Page 1

Independents Units per Sant Fost Programa Electoral Independents Units per Sant Fost

rrat e s t n o M SSA E D L A C RA AL T S O st! N o F LA t n a S

BLE, O P M E F

fem

1


Blog IUSF http://blog.iusf.net Blog Sanmartí 2011 http://sanmarti2011.blogspot.com Twitter @ iusantfost, @sanmarti2011 Facebook http://www.facebook.com/iusantfost Si vols fer algun suggeriment premsa@iusf.net. Pots veure els nostres vídeos a http://www.youtube.com/sanmarti2011

08 C iutadania: Famílies / Joves / Gent gran / Dona i igualtat / Educació / Salut /  Esports / Seguretat ciutadana / Cooperació i voluntariat 12 Medi i sostenibilitat: Medi / Obres i via pública / Neteja i residus / Boscos /  Energies alternatives i sostenibilitat / Mobilitat 14 Promoció econòmica i tecnologia: Comerç / Emprenedors / Indústria /  Tecnologies d’informació i comunicació 16 Cultura i Patrimoni 17 Economia i treball


Teniu a les vostres mans el programa que us proposem des d’INDEPENDENTS UNITS PER SANT FOST per als propers quatre anys.

PROGRAMA! ÉS EL VOSTRE

Com podreu comprovar, és un programa realista, que toca de peus a terra, fruit de l’experiència acumulada, d’escoltar les vostres necessitats i propostes, d’examinar de forma seriosa allò que cal fer i allò que es pot fer. La nostra manera de fer és la millor garantia. Els que aspirem a seguir governant, a mantenir la confiança del nostre poble, no podem ni volem fer promeses fàcils ni vendre fum. Amb la seriositat, el compromís, l’honestedat i la proximitat que han estat característiques d’aquesta alcaldia, hem treballat colze a colze regidors i veïns per concretar aquest programa, que ha de permetre continuar la tasca endegada. El treball d’un equip amb empenta i il·lusió, amb capacitat per fer front als reptes de futur del poble que tots ens estimem. Homes i dones que només pensem en Sant Fost. La nostra gestió al capdavant del govern municipal ha demostrat que nosaltres complim el que prometem. I ho continuarem fent, sempre amb vosaltres, fent realitat aquest programa per seguir millorant el nostre poble. És un programa que no és fruit de la improvisació, un programa que posa l’accent en les persones, un programa nascut del diàleg i el treball, que ens permet mantenir la il·lusió i l’orgull de ser santfostencs, que ens permet continuar fent poble.

Montserrat Sanmartí Candidata a l’alcaldia d’Independents Units per Sant Fost 03


CANDIDATS

Montserrat Sanmartí Pratginestós 42 anys 35 anys a Sant Fost. Veïna de la Zona Est. Alcaldessa des de 2008. Regidora des de 1999. Fundadora de TV Sant Fost. Membre del Consell Cultural. 42 anys. Casada, amb un fill. Fa 35 anys que viu a Sant Fost. Comptable, amb estudis d’Administració Empresarial i Disseny de Moda. Ha treballat en el sector tèxtil, de complements de moda i ha estat responsable del Departament de Compres i Financer. Va ser membre del grup fundacional de Televisió Sant Fost i col·laboradora a Ràdio Sant Fost. Va formar part del Consell Cultural a principis dels anys 90. Viu a la Zona Est. Regidora des de 1999, va entrar en l’Equip de Govern l’any 2002 i va ser la primera regidora de Dona i Igualtat. També ha estat responsable d’Educació, Ocupació i Benestar Social. Alcaldessa de Sant Fost des del 14 de maig de 2008, ha destacat en la seva gestió i en la seva proximitat a la ciutadania, fent una política de diàleg i mà estesa.

04


Juan Francisco Fernández Álvarez 30 anys a Sant Fost, veí de Can Coromines. Regidor de Serveis Socials, Joventut, Seguretat Ciutadana, Via Pública i Urbanisme. President d’Independents Units per Sant Fost.

Marc Muñarch Soriano Nascut a Sant Fost. Regidor de Cultura, Esports i Medi Ambient de 1999 a 2003.

José Manuel Murcia Murcia 21 anys a Sant Fost, veí de la Zona Est. Ha estat regidor d’Esports, Comerç i Cooperació des de 2003.

Margarita Santos Jiménez 28 anys a Sant Fost, veïna de la Zona Est. Regidora des de 2007 de Serveis Culturals, Seguretat Ciutadana i Dona i Igualtat.

Elvira Martínez Masegosa 34 anys a Sant Fost, veïna de la Zona Est. Fundadora del Grup de Dones Hedera, membre del Consell Assessor del Pla Director de la Generalitat.

Marc Rico Pellín 37 anys a Sant Fost, veí de la Zona Est. Col·laborador en diverses entitats del poble.

05


Rodrigo Moreno Álvarez 12 anys a Sant Fost, veí de Mas Llombart Sud. Col·laborador amb els clubs esportius de Sant Fost.

Enriqueta Llop Serena 20 anys a Sant Fost, veïna de la Zona Est. Col·labora amb les entitats culturals de la població.

Maria José Díaz Cervantes 12 anys a Sant Fost, veïna de Mas Llombart Nord. Membre de l’AMPA de l’IES.

Llorenç Calzada Casas 41 anys a Sant Fost, veí de la Zona Centre. Vicepresident del Pessebre Vivent.

Josep Samper Martínez 25 anys a Sant Fost, veí de Zona Centre. Expresident del Futbol Sala Sant Fost.

6 06

Programa Electoral Independents Units per Sant Fost

Eva Zambudio González 8 anys a Sant Fost, veïna de Mas Llombart Nord. Membre de l’Asssociació de Danses de Sant Fost.


SUPLENTS

Víctor León Porcel 22 anys a Sant Fost. Informàtic i fotògraf. Membre de diferents entitats juvenils i culturals. Membre de la Junta General de l’As­so­ciació de l’Es­coltisme Laic a Catalunya.

Maria Molins Recolons Nascuda a Sant Fost. Veïna de la Zona Est. Sector metal·lúrgic. Vin­cu­lada a l’esport santfostenc.

Miquel Morales Sánchez 31 anys a Sant Fost, veí de la Zona Est. Agent co­mercial del sector far­ma­cèutic.

Juana Molina Díaz 25 anys a Sant Fost, veïna de la Zona Est. Mestressa de casa. Afiliada a IUSF des de fa 24 anys.

Carlos Ruiz de Azúa Expósito 15 anys a Sant Fost, veí de la Zona Centre. Assessor d’imatge.

Cristina Olaria Eslava 34 anys. Nascuda a Martorelles. Casada, amb dos fills. Administrativa. Ha treballat durant 10 anys a empresa familiar del sector del metall. Veïna de la Zona Centre.

Tomàs Cano Rubio 43 anys a Sant Fost, veí de la Zona Centre. Treballador del sector metal·lúrgic. Monitor de l’Escola Esportiva Municipal. Refundador de l’Handbol Sant Fost.

Sílvia Núñez Marín 9 anys a Sant Fost, veïna de la Zona Centre. Estudiant de Dret. Fundadora de l’Associació d’Estudiants de l’IES Alba del Vallès.

Santi Andreu Pagès 16 anys a Sant Fost, veí de Mas Llombart Nord. Agent d’assegurances. Mem­bre de la Junta del Bàsquet Sant Fost.

Maite Vivancos Vila Nascuda a Sant Adrià de Besòs. Mestra de professió durant 41 anys amb alumnes de diverses modalitats de Formació Professional. Ceramista titulada per l’Escola Massana. Actualment jubilada. Fa 20 anys que viu a Sant Fost. Veïna de Mas Llombart Nord.

Ferran Mauri López 33 anys a Sant Fost, veí de la Zona Est. Llicenciat en Medi Ambient i Màster MBA Esade. Regidor de Medi Ambient, Indústria i Mobilitat 2003-2011. 07 7


Ciutadania

Famílies

Joves

 ealitzarem el seguiment dels R casos de famílies amb risc d’exclusió social per facilitar la seva inserció laboral.

 esenvoluparem el POUM amb D l’oferta d’habitatge protegit perquè els nostres joves es puguin quedar a Sant Fost.

