__MAIN_TEXT__

Page 1

Enrico Malan

I mestei, U corpu, Zöghi e zügheti U tempu, I nümeri, E foure Passa u tempu, scangia a vita, scangia e gente int’a çità, ma pe’ strade, int’e biteghe e int’e ciasse d’i paisi senté ancù u nostru parlà... (da I Nenari di Renzo Villa)

1


2


U nostru parlà Gh’éira ina vota Ventemiglia Sci, gh’éira ina vota ina Ventemiglia ciü pulita e tegnüa ciü in urdine d’u giurnu d’ancöi, duve tüti i se cunusceva e i se capiva; tantu ciü tranchila e tantu menu burdelusa: fina che d’â Marina San Giüsepe se purréva sente a campana d’â geixéta de San Rocu a Valecrösa. Nostra Mairegrande Manin, a ne cuntava che sciurtendu d’in ca’, se purréva fina lascià a porta sénsa sérrara cun a ciave, e se purréva caminà cun i péi nüi p’ê strade! L’on faitu mì inscì, pe’ pareglie estae de fira! A l’éira a Ventemiglia du Scögliu, d’u Cavu, d’â passérela de fèrru, d’u Cinema Inteméliu e d’u Puliteama Suciale. Gh’éira inscì Rissu u laità, che â matina bunura, u purtava u laite ca’ pe’ ca’, cun in carru tirau da in cavalu russu, e chelu prefümu de laite, me pa’ ancù de anasàru! Gh’éira ina vota...

3


4


Prefaçiùn “Açidente, e avura duv’i metu sti francubuli ?” Mungugnavu perché, metendu a postu inte de càntere, àva atrövau dui cögliùi cin de buli pe’ a posta. Se tratava de cheli ch’i l’éira avançai dae tante scaràe aduverae pe’ mete inseme e cöglite insce pareglie mene de tematiche. A mì u francubulu u m’apiàixe. Sun in “filatelista” cunvintu e agràu. L’é staitu pe’ in fögliu d’album de me’ paire, tirau föra dae macerie d’a nostra ca’ â Marina San Giüsepe, e vendüu a in culeçiunista de Ventemiglia Auta pe’ 50.000 lire, se sun arresciu a andà a Ruma, pe’ parteçipà e gagnà u cuncursu da cundütù inte Ferruvie, candu l’eira l’anu 1952. M’apiàixe aiscì u nustru parlà, e pe’ cantu m’é pöscibile, çercu de cunservane a cunuscensa. Dunca, pe’ vegnì a camin d’a dumanda d’u mei mungugnu, l’acubiamentu d’u francubulu cu’u nostru parlà u m’é aparesciüu a cosa ciü natürale. Me sun faitu agiütà dau libru “Imparamu u ventemigliusu”, de Emiliu Azaretti e Rensu Villa, püblicau d’â Cumpagnia d’i Ventemigliusi intu 1979. Stu lì u m’à furniu i tésti pe’ i capituli d’u mei album, duve mì gh’òn azuntàu i francubuli au postu d’ê fegüre. Duve me n’amancava giüstu caicün, aspeitandu d’atrüvàru int’in futüru, au sou postu gh’òn messu d’ê fegüre descarregae da Internet. Sun arrescìu cuscì a cumpune ina "culeçiun tematica", ascaixi cume chele ch’i m’àn daitu tante sudisfaçiun e tanti premi, caiche anu fa’. Sta chi a nu’ purrerà mai esse presentà a in cuncursu filatelicu, ma de següru a l’à creau in modu diversu de ilüstrà u nostru parlà. Mì me sun divertiu, òn faitu divertì Luigin Maccario, ch’u m’à vusciüu dà caiche cunsegliu edituriale, e intantu d’i francubuli ch’i sereva arrestai serrai int’ina caceta, i l’àn atrüvau modu de mustrasse. Enricu Malan

5


6


U nostru parlà 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Gh’éira ina vota Ventemiglia... Presentaçiùn I mestei U corpu (A testa - mae e brassi – schina e péitu – pansa, gambe e pei – muvimenti e pusiçiun)

Zöghi e zügheti L’anu ê stagiùn E stagiùn e i mesi U giurnu, ure e menüti I nümeri E bestie int’e foure Glossario

7


8


Enrico Malan

I mestei

9


10


I mestei

böi e arau

pescavui e ré

Ina vota i omi pe’ u ciü i lavurava a terra o i l’andava a pescà

tesce - vendegnà - cöglie a man e aurive - desgranà u granùn

De done ch’i l’avesse in mesté ghe n’éira poche e pe’ u ciü i travagliava in cà o i l’agiütava u mariu.

A lala Mudé e a lala Bianchin, candu i l'andava a cöglie e aurive in San Giacumu, i se ingiarmava cu’u berculùn, ch'u l'eira in scaussà cun ina grande staca insci'u davanti, pe' metighe e aurive cöglie.

11


Gh’éira iscì tanti autri mestei, che in parte i ghe sun ancura:

U mesté ciü antigu d’u mundu...

u müravù (massacan) ch’u fa e cae (müravù - cassöra - maui)

u marmurin e u picaprie i travaglia u màrmaru ê prie (màrmaru - martelu - scaupelu)

12


u bancarà u travaglia u legnu (bancarà - scciünetu - bufa - serrìglia)

girusie serrae cu’i spurteleti averti

armariu e cüna

carega e léitu

13


furnaira

panaté

furnà

u panaté e u furnà i fan u pan e i u cöixe

michete, pan de Pigna, firui e canestrelu

u pastissé u fa i duçi

u vedrà u mete i vedri

l’invernixavù u vernixa

u ligavù u liga e u cröve i libri 14


maixelà

u maixelà u l’amassa e bestie e u vende a carne, e custelete, a sausissa e i beroudi

l’afaitavù u l’afaita e pele

u peleté u cüxe e pelisse

15


u spessià e a spessiaira i l’apruntava e meixine (trei amurui, in’àmura, dui murtài)

meigu ch’u vixita in garçun, infermeira e scerenga pe’ fa e puntüre

16


u meigu d’î denti

u meigu d’î denti

u barbé u fa a barba e a pentenösa a l’ascürcia i cavegli

u meigu d’î ögli

u caregà (o scarpà) u l’arrangia e scarpe

17


u cögu u cöixe u mangià

raviöi

pulu e patate

bacalà e brocuri

u marghé u fa e tume de furmagiu

u stagnin u l’arrangia i tübi e e canae

u magnin u l’arrangiava cassarole e pairöi de ramu

U ferrà u fava e u fa i arnesi de ferru 18


messuira, martelu e sapa

ancüzu e ferrà

u butà u fa e bute e i barrì E tòure longhe d’a bute i se ciama dughe e i sun tegnüe inseme dai çerci

19


u sartù e a sartuira i taglia e i cüxe i vestimenti

machina pe’ cüxe

sartùira

véstiménti da dona

véstiméntu da omu

machina pe’ cüxe

véstiménti da omu

faudéta a vulàn

véstiméntu da dona

çentu pröve, in tagliu sulu 20


Taglie da omu e da dona - Cume piglià e mesüre

Pe’ cunusce e taglie da omu giüste, besögna piglià e mesüre: atrüvà in metru da sartù, de cheli moli, a nastru, despöglià u sugétu e, mirandu de nu strenze gairi, mesürà da ina zuntüra d’a spala a l’autra pe’ a larghéssa d’ê spale, pöi u ziru d’a casceta, u ziru d’u preçentu, duve gh’é a çentüra e u ziru d’i lùmbari. Pe’ e done, a meixima mesüra pe’ a larghessa de e spale, pöi u ziru du peitu, du preçentu e u ziru di lùmbari cumpresa a parte auta de e scciàpe d’u cü.

Capoti, pardesciü, camixöre, gilechi e camixe, i se çerne in relaçiun â taglia d’ê spale, e se d’â çentüra a mesüra a s’alarghesse, besögna che ghe méta man u sartù. Fina a mesüra d’ê braghe a se piglia dau ziru d’u préçentu, candu i lùmbari i nu sece tropu larghi, dunca v’atoca piglià ina taglia in ciü e pöi fa strenze u ziru d’a çentüra. Pe’ i vestimenti intreghi, fe’ in modu d’avé ciü caru a mesüra d’ê spale. Se e braghe i fusse in po’ larghe, e faré strenze insce mesüra. A mesüra pe’ i capeli ê berete a l’é piglià intu ziru d’u puntu ciü largu d’a testa, e dunca pocu surve u fronte.

