Page 1

ENNIA PREVENTIE ennia.com

let op: orkaan tips! handboek bij storm & orkaan


aruba

stem uw radio af op

89.9 FM

Belangrijke telefoonnummers Alarm Centrale

911

Politie/ Ambulance / Brandweer • Oranjestad 102 • Nicolas 104 • Santa Cruz 105 • Noord 107 Kustwacht 913 Hospitaal Horacio E. Oduber

527 4000

ENNIA

528 2200

WEB

525 4600

ELMAR

523 7147

Setar 117 Dienst Openbare Werken (D.O.W.)

528 4700

Meteorologische Dienst Aruba www.meteo.aw

582 6497

Selimar

584 5080

F.C.C.A

522 3222

Meld u aan voor alameringsberichten via aruba-alerts.net pagina 2


bonaire Belangrijke telefoonnummers Politie 911 Ambulance 912 Brandweer 911 Kustwacht 913 Ziekenhuis Fundashon Mariadal

715 8900

Rode Kruis

717 3938

ENNIA

717 8546 / 717 2420

Water- en Energiebedrijf Bonaire

715 8244

TELBO

717 9220

pagina 3


curaรงao

stem uw radio af op

97.9 FM

Belangrijke telefoonnummers Politie 911 Ambulance 912 Brandweer 911 Kustwacht 913 Ziekenhuis St. Elisabeth 910 Rode Kruis

461 4644

ENNIA algemeen

434 3800

ENNIA spoedhulp bij uw zorgverzekering

434 3999

ENNIA nood service bij schade aan uw huis

434 3900 0800 0135

Aqualectra UTS

777 0101

Openbare Werken

433 4444

Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting (voorheen DROV)

433 3200

Milieu en Natuurbeheer

736 9022

Meteorologische Dienst Curaรงao www.meteo.cw

839 3360

Selikor

434 1300

FKP (Fundashon Kas Popular)

432 6000

pagina 4


st. maarten

stem uw radio af op

101.1 FM

Belangrijke telefoonnummers 911/542 2222

Politie

Ambulance 912 Brandweer

919 / 543 1316

Kustwacht 913 910/ 543 1111

Medisch Centrum Rode Kruis

545 5263

586 5330

ENNIA algemeen

543 2232

543 2233

ENNIA spoedhulp bij uw zorgverzekering

+1 (721) 588 5161 (+5999) 434 3999

GEBE noodhulp

544 3100

GIS

542 4119

VKS

542 9121

Meteorologische Dienst

545 4226

pagina 5


Voorwoord Beste lezer, Wie een orkaan of zware storm heeft meegemaakt weet hoe alles dan verandert; hoe donker en dreigend de nacht wordt als de stroom uitvalt en noodweer uw huis teistert; hoe waardevol iets simpels als een zaklamp of een EHBOtrommel dan kan zijn; en hoe de juiste maatregelen de redding kunnen betekenen voor uzelf, uw gezin en uw eigendommen. Als verzekeraar hebben we een uniek inzicht in de verwoestende kracht van de natuur. We zien vaak schades die met een betere voorbereiding beperkt of voorkomen hadden kunnen worden. Mede daarom hebben we dit handboek samengesteld. U kunt er veel baat bij hebben als u het aandachtig leest en de adviezen goed opvolgt. Tegelijkertijd moeten we ons beseffen dat zelfs de beste voorbereiding ons nog niet onkwetsbaar maakt. Kijk naar de rampen in Sint Maarten en Puerto Rico: soms duldt de natuur geen enkele tegenspraak. ENNIA wenst u veel geluk, gezondheid en voorspoed.

pagina 6


Inhoudsopgave Waarom dit boekje?

9

Wat is een orkaan?

10

Verzekeren

11

Buiten het orkaanseizoen

13

Maak een rampenhulpchecklist

15

Inhoud EHBO koffer

16

Het aanpassen van uw huis

17

Binnen het orkaanseizoen

20

De buurt

20

Voorraden inkopen

21

48 uur voor de orkaan: “Watch�

22

Shelters 23/31 Binnen uw huis

26

Tijdens de orkaan

27

Na een Orkaan

28

pagina 7


Waarom dit boekje?

Zowel de Bovenwindse eilanden (St. Maarten, Saba en St. Eustatius) als de Benedenwindse eilanden (Aruba, Bonaire en Curaçao) krijgen jaarlijks te maken met orkanen. De Bovenwinden liggen in het orkaangebied en St Maarten, St Eustatius en Saba worden regelmatig getroffen door een orkaan. De Benedenwinden liggen op de grens van het gebied maar de kans blijft aanwezig dat een orkaan ÊÊn of meer van de eilanden raakt. Het is dus aan te raden je goed te laten informeren over de gevolgen en mogelijke consequenties van orkanen. Met een gedegen voorbereiding en de juiste voorzorgsmaatregelen is veel overlast en ongemak te beperken en in sommige gevallen te voorkomen. Daarom heeft ENNIA dit boekje samengesteld. Een compacte, overzichtelijke handleiding waarmee je je op eenvoudige wijze kunt voorbereiden op het komende orkaanseizoen.

pagina 8


Wat is een orkaan?

Een orkaan is een tropische storm, waarbij de sterkste winden met minimaal 119 km/u (74 mijl per uur) van bovenaf gezien, tegen de wijzers van een klok rondom het ‘oog’ waaien. Deze orkanen veroorzaken harde wind, hoge golven, veel regen en kunnen, met name wanneer ze aan land komen, veel schade en overlast als gevolg hebben. Behalve dat schade aan eigendommen ernstig kan zijn moeten we ook rekening houden dat tijdens en na de orkaan elektriciteit kan uitvallen en communicatie en transport tijdelijk niet mogelijk zijn. Er zijn 7 verschillende categorieĂŤn stormen waarvan de ergste vijf een orkaankracht hebben:

Tropische depressie Tropische storm Orkaan

Km/uur

M/sec

62 of minder

17 of minder

63 tot 118

18 tot 33

119 tot 153 154 tot 177 178 tot 209 210 tot 249 250 of meer

33 tot 43 43 tot 49 49 tot 58 58 tot 69 69 of meer

Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Categorie 4 Categorie 5

pagina 9


Zelfs als een orkaan al gevormd is, is het moeilijk voorspellen wanneer de orkaan precies arriveert en hoe groot de verwoesting uiteindelijk zal zijn. Tot op het laatste moment kan de koers nog veranderen. Een goede voorbereiding is daarom essentieel. Er zijn vijf fasen van voorbereiding die in deze handleiding uitgebreid aan bod komen:

• • • • •

Buiten het orkaanseizoen Tijdens het seizoen 48 uur voor een orkaan Tijdens een orkaan Na een orkaan

Het orkaanseizoen loopt officieel van 1 juni tot en met 30 november. Het is aan te raden om voor het orkaanseizoen begint al een aantal zaken goed te regelen en voor te bereiden.

Verzekeren

Het afsluiten van de juiste verzekering is een belangrijke eerste stap. Laat u hierbij goed adviseren door uw verzekeringsadviseur. Bij een ENNIA woonverzekering kunt u ook advies krijgen van een ENNIA schade-expert. ENNIA hanteert bij dreiging van een orkaan een ‘natuurlijke rampen stop’ voor aanvragen van schadeverzekeringen. Vlak voor de komst van een orkaan snel een verzekering afsluiten, is niet mogelijk. Deze ‘stop’ is te vergelijken met het willen verzekeren van een huis als het in brand staat.

pagina 10


Zorg ervoor dat u niet over- of onderverzekerd* bent en let er op dat uw polis ook natuurlijke rampen dekt. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat er bij de catastrofedekking een eigen risico van 2% geldt op het verzekerde bedrag van uw inboedel én uw opstal. Voorbeeld: Uw woonhuis is verzekerd voor f 350.000 ($ 195.000), dan is het eigen risico bij catastrofeschade 2% van het verzekerde bedrag: f 7.000 ($ 3.850). Het belangrijkste is dat u niet onderverzekerd of oververzekerd bent. Bent u overzekerd, dan betaalt u onnodig teveel. Bent u onderverzekerd, dan krijgt u het percentage uitgekeerd waarover u de eigendommen verzekerd heeft in vergelijking met de werkelijke waarde. Voorbeeld: Uw inboedel is verzekerd voor f 40.000 ($ 21.900), maar de werkelijke waarde bedraagt f 80.000 ($ 44.000) U bent dus slechts voor de helft verzekerd! Stel dat bij een natuurlijke ramp het schadebedrag f 5.000 ($ 2.750) is; door uw onderverzekering krijgt u hiervan ook maar 50% van f 5.000 ($ 2.750). Dat betekent dat u maximaal f 2.500 ($ 1.375) vergoedt kunt krijgen (Na aftrek eigen risico).

