente Airport door Peter den Oudsten en Dik Wessels.

en met 17 april 2014 heeft iedereen de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Tij-

dens de inzagetermijn zijn er vier inloopbijeenkomsten waar achtergrondinformatie

wordt gegeven over de plannen. Op 13 maart van 16.00 tot 20.00 uur in het stadhuis in Enschede, op 20 maart van 17.00 tot 20.00 uur in restaurant Frans op den Bult in Deurningen en op 22 maart van 12.00 tot 16.00 uur en 23 maart van 10.00 tot 14.00 uur in het bezoekerscentrum dat is ingericht aan Vliegveldweg 333 in Enschede (vroegere terminal). De inloopbijeenkomsten hebben het karakter van een infomarkt. Hier kan iedereen informatie krijgen over de plannen, maar ook over hoe je een zienswijze moet indienen. De bestemmingsplannen

en het beeldkwaliteitsplan zijn te vinden op de website van de beide gemeentes, op www.ruimtelijkeplannen. nl en op de website van ADT. De papieren plannen zijn ook te bekijken in het Stadskantoor van Enschede en het gemeentehuis van Dinkelland in Denekamp. Als alle procedures zijn afgerond en de bouwwerkzaamheden van de exploitant zijn afgerond, kan Twente Airport in 2015 in gebruik worden genomen voor General Aviation. In 2016 kunnen naar verwachting de eerste commerciële vluchten landen.


enschede NOORD/CENTRUM Informatieavond inbraakpreventie en wijkstemming Deppenbroek Het bewonersplatform Deppenbroek organiseert in samenwerking met de Politie en de gemeente Enschede een informatieavond over inbraakpreventie. Alle inwoners van de wijk Deppenbroek zijn van harte welkom op dinsdag 11 maart 2014 om 19.30 uur bij Brandweerkazerne Noord aan de Lijsterstraat. Een inbraak veroorzaakt gevoelens van

onveiligheid en onzekerheid. De gemeente en de politie werken nauw samen aan een veilige woonomgeving voor de bewoners. Maar weet u dat u zelf ook maatregelen kunt nemen om inbraak te voorkomen? Tijdens deze avond komt u daar alles over te weten! De politie is aanwezig om u tips en aanwijzingen te geven en er is gelegenheid om vragen

Doe de ThermoScan en zie wat jij kan besparen!

te stellen. Tevens nodigt het bewonersplatform Deppenbroek u uit om uw stem uit te brengen in het kader van Jij maakt de buurt! Vindt u het een goed idee om een buurttuin te realiseren bij de locatie ‘Wielewaal’ van Aveleijn, aansluitend aan het Deppenveld Park? Graag tot ziens op dinsdag 11 maart aanstaande bij de Brandweerkazerne Noord.

De ThermoScan op www.doegroendatscheelt.nl toont hoe goed het dak geïsoleerd is en welke maatregelen je kunt nemen.

Blikvanger In het hart van het Muziekkwartier ligt het Willem Wilminkplein. De contouren van deze toekomstige stadstuin zijn al duidelijk zichtbaar. Het grote grasveld, enkele flinke bomen en verschillende caféterrassen nodigen straks uit om het plein als stadstuin te gebruiken. Belangrijke blikvanger op het plein vormt de monumentale trappartij met daarin verwerkt het kunstwerk “Vortex” van de Tilburgse kunstenaar Jeroen Doorenweerd. Maandag 24 februari legde wethouder Marijke van Hees samen met hem de eerste zwerfkei. Het kunstwerk moet begin mei gereed zijn.

Vertel over jouw initiatief Bewoners gaan steeds vaker zelf aan de slag met hun buurt of project. Het realiseren van een mooi initiatief geeft energie en kan ook best lastig zijn. Er zijn valkuilen, hobbels en successen. Ben jij bezig met een (burger)initiatief? Vind je het leuk om anderen te inspireren of jouw kennis te delen? In het vertelcafé gaan we op zoek naar het verhaal achter jouw initiatief. We zijn vooral benieuwd naar jouw ervaringen met de gemeente. Het vertelcafé wordt 6 maart om 19.30 uur gehouden in de bibliotheek in het centrum van Enschede. De toegang is gratis.

De meeste warmte in een woning gaat verloren via het dak. Wie wil besparen op energiekosten kan dus het beste beginnen bij het dak van de woning. De ThermoScan op www.doegroendatscheelt.nl laat zien hoe goed het dak geïsoleerd is en geeft aan welke maatregelen genomen kunnen worden. Op de ThermoScan van de gemeente Enschede is via speciale luchtfoto’s te zien hoe het met jouw dakisolatie gesteld is. Direct aan de slag met energiebesparende maatregelen? Ga dan door naar het Energiehuis voor een antwoord op je (isolatie)vragen. Is jouw woning ouder dan 1 jaar? Dan kom je in aanmerking voor de Duurzaamheidpremie van de provincie Overijs-

sel als je je woning isoleert. Hoe meer je isoleert en hoe meer je in de buurt samenwerkt hoe hoger de premie. Oplopend van 300 euro naar 600 euro tot 900 euro. Het maakt hierbij niet uit of je een professioneel bouw- of installatiebedrijf inschakelt of zelf aan de slag gaat. Wil je direct de premie reserveren? Ga dan naar www. slimenergiethuis.nl en reserveer de Duurzaamheidpremie. De uitvoering van de energiebesparende maatregelen mag pas starten nadat je de Duurzaamheidpremie hebt gereserveerd en de ontvangst daarvan is bevestigd op het door jou opgegeven e-mailadres. Op www. doegroendatscheelt.nl vind je meer informatie over de ThermoScan.

Winkeldiefstal Afgelopen week op bezoek geweest bij een inwoner van de wijk. Het was een klusje voor een andere collega. Ik moest hem vertellen dat de man niet meer welkom was in een winkel in de Binnenstad. De formele brief was onderweg, maar men was er toch niet gerust op. De oorzaak voor het weigeren van de toegang tot de winkel was winkeldiefstal. Ze hadden hem al vaker op de korrel gehad en het vermoeden werd bevestigd. De buit was gering, maar de gevolgen des te groter. Aanhouding en overdragen aan de Politie en na overleg Justitie een boete van enkele honderden euro’s. De winkelier bracht een bedrag in rekening voor overlast en oponthoud van 180 Euro. Het loont zich niet. En waarom? Zegt u het maar: opwinding, drang, angst, bezit…… Oh ja…. en de man waar ik op bezoek was werd boos. “D’r uit”, was zijn laatste woord. De rekening wordt er niet anders van. Bennie Visschedijk Wijkagent Volg Bennie via twitter: @ b_visschedijk

Wij. Twekkelerveld: energie om iets te bereiken Spinnerij Oosterveld, donderdagmiddag 20 februari 2014. Door de gangen van de voormalige textielfabriek druppelen de ruim honderd deelnemers aan de wijkconferentie Twekkelerveld binnen. Voor de wijkconferentie is een onderzoek gedaan naar het aanwezige wijkkapitaal in Twekkelerveld. Hiervoor zijn ruim veertig gesprekken gevoerd. Daaruit zijn vijf thema’s afgeleid waarmee de deelnemers van de wijkconferentie in groepen aan de slag gingen: Ruimte voor ontmoeten en samenwerken; Aandacht voor talentontwikkeling

kinderen en jongeren; Wat wil de senior?; Samen werken aan de problemen achter de voordeur; en Vrije ruimte. De groepen hadden de opdracht om alleen te kijken naar mogelijkheden. Daarmee groeide de energie en de wil om iets te bereiken. Het woord dat telkens weer terugkwam was ‘verbinding’. Dit werd ter afsluiting letterlijk gemaakt: de deelnemers maakten een kleurig web door knotten wol naar elkaar te gooien. De resultaten van de gemaakte afspraken, worden op de wijkconferentie van 25 september gepresenteerd.

