Page 11

CRÓNICA DUNHA CATÁSTROFE EN GALICIA

6 DE DECEMBRO DE 2002 O fuel arrasa Cíes, Ons, Sálvora. Xa afecta a toda a costa dende Baiona a Ortigueira.

• 26 ao 31 DE DECEMBRO DO 2002 A gran mancha avanza polo Cantábrico cara Francia.

• 1 ao 3 DE XANEIRO DO 2003 As costas francesas reciben as primeiras manchas de fuel.

• 5 ao 3 DE XANEIRO DO 2003 A marea negra afecta a mási de 200 Km de Costas francesas

Páxina 11

O PRESTIGE  
O PRESTIGE  

UNIDADE DIDÁCTICA PARA TRABALLAR NO 3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA