Page 48

17 — ALIANCES PER A ASSOLIR ELS OBJECTIUS

— 48

17

ENFORTIR ELS MITJANS PER A IMPLEMENTAR I REVITALITZAR L'ALIANÇA MUNDIAL PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

VINCULACIÓ AMB LA XARXA

Aquests objectius impliquen a tota la humanitat, ningú en pot restar al marge. Per assolir-los cal un ferm compromís global a través de la cooperació internacional i les aliances que permetin endegar noves dinàmiques per unes relacions justes, perdurables i equitatives. Mentre una part de la humanitat no accedeixi als mínims d'una vida digna i no pugui incorporar-se en un model de desenvolupament sostenible, tots en sortim perjudicats. Els reptes globals només es poden assolir quan les solucions impliquin i reverteixin en tota la humanitat. Això comporta complir els acords per als ajuts i la col•laboració entre els països en suport financer, però també en transferència de coneixement i tecnologia i el suport al comerç que afavoreixi a tots els països del món.

La Xarxa ha basat tot el seu mandat Xaxa 2020 en vuit objectius estratègic que començaven per renovar la vigència del compromís polític del món local per impulsar polítiques vers un model de desenvolupament sostenible. Tota l'acció de la Xarxa es basa en el paradigma del Desenvolupament Sostenible per desenvolupar les temàtiques i l'estructura de funcionament de la Xarxa 2020, en base a les tres dimensions de la Sostenibilitat: ambiental, social i econòmica; i que el desenvolupament sostenible sigui l'eix integrador i transversal que ha de relligar les polítiques públiques locals. Aquesta visió transversal només és possible amb l'estímular a les aliances i la participació d'altres actors socials i empresarials. En aquest mandat han estat molts els exemples d'acció impulsades per la Xarxa però coorganitzades amb ens locals membres de la pròpia Xarxa, com altres entitats com clústers empresarials, col•legis professionals, Generalitat de Catalunya... Tot plegat per donar resposta a l'ODS que centrem en les fites 17.14, 17.15, 17.16 i 17.7, sobre coherència, lideratge i enfortiment de les aliances a tots nivells.

Profile for Enric Coll Gelabert

Memòria de la Xarxa 2015-2019  

Memòria de balanç de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. En la 19a Assemblea general de la Xarxa de s'ha presentant i l...

Memòria de la Xarxa 2015-2019  

Memòria de balanç de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. En la 19a Assemblea general de la Xarxa de s'ha presentant i l...

Advertisement