Het woord dat steeds weer terugkwam tijdens de wijkconferentie Twekkelerveld was ‘verbinding’. Op creatieve wijze werd het ter afsluiting letterlijk gemaakt met knotten wol.


enschede OOST

Buurtbemiddelaars in Oost lossen conflicten samen met u op Waar mensen samen leven, ontstaan soms irritaties. Samen praten helpt vaak, maar niet altijd. Schakel dan buurtbemiddeling in, voordat het probleem uit de hand loopt. Buurtbemiddeling ondersteunt buurtgenoten die een conflict hebben om samen tot een oplossing te komen. Daarbij worden buurtbemiddelaars ingezet. Dat zijn getrainde vrijwil-

ligers die naar het verhaal van beide partijen luisteren, geen oordeel geven, neutraal zijn en partijen begeleiden naar een oplossing. Buurtbemiddeling is er voor inwoners van Enschede Oost die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen. Ook organisaties kunnen buurtbemiddelaars inschakelen. Er gelden een aantal voorwaarden: Beide partijen nemen

Doe de ThermoScan en zie wat jij kan besparen!

vrijwillig deel; u bent bereid om met elkaar te praten en wilt hier tijd voor vrij maken; u bent bereid om na te denken over een oplossing die voor beide partijen acceptabel is; en u bent bereid om zich aan de gezamenlijke oplossing te houden. Meer weten? Neem contact op met Jolanda Borggreve, projectcoördinator buurtbemiddeling 06-53347021.

In het kader van het wijkbeheerplan hebben hebben bewoners en wijkraadsleden van de wijken Schreurserve en Ribbelt met mensen van de gemeente en politiek 26 februari een buurtwandeling gehouden. Buurtbewoners weten als geen ander hoe de kwaliteit van de openbare ruimte in de buurt wordt ervaren en wat er moet veranderen. Via het wijkbeheerplan kan iedereen meebeslissen over wat belangrijk is voor de inrichting en het onderhoud in de eigen buurt de komende vier jaar. Op 13 maart om 19.30 uur volgt een buurtgesprek over het wijkbeheerplan.

Repair Café Wat doe je met een broodrooster die het niet meer doet? Weggooien? Mooi niet! Vitale Sportvereniging Avanti Wilskracht organiseert ieder dinsdagmiddag van 14:00 uur tot 17:00 uur het Repair Café voor stadsdeel Oost in haar clubgebouw aan de Gronausestraat 846. Er staan diverse vaklieden klaar: elektriciens, naaisters en een computerdeskundige helpen gratis bij alle mogelijke reparaties. Gereedschap en materialen zijn aanwezig. Neem van huis kapotte spullen mee naar het Repair Café en er is grote kans op een geslaagde reparatie. De vaklui in het Repair Café weten bijna altijd raad.

In de meivakantie organiseert sv Vosta samen met Univé de Univé voetbaldagen: vier dagen trainen en voetballen van 10.00 tot 15.00 uur. Sinds 2008 worden de Univé Voetbaldagen jaarlijks georganiseerd. Er zijn kinderen die al voor de 6e keer meedoen. De Univé Voetbaldagen zijn namelijk niet alleen kwalitatief goede trainingen. Het evenement is ook een feest voor de deelnemers!

De ThermoScan op www.doegroendatscheelt.nl toont hoe goed het dak geïsoleerd is en welke maatregelen je kunt nemen.

Buurtwandeling

Voetbaldagen

De meeste warmte in een woning gaat verloren via het dak. Wie wil besparen op energiekosten kan dus het beste beginnen bij het dak van de woning. De ThermoScan op www.doegroendatscheelt.nl laat zien hoe goed het dak geïsoleerd is en geeft aan welke maatregelen genomen kunnen worden. Op de ThermoScan van de gemeente Enschede is via speciale luchtfoto’s te zien hoe het met jouw dakisolatie gesteld is. Direct aan de slag met energiebesparende maatregelen? Ga dan door naar het Energiehuis voor een antwoord op je (isolatie)vragen. Is jouw woning ouder dan 1 jaar? Dan kom je in aanmerking voor de Duurzaamheidpremie van de provincie Overijs-

sel als je je woning isoleert. Hoe meer je isoleert en hoe meer je in de buurt samenwerkt hoe hoger de premie. Oplopend van 300 euro naar 600 euro tot 900 euro. Het maakt hierbij niet uit of je een professioneel bouw- of installatiebedrijf inschakelt of zelf aan de slag gaat. Wil je direct de premie reserveren? Ga dan naar www. slimenergiethuis.nl en reserveer de Duurzaamheidpremie. De uitvoering van de energiebesparende maatregelen mag pas starten nadat je de Duurzaamheidpremie hebt gereserveerd en de ontvangst daarvan is bevestigd op het door jou opgegeven e-mailadres. Op www. doegroendatscheelt.nl vind je meer informatie over de ThermoScan.

De trainingen worden logisch opgebouwd. Na een warming-up met lichaamsen balbeheersingsoefeningen, wordt in het techniek-1 gedeelte elke dag een andere beweging aangeleerd. Vervolgens worden deze bewegingen getraind in spel- en partijvormen. Tussen de middag wordt er gezamenlijk geluncht, waarna we verder gaan met voetballen. De middag wordt gebruikt om partijspelen te spelen: 3 tegen 3, 4 tegen 4 of 6 tegen 6, afhankelijk van de groepsgrootte en het niveauverschil van de spelers. Je kunt je aanmelden voor de voetbaldagen op de site www.unive-voetbaldagen. nl/. Voor meer informatie kun je contact opnemen met verenigingsmanager Arjan Onstwedder arjan@vitalesportvereniging.nl

Scholen Glanerbrug zetten in op gezonde leefstijl De afgelopen maanden zijn vijf scholen in Glanerbrug gestart met het project “Leefstijl en gezond gewicht”. Leerlingen van de St. Gerardusschool, OBS Glanerbrug Noord, OBS Glanerbrug Zuid, CBS Drakensteyn en de Troubadour krijgen 1 extra beweegles per week op het schoolplein. Daarnaast krijgen ze periodiek les over gezonde voeding. De basisscholen, gemeente Enschede, Menzis, GKGK en Beweeg Wijs zetten zich in om kinderen mét veel plezier meer en beter te laten bewegen en ze bewuster te maken van een gezonde

leefstijl. Ouders worden nauw betrokken in het project. Dit voorjaar wordt het bestaande wijkbeweegteam verder uitgebouwd. Doel is om met het wijkbeweegteam gericht een aanpak in te zetten voor de kinderen op de deelnemende scholen. Daarbij is een goede afstemming tussen gemeente, onderwijs, vakleerkracht, MRT, JGZ, Fysiotherapie en Beweegwijs van groot belang. De 1e lijn zorgaanbieders in de wijk worden gevraagd om binnen hun werkzaamheden aandacht te besteden aan het doel van het project.

Leerlingen krijgen binnen ‘Leefstijl en gezond gewicht’ 1 extra beweegles per week. Hier zijn ze in actie tijdens het extra uur bewegen bij KBS de Troubadour: Twister! foto Mirko Weustink


enschede WEST Naast gemeenteraadsverkiezingen ook stemmen voor Dorpsraad op 19 maart Op woensdag 19 maart worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In Boekelo vindt tegelijk daarmee de verkiezing van de Dorpsraad plaats. De inwoners van Boekelo kunnen kiezen uit maar liefst 17 kandidaten, waarvan er 13 daadwerkelijk in de Dorpsraad zitting zullen nemen. Kandidaten hebben zich al aan de dorpsbewoners gepresen-

teerd tijdens de Dorpsraadsvergadering van 18 februari. Daarnaast presenteren ze zich in het maart-nummer van Boeke-loos en www. boekeloos.nl. De uitslag van de Dorpsraadsverkiezing wordt op 19 maart tijdens een verkiezingscafé in De Buren bekend gemaakt. In een gezellige sfeer met live muziek kunnen de bezoekers een praatje maken met

de kandidaten. Om 21.00 uur worden de stemlokalen gesloten. Later op de avond wordt in De Buren de uitslag bekend gemaakt. Op een beamer worden stuk voor stuk de namen van de kandidaten geprojecteerd met het aantal stemmen dat ze hebben behaald. Daarmee is gelijk bekend welke kandidaten er gekozen zijn of uiteindelijk zijn afgevallen.

Kinderactiviteit in West Boswinkel

De meeste warmte in een woning gaat verloren via het dak. Wie wil besparen op energiekosten kan dus het beste beginnen bij het dak van de woning. De ThermoScan op www.doegroendatscheelt.nl laat zien hoe goed het dak geïsoleerd is en geeft aan welke maatregelen genomen kunnen worden.

De activiteiten zijn vaak aan een thema of jaargetijde gebonden zoals Valentijnsdag, Vaderdag, Moederdag, Pasen of Sinterklaas.

