Page 75

— 75

XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT — 2015 - 2019

Els grups són en general, l'element bàsic dinamitzador del treball de la Xarxa, proposen i organitzen la major part de les activitats de la Xarxa i mantenen els contactes i l'intercanvi entre els municipis associats. Els Grups de treball s'han renovat a la 16a Assemblea general de Sant Sadurní d'Anoia i se es va crear una comissió nova durant el mandat sobre Ambients aquàtics en aigües continentals.

PERSONES INSCRITES

ENTITATS INSCRITES

0. Club del Pacte d'Alcaldes a Catalunya

91

37

1. Grup de treball d'Energia Sostenible Local

176

88

1A. Agències

72

28

1B. Biomassa

53

28

1C. Autoconsum

34

22

2. Grup d'Adaptació al Canvi climàtic

152

70

2A. Comissió sobre Biodiversitat Urbana

46

29

2B. Comissió per una gestió integrada del litoral

41

20

2C. Comissió del Cicle local de l'aigua

102

56

3. Grup de treball + Aire - Soroll

179

71

3A. Comissió de millora de la qualitat de l'aire

111

56

3B. Comissió de prevenció de la contaminació acústica

87

57

3C. Comissió de Promoció de la Bicicleta

38

24

4. G  rup de treball d'Educació per la sostenibilitat i Cohesió social

133

64

4A. Horts municipals i socials

182

101

4B. Campanyes

120

60

4C. Ambients aquàtics continentals

50

36

4. Grup de treball d'Economia Circular i Verda

131

68

4A. Comissió de Prevenció i Gestió de residus

90

60

4B. SPP

20

12

1739

165

TOTAL

Profile for Enric Coll Gelabert

Memòria de la Xarxa 2015-2019  

Memòria de balanç de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. En la 19a Assemblea general de la Xarxa de s'ha presentant i l...

Memòria de la Xarxa 2015-2019  

Memòria de balanç de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. En la 19a Assemblea general de la Xarxa de s'ha presentant i l...

Advertisement