A taglia d’i ganti a l’é chela d’a mesüra d’u ziru d’a man, a l’atacaüra d’î di, au deföra d’u diu grossu.

21


Caiche bon cunségliu ae done pé mete sciü in vestimentu elegante, tegnendu contu d’a façùn d’a persuna. E done pécine i duvereva lascià pèrde e faudéte larghe. E done aute i pön agrà de faudéte cürte e strénte, intantu che pe’ chele tropu àute ghe vurrereva robe larghe e vapuruse. Chele ch’i l’àn e gambe grosse ch’i sfüge e faudéte cürte. Chi l’à i brassi longhi ch’a porte e màneghe a trei carti, chi ghe l’à cürte ch’a çèrne pe’ contra e màneghe longhe. Chi gh’à i brassi furmusi, ch’a scarte i véstiménti sensa màneghe. Chi gh’à u colu cürtu ch’a porte d’ê sculaüre a "V", chi gh’à u colu magru ch’a çèrne de sculaüre mudeste, i mudeli tantu desculài se i pö permete sulu chi gh’à u sen ê spale ben mudelai. I culéti grandi i nu van pe’ e persune pecine e grasse, ma i van maiscì ben pe’ cröve e spale cürve.

Pe’ e done in po’ in carne se cunseglia in vestimentu intregu de preferensa aculànte e faitu cun de stofe in maglina, pe’ rende ciü comudi i muviménti. Pe’ chele tropu in carne se scunseglia e roube cun sciure vistuse. Pe’ ascunde a pançeta nu fe u tagliu au ziru d’u preçentu, se se trata d’ina camixa o d’ina casaca nu féra mai asvisà. E spale larghe d’urdinariu i nu sun in prublema, cume i u sun e pecine, a tüte e maneire, se se vö fare paresce ciü strente se fa a longhessa d’a spala in po' ciü cürta e u curmu d’a mànega in po' ciü longu. 22


u maistru, ch’u l’insegna a garçune e garçui a scrive, a leze e fa de contu

Ma gh’éira iscì de mestei che avura i sun sparì o ascaixi sparì:

u baticria o traghéta, u lezeva a vuxe auta, pe’ e strade d’in paise, in anunçiu de püblicu interessu. In banditù l’òn vistu e sentiu, ina vota sula, a Briga intu 1943. Eirimu sfulai da Ventemiglia, intantu che l’eira estae, e semu capitai lasciü inte l’8 setembre. L’é staita in’esperiensa tragica: àmu vistu i nostri surdati arpin, abandunai dai cumandanti, bötà via scciopu e divisa. Dopu dui giurni i sun arrivai i tedeschi, ch’i l’àn daitu d’i urdini severi â pupulaçiun. Cuscì u banditù, u l’é passau a criàri pe’ i carrugi de Briga (che alura a l’eira itagliana), perché tüti i savesse.

u carrussé ch’u ghidava e carrosse

23


u ciapuné ch’u meteva i ciapui ae bestie (cavali, müre, asi)

u müraté ch’u menava müre e asi

u basté ch’u fava i basti

u çestà ch’u intreixava i sgurrin e e cane pe’ fa e corbe pe’ i ganöfari

u ciarrùn ch’u fava carri e carrosse

24


l’amulita ch’u l’amörava cuteli e tesuire

U carbuné. A carbunéira a l’é ina pila de legneti, de furma conica, cüverta de terra batüa che, açesa da drente e lascià brüxà cian cianin, a se tramüa in carbun. U carbuné u l’è ün d’i omi ch’i dan recatu a carbunéira, intantu ch’a brüxa.

U paraigà u meteva a postu i paraighi, i parasui e e umbrele

U scribàn u meteva inseme o u tirava in bèla copia d’i scriti, a pagamentu, pe’ contu d’e persune ch’i nu sàva scrive.

25


U scardassé u scardava a lana e u crin d’erbe cun a drüssösa ch’a l’é a machina pe’ scardassà a man, ch’a serviva pe’ destregà a lana e levaghe i grupi. U strapunté u meteva sciü e u resciouràva strapunte e crövileiti de bambàixa o de ciüme.

u careghé u tirava a paglia pe’ arrangià e caréghe, u pruvedeva a cröve cun erbe e sgurrin calunche tocu de mubiglia.

l’omu ch’u fava e spassuire e e ramasse

u fiderà ch’u fa tante mene de pasta: fidéi, picagliéte, trenéte, macarui

26


u vignairö ch’u lavura a vigna, u pua e traglie e u sciarmenta i vi

a bügareira

e bügareire inta scciümaira

diti ventemigliusi:

A bügareira s’a nu l’à a sou ciapa a nu sa lavà. Esse cume a bügareira ch’a nu trova de ciapa, e candu â tröva a ghe scapa 27


u carpenté u mete sciü de custrüçiun purtanti, faite de legnu o de fèrru.

Int’a Marinarìa, stu mesté u l’é chelu de «maistru de cögnu».

bilui

serracu

picossa

u busché u tagliava i arburi cu’ a picossa e u serracu

28


müxicanti

I müxicanti i zirava de paise in paise a sonà i sou strümenti, fandu divertì e gente.

I fàva müxica int’ê feire e magara int’ î mariagi.

I sonava svarzi, mazurche, tanghi e inte sti ürtimi tempi inscì u ruchenrò

29


U maiscibélu e incomudu “Mesté de Maire”

A maire a l’é següransa, cařù d’a famiglia, a l’é duçù, in pastu caudu, ina rampügna pe’ ina mařavuira, in faturisu pe’ ina bona valütaçiun a scöřa.

A maire a tegne da parte tüti i nostri segreti, a maire a l’é amù, a l’é ina caressa int’i cavegli, in baixu d’a bonanöte.

Candu in petalüssu u l’é maroutu, a megliu meixina a l’é a man d’a maire.

Maire, a l’é a ciü bèla parola d’u mundu e m’apiaixe de prunünçiàřa 30


I sun tüte bèle e mairi d’u mundu, candu in figliö i s’astrénze au cö. I sun e bélésse d'in bén prufundu, faitu de soni, speranse e amù.

A l’é maiscì bèla sta facia de dona, ch’a véglia in pecin e rechie a nu’ l’à.

A paresce a fegüra d’a Madona, a s’assemeglia â buntà!

(d’a cansun Son tutte belle le mamme del mondo..)

31


Preghéira â Madona d’ê Virtü

O gluriusa Vergine Maria, grandiscimu esempiu de tüte e virtü, nuiautri, toi figliöi, inzenugliai ai toi pei, Te damu i nostri cöi perché Tü t’î presenti a To Figliö u Scignù Gesü, in garançia d’u nostru amù. Prima de ogni autra dumanda, te presentamu a nostra ricunuscença pe’ tüte e graçie che Tü ti distribuisci a nuiautri e a tanti nostri frai che sun ciü tribulai dai dificultae d’a vita, e Te ringraçiamu iscì pe’ a prutesciun che dau tou Santuariu, Ti spandi in sce sta nostra Çità de Ventemiglia. Te pregamu cun tütu u cö perché Ti cuntügni a dà ai toi figliöi a tou asistença, perché Tü ti i ghidi in sciu camin da virtü e Ti fassi avé pe’ tüti, cun u perdun d’i pécài a sarveça eterna. O Madona, Te dumandamu ancura ina graçia dai tou Santuariu, mira ai besögni d’a Geixa e porta a sta Maire tüti i soi figliöi dispersi. Benedixi u Papa e u nostru Vescu. Manda a nuiautri che semu a tou gente, tanti bravi e santi prévi che i ne mustre e i ne fasse da ghida in sciu camin du bén e da virtü. Veglia, o Maire, in sce a fatiga de ciache omu e agiüta tüti a santificà a sou vita giurnu dopu giurnu. Te dagu u mei cö, Madona d’ê Virtü, Maire d’u mei Scignù, Maire d’amù. Amen

32


33


Enrico Malan

34


35


A testa, a facia, ögli, nasu, buca

çervelu A testa, ch’a se ciama iscì süca, a l’è cüverta de cavegli, e candu i cavegli i manca, se dixe che ün u l’à a süca perà. Â parte derré d’a testa se ghe dixe a cupeta e, int’a parte survana d’â testa, gh’è a cosa ciü impurtante de tütu u corpu: u çervelu. (Süca perà, mangia lalà, büvi u vin, spassacamin)

çegli

ögli

parpela

Davanti ai cavegli gh’è u fronte, e suta u fronte i çegli , ch’i serve, inseme ae parpele, garnìe de pei ch’i ghe dixe i parpeli, a pruteze i ögli d’â tropa lüxe e dai brütessi.