Perquè els habitants de Sant Fost són els que fan el poble.

 otarem de recursos les famílies D amb situacions desfavorides.

 rearem noves eines per facilitar la C inserció dels joves al món laboral.

 antindrem i augmentarem les M beques escolars, de menjador i material.

 estinarem un espai per als joves a D la Casa Bastinos, un autèntic centre municipal per al jovent.

Com ja hem fet en aquesta darrera legislatura, seguirem escoltant les veïnes i els veïns a través del diàleg i la participació ciutadana en totes les àrees i mantindrem una relació constant i fluida amb les associacions veïnals, culturals, cíviques i esportives. Perquè volem fer poble al costat de les persones.

 ontinuarem amb el programa C de Serveis Garantits: en cas d’incidència amb els serveis d’aigua, electricitat i gas, es continuarà assumint la indemnització pertinent.

Implementarem el Pla Local de Joventut.

 ferirem ajuts per a l’arranjament O d’habitatges antics. urem a terme un programa de D supressió de barreres arquitectòniques i d’arranjament d’habitatges per a la gent amb problemes de mobilitat. Mantindrem i ampliarem la formació als cuidadors que tenen al seu càrrec gent dependent. ramitarem ajuts d’urgència soT cial per a les famílies necessitades (complement per a beques de menjador, de farmàcia, subministrament d’aigua, llum, gas i residus, quotes d’hipoteca, lloguer i allotjament temporal i compra d’aliments).

 rearem un espai interactiu a la C xarxa amb temes d’interès. romourem un club de joves P creadors com a suport de les seves activitats culturals i artístiques. rganitzarem jornades temàtiques O per tractar continguts d’actualitat. ferirem suport a les iniciatives O juvenils, relacionades amb les arts plàstiques, escèniques, musicals i audiovisuals, així com a les entitats vinculades. brirem la ràdio local a la O col·laboració dels joves.

Gent g ran Dotarem la Casa Bastinos d’un casal d’avis amb els serveis corresponents. mpliarem el Servei d’Atenció A Domiciliària i el programa de teleassistència. ontinuarem amb el programa Bon C dia, avi / Bon dia, àvia.

08

Programa Electoral Independents Units per Sant Fost


 otenciarem el programa trimestral P del “No t’aturis” amb tallers, cursos, xerrades i excursions, així com activitats esportives a Can Lladó. arem un circuit de gimnàstica per F a la gent gran, a fi de promoure una vellesa saludable. reballarem per avançar una proposT ta d’habitatges tutelats, adequats per a la gent gran. i haurà Albús gratuït per a la gent H gran amb rendes baixes. onsolidarem el Dia Internacional C de la Gent Gran amb actes lúdics, dinar de germanor i ball. arem el seguiment de les avaluaF cions de la Llei de Dependència. romourem la creació d’un menjador P social. Donarem suport a la gestió del Casal d’Avis de Mas Cantí, tot afavorint les noves iniciatives.

Dona i ig ualtat rearem un Consell Municipal de C la Dona, òrgan participatiu obert a tothom per tractar qüestions d’igualtat de gènere. osarem en marxa una mesa de P coordinació per tractar temes de salut de la dona i el protocol a seguir. specialitzarem un/a agent municiE pal en temes de violència de gènere. Implementarem un programa de foment dels valors de la igualtat, tant en els mitjans de comunicació com en els centres educatius del nostre poble.

09


 ontinuarem donant suport a les C entitats de dones en els actes commemoratius (Dia Internacional de la Dona, Dia contra la Violència envers les Dones).

Educació onstruirem la llar d’infants definitiva C (74 places de 0 a 3 anys). Mancomunarem el servei de psicologia, logopèdia i mestre/a de música en els centres educatius corresponents, tot millorant-lo. eguirem apostant per l’educació S musical a través de l’ Escola de Música de l’Ateneu. Incentivarem la formació d’adults per mitjà de cursos de diferents temàtiques (idiomes, informàtica, manualitats, gastronomia…). urem a terme cursos de Formació D en Línia Certificada (amb titulació oficial). romourem tallers de ràdio amb els P centres educatius, tot aprofitant les instal·lacions de l’emissora. Millorarem el nostre programa JOC x JOC d’activitats extraescolars. rearem un pla d’educació vial i un C circuit de pràctiques. Impulsarem un Projecte Educatiu de Poble, amb la creació de consells participatius amb la presència d’escoles, entitats, Ampes….