Er zijn weer verschillende opschoondagen. Deze activiteiten zijn ook aangemeld bij NL doet! Op 22 maart wordt schoongemaakt in Boekelo, vanaf om 9.30uur bij het kerkje aan de Kwinkelerweg. In de wijk Boswinkel start men om 13.00 uur, verzamelpunt Speeltuin Boswinkel aan de Beneluxlaan 50. Twekkelo staat op 29 maart op het programma en op 12 april Stadsveld, het Zwering en ’t Bruggert. Hier is de start om 10.30 uur. Op 22 april is het Cleanday in Boekelo, samen met de Boekelose scholen. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om samen op te ruimen.

Oproep voor wijkbudgetten We willen allemaal graag in een prettige buurt wonen. Om dat te bereiken zijn jouw ideeën en inzet belangrijk, want jij kent je eigen buurt als geen ander. Met ‘Jij maakt de buurt!’ kan jouw eigen idee bijdragen aan een betere en leukere buurt om in te wonen. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld Kidsarobics in Pathmos, maar ook de kinderactiviteiten in Boswinkel. Heb je ook een goed idee voor jouw buurt? Kijk dan eens op de website van ‘Jij maakt de buurt!’: www.jijmaaktdebuurt.nl. Of op facebook via www.facebook.com/Jijmaaktdebuurt.

Doe de ThermoScan en zie wat jij kan besparen!

Er is een leuke kinderactiviteit in Boswinkel te vinden. Graag willen we in deze editie van de Huis aan Huis hier aandacht aan besteden. De kidsclub vindt elke woensdagmiddag tussen 13.30 uur en 15.00 uur plaats in Speeltuin West-Boswinkel aan de Beneluxlaan 50. Er zijn 4 vrijwilligers en 1 betaalde kracht die deze activiteit uitvoeren. Binnenkort zullen de vrijwilligers, allemaal bewoners van Boswinkel, zelfstandig met deze activiteit doorgaan. Gemiddeld komen er 15 kinderen per keer. De enthousiaste vrijwilligers verzorgen verschillende activiteiten voor kinderen. De activiteiten zijn vaak aan een thema of een jaargetijde

gebonden zoals, iets voor Valentijnsdag maken, Vaderdag, Moederdag, Pasen, Sinterklaas, Kerst enz.… Er vinden ook een aantal activiteiten plaats in samenwerking met Livio. De kinderen hebben bijvoorbeeld een keer een high tea gemaakt voor de ouderen. Dit was heel erg leuk om te doen! Ook koken de kinderen soms voor de bewoners en gaan we binnenkort een modeshow maken voor de bewoners. Tenslotte kunnen de kinderen in samenwerking met Power Royael, mozaïeken. Wij hopen dat uw kind binnenkort bij ons eens komt kijken. De deelnamekosten zijn 0,50 euro per keer!

Direct aan de slag met energiebesparende maatregelen? Ga dan door naar het Energiehuis voor een antwoord op je (isolatie)vragen. Duurzaamheidspremie Is jouw woning ouder dan 1 jaar? Dan kom je in aanmerking voor de Duurzaamheidpremie van de provincie Overijssel als je je woning isoleert. Hoe meer je isoleert en hoe meer je in de buurt samenwerkt hoe hoger de premie. Oplopend van 300 euro naar 600 euro tot 900 euro. Wil je direct de premie reserveren? Ga dan naar www.slimenergiethuis.nl en reserveer de Duurzaamheidpremie. De uitvoering van de energiebesparende maatregelen mag pas starten nadat je de Duurzaamheidpremie hebt gereserveerd en de ontvangst daarvan is bevestigd op het door jou opgegeven emailadres.

Power Royael maakt er weer iets moois van! Power Royael, het gemeentelijk activeringscentrum in Enschede West wil iets moois maken met uw oude lapjes. Dus kom uit die lappenmand en begin de lente met een frisse start! De dames van de textielgroep van Power Royael roepen iedereen op om deze restjes stof en nog mooie ongebruikte kleding hier af te geven; natuurlijk krijgt u van hen een kopje koffie als dank. Uw ongebruikte restjes stof worden omgetoverd in mooie tassen, kussens en nog veel meer! Power is een maatschappelijk activeringsproject in Enschede west en

bedoeld voor iedereen die actief wil zijn in de wijk. Hier kun je je eigen kennis en kwaliteiten laten zien en deze verder ontwikkelen, zodat je betere kansen krijgt in de samenleving. Power is er voor iedereen. Ze bieden allerlei activiteiten, taalcomputer- en fotografielessen en nog veel meer! Kom gerust eens binnenlopen om kennis te maken. Power Royael is gevestigd aan de Wethouder Gerbertstraat 10 en is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 16.00 uur. Meer informatie: bel 053 4764743 of kijk op www. centrumpower.nl.

De dames van de textielgroep van Power Royael roepen iedereen op om restjes stof en nog mooie ongebruikte kleding bij hen af te geven; ze worden omgetoverd in o.a. mooie tassen en kussens.


enschede ZUID Leefbaarheidsonderzoek Universiteit: Opgeknapte brinken scoren beter Begin vorig jaar onderzochten studenten van de UT de beleving van leefbaarheid en veiligheid van de brinken. De vraag was of bewoners vinden dat dit na de herinrichting is verbeterd. Uit het onderzoek blijkt dat de opgeknapte brinken scoren beter dan de controlebrinken. Het gaat daarbij om individuele woonbeleving, de algemene evaluatie van de buurt, het

rapportcijfer voor de woonomgeving, tevredenheid over voorzieningen, mate van onveiligheidsgevoelens in eigen buurt en het gevoel van medeverantwoordelijkheid voor de buurt. Wilt u meer lezen over het onderzoek: http://essay.utwente. nl/63560/. Gemeente Enschede en Domijn verwerken de leerpunten in het ontwerpproces van de bui-

Doe de ThermoScan en zie wat jij kan besparen!

tenruimte in het herstructurering gebied Bijvank. Op verschillende Unieke Brinken die in 2013 in Het Lang zijn opgeleverd zijn bewonersgroepen actief in het onderhoud. Actieve bewoners zijn altijd welkom. Neem contact op met je buren of de wijkbeheerder Tonny Loevering. In 2013 kregen verschillende bewoners kaarten voor FC Twente.

Op 6 maart presenteren verschillende initiatiefnemers hun idee voor de wijkbudgetten Wesselerbrink. Het gaat om aanvragen boven de €5.000. Wij nodigen u van harte uit. Dit vindt plaats tijdens de openbare vergadering van de wijkraad bij het Leger des Heils aan de Zenderenbrink 2.

De ThermoScan op www.doegroendatscheelt.nl toont hoe goed het dak geïsoleerd is en welke maatregelen je kunt nemen.

Voetbalclinic FC Twente speelster Anouk Dekker gaf eind februari namens Scoren in de wijk twee voetbalclinics. Hiervoor kwamen de kinderen allemaal bij elkaar in de sporthal van de Helmerhoek aan de Runenberghoek. De clinics werden gegeven tijdens de sportinstuif die al jaren door de gemeente Enschede wordt georganiseerd. In totaal deden zo’n honderd kinderen mee. Na een spelvorm waar de winnaar een mooie prijs kon winnen kreeg iedereen een elftalfoto mee naar huis. Vakleerkracht Gerard Besseler van de gemeente Enschede was erg tevreden met het verloop van de clinic.

Nieuwe activiteit bij Power Zuid Een van de deelnemers van Power Zuid start als vrijwilliger met een nieuwe activiteit: uiterlijke verzorging. Zij heeft interesse in alles op het gebied van huidverzorging, nagelverzorging, make-up en kleuren. Ze wil graag haar kennis en ervaring met anderen delen. Daarom zet ze samen met een van de activeerders klimopper ) van Power deze nieuwe activiteit op. Het is de bedoeling om medio maart te starten op de donderdagochtend. Heeft u interesse in deze nieuwe activiteit? Bel dan met Power Zuid via telefoonnummer 053- 4764835.

