Page 1

7

ke 채 S t t E

gt boende g y r T rt &


Innehållsförteckning Ett Säkert och Tryggt boende Är ett samlingsnamn för våra säkerhetsprodukter inom välfärd. Enkelheten skall vara genomgående för dessa produkter, när det gäller installation, användarvänlighet och för tillbehören som tillgodoser Ert behov. Information spisvakt sidan 3 Trådlös spisvakt för fast installation Trådlös spisvakt Plug & Play Kabelbaserad spisvakt för fast installation

sidan 4 sidan 5 sidan 6

Trådlös strömbrytare sidan 7 Trådlös timer sidan 8 Trådlös ljudaktiverande brytare sidan 9 Strömuttag/reläbox sidan 10 DIN-montage elskåp sidan 11 Mkomfy tillbehör sidan 12 Enkel montering sidan 13 Funktionsinställningar sidan 14 Funktionsinställningar sidan 15 Kopplingsschema 230V sidan 16 Kopplingsschema 400V sidan 17 Praktiska tips sidan 18 Larmscenarier sidan 19 2


Information spisvakt Mkomfy spisvakt är en säkerhetsprodukt som övervakar spisen/spishällen. Den har 2st säkerhetsfunktioner: • •

Timerfunktion Temperaturvakt

Timerfunktion

Temperaturvakt

När Mkomfy spisvakten registrerar att spishällen börjar bli varm, startar timerfunktionen att räkna ner. Tiden kan ställas in efter önskemål. När timern har räknat ner till noll kommer spisvakten att bryta strömmen till spisen, även om överhettning inte har skett. Det finns möjligt att förlänga i slutet av användartiden.

Värmesensorn övervakar spishällens temperatur. Skulle temperaturen bli så hög att risk för brand föreligger bryter spisvakten strömmen till spishällen. Utgångspunkten är att exempelvis en stekpanna med fett inte skall kunna börja brinna. Om temperaturen överskrids kommer spisvakten att larma innan spisvakten bryter strömmen till spisen.

Inställning: 15, 30, 45, 60 & 120 min

Funktion för Induktionshäll: I detta funktionsläge registrerar värmevakten med kortare tidsintervall, larmtiden är kortare innan spisvakten bryter strömmen.

Ljud- & ljuslarm kan stängas av vid behov

Den trådlös detektorn har 2st AAA (LR03) vanliga standard batteri. Batteritid ca 6år Trådlös detektor: Om batterierna skulle ta slut i detektorn eller störningar i radiokommunikationen uppstå, bryts strömmen till spisen/hällen!

Spisvakten består av 2 moduler

En detektor och en reläbox som spisen/spishällen ansluts till.

Detektorn finnes i både trådlös och kabelbaserad version. Färg: vit, svart & silver

Reläboxen finns för: 230V 16A & 25A 400V 3x16A

3


S

EKTOR S DET Ö L D TRÅ AKT V S I P

Bild E-nummer

Artikelnr.

Benämning

Spänning

Kontaktdon

1 2 3

6251650 6251680 6251690

Mkomfy 16R Mkomfy 25R Mkomfy 400R

230V 16A 230V 25A 400V 3x16A

Schuko Flatstift Perilex

13 300 01 13 300 05 13 300 09

6

Fast installation av reläbox Trådlös detektor

1 2

3

enöQue Svenska AB • +46 8 22 01 31 • info@enoque.se • www.enoque.se

4


S

Bild

E-nummer

Artikelnr.

1 2 3

13 300 03 13 300 07 13 300 17

6251655 Mkomfy 16RPP 6251685 Mkomfy 25RPP 6251692 Mkomfy 400RPP

Benämning

Spänning

EKTOR S DET Ö L D TRÅ AKT V S I P

Kontaktdon

230V 16A Schuko 230V 25A Flatstift 400V 3x16A Perilex

Plug & Play reläbox Verktygslöst montage!

1

2

3

enöQue Svenska AB • +46 8 22 01 31 • info@enoque.se • www.enoque.se

5


SP I S

EKTOR D DET A T A ÅDM T TR K A V

Bild E-nummer

Artikelnr.

