Page 1

ObuÄ?ite se za digitalno doba!


02


Uvodna reč Dragi prijatelji,

IAB Academy je edukativni projekat pokrenut od strane IAB Serbia koji ima za cilj podizanje svesti o značaju i mogućnostima koje nudi digitalno i interaktivno oglašavanje. IAB je okupio najveće domaće stručnjake i zaljubljenike u digitalnu industriju, koji svoju strast prema novim tehnologijama i oglašavanju na novim medijima prenose svima koji žele da se usavršavaju i steknu sigurnost u ovoj oblasti. Iz tog razloga smo za vas pripremili kurs početnog nivoa Osnove digitalnog marketinga na kome ćete savladati sve osnovne i najznačajnije pojmove koji se koriste u digitalnom oglašavanju i steći širu sliku o spektru digitalnih komunikacijskih kanala i njihovoj adekvatnoj upotrebi u postizanju marketinških ciljeva jedne oglasne kampanje. Ovaj kurs će vam pomoći da steknete samopouzdanje u komunikaciji na temu digitalnog oglašavanja i dati mnoge inspirativne ideje za unapređenje vašeg svakodnevnog poslovanja. Pored osnovnog kursa, IAB Academy vam omogućava i usavršavanja u nekoj od 4 ključne oblasti digitalnog i interaktivnog marketinga, na našim specijalističkim kursevima: • Search-engine marketing • Mobilni marketing • Social media marketing • Online branding Vaš IAB Serbia

03


osnove digitalnog marketinga Osnovni kurs: jednodnevni intenzivni Ovaj kurs je sačinjen prema preporuci IAB Europe o znanju potrebnom da se ovlada osnovama digitalne industrije i da se polaznici uvedu u materiju do nivoa na kome će umeti da prepoznaju i razumeju sve najznačajnije pojmove i koncepte digitalnog marketinga, odnosno da steknu neophodno predznanje za dalje profesionalno usavršavanje u ovoj industriji.

Cilj ovog kursa je da: - predstavi polaznicima osnovne koncepte u interaktivnom digitalnom marketingu, njihovu svrhu i upotrebu; - omogući jasno razumevanje tržišta digitalnog marketinga, komunikacijskih kanala, modela plaćanja, elemenata digitalne kampanje, te glavnih igrača i njihovih uloga na tržištu; - upozna polaznike sa najboljim primerima i mehanizmima iz internacionalne prakse digitalnog oglašavanja.

04


Kome je namenjen? Ovaj kurs se obraća svim onima koji žele da izgrade čvrstu osnovu u oblasti digitalnog marketinga, upoznavanjem sa njegovim fundamentalnim principima, i onima koji žele da steknu samopouzdanje kada govore na ovu temu ili rade sa digitalnim kanalima: • Marketinški profesionalci koji su specijalizovani za komunikaciju putem tradicionalnih medija koji žele da uvedu inovacije u svoju profesionalnu praksu;

• Menadžeri malih i srednjih preduzeća koji žele da unaprede efikasnost svoje promocije i ROI; • Studenti koji žele da steknu osnov za uspešnu karijeru u digitalnom marketingu ( jednoj od najdeficitarnijih profesija na domaćem, ali i svetskom tržištu); • Novi kadrovi marketinških odeljenja i agencija.

Program kursa I Tržište digitalnog marketinga

vidirektni marketing, content

• Pregled tržišta digitalnog marketinga

vimarketing i PR, affiliate itd.)

• Glavni igrači i njihove uloge na tržištu III Faze digitalne kampanje II Digitalni kanali komunikacije

• Brief, strategija, planiranje,

• Display oglašavanje

viimplementacija

• Oglašavanje na pretraživačima (SEO,

• Tipovi oglasa i odredišnih stranica

viSEM)

• Analitika i optimizacija

• Marketing na društvenim mrežama

• Primeri dobrih kampanja

• Mobilni marketing • Ostalo (kontekstualno oglašavanje,

IV Praktični deo

“Imagine a world in which every single person on the planet is given free access to the sum of all human knowledge.”