10

Programa Electoral Independents Units per Sant Fost


Salut

 illorarem i adequarem les M instal·lacions del frontó.

 esenvoluparem un programa de D promoció de la salut (alimentació saludable, sexualitat, benestar emocional...).

 onsolidarem la zona de trial de C Mas Corts.

Commemorarem el Dia de la Salut. Facilitarem la mobilitat als centres de salut (CAP, Hospital de Mollet). otarem el Centre Esportiu Can Lladó D dels serveis per fer rehabilitació. mpliarem el servei psicològic A gratuït per a les famílies derivades de Serveis Socials. rganitzarem xerrades sobre transO torns de l’alimentació, malalties degeneratives, transtorns psicològics…

Esports omplementarem el Centre EsporC tiu Can Lladó amb un total de cinc pistes de pàdel i tres de tennis. illorarem les instal·lacions del M Pavelló-1 (terra de la pista, vestidors, zona tècnica). condicionarem el Pavelló-2 A (sostre, zona de vestidors...) i el dotarem d’una nova pista poliesportiva i un rocòdrom. rearem un circuit senyalitzat de C bicicleta de muntanya per tot el poble que també s’emprarà com a circuit de passeig. dequarem zones amb aparells per A fer exercici a l’aire lliure.

Cooperació i voluntariat

da na Seg uretat Ciuta

 ssessorarem i donarem suport al A grup de voluntaris en l’atenció als avis i les àvies (acompanyament i ajuda a la llar, visites mèdiques...).

 ugmentarem la presència de la A Policia Local per reduir al mínim els actes vandàlics i d’incivisme.

 romourem el voluntariat P d’intercanvi lingüístic per afavorir l’ús social de les llengües.

 ontinuarem treballant amb la policia C de proximitat per tal d’afavorir una major protecció ciutadana.

 al com marca la llei, seguirem inverT tint un 1% del pressupost anual municipal per a temes de cooperació.

 rearem la Comissió de Seguretat C Local, amb la redacció d’un Pla de Protecció Civil, en el marc del qual s’actualitzarà el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals (Infocat) i s’incorporaran els plans de seguretat de les indústries que tinguin incidència de risc en el territori. També es desenvoluparan els Plans d’Autoprotecció de les Urbanitzacions.

 estinarem, com ja hem anat fent D des de 1998, una part del pressupost a l’agermanament amb Somotillo (Nicaragua), amb projectes contra la violència de gènere, ajut a nens discapacitats, adequació d’escoles…

 eguirem col·laborant amb els altres S cossos de seguretat. articiparem activament en campa­ P nyes preventives i de seguretat vial. eguirem col·laborant amb el volunS tariat de Protecció Civil de Sant Fost perquè continuï essent un dels cossos de referència a Catalunya.

 proparem les entitats del municipi A per col·laborar en els projectes de cooperació. Seguirem fent aportacions extraordinàries per catàstrofes naturals i humanitàries, com hem fet a Haití, Senegal, Cuba, Bielorússia... ontinuarem amb la col·laboració C amb altres organismes en projectes comuns de cooperació.

Millorarem els equipaments i les infraestructures en la prevenció d’incendis.

 condicionarem una zona d’esports A i esbarjo a Mas Llombart, Mas Corts i La Conreria (pista de skate, bicicleta, esports de pilota...).

11


Medi i sostenibilitat Perquè volem un Sant Fost modern, verd, net i sostenible

Med i esenvoluparem el nou POUM per D un Sant Fost sostenible, amb un creixement moderat sense perdre el sentit de poble. etllarem perquè el traçat final de la V nova B-500 (C-59) sigui respectuós amb l’entorn i millori els accessos a la població. Seguirem oposant-nos a qualsevol tipus de peatge per als habitants de Sant Fost.

ica Obres i via públ arem un passeig de ribera que F connectarà La Llagosta amb Sant Fost, amb circuits de bicicleta i mobiliari urbà. Farem un passeig per a vianants que connectarà Can Calet, Can Coromines, l’Eix Central i Can Lladó.

 rearem un eix de prioritat per a C vianants entre el riu Besòs i la B-500 (a l’alçada del C. Escoles). illorarem integralment la xarxa de M clavegueram. bicarem un circuit de bicicletes U asfaltat. ontinuarem amb el nou estil de C nomenclatura dels carrers, després d’haver-lo adequat a Mas Corts, Mas Llombart i La Conreria.

s Neteja i residu ontinuarem fomentant el reciclatge C domèstic i l’ús de la deixalleria mòbil a través de campanyes i accions pedagògiques a tot el municipi. illorarem les illes de recollida selectiM va per mantenir un espai integrat i net.

