Page 1

EL NOMBRE i

Ainoa Merino, Ana Chacón, Laura Téllez, Pau Pérez, Marc Alapont.


QUÈ ÉS? 

El nombre “i” en matemàtiques és un nombre imaginari. És un nombre complex que és com un nou escaló que no havíem escoltat fins ara. Aquest tipus agrupa tots els nombres reals i imaginaris.


Leonhard Euler Leonhard Euler fou un matemàtic i físic suís que visqué a Rússia i a Prússia durant la major part de la seua vida. Està considerat un dels matemàtics més brillants de la història i el més important del Segle XVIII. Va ser qui va descobrir el nombre i.


el nombres imaginaris 

Aquests són nombres als que no se’ls pot donar un valor real.

el nombres reals 

Aquest pot ser un nombre racional (positiu, negatiu i cero) o un nombre irracional.


Usos. 

Podem utilitzar la i per a determinar valors no reals com per exemple unes arrels negatives. Per exemple l’arrel de -25 és 5i.

Igualment l’arrel quadrada d’un nombre imaginari és un nombre complex, i l’arrel d’un nombre complex en general és altre nombre complex. Per exemple l’arrel quadrada de bi es i

El nombre i - Matemàtiques  

Aquest és un treball que hem fet a l'assignatura de matemàtiques en el qual hem investigat el nombre i, a Euler i, a més, els nombres imagin...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you