- Jimmy Wales, founder, Wikipedia 05


search engine marketing Specijalistički kurs: jednodnevni intenzivni Oglašavanje na internet pretraživaču ili search-engine marketing (SEM) je jedan od najvažnijih digitalnih kanala oglašavanja jer nudi mogućnost efikasnog povećanja prodaje ili neke druge željene akcije koju očekujemo od posetioca našeg sajta. Pogodan je i za povećanje svesti o brendu, jer omogućava da se oglašivač pozicionira visoko kod pretrage na ključne reči koje su relevantne za ponudu njegovih proizvoda ili usluga. Istovremeno je veoma važno da se kampanje na internet pretraživačima postavljaju i vode pažljivo, jer nestručno rukovanje platformama za SEM, može da dovede do potrošnje novca bez adekvatno ostvarenih rezultata. Iz tog razloga je neophodno da lice koje rukovodi kampanjama na pretraživaču bude obučeno i dobro upoznato sa svim mogućnostima koje online platvorma nudi. Ovaj specijalistički kurs je fokusiran na upoznavanje sa AdWords platformom za oglašavanje na Google pretraživaču, zbog njegove dominantne zastupljenosti na domaćem tržištu i CEE regionu. 06

Cilj ovog kursa je da: - predstavi polaznicima osnovne pojmove u search-engine marketingu i njegovu ulogu u digitalnom media miksu; - obuči polaznike za pravilno rukovanje AdWords platformom za oglašavanje, postavljanje svih najznačajnijih parametara SEM kampanje, pisanje kvalitetnih oglasa i pravilan izbor ključnih reči, te praćenje rezultata i optimizacija kampanje za postizanje što boljeg efekta oglašavanja; - ukaže na neke od mogućih propusta u postavljanju i vođenju kampanje na internet pretraživaču, kroz praktične


Kome je namenjen? Ovaj kurs će polaznicima pomoći da se osposobe za samostalno i efikasno vođenje kampanja na Google pretraživaču, bilo da to koriste za promociju sopstvenih usluga i proizvoda ili za potrebe trećih lica. Ovaj kurs je namenjen Vama, ukoliko: • u opisu svog posla imate promociju, marketing ili povećanje prodaje nekih proizvoda i usluga; • želite efikasno da povećate

posećenost vašeg sajta; • želite da imate bolje razumevanje ove kompleksne materije, kako biste unapredili komunikaciju sa agencijom koja vam pruža uslugu SEM i od nje dobili maksimalne rezultate za uloženi novac; • imate nameru da se osposobite u ovoj oblasti kako biste sebi obezbedili bolju poziciju prilikom konkurisanja za nove poslove.

Program kursa I Uvod u search-engine marketing

• Kvalitet kampanje i rangiranje oglasa

• Tržište i savremeni potrošač • Prirodna i plaćena pretraga

III Ciljevi i strategije SEM

• Pozicije i tipovi oglasa

• Postavljanje cilja kampanje

• Mobilna pretraga

• Kreiranje strategije za ostvarivanje ivciljeva

II Oglašavanje na Google

• Merenje rezultata i optimizacija

ivpretraživaču

ivkampanje

• AdWords platforma

• Conversion tracking

• Kreiranje i struktura naloga

• Google Analytics

• Osnovne postavke SEM kampanje • AdWords oglasi

IV Praktična vežba

• Ključne reči za pretragu “It’s hard to find things that won’t sell online.” – Jeff Bezos, founder, Amazon 07


mobilni marketing Specijalistički kurs: jednodnevni intenzivni Specijalistički kurs Mobilnog marketinga pokriva sve najznačajnije teme iz oblasti najbrže-rastućeg segmenta digitalnog marketinga. Zahvaljujući sve većoj popularnosti i prisustvu smart telefona i tablet računara, otvaraju se nove mogućnosti za komunikaciju brendova sa ciljnom publikom. Navike i potrebe savremenog potrošača su drugačije u današnje vreme od onoga što je do sada bio slučaj, a veliki broj elektronskih uređaja i ekrana kojima smo svakodnevno okruženi, te količina informacija koju primamo u jedinici vremena, skraćuje raspon pažnje i fokusa. U datim okolnostima adekvatno plasiranje reklamne poruke zahteva daleko veću veštinu od onoga što je do sada bilo dovoljno za uspešnu promotivnu kampanju.

08

Cilj ovog kursa je da: - upozna polaznike sa releventnim pojmovima u domenu mobilne tehnologije i platformi, kao osnov za razumevanje principa mobilnog marketinga; - omogući jasno razumevanje mobilnih komunikcijskih kanala i oglasnih formata kao sredstva za uspešno prenošenje poruke savemenom potrošaču; - upozna polaznike sa najboljim interncionalnim primerima prakse i strategije mobilnog oglašavanja.