Presentaties wijkbudgetten Wesselerbrink

De meeste warmte in een woning gaat verloren via het dak. Wie wil besparen op energiekosten kan dus het beste beginnen bij het dak van de woning. De ThermoScan op www.doegroendatscheelt.nl laat zien hoe goed het dak geïsoleerd is en geeft aan welke maatregelen genomen kunnen worden. Op de ThermoScan van de gemeente Enschede is via speciale luchtfoto’s te zien hoe het met jouw dakisolatie gesteld is. Direct aan de slag met energiebesparende maatregelen? Ga dan door naar het Energiehuis voor een antwoord op je (isolatie)vragen. Is jouw woning ouder dan 1 jaar? Dan kom je in aanmerking voor de Duurzaamheidpremie van de provincie Overijs-

sel als je je woning isoleert. Hoe meer je isoleert en hoe meer je in de buurt samenwerkt hoe hoger de premie. Oplopend van 300 euro naar 600 euro tot 900 euro. Het maakt hierbij niet uit of je een professioneel bouw- of installatiebedrijf inschakelt of zelf aan de slag gaat. Wil je direct de premie reserveren? Ga dan naar www. slimenergiethuis.nl en reserveer de Duurzaamheidpremie. De uitvoering van de energiebesparende maatregelen mag pas starten nadat je de Duurzaamheidpremie hebt gereserveerd en de ontvangst daarvan is bevestigd op het door jou opgegeven e-mailadres. Op www. doegroendatscheelt.nl vind je meer informatie over de ThermoScan.

Er zijn een aantal aanvragen. In ieder geval een aanvraag van de wijkraad Wesselerbrink en Brinkpraat en wellicht ook van Smiley Speluitleen Wesselerbrink, gevestigd in Bijvank. Behalve deze aanvragen krijgt u ook uitleg over hoe het toewijzen van de budgetten in z’n werk gaat en wat de spelregels daarvoor zijn. Na de presentatie vragen de wijkraad en de werkgroepen u om op een aantal voorbeelden van aanvragen te reageren. De wijkraad en werkgroepen wijkbudgetten nemen uw mening en adviezen mee en nemen daarna een besluit. Wij stellen uw aanwezigheid donderdagavond 6 maart zeer op prijs. De koffie staat voor u klaar vanaf 19.00u. Aanvang vergadering 19.30u. Voor meer informatie: www.wesselerbrink.com.

Rechtswinkel biedt nu ook in Zuid juridische hulp Vanaf 19 februari heeft, naast Noord en West, ook stadsdeel Zuid een Rechtswinkel. Het doel van de Rechtswinkel is om mensen gratis te helpen bij juridische conflicten of juist op het voorkomen daarvan. De Rechtswinkel biedt gratis hulp aan alle Enschedeërs die juridische hulp nodig hebben. Dit kan variëren van dreigend ontslag, problemen met schuldeisers, afwijzing van besluiten van belastingen tot onenigheid over de erfgrens met de buren. Met vrijwel elke juridische vraag wordt u geholpen. De Rechtswinkel biedt

op verschillende manieren hulp. Zij geven advies over een zaak, maar als het nodig is, geven zij ook uitgebreide juridische hulp. Zo handelt de Rechtswinkel een juridische zaak af en kunnen de medewerkers bemiddelen in conflicten, helpen met brieven, bezwaarschriften schrijven, etc. Alles afhankelijk van welke hulp de klant nodig heeft. De Rechtswinkel Zuid zit in wijkservicecentrum Zuid aan de Wesselerbrinklaan 102. Elke woensdag is er een inloopspreekuur van 09.0013.00 uur. Een afspraak maken is niet nodig.

De Rechtswinkel is een initiatief van de Gemeente Enschede met Saxion Hogeschool. Studenten van de juridische opleidingen bemannen de winkel. Ervaren juristen ondersteunen hen.


W W W. E N S C H E D E . N L

EnschedeCentraal

 www.huisaanhuisenschede.nl

GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op maandag 10 maart 2014 vanaf 18:00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Tussen 18:00 tot 18:30 uur vindt het vragenhalfuurtje voor de raadsleden plaats. Vanaf 18:30 uur vindt de verdere behandeling van de raadsagenda plaats waarin het debat over de bespreekpunten en het behandelen van de hamerstukken zal plaatsvinden. Belangstellenden zijn van harte welkom op de publieke tribune van de raadzaal in het stadhuis. Agenda en achterliggende stukken liggen op werkdagen van 8:00 tot 18:00 uur ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor aan de Hengelosestraat 51 te Enschede. De agenda staat ook op onze internetsite: www.enschede. nl onder het kopje ‘gemeente’ en vervolgens ‘politiek en bestuur’. De raadsvergadering is zowel live te volgen als achteraf te beluisteren via www.enschede.nl LET OP: Dit is de laatste reguliere vergadering van de huidige gemeenteraad. De nieuwe gemeenteraad zal op donderdag 27 maart worden geïnstalleerd en beëdigd. De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat vooralsnog gepland op maandag 22 april. Het is op dit moment nog onbekend of in die raadsvergadering het nieuwe college zal worden benoemd. Vergeet u niet te stemmen op woensdag 19 maart? Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @ raad053 en #raad053 of via Facebook: raad053 Volg de verkiezingen via www.enschede.nl/verkiezingen of #GR053

WMO – RAAD ENSCHEDE

De Wmo-raad vergadert op woensdag 12 maart a.s. om 09:00 uur in kamer 3112 van het Stadskantoor. De agenda en stukken liggen vanaf 2 maart ter inzage bij de receptie van het stadskantoor, Hengelosestraat 51. Openingstijden zijn: op werkdagen van 8.30 16.00 uur en op donderdag ook van 17.00 -19.30 uur. Zie ook www.wmo-raad.enschede.nl.

SENIORENRAAD

Leden Seniorenraad gezocht! Vormgeven aan de stad van nu. Meedoen in Enschede. Uw stem laten horen. Dat kan als lid van de Seniorenraad Enschede. De Seniorenraad is onafhankelijk en adviseert het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over zaken die van belang zijn voor de oudere bewoners in de stad; Wmo-zaken uitgesloten. De Seniorenraad bestaat uit 6 leden en streeft naar een brede pluriforme samenstelling. Binnenkort verlaten twee leden de Seniorenraad wegens het bereiken van het einde van hun zittingstermijn. Voelt u zich maatschappelijk betrokken en heeft u affiniteit met de ouderen in de stad? Heeft u politiek bestuurlijk inzicht en bent u in staat de belangen van de ouderen te herkennen en te vertalen in ideeën en adviezen? Woont u in de gemeente Enschede en bent u geen medewerker van de gemeente, noch van een door de gemeente gesubsidieerde organisatie? Dan nodigen wij u uit te reageren op deze vacature. Uw sollicitatiebrief met c.v. kunt u sturen naar: Wervingscommissie Seniorenraad p/a Programma WZW postbus 20 7500 AA Enschede

afd. Concerncommunicatie t.a.v. redactie gemeentepagina Postbus 20, 7500 AA Enschede redactie@enschede.nl Bezorgklachten Huis aan Huis: Telefoon: 053-4842446

enschede.nl

Reacties ontvangen wij graag vóór 24 maart 2014. Meer informatie over deze vacature en over de Seniorenraad kunt u vinden op de website van de Seniorenraad www.seniorenraad.enschede.nl.

INFORMATIE Op 6 en 7 maart 2014 geen aanvraag paspoort en identiteitskaart mogelijk. Donderdag 6 maart en vrijdag 7 maart kunt u helaas geen paspoort of identiteitskaart aanvragen. De systemen moeten dan aangepast worden omdat de geldigheidsduur van het paspoort en de identiteitskaart op 10 maart verandert.

EXPLOITATIEOVEREENKOMST ANTERIEURE OF EXPLOITATIEOVEREENKOMST ’T VANEKER, DEELGEBIED ZUIDKAMP Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij een anterieure of exploitatieovereenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening met ADT heeft gesloten voor ’t Vaneker, deelgebied Zuidkamp te Enschede. In de overeenkomst zijn de voorwaarden geregeld waaronder de gemeente Enschede bereid is het vigerende bestemmingsplan te herzien ten behoeve van woningbouw. Een zakelijke beschrijving van deze overeenkomst ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van 5 maart 2014 in het stadskantoor, Hengelosestraat 51 in Enschede. Het stadskantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 18.00 uur en op donderdagavond tot 19.30 uur. Naar aanleiding van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

