Page 1

Harilik murd

HM01 Hariliku murru mõiste HM01 Hariliku murru mõiste

1. Jaga üks karbitäis vildikaid võrdselt kahe lapse vahel. Joonista.

Karbis oli ….... vildikat. Teet sai ….... vildikat. Triinu sai ….... vildikat. 2. Jaga üks õun võrdselt kahe lapse vahel. Joonista.

Oli ….... terve õun. Teet sai …........................ õuna. Triinu sai ………................. õuna.


HM01 Hariliku murru mõiste HM01 Hariliku murru mõiste HM01 Hariliku murru mõiste HM01 Hariliku murru mõiste HM01 Hariliku murru mõiste HM01 Hariliku murru mõiste

HM01 Hariliku murru mõiste ja 3. Joonesta ruudulisele paberile kaks riba, mille pikkus Joonesta ruudulisele paberile kaks riba, mille pikkus 16 16 cmcm ja 3. Joonesta3.ruudulisele paberile kaks riba, mille pikkus on 16 cm jaon on 3. Joonesta paberile kaks riba, mille pikkus on 16 cm ja laius 2 ruudulisele cm. 2 cm. laius 2 cm.laius 3. Joonesta ruudulisele paberile kaks riba, mille pikkus on 16 cm ja 3. Joonesta ruudulisele paberile kaks riba, mille pikkus on 16 cm ja laius 2 cm. Kleebi üks terve joonisele. Kleebi üks terve ribariba joonisele. Kleebi üks terve riba joonisele. laius 2 cm. laius 2 cm. Kleebi üks terve riba joonisele. Lõika teine riba kaheks võrdseks osaks. teine riba kaheks võrdseks Lõika teineLõika riba kaheks võrdseks Kleebi üks terve ribaosaks. joonisele.osaks. Kleebi üks riba joonisele. Lõika teineterve riba kaheks võrdseks osaks. Kontrolli, kas poolikud ribad võrdsed. Kontrolli, kasribad poolikud ribad on on võrdsed. Kontrolli, kas poolikud võrdsed. Lõika teine riba on kaheks võrdseks osaks. Lõika teine kas ribapoolikud kaheks võrdseks osaks. Kontrolli, ribad on võrdsed. Kleebi poolikud ribad terve alla. Kleebi poolikud terve ribariba alla. Kleebi poolikud ribad terve riba alla. Kontrolli, kasribad poolikud ribad on võrdsed. Kontrolli, kas poolikud ribad riba on võrdsed. Kleebi poolikud ribad terve alla. Kleebi poolikud ribad terve riba alla. Kleebi poolikud ribad terve riba alla. terve terve terve terve terve terve pool pool pool pool pool pool pool pool pool pool pool pool

Lõikasin ….... terve ….... võrdseks osaks. Lõikasin ….... terve …....osaks. võrdseks osaks. Lõikasin ….... terve ….... võrdseks Lõikasin ….... terve ….... võrdseks osaks. � �. Kirjuta mõlema poole peale � Lõikasin ….... terve ….... võrdseks Kirjuta mõlema poole peale . � osaks. Kirjuta mõlema poole peale . võrdseks Lõikasin ….... terve ….... �� osaks. � Kirjuta mõlema poole peale . � Kirjuta mõlema poole peale . Ühes terves ….... võrdset � �poolt. Ühes terves on on ….... võrdset Ühes terves on ….... võrdset poolt. Kirjuta mõlema poole peale poolt. . � � Ühes terves on ….... võrdset poolt. Ühes terves on ….... võrdset poolt. Ühes terves on ….... võrdset poolt. 4. Värvi pool ringist. 4. Värvi pool ringist. 4. Värvi pool ringist. 4. Värvi pool ringist. � �ringist. �4. Värvi pool murd. 4. Värvionpool ringist. murd. murd. � �on on � � � on murd. � � Murdonväljendab tervest. murd.osaosa Murd väljendab tervest. Murd väljendab tervest. murd. �onosa �Murd väljendab osa tervest. Murd väljendab osa tervest. Murd väljendab osa tervest. Näitab, mitu värvisime Näitab, mitu osaosa värvisime Näitab, mitu osa värvisime Näitab, mitu osa värvisime Näitab, mitmeks mitu osa võrdseks värvisimeosaks Näitab, Näitab, mitmeks võrdseks osaks Näitab, mitu osaosaks värvisime Näitab, mitmeks võrdseks terve (ringi) jagasime Näitab, mitmeks võrdseks osaks terve (ringi) jagasime terve (ringi) jagasime Näitab, mitmeks võrdseks osaks terve (ringi) jagasime Näitab, mitmeks võrdseks osaks terve (ringi) jagasime terve (ringi) jagasime

� �

�� �� �� �� �


HM01 Hariliku murru mõiste

HM01 Hariliku murru mõiste HM01 Hariliku murru mõiste HM01 Hariliku murru mõiste HM01 Hariliku murru mõiste HM01 Hariliku murru mõiste