Kome je namenjen? Ovaj kurs je namenjen svima onima koji žele da steknu uvid u to šta nas čeka na planu oglašavanja u bliskoj budućnosti ili da unaprede svoje postojeće znanje iz ove oblasti: • Marketinški profesionalci koji su specijalizovani za komunikaciju putem tradicionalnih medija koji žele da uvedu inovacije u svoju profesionalnu praksu;

• Menadžeri ili zaposleni u agencijama i online developeri koji žele da unaprede svoju ponudu usluga u kontekstu mobilnog marketinga; • Studenti koji žele da steknu osnov za uspešnu karijeru u digitalnom marketingu; • Novi kadrovi marketinških odeljenja i agencija.

Program kursa I Uvod u mobilni marketing

• Ticketing, ponude i loyalty programi

• Tržište mobilnog marketinga

• Upotreba QR kodova

• Profil savremenog potrošača • Mobilni uređaji i namena

III Napredni formati i strategije

• Mobilni i responsive sajtovi

• Napredni display formati (Mobile viRising Stars)

II Kanali mobilnog oglašavanja

• Augmented reality

• Mobile advertising (standardni

• Social-Local-Mobile

vimobilni display oglasi)

• Izrada mobilne strategije

• Video formati • Mobilne aplikacije i marketing

IV Praktična vežba

• SMS i direct marketing

“It’s been said that advertising agencies aren’t changing, they are being changed.” jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj- Unknown 09


social media marketing Specijalistički kurs: jednodnevni intenzivni Danas već gotovo sve kompanije imaju neku vrstu prisustva na društvenim mrežama. Ako to nije planski i strateški vođeno prisustvo na Facebook-u, Twitter-u, LinkedIn-u, Pinterest-u i odgovarajućim forumima, onda se o njima priča „iza leđa“ i bez njihovog znanja. Važnost okupljanja i strateške komunikacije sa zajednicama i grupama ljudi okupljenim oko jednog brenda ili ideje je u tome da se iz prve ruke čuje o čemu se govori, da se adekvatno razume poruka i da se uključi u razgovor sa potrošačima.

10

Cilj ovog kursa je da: - definiše i prikaže sve najznačajnije društvene medije, njihovu ulogu i specifičnosti u ukupnom spektru digitalnih kanala komunikacije; - predoči značaj strateškog prisustva i komuniciranja sa ciljnim grupama koje veliki deo svog vremena provode na društvenim mrežama; - ukaže na potencijalne prilike, opasnosti i preporučene prakse „kriznog komuniciranja“ na društvenim medijima.


Kome je namenjen? Ovaj kurs je namenjen svima onima koji žele da se bave social media marketingom i community managementom ili da steknu uvid u komplatan potencijal i značaj društvenih mreža, kao i njihovu adekvatnu upotrebu u svrhu marketinškog komuniciranja. Idealni polaznici su: • Marketinški profesionalci koji su specijalizovani za komunikaciju putem tradicionalnih medija koji žele da uvedu inovacije u svoju profesionalnu praksu;

• Menadžeri malih i srednjih preduzeća koji žele da unaprede efikasnost svoje promocije i ROI; • Studenti koji žele da steknu osnov za uspešnu karijeru u digitalnom marketingu ( jednoj od najdeficitarnijih profesija na domaćem, ali i svetskom tržištu); • Novi kadrovi marketinških odeljenja i agencija.

Program kursa I Uvod u social media marketing

• Integrisane social media kampanje

• Značaj i uticaj društvenih mreža

• Praktični primeri

• Psihologija korisnika društvenih iv iv ivmreža

III Strategija SM marketinga

• „Social conversation“

• Community development &

• E-reputacija

iv management • Kreiranje viralnog sadržaja

II Ključne alatke i aplikacije

• Praćenje i merenje social kampanja

• Tipovi društvenih medija

• Krizno komuniciranje putem

• Najznačajnije društvene mreže

društvenih medija

iv(Facebook, Twitter, YouTube, iv Linkedin, Pinterest)