Benämning

Spänning

Kontaktdon

1 2 3

6251660 6251670 6251691

Mkomfy 16C Mkomfy 25C Mkomfy 400C

230V 16A 230V 25A 400V 3x16A

Schuko Flatstift Perilex

13 300 02 13 300 08 13 300 16

Fast installation av reläbox Trådmatad detektor

1 2

3

enöQue Svenska AB • +46 8 22 01 31 • info@enoque.se • www.enoque.se

6


T

E-nummer

Artikelnr.

Benämning

Färg

13 302 29

636002

Mswitch OnOff

Vit

Y FF BR ON/O R Ö EH ILLB

TARE

Trådlös strömbrytare Fjärrströmbrytare för att enkelt stänga av spisen/strömuttag

Kaffebryggare

Spishäll

Tvättmaskin

Separat ugn

enöQue Svenska AB • +46 8 22 01 31 • info@enoque.se • www.enoque.se

7


T

E-nummer

Artikelnr.

Benämning

Färg

13 302 30

638010

Mswitch Timer

Vit

G MUTTA STRÖ V A ING YRN T S ID

Trådlös timer Para samman önskat antal strömuttag där tidstyrd strömtillförsel önskas

Kaffebryggare

Spishäll

Tvättmaskin

Separat ugn

enöQue Svenska AB • +46 8 22 01 31 • info@enoque.se • www.enoque.se

8


E RYTAR NDE B A R E TIV DAK L JU

E-nummer

Artikelnr.

Benämning

Färg

13 302 28

631020

Mswitch Mic

Vit

Mikrofon som lyssnar på brandvarnaren Para samman önskat antal strömuttag. Strömtillförseln bryts i uttagen om brandvarnaren larmar.

Kaffebryggare

Spisvakt

Tvättmaskin

Separat ugn

enöQue Svenska AB • +46 8 22 01 31 • info@enoque.se • www.enoque.se

9


ST

OXAR ELÄB R G A UTT RÖM

Uttag/reläboxar Uttag/reläbox för fast montage Bild E-nummer Artikelnr Benämning 1 13 302 31 641610 Mswitch16R 2 13 302 32 642510 Mswitch25R 3 13 302 33 644010 Mswitch400R

Anslutning 230V 16A 230V 25A 400V 3x16A

Uttag Schuko Flatstift Perilex

Uttag/reläbox med kabel & stickkontakt Bild E-nummer Artikelnr Benämning 4 13 302 34 641620 Mswitch16RPP 5 13 302 35 642520 Mswitch25RPP 6 13 302 36 644020 Mswitch400RPP

Anslutning 230V 16A 230V 25A 400V 3x16A

Uttag Schuko Flatstift Perilex

1

2 3

4 5

6

enöQue Svenska AB • +46 8 22 01 31 • info@enoque.se • www.enoque.se

10


SPIS

T VAK

P ELSKÅ AGE I T N -MO DIN

DIN-montage elskåp

9-30VDC

24VAC

24VAC

Signalrelä

RC-LEDD

230V Microsafe 16A/24A Effektrelä

Kontaktor

Kontakta oss för mer information!

enöQue Svenska AB • +46 8 22 01 31 • info@enoque.se • www.enoque.se

11

Pot.fritt signal


M

AKT SPISV R Ö EH LLB ETI G A ONT

Tillbehör till spisvakter

2G detektorn kan monteras upp till 120 cm från spishällen Laser för att enkelt hitta mitten av spishällen Slimmad design, endast 83mm lång 6-års batteritid

Mkomfy fäste- och placeringskit. Komplett väska med placeringsrings verktyg, fästen, fästbrickor & batterier.

Fäste för montering i frihängande fläktkåpa.

Detektorn finns även i Silver och Svart?

Mkomfy placeringsverktyg. Testdetektor med LED-ljus för enkel placering av detektorn vid montering.