Belangrijk bij verzekeren • Juiste dekking. • Juist verzekerd bedrag. • Op tijd premie betalen. • T ijdig doorgeven van wijziging adres en/of bouwmaterialen. • Bijverzekeren van aan- en verbouwingen (tuinhuisje, garage e.d.).

Laat u altijd adviseren.

pagina 11

* U kunt onderverzekeren voorkomen met een indexclausule bij uw verzekering, hiermee wordt de waarde van uw woning jaarlijks geïndexeerd.


Buiten het orkaanseizoen Familierampenplan

Dit is een van te voren, door de familie en eventueel andere huisgenoten, opgesteld plan waarbij er duidelijke afspraken worden gemaakt, zodat in het geval van een calamiteit iedereen weet wat gedaan moet worden. Denk daarbij aan de volgende dingen: • Bespreek de zwakke punten van uw huis, zoals zwakke daken of onstevige muren, en zorg dat deze aangepakt worden. • Maak een plan voor het omgaan met ouderen, mindervaliden en kinderen. • Bespreek wat voor type storm effect kan hebben op uw familie en wat u hieraan kan doen. Bijvoorbeeld een storm met veel regen, of veel wind en/of hoge golven. • Bepaal de veiligste locatie in huis waar geschuild kan worden (safe room). Dit kan bijvoorbeeld in de badkamer zijn. Ook kan het zijn dat de veiligste plek niet in huis is, maar in de omgeving van het huis. • Bepaal vluchtroutes en locatie om af te spreken wanneer in huis blijven onmogelijk blijkt. • Zorg voor een contactpersoon die niet op het eiland woont. Deze persoon kan dienen als centraal contactpersoon voor andere familieleden. • Maak afspraken over wat te doen met huisdieren op het moment dat de orkaan arriveert en op het punt van evacueren. • Plaats telefoonnummers van hulplijnen naast de telefoon en maak uw kinderen duidelijk hoe en wanneer zij deze moeten bellen.

pagina 12


• Sla niet-bederfelijk voedsel en andere noodvoorzieningen in. • Zorg voor een draagbare radio die op batterijen werkt (vervang deze batterijen om de zes maanden). • Neem deel aan een EHBO-cursus. Tijdens een orkaan kunnen de geleerde vaardigheden goed van pas komen. Veel duikscholen en het Rode Kruis bieden deze cursus aan (in Aruba ook het Imsan).

Wat te doen als u niet in uw huis kan blijven? Is een van onderstaande punten op uw woonsituatie van toepassing? Dan is het zeer raadzaam om met uw gezin van te voren af te spreken waar u tijdens een orkaan zal verblijven. Denk hierbij aan familie, vrienden, kennissen, hotel of een shelter. De shelters worden per situatie bekendgemaakt via de officiele kanalen. Verlaat uw woning als een van onderstaande punten van toepassing is: • Uw huis staat dicht aan de kust. • Uw huis staat op een laaggelegen gebied en staat bij regenval regelmatig onder water. • Uw huis staat op een laaggelegen gebied in de buurt van een rooi en/of dam. • Uw huis is van een eenvoudige constructie en dus erg kwetsbaar. • Uw huis is een woonkeet of van soortgelijke constructie. De autoriteiten zullen in de voorbereidingen van een naderende orkaan gebouwen aanwijzen en als shelters inrichten voor een veilig onderkomen. Blijf altijd op de hoogte van de mededelingen die de autoriteiten doen via de media zoals radio, TV of internet. Zie ook op pagina 31 de shelters op Curaçao en St Maarten.

pagina 13


Maak een rampenhulpchecklist

Op de rampenhulpchecklist zitten artikelen die goed van pas kunnen komen tijdens en na de storm. Zorg dat alle artikelen in goede staat zijn verzameld voor dat het orkaanseizoen begint. NEEM DE ARTIKELEN MEE NAAR DE SAFE ROOM OF SHELTER! Artikelen:

• Sleutels van deuren, auto’s

• WATERFLESSEN – tenminste 3,5

en poorten.

liter per persoon per dag, voor 3 tot 7

• Speelgoed, boeken en spelletjes.

dagen.

