Page 1


NACÍN EN ____________ O DÍA_____DE___________ DO ANO__________.

AOS ____ ANOS MARCHO A ____________ PARA ESTUDAR NA ______________ DE BELAS ARTES. ALÌ RELACIÓNOME CON, _____________,ESCRITORES E CINEASTAS COMO SALVADOR______,FEDERICO GARCÍA ______________E LUIS ____________.


AOS 30 ANOS VIAXO A __________. FAGO UNHA ______________ DAS MIÑAS ________ EN _________ E OBTEÑO NOTABLE ÉXITO. VOLTO A _________ E SIGO PINTANDO. VIAXO A ____________, DOU CLASES PINTO. INSTALADA EN _________, RECOLLO NUNHA SERIE DE DEBUXOS O AMBIENTE ______________ DA CIDADE E DAS VILAS PRÓXIMAS: BUEU, _________; ÚTILES DE TRABALLO DOS MARIÑEIROS.


CANDO EMPEZA A GUERRA CIVIL DECIDO MARCHAR DO ______COMO MOITOS DOS MEUS AMIGOS. CHEGO A ARXENTINA E ALÍ VIVO 25 ANOS.


DAQUELA COMEZO A PINTAR AS CABEZAS DE MULLER, FERMOSAS CABEZAS DE FRONTE E DE PERFIL .


DEBUXA TI, UNHA DESTAS DÚAS MULLERES


MARUXA TAMÉN ________ AS “NATUREZAS VIVAS”. MESTURA CARACOIS-FLOR, ESTRELAS MARIÑAS, __________, MEDUSAS... QUE EXPRESAN A FANTÁSTICA __________ FABULADORA DA ARTISTA.


INSPIRÁNDOSE NAS ARTES TRADICIONAIS AMERICANAS REALIZA OS CADROS DAS ___________________.


FAGO UN CADRO DE MÁSCARAS COMO MARUXA MALLO.


MARUXA MALLO NON PARA DE CREAR NOVAS _______________. DESPOIS DAS MÁSCARAS, NOVAS IMAXES AXÍTANSE NA SÚA MENTE. O ESPACIO E AS SÚAS POSIBILIDADES ÁBRENSE PARA DAR ________A NOVOS ____________: ALMOTRÓN, OS MORADORES DO ESPACIO... PECHANDO O SEU CICLO CREATIVO.


MORRE EN MADRID O DÍA ____DE __________________AOS______ANOS .


FAGO UNHA COMPOSICIÓN SOBRE O ESPAZO


FAGO O MEU AUTORRETRATO.


FAGO O MEU AUTORRETRATO.


NO COLEXIO FIXEMOS UNHA _____________ DE PINTURA GALEGA NA BIBLIOTECA, OS NENOS E NENAS DE EDUCACIÓN INFANTIL TRABALLAMOS A PINTORA _____________________________


ESTOS SON ALGÚNS DOS NOSOS TRABALLOS

Maruja Mallo  

Proxecto Arte sobre a pintora galega Maruja Mallo. Blog de aula: http://colepeques.blogspot.com.es/

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you