Kontakta oss för mer information!

enöQue Svenska AB • +46 8 22 01 31 • info@enoque.se • www.enoque.se

12


Enkel montering Modell trådlös detektor:

Ordinarie strömuttag byts ut till Mkomfy reläbox alt. kopplas Mkomfy reläbox Plug & Play in i befintligt strömuttag. Detektorn placeras på väggen 40cm över spishällen, vid bredare spishäll än 60 cm, placera detektorn på 50 cm höjd. Fästet monteras med en stark fästkudde på väggen (medföljer).

Modell kabelbaserad detektor:

Mellan reläbox och detektor skall en 2 par PT-kabel anslutas. Kabel medföljer.

Vid montering av detektorn högre upp än 40-50 cm på väggen (fig.1) eller i fläkten (fig.2), komplettera med fäste.

Princip skiss

70

70

Spishälls området 40

40

min 40 max 70

min 40 max 70

Fig. 1

Fig. 2

13


Funktionsinställning Spisvakten levereras med 2 st olika användningsprogram: Standard Brytare 5= off

Bostadsanpassning Brytare 5= on

Timerfunktion: 2 timmar

Timerfunktion: 15, 30, 45 & 60 min

Förlänga användartiden: 30 min Förlängning av användartid vid larm, för hög temperatur: Standardhäll: 5 min Induktionshäll: 5 min

Förlänga användartiden: Tiden, lika som timerfunktionens inställning

Tillfällig förlängd användartid: 12 timmar

Tillfällig förlängd användartid: 2 timmar

Förlängning av användartid tid vid larm, för hög temperatur: Standardhäll: 40 sek Induktionshäll: 20 sek

Timerfunktion: Tidnedräkningen startar när detektorn registrerar att spishällen börjar bli varm. Spisvakten varnar när det är 5 min kvar av tiden. Förlänga användartiden: Under de sista 5 min av användartiden som spisvakten varnar kan man förlänga tiden. Ett tryck på detektorns manöverknapp ger en förlängning av användartiden. Förlängning av användartid vid larm, för hög temperatur: Om temperaturen på spishällen når en så hög temperatur att risk för brand föreligger larmar spisvakten. Efter 20/40 sek bryts strömmen till spisen, om inte spisens temperatur sänks. Ett kort tryck på manöverknappen vid temperaturlarm, ger en fördröjning innan strömmen bryts för att man skall hinna ha att sänka temperaturen. OBS! under denna period är inte värmevakten aktiv. Tillfällig förlängd användartid: Om man önskar en tillfällig användning med förlängd timerfunktion/användartid. Tryck in manöverknappen i minst 10 sekunder, ett bip bekräftar att funktion har aktiverats. Nedräkningen startar direkt, oavsett om spishällen inte är varm. När tiden har räknat ner till noll eller om spishällen har varit varm en gång och kallnat, återgår den till normalläge automatiskt. Brytare 3, högre temperaturgräns Om behov finns kan man höja den godkända temperaturgränsen/känsligheten för spisvakten genom att sätta brytare 3 i läge ON. Vi rekommenderar att fabriksinställningen bibehålls. Brytare 4, induktionshäll Induktionshäll har en extremt snabb temperaturökning. När detta läge är aktiverat så registrerar spisvakten temperaturen med kortar intervaller, bryter strömmen till spisen med kortare tid när det larmar vid för hög temperatur. Larm, ljud & ljus Avstängning/aktivering av respektive ljud & ljuslarm utförs via separata brytare, se symbol

14

1

.


Funktionsinställning Tid Brytare 1 Brytare 2

15 min off off

30 min off on

45 min on* off*

Brytare 1 & 2 är för Bostadsanpassningsläge (brytare 5=on)

Temperatur Brytare 3 Brytare 4

Normal off*

Standardhäll off

60 min on on

Förhöjd on

Induktionshäll on*

Brytare 5

Standard off

Bostadsanpassning on*

Brytare 6

Normalt läge off*

Parning/test on

Av off off

På on* on*

Larm Ljud Ljus

*= fabriksinställning

Detektor

1

15


Inkoppling 230V

Detektor

Rel채box

Kopplingsschema kabelbaserad detektor (16C/25C/400C)

Kopplingsschema vid fast installation av rel채boxen Mkomfy 25R/25C 25A, 230VAC Skall inte anv채ndas!

