Page 46

16 — PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES

— 46

16

PROMOURE SOCIETATS PACÍFIQUES I INCLUSIVES PER TAL D'ACONSEGUIR UN DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE, PROPORCIONAR ACCÉS A LA JUSTÍCIA PER A TOTES LES PERSONES I DESENVOLUPAR INSTITUCIONS EFICACES, RESPONSABLES I INCLUSIVES A TOTS ELS NIVELLS

VINCULACIÓ AMB LA XARXA

El benestar de les persones, la prosperitat de les societats, l'equitat de la ciutadania i el desenvolupament sostenible només es poden assolir en un marc de pau, bon funcionament de les institucions i l'estat de dret. Per això, es fa necessari l'eradicació de totes les formes de violència (contra les dones, els infants, etc.), la delinqüència organitzada, el tràfic de persones i les formes d'esclavatge encobertes i la corrupció. Per això, s'ha d'aprofundir en l'enfortiment de les Institucions, el respecte als drets humans, la participació i la implicació de la ciutadania en la presa de decisions.

La Xarxa té com a objectiu estratègic refermar el seu paper com a espai de referència sobre medi ambient i sostenibilitat a Catalunya. Continuar impulsant-la com a espai de trobada, instrument de cooperació i coordinació, intercanvi d'experiències i entorn institucional per promoure una governança ambiental multinivell; i estimular la participació d'altres actors socials i empresarials en determinades dinàmiques i espais. Aquest vocació d'espai de coordinació i governança multinivell dona resposta a les fites 16.6, 16.7 i 16.b, però també les accions de transparència i dades obertes i promoció a la participació ciutadana. També es destaca la fita 16.10 sobre accés públic a la informació amb l'esforç de la Xarxa per difondre tota l'acció dels ens locals, ciutats i pobles, membres de l'associació a través del nostre ecosistema de mitjans, sobretot el canal de Twitter de la Xarxa i, especialment, el portal Sostenible.cat.

Profile for Enric Coll Gelabert

Memòria de la Xarxa 2015-2019  

Memòria de balanç de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. En la 19a Assemblea general de la Xarxa de s'ha presentant i l...

Memòria de la Xarxa 2015-2019  

Memòria de balanç de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. En la 19a Assemblea general de la Xarxa de s'ha presentant i l...

Advertisement