• Gereedschap, als schroeven-draaier,

• ETEN – tenminste voor 3 tot 7 dagen.

hamer en handboortje.

• Niet-bederfelijk of ingeblikt eten

• Autobrandstof bijtanken. Zorg tijdens

• (Let op de houdbaarheidsdatum).

het seizoen dat de tank minimaal half

• Snacks.

gevuld is om te voorkomen dat last

• Blikopener (niet-electrisch).

minute nog getankt moet worden.

• Kookstel (gas) + lucifers.

• Brandblusser.

• Plastic bordjes. • Lakens, slaapzakken en kussens etc. • Warme kleding, regenkleding en dichte

Belangrijke papieren, in een waterdichte container of tas: • Verzekeringspolissen.

schoenen. • EHBO-doos en voldoende voorraad

• Medische gegevens.

voorgeschreven medicijnen.

• Zorgverzekeringskaart.

• Speciale benodigdheden voor

• Bankrekeningnummers. • Inventarisatielijst voor uw inboedel

ouderen en baby’s. • Toiletartikelen, artikelen voor hygiëne

(maak gebruik van foto’s en films). • Informatie (telefoonnummer etc.) van

en vochtige doekjes.

een vriend of familielid die niet op het

• Anti-muggenspray.

eiland zit.

• Zaklamp + extra batterijen. • Radio (AM/FM) op batterijen + extra

• PC back up & digitale informatie.

batterijen.

Huisdier benodigdheden:

• Volledig opgeladen draagbare telefoon + extra volgeladen batterij. • Contant geld.

• Identificatie, inentingen en medicaties.

pagina 14


Vervolg Huisdier benodigdheden: • Kooi of reiskoffer.

• Driehoeksverband.

• Halsband met adreslabel.

• Elastische zwachtels.

• Water en voedsel voor 3 tot 7 dagen.

• Crêpezwachtels (steungevend). • Wegwerphandschoenen.

Inhoud EHBO-koffer:

• Reddingsdeken uit aluminiumfolie.

• Elastisch knelverband.

• Roestvrije pincet.

• Reanimatiecanule.

• Kwikthermometer en omhulsel.

• Roestvrije schaar.

• Koelende hydrogelcompressen.

• Snelverband.

• Algipan.

• Kleefpleister.

• Paracetamol.

• Gaaspleisterverband.

• Keelpastilles.

• Jodium en alcohol of

• Maagproblemen: bv. Rennie, Maalox.

chloorhexidinedigluconaat.

• Oogspoelvloeistof: bv. Ocal.

• Roestvrije veiligheidsspelden in een doosje of op een kaartje.

• Oogspoelfles: bv. Ycla. • Cold-pacs of Inic Instant Ice Pacs voor

• Steriele gaasdoekjes.

bij kneuzingen.

• Melolinecompressen.

• Face-shield ter bescherming bij

• Hypafix kleefpleister.

kunstmatige beademing.

• Tubegaze en applicator vinger

• Handdesinfecterende gel.

of Finger Bob: netverband.

• Loupe pincet: pincet voor verwijdering

• Vingertoppleister.

van splinters.

• Elwo Hypoallergeen en elastisch

• Oogmagneet: voor verwijderen van

Duoskin+ Pro-compressen.

loszittende metaaldeeltjes.

Berg de EHBO-koffer op een bekende plaats op zodat u, wanneer er een storm komt, direct weet waar de doos staat. Het is handig om de koffer al in de ‘saferoom’ te hebben staan.

pagina 15


Het aanpassen van uw huis

Beveilig uw huis en zorg dat het in goede staat van onderhoud verkeert en dat het zo goed mogelijk bestand is tegen een orkaan. Het allerbelangrijkste van uw woning is uw dak. Als het dak in orde is, bespaart u uzelf veel problemen. Controleer of alle deuren en ramen goed sluiten en op slot kunnen.

Het dak Een goed dak houdt de grote hoeveelheid regen en water tegen en beperkt daarmee de materiĂŤle schade. Het kwetsbare punt van uw dak is het gedeelte waar uw dakgoot aan bevestigd is. Door windvlagen wilt uw dak horizontaal in de wind gaan liggen. Dit kan voorkomen worden door een balk dwars op uw dak te monteren of extra bouten bij de rand van het dak aan te brengen. Daarnaast is het belangrijk dat uw dak stevig bevestigd is op een goed gefundeerde muur.

Dakreparatie

Bij hardware zaken vindt u een breed assortiment dakproducten en gereedschappen waarmee u uw dak kunt repareren en lekkages kunt verhelpen. Denkt u daarbij aan verschillende soorten dakrollen van hoge kwaliteit, zowel onderlagen als bovenlagen, en dakbedekking, zoals aluzinc/galvalum en shingles. Kleine reparaties, zoals het dichten van openingen en kieren die voor lekkages kunnen zorgen, verhelpt u met de juiste sealer, leak stopper, elastotape, roof fill of roof cement. Is uw dak (weer) in goede staat? De juiste coating kan in het geval van sommige dakbedekkingen voor extra bescherming zorgen. Advies op maat? Vraag de hardware medewerkers voor een passend advies.

pagina 16


Saferoom Om uzelf veilig te stellen in huis is het noodzakelijk dat u een ‘saferoom’ in uw huis heeft. De muren van deze saferoom zijn bij voorkeur van beton en eventuele ramen moeten zijn afgedicht met multiplex platen. Een betonnen plafond is het meest veilige, maar een plafond afgedekt met een stevig verankerd multiplex plaat is ook aan te raden.

Ramen & deuren Ramen en deuren moeten minstens goed kunnen sluiten. Voor extra beveiliging zorg voor op maat gezaagde platen (multiplex met minimaal een dikte van 3/4 inch), die u voor uw raam kunt bevestigen. De veiligste manier is om deze met pluggen en schroeven in de muur te bevestigen. Een andere optie is om de platen te bevestigen aan het kozijn. Dit is echter geen optie wanneer u stalen of kunststof platen heeft. Markeer de platen van te voren zodat u weet welke plaat bij welk raam hoort. Het plaatsen zal dan een stuk sneller verlopen.

Tuin & porch Bij een orkaan kan regen voor veel overlast zorgen en kunnen tuinen onderlopen (Ivan in Aruba in 2004, Tomas in Curaçao in 2010). Let op hoe het water door uw tuin stroomt en zorg ervoor dat het weg kan stromen en niet direct uw huis binnenloopt. Woont u in een buurt dat regelmatig onder water staat en heeft u in uw huis geen veilige, droge ruimte, dan is het verstandig hier rekening mee te houden en op een andere locatie veiligheid te zoeken.

pagina 17


Woonomgeving en huis Het is belangrijk dat het terrein om het huis onderhouden is voordat het orkaanseizoen begint. Voorkom dat bomen en takken gevaar of schade aan het huis veroorzaken tijdens een storm. Denk ook aan kokosnoten in de bomen. Tijdens een storm zijn dit rondvliegende projectielen. Ruim ook overbodig losliggend materiaal op het terrein op. U bent dan in het orkaanseizoen altijd goed voorbereid en hoeft u bij een “Watch” niet nog gauw de zaag uit de kast te halen om takken te snoeien en de omgeving op te ruimen. U heeft dan meer tijd over voor andere voorzorgsmaatregelen. Zorg er ook voor dat uw buren de tuin gesnoeid en opgeruimd hebben. Oud hout of een autoband kunnen de lucht in vliegen en schade en/of persoonlijk letsel veroorzaken.

Huis en tuin voorbereiden op een orkaan

Naast uw dak zijn ramen ook een kwetsbaar onderdeel van uw huis. In geval van harde wind kan een kapot raam voor veel problemen zorgen. Zorg er dus voor dat uw ramen goed beschermd zijn. Bij hardware winkels kunt u naast een ruim assortiment houten platen (o.a. plywood), pluggen en schroeven, ook speciale ‘hurricane windows’ vinden. Deze ‘hurricane windows’ zijn een uitstekend alternatief voor gewone ramen en bieden meer bescherming in het geval van harde wind.

pagina 18


Binnen het orkaanseizoen Het orkaanseizoen begint op 1 juni. Vanaf dat moment is de kans op een orkaan aanzienlijk groter dan buiten het seizoen. U heeft de voorbereidingen voor buiten het seizoen getroffen, welke voorbereidingen moet u nu treffen?

De buurt

Ten eerste is het belangrijk dat buurtbewoners samen bespreken hoe te handelen bij een orkaan. Plan met uw straat of buurt een avond om met alle buurtbewoners af te spreken wat er dient te gebeuren als een orkaan aan land komt. Vragen die aan bod kunnen komen zijn: • Komt er een evacuatie? • Bij welke categorie storm? • Hoe helpen we onze oudere buren, mindervaliden en kinderen (of hoe worden zij door derden geholpen)? • Welke zaken in de buurt vormen een gevaar en hoe maken we de buurt orkaanbestendig? • Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Woonomgeving en huis

Rondom het huis is alles voorbereid en opgeruimd en is slechts een paar uur nodig om alles klaar te maken tijdens een ‘storm watch’.

pagina 19


Voorraad inkopen

Om goed voorbereid een orkaan te ondergaan, is het noodzakelijk dat u alle niet-bederfelijke goederen tijdig binnen hebt. Denk hierbij ook aan brandstof, medicijnen en (ingepakte) batterijen. Zorg voor ingeblikt en houdbaar eten, dat tenminste tot en met 1 december van dat jaar bewaard kan worden (let op de houdbaarheidsdatum). Zo voorkomt u vlak voor de komst van de orkaan hele lange rijen bij uitverkochte superen bouwmarkten. Wanneer stormdreiging uitblijft, kunt u deze goederen verbruiken na het orkaanseizoen. Zo heeft u niet voor niks de spullen in huis gehaald.

Einde orkaanseizoen

U kunt aan het einde van het seizoen ook een goed doel steunen door in de kerstmaand het, voor de orkaan verzamelde, voedsel te schenken aan minderbedeelde mensen.

pagina 20


48 uur voor de orkaan: “Watch” Nu de orkaan nadert, wil het nog niet zeggen dat deze uw omgeving schade zal toebrengen. Het pad dat de orkaan volgt, is onvoorspelbaar. Wees overal op voorbereid. Officieel zijn er twee alarm fases, de Hurricane Watch en de Hurricane Warning. De “Watch” betekent dat we binnen 48 uur orkaan omstandigheden kunnen verwachten en dit blijft gehandhaafd tot de dreiging is verdwenen. Of de “Watch” gaat over in een “Warning” en dit betekent dat we in minder dan 36 uur met redelijke zekerheid orkaan effecten zullen hebben. Autoriteiten geven aan wanneer evacuatie noodzakelijk is. Wanneer zij zeggen dat u uw woning moet verlaten, is het verstandig dat ook te doen. Zij geven het advies rekening houdend met de omgeving en de hevigheid van de storm. Daarnaast dient u zelf te bepalen wanneer evacuatie het beste is.

pagina 21


Volg altijd de berichten van de autoriteiten. Zij informeren de bevolking welke gebouwen als shelters dienen. • Blijf vooral kalm en rustig, zaai geen paniek. • Blijf binnen, ga niet naar buiten. • Blijf naar de radio luisteren.

stem uw radio af op:

aruba

89.9 FM curaçao

97.9 FM st. maarten

101.1 FM pagina 22


Op het moment dat de overheid een “Watch” aankondigt en voorbereidingen gaat treffen, zullen zij eventueel ook de beschikbare shelters bekendmaken. Op het moment dat de “Warning” wordt afgekondigd dient u alle voorzorgsmaatregelen af te handelen. Met een goede voorbereiding op het seizoen kunnen de zaken beheerst worden uitgevoerd.

Thuissituatie Is uw familie thuis en zijn uw kinderen van school gehaald? Zorg ervoor dat ze altijd bij elkaar en thuis blijven. Van belang is dat u voldoende brandstof voor uw auto en eventueel de generator thuis hebt. Zorg voor extra contant geld. Het is handig voor gevallen na de storm, want het geldnet kan tijdelijk stil liggen na de storm. Belangrijke voorzorgmaatregelen: • Ontkoppel de gastoevoer. • Zet gasflessen stevig vast. • Hoofdschakelaar electra uitschakelen. • Hoofdkraan waterleiding dichtdraaien.

pagina 23


Ramen en deuren Haal uw op maat gemaakte multiplex platen uit de schuur of opslag en bevestig deze aan de geprepareerde muren. Multiplex platen monteert u met spijkers op het kozijn. Dit kan echter alleen bij houten kozijnen. Stalen en kunstof kozijnen zijn niet geschikt voor de tweede genoemde optie. Zorg ervoor dat uw voorbereidingen voor aanvang van het seizoen zijn gedaan, zodat u niet in deze fase voor verrassingen komt te staan. Ontmantel de radio en TV antennes. Verwijder de TV schotelontvanger als u deze bezit of zet deze in horizontale positie naar boven gericht. Beplak de ramen en deuren zonder beschutting kruislings met tape. Als water binnen kan lopen gebruik dan de zandzakken om overlast te voorkomen en zet binnen de spullen hogerop.

Tuin & porch Tijdens een orkaan worden objecten in uw tuin heel makkelijk vliegende projectielen. Het is voor uw eigen veiligheid het beste als u alle losse objecten uit uw tuin verwijdert of dat u deze vastzet. Denk hierbij aan uw tuinmeubilair, auto-onderdelen, plantenbakken en speel- en sportattributen.

De buurt Nadat u klaar bent met voorbereiden, check of uw buurtbewoners nog hulp nodig hebben. Als er met de buurt een rampenplan is gemaakt check dan of de afspraken zijn nagekomen. Check of de mensen in uw buurt, die hulp nodig hebben, ook thuis zijn.

pagina 24


Boot en weekendhuis Heeft u een boot in de haven liggen? Zorg er dan voor dat de boot goed vast ligt of dat de boot op land is gebracht. Tijdens de “Watch” heeft u weinig tijd voor voorbereidingen aan uw 2e huis. Het is voor schade beperking altijd belangrijk dat tijdens het orkaanseizoen het weekendhuis en omgeving ‘orkaan gereed’ is.

Binnen uw huis

Zet uw vriezer en koelkast, direct bij de “Warning” op de koelste stand en open deze alleen wanneer het echt nodig is. Zo blijven uw producten langer vers. Voorkom in het ergste geval dat de ijskastdeur niet open kan gaan door binnenvallende winden. Bel nu alleen nog in noodgevallen. Voorkom overcapaciteit van de beschikbare telefoonlijnen. Zorg voor voldoende drinkwater: tonnen, jerrycans, koelboxen containers en plastic flessen kunnen vooraf gevuld worden. De reden voor extra drinkwater is dat na een orkaan u tijdelijk afgesloten kan zijn van water door schade aan het huis of ergens anders in het leidingnet.

pagina 25


Tijdens de orkaan Zet uw draagbare radio aan, autoriteiten kunnen adviezen verstrekken en informatie geven over de storm. De storm is voorbij als de autoriteiten dat zeggen, niet eerder. Wees daarom zuinig met drinkwater, een orkaan kan 24 uur duren. Wanneer de orkaan overkomt geeft dat de nodige stress. Toch is het noodzakelijk dat u rustig blijft. Voor kinderen is het heel angstaanjagend als zij zien dat hun ouders zich niet meer veilig voelen. Als u klaar bent met de voorbereidingen in en rondom uw huis, zorg er dan voor dat uw hele gezin in de saferoom aanwezig is. Verlaat de kamer niet. Wat er ook gebeurt; in de saferoom blijven is meestal het veiligst. Als er veel water in huis lekt tijdens de storm schakel dan de elektriciteit uit om kortsluiting te voorkomen. Blijf uit de buurt van glazen ramen en deuren. Als de wind plotseling gaat liggen dan passeert mogelijk het oog van de orkaan. Wees alert en volg de instructies van de radio. Ga pas naar buiten als de autoriteiten het sein veilig hebben gegeven. Zorg voor ontspanning voor de kinderen. Maak het gezellig, maar drink geen alcohol tijdens de storm en blijf alert. Houd de radio in de gaten.

• Blijft u vooral kalm en rustig, zaai geen paniek. • Blijf binnen, ga niet naar buiten. • Blijf naar de radio luisteren.

stem uw radio af op:

aruba

89.9 FM curaçao

97.9 FM

st. maarten

101.1 FM pagina 26


Na een Orkaan De storm is pas voorbij als de autoriteiten dat via de radio hebben gemeld. Indien een van u gewond is geraakt of ziek is, bezoek dan het dichtstbijzijnde medische hulppost, bijvoorbeeld WGK, of neem contact op met de medische hulpdienst.

Do’s & Dont’s

Na een orkaan is het belangrijk dat u uw schade opneemt en foto’s maakt. • Bel uw verzekeringsagent en vraag hoe u moet handelen. Wat kan er direct opgeruimd worden en wat moet wachten tot na de schade inspectie? • Als uw huis schadevrij is, zorg dan voor anderen uit de buurt die het zwaarder getroffen hebben. • Wanneer u afspraken heeft gemaakt met de buurt, zorg er dan voor dat die afspraken ook nagekomen worden. • Hou kinderen zo lang mogelijk binnen tot de omgeving als veilig is vrijgegeven. • Ga de straat niet op als het onveilig is. Volg de richtlijnen van de autoriteiten op. • Ga niet gelijk op zoek naar eten tenzij u echt niks meer hebt. • Het is gevaarlijk op de weg met kapotte stroom-, telefoonkabels, omgevallen bomen en andere scherpe objecten. Doe dichte schoenen aan en een lange broek. • Ga niet als ramptoerist naar andere wijken zonder de intentie om te helpen. U kunt hulpverleners voor de voeten lopen.Daarnaast zullen getroffen personen u om hulp vragen, terwijl u deze hulp niet kan bieden.

pagina 27


Persoonlijke veiligheid tijdens en na de storm

Een goede generator, een passend verlengsnoer en een gevulde jerrycan met brandstof zorgen ervoor dat uw onafhankelijk bent van stroomuitval. Zorg naast houdbaar eten voor voldoende water met behulp van jugs en coolers. In het geval van hevige regenval is het handig om naast waterdichte plastic bakken, voldoende zeil, touw, duct tape en zandzakken in huis te hebben. Een pomp helpt u in geval van wateroverlast. Zorgt u ook altijd voor een complete EHBO kit en brandblusser. Hardware leveranciers bieden u een ruim assortiment schoonmaakproducten, zoals watertrekkers, vuilnisbakken en -zakken en bezems om na de storm uw huis en tuin weer snel opgeruimd te krijgen.

pagina 28


Disclaimer

ENNIA streeft ernaar dat alle informatie in deze folder correct is. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud opgenomen in deze ENNIA uitgave en wij verwijzen naar de voorwaarden van de genoemde verzekeringen en producten. De percentages, tarieven en bedragen in deze folder kunnen in de toekomst wijzigen. Uitgifte juli 2018.

Neem altijd met uw verzekeringsadviseur de polisvoorwaarden door.

pagina 29


Shelters Curaçao

• Martinus Mavo L.B. • Nilda Pinto SBO • Maris Stella SBO • St. Jozef VSBO • Tera Kòrá Buurtcentrum • FER-center Fatimaweg • Annie Koenraad school in Tera Kòrá • Scholengemeenschap Parera

St. Maarten

• Leonard Conner School • Christian Fellowship church • Salvation Army Building • Milton Peters College • Rupert Maynard Youth Center • Sr. Marie Laurence School • New Testament Baptist Church • Allan C. Halley Community Center • Genevieve De Weever School • Ephese-Seventh Day Adventist Church • St. Maarten Academy • Simpson Bay Community Center

pagina 30


Kijk ook op onze website!

ennia.com

Profile for ENNIA

ENNIA Orkaan Handboek (NED)  

Als verzekeraar hebben we een uniek inzicht in de verwoestende kracht van de natuur. We zien vaak schades die met een betere voorbereiding b...

ENNIA Orkaan Handboek (NED)  

Als verzekeraar hebben we een uniek inzicht in de verwoestende kracht van de natuur. We zien vaak schades die met een betere voorbereiding b...

Advertisement