Page 1

Nr 1 (224) Styczeń/Luty 2014

Ponad 18 tysięcy złotych dla WOŚP Mieszkańcy gminy Unisław kolejny raz aktywnie włączyli się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Łącznie na naszym terenie zebrano 18.406 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i  godnej opieki medycznej seniorów. Więcej na str. 10. (red.)

Dobre pomysły mieszkańców do realizacji Aż 9 z 16 zgłoszonych przez mieszkańców gminy pomysłów doczeka się realizacji w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Jesteśmy jednym z nielicznych samorządów lokalnych w  naszym regionie, który zdecydował się na to nowoczesne rozwiązanie.

Poprzez zgłaszanie inicjatyw do budżetu obywatelskiego mieszkańcy mają bezpośredni wpływ na to, jakie przedsięwzięcia będą zrealizowane w ich bezpośredniej okolicy. Przypomnijmy: w  ramach trwającego do końca sierpnia naboru wniosków zgłoszono 16 pomysłów. O  wyborze zdecydowała specjalnie powołana do tego zadania komisja, a w podjęciu decyzji pomogła internetowa sonda. W tegorocznym budżecie na inicjatywy obywatelskie zarezerwowano 200 tys. zł. Taka sama kwota będzie do rozdysponowania w  przyszłym roku. – Okazuje się, że duża część oczekiwań mieszkańców jest zbieżna z  naszymi planami – zaznacza wójt Jakub Danielewicz. – Staraliśmy się wybrać projekty zgodne z  oczekiwaniami różnych grup wiekowych oraz o różnym przeznaczeniu. Nie wszystkie zadania mogliśmy sfinansować ze względu na ograniczenia finansowe i  formalne. Jakie zatem propozycje mieszkańców zostaną wykonane w nadchodzącym roku? Powstanie droga dojazdowa do posesji

przy ul. Chełmińskiej, zaplanowano też budowę oświetlenia przy ul. Szymanowskiego w Unisławiu. Na oba zadania przeznaczono po 50 tys. zł. Sołectwo Unisław doczeka się też w  GOK-u  swojej kuchni, na co zarezerwowano 25 tys. zł. Tyle samo pieniędzy trafi na utwardzenie terenu przy Domu Wiejskim w  Gołotach wraz z  budową wiaty i  oświetlenia. W  skład street workout parku wejdzie zestaw drążków zamocowanych na różnej wysokości, do tego drabinki i  poręcze umożliwiające wykonywanie całego wachlarzu ćwiczeń i ewolucji. Wiata przystankowa w  Stablewicach zostanie wyremontowana, kolejna pojawi się po drugiej stronie ulicy. Zadbany zostanie także drzewostan w unisławskim parku i przy ul. Lipowej w Unisławiu. Pozostałe 50 tys. zł przeznaczone zostanie na dwa połączone zadania - budowę street workout parku, czyli zewnętrznej ogólnodostępnej siłowni, o którą szczególnie zabiegała młodzież oraz placu zabaw dla dzieci przy orliku w Unisławiu. Ponadto jeden z  wniosków mieszkańców, czyli budowa publicznego WC, został już wykonany w  ramach właśnie zakończonej budowy nowoczesnego targowiska w  Unisławiu. Już teraz samorząd zachęca mieszkańców do udziału w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Termin naboru wniosków do końca sierpnia. (PM)

Inwestycje zaplanowane do realizacji w tym roku Budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Chełmińskiej w Unisławiu Budowa oświetlenia przy ul. Szymanowskiego w Unisławiu Utworzenie kuchni w budynku GOK-u 

sołeckiej

Utwardzenie terenu przy Domu Wiejskim w Gołotach wraz z budową wiaty i oświetlenia Budowa street workout parku (zewnętrznej ogólnodostępnej siłowni) przy orliku Utworzenie placu zabaw dla dzieci przy orliku Budowa nowej wiaty przystankowej w  Stablewicach i  remont obecnej Konserwcja drzewostan w  unisławskim parku i przy ul. Lipowej w Unisławiu WC

Budowa publicznego WC


WIEŚCI Z SAMORZĄDU

Trzy pytania do wójta Co z naszą wodą?

Chciałabym się zapytać czy gmina planuje poprawić jakość naszej wody. Jest w niej dużo kamienia. Jakub Danielewicz: W  tym roku zamierzamy przygotować projekt kompleksowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Unisławiu. Chcemy właściwie wymienić wszystkie urządzenia i tym samym sprawić, aby jakość wody była lepsza. Mając dokumentację będziemy sięgać po fundusze unijne. Liczę, że w  przyszłym roku uda się rozpocząć tę ważną inwestycję.

Kto za to zapłaci?