Int’u mezu a l’ögliu gh’è in puntu negru: u lümin de l’ögliu de duve passa a lüxe ch’a ne fa vé tütu chelu che ne sta inturnu. 36


Ven pöi u nasu, cu’e son narixe. U nasu serve a respirà e a sente i audui. In nasu grossu se ciama canapia.

A buca a l’é serrà dai lerfi e, drente a buca, e zenzie cu’i denti.

Gh’è i denti davanti ch’i serve pe’ taglià, cheli de l’ögliu pe’ strepà, i cascelài pe’ trià e, in fundu, i denti d’u giudiçiu.

37


mangià e büve

parlà

faturisu

sunà

A buca, cu’i denti e a lenga, a serve pe’ mangià, büve, parlà, sunà, baixà e rie.

baixà

rie

Derré a lenga gh’é a nivureta e pöi a canareza ch’a serve a purtà u mangià int’u stömegu.

38


mentùn

auréglie

mascela

A ganàscia, a mascela, u mentùn ê auréglie i fenisce de furmà a facia, che, candu a nu l’é gàiri bèla, i a ciama murru, cume chelu d’ê bestie.

In sci’â facia i omi i l’an a barba e i barbixi, ch’i se ciama iscì mustassi,

e done e i figliöi i nu n’an.

39


Pansa, gambe, pei

umbrissalu

U preçentu u divide u péitu d’â pansa, ch’a cuntén i bieli. U mangià delengeriu, u cara d’int’u stömegu int’i bieli ch’i porta u nütrimentu au corpu e i manda föra chelu che nu serve.

Derré a pansa gh’é e scciape du cü

Avura, pe’ nu paresce marparlente, in lenga, i e ciama “lato B”

40


E gambe i serve pe’ sta in pei, caminà au passu, de cursa e sautà. Candu se camina sautandu in sc’ina gamba sula, se dixe che se va in cianciapin.

zenùgliu

Iscì e gambe, cume i gùmei, i l’an ina zuntüra ch’a se ciama zenùgliu.

cöscia, purpüssu, nuxeta, pei

Surva u zenùgliu gh’é a cöscia, suta u purpüssu ch’u fenisce cu’a nuxeta e u pé.

41


Schina e péitu

Tra a testa ê gambe gh’é in ossu longu furmau da tanti tochi ch’u se ciama u fi d’a schina, o rastelu d’a schina.

spale e brassi

coste

baçin e gambe

U fi d’a schina u l’à atacau: e spale cu’i brassi, e coste e u baçin cu’e gambe. Int’a parte ciü bassa d’u colu, u fi d’a schina u l’è cüvertu sulu d’â pele e u piglia u nome de ossu d’u colu.

purmui

sciau o anche arén

E coste i furma u péitu e drente au péitu gh’é i purmui, u cö, u stömegu, u figatu e a minsa. I purmui i serve pe’ respirà l’aria, ch’a l’intra e a sciorte dau nasu e ch’a se ciama sciau o anche arén. 42


i ren

presciùn du sanghe

l’ögliu

U cö u bate pe’ pumpà u sanghe inte tütu u corpu.

tetin

giginoti

péitu

Ai tetin d’ê garçunete, se ghe dixe inscì giginoti

43


Mae e brassi

gùmeu

I brassi i l’an ina zuntüra: u gùmeu, ch’u permete de cegàri, e in fundu i l’an e mae cu’i çinche dì:

u diu grossu, u çerca pegögli, u diu longu, chelu de l’anélu e u diu vermelin. In sci’â punta d’i dì gh’é e unge, ch’i pön agiütà i dì a tegne in man e cose ch’i sghiglia. De vote insc’ê unge gh’é de pecine tache gianche ch’i ghe dixe buxie, percose sti ani a gente i se credeva ch’i se furmesse candu ün u cuntava d’e buxie.

44


cu’e mae se pö léze: U “braille” u l’é in modu de scrive e de léze a sbàussu, insci’u fögliu, pe’ cheli ch’i nu ghe ven pe’ ren. L’à messu a puntu u françese L. Braille, int’a prima metà d’u 1800.

cu’e mae se pö iscì parlà

U modu de fasse acapì cu’i segni u l’é staitu u sistema di cumünicà de tüti i giurni, infra e persune surde e müte, aiscì versu cheli ch’i ghe sente e i l’arresce a parlà. U modu de fasse acapì cu’i segni d’i surdi u l’è cunusciüu fin da l’antigu.

45


U corpu: muvimenti e pusiçiùn

U nostru corpu u l’à tante de chele zuntüre che nui se purremu bulegà (se dice iscì bugià e busticà) a tüte e mode e purremu anche sta fermi int’ina pusiçiùn che ne fa ciü piaixé.

Candu se bulegamu purremu caminà, andà de cursa, sautà, nüà, fa e sgumbriole, arrampegàse insci àrburi, muntà e carà e scare, cincià, pedalà in sci’â bicicreta, andà insc’î pàtini, salüà e fa i ciü diversi travagli.

Int’u caminà spécie se se camina de cursa, besögna fa ben atençiùn de nu ingalutàse inte caicosa, o de nu sgurrà, perché se va a rézegu de piglià in sgiàtu e de fàse mà.

46


Anche sensa scangià de postu se pö fa de muvimenti cume capita candu ün u scrive a man o a machina, candu u mangia, candu u cüxe, candu u s’arrezira cu’a testa o magara u bùgia sulu a buca pe’ parlà.

Da fermi purremu sta inte tante pusiçiùn: driti, assetai in terra o insc’ina carega, acurgài cu’a pansa suta o a l’aria, ascasciài, chinài e inzenugliài.

U muvimentu u fa ben au nostru corpu percose u ne fa vegnì i musculi ciü rubüsti e u ne rinforsa sanghe e purmùi. 47


Cume l’é bèlu tanghezà E. Azaretti - 1928 - musicata da G. Pellottieri

Luré e Tunin, dui zuveni d’A Pena, i sun carai dumenega passà a Ventemiglia, e â seira dopu çena i sun andaiti â Marina pe’ balà. Luré, ch’u l’é za staitu in anu in França, du tangu u parla cun aria de impurtansa:

“Ti savessi, o mei Tunin, cume l’é bèlu tanghezà, pa-pa, pa-ra-pa! ti cumensi cian cianin, cu’a balerina ben strixà, pa-pa, pa-ra-pa! pöi ti fai d’asbrivun caiche passu e ti te ziri, piri-pi, piri-piri! e cun tanta pasciun, in po’ ti a moli, in po’ ti a tiri. Nu ti pöi propriu imaginà cume l’è belu tanghezà! On za atruvau ina bèla balarina e candu i sona vögliu fate vé cume se bala u tangu in Argentina e ti virai cos’u sa fa Luré. Perché stu chi u l’é in balu, o mei Tunin, che te ghe vö pasciun e auregliu fin.”

L’urchestra a sona, Lurè u s’asbriva aviau: “Se scià permete?” “Graçie vurenté!” E i taca in balu cuscì desgaribau, che tüte e gente i rie standuri a ve. “Ma scignurina, u tangu nu scià u sa?” “Stu chi u l’é in valser, nu u sentì sunà?

48


49


Enrico Malan

50


51


Zöghi Cume i se demuràva ina vota i garçui ? Cum’i passava u sou tempu liberu? I sun ste chi e dumande ch’i fan i garçui d’ancöi ai parenti, tantu ciü se ançiai, percose eli i passa a ciü parte d’u sou tempu liberu davanti â teřevisiun o au prucessù, o dunca, zügandu cu’i videu-zöghi. Fina ai Ani Sciüscianta, i zügheti i l’eira faiti da artigiai. I pairi e i pairigrandi, cun de tochi de legnu, i meteva inseme, pe’ figli e nevi: sgavaudure, carretin e trutinéte ch’i marciava maiscì ben. E garçune i gh’àva ina bügata sulu, ma i gh’éira abasta afesciunàe. Ghe pensava e mairegrandi o e mairi a fàghe, cun de fràzi de stofa o de lana, vestimentin pe’ tüte e stagiui. Cum’i zügava ? E figliörete i sautava cu’a corda e i zügava cu’u balun o cu’a baléta. Inte ün de si zöghi, i mandava a memoria de cürte fiřastroche, ch’i duveva esse fenie avanti che sta baleta a tuchesse terra, cu’a pena de turnà a incumensà. I figliöreti i trassàva de piste pe’ zügà cu’e baline de terracöta o cun chele de vedru, de tanti curui. Pe u ciü i se demurràva all’aria averta: Se zügava a scundise. Se trassava per terra in retangulu cun tanti recadri nümerai e se zügava a cianciapin, cun de regule ben cunusciüe: i nu se duveva pistà e righe, fàva modu de lançà ina prieta, ciache vota inte ün di cadrati, delongu ciü distante e se duveva andà a ripigliasseřa, sautandu insc’in pe’ sulu. Cun ina corda, se purreva fa ina partia in stropa: dui zügavui i fava zirà a corda e i autri, au ziru, i sautava. Gagnava chi dürava de ciü a lasciàřa zirà. I massci i l’àva ciü caru de zügà au balun, o sedunca i lançava e fegürine contru a müraglia: gagnava chi gh’arrivava ciü da veixin. Pe’ a pimpirinéla fàva de besögnu in particulare tochetu de legnu afüsau insc’e punte, ch’u l’éira messu in bilicu insc’ina pria. Se duveva dàghe in pecin corpu cu’ in sou bastun, in maneira da fařu aissà pe’ aria, tantu da purreřu pöi ciapà au vöřu cun forsa, in maneira de mandařu u ciü distante puscibile.

52


Zöghi e zügheti

trenin

bestieta

bitega d’i zügheti

Au giurnu d’ancöi gh’é de biteghe ch’i nu vende autru che zügheti e i l’an e vedrine cine de pecin automobili (carri a fögu) o de trenin ch’i l’imita a perféçiùn cheli veri, e, de vote, i se pön fa caminà dàndughe a corda o cu’ina pila, autumobili ciü grossi pe’ andàghe drente, barchete, bügate, scciòpi e çentu autre cose.

bitega d’i zügheti

bügata

ursetu

Ina vota invece i zügheti ch’i se vendeva int’e biteghe i l’éira pochi: balùi, baline, sgavàudure, çarceli de legnu, bügate e magara in ursetu, e i figliöi i duveva fàse fürbi e fabricàseri da suli, o zügà sensa zügheti.

frecia

tapacü

Au postu d’i scciòpi i l’üsava u tapacü ch’u sparava e baline de l’agàixu, a frécia fàita cu’in manegu de legnu a furma de Y gregu e dui làstichi, sece pe’ tirà â scibra, che pe’ andà a cacia d’i auxeli, o in scciòpu de cana.

53


carrétu

Pe’ purrésse fa in carrétu, pe’ u ciü, se dava man a d’i legni, duve se ghe infirava de cüscineti a sfera. Se ne fàva a in postu sulu, a dui, cu’i frei, ciü o menu funçiunànti. Fàva lögu ina strada in cařà e ina bona vuxe, pe’ crià u duverusu "pistaa !".

sgavaudure

sgavàudura de legnu

sgavàudura de lata

sgavàudure de legnu

E sgavàudure de legnu i se fava zirà ingügliandughe inturnu in spagu e tiràndure cun forsa per terra e a l’éira in’arte difiçile. 54


Zöghi de baline I zöghi d’ê baline i l’éira tanti: u triangulu, u röu, a capitale, parmu e picu, u trau, munta e cara.

Ziru d’Itaglia ae Calandre

U l’é in zögu da fa insc’ina ciaza d’a marina, duve ghe sece de l’arenin. Besögna trassà ina pista inte l’arena. U sistema ciü cunvegnente u l’é chelu de trassàřa cun u cü. In garçun u s’asseta insce l’arena e in’autru, agantanduřu pe’ i pei, u lu stiràssa. U surcu che se furma u l’é ina maiscì bela pista. E bunde i deve arrestà aute cantu basta, pe’ fa in modu che a balina a pösce rundelà cu’ ina càiche andàna aiscì in cürva, nu sciortendu föra d’a pista pe’ ren. Au trassàu se ghe pö azuntà de muntàe, ponti, passagi d’obrigu o sgarbi, ch’i serve a rende ciü entüxiasmante a gara.

Pe’ daghe l’asvàn â balina, alögà insci’a riga de partensa, s’aduvéra a bestìguřa, ch’u l’é in corpu secu d’u diu longu, tegnüu e pöi liberau dau diu grossu. U zügavù ch’u fa andà a balina ciü distante, u serà u primu d’u ziru, derré a elu i tireran i autri segundu u postu pigliau. Au sou ziru, u zügavù u ghe da trei corpi de fiřa â balina. Agagna chi arriverà a purtà â fin u nümeru d’i ziri de pista despostu a l’incumensu.

u triangulu

a capitale

parmu e picu

Gh’éira di autri zöghi, a pimpirinela ch’a se fava vörà cu’in bastùn e, pe’ zögà sensa zügheti, a çimela, a cagneta a dorme, scùndise, réndise a pata, ai oti, ai mestei, a testa e barra, cun e sou regule cunusciüe da tüti i figliöi. 55


pimpirinela

a pimpirinela Pe’ a pimpirinéla fàva de besögnu in particulare tochetu de legnu afüsau insc’e punte, ch’u l’éira messu in bilicu insc’ina pria. Se duveva dàghe in pecin corpu cu’ in sou bastun, in maneira da fařu aissà pe’ aria, tantu da purreřu pöi ciapà au vöřu cun forsa, in maneira de mandařu u ciü distante puscibile.

a cavaleta

56


u scciafu du surdatu

nascundise

a butia d’öriu

çimela

a riunda

passa Garibaldi

cianciapin

cianciapin

cianciapin

U l’é in zögu cunusciüu in tütu u mundu

57


carru armau Pe’ fasse u carru armau ghe vö in ruchetu pe’ tegne u fì da cüxe, de cheli de legnu cui bordi beli auti, in muchétu de çeira o ina lengheta de savun, in lasticu da üfiçiu e dui bricheti o dui legneti, ün cürtu e ün longu. Cun in cutelin se marca i bordi d’u ruchetu cun de pecine tache, ch’i sereva i cinguři. Da’u tocu de çeira se trae u stupin, o püre, se fa’ in sgarbetu int’u mezu d’u tocu de savun. Se infiřa u lasticu int’u sgarbu au centru d’u ruchetu e u se tegne da ina parte cu’u legnetu cürtu, tegnüu fermu int’ina taca faita de traversu au sgarbu. Da l’autra parte, u lasticu u passerà int’u sgarbu d’a çeira o d’u savun, tegnüu dau legnetu longu.

Sta machina a marcia, carreganduřa, fandu zirà u legnetu longu fina che u lasticu u se rundela insce elu meiximu, drente u sgarbu d’u ruchetu. Candu se pousa i cinguři per terra, molandu u ruchetu, a friçiun daita d’â çeira o dau savun, a descarrega l’energia d’u lasticu passandu pe’ u legnetu longu ch’u punta insci’u terren, pussandu tütu in avanti, fina a stracolà pecine muntae e fina de scarineti.

caregheta d’ouru

Caregheta d’ouru, ch’a pesa ciü de l’ouru Ouru e argentu, ch’a pesa ciü che u ventu Ventu, ventun, cara zü dau mei barcun. A fiřastròca, a se conta metendu u figliö insci’a careghéta faita zunzéndu brassa e mae de due persune, intantu ch’a se nina. Candu s’arriva a di e urtime parole se fa sautà u figliö pe’ l’aria.

58


a stela cumeta

e bule de savun

sautà â corda

zögà â bala

59


marorbu

a machina sciacagrava

pupun de pessa

a cuxina

a cincia - garçuna ch’a se cincia

60


réndise a pata

çarcelu e cavalu de legnu

telefunu

berili

barcheta de papé

telefunu

cursa int’i sachi

a barcheta

zöghi

61


â basèrra

Pe’ purré zügà cu’a cordeta a fa d’ê fegure, ghe vö dui parmi de strafursin in po’ sutiřu, ch’u se deve dugià fandughe in grupu maisci strentu ai dui cavi. Besögna esse aumancu in dui e ch’i l’àge d’a begariçia int’e mae. Cu’a punta d’î di, tegnendu a man larga, s’aganta l’anelu de strafursin che a ciache passagiu u vegne a fa ste fegüre de fantaxìa: a ciapeléta, a cüna, u stendin, u leitu, u diamante, e zarpe de gaglina, e via cuscì.

e çinche nuxi

U zögu d’ê çinche nuxi u l’è assai antigu, paresce che ghe züghesse za i greghi e i rumai. U se zöga in paregli e candu se sbaglia se stava fermi pe’ in ziru, s’arrepiglia pöi dau puntu de l’intupu. Gagna chelu ch’u l’arriva, sulu elu, a fa tüti i lançi che andamu a di’: 1) Çinche nuxi ch’i stan int’ina man, i se lascia cařà insc’in cian. S’aduvera sulu ina man. Se ne cöglie ün e u se lança pe’ l’aria. Intantu che a nuxe a l’é in vöřu, se ne cöglie in’autra da’u cian. Inta meixima maneira se cöglie e autre tre nuxi. 2) Dopu ave’ lançau a prima nuxe se cöglie due nuxi â vota. 3) Dopu ave’ lançau a prima nuxe se cöglie tre nuxi, e â segunda vota chela ch’a l’arresta. 4) Dopu ave’ lançau a prima nuxe se çerca de cöglie tüte e nuxi insci’u cian, gantandu pöi, au vöřu, chelu in vöřu.

62


u çarcelu

figliöi ch’i zöga cu’in çarcelu

sgarampi

trutineta

63


64


Enrico Malan

65


66


L’anu e e stagiùn L’anu, ch’u l’é u tempu che a Tèrra a ghe mete a fa in ziru intregu inturnu au Su, u l’é furmau da catru stagiùn: a Prima, l’Estae, l’Autunu e l’Invernu.

Prima

Estae

Autunu

Invernu

67


E stagiùn e i mesi Inte l’anu gh’é duze mesi e çincantadue sétemane de sète giurni: lunesdì, matesdì, mercurdì, zögia, vénardì, sabu e dumenega.

INVERNU

Zenà

Frevà

Marsu

De zenà u freidu u fa zerà A marsu chi nu l’à de scarpe vaghe descàussu, ma chi ghe l’à nu e lasce a ca’ A a Candelora de l’invernu semu föra; se nu ciöve e tira u ventu, de l’invernu semu drentu

PRIMA

Avrì

Mazu

Zügnu

Avri fa tantu nöte cume fa dì - Avrì bestie e gente u fa patì Chi sařa da lüna d’avrì perde pesciu e barì - Se ciöve u giurnu de l’Ascensiun, l’anà a va in perdiçiun A négia de San Giuan a l’anegia a paglia e u gran

ESTAE

Lügliu

Avustu

Setembre

Caudu e freidu u luvu u nu s’î mangia - Lügliu u fén u fa u mügliu e i grili ê çigare u sou ciaravügliu Avustu u fa secà u custu - U su d’avustu u pera u cistu - A setembre e fighe i pende

AUTUNU

Utubre

Nuvembre

Deixembre

Utubre u vin u se sciubre - Ai Santi se veste i fanti - A Santa Catarina e cole i s’infarina A Sant’Andria u freidu u sciorte de suta a pria - Deinà au barcun, Pasca au tissun

68


U giurnu, ure e menüti

l’arbù

u matin

U giurnu u se divide in diverse parte: fenìa a nöte, prima che sciorte u sù, gh’é l’arbù, pöi ven a matin ch’a düra fina a mezugiurnu, e scicume mezugiurnu a l’é l’ura d’u sdernà, e ure ch’i ven dopu, fina au carà d’u sù, i se ciama ure d’u dopusdernà.

u sù u sparisce derré ae muntagne d’a Pruvensa

a séira

a nöte

Dopu che u sù u l’é spariu derré ae muntagne d’a Pruvensa, resta pe’ in po’ de tempu in mezu ciairù, ch’u se ciama a séira, pöi ciancianin s’ascürisce e a nöte cumensa.

u primu cartu

lüna runda

l’ürtimu cartu

De nöte nu fa sempre scüru, candu a lüna a runda se ghe vé ascàixi cume de séira, e ina stissa se ghe vé iscì cu’u primu o l’ürtimu cartu, ma candu gh’é scüru de lüna, se ün u l’é in campagna u nu ghe vé ascàixi mancu a caminà.

69


Tra giurnu e nöte gh’é vinticatru ure, ma in dialetu i se conta in due vote da l’ün au duze. Se dixe, pe’ u ciü, in’ura, due ure, tre ure dopu mezanöte, e pöi, sta matin a catr’ure, a öt’ure, a ünz’ure e infin mezugiurnu. Pe’ l’autra duzena, fin che gh’é ciàiru, se dixe in’ura, due ure, tre ure dopusdernà e, candu u su u l’é caràu, növ’ure, deix’ure, ünz’ure de séira e pöi mezanöte.

Ina vota, pe’ dì l’ura cuntandu i menüti, se ghe dava ina pata la, se dixeva sete e in cartu, e meza, e trei carti o çinche menu in cartu.

Avura se va ciü pe’ u sutiru, se conta a menüti e se dixe due e trentaçinche, trei menu deixe, trei e catru o trei e duze.

70


I nümeri

ün, üna, in, ina

due, dui

tre, trei

catru

çinche

sei

sète

ötu

növe

déixe

vinti

trenta

caranta

çincanta

sciüscianta

sétanta

71


ötanta

nüvanta

çéntu

düxentu

düxentudixötu

düxentuvintiçinche

düxentusetantacatru

düxentunüvanta

trüxentusei

trüxentucatorze

trüxentudixinöve

catruçentuötantacatru

çincheçentu

çincheçentudeixe

seteçentuunze

mile

seiçentu

miledüxentu

72


primu

segundu

tersu

cartu

chintu

sestu

sétimu

ötavu

11°

12°

ünzésimu

duzésimu

15°

16°

catorzésimu

chinzésimu

sezésimu

20° 30°

50°

80°

çincantésimu

ötantésimu

.9°. 10° nüvésimu

déiximu

13° 14° trezésimu

vintésimu

trentésimu

.100° 1000° çentésimu

sénciu

milésimu

dugiu

catru vote tantu

trégiu çinche vote tantu

ina deixéna

ina duzéna

ina vinténa

ina çentena

ina çentenà

in miglià 73


74


Enrico Malan

75


76


A çigara e a furmigura

çigara

furmigura

Insc’ina rama d’in arburu tranchilamente assetà, cun u sù in facia, ina çigara a canta d’a ina lüxe a l’autra. A terra, ai péi de stu méiximu arburu, ina pruscesciùn de furmigure ch’i camala ciacüna ina grana de caicosa da portà a ca’.

L’estae a fenisce aviau, e a çigara cun a fame ai denti, a va a tuntunaghe â porta. “Amighe, pe’ piaixé, a bon rende se capisce, me dé caicosa da mangià?” A furmigura purtinaia, cun u faudà ligau au préçentu, metendu föra d’a porta numà u nasu, a ghe dumanda: “Cosa ti hai fau pe’ tüta l’estae?” “On cantau, on tantu cantau” “A scì?, alù scangia, avura bala” . (Maria Muratore)

77


A levre e a tartüca

In giurnu ina levre e ina tartüca i l’àn decisu de fa ina gara de cursa. A levre a gòdise avanti u güstu de gagnà, dopu esse partia e aveghe lasciàu a paregli metri â tartüca,

a l’à decisu d’arresciouràsse suta in arburu, perché tantu a saveva d’aveghe àfiu e che a tartüca a nu l’avereva mai ciü agantà. Cuscì a s’é adormia e a gh’à daitu pe’ pareglie ure.

Framentri a tartüca, cian cianin, a l’à aciapà, a l’à vista apenecà e l’à pairàu a caminà cianinétu pe’ u sou camin. A levre a s’é pöi adescià e pensandu che a tartüca a fusse ancu’ inderré, a se asbrivà versu l’arrivu, ma candu a gh’é arrivà, a tartüca a l’àva za passàu, gagnandu a gara. 78


A raina e u bö

U debule, candu u vö piglià a façun d’u putente, u möire. Ina vota, int’in prau, ina raina a l’à vistu in bö e agagnà da l’envéglia de tanta grandessa a l’à insciàu a sou pele arreperia. Alura a l’à dumandau ai sou figliöi s’a fusse arrivà a esse ciü grande d’u bö. Eli i gh’àn ditu de na. De növu a l’à tesau a sou pele cun ciü sforsu e a l’à turna dumandau chi l’eira u ciü grande. I figli i gh’à respundüu: u bö. Infin, arresentia intantu ch’a s’é vusciüa inscià cun ciü forsa, a l’è scciupà.