Mkomfy 16R/16C 16A, 230VAC

Anslutning max 16A

16


Inkoppling 400V Mkomfy 400C 3-fas, 16A, 400VAC

400VAC 3x16A

Anslutning: GND= Svart +3V= Rรถd RxD= Blรฅ TxD= Gul

Mkomfy 400R 3-fas, 16A, 400VAC 400VAC 3x16A

17


Praktiska tips För att testa värmevakten, kör funktionstesten. Lägesbrytare

1.

Ta ned detektorn, skruva bort båda skruvarna på baksidan, avlägsna baksidan. Sätt lägesbrytaren nr 6 i ON (Brytaren längst till höger, står i OFF vid leverans).

2.

Ljudlarm

Ett kort tryck på knappen på detektorns framsida. Detektorn piper med 2 sekunders mellanrum.

Betjäningsknapp

3.

Peka sensorn mot din panna med ca 10 cm avstånd. Spisvakten slår nu av strömmen till spisen/hällen. I testläget så är godkänd temperatur på värmevakten max 30°C. Dina panna är varmare än 30°C.

4.

Sensor

Sensor

Peka nu sensorn mot spishällen eller annan kall yta, avstånd ca 10 cm. Spisvakten slår nu på strömmen till spisen/hällen igen. Detta för att ytan du pekade på är under 30°C = godkänd temperatur i testläge.

5.

Testen är nu utförd och spisvakten fungerar som den skall. Glöm inte att återställa lägesbrytare nr 6 till OFF-läget, innan du monterar baksidan. Sätt tillbaka detektorn på väggfästet igen.

18


Larmscenarier spisvakt Alarm

För hög temperatur

Larmindikation

Tre bip (och röd ljusdiod blinkar) var 5:e sekund under 20/40 sekunder innan strömmen bryts.

Åtgärd

Kort tryck på manöverknappen, ger en tidsfördröjning innan strömmen bryts. Detta för att man skall hinna sänka temperaturen på spisen. Tiden styrs av vilken inställning som har gjorts på spisvakten. OBS! under denna period är inte värmevakten aktiv.

Alarm

Tidslarm, användartiden snart slut

Larmindikation

Ett bip var 30:e sekund, sista 5 min före avstängning

Åtgärd

Kort tryck på manöverknappen – ger en förlängd användartid.

Alarm

När spisen är utan ström

Larmindikation

Spisen är ”död”.

Åtgärd

Kort tryck på manöverknappen (Om detta inte hjälper, kolla säkringen till spisen alt byte av batteri).

Alarm

Vid behov av batteribyte

Larmindikation

Två (2) bip varje minut

Åtgärd

Vippa detektorn mot dig (lossnar från fästet). Demontera skruven på baksidan, frigör locket. Byt batterierna (2 st AAA).

Ljud

1 bip: Timerfunktion, tiden snart slut. 2 bip: Batteriet måste bytas 3 bip: För hög temperatur

Ljus

Manöverknapp

Temperatursensor Måste rengöras regelbundet, med vatten och diskmedel.

19


Art.nr: 6259990

7

Ny detektor med helt ny teknik och med en slimmad design som passar alla moderna kök! Laser för att enkelt hitta mitten av spishällen vid montage Slimmad design, endast 83mm lång Kan monteras upp till 120 cm från spishällen 6-års batteritid

Välkommen att besöka vår utställning!

enöQue Svenska AB Malmskillnadsgatan 45 111 38 Stockholm Tel: +46 (0) 8 22 01 31 Mail: info@enoque.se Internet: www.enoque.se

EnöQue´s häfte Ett Tryggt & Säkert Boende  

Produkter för ett tryggare boende. Trådlösa spisvakter med installation utan åverkan för bostadsanpassning, studentboende, offentliga miljöe...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you