Targowisko mamy ukończone. Czy udało się wójtowi zdobyć dofinansowanie na to zadanie, tak jak wcześniej zapowiadał? Jakub Danielewicz: Tak. Umowa o dofinansowaniu tego przedsięwzięcia została podpisana 24 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim w  Toruniu. Otrzymaliśmy 130 tys. zł w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota ta stanowi większość wydatków jakie związane były z tą inwestycją. Jest to więc powód do zadowolenia.

Wesprą pozarządówki?

Ile pieniędzy samorząd zarezerwował w tym roku na dotacje dla organizacji pozarządowych? Jakub Danielewicz: Zdecydowaliśmy się zwiększyć o 10 tys. zł, do sumy 120 tys. zł ogólną pulę, jaką rozdzielimy w ramach już ogłoszonych trzech konkursów na wykonywanie zadań publicznych. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o fundusze na inicjatywy z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

?

?

Czekamy na kolejne pytania Możecie Państwo przysyłać kolejne pytania, które chcecie zadać wójtowi Jakubowi Danielewiczowi. Z nadesłanych pytań wybierzemy, te które będą zadawane najczęściej i poprosimy wójta o odpowiedź. Opublikujemy je w kolejnym numerze gazety.

Szansą są tereny pod inwestycje Rozmową ze starostą chełmińskim Wojciechem Bińczykiem rozpoczynamy cykl, w ramach którego dowiemy się, jak postrzegają naszą gminę znane osoby z regionu.

Co można uznać za walory naszej gminy? Gminę Unisław zamieszkuje około 7000 mieszkańców, co czyni ją największą gminą wiejską naszego powiatu, jeśli wielkość gminy mierzymy liczbą ludności. Niewątpliwym wyróżnikiem gminy jest jej urozmaicony charakter: wysoczyzna, skarpa i dolina Wisły to trzy odmienne środowiska, a ich rolnicze wykorzystanie determinuje różnorodność produkcji, przemysłowe na wysoczyźnie po warzywnicze w dolinie. Dodatkowym walorem gminy jest sam Unisław, który pod wieloma względami ma charakter miejski, nagromadzenie usług, centrum handlu, przemysł, ośrodek kultury, co daje możliwość określonego zainwestowania. Jak ocenia Pan potencjał naszego samorządu i  jego mieszkańców? Biorąc pod uwagę naturalne uwarunkowania sądzę, że Gmina Unisław ma spory potencjał rozwojowy. Jest obszarem dobrze skomunikowanym z Toruniem i Bydgoszczą oraz węzłami autostrady A1 Toruń i Lisewo, co daje duże możliwości rozwojowe. Posiada tereny inwestycyjne i linię kolejową. Zagospodarowany stok przyciąga narciarzy. Posiada również rolnictwo o ugruntowanych, dobrych tradycjach. Wystarczy dla wielokierunkowego rozwoju gminy.

2

Z czego powinniśmy być dumni? Nieźle rozbudowana infrastruktura podstawowa - drogi, wodociągi, baza zespołu szkół wraz z halą, itd. to już powód do dumy. Należy w tym miejscu wymienić również aktywność i kreatywność mieszkańców gminy, która winna doprowadzić do jej rychłego rozwoju. Z tego należy być dumnym. Jakie są przed nami szanse i wyzwania? Szansą jest posiadanie terenów pod inwestycje w  samym Unisławiu. Wyzwaniem dla gminy – znalezienie solidnych inwestorów i  efektywne zagospodarowanie owych terenów. Oby stało się to jak najszybciej. Co wspólnie z  powiatem uda się nam w  najbliższym czasie zrobić na terenie gminy? Mam nadzieję, że będziemy współpracować nadal nad poprawą stanu sieci drogowej, bo jak już wspomniałem, dobre skomunikowanie terenu z otoczeniem jest warunkiem koniecznym dla rozwoju gospodarczego. Będziemy kontynuować działania wspierające inicjatywy lokalne - sołectwa w zakresie kultury, ekologii i budowania więzi i integracji naszych „małych ojczyzn”. Zespół szkół, z panem dyrektorem Markiem Jabłońskim, uczestniczy w projektach edukacyjnych realizowanych ze środków europejskich. Działania te dotyczą wsparcia szkolnictwa zawodowego i doskonalenia zawodowego nauczycieli naszych szkół. To wspólne przedsięwzięcie daje szanse młodzieży na lepszy start w  życie dorosłe, a  naszym społecznościom perspektywę pomyślnej przyszłości. Czego może Pan życzyć mieszkańców naszej gminy? Mieszkańcom gminy życzę wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia, inicjatywy i wiary w lepszą przyszłość. Pozytywnego nastawienia do problemów i ich pokonywania w taki sposób, aby każdy mógł czuć się szczęśliwy i spełniony. (rozm. PM)


WIEŚCI Z SAMORZĄDU

Sprawy załatwimy z domu Unisławski urząd gminy zacznie wkrótce przyjmować podania o załatwienie spraw także za pośrednictwem internetu. To tyko część ułatwień, jakie zostaną wprowadzone w ramach realizacji projektu „Internetowy urząd”.

