Page 59

XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT — 2015 - 2019

— 59

De conformitat amb el que disposen els Estatuts en el seu article 8.k), i per tot l'exposat, es proposa a l'Assemblea General l'adopció dels següents Per tot això, es proposa a l'Assemblea General l'adopció dels següents: ACORDS PRIMER: Les ciutats i els pobles donem suport a la Llei catalana de canvi climàtic en els termes aprovats originalment i instem el Govern espanyol i el Tribunal constitucional a respectar l'acord majoritari del Parlament de Catalunya. SEGON: Les ciutats i els pobles de la Xarxa, com a entitats vinculades al Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia i als seus compromisos assumim com a propis els objectius i marcs estratègics de mitigació i adaptació al canvi climàtic proposats per la Llei. TERCER: Les ciutats i els pobles manifestem la necessitat de disposar de recursos econòmics per finançar les accions locals sobre mitigació i adaptació i la idoneïtat d'una fiscalitat ambiental i un fons climàtic a tal efecte. QUART: Notificar aquest acord al Parlament de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, el Govern espanyol i el Tribunal constitucional. CINQUÈ: Instar a les ciutats, els pobles i els ens locals de la Xarxa a adoptar aquest acord en els respectius plens o òrgans competents, i notificar-ho a la Secretària tècnica de la Xarxa. SISÈ: Fer difusió de l'acord a través dels mitjans de comunicació de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. Castellar del Vallès, 1 de març del 2018

Profile for Enric Coll Gelabert

Memòria de la Xarxa 2015-2019  

Memòria de balanç de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. En la 19a Assemblea general de la Xarxa de s'ha presentant i l...

Memòria de la Xarxa 2015-2019  

Memòria de balanç de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. En la 19a Assemblea general de la Xarxa de s'ha presentant i l...

Advertisement