Page 1

Enheten för IT-pedagogik dukar upp ännu ett:

Pedagogiskt café Forum för inspiration och diskussion

TEMA: GPS Flera förskolor och skolor har använt GPS-enheter i verksamheten. Här delar de med sig av sina erfarenheter kring hur arbetet fungerat. Vilka fördelar finns? Vilka svårigheter möter man? Hur får man tag på gps:er? Vad är geocaching?  Från förskolan får vi höra hur de använt gps för att låta barnen hitta olika stationer i sin närmiljö där de ska lösa olika problem.  En klass i 4:an berättar hur de använt gps:er runt deras skola under en förmiddag.  Särskolan har använt gps:er i flera olika sammanhang, bland annat inom tidoch rumsuppfattning  På högstadiet finns erfarenheter av gps:er inom bland annat idrott och hälsa, svenska och matematik

När: 8 december, klockan 16.30-18.00 Var: Thorildskolans café (bredvid aulan) Vi bjuder på lättare förtäring! Anmäl er via rummet IT-guiden i Fronter eller till johan.busck@kungalv.se

Pedagogiskt café 7  

Lärare lär lärare om gps i undervisningen

Advertisement