Przedsięwzięcie realizujemy wspólnie z gminami Płużnica, Wąbrzeźno, Łasin, i  Grudziądz. Wniosek o  dofinansowanie zajął 17 miejsce w kraju na 112 złożonych w ramach konkursu „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W  ramach zadania planowane jest wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i Gminnego Systemu Informacji online, w ra-

Co słychać na hali Internetowy kalendarz imprez sportowych, dodatkowe wydarzenia, nowy regulamin i mniejsze koszty utrzymania obiektu. Tak w  skrócie można podsumować efekty zmian wprowadzonych na unisławskiej hali widowiskowo-sportowej.

W październiku 2012 roku administrowanie obiektem powierzono Michałowi Wasielewskiemu, który posiada kwalifikacje potrzebne do zarządzania tego typu obiektem sportowym. Miał on za zadanie ożywić sportowo i  kulturalnie. Po konsultacji ze środowiskiem i Gminną Radą Sportu opracowano regulamin i cennik. Na stronie internetowej gminy uruchomiono internetowy kalendarz imprez. – Hala funkcjonuje cały tydzień, a  czasem i  w  dni świąteczne. W ciągu ostatniego roku odwiedziły ją 163 tysiące osób, co nas bardzo cieszy – zaznacza Michał Wasielewski. – Gościli tutaj między innymi zaprzyjaźnieni mieszkańcy z gminy Hohenhameln. Miejsce to służyło też do zarządzania Półmaratonem Unisławskim. W ubiegłym roku na obiekcie trenowali: kadra polskich futsalowców, siatkarki z Pałacu Bydgoszcz oraz koszykarki Ekstraligowej Energii Toruń. Krzysztof Łupkowski, kierownik techniczny obiektu, zna go od podszewki, czuwa nad jego prawidłowym funkcjonowaniem i  bezpieczeństwem osób z niego korzystających. Większość imprez organizowanych jest przy współpracy z Urzędem Gminy w Unisławiu oraz GOK. Organizowane są tu m.in. Mini Family Park, Bal Karnawałowy, finał WOŚP, koncerty z okazji Dnia Kobiet oraz Dnia Niepodległości. Owocna jest także współpraca z  organizacjami pozarządowymi i  Zespołem Szkół w  Unisławiu. Nauczyciele organizują tu zawody gminne. Co roku odbywają się gminne rozgrywki halowej piłki nożnej, a mecze ligowe mają siatkarki i futsalowcy z Unisławia. W obiekcie funkcjonuje „Fitness Klub Mocar”, oferujący siłownię i salkę do fitnessu. Dużym zainteresowaniem cieszą się też zajęcia sportowe grupy seniorów 50+.

mach którego będziemy mogli sprawdzić między innymi stan naszych zobowiązań wobec gminy. Projekt zakłada też utworzenie punktu nadawania profili zaufanych. W takim punkcie będzie można poświadczyć autentyczność swojego podpisu, który będzie równoważny z  podpisem własnoręcznym. Wszystkie usługi mają być zintegrowane z elektroniczną platformą usług administracji publicznej ePUAP. Przewidziano także szkolenia dla pracowników z zakresu obsługi nowych systemów. Ponadto przeprowadzona zostanie szeroka akcja informacyjno-promocyjna, w  ramach której mieszkańcy będą zachęcani do korzystania z  możliwości załatwiania spraw urzędowych przez internet. Łączne wydatki na wszystkie gminy biorące udział w projekcie wyniosą 1,5 mln zł, z czego 85 procent kosztów zostanie sfinansowane z unijnych źródeł. (PM)

Wydarzenia na hali w lutym godz. 18.00 II BAL KARNAWAŁOWY godz. 15.00 GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO godz. 17.00 TEAM UNISŁAW PBDI - FOOTBALL CLUB TORUŃ godz. 11.00 - 16.00 GMINNA LIGA PIŁKI NOŻNEJ (VI kolejka) godz. 17.00 OLIMP UNISŁAW - PAŁAC FLORITA BYDGOSZCZ Wprowadzenie regulaminu i opłat za korzystanie z hali obniżyło koszty funkcjonowania obiektu i przyczyniło się do popularyzacji aktywności fizycznej dzieci i dorosłych. Zainteresowani informacjami o wynajmie sali mogą zaczerpnąć niezbędnych wiadomości na stronie www.unislaw.pl w zakładce sport. (PM)

3


WIEŚCI Z SAMORZĄDU

Świetlice zyskają nowy blask

Uwaga na alkohol metylowy Alkohol niewiadomego pochodzenia lub nieprzeznaczony do spożycia dla ludzi może być dla ludzkiego organizmu bardzo groźny.

Główny Inspektor Sanitarny i Państwowa Agencja Problemów Alkoholowych ostrzegają i uczulają, wypicie 4-15 ml (pół kieliszka do wódki) alkoholu metylowego uszkadza nerw wzrokowy, a 30 ml (ok. 1 kieliszek wódki) alkoholu metylowego to dawka śmiertelna. Gdzie najczęściej występuje metanol: w alkoholu niewiadomego pochodzenia (np. zakupionym na bazarach), w płynach do spryskiwaczy, w denaturacie, w odmrażaczach do szyb, w rozpuszczalnikach. (PM)

Modernizacja z unijnym dofinansowaniem została zaplanowana m.in. w świetlicy w Gołotach.

W tym roku budynki gminne w Gołotach, Grzybnie i Kokocku doczekają się kolejnych inwestycji. Zadania będą współfinansowane przez Urząd Marszałkowski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowa o dofinansowanie została podpisana w połowie grudnia.

Gmina pozyskała wsparcie na remont i modernizację trzech świetlic wiejskich. Na realizację projektu trafi 121 tys. złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę ponad 225 tys. złotych. Za te pieniądze w Gołotach zostanie wykonana termomodernizacja ścian zewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej i wymiana opraw oświetleniowych. W Grzybnie mieszkańcy doczekają się nowego wyposażenia, modernizacji poszycia dachu, oraz utwardzenia parkingu kostką betonową. W  Kokocku zaplanowano zakup i montaż wyposażenia, a także roboty z zakresu instalacji sanitarnych i  elektrycznych oraz roboty dekarskie i  wykończeniowe. Wszystkie prace mają zostać wykonane w drugiej połowie roku. (PM)

01010

121 tysięcy złotych

to wartość dofinansowania pozyskanego na remont świetlic w Gołotach Grzybnie i Kokocku

Objawy zatrucia alkoholem metylowym: •• pierwsze objawy po wypiciu alkoholu metylowego są takie same jak po wypiciu alkoholu spożywczego (etylowego) następnie pojawiają się: •• bóle i zawroty głowy, przyspieszony oddech, nudności, wymioty •• silne bóle brzucha, światłowstręt i inne zaburzenia widzenia, przyspieszone bicie serca •• senność, śpiączka i głębokie zaburzenia świadomości (utrata przytomności, bez możliwości dobudzenia zatrutego)

Pierwsza pomoc: •• wezwać pogotowie ratunkowe •• jeśli zatruty jest przytomny: •• wywołać u niego wymioty •• podać do picia pół szklanki bezpiecznego 40% alkoholu etylowego (wódki) •• jeśli nie ma wódki, to podać łyżkę sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia rozpuszczonych w pół szklanki wody W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy niezwłocznie udać się do najbliższego szpitala lub wezwać pomoc el: 999, 997 lub 112. (red)

Dołożą do opłat za energię Otrzymujesz dodatek mieszkaniowy? Możesz także starać się o wsparcie na opłacenie rachunków za prąd.

Takie rozwiązanie wprowadzono z początkiem tego roku. Otrzymanie dodatku energetycznego jest uwarunkowane posiadaniem ustalonego prawa do dodatku mieszkaniowego. Należy też zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Wnioski o dodatek energetyczny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Unisławiu do 20 dnia każdego miesiąca z  załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy. (PM)

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi: •• Dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,36 zł/miesiąc; •• Dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł/miesiąc; •• Dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,93 zł/miesiąc.

4

Szansa na zwrot podatku akcyzowego

Osoby chcące odzyskać podatek akcyzowy mają na to czas do 28 lutego. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Unisławiu. Zgodnie z przepisami ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, pierwszy termin składania przez producentów rolnych wniosku o zwrot podatku przypada od 1 lutego do 28 lutego 2014 r. Do wniosku powinny być załączone faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1sierpnia 2013 roku do 31 stycznia 2014roku. (PM) Przyszli na świat w grudniu:

Mikołaj Jankowski (5.12), Aleksandra Musiał (22.12), Dominika Gil (23.12).

Zachęcamy wszystkich rodziców do nadsyłania zdjęć swoich pociech na adres redakcji: gazeta@unislaw.pl.


