Page 8

CRÓNICA DUNHA CATÁSTROFE EN GALICIA

27 DE NOVEMBRO DO 2002 Prohíbese pescar en 555 Km

28,29 e 30 DE NOVEMBRO DO 2002 O fuel afecta os f o n d o s d o Cantábrico. A gran mancha de fuel achégase cada vez máis a costa.

3 DE DECEMBRO DO 2002 A gran mancha negra ameaza as Rías Baixas ata a Illa de Ons, está xa moi preto de Cíes e Baiona. Máis de 1000 embarcacións e 5000 mariñeiros loitaban contra a marea negra nesta zona.

Páxina 8

O PRESTIGE  

UNIDADE DIDÁCTICA PARA TRABALLAR NO 3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA