Gıda takviyeleri

Page 1

2020

KATALOG • CATALOG

GIDA TAKVİYELERİ FOOD SUPPLEMENTS


GIDA TAKVİYELERİ

FOOD SUPPLEMENTS

RELAC 22-19 Buzağı maması RELAC 22-19 Calf feed 37700

10 kg

37701

25 kg

%22 protein % 19 yağ içerir. Probiyotik, vitamin ve mineral içeriği son derece yüksektir. Buzağılar için kaliteli ve besleyici ürün. Bitkisel kökenli yağlarla yüksek miktarda enerji sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Suda kolay çözünür. Kova ve mama makineleriyle kullanılabilir. 22% protein contains 19% fat. Probiotic, vitamins and minerals are extremely high. Quality and nutritious product for the calf. Provides a high amount of energy with vegetable oils. It strengthens the immune system. Easily soluble in water. Suitable for use with buckets and food machines.

Vitamolix Molasses • Vitamolix Molasses 38869

7.5 kg

38872

55 kg

38870

25 kg

38871

80 kg

Yemden yararlanmayı arttırır. Metabolik hastalıklara karşı direnç arttırır. Daha fazla et ve süt verimi sağlar. Süt yağ oranını artırır. Genç hayvanlarda gelişim hızını arttırır. Doğum sonrası gebe hayvanların sağlıklı gelişimini sağlar. Beyaz kas hastalığının olasılığını azaltır. Increases the use of feed. Increase resistance to metabolic diseases. Provides more meat and milk yield. Increases milk fat content. Increases the growth rate in young animals. Provides healthy development of postnatal pregnant animals. Reduces the possibility of white muscle disease.

37700

37701

Euromix • Euromix 38860

5 kg

38861

10 kg

38862

25 kg

Yüksek iz mineral madde ve vitamin içeriği ile çiftlik hayvanlarında verim artışı sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. A, D, E ve K vitamini eksiğini tamamlar. Günlük tuz ihtiyacını karşılar. Toprak ve duvar yalama isteğini azaltır. İştah açar. Tüy, kıl ve yün görünümünün düzenlenmesine katkı sağlar. Tırnak yapısını düzenler. Sindirim sistemi pH derecesini stabil hale getirir. Et ve süt verimini arttırmaya katkı sağlar. Provides increased productivity in farm animals with high trace mineral content and vitamin content. It strengthens the immune system. Completes vitamin A, D, E and K vitamins. It meets the animals daily salt needs. Reduce the desire to lick the soil and walls. It opens an appetite. Contributes to the regulation of hair, hair and wool appearance. It arranges the nail structure. The digestive system stabilizes the pH level. Contributes to increase meat and milk yield.

VITAMOLIX MOLASSES

38860

Vetasupra Remix Oil • Vetasupra Remix Oil 37879

250 g

Yüksek konstantreli esansiyel yağlar içerir. Sıcak havalarda nefes alışverişi düzenler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yumurta verimini arttırır. İştah açar. Yeme lezzet katar. Contains high-concentrate essential oil Regulates breathing at hot weather. Srengthens the immune system. Increase egg yield. It opens an appetite. The taste adds flavor.

Vetasupra Depolife • Vetasupra Depolife 37930

1 kg

Çiftlik havyanlarının vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılar. Esansiyel aminositlerle formülize edilmiştir. Kanatlıların kabuk kalitesini arttırır. Yemden faydalanma oranını arttırır. Toprak ve duvar yalama isteğini azaltır. Meet the needs vitamins and minerals of farm animals. Formulated with essential aminocytes. - Increase the quality of the shells of the wings. Increase the utilization rate from the feed. Reduce the desire to lick the soil and walls.

37930

www.enkatarim.com • info@enkatarim.com

37879 1


37865

Maxiforte Mineral Block Maxiforte Mineral Block 37863 37864

37850

37865

3 kg

37863

5 kg

37864

10 kg

İçeriğindeki yüksek enerji, vitaminler, mineraller, protein ve yağlar ile hayvanların ihtiyaç duyduğu tüm gereksinimleri karşılamaya yardımcı olur. It is a high energy and rich vitamin and mineral licking bucket that has been also added extra protein and fat to increase nutritional value.

Mineral Block • Mineral Block

37852 37851

37850

3 kg

37852

5 kg

37851

10 kg

Yüksek verim almaya odaklanan iz mineral kaynağı. Günlük tuz ihtiyacını karşılar. Toprak ve duvar yalama isteğini azaltır. İştah açar. Yemden yararlanma oranını arttırır. Tüy, kıl ve yün görünümünün düzenlenmesine katkı sağlar. Trace mineal source that provides increased productivity. It meets the animals daily salt needs. Reduce the desire to lick the soil and walls.It opens an appetite.Increase the utilization rate of feed.Contributes to the regulation of hair, hair and wool appearance.

Maxi Horse Block • Maxi Horse Block 37810

3 kg

37811

5 kg

37812

10 kg

Yüksek verim almaya odaklanan iz mineral kaynağı. Günlük tuz ihtiyacını karşılar.A, D, E ve K vitaminleriyle güçlendirilmiştir.İştah açar. Kas ve kemik yapısını güçlendirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sağlıklı doğumu destekler. Trace mineral source focusing on high yield. It meets your daily salt needs. Strengthened with vitamins A, D, E and K. It opens an appetite. It strengthens muscle and bone structure. It strengthens the immune system. Supports healthy birth.

37810

Vetasupra Megavit • Vetasupra Megavit 37920

37920

1 lt

Çiftlik hayvanlarının vitamin ve iz mineral ihtiyacını karşılar. Yemden yararlanma oranını arttırır. Düşük büyüme oranlarında, düzensiz kızgınlıkta, döl tutmama probleminde, ayak ağrılarında, felç ve topallama durumlarında, kıl kalitesindeki azalmalarda, gebelik ve sağım sırasındaki mineral kayıplarının telafisinde kullanılır. Meet the needs vitamins and minerals of farm animals. Increase the utilization rate of feed. It is used to compensate for low growth rates, irregular rutting, non-reproductive problems, foot pain, paralysis and limping, decrease in hair quality, mineral loss during pregnancy and milking.

Revitamin Revijel • Revitamin Revijel

REVITAMİN REVIJEL

38875

4 kg

38878

40 kg

38876

10 kg

38879

70 kg

38877

20 kg

Yemlerle karşılanamayan besin ihtiyaçlarını karşılar. Melas kökenlidir, enerji, protein, vitamin ve iz mineraller içerir. Enerji eksikliğine bağlı döl tutmama sorununun önlenmesine yardımcı olur. İçinde üre yoktur. Toprak ve duvar yalama isteğini azaltır. Yem verimini arttırır. İştah açar. Kemik ve kıkırdak dokunun gelişmesine yardımcı olur. Meet the needs vitamins and minerals of farm animals. Molasses origined. Includes energy, protein, vitamin and trace minerals. Helps prevent the problem of lack of fertility due to lack of energy. There’s no urea in it. Reduce the desire to lick the soil and walls. Increase feed efficiency. It opens an appetite. Helps bone and cartilaginous tissue develop.

Retox Multimix • Retox Multimix 37820 37820 2

20 kg

Yüksek süt verimi olan hayvanlardan uzun süreli fayda sağlamaya yarar. Pelet formundadır, vitamin ve minerallerin homojen şekilde alınmasını sağlar. Hayvanların yem seçiciliğini önler. It will provide long-term benefit from animals with high milk yield. It is in the form of pellets, allowing the vitamins and minerals to be taken homogeneously. Prevents animal feed selection.

www.enkatarim.com • info@enkatarim.com


Revitamin Tampon • Revitamin Tampon 37886

10 kg

Yem değişikliklerindeki etkiyi azaltır. Sıcaklığa bağlı stresli ortamdaki beslemede takviye edici gıda Yoğun besleme programlarında takviye edici gıda. İştah açar. Besi performansını ve süt verimini arttırır. Süt yağını yükseltir. Reduce the effect of feed changes. Mutritional supplements in a stressful environment according to temperature Reinforcing food in intensive feeding programs It opens an appetite. Increase fattening performance and milk yield. Raises the milk oil.

ENKA TOXISACC • ENKA TOXISACC 37893

10 kg

37895

37895

37893

25 kg

Çiftlik hayvanlarının vitamin ve iz mineral ihtiyacını karşılar. B vitaminleriyle iştah açar. Mikrotoksinlerin zararlarını azaltır. Agresiviteyi ve döl tutmama sorunlarını engellemeye yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sperm kalitesini yükseltir. Yem geçişlerini kolaylaştırır. Düzenli kullanımda rumen mikrofloarasını düzenler. Meet the needs vitamins and minerals of farm animals. It’s appetizing with B vitamins.Reduce the damage of microtoxins.Helps prevent problems of aggressiveness and prolapse.It strengthens the immune system.It raises sperm quality.Facilitates feed crossings.Arranges the microflora of the rumen in regular use.

37886

ENKA SACC • ENKA SACC 37887

10 kg

Çiftlik hayvanlarının vitamin ve iz mineral ihtiyacını karşılar. Erkek hayvanların besi performansını dişi hayvanların süt verimini ve kalitesini arttırır. Ağırlık artışını ve kaliteli süt üretimini sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yem geçişlerini kolaylaştırır. Düzenli kullanımda rumen mikrofloarasını düzenler. Meet the needs vitamins and minerals of farm animals. The fattening performance of male animals increases the milk yield and quality of female animals. Provides weight gain and quality milk production. It strengthens the immune system. Facilitates feed crossings. Arranges the microflora of the rumen in regular use.

37887

Revitamin Milkplus • Revitamin Milkplus 37890

10 kg

37891

25 kg

İştah açar, verim artışı sağlar. Yemden yararlanmayı arttırır. İçindeki yüksek fosfor ve kalsiyum yoğunluğuyla süt kalitesini ve miktarını arttırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Düzenli kullanımda ayak problemlerinin ve doğum felcinin önlenmesine katkı sağlar. Üreme sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır. Kızgınlığın sağlanmasına ve boğaya gelmeye yardımcı olur. Open appetite, increase yield. Increase the use of feed. It increases the quality and quantity of milk due to its high concentration of phosphorus and calcium. It strengthens the immune system. - It helps to prevent foot problems and birth palsy in regular use. Positive effects on the reproductive system. Helps you get angry and come to the bull.

37890

37891

Revitamin Max • Revitamin Max 37888

10 kg

37889

25 kg

Çiftlik havyanlarının vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılar. İştah açar, verim arttırır. Yemden yararlanmayı artırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kemik ve kıkırdak dokunun gelişmesine yardımcı olur. Üreme sistemi üzerine olumlu etkileri vardır. Düzenli kullanımda ölü ve zayıf doğumları azaltır. DCP dolgu maddesiyle fosfor eksikliğini giderir. Meet the needs vitamins and minerals of farm animals. It increases appetite, increases yield. Increase the use of feed. It strengthens the immune system. Helps bone and cartilaginous tissue develop. Positive effects on the reproductive system. Reduce dead and weak births in regular use. Eliminates phosphorus deficiency with DCP filler.

37889

37888

ENKA Milk • ENKA Milk 37881

10 kg

37882

25 kg

Çiftlik hayvanlarının vitamin ve iz mineral ihtiyacını karşılar. Erkek hayvanların besi performansını dişi hayvanların süt verimini ve kalitesini arttırır. Ağırlık artışını ve kaliteli süt üretimini sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yem geçişlerini kolaylaştırır. Düzenli kullanımda rumen mikrofloarasını düzenler. Meet the needs vitamins and minerals of farm animals. The fattening performance of male animals increases the milk yield and quality of female animals. Provides weight gain and quality milk production. It strengthens the immune system. Facilitates feed crossings. Arranges the microflora of the rumen in regular use.

37882

www.enkatarim.com • info@enkatarim.com

37881 3


Vetasupra Rumen Comfort • Vetasupra Rumen Comfort 37868

37868

37871

37874

100 gr

37870

1 kg

Büyükbaş hayvanlardaki aşırı karbohidrat ve protein tüketimi neticesinde ortaya çıkan atoni, asidoz ve alkaloz durumlarında, ayrıca ani yem değişimine bağlı sindirim problemlerinde kullanılır. İçeriğindeki yüksek miktardaki maya ile yemden yararlanmayı arttırır. Erkek hayvanların besi performansını dişi hayvanların süt verimini ve kalitesini arttırır. It is used in atony, acidosis and alkalosis cases caused by excessive carbohydrate and protein consumption in bovine animals as well as digestive problems due to sudden feed change. Increase the use of feed with high content of yeast in its contents. The fattening performance of male animals increases the milk yield and quality of female animals.

Vetasupra Calf Comfort • Vetasupra Calf Comfort 37871

100 gr

37872

1 kg

Çiftlik havyanlarının vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılar. Toprak ve duvar yalama isteğini azaltır. Yemden ve sütten yararlanma oranını arttırır. Buzağıların daha sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkı sağlar. Meet the needs vitamins and minerals of farm animals. Reduce the desire to lick the soil and walls. Increase the utilization rate of feed and milk. Contribute to a more healthy development of the calves.

Vetasupra Calf Power • Vetasupra Calf Power 37883

37897

37869

37874

500 g

37875

3 kg

Çiftlik havyanlarının vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılar. Toprak ve duvar yalama isteğini azaltır. Yemden ve sütten yararlanma oranını arttırır. Buzağıların daha sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkı sağlar. Viral ve bakteriyel hastalıkların tedavisinde takviye edici gıda olarak kullanılır. Meet the needs vitamins and minerals of farm animals. Reduce the desire to lick the soil and walls. Increase the utilization rate of feed and milk. Contribute to a more healthy development of the calves. It is using supplementer feed when treatment of viral or bacterial diseases.