TU OPŁACISZ KAŻDY RACHUNEK !!! TANIO, SZYBKO i BEZ KOLEJKI, WSZYSTKIE TRANSAKCJE SĄ UBEZPIECZONE Biuro Usług Płatniczych jest zarejestrowane w Komisji Nadzoru Finansowego pod nr BP353/2012 Prowizje od 1 zł !!! SKLEP KOMPUTEROWY, Unisław ul. Lipowa 26, tel. 56 68-68-322

OGŁOSZENIE Bank Spółdzielczy w Toruniu wynajmie lokal użytkowy znajdujący się na I piętrze budynku Oddziału Banku przy ul. Wiślanej 8. Jest to lokal o łącznej powierzchni 165,83 m2, na który składają się pomieszczenia: 1. klatka schodowa z odrębnym, niezależnym wejściem 15,95 m2, 2. pomieszczenie sanitarne 6,84 m2, 3. pomieszczenie socjalne 3,54 m2, 4. sala główna 117,30 m2, 5. pomieszczenie biurowe 14,97 m2.

Lokal dostosowany jest do prowadzenia działalności biurowej, handlowej lub usługowej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Wiolettą Wojtowicz nr tel. 609 607 800.

5


ROK 2013 W LICZBACH

6


ROK 2013 W LICZBACH

7


DZIEJE SIĘ W GMINIE

Wspólne święta

Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskierka” 19 grudnia rozpoczęło się od jasełek w wykonaniu uczniów unisławskiej szkoły. Wzięli w nim udział podopieczni, przyjaciele stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. Śpiewano kolędy i pastorałki. Podopiecznych odwiedził św. Mikołaj, który każdego obdarował prezentem.

Licznie zebrani członkowie Koła Emerytów i Rencistów w Unisławiu 20 grudnia także mieli okazję do złożenia sobie życzeń i przedzielenia się opłatkiem. Podczas spotkania podsumowano całoroczną pracę koła. Wysłuchano też ewangelii oraz życzeń od duszpasterzy i samorządowców.

Wspólna wieczerza członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Unisławiu oraz przedstawicieli Kółka Rolniczego w Unisławiu odbyła się 21 grudnia. Poza opłatkiem, życzeniami i wspólnym śpiewaniem kolęd nadano kolejne legitymacje członkowskie KGW oraz odznaczenia i podziękowania dla członków obu organizacji.

Dzieci, młodzież i dorośli aktywnie działający w Gminnym Ośrodku Kultury w Unisławiu w kilkudziesięcioosobowej grupie zasiedli 19 grudnia do jednego stołu. Wspólny posiłek, życzenia i opłatek przeplatały występy artystyczne.

Kolejne już świątecznie spotkanie pod gminną choinką wójta Jakuba Danielewicza z mieszkańcami na stałe wpisało się w kalendarz świątecznych wydarzeń. Na skwerze 20 grudnia wysłuchaliśmy ewangelii, chóralnie odśpiewaliśmy kolędy, podziwialiśmy wystawę szopek i składaliśmy sobie życzenia. Koncert dała orkiestra, a najmłodszych podarkami obdarował gwiazdor.

Kilkadziesiąt osób przybyło 6 stycznia do świetlicy w Głażewie na wspólne, styczniowe spotkanie z kolędami i pastorałkami. Przy kominku i z akompaniamentem instrumentów śpiewano świąteczne utwory. Był też słodki poczęstunek i sołecka kronika, przy której powspominano minione lata.

8


DZIEJE SIĘ W GMINIE

Zapowiedzi Jak karnawał to karnawał. Wójt Jakub Danielewicz zaprasza mieszkańców gminy na II Bal Karnawałowy. Impreza rozpocznie się 8 lutego o godz. 18. Zabawa się z zespołem Tequila odbędzie się na hali widowiskowo-sportowej w Unisławiu. Zapisy przyjmuje GOK. Liczba miejsc ograniczona. Wstęp wolny.

„Otwórz się na osoby z autyzmem”. Pod takim hasłem odbędzie się spotkanie informacyjne, dotyczące specyfiki zaburzeń autyzmu i jego spektrum. Wszystkich chętnych, a w szczególności lekarzy i nauczycieli oraz rodziców dzieci z autyzmem zapraszamy 21 lutego do GOK, w godz. 16.30 – 18.00. Zmierzą się ze sztuką recytacji. Wszystkich miłośników żywego słowa zapraszamy do udziału w XVII Gminnym Konkursie Recytatorskim, który zaplanowano na 27 lutego (początek o godzinie 10). W tym roku uczestnicy będą recytować poezję ludową. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, uczniów SP, gimnazjalistów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. Drogie Panie, to koncert dla Was. Z  okazji Dnia Kobiet Wójt Gminy Unisław oraz GOK zapraszają na specjalny koncert dla wszystkich Pań. Spotkajmy się 8 marca o godz. 17 w hali widowiskowo-sportowej w Unisławiu. Szczegóły na plakatach.