RUIMTELIJKE PLANNEN ALGEMEEN: Onder Ruimtelijke plannen worden verstaan de hierna genoemde plannen als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening: a. Structuurvisie; b. Bestemmingsplan (inclusief Nadere Uitwerking, Wijzigingsplan en herziening); c. Beheersverordening; d. Voorbereidingsbesluit; e. Exploitatieplan. Onder ruimtelijke plannen worden hier tevens verstaan: de hierna genoemde met een bestemmingsplan samenhangende andere plannen en besluiten: f. Wijziging Welstandsnota, al dan niet in combinatie met een Beeldkwaliteitplan; g. Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder. Inzien / afspraak maken Ruimtelijke plannen liggen met de daarbij behorende stukken gedurende de bij het betreffende ruimtelijke plan genoemde periode ter inzage in de centrale hal of bij de balies van de afdeling Publieksdienstverlening Frontoffice in het stadskantoor, Hengelosestraat 51 in Enschede. Het stadskantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur en op donderdagavond tot 19.30 uur. Wilt u een nadere toelichting op een plan, dan kunt u daarvoor in het Stadskantoor terecht bij de afdeling Publieksdienstverlening Frontoffice. Openingstijden: maandag alleen op afspraak van 11:00 - 16:00 uur, dinsdag t/m vrijdag vrije inloop en op afspraak van 08.30 - 12.00 uur. Donderdagavond vrije inloop van 17.00 - 19.30 uur. Een afspraak kunt u telefonisch maken via 14053. Ruimtelijke plannen als hiervoor bedoeld onder a t/m d kunnen met de daarbij behorende stukken digitaal worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (voor de directe links wordt verwezen naar de betreffende ruimtelijke plannen) of op de gemeentelijke website www.geobrowser.enschede. nl. De bronbestanden kunnen worden gedownload via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannen. enschede.nl. Indien ook de hiervoor onder e, f of g bedoelde ruimtelijke plannen digitaal op de gemeentelijke website kunnen worden ingezien wordt dat bij het betreffende ruimtelijke plan vermeld. Procedures Bij elk ruimtelijk plan wordt vermeld welke juridische procedure van toepassing is, of de procedure alleen voor belanghebbenden of voor een ieder open staat en tot welk bestuurs- of beroepsorgaan (gemeenteraad, burgemeester en wethouders of Raad van State) u zich daarbij kunt richten. Er zijn twee soorten procedures: “zienswijzen naar voren brengen” en “beroep instellen”.

Huis aan Huis • woensdag 5 maart 2014 • 18

Zienswijzen naar voren brengen Indien tegen het ontwerp van een ruimtelijk plan een zienswijze naar voren kan worden gebracht kan dat naar keuze schriftelijk, digitaal of mondeling. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad of aan burgemeester en wethouders (welke van toepassing is staat vermeld bij het ruimtelijk plan), Postbus 20, 7500 AA Enschede. U wordt verzocht in uw brief te vermelden: ‘zienswijze ontwerp<soort en naam ruimtelijk plan> (bijvoorbeeld: zienswijze ontwerp-bestemmingsplan <naam plan> of zienswijze ontwerp-besluit hogere grenswaarden <naam besluit>), kenmerk: xxxxxxx’. Indien u mondeling uw zienswijze ten aanzien van een ruimtelijk plan naar voren wenst te brengen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling bestemmingsplannen (bereikbaar via het telefoonnummer 14053). Tegen het ontwerp van een bestemmingsplan (inclusief herziening, nadere uitwerking of wijzigingsplan) kan tevens digitaal een zienswijze naar voren worden gebracht. Digitale zienswijzen kunnen uitsluitend worden ingediend via het digitaal loket van de gemeente Enschede, bereikbaar via de website van de gemeente Enschede. Beroep instellen Indien tegen een besluit tot vaststelling van een ruimtelijk plan beroep kan worden ingesteld dan kan dat alleen schriftelijk. Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. In het beroepschrift moet in ieder geval staan: uw naam en adres, de dagtekening, tegen welk besluit u beroep instelt, de motivering van uw beroepschrift (waarom u beroep instelt) en uw handtekening. Indien het ruimtelijk plan ten opzichte van het ontwerpplan of ontwerp-besluit bij de vaststelling niet is gewijzigd kan geen beroep worden ingesteld door de belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze tegen het ontwerp-plan of ontwerp-besluit naar voren heeft gebracht. Door het instellen van beroep wordt de werking van het ruimtelijk plan niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. VOORNEMEN TOT VOORBEREIDING BESTEMMINGSPLAN

STADSDEEL OOST Het college van burgemeester en wethouders is voornemens een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost in voorbereiding te nemen om medewerking te kunnen verlenen aan de realisatie en landschappelijke inpassing van 3 vrijstaande woningen aan de Lonnekerweg 298 – 300. Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Omtrent dit voornemen liggen er geen stukken ter inzage. Over het voornemen kan niet worden gecorrespondeerd. Zodra de herziening van het bestemmingsplan in ontwerp gereed is, zal er gelegenheid worden geboden om hieromtrent een zienswijze naar voren te brengen. TERVISIELEGGING ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN “LUCHTHAVEN TWENTE” (NL. IMRO.0153.BP00001-0002), ONTWERP-BEELDKWALITEITSPLAN “LUCHTHAVEN TWENTE” EN ONTWERP-LUCHTHAVENBESLUIT LUCHTHAVEN TWENTE Met de vaststelling van de structuurvisie ‘gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o.’ zijn de ruimtelijke en programmatische kaders bepaald voor de ontwikkeling van de voormalige militaire luchtmachtbasis. Om daadwerkelijk gebruiks- en bouwmogelijkheden te kunnen bieden voor de verschillende ontwikkelingen in het gebied is het noodzakelijk de kaders uit de visie te vertalen naar bestemmingsplannen. Voor het noordelijk deel van de voormalige militaire luchtmachtbasis is daarvoor het bestemmingsplan Luchthaven Twente


W W W. E N S C H E D E . N L

 www.huisaanhuisenschede.nl

Huis aan Huis • woensdag 5 maart 2014 • 19

Enschede timmert aan de weg! In verband met de uitvoering van werkzaamheden zijn de volgende straten geheel of gedeeltelijk afgesloten voor alle verkeer in beide richtingen, behalve voor voetgangers, gedurende de daarbij vermoedelijke periode; op enkele straten blijft bedieningsverkeer op gedeelten ervan en met enige beperking mogelijk.

Wegafsluitingen en verkeersbelemmeringen

1 Boekelerhofweg, t/m 7 maart 2014. 2 Auke Vleerstraat, het westelijk fietspad tussen de Hengelosestraat en de Thermen, t/m december 2014. 3 Peckedamhoek en Poortbultenhoek, t/m 28 maart 2014. 4 Gerststraat, kruising boekweitstraat t/m kruising Wicher Nijkampstraat, t/m 14 maart 2014. 2

5 Stevenfennestraat, vanaf de kruising Boekweitstraat t/m de kruising Wicher Nijkampstraat, t/m 13 juni 2014. 7

1 4

8

9

5

6 Frederikastraat t.h.v nr. 65, tussen de Ypkemeulenstraat en de Nederlandlaan, van 10 maart t/m 12 maart 2014. 7 Spoordijkstraat, tussen de Goolkatenweg en de Tubantiasingel, op 22 maart 2014, van 7.00 - 16.00 uur.

6

8 Beltstraat, tussen Koningsstraat en Edo Bergmalaan, wel bereikbaar voor fietsers en voetgangers, t/m 23 mei 2014.

3

9 kruising Snelliusstraat/Velveweg, t/m vrijdag 7 maart 2014.

Voor meer informatie over de meest recente wegwerkzaamheden verwijzen we u naar www.enschede.nl

ontworpen. Het plan omvat de luchthaven, luchthavengebonden bedrijvigheid, een veiligheidscentrum en de ontsluiting van het terrein. Om omgevingsvergunningsaanvragen te kunnen toetsen aan de gewenste eisen van welstand is daarnaast het beeldkwaliteitsplan Luchthaven Twente opgesteld. Wijziging 70 van de Welstandsnota beoogt het beeldkwaliteitsplan in de plaats te laten treden van de voor de locatie geldende welstandsidentiteiten. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om het ontwerp van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ter inzage te leggen. Iedereen kan vervolgens een zienswijze indienen. Deze zienswijzen worden betrokken bij het uiteindelijke bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Inzien bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan en het ontwerp-vaststellingsbesluit liggen met de daarbij behorende stukken van 7 maart 2014 tot en met 17 april 2014 voor een ieder ter inzage: 1. In de centrale hal van het Stadskantoor, Hengelosestraat 51 in Enschede. Het Stadskantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur en op donderdagavond tot 19.30 uur. 2. Bij de receptie van het gemeentehuis, Nicolaasplein 5 in Denekamp. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur en op donderdag ook van 12.30 uur tot 20.00 uur.