Restaurarem i millorarem de forma continuada els carrers, les voreres i els parcs.

Promourem una campanya de sensibilització i civisme (reciclatge, vandalisme, abocaments descontrolats...).

 dequarem els parcs infantils de Sant A Fost, adaptant-los a les noves normatives i actualitzant els equipaments.

 oblarem el servei de neteja en relaD ció amb el que hi ha actualment, amb dues màquines de carrers i un operari que farà neteja de parcs.

 rearem zones verdes al C. Mont­ C serrat Roig i al C. Jaume I i acondicionarem els accessos. illorarem la zona verda del M C. Pedrera. rojectarem una gran zona verda P d’esbarjo a tota l’Avinguda Aragó.

Programa Electoral Independents Units per Sant Fost

 eurbanitzarem els accessos rodats R al CEIP Joaquim Abril.

Acondicionarem l’entorn de Can Lladó, incloses les voreres, i habilitarem un aparcament asfaltat.

 illorarem les zones verdes amb M zones de descans (mobiliari urbà).

12

Dotarem de serveis bàsics i urbanitzarem el C. Lleida.

Durem a terme accions pedagògiques per sensibilitzar la ciutadania amb el tema de les deposicions d’animals domèstics. arem campanyes de sensibilitF zació a les escoles sobre medi ambient i sostenibilitat.


Boscos Establirem, amb caràcter immediat, un sistema pioner d’avís contra incendis a través de les càmeres d’imatge tèrmica d’alta tecnologia. antindrem els boscos nets per mitjà M de la brigada mancomunada. A fi de vetllar per la salubritat, es mantindrà una política estricta de seguiment de la neteja de les parcel·les privades. Iniciarem noves actuacions per a la recuperació d’espais naturals d’interès municipal. onarem suport a Protecció Civil i a D l’Associació de Defensa Forestal en la millora contínua dels equipaments de defensa contra incendis.

natives Energ ies alter i sostenibilitat er reduir el consum als espais i edifiP cis municipals, establirem un sistema de control intel·ligent (domòtic). ontinuarem amb la millora en C l’eficiència de l’enllumenat públic minimitzant la contaminació lumínica. etllarem perquè en tots els edifiV cis municipals s’instal·lin sistemes d’energia sostenible. eguirem apostant, com ja hem fet S amb l’hort solar i el complex esportiu, per l’energia fotovoltaica.

Mobilitat Incrementarem el servei del taxi a demanda, a través de l’ampliació dels horaris i les places disponibles. ontinuarem donant solucions de C mobilitat per facilitar l’accés als centres educatius, tot adaptant els horaris de l’Albús i/o taxi flexible. rearem un aparcament per a C camions per tal de millorar la mobilitat en el nostre municipi. mpliarem la cobertura del transA port interurbà connectant amb el nou Hospital de Mollet. rearem una nova eina web per C fomentar el vehicle compartit, a fi de construir un Sant Fost més sostenible. incularem els serveis existents de V mobilitat (Albús i taxi a demanda) al comerç local i al futur mercat municipal. ’ha realitzat un pla de mobilitat en S el qual millorarem les connexions amb la UAB per als estudiants universitaris.

13


Promoció econòmica i tecnologia Perquè creiem en les persones i en les seves iniciatives. Col·laborarem amb l’associació de comerciants i d’industrials perquè amb la seva feina enriqueixen el nostre poble.

14

Programa Electoral Independents Units per Sant Fost

Comerç

Emprenedors

 rearem el nou mercat municipal C per fomentar el comerç de proximitat.

 rearem un Club de l’Emprenedor C en el nou espai del polígon industrial.

 romocionarem un mercat setmanal P al carrer amb productes de temporada.

 osarem les bases per crear un viver P d’empreses amb l’objectiu de fomentar la creació de noves empreses a la població i que esdevingui un punt d’intercanvi de sinergies en l’activitat econòmica.

 reballarem en la creació d’una T plataforma web per incentivar la compra dels productes de comerç local. eguirem donant suport a la Fira de S Comerciants com a esdeveniment destacat del nostre poble.

 ls emprenedors disposaran d’un E nou espai amb alta tecnologia (fibra òptica) on podran desenvolupar el seu treball i establir la seva adreça fiscal i el seu despatx físic (hosting).


Donarem suport als nostres emprenedors amb un programa de formació per acompanyar les empreses i ajudar-les en la seva consolidació.

Indústria dequarem el polígon industrial A amb fibra òptica. reballarem colze a colze amb T l’associació d’industrials per millorar el teixit econòmic del nostre municipi. Incrementarem la potència de les instal·lacions de comunicacions per afavorir l’entrada d’empreses

tecnològiques que aportin valor afegit i riquesa a través de nous llocs de treball.

Tecnolog ies dóei la in formacició la comunica tesos els problemes amb la xarxa, A millorarem el servei de Wimax fins a una velocitat de 5-10 Mb. dequarem el Club de l’Emprenedor A amb fibra òptica perquè els emprenedors disposin de la tecnologia més avançada.

Ampliarem el servei de fibra òptica des del Club de l’Emprenedor fins a l’Ajuntament. Millorarem la recepció de la TDT amb l’opció del Wimax. Instal·larem panells informatius digitals i caixers d’administració oberta en els barris, a fi d’apropar l’Ajuntament a la ciutadania. onvertirem la ràdio local en un C autèntic mitjà digital, amb presència continuada a la web.

15


Cultura i Patrimoni

 onvertirem la Casa Bastinos en C la llar de les entitats, afavorint les iniciatives culturals, la formació i l’intercanvi.

Perquè la cultura marca la història i la identitat del nostre poble.

 antindrem l’Ateneu com a M espai cultural de referència obert a tothom, afavorint la participació tant de les entitats com de la ciutadania en general (Escola de Pares, Auditori, Escola de Música, Xarx@teneu, la Placeta i la sala d’exposicions).

El diàleg i el treball constant amb les entitats enriqueixen la nostra vida cultural.

16

Programa Electoral Independents Units per Sant Fost

 rearem el centre cívic de Can C Calet.

 omentarem la participació de la F ciutadania en el Consell Cultural, un òrgan decisori en la promoció de la cultura i de les festes. romocionarem les festes tradicionals P amb un club de joves interessats per les tradicions.

 studiarem la ubicació de l’Arxiu E Històric a les dependències municipals, per poder oferir un servei més ràpid i eficient, tant a les consultes internes administratives com a les consultes externes. laborarem el catàleg d’edificis E històrics i restes arqueològiques situades al terme municipal. romourem un festival anual de P bandes de música. otenciarem una Festa Major P participativa i seguirem afavorint la implicació de la joventut. onarem continuïtat a la Nit de la D Cultura com a reconeixement de les iniciatives culturals i artístiques del nostre poble.


Economia i treball Perquè el treball és la llavor per créixer i construir el futur.

 es de l’Equip de Govern liderat per D IUSF, en una època de crisi hem estat capaços de triplicar les subvencions per no haver de dependre del pressupost municipal. Mantindrem l’eficaç política de recerca d’ajuts. ontinuarem amb la bona gestió C demostrada per la nostra alcaldessa, Montserrat Sanmartí, i mantindrem congelats els impostos. través del Club de l’Emprenedor, A activarem una borsa de treball i assessorament en la recerca de feina, adreçada a les veïnes i veïns de Sant Fost. onscients de la situació de moltes C famílies, seguirem implementant els plans d’ocupació, que han estat tan importants en aquesta darrera legislatura. eguirem apostant pel projecte S “La feina de buscar feina” a través del seu exitós blog. plicarem polítiques de reducció A de taxes a fi de premiar les bones pràctiques mediambientals (ús de la deixalleria i cotxes híbrids o elèctrics).

17


19

Programa electoral IUSF 2011: Fem poble, fem Sant Fost!  

Hem preparat 143 iniciatives per continuar fent poble. Consulta-les!