Vetasupra Diare Comfort • Vetasupra Diare Comfort 37883

37815

Çiftlik hayvanlarının aşırı karbohidrat ya da protein tüketmesine bağlı olarak gelişen atoni, asidoz ve alkoloz durumlarında Yem değişikliklerine bağlı sindirim sistemi bozukluklarında - İlaç kullanımına bağlı mikroflora bozulmasına bağlı hazımsızlık sorunlarında, ön mide durgunluklarında, ishal tedavileri esnasında gıda takviyesi olarak kullanılır. Yemden yararlanmayı arttırır. Canlı ağırlık artışının sağlanmasına katkı sağlar. In atony, acidosis and alcoholosis cases due to excessive carbohydrate protein consumption of farm animals In digestive system disorders due to feed changes, in case of indigestion problems due to microflora breakdown due to drug use, in front stomach stagnation, during diarrheal treatment it is used as food supplement. Increase the use of feed. Contributes to the increase of live weight.

37898

Vetasupra Bird Comfort • Vetasupra Bird Comfort 37898

50 g

37899

500 g

Yavru ve yetişkin kuşların vitamin ve mineral ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır. Toz kıvamlı vitamin - mineral kombinasyonu. Stresten korunmaya destek olur. Üreme üzerine olumlu etki yapar. Mevsimsel tüy dökme süresini azaltır. Vitamin yetersizliğinde, yumurta ve et kalitesinin arttırılmasında kullanılır. Used to meet the vitamins and minerals needs of young and adult birds. Powdery vitamin-mineral combination. Supports to protect from stress. Positive effect on reproduction. Reduce the period of seasonal moulting. Vitamin insufficiency, used to increase egg and meat quality.

Vetasupra Vit Aminos Liquid • Vetasupra Vit Aminos Liquid 37815

100 ml

Vetasupra Helping Comfort • Vetasupra Helping Comfort 37896

100 gr

37897

1 kg

Buzağıların su ve elektrolit dengesini sağlamaya yardımcı olur. Kolay emilebilir şeker ve elektrolitler içerir. Sindirim sistemi bozulduğunda normal besinin yerine geçip destek olur. Helps to ensure water and electricity balance of the icebergs. Includes easily absorbable sugars and electrolytes. When the digestive system is damaged, it replaces normal food.

Vetasupra Hoof Comfort • Vetasupra Hoof Comfort 37869

Arıların, tavukların, civcivlerin hindilerin, güvercinlerin, papağan, muhabbet kuşu ve kanarya gibi kuşların; çiftlik hayvanlarının vitamin ve aminoasit ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır. Tüylerin parlamasını sağlar. Sağlıklı büyüme gelişmeye katkı sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. The bees, chickens, chicks of turkeys, pigeons, parrots, birds, such as budgies and canaries; is used to meet the vitamin and amino acid needs of farm animals. They give the hair a shine. Healthy growth contributes to development. It strengthens the immune system.

4

100 g

1 kg

Çiftlik hayvanlarının aşırı karbohidrat ya da protein tüketmesine bağlı olarak gelişen atoni, asidoz ve alkoloz durumlarında, laminitise, idrar ve dışkıyla temas neticesinde meydana gelen tırnak çürümelerinde,cansız tırnak vakalarında ve tedavi sırasında destekleyici gıda olarak kullanılır. In atony, acidosis and alcoholic conditions caused by excessive consumption of carbohydrates by farm animals Laminitise, urine and feces coming into contact with the feces of the nail rot, in the cases of inanimate nail and is used as a supporting food during treatment.

www.enkatarim.com • info@enkatarim.com


ÇİFTLİĞİNİZDE İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ HER ÜRÜN www.enkatarim.com.tr’DE. ALL PRODUCT YOU NEED IN YOUR FARM IN www.enkatarim.com.tr Süt sağım makineleri Milking machines Süt sağım sistemleri Milking systems Süt soğutma tankları Milk cooling tanks Çiftlik ekipmanları Farm equipments Biberonlar, emzikler, suluklar Milk bottles, pacifiers, water troughs Elektrikli çit sistemleri Electric fence systems Yem kırma ve ezme makineleri Feed breaker and feed crusher machines Veteriner ekipmanları Vet equipments Kırkma makineleri ve yedek parçaları Clipping machines and spare parts Yerli ve ithal çiftik ürünleri Domestic and imported farm equipments Gıda takviyeleri Feed supplements Sağım makineleri ve sağım odaları için tüm yedek parçalar Spare parts of the millking machines and milking parlors ENKA TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ İTOB OSB 10017. Sokak No: 3 - 5 Tekeli - Menderes - İzmir - Türkiye Tel: +90 232 799 00 50 Fax: +90 232 799 01 57 www.enkatarim.com • info@enkatarim.com