Wilt u een nadere toelichting op het plan, dan kunt u daarvoor in het Stadskantoor in Enschede terecht bij de afdeling Publieksdienstverlening Frontoffice. Dit kan alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken voor de tijden op maandag van 11:00 - 16:00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 - 12.00 uur en op donderdagavond van 17.00 - 19.30 uur. Een afspraak kunt u telefonisch maken via 14053. Ook kunt u digitaal een afspraak maken via het digitaal loket op de website van de gemeente Enschede, www.enschede.nl. Het ontwerpbestemmingsplan “Luchthaven Twente” met de daarbij behorende stukken kan digitaal worden ingezien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0153.BP00001-0002 en via het digitaal loket op de website van de gemeente Enschede, www.enschede.nl. De bronbestanden kunnen worden gedownload via de webpagina https://www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl/NL.IMRO.0153.BP000010002. Het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan is op dezelfde locatie digitaal in te zien als bijlage van de plantoelichting. Samenhangende plannen in Dinkelland Omdat een deel van de ontwikkeling valt binnen de gemeente Dinkelland is daarvoor het bestemmingsplan ‘Luchthaven Twente (Dinkelland)’ ontworpen. Binnen dit bestemmingsplan is, naast de genoemde ontwikkelingen, ook een deel van het buitengebied meegenomen dat nog geactualiseerd moet worden. Het ontwerpbestemmingsplan “Luchthaven Twente (Dinkelland)”, het beeldkwaliteitsplan “Luchthaven Twente” en het ontwerp-vaststellingsbesluit voor Dinkelland liggen met de daarbij behorende stukken ook van 7 maart 2014 tot en met 17 april 2014 voor een ieder ter inzage in

de genoemde locaties in Enschede en Dinkelland. Dit ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende stukken kan digitaal worden ingezien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ web-roo/?planidn=NL.IMRO.1774.BUIBPLuchthaven-0301 De bronbestanden kunnen worden gedownload via de webpagina http://www.gisnet.nl/ ruimtelijkeplannen/dinkelland/RO_Online/ NL.IMRO.1774.BUIBPLuchthaven-0301. Luchthavenbesluit Om de ontwikkeling en exploitatie van de luchthaven mogelijk te maken is ook een luchthavenbesluit van het ministerie van Infrastructuur en Milieu nodig. Het luchthavenbesluit legt het gebruik van de luchthaven door het luchtverkeer vast in de vorm van grenswaarden en regels. Daarnaast bevat het luchthavenbesluit de aanduiding van het luchthavengebied en de aanduiding van gebieden rondom de luchthaven met ruimtelijke beperkingen Het ontwerp van dit besluit ligt gedurende dezelfde termijn als de bestemmingsplannen ter inzage. Meer informatie over het luchthavenbesluit en de procedure is te vinden op www.centrumpp.nl. onder de kop ‘Actuele zienswijzeprocedures’. Inloopbijeenkomsten De stukken van beide bestemmingsplannen en het luchthavenbesluit kunnen ook worden ingezien tijdens de volgende inloopbijeenkomsten: - Donderdag 13 maart 2014 van 16.00 tot 20.00 in het stadhuis in Enschede (Langestraat 24). - Donderdag 20 maart 2014 van 17.00 tot 20.00 in restaurant Frans op den Bult, Hengelosestraat 8 in Deurningen. - Zaterdag 22 maart 2014 van 12.00 tot 16.00 in de oude terminal, Vliegveldweg 333 in Enschede.

- Zondag 23 maart 2014 van 10.00 tot 14.00 in de oude terminal, Vliegveldweg 333 in Enschede. Tijdens de inloopbijeenkomsten is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Reageren Gedurende de voornoemde termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent de ontwerpplannen naar voren brengen. Enschede Schriftelijke zienswijzen met betrekking tot het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan in Enschede kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Enschede, Postbus 20, 7500 AA Enschede. U wordt verzocht in uw brief te vermelden: ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Luchthaven Twente , kenmerk: BP00001’. Indien u mondeling uw zienswijze ten aanzien van dit plan naar voren wenst te brengen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling bestemmingsplannen (bereikbaar via het telefoonnummer 14053). Dinkelland Schriftelijk zienswijzen met betrekking tot het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan op Dinkellands grondgebied kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Dinkelland, postbus 11, 7590 AA te Denekamp. Mondelinge zienswijzen kunt u binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met de afdeling Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer 0541854100. Indieners van zienswijzen worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze nader toe te lichten ten overstaan van een hoorcommissie, bestaande uit leden van de gemeente-


W W W. E N S C H E D E . N L

 www.huisaanhuisenschede.nl

raad. Indien u van deze gelegenheid gebruik wilt maken dient u dit bij uw schriftelijke of mondelinge zienswijze aan te geven. Luchthavenbesluit Zienswijzen op het ontwerpluchthavenbesluit van het ministerie van Infrastructuur en Milieu kunnen digitaal worden ingediend via het zienswijzeformulier op www.centrumpp.nl. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Centrum Publieksparticipatie, Postbus 30316, 2500 GH in Den Haag met als kenmerk ‘Ontwerp luchthavenbesluit luchthaven Twente’. Voor mondelinge zienswijzen kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 070 456 89 99.

VERGUNNINGEN EN MELDINGEN ALGEMEEN Inzien / afspraak maken Wilt u een van de aanvragen, vergunningen of meldingen inzien, dan moet u daarvoor een afspraak maken. U kunt dat doen via telefoonnummer 053 4817100. De stukken liggen ter inzage met ingang van de dag na de publicatiedatum. Als u op werkdagen voor 12.00 uur contact opneemt kunt u de stukken digitaal toegestuurd krijgen, of indien mogelijk het dossier op afspraak op het Stadskantoor inzien. Bezwaren indienen Indien bezwaar kan worden ingediend, dan kunt u het bezwaarschrift richten aan het College van Burgemees¬ter en Wethouders, Postbus 20, 7500 AA te Enschede. U wordt verzocht bij correspondentie het beschikkingsnummer, dat achter het adres staat, te vermelden. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van de vergunning niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel (Team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle). Beroep instellen Indien beroep kan worden ingesteld, dan kunt u het beroepschrift richten aan de Rechtbank Overijssel (Team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle). Door het instellen van beroep wordt de werking van de vergunning en ontheffing niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel (Team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle). A INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE ACTIVITEIT(EN):

STADSDEEL CENTRUM

- Haverstraatpassage 6 en 6a (V-2014-1154): het wijzigen van de voorgevel (ingediend d.d. 26 februari 2014) - H.J. van Heekplein 124 (V-2014-1082): het plaatsen van een glazen scheidingswand t.b.v. splitsing hoofdspeelzaal rokers/niet rokers (ingediend d.d. 21 februari 2014) - Lipperkerkstraat 104 (V-2014-1149): het vergoten van een woonhuis (ingediend d.d. 26 februari 2014) - Oude Markt 9 (V-2014-1080): het verbouwen van een bijeenkomstgebouw en graafwerkzaamheden t.b.v. aanleg fundering (ingediend d.d. 21 februari 2014) - Walstraat 3 (V-2014-1049): het vestigen van een lounge café (ingediend d.d. 20 februari 2014)

STADSDEEL NOORD

- Colosseum 2 (V-2014-1050): het plaatsen van handelsreclame (ingediend d.d. 20 februari 2014)

- Kottendijk 110 B (V-2014-1122): het veranderen van een kozijn in een deur (ingediend d.d. 25 februari 2014) - Lorentzlaan 7 (V-2014-1106): het vellen van 1 berk (ingediend d.d. 24 februari 2014) - Roombekerveld naast nr. 13 (V-2014-1145): het plaatsen van opbergboxen (ingediend d.d. 26 februari 2014) - Vanekerbeekweg 15 (kinderboerderij) (V-2014-1137): het vellen van 3 beuken, 3 berken en 1 eik (ingediend d.d. 25 februari 2014) - Vegerweg 99 (V-2014-1127): het bouwen van een machineberging en kalverstal (ingediend d.d. 25 februari 2014) - Weth. Horstman Sportpark 1 A (V-20141041): het vellen van 4 eiken (ingediend d.d. 20 februari 2014) - Zonstraat 48 (V-2014-1152): het intern bouwen van twee koelruimtes (ingediend d.d. 26 februari 2014)

STADSDEEL OOST

- Ekersdijk 235 (V-2014-1083): het bouwen van een woonhuis (ingediend d.d. 22 februari 2014) - Kotkampweg 154 (V-2014-1153): het plaatsen van een dakkapel (ingediend d.d. 26 februari 2014) - Schipholtstraat 410 (V-2014-1064): het plaatsen van een tuinhuisje (ingediend d.d. 21 februari 2014) - Spartastraat 89 (V-2014-1111): het bouwen van een berging met prieel (ingediend d.d. 21 februari 2014)