5. kujundeid. 5. Vaata Vaata kujundeid. 5. Vaata kujundeid. 5. Vaata kujundeid. 5. Mitmeks Vaata kujundeid. võrdseks osaks on kõik kujundid jagatud? Mitmeks võrdseks osaks on on kõik kujundid jagatud? Mitmeks võrdseks osaks kõik kujundid jagatud? Mitmeks võrdseks osaks on kõik kujundid jagatud? Mitmeks võrdseks osaks on kujundid jagatud? Kõik kujundid on jagatud …....kõik võrdseks osaks. Kõik kujundid on on jagatud …....….... võrdseks osaks. Kõik kujundid jagatud võrdseks osaks. Kõik kujundid on võrdseks osaks. Kõik kujundid on jagatud jagatud ….... ….... võrdseks osaks. Mitu osa on värvitud? Mitu osa on värvitud? Mitu osa on värvitud? Mitu osa on värvitud? Mitu osa on murd värvitud? Kirjuta õige kujundi alla. Kirjuta õige murd kujundi alla. Kirjuta õige murd kujundi alla. Kirjuta õige murd kujundi alla. Kirjuta õige murd kujundi alla.

….............. ….............. ….............. ….............. …..............

…............... …............... …............... …............... …...............

….............. ….............. ….............. ….............. …..............

6. suur osa ristkülikust on värvitud? 6. Kui Kui suur osaosa ristkülikust on on värvitud? 6. Kui suur ristkülikust värvitud? 6. Kui suur osa ristkülikust on värvitud? 6. Vali Kui suur osa ristkülikust on värvitud? õige vastus. Vali õige vastus. Vali õige vastus. Vali õige �� � vastus. � � Vali õige vastus. � � � � � � �

….............. ….............. ….............. ….............. …..............

�� � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � �värvitud Kirjuta Kirjuta�õige õige vastus vastus värvitud osa osa peale. peale.

Kirjuta õige vastus värvitud osa peale. Kirjuta Kirjuta õige õige vastus vastus värvitud värvitud osa osa peale. peale.

7. lõik pikkusega 12 cm. 7. Joonesta Joonesta lõik pikkusega 12 12 cm.cm. 7. Joonesta lõik pikkusega 7. 7. Joonesta Joonesta lõik lõik pikkusega pikkusega 12 12 cm. cm. Jaga lõik kaheks võrdseks osaks. Jaga lõik kaheks võrdseks osaks. Jaga lõik kaheks võrdseks osaks. Jaga lõik kaheks võrdseks osaks. Jaga lõik kaheks võrdseks osaks. Terves lõigus on ….... poolt. Terves lõigus on on …....….... poolt. Terves lõigus poolt. Terves lõigus ….... poolt. Terves lõigus on on ….... poolt. Jaga mõlemad pooled veelkord pooleks. Jaga mõlemad pooled veelkord pooleks. Jaga mõlemad pooled veelkord pooleks. Jaga mõlemad pooled veelkord pooleks. Jaga mõlemad pooled veelkord pooleks. Nüüd sain kokku ….... võrdset osa. Nüüd sain kokku …....….... võrdset osa. Nüüd sain kokku võrdset osa. Nüüd sain kokku ….... võrdset osa. Nüüd sain kokku ….... võrdset osa. Tähista kõik osad murruga. Tähista kõik osad murruga. Tähista kõik osad murruga. Tähista kõik osad murruga. Tähista kõikosa osad murruga. Värvi kolm värvilise pliiatsiga. Värvi kolm osa värvilise pliiatsiga. Värvi kolm osa värvilise pliiatsiga. Värvi kolm osa värvilise pliiatsiga. Värvi on kolm osa värvilise pliiatsiga. Nüüd värvitud lõigust. Nüüd on värvitud lõigust. Nüüd on värvitud lõigust. �� � Nüüd on värvitud lõigust. Nüüd on värvitud � lõigust. �

….............. ….............. ….............. ….............. …..............


HM01 Hariliku murru mõiste

HM01 Hariliku murru mõiste

8. Värvi kellal 1 tund.

10

1 täistund on ….... minutit.

11 12

1

9

3 8 7

Märgi pool ehk � tundi �

� �

tundi kellal.

� �

10

� �

7

tundi kellal. 10

Märgi kolmveerand ehk

5

6

11 12

2

1

4

2

9

3 8 7

1

4

3

Koolitund kestab ….... minutit.

� �

11 12

8

tundi on ….... minutit.

See on

5

6

9

on ….... minutit.

Märgi veerand ehk

2

� �

10

tundi kellal.

5

6

11 12

1

4

2

9

3 8 7

täistunnist.

5

6

4

tundi on ….... minutit.

9. Joonista kellale osutid. Kell on veerand kuus. 10

11 12

1

2

9

10 3

8 7

6

5

4

Kell on kolmveerand kaks. 11 12

1

2

9

3 8 7

6

5

4

Harilik murd  
Harilik murd  

murru definitsioon, mõiste janiiedasi