Page 78

— 78

ANNEXOS

RESUM D'ACTIVITAT DE LA XARXA 2015-2019 El 2016 es va iniciar un nou mandat de la Xarxa amb la celebració de la seva Assemblea general el 4 de febrer del 2016, a Sant Sadurní d'Anoia. La característica principal de l'edició del 2016 va ser la renovació dels representants i càrrecs amb l'elecció del diputat d'Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i Alcalde de Manresa, Valentí Junyent, com a nou president de la Xarxa. L'Assemblea va servir per preparar l'organització per als reptes més importants del futur immediat amb l'aprovació del Pla Estratègic Xarxa 2020. Sostenibilitat per a les persones avui. Visions pel 2030 i més enllà. Durant tot l'any 2016, doncs, es va desplegar el Pla estratègic amb la creació dels nous Grups de treball i Comissions. Es van organitzar 63 activitats entre reunions, jornades i d'altres a les quals hi van participar 2.547 assistents. Algunes de les activitats es van coorganitzar amb els propis membres de la xarxa en accions descentralitzades a Granollers, Barcelona, Viladecans, El Prat o Sant Sadurní d'Anoia. Es van tractar temes on el caràcter transversal de la sostenibilitat ha estat molt present: criteris socials en horts municipals, pobresa energètica, el nou Pacte d'Alcaldes pel clima i l'energia, economia circular i verda, educació per la sostenibilitat, entre d'altres. La Xarxa ha mantingut durant l'any la coordinació amb altres administracions, especialment a través del Club del Pacte d'Alcaldes a Catalunya amb la resta de diputacions i coordinadors i promotors del Pacte, ens locals i amb entitats privades com el Clúster eficiència energètica, el Col•legi d'Ambientòlegs i la Fundació Fòrum Ambiental. També s'han coordinat actuacions sobre educació ambiental amb la Xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya, les campanyes de sensibilització i la participació al Congrés Acusticat a Sabadell. L'any 2017, va ser un any que ha suposat la commemoració i celebració dels 20 anys d'existència de la Xarxa, amb un ple desenvolupament dels objectius estratègics de la Xarxa i dels espais de participació (grups de treball i comissions). Es van organitzar organitzat 58 activitats, entre reunions, jornades altres formats, amb 2.428 assistents, incloent l'Assemblea general celebrada a Tarragona i amb la visita al Monestir de Poblet. També es van elaborar 21 materials i productes específics Algunes activitats de nou es van coorganitzat en accions descentralitzades a Vilanova i la Geltrú, Santa Coloma de Gramenet, Manresa, Sant Cugat del Vallès, Tarragona, Viladecans, Sant Boi de Llobregat o el Prat de Llobregat. A destacar el treball de caràcter transversal de difusió dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i, per altra banda, entre diversos perfils de l'administració local en àmbits de la sostenibilitat com de l'aterrament de l'economia circular i verda al món local, l'impuls als horts socials o el suport a les polítiques de pobresa energètica. Es va crear una nova comissió sobre educació ambiental en ambients aquàtics en aigües continentals. I en la mateixa línia, es va iniciar el treball de forma pràctica sobre eines de participació i comunicació com a suport a l'educació ambiental. En la mateixa línia, es va editar el llibre “Edu-

Profile for Enric Coll Gelabert

Memòria de la Xarxa 2015-2019  

Memòria de balanç de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. En la 19a Assemblea general de la Xarxa de s'ha presentant i l...

Memòria de la Xarxa 2015-2019  

Memòria de balanç de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. En la 19a Assemblea general de la Xarxa de s'ha presentant i l...

Advertisement