Page 1

social media checklist


L rt Ku ew

ff

nv ol ve me nt of th os ea

nd y: no o

ne c

an

: in

pr ed i

marg aret Mead: N

ct th e

ever do ubt tha t

in: We can predic Kurt Lew ts

group

oc ia l

of tho u

ns co

ti

ro jec t: t

nt p

em e

mp ro v

y an

n tio ac ny fa

Zorg voor aansluiting nge the world. indeed, it can cha r fo es nc ue

yi

r fo

to ec

q se

an

s ce en

ff

on lc cia

so cia l

so

ro

n pr edi ct

u eq

p im

he le ss i

a small

ma om een strategie ly will be an implementable s Gebruik de Enprodes Social Media Checklist o s like te gaantbijdragen he les voor je project op te stellen hoe social media ve , d e t me ffeec nt aan succesvol omgevingsmanagement. ose a h t f pro o ment ject: the less involve i ict ed pr

y an

an ec W

social media checklist ul

charles h

s tizen ed ci t t i mm , co

mp ro ve m

is th

en e on t p ou ly t d er ro hin v e g tad: n me hat a r et ev g r a er m ha s. is the

yi

es fo r

an

l co tfu ns gh u eqtho fu p o enc u o es r g only thin ed, it fo all g th orld. inde m s e t he w r doelen at e Stel g a m n a t h an c a ha v n a c r s e yi n ga ct itize mp c r : d et th romitte Me el com ve ad , e l m u s :N f si en mprov ht eve g ement p n u t n r do v o r o o p h o j i efctt: the ubt pr r l t less inv ve c oj a oj up o o m l e v e y mboodschap en ecro ent o ct Bepaal je n f :oto perfea to gt shee aof ct solution to anything ere tishn ll : th ft ffec ndy: th a ho ma h el t l s s e c es ted rl se a h a c e e , th si ss aff f at f e n ect fu inv e l e v ss l e edo, ught ol ol t t i ke h ve a h t ve e le f ly w me m me s up o i ll nt nt lti gro l u b l o o a e a a sm ft f e th ant h hos o doubt th impl ea tt em Mead: Nevesre a t e r a g r c a M f ed, it is the onl i fec e nt ff y thin ed te d ec abl g th r t ,th e so e at e p d el , v lut e n t esszorg Kiesrje he ion hasmiddelen met a c l l . i k e e e s l s y n w il ess likely wililk be an implem an ted, the l entab ely y im o o e affelcbe a s o h n wi t p f n r o : t o l imp en vem lb nt dy lem ent project: the less involvem e a leme n en a inmp ta an impl bl e b e t c l em i s d ocial c so il can pre ons en luely w : We e n t i t k qu li ion ew s L e s t n e r l c u e e k sf th or ted, l Wie gaat het doen? an wi affec marg ylyo charles handy: no o aret imspe teh ne can p Mead: f o k r i redict ment l ove N me lvtehe uelsts o v n n i i s m t l s e a p l te ef e roje ct: the fect th ct: t ent proje of a d, he l e s for any improvem n es s i t y c K a nvolv ctio ur fe ement f n t a of thos L k e u e s r w t o l h i e n t w :W f in: to we e en

mp

me ve ro

nt

oj pr

L rt Ku

p ent vem pro y im

lb ea n

im pl

n for a

em

en ta b

le so lu tio n

nt me ve ro

ew

: in

t ct:

ic ed pr

ss le he

an ec W

je ro


s ct

le

wi n

: win t le kur

ial oc

:w marg ec aret a Mead: dict then p Never ulrtima doubt t ed te effe hat a sm ct of all gro an y a up of ction t y gthing that eve , it is the ohnolu d e htfu e d n i ught . d l r l, co o ful, mm the w e com g n a mitt h c n a ed c c ns itiz itize ens Kur ed c t t t Le can i m win ec olutio cl,hcaom : W in: W u n n f t g e w et uences for any i ug h al conseq mproveme t Le can he ho niet op zichzelf socibij nutrproject: tphr Social media maar de communicatie en marketing tstaan wo sluiten t aan c f i eed K d rlrde po it de is tcommunicatievan een zorg dat je aansluit pdit. ook: deed,bij he ouorganisatie. Voor projecten geldt n n i i r n . a d on g de strategie van het project. ec ll ed orl ly W , eitw ma th : s n a h i i in s t t w a t g e he g th Le n t t o a ub r n ly ch oje an gaan we betekenis toevoegen voor de ct: Hoe wordt het project gepositioneerd? vHoe c th ol omgeving? Social media gaat om interactie, ns onze e l omgeving? Wat willen we zelf leren van ve ess ze i me inv it je omgeving. gebruik cvan nt Hoe kijken mensen tegen je project olv de interactie om te leren d e e meook: ofde verborgen omgevingscreativiteit. aan, maar welke ideeën hebben ze. Ontsluit t nt o it th f th os ose omm ea a ver , c ffected ff l ec , the ha u f ted l s. t e s s likel m ,t gh y will be u De boodschaphovolgt uit de communicatiestrategie en doelen.an Communiceer imphlee m leesntaconsequent b t l e s olution f Wees altijd authentiek, het gaat immers om dialoog. Zorg sdat likde en consistent. po ely‘online’ rou w g ill b boodschap overeenkomt met het feitelijk handelen in de ‘echte wereld’ . l that a smal e an impl e emen table ge t n h a h e c n w a c s o s n r e ld. in iz deed tted cit ommi , it ul , c is t Kies je ‘social media tools’. Waar is je doelgroep actief? Kies met zorg voor Twitter, he onwel of niet je hiervoor kiest. LinkedIn en/of Facebook. Beargumenteer waarom juist ly ss l th . Je houdt overzicht en ikely Maak gebruik van een ‘social media dashboard’ zoals ‘Hootsuite’ ing will b tjeh kennis. Plaats video’s het emaakt vanuit één profiel eenvoudiger. Deel in an imsamenwerken plemen at table soonderbouwen. en foto’s die de boodschap Schrijf een feitenblog over ehet lution ve project, geef r het project een gezicht. charl ha n: conss. equences for alny impro l w a i c lb vemen e c ict so ea ur aend n r o i p t n tL lu pr im an ble lseoso Stel een Social Media Beleid op ewdat ingaat op k ed naar buiten treedt. pl urtelcwie, waarover vragen ict in W e em tab lution win : : so Worden berichten alleen door het Social gebracht? Mogen en W MediainTeam naar: buiten w c e w ec i ta ca n al op als ‘Rapid e projectmedewerkers dit ook doen? En wat ze dan doen? Wie treedt ant Lmogen c pr on ed seq re Responder’ die direct inspeelt op vragen rofptrends? Wie worden de project HEROES*? ic di c u tondermijnen, so In een wereld waar één boze tweet je project kan moeten tprojecten hunences soc ta c for Kurt Lew bl i a i medewerkers de ruimte geven om direct te reageren. l co es in any nse ol imp q uen ut r o ve ces f io m or an y impr ovemen Never t projec doubt t t: the l hat a sm al

n co

handy: no one can pre

we

ia oc

ra fo es nc ue

ts ic

q se

nt

j pro

n

g in th

si es

ent

l he

vem ro imp

:t ct oje pr

e ev at th

ess el : th ect

ces f o th r a t: ny imp je c ro ro p v e m nt e mnet p ve r ve . oje ro ro as c mp t :t imp i rh yi y h w e ve an an l y e l s t e for s or in ke i v haces sf l o l ce v uten em ss en seq e e n qu con etlof t ial se hos th s oc e on a d, ffect te ed, the les l cwill be an implementabl ec s likealy ff

e em ov pr

dict pre

im

Ku

c an

y an or sf ce en qu se on lc

ny

. as rh

o inv

nt me lve

ea os th of

i

k

c a n pr edict

to a

hand y: th e

Ku

Kurt Lew ny i m ra inf: oW e ces

u en seq con al oci

r e is

ts

ec :W win t le kur

n

nt eme

ict re d

prov

p an

p of t houg

, com mitt e

i

d ci charles handy: no o tize ne ca n lementable so pred ns lution ict t can he

pro

c so

socia l

se affected ,the less likely will be an i mp

htfu l

charle s

c edi pr an

no p erf ect sol utio n

c we

w le rt ku

in: ew

ny t

hin g

L rt ku

*Highly Empowered l and Operational Engagement Supporter grResourceful ou


ENPRODES De kernwaarde van waaruit Enprodes diensten wil verlenen is het mogelijk maken van ­programma’s en projecten op basis van de dialoog. Enprodes baseert zich daarbij niet alleen op de jarenlange praktijkervaring van oprichter Han Admiraal, maar ook op het simpele ­gegeven dat bondgenoten meer bereiken dan vijanden. Draagvlak moet georganiseerd worden uit omgevingskracht. Dat kan als de omgeving wordt gezien als bron van inspiratie en creativiteit voor een programma of project. Social media bieden ongekende kansen voor omgevingsmanagement om dit te bereiken.

HAN ADMIRAAL Han Admiraal is werkzaam als onafhankelijk adviseur op het gebied van dialoog en ruimte­ lijke vraagstukken. Vanuit de kernwaarde van Enprodes draagt hij bij aan een veelvoud van projecten, waar partijen bij elkaar brengen, centraal staat. Projecten variëren van gebied ­gerelateerde opgaven tot infrastructuur projecten. Zijn passie is om draagvlak voor projecten te krijgen door het voeren van een betekenisvolle dialoog met de projectomgeving.

VOLG ONS OP @hanadmiraal

han.admiraal

linkedin.com/in/hanadmiraal

enprodes.nl/facebook

enprodes.nl/blognl

issuu.com/enprodes

Management Consultancy bv

Heemraadssingel 245 3023 CD Rotterdam T +31(0)10 244 99 00 F +31(0)10 244 97 25 info@enprodes.nl www.enprodes.nl enabling projects through dialogue based decisions

Social Media Checklist  
Social Media Checklist  

Enprodes heeft een checklist opgesteld voor toepassing van social media binnen het omgevingsmanagement van projecten. Wat zijn de top 5 zake...