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza Zimowisko w GOK-u. W drugim tygodniu ferii w godz. 10.30 - 14.00 zajęcia dla dzieci i młodzieży poprowadzą studenci ratownictwa medycznego z Rzeszowa – wolontariusze fundacji „Projektor”. Przekażą cenne informacje o  zasadach udzielania pierwszej pomocy, przy użyciu fantomów. Uczestnicy dowiedzą się jak np. zabandażować łokieć i wezmą udział w ćwiczeniach, by wiedzieć, co zrobić w sytuacji zagrożenia. Nie zabraknie też gier i zabaw, zajęć plastycznych, spektaklu połączonego z  tworzeniem kostiumów i  zajęć sportowych. Z kolei na miłośników jazdy na łyżwach czeka lodowisko w unisławskim parku. Moda na ręcznie robione ozdoby. Spodobał Ci się koszyk z papierowej wikliny, decoupage na wazonie, a  może kwiaty z  krepy? Jeśli tak, to koniecznie odwiedź Akademię Dorosłego Człowieka. Do wstąpienia w jej szeregi zachęcamy wszystkich, którzy chcą nauczyć się tworzyć ozdoby, bądź też podzielić się własnymi umiejętnościami z innymi. Zajęcia w każdy piątek, w godz. 16.30 – 18.00.

Odeszli w grudniu:

• Kazimierz Post (64 lat).

Konkurs “Miejsca sprzed lat”

K!

Znasz to miejsce? Wiesz co ilustruje ta fotografia? Prosimy o podanie miejscowości i budynku, którego dotyczy ten kadr. Ruszamy z nowym konkursem, w ramach którego będziemy prezentować fotografie dokumentujące różne miejsca na terenie naszej gminy. Będą wśród nich zarówno budowle jak i krajobrazy. Na wnikliwych czytelników, którzy rozpoznają miejsca prezentowane na zdjęciach co miesiąc czekać będą nagrody. Otrzyma je zwycięzca losowania. Odpowiedzi na pytania można nadsyłać listownie na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu, ul. Parkowa 22, 86 - 260 Unisław, osobiście lub elektronicznie na e-mail: gok@unislaw.pl. Ponadto spośród wszystkich prawidłowych odpowiedzi na początku przyszłego roku rozlosujemy nagrodę główną - aparat fotograficzny. Konkurs organizujemy we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Unisławiu, prowadzącą Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej. Szczegółowy regulamin dostępny jest w siedzibie GOK. Zachęcamy do wspólnej zabawy. (red)

Uczciliśmy Rok Juliana Tuwima W Gminnej Bibliotece Publicznej 2013 rok upłynął pod znakiem „Rzepki”, „Murzynka Bambo”, „Abecadła” i  wielu innych wierszy. Można też było wykazać się zdolnościami manualnymi.

Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu latem rozpoczęła przybliżanie twórczości i  postaci wielkiego poety - rozpoczynając od czytania wierszy, poprzez spotkania z  najmłodszą społecznością unisławską, w  ramach których dzieci poznawały osobę samego poety i  jego słowo pisane. Zorganizowano też konkurs plastyczny, na który wpłynęło 46 prac. Ilustracje wykonane zostały z  niezwykłą dbałością o  szczegóły i  pomysłowością. Wszystkie prace zostały umieszczone na stronie internetowej www.unislaw.pl. Można je było również oglądać na pokonkursowej wy- Od lewej: Natalia Kreczman, Emilia stawie. (PM) Filipowicz Zwycięzcy w konkursie plastycznym: •• Zofia Mądrzejewska – SP Kokocko (kategoria lat 4-6), •• Magdalena Bereza – SP Kokocko (kategoria klas I-III), •• Martyna Durak – SP Kokocko (kategoria klas IV–VI). W konkursie origami najlepszy okazał się Dariusz Reszczyński z SP Kokocko.

9


Z ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

Pomagamy z wielkim sercem Kolejny raz mieszkańcy gminy zbierali pieniądze na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Świetnie się przy tym bawili.