U crou e a vurpe

In crou, agiucàu insc’in arburu assai autu, u l’eira in trén de mangiasse in tocu de furmagiu robau da ina fenestra. Ina vurpe a l’à vistu e a l’à incumensau a laudařu pe’ a belessa d’ê sou ciüme lüxenti, deciarandu che nisciün, ciü de elu, u sereva staitu tagliau a esse u re d’i auxeli, e cume u l’u sereva sens’autru deventàu, s’u l’avesse avüu aiscì a vuxe adata.

U crou, alura, vurrendu mustrà che mancu a vuxe a ghe mancava, u s’é messu a scruciàtà cun tüte e sou forse, lasciandu caze u tocu de furmagiu. A vurpe a s’é asbrivà a ingrampàsseřu e cugliunàndu u crou, a gh’à ditu: «Se pöi, caru mei crou, ti avessi aiscì in po’ de çervelu, nu t’amanchereva autru pe’ deventà re !»

79


A vurpe e l’üga

Ina vurpe, dopu essise sonà d’arrivà a agantà in rapu d’üga, a s’adescia acorzenduse che stu rapu u l’eira lì pe’ dabon. A bestia, abrascà, a s’é messa a trincà versu u rapu, cun grandi sforsi, nu arrivandughe pe’ ren. Alura, cu’a lenga föra, a l’à sbanfàu: “Tantu a l’é ancu’ buza !”

A murale a l’é: L’é façile despreixà chelu che nu se pö utegne.

A vurpe e a scigögna

Se conta che a vurpe pe’ a prima a l’avesse invitau a sdernà a scigögna e a gh’avesse messu in toura, int’in tundu largu, ina viànda aigusa, che a scigögna a nu l’à pusciüu assazà pe’ ren, cun tütu ch’a l’avesse fame. Cuscì ela, candu au sou ziřu a l’à invitau a vurpe, a gh’à porzüu ina buteglia cina d’in mangià tritau: infirandughe u becu, ela a se savula, intantu che a turmenta cu’a fame l’invità. E intantu che a vurpe a lechezàva pe’ ren u colu d’a buteglia, a scigögna a gh’à ditu: «Se deve supurtà cun rassegnaçiun i esempi daiti».

80


U brütu papuròtu

Int’ina nià de papuroti, ün u l’é grixu, grande e genàu. Aiscì se a maire a çerche de nu refüařu, a tüti paresce ben ciairu che u pecin u l’é föra lögu, tantu che â fin elu meixumu u despune de scapà.

U papurotu u zirunda sensa mira, e u nu l’atröva nisciün ch’u vöglie, tantu che candu arriva l’invernu, u l’aresega de möire azezibàu.

 fin de l’invernu, scampàu pe’ miraculu, u pecin u l’arriva da veixin a ina lona duve ghe nöa ina partia de maravegliusi cigni. Atrau d’â sou belessa, u s’aveixina e u l’arresta stunàu candu ste straurdinarie creatüre i ghe dan u benvegnüu e i l’aceta. Mirandu a sou fegüra inte l’aiga, u nostru pecin u s’acorze, infin, de esse meiximu elu in cignu.

81


U rusignö e u farchetu

Pousau insc’in’auta ruve, in rusignö, cume l’é u sou solitu, u cantava. L’à intravistu in farchetu a cürtu de mangià, u gh’é ciumbau adossu e u se l’à portau via. Giüstu candu u stava pe’ amassàřu, u rusignö u l’à pregau de lasciařu andà, diendughe che elu u nu sereva bastau a incighe u stömegu, ch’u l’avereva duvüu arreziràsse a caiche auxelun ciü grossu, s’u l’àva besögnu de mangià. Ma l’autru u l’à seziu, diendughe: “Belu belinun sereva se lascesse andà u mangià che gh’òn zà chi pruntu, pe’ curre derré a chelu ch’u nu se vé ancu’!”. Cuscì, aiscì tra i omi, gùrdi i sun cheli che, inta speransa de richesse ciü grosse, i se lascia scapà chelu ch’i l’àn in man.

L’àguglia e u rubatabüze

In’àguglia a dava a cacia a ina levre, che, nu avendughe suta man autri prutetui, a l’à zirau e sou süpriche au sulu essere che u caixu u gh’à molau sut’ögliu: in rubatabüze. Stu chi u gh’à faitu curagiu e candu u l’à vistu aveixinàsse l’àguglia, u l’à incumensau a pregařa de nu portaghe via a sou prutezüa. Ma chela, cina de despreixu pe’ a bestieta menüa, a s’é mangià a levre suta i sou ögli. Da alura u rubatabüse, düru intu sou rancù, u nu l’à mai perdüu de vista i nî de l’àguglia: giüstu che ela a scciossava i övi, u muntava sciü a vöřu, e u gh’î fava rundelà scciapàndugheri, fina au giurnu che, l’àguglia, auxelu sacru a Zeus, bracà dapertütu, a l’é andaita da elu pe’ süpricàřu d’atrövaghe in postu següru pe’ cuà. Zeus u gh’à cuncessu de scciossà i övi inta sou fauda. Ma candu u rubatabüse u se n’è acurzüu, u l’à faitu ina balòtuřa de büsa, u s’é issau in vöřu e, arrivau surve â fauda d’a divinità, u ghe l’à lascià cařà. Zeus, pe’ levasse d’indossu a büsa, u s’é aissàu d’abrivu e, nu avisandusene, u l’à faitu picà i övi per terra. Da alura, i dixe, che inta stagiun candu paresce i rubatabüse, e àguglie i nu cùa. Sta foura a mustra a nu despreixà nisciün, percose nisciün u l’é tantu debule da esse amucàu, mancandu de esse in gradu de revengiàsse.

82


I müxicanti de Brema

ase

can e ase

gatu

ase, can, gatu e galu

In’ase, in can, in gatu e in galu, vegnendu veci, i s’acorze che i padrui i vön levà da mezu. I decide de scapà e d’andà fina a Brema, duv’i faran i müxicanti. I l’eira pe’ camin, candu i l’arriva davanti a ina ca’ de campagna, ch’a duveva esse vöia e pe’ contru se gh’eira sistemau ina partia de breganti.

Pe’ fari scapà, i s’apresenta ün surve l’autru e i se mete a cantà. I breganti, sentendu sti lairi e sti berri, cunvinti de esse resenti da fantarsmi, i s’a dan a gambe. Ste bestie, nostre amighe, i pön cuscì intrà pe’ ripousasse e levasse a fame. Però, i breganti i mira de mandà ün de eli a repassà int’a ca’, pe’ ve se veramente ghe sece i fantarsmi.

Stu ladrun u l’intra, au scüru, ma u nu l’à mancu passau a porta, che u gatu u ghe sgrafigna ina gamba, intantu che u can u ghe morde l’autra, u galu u lu pita insci’a testa, intantu che l’ase u ghe mola in caussu ben sistemau. U bregante u scapa renversau, andandu a fa acapì ai sou cumpagni che nu l’eira u caixu de riturnà inte sta ca’ astrianà. Cuscì, i nostri amighi i ghe pön restà, nu avendu l’anguscia che i breganti i pöscie returnà. 83


U Gatu ingiarmau

Tunin e u gatu

u Gatu ingiarmau da u Re

u gatu u ciama agiütu

u gatu e l’orcu-magu

u gatu u se mangia l’orcu magu tramüau in ratu

Tunin u se maria a Pricipessa

Cusci, cume avè vistu, u gatu d’u murin u l’à savüu scangiàsse, cu’u sou inzegnu fin, int’in gatu famusu, cunusciüu e amirau, dai grandi e dai figliöi, cume u Gatu ingiarmau. D’u sou padrun, Tunin, in Marchise u n’à faitu, e u Re, ricunuscente, a sou figlia u gh’à daitu. E candu u Re u l’é mortu, u tronu u gh’à lasciau e Tunin, da strassun, in Re u l’é deventau. Cuscì fenisce a störia d’u Gatu e de Tunin, che, inseme â principessa, e ai növi principin, i l’àn vivüu tanti ani in paixe e in grand’amù e, s’i nu sun za morti, i ghe sun ancura avu’ ! (E, Azaretti)

84


U luvu e l’agnelu

In luvu e in agnelu, i l’eira arrivai â meixima riana agagnài d’â sé. U luvu u l’eira int’in postu au cu’ survan e l’agnelu assai ciü au sutan. Alura, chelu bregante d’u luvu, aciapau d’a sou ingurdixa, u l’à atrüvau ina riorca pe’ rüsà. «Perché – u l’à ditu – ti m’ài asterburiu l’aiga che büvevu?». L’agnelu, timurusu, de rimandu: «De graçia, inte che modu pösciu fa a cosa d’u perché ti rugni, luvu ? L’aiga a cure da tü versu i mei lerfi». Chelu, abrivau d’â forsa d’a verità: «Sei mesi fa, ti ài ciatezàu de mì». L’agnelu u l’à respundüu: «In verità nu eiru ancù nasciüu». «Tu paire, alura, u l’é stau chelu ch’u l’à sparlau de mì». E cuscì u l’à abrancau l’agnelu e u se l’à mangiau. Sta foura, a l’é staita scrita pe’ cheli omi ch’i l’angària, cun fausse riòrche, cheli ch’i nu l’àn curpa.

U ratu de çità e u ratu de campagna

In giurnu, in ratu de çità e ün de campagna i se sun inscuntrai. I l’àn incumensau a parlà e chelu de campagna u gh’à ditu a l’autru: “Beatu tü che ti gh’ài tantu da mangià, mì pe’ contru mangiu delongu pocu”. Chelu de çità u gh’à respondüu: “Ma mì, d’urdinariu, devu mangià d’asbrivun, perché s’i me descröve a gente a me pica. Beatu tü che ti pöi mangià cun carma”. Cuscì i dui i l’àn stabiliu d’andà ün au postu de l’autru: chelu de çità in campagna e l’autru in çità. Tostu, i sun staiti cuntenti tüti dui. Au fin, u ratu de çità u l’à pusciüu mangià cun carma e chelu de campagna u gh’ava de pe’ cuscì da mangià. Ma dopu in po’, chelu ch’u se n’éira andau in çità u l’à cumensau a regretà e sou tranchile mangiate, percose u l’eira stancu de duvé delongu levasse a ciü grossa d’asbrivun. A parescu, chelu ch’u l’eira andau in campagna, u l’à cumensau a sente i morsci d’a fame, perché u mangià u l’eira numà scarsu e u regretava e ingavasàe ch’u purreva fasse in çità. L’è staitu pe’ lolì che u ratu de çità u l’é turnau a vive intu mezu au tràfegu d’ê gente, cuscì cume chelu de campagna u l’à turna atrüvau a tranchilità. 85


86


87


Suoni e grafia del dialetto ventimigliese La grafia, usata localmente per la trascrizione del dialetto, corrisponde, in generale, per i suoni che sono comuni, a quella in uso nell’italiano letterario. Ci limiteremo perciò ad illustrare la pronuncia e la trascrizione dei suoni che non esistono in italiano e il diverso uso d’alcuni segni ortografici.

çç

ha il suono di s sorda es. çena, garçuna, giüstiçia

xx

ha il suono della j francese es. bàixu, cruxe, grixu

öö

ha il suono della eu francese

řř

singolo fra due vocali ha un suono tra r e l es. cařà, pařente

rr

in altri casi come l’r italiano es. ratu, pèrsegu, stropu

rrrr

si usa per indicare il suono di r singolo italiano fra due vocali es. carru, arrubatasse

ss

tra due vocali è sempre sonoro es. rösa, cosa, françese ad eccezione del pronome se riflessivo, che è sordo es. ratelasse, bagnasse

sscccc si pronuncia s sordo + c palatale es. scciümaiřa, scciancuřelu üü

ha il suono della u francese es. mü, refrescüme

zz

si pronuncia s sonoro come in francese es. zizuřa, inzegnu, zeřu

88


GLOSSARIO U Nostru Parlà A abrancau aculànte afaità afaitavù afé agiucàu àguglia amörà amura amurun, amurui ancura avu’ ancüzu andane d’u sciau anu arbù aren arésega de möire azézibàu armariu arresciouràsse asterburiu asvisà au cu’ survan au cu’ sutàn aureglia Autunu Avrì Avustu

agguantato accollato conciare conciatore fiele appollaiato aquila affilare bottiglia bottiglietta, flaconi ancora adesso incudine vie respiratorie anno alba fiato, alito rischia di morire dal freddo armadio riposarsi intorbidito svasata di sopra di sotto orecchio Autunno Aprile Agosto

B bacalà e brocuri baçin baline balun, balui bambaixa bancarà barba barbé barbixi barcheta barrì basté bastu baticria o tragheta berculun bereta berodi bestigura bieli bilui

baccalà e broccoli bacino biglie pallone, palloni ovatta falegname barba barbiere baffi barchetta barile bastaio basto banditore comunale grembiule con grande tasca berretta sanguinacci colpo secco dato alla biglia con il dito indice tenuto e poi liberato dal dito pollice budella tronchi di legno

bitega baixà bö braghe brassu, brassi brütessi buca buffa bugaréira bügata bulegà, bugià, busticà burdelusa busché butà bute butiglia büve buxia, buxie

negozio baciare bue pantaloni braccio, braccia bruscoli bocca truciolo lavandaia bambola muoversi rumorosa boscaiolo bottaio botte bottiglia bere bugia, bugie

C camixa camixöra, camixöre canapia canareza cantera, cantere capelu capotu, capoti carà carbuné carbuneira çarceli de legnu carega caregà, scarpà careghé carne carpenté carrosse carratelu carretu carri carrugi carrussé casaca cascelai casceta cassöra cavagnu cavegli çegli çerci çervelu çestà cianciapin

camicia giacca, giacche naso grosso trachea, esofago cassetto, cassetti cappello cappotto, cappotti discesa carbonaio carbonaia cerchi di legno seggiola calzolaio impagliatore di sedie carne carpentiere carrozze barilotto carretto carri vicoli cocchiere casacca denti molari cassa toracica cazzuola canestro capelli sopraciglia cerchi cervello cestaio gioco della campana 89


ciapa ciapui ciapuné ciarrùn ciatezàu ciavicura çigara çimela cincia ciüme cö cöglie cögliui colu corbe cöscia coste crin d’erbe crou cröve i libri crövileiti cuà cugliunandu culétu cüna cupeta curmu cursa int’î sachi custelete cuteli

lastra di pietra ferri di cavallo maniscalco carradore spettegolato clavicola cicala cavallina altalena piume cuore raccogliere raccoglitori, album collo ceste coscia costole crine vegetale corvo rilegare i libri copriletto covare canzonando colletto culla nuca colmo corsa nei sacchi costolette coltelli

D d’asbrivùn Deixembre delengeriu delongu dente denti davanti denti de l’ögliu denti du giudiçiu desgranà destegà diu çerca pegögli diu de l’anelu diu grossu diu grossu d’u pe’ diu longu diu vermelin diu, dì dopusdernà drüssösa dughe

in fretta Dicembre digerito sempre dente denti incisivi denti canini denti del giudizio sgranare sgranare fagioli, piselli, ecc. dito indice anulare pollice alluce dito medio dito mignolo dito, dita pomeriggio scardasso doghe

E erba unta Estae

iperico Estate

F facia faudéta faudeta a vulàn ferrà fi d’a schina fiascu fiderò fiferru figatu firagnu frecia Frevà fronte frusciu furmigura furnà

faccia gonna gonna a balze fabbro colonna vertebrale fiasco pastaio filo di ferro fegato filare fionda ad elastici Febbraio fronte diarrea formica fornaio

G gala, galetu gambe ganascia gantu, ganti garçun, garçui garçuneta, garçunete garega garrösciu génàu giarra giginoti gilecu girusie gumeu

spicchio gambe mandibola guanto, guanti ragazzo, ragazzi ragazzina, ragazzine macchia mediterranea bigoncia impacciato giara seni piccoli gilé persiane gomito

I inciostru ingalutàse ingrampasseru intreixà invernixavù Invernu

inchiostro inciampare impadronirsene intrecciare verniciatore Inverno

L làstichi lechezàva leitu lenga lerfi levre ligavù lona Lügliu lùmbari lümin de l’ögliu

elastici leccava letto lingua labbra lepre rilegatore laghetto Luglio lombi pupilla 90


M machina pe’ cüxe machina sciacagrava magnin maistru maistru de cögnu maixelà man, mae manega, maneghe mangià marghé marmaru marmurin marorbu Marsu martelu mascela massacan matin maun, maui Mazu meigu d’î denti meigu dî ögli meixina mentun messuira minsa muléta müraté müravù murìn murru murtà musculi mustassi mustu müxicanti

P macchina per cucire macchina schiacciapietre calderaio maestro mastro d’ascia macellaio mano, mani manica, maniche mangiare casaro marmo marmista moscacieca Marzo martello mascella muratore mattino mattone, mattoni Maggio dentista oculista medicina mento falcetto milza arrotino mulattiere muratore mulino muso mortaio muscoli baffi mosto musicanti

N narixe nasu nivureta nüà numà Nüvembre nuxeta

narici naso ugola nuotare solo, solamente Novembre malleolo

O ögli öriu ossu ossu du colu oti

occhi olio osso osso del collo osti

pan panaté pansa papuròtu paraigà paraigu parasù pardesciü parlà parpela parpeli pastissé pé, pei peitu pelà pele peleté pelisse pentenösa perseghi perüssi pescavù petalüssu picaprie pimpirinela preçentu Prima pudraga pulu purmui purpüssu purrin

pane panettiere pancia anatroccolo ombrellaio ombrello parasole soprabito parlare palpebra cigli pasticcere piede, piedi petto pellaio pelle pellicciaio pellicce pettinatrice pesche pere, peri pescatore bimbo scalpellino lippa giro vita Primavera gotta pollo polmoni polpaccio verruca

R raina ramassa rastelu da schina raviöi regretà ren rendise a pata revengiàsse rie rubatabüse ruchenrò

rana scopa colonna vertebrale ravioli rimpiangere rene restituire la toccata vendicarsi ridere scarabeo sacro rock and roll

sanghe sapa sartù, sartuira sausissa sautà sautà â corda savula scarae scardassé scarpe

sangue zappa sarto, sarta salsiccia saltare saltare la corda satolla serie scardassatore scarpe

S

91


scaupelu scciafu du surdatu scciairì scciape de cü scciopi scciümaira scciunetu schina sciarmentà sciau scibra scigögna scriban scruciatà sculaüra sdernà serriglia Setembre sgarampi sfersu rundu sgassà sgavaudura sghiglià sgumbriola spale spassuira spessià spessiaira spiritu spurteletu spurverin stagiùn stagnin stela cumeta stömegu strapunte strapunté süca süca perà sücaru sunà süù svarzi

scalpello schiaffo del soldato (gioco) schiarire natiche fucili fiume pialla schiena spampanare, stralciare fiato bersaglio cicogna scrivano gracchiare scollatura pranzo segatura Settembre trampoli recipiente rotondo sciacquare trottola scivolare capriola spalle scopa farmacista farmacia alcol antina della persiana soprabito leggero stagione idraulico aquilone stomaco materassi materassaio zucca calvizie zucchero suonare sudore valzer

U umbrela umbrissalu ümù ungia, unge ursetu Utubre

parasole ombelico linfa unghia, unghie orsacchiotto Ottobre

V vedrà vedri vedrola vendegnà vestimentu vianda vigna vignairö vin viu, vi vurpe vuxe

vetraio vetri biglia di vetro vendemmiare vestito pietanza vigna vignaiolo vino vite volpe voce

Z Zenà zenugliu zenzie zirunda zöghi zügheti Zügnu zuntüra

Gennaio ginocchio gengive girovaga giochi giocattoli Giugno giuntura

T taca, tache tanghezà tapacü tartüca tesce testa testa e barra tesuire tetin trenin trumba trussu trutineta tübi tume de furmagiu turta duçe

macchia, macchie ballare il tango cerbottana tartaruga tessere testa testa e croce forbici seni trenino tromba tronco monopattino tubi toma torta 92


A cartulina che se ve’ in carta de cuvertina, a l’é staita acatà int’in briche-brache de Budapest da in mei amigu ungherese, recampavù de francubuli, ch’u me l’à regalà. Cume vié, gh’é pentürau: u Munte d’ê muneghe, u campanin d’a Geixa granda, u Cavu, a Turre d’a Porta Marina, a caséta d’u Boia, cu’a galeria d’a Porta d’a Turre, au cu’ d’â fira d’ê cae ch’i se speglia int’a scciümàira. Nu gh’eira ancu’ a passerela de fèrru. Propiu suta u Cavu, u bàuciu de ca’, induve gh’é scritu Ventimiglia u l’é chelu d’a ca’ d’u “Birançé”. Separà dau carrugiu, paresce a ca’ cu’u camin assai autu. In fira, gh’é a ca’ cu’e tre fenestre a arcu. Manin, a mei mairegrande, a l’é nasciüa (1884) inta penürtima ca’ gianca, versu â Porta. Ghe dievimu “a ca’ cu’a scara d’a spüssa”, za che li gh’eira u pussu negru. Da veixin â ca’ cu’i trei fenestrui grossi, ghe n’é due cu’in fenestrun a arcu a u primu cian. Eben, inte chela versu marina gh’è nasciü me maire, int’u 1909 e mi, int’u 1932. L’apartamentu u l’éira abasta grandu, da ina parte se vieva a scciümàira e da l’autra u dava in via Colombo, da duve se gh’intrava. Gh’éira in survascara, cun trei scarin ben auti e larghi, duve a mairegranda a ghe tegniva: a damixàna de l’öriu, u vin, e arbanele d’u machetu e chele d’ê anciue suta sa’, ch’a l’apruntava ela meixima. Gh’eira aiscì u çigàru, autu dui metri e ben-ben grossu, che me paire veciu, Dumenegu Viale, ch’u l’eira “Paire Dumé” e u fava u marinà insc’i barchi a vera, u l’àva purtau d’â Türchia. In Türchia u gh’éira fina mortu, a Custantinopuli, int’u 1898. De chelu çigàru u l’é staitu maiscì cuntentu me’ paire, in tempu de gherra d’u Carantatrei, candu mancava u tabacu. A mairegrande Manin, viendu me paire fümasse de tütu, d’â camamila ae föglie seche de süca, a ghe l’à regalau. Elu u l’à scapüssau fin fin, u l’à afaitau cun l’amé e l’aigavia, pe’ pöi fümàsseru tütu. Me nona a dieva che, candu Paire Dumé u l’àva purtau, stu çigàru u pesava ina duzéna de chiloi, candu me paire u l’à pesau, avanti de scapüssaru u l’eira növe chiloi de menu. Inte chela ca’ ghe semu staiti fina â famusa “Nöte d’i bengala”, d’u zügnu d’u Carantacatru, candu ina bumba d’areuplanu a l’à meza derucà. Semu andaiti a sta inte cae d’arrente, sereva a di inte chelu masaghin duve avura gh’é a società de pesca spurtiva “Val Roia”.. Int’u Carantasète, semu andaiti a sta pocu distante, delongu â Marina, int’a ca’ longa, davanti â Schina d’ase, chela che avura a gh’à de fronte a “Stella Marina”. A mairegranda a n’à lasciau int’u 1980. Nostra maire a gh’é staita fina au 1994, mi ghe sun stau fina au 1960 e me’ frai Erminiu fina au 1962.

Enrico Malan


Feniu de stampĂ Intu mese de zenĂ  2013 a Ventemiglia da Enricu Malan


U nostru parlà Passa u tempu, scangia a vita,/ scangia e gente int’a çità, ma pe’ e strade, inte biteghe / e int’e ciasse d’i paisi senté ancu u nostru parlà./ L’é mil’ani ch’u se parla, l’é mil’ani e u nu vö möire,/ ma savé, fa bèlu dì: u parlà u l’é cume in arburu,/ cume in arburu d’auriva che ti u tagli e ti u capuli,/ ma u ven turna ancù a burrì. (da I Nenari di Renzo Villa)

Profile for Enrico Malan

U nostru parlà  

I mestei, U corpu, Zoghi e zugheti, U tempu, I numeri, E foure int'u parlà ventemigliusu. I mestieri, Il corpo, Giochi e giocattoli, Il temp...

U nostru parlà  

I mestei, U corpu, Zoghi e zugheti, U tempu, I numeri, E foure int'u parlà ventemigliusu. I mestieri, Il corpo, Giochi e giocattoli, Il temp...

Advertisement