IV Praktični deo

“Understanding how to behave in social media is easy: be nice or leave.” – Faris Yakob, CIO, MDC Partners 11


online branding Specijalistički kurs: jednodnevni intenzivni Principi uspešnog brandinga, između ostalog, podrazumevaju vizuelnu komunikaciju osnovne poruke ka potrošaču. U svetu digitale tehnologije u ovu svrhu se najuspešnije koriste display oglasi (baneri i brendirane površine) i vešta promocija namenski kreiranog sadržaja, koji za cilj imaju jačanje svesti o brendu. Ovaj kurs će polaznike upoznati sa svime što je potrebno da se zna kako bi se sa uspehom kreirala strategija i u potpunosti realizovala jedna ovakva kampanja, uz adekvatno planiranje, merenje, optimizaciju i analizu uspešnosti u odnosu na postavljene ciljeve, bilo da samostalno radite na promociji sopstvenog brenda ili kao agencija zastupate klijenta.

Cilj ovog kursa je da: - upozna polaznike sa osnovnim principima online brandinga i metodama za ostvarivanje ovog cilja putem digitalnih komunikacijskih kanala; - omogući jasno razumevanje tehnologije koja stoji iza display oglašavanja, kao i mogućnosti targetiranja i kreativnog izražavanja kroz napredne display oglasne formate; - predstavi značaj, mogućnosti i prednosti content marketinga kao najperspektivnijeg digitalnog komunikacijskog kanala; - upozna polaznike sa najboljim interncionalnim primerima prakse i strategije display advertisinga i content marketinga.

”The number of clicks on display ads is not an accurate predictor of the effectiveness of online display ads.”oooooooooooooooiooooooooooo – Gian Fulgoni, chairman, ComScore 12


Mediascope Europe 2012

Kome je namenjen? Ovaj kurs će polaznicima pomoći da se osposobe za samostalno i efikasno vođenje kampanja koje uključuju display advertising i content marketing, a imaju za cilj povećanje svesti o brendu. Između ostalih, to su: • Marketinški profesionalci koji su specijalizovani za komunikaciju putem tradicionalnih medija koji žele da uvedu inovacije u svoju profesionalnu praksu; • Menadžeri i članovi marketinških timova koji u opisu svog posla imaju rad na povećanju svesti o brendu;

• Svi oni koji žele da imaju bolje razumevanje ove kompleksne materije, kako bi unapredili komunikaciju sa agencijom koja im pruža usluge disply oglašavanja i od nje dobili maksimalne rezultate za uloženi novac ili jednostavno žele da imaju više samopouzdanja u razgovoru na ovu temu; • Budući digital advertising profesionalci i svi koji imaju nameru da se osposobe u ovoj oblasti kako bi sebi obezbedili bolju poziciju prilikom konkurisanja za nove poslove.

13


Program kursa I Uvod u display advertising

• Merenje posete sajtova

• Razvoj display oglasa

• Planiranje i realizacija display

• Pregled globalnog i lokalnog tržišta

vikampanje

• Tipovi i formati display oglasa • IAB standardi

III Content marketing

• Napredni display formati (Rising

• Ekosistem content marketinga

stars)

• Izrada content strategije

• Principi online brendiranja

• Postavljanje ciljeva i merenje uspeha

• Modeli medijskog zakupa

• Kreiranje kvalitetnog sadržaja • Upotreba društvenih mreža za CM

II AdServeri i platforme za III. IOoglašavanje

IV Integrisane branding kampanje

• Ad Server, Ad Network, Ad Exchange • Targetiranje (demografsko, vibihejvioralno, kontekstualno...)

14

V Praktična vežba


posebni programi za kompanije Organizujemo i specijalizovane in-house treninge za kompanije koje imaju potrebu za obukom zaposlenih po programu specijalizovanom za njihove potrebe. Ovakvom vrstom obuke, pažnja i sadržaj predavanja se fokusiraju na konkretne strateške i marketinške ciljeve kompanije (brand awareness, prodaja, CRM itd.), uz dragocene stručne savete za digitalnu strategiju brenda. Svi uslovi ovakve vrste obuke se definišu u dogovoru sa klijentima shodno njihovim zahtevima i obimu zahtevane obuke.