Do orkiestrowych puszek przygotowanych przez sztab w Unisławiu wpadło 13.330 zł, sztab w Kokocku zebrał 5.076 zł. W Unisławiu można było oddać krew. Były też biegi wokół stawu na rzecz orkiestry, a młodzież bawiła się na dyskotece. Finał zorganizowany na hali wzbogacił

występ Rafała „Zwierzaka” Zielińskiego, przed publicznością zaprezentowały się też: schola, orkiestra, zespoły wokalne i instrumentalne. Pokaz umiejętności dali strażacy, grupa kickboxingu i tancerze. Na najmłodszych czekało: klaun, miś, malowanie twarzy i kącik zabaw. Można też było skosztować wypieków i grochówki. Pod młotek poszło ponad 80 przedmiotów. W tym 3 karty vip do Areny Kokocko za blisko 450 zł, pióro i kalendarz marszałka Senatu Jana Wyrowińskiego za 340 zł i dzień na stanowisku wójta naszej gminy za 70 zł. Blisko 60 osób odwiedziło astro-bazę, a na światełku do nieba ogrzewaliśmy się przy ognisku z kiełbaskami. Z kolei w szkole w Kokocku sztab przygotował jasełka, loterię fantową, licytację bibelotów, sprzedaż ciasta, wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek, pokazy strażackie i naukę udzielania pierwszej pomocy, pokazy motocyklowe oraz prezentację sprzętu rolniczego. W całej gminie kwestowało 55 wolontariuszy. Sztaby dziękują wszystkim osobom, instytucjom i firmom za udzielone wsparcie. (red)

Terminy kolejnych akcji poboru krwi w ambulansie w Unisławiu (soboty): •• 8 marca •• 20 września •• 24 maja •• 22 listopada •• 12 lipca

Tablet trafił do Patrycji Uroki gminy Unisław, natura i jej mieszkańcy - takie fotografie najczęściej dostarczyliście nam Państwo na konkurs fotograficzny w “Unislavii”. Spośród wszystkich zdjęć miesiąca wytypowaliśmy zwycięzcę konkursu.

Autor fotografii 23 stycznia otrzymał w nagrodę z rąk wójta Jakuba Danielewicza nowoczesny tablet marki Philips. Tym szczęśliwcem okazała się Patrycja Chmielewicz - autorka zdjęcia pt. „Natura jest najpiękniejsza, musimy ją obserwować”. Laureaci konkursów mie-

10

sięcznych to: Mirosława Ledzińska, Ewa Pęciak, Elżbieta Kurdynowska, Andżelika Jarząbkowska, Patrycja Chmielewicz, Łukasz Kardas, Dorota Marecka, Arkadiusz Kruszewski, Barbara Karbownik oraz Michał Szpak. Na laureatów podczas podsumowującego spotkania czekał drobny poczęstunek oraz wystawa zdjęć, którą można podziwiać codziennie w Gminnym Ośrodku Kultury w Unisławiu. Najlepsze zdjęcie tego miesiąca prezentujemy na str. 12. (MK)


Z ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

Halowa walka trwa Tradycyjnie w okresie zimowym trwają rozgrywki gminnej ligi piłki halowej seniorów. Mecze rozgrywane są w niedziele w godz. 11 - 16.30 na hali sportowej w Unisławiu. O zwycięstwo walczy osiem drużyn. Zachęcamy do dopingowania!

Tytułu najlepszej drużyny bronią zawodnicy drużyny Szatkowscy. W ubiegłym roku nie mieli sobie równych wygrywając wszystkie mecze. Tegoroczne rozgrywki są zdecydowanie bardziej wyrównane, a na półmetku niespodziewanie prowadzi zespół Szeryf Team Bruki z dorobkiem 21 pkt. – Po raz pierwszy biorę udział w rozgrywkach halowej piłki w Unisławiu, moja drużyna występuje jednak co roku w tym turnieju. W ka-

tegorii seniorów jeszcze nigdy nie udało się nam wygrać. Cieszę się, że jak do tej pory zgromadziliśmy największą ilość punktów, przegraliśmy tylko jeden mecz i mam nadzieję, że tak już zostanie – mówił Paweł Kaniewski z Bruków Unisławskich. Na drugim miejscu, z 3 oczkami mniej plasuje się drużyna Grzybna. – W tamtym roku zajęliśmy trzecie miejsce, dlatego bardzo chcielibyśmy wreszcie wygrać turniej. Do tej pory przegraliśmy dwa mecze, jednak nadal mamy szanse na końcowy sukces. Ważniejsza od zwycięstwa jest dla nas zabawa, ponieważ każdy z nas gra w piłkę amatorsko – mówił Jakub Hapka z Grzybna. Po ostatniej kolejce na trzecie miejsce awansowały Czterdziestki z dorobkiem 17 pkt, a na czwarte spadli Szatkowscy 16 pkt. Wszystko wskazuje na to, że któraś z tych drużyn powalczy o zwycięstwo w  całym turnieju. Drużynom Stablewice Team, Spójnia Raciniewo, Cukrownia Unisław oraz Stablewice Friends pozostała walka o miejsca 5-8. (MK) (Pozostałe trze zespoły przedstawimy w kolejnym numerze)

Szeryf Team Bruki: Mariusz Krzemiński, Adam Krzemiński, Mariusz Momot, Paweł Kaniewski, Mateusz Komur. Szatkowscy: Jerzy Siemieniecki, Łukasz Jaworski, Mateusz Szatkowski, Łukasz Olejnik, Michał Kowalski, Patryk Kowalski, Miłosz Mazurkiewicz.