STADSDEEL WEST

- Acaciaplantsoen t.o. nr. 51 (V-2014-1120): het vellen van 1 berk (ingediend d.d. 25 februari 2014) - Beckumerstraat achter perceel 308 (V-2014-1063): het bouwen van een faunamuur en het vellen van 1 eik (ingediend d.d. 21 februari 2014) - Boekelose Stoomblekerij (V-2014-1059): het vellen van 2 eiken (ingediend d.d. 21 februari 2014) - Borstelweg 3 A (V-2014-1094): het vestigen van een meubelmakerij (ingediend d.d. 24 februari 2014) - Geerdinkszijdeweg achter nr. 90 (V-20141053): het vellen van 2 eiken en 1 els (ingediend d.d. 21 februari 2014) - Marssteden t.h.v. nrs. 64 t/m 72 (V-20141058): het vellen van 3 eiken (ingediend d.d. 21 februari 2014) - Straatsburglaan 9 (V-2014-1126): het vellen van 1 linde (ingediend d.d. 25 februari 2014) - Strootsweg 24 (V-2014-1132): het intern verbouwen van een bedrijfsgebouw (ingediend d.d. 25 februari 2014) - Weth. Nijhuisstraat 237 (V-2014-1155): het wijzigen van de gevel en het plaatsen van een markies (ingediend d.d. 26 februari 2014)

STADSDEEL ZUID

- Aamsveenweg 201 (V-2014-1039): het vellen 1 eik (ingediend d.d. 20 februari 2014) - Buurserstraat 364 (V-2014-1056): het vellen van 2 kastanjes en 1 eik (ingediend d.d. 20 februari 2014) - Geessinkweg 282 (V-2014-1045): het vellen van 3 beuken (ingediend d.d. 20 februari 2014) - Hilbertlanden naast nr. 50 (V-2014-1046): het vellen van 1 beuk (ingediend d.d. 20 februari 2014) - Vastertlanden 112 (V-2014-1043): het vellen van 1 eik (ingediend d.d. 20 februari 2014) - Vastertlanden nabij nr. 124 (V-2014-1040): het vellen van 1 eik (ingediend d.d. 20 februari 2014) - bos naast Vastertlanden 126 (V-20141042): het vellen van 11 eiken (ingediend d.d. 20 februari 2014)

A1.1 INGEDIENDE SLOOPMELDING

STADSDEEL CENTRUM

- Benninkburg 119 (V-2014-1107): het verwijderen van asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 24 februari 2014)

STADSDEEL NOORD

- Diezestraat 38 (V-2014-1047): het verwijderen van een asbesthoudende plafondplaat (ingediend d.d. 20 februari 2014) - Maanstraat 35 (V-2014-1151): het verwijderen van asbesthoudende AC-kokers (ingediend d.d. 26 februari 2014) - Vegerweg 99 (V-2014-1128): het slopen van een machineberging-kalverstal (ingediend d.d. 25 februari 2014)

STADSDEEL OOST

- Lage Bothofstraat 294 (V-2014-1121): het slopen van een loods (ingediend d.d. 25 februari 2014)

STADSDEEL WEST

- Beneluxlaan 181 (V-2014-1143): het verwijderen van asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 26 februari 2014)

STADSDEEL ZUID

- Ypelobrink 37 (V-2014-1147): het verwijderen van een asbesthoudende standleiding (ingediend d.d. 26 februari 2014) A1.2 INGEDIENDE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT

STADSDEEL CENTRUM

- Haaksbergerstraat 55 (V-2014-1136): het veranderen van de inrichting Medisch Spectrum Twente (ingediend d.d. 26 februari 2014)

STADSDEEL NOORD

- Spoordijkstraat 66 (V-2014-1072): het oprichten van de inrichting i4hi BV (ingediend d.d. 21 februari 2014) - Vegerweg 99 (V-2014-1156): het veranderen van de inrichting Melkveehouderij (ingediend d.d. 27 februari 2014)

STADSDEEL OOST

- Hoge Boekelerweg 399 (V-2014-1108): het veranderen van de inrichting Maatschap B.J.A. Nijhuis en J.J. Nijhuis-Grijssen (ingediend d.d. 24 februari 2014) - Twenteweg 9 (V-2014-1060): het oprichten van de inrichting Autokaba (ingediend d.d. 21 februari 2014)

STADSDEEL WEST

- Aluminiumsteden 10 (V-2014-1051): het veranderen van de inrichting HESS AAC Systems (ingediend d.d. 20 februari 2014) De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend en er wordt geen correspondentie over gevoerd. A2 VERLENGING BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNINGEN Burgemeester en wethouders van Enschede maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

STADSDEEL CENTRUM

- Schuttersveld (V-2013-6158): het nieuw bouwen van winkels (nieuwe uiterste beslistermijn d.d. 8 april 2014)

STADSDEEL OOST

- Lonnekerweg nabij nr 220 (V-2014-0183): het plaatsen van een mestbassin (nieuwe uiterste beslistermijn d.d. 15 april 2014)

Huis aan Huis • woensdag 5 maart 2014 • 20

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit een bezwaarschrift indienen. (Kijk voor inzien, bezwaar en beroep onder de kop Algemeen) B VERLEENDE  OMGEVINGSVERGUNNING(EN) REGULIERE PROCEDURE

STADSDEEL CENTRUM:

- H.J. van Heekplein 90 (V-2014-0572): het plaatsen van tijdelijke reclame (verleend d.d. 21 februari 2014)

STADSDEEL NOORD:

- Bergweg 350 (V-2013-5600): het bouwen van een woningentree, het vervangen van de kozijnen en het vervangen van de dakconstructie (verleend d.d. 27 februari 2014) - Boddenkamplaan 31 (V-2014-0215): het bouwen van een woonhuis (verleend d.d. 26 februari 2014) - Brouwerijplein (WC Op de Brouwerij) (V-2013-5963): het plaatsen van 9 vlaggenmasten (verleend d.d. 21 februari 2014) - Coulombstraat t.h.v. nr. 10 (V-2014-0811): het plaatsen van een kunstobject (verleend d.d. 25 februari 2014) - Hulsmaatstraat 2 (V-2014-0046): het bouwen van een woonhuis (verleend d.d. 27 februari 2014) - Lonneker Steumke 37 (V-2014-0410): het vellen van 1 eik (verleend d.d. 24 februari 2014) - Maatmanweg 19 (V-2014-0044): het verbouwen van een schoolgebouw (verleend d.d. 26 februari 2014) - Mozartlaan t.h.v. nr. 71 (V-2014-0132): het vellen van 1 eik (verleend d.d. 25 februari 2014) - Overmaatweg (V-2014-0045): het bouwen van een woonhuis (verleend d.d. 25 februari 2014) - Vanekerbeekweg naast nr. 40 (V-20140938): het vellen van 6 eiken (verleend d.d. 26 februari 2014) - Voortsweg 68 (V-2014-0206): het plaatsen van een dakkapel (verleend d.d. 26 februari 2014) - Welnaweg t.o. nr. 100 met huisletter Z (electrahuis) (V-2014-0133): het vellen van 1 acacia (verleend d.d. 25 februari 2014)

STADSDEEL WEST:

- Kanaalstraat 295 (V-2014-0981): het mogelijk maken een autoherstelbedrijf (eventueel met plaatwerkerij) te vestigen (verleend d.d. 26 februari 2014) - Lonnekerbrugstraat 129 (V-2013-6197): het bouwen van een luifel tegen het bestaande gebouw (verleend d.d. 24 februari 2014) - Parkweg t.o. uitrit Borstelweg (V-20140117): het vellen van 1 eik (verleend d.d. 25 februari 2014) - Veldgeuverweg 20 (V-2014-0016): het vellen van 1 kastanje en 3 eiken (verleend d.d. 24 februari 2014)

STADSDEEL ZUID:

- Boerskottenhoek 65 (V-2014-0019): het vellen van 1 es (verleend d.d. 24 februari 2014) - Buurserstraat 364 (V-2014-1056): het vellen van 2 kastanjes (verleend d.d. 3 maart 2014, besluit treedt in werking op 14 maart 2014 ) - Helweg 80 (V-2013-5724): het bouwen en in gebruik nemen van een rundveestal (verleend d.d. 21 februari 2014) - Lammerinkweg t.h.v. Kloppenborgweg (V-2014-0110): het vellen van 1 berk (verleend d.d. 25 februari 2014) - Lutje Bruninkweg 10 (V-2013-5947): het vellen van 2 eiken en 9 beuken (verleend d.d. 27 februari 2014) Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van verlening een bezwaarschrift indienen. (Kijk voor inzien, bezwaar en beroep onder de kop Algemeen)