Sonda Zapytaliśmy mieszkańców o ich plany na ferie.

Czterdziestki: Rafał Cieślak, Jarosław Buller, Andrzej Rafalski, Krzysztof Litkiewicz, Tomasz Czajka, Tomasz Seraficki, Dariusz Podzielny,

– Ferie zamierzam spędzić w domu odpoczywając i relaksując się przed telewizorem lub komputerem. Mam nadzieję, że uda mi się trochę odpocząć od szkoły. Zaplanowałam jedynie wyjazd do babci i  dziadka oraz do koleżanek – Patrycja Jasińska z Unisławia – Razem z żoną bardzo aktywnie staramy się spędzać czas, wieczorami uprawiamy nordic walking. Jeżeli dopisze pogoda to na pewno wybierzemy się na sanki z wnuczętami, a pozostały czas wykorzystamy na odpoczynek w domu – Józef Bezka z Unisławia

Cukrownia Unisław: Bartek Sulecki, Mariusz Gladykowski, Michał Traczyk, Michał Oświr, Łukasz Kardas, Szymon Siwicki, Przemysław Jezior.

– W tym roku nie zaplanowałam żadnych atrakcji na zimowe ferie, ponieważ muszę być w  pracy. Wolne wieczory zamierzam spędzić głównie z  rodziną w domu, odpoczywając od codziennych zajęć. A kto wie, może uda mi się jeszcze coś zaplanować – Maria Bulińska z Unisławia (Not. MK)

11


W FOTOGRAFICZNYM SKRÓCIE

21 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Unisławiu na zaszczytnych miejscach zasiadły Babcie oraz Dziadkowe. Dzieci i młodzież zgotowali im iście królewskie występy. Na scenie wnuki dały pokaz umiejętności muzycznych, tanecznych, teatralnych i wokalnych. Był też poczęstunek.

Michał Szpak fotografią „Sylwestrowy pokaz sztucznych ogni na skwerku w Unisławiu” zdobył nagrodę miesiąca w naszym konkursie fotograficznym. Autora zwycięskiej fotografii zapraszamy po odbiór zestawu gadżetów. Wraz z nowym rokiem ruszamy z nowym konkursem o którym więcej można przeczytać na str. 9.

Na miłośników nart i snowboardu zarówno młodych jak i starszych z gminy Unisław i okolic czeka stok narciarski w Unisławiu, jeden z dwóch takich w regionie. Na początkujących czekają instruktorzy. Jest też wypożyczalnia nart i punkt serwisowy sprzętu. Zjeżdżać można codziennie do godziny 21. Więcej informacji na www.unislaw-stok.pl

Dwie nowoczesne tablice informacyjne pojawiły się na ulicach Unisławia. Prezentują szczegółową mapę Unisławia oraz mapę całej gminy. Będzie to dobry drogowskaz dla osób odwiedzających naszą gminę. Tablice zamieszczono przy ul. Wiślanej oraz Dworcowej. Gmin nie poniosła żadnych kosztów tego przedsięwzięcia.

Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy poznają świat przez zabawę. Na zajęciach Kącika Malucha w GOK-u w każdy piątek w godz. 16.30-17.15 dzieci wraz z opiekunami aktywnie uczestniczą w tematycznych spotkaniach. Czekamy na kolejne maluchy w wieku od jednego do trzech lat.

Zimowa aura szczególnie przypadła do gustu najmłodszym. Przedszkolacy mają już wprawę w organizacji śnieżnych zabaw. Nic więc dziwnego, że śnieżne kulki fruwały w unisławskim parku we wszystkich kierunkach.

Adres redakcji: „unislavia”, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Parkowa 22, 86-260 Unisław tel. (56) 68-68-734. Wydawca: GOK w Unisławiu. Zespół redakcyjny: Paweł Marwitz (dyrektor GOK, redaktor naczelny), Jacek Piotrowski, Edyta Stankiewicz, Mateusz Komur. Zachęcamy Czytelników do zamieszczania na naszych łamach ogłoszeń drobnych i życzeń oraz nadsyłania zdjęć, informacji i propozycji artykułów - ZAPRASZAMY DO REDAKCJI, CZEKAMY NA LISTY pod adresem e-mail: gazeta@unislaw.pl. Adres e-mail w sprawie reklam: gazeta@unislaw.pl Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Nakład 1950 egzemplarzy.

Unislavia styczen 2014  
Unislavia styczen 2014  
Advertisement