W W W. E N S C H E D E . N L

 www.huisaanhuisenschede.nl

B1 ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

STADSDEEL WEST:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen: - Hendrik ter Kuilestraat 181 (V-2013-5377): omgevingsvergunning activiteit milieu De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 7 maart 2014 gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor aan de Hengelosestraat 51. Deze stukken zijn op afspraak in te zien. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 053 4817600. Wanneer u op werkdagen voor 12:00 uur een afspraak maakt, is het dossier in principe de eerstvolgende werkdag in te zien. Binnen de periode van ter inzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Deze moeten worden gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders (Postbus 20, 7500 AA Enschede). U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk van deze aanvraag te vermelden. In deze periode kunnen zienswijzen ook mondeling worden ingebracht . Hiervoor kunt u een afspraak maken met de heer M.A. Reekers, telefoonnummer 053 481 8677. Wij wijzen u er op dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. B2 GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING

STADSDEEL WEST:

- Haaksbergerstraat 701 (V-2014-0771): het plaatsen van handelsreclame (geweigerd d.d. 26 febrauri 2014) Tegen bovengenoemde geweigerde vergunning kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van weigering een bezwaarschrift indienen. (Kijk voor inzien, bezwaar en beroep onder de kop Algemeen) C1.1 ACCEPTATIE SLOOPMELDING

STADSDEEL CENTRUM

- Benninkburg 119 (V-2014-1107): het verwijderen van asbesthoudende materialen (geaccepteerd d.d. 27 februari 2014) - H.J. van Heekplein 90 (V-2014-0424): het slopen van binnenwanden en plafonds (geaccepteerd d.d. 24 februari 2014)

STADSDEEL NOORD

- Dr. Coppesstraat 53 (V-2014-0898): het verwijderen van asbesthoudende materialen (geaccepteerd d.d. 24 februari 2014) - Diezestraat 38 (V-2014-1047): het verwijderen van een asbesthoudende plafond (geaccepteerd d.d. 25 februari 2014) - Jupiterstraat 171 (V-2014-0942): het verwijderen van asbesthoudende materialen, lijmlaag (geaccepteerd d.d. 24 februari 2014) - Otto van Taverenstraat 8 (V-2014-1007): het verwijderen van asbesthoudende riool- en ontluchtingsbuizen (geaccepteerd d.d. 24 februari 2014) - Maanstraat 66 (V-2014-0933): het verwijderen van asbesthoudende plafond en AC koker (geaccepteerd d.d. 24 februari 2014)

STADSDEEL OOST

- Benkoelenstraat 12 (V-2014-0894): het verwijderen van asbesthoudende materialen (schuttingplaten) (geaccepteerd d.d. 24 februari 2014) - J.C. de Rijpstraat 27 (V-2014-0850): het slopen van schuurtjes en het verwijderen van asbesthoudende golfplaten (geaccepteerd d.d. 27 februari 2014) - Sonatestraat 75 (V-2014-0863): het verwijderen van asbesthoudende golfplaten (geaccepteerd d.d. 24 februari 2014)

STADSDEEL WEST

- B.W. ter Kuilestraat 225 (V-2014-0864): het verwijderen van asbesthoudende materialen (geaccepteerd d.d. 24 februari 2014) - Remorsstraat 29 (V-2014-1015): het verwijderen van een asbesthoudende AC-koker (geaccepteerd d.d. 24 februari 2014) - Tuinbouwstraat 27 (V-2014-1006): het verwijderen van asbesthoudend vilt achter het meterbord (geaccepteerd d.d. 24 februari 2014)

STADSDEEL ZUID

- Lintveldebrink 224 (V-2014-0943): het verwijderen van asbesthoudende wandbeplating (geaccepteerd d.d. 24 februari 2014) - Nutterbrink 31 (V-2014-0944): het verwijderen van asbesthoudende lambrisering (geaccepteerd d.d. 24 februari 2014) C1.2 ACCEPTATIE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT

STADSDEEL CENTRUM

- De Heurne 59 (V-2014-0571): het veranderen van de inrichting EkoPlaza (geaccep- teerd d.d. 25 februari 2014)

STADSDEEL WEST

- Binnenhaven 111a (V-2014-0483): het veranderen van de inrichting Metaal Recycling Twente (M.R.T.) B.V. (geaccepteerd d.d. 25 februari 2014)

- Boerstege 10 (V-2014-1013): het veranderen van het bedrijf (geaccepteerd d.d. 25 februari 2014)

STADSDEEL ZUID

- Moorvenweg 2a (V-2013-6099): het veranderen van de inrichting De Loeks VOF (geaccepteerd d.d. 27 februari 2014) Tegen vorenstaande meldingen staat geen bezwaar en/of beroep open. D VERKEERSBESLUITEN

STADSDEEL CENTRUM

- Gronausevoetpad tussen de huisnummers 8 en 19 verlengen eenrichtingsverkeer tot en met de Tweede Bothofdwarsstraat. (V-2014-0370): (besluit d.d. 28 februari 2014)

STADSDEEL ZUID

- Geessinkweg tussen de Broekheurne-ring en de bebouwde komgrens aanmerken als voorrangsweg(V-2014-0365): (besluit d.d. 28 februari 2014) Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van verlening een bezwaarschrift indienen. (Kijk voor inzien, bezwaar en beroep onder de kop Algemeen) E INSTEMMINGSBESLUITEN VOOR HET LEGGEN VAN KABELS EN LEIDINGEN

STADSDEEL CENTRUM

- Stationsplein 10 – Trent-Siers, (1400075983) (verleend d.d. 25 februari 2014)

STADSDEEL NOORD

- Rekkenbrink – VWT-KPN, (1400075949) (verleend d.d. 25 februari 2014) - Oldenzaalsestraat 725 – VWT-KPN, (1400075995) (verleend d.d. 26 februari 2014) - Pantheon 30 – Trent-BAM, (1400075989) (verleend d.d. 25 februari 2014)

STADSDEEL OOST

- Abel Tasmanstraat EO - Enexis, (1400075990) (verleend d.d. 26 februari 2014) - Gronausestraat 131 – Schuuring-KPN, (1400075948) (verleend d.d. 25 februari 2014)

STADSDEEL WEST

- Auke Vleerstraat 165 – Trent-BAM, (1400075986) (verleend d.d. 26 februari 2014)

Huis aan Huis • woensdag 5 maart 2014 • 21

- De Hoeveler – Schuuring-Eurofiber, (1400075979) (verleend d.d. 26 februari 2014) - Ir. Schiffstraat 300 - Enexis, (1400075999) (verleend d.d. 26 februari 2014)

STADSDEEL ZUID

- Vlierstraat 522 – VWT-KPN, (1400075956) (verleend d.d. 25 februari 2014) Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van verlening een bezwaarschrift indienen. (Kijk voor inzien, bezwaar en beroep onder de kop Algemeen) F OMZETTINGSVERGUNNING De volgende omzettingsvergunningen zijn verleend:

STADSDEEL OOST

- Oostveenweg 137 (V-2014-0825): het omzetten van een woning in onzelfstandige bewoning (verleend d.d. 24 februari 2014)

STADSDEEL WEST

- Elferinksweg 1a (V-2014-0704): het omzetten van een woning in onzelfstandige bewoning (verleend d.d. 24 februari 2014) Tegen bovengenoemde vergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van verlening een bezwaarschrift indienen. (Kijk voor inzien, bezwaar en beroep onder de kop Algemeen) G HANDHAVING De volgende aanschrijving is uitgegaan: - Jasmijnplein: Aanzegging bestuursdwang, geplaatste vouwwagen in de openbare ruimte (eigenaar onbekend).

VERKEERSSPREEKUUR Verkeersproblemen? Bezoek het verkeersspreekuur. Heeft u een vraag of klacht over een verkeersprobleem op de openbare weg, dan horen wij dat graag. Iedere eerste donderdag van de maand is er een van 17.30 tot 19.00 uur een verkeersspreekuur in het Stadskantoor, Hengelosestraat 51. U bent van harte welkom, een afspraak is niet nodig. U kunt zich die avond melden bij de receptie. Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 6 maart. U kunt uw vraag ook digitaal stellen: www.enschede. nl/contact.

Enschede Centraal 5 maart 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you