15


16


utisci polaznika „Mnogo dobrih ideja, stvari koje sam mislio da znam, bolje su objašnjene i mnogo stvari je posle ovog predavanja jasnije. Zanimljivi i korisni statistički podaci. Odlični edukativni i video sadržaji. Sjajna uputstva za community management.“ (Radovan Skendžić, Kabinet predsednika Opštine Inđija)

„Predavač je materiju, koja je za mene kao laika prilično suvoparna, učinio zanimljivom. Mislim da će mi znanje stečeno na ovom kursu biti veoma korisno za unapređenje mog posla.“ (Spomenka Marković Avramov, UG Porodični vodič)

„Drago mi je da sam bio polaznik kursa. Prezadovoljan sam rezultatima koje smo kao grupa napravili. Nadam se da će se aktivnosti nastaviti.“ (Nebojša Miljanović, Halo Creative Agency)

„Odlično koncipiran kurs koji daje potpunu sliku o tržištu digitalnih komunikacija i potencijala svakog kanala ponaosob . Hvala Vladi i IAB-u. “ (Tanja Vojvodić, Kreativa Unlimited)

„Ovaj kurs je zapravo neophodan i klijentima i publisherima i agencijama koji nisu imali iskustva u digitalnom marketingu; kao osnova za bolje razumevanje , postavljanje ciljeva i očekivanja kao i za razumevanje nužnosti prisustva na socijalnim mrežama i internetu uopste. Biblija za digitalne početnike :). “ (Ivana Simić Golubović, Egmont)

„Kurs je odličan kako za početnike tako i za ljude koji su već upućeni u materiju. Predavač je odličan i kroz primere vodi ceo kurs, tako da je i početnicima jasno kako funkcioniše online marketing.“ (Saša Babić, NonStopShop.rs)

17


predavači Gabrijela Stjepanović Jedan je od pionira digitalnog marketinga kod nas. Iskustvo je stekla u Httpoolu, prvoj online oglašivačkoj mreži u Srbiji, radeći kao account menadžer za P&G i druge velike klijente i agencije, na izradi strategije, planiranju i implementaciji digitalnih kampanja. Gabrijela je prvi SEM profesionalac iz Srbije sertifikovan od strane Googla već 2008. godine, sa mnogo uspešno realizovanih kampanja u svom portfoliu. Početkom 2011. godine, uz podršku najznačajnijih predstavnika domaćeg tržišta, osnovala je Interactive Advertising Bureau Serbia. Kao izvršni direktor ove asocijacije, ona je idejni tvorac i glavni organizator godišnje konferencije Digital Day posvećene digitalnom i interaktivnom oglašavanju. Gabrijela je po obrazovanju profesor engleskog jezika i književnosti sa Executive MBA diplomom Cotrugli Business School.

Milan Jovanović Milan Jovanović se bavi digitalnim marketingom. Specijalnost mu je PPC oglašavanje i realizacija CPA kampanja. Od 2008. se bavi Google AdWords platformom za oglašavanje i do sada je realizovao kampanje za preko 100 klijenata. Sertifikovani je AdWords profesionalac od strane Googla u oblasti search - engine marketinga i display advertisinga. Trenutno radi kao Account manager u kompaniji HUGE Media.

18


Vladimir Zaric, Dipl DigM Vladimir je diplomirani inženjer elektrotehnike. Stučno se usavršavo na The IDM Instutute, Teddington, UK, gde je pohađao specijalističke studije iz oblasti digitalnog marketinga, kao i na mnogobrojnim srodnim kursevima u inostranstvu. Trenutno radi u kompaniji MTV gde je na poziciji regionalnog online menadžera zaposlen od 2010. godine. Prethodno je radio za British Council kao Regional eBusiness manager Europe & North America gde je bio odgovoran za starteško planiranje i razvoj digitalnih servisa u okviru ove multinacionalne kompanije. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja iz oblasti digitalnih medija na festivalima i takmičenjima u zemlji i inostanstvu. Od 2000. godine bavi se edukacijom kao predavač na kursevima, seminarima i obukama u oblasti digitalnih medija, interneta i digitalnog marketinga. Radio je kao asistent na predmetu Scenski spektakl na Postdiplomskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Vladimir je član IAB Srbija od osnivanja, gde vodi radnu grupu za Email Marketing.

Zdravko Janković Zdravko je diplomirani matematičar koji se već 15 godina bavi medijima: planiranjem, programiranjem i zakupom. Trenutno je zaposlen u Ginger RCA na poziciji media direktora. Prethodno je radio za ZenithOptimedia na poziciji media planning direktora, a pre toga za B92 na poziciji research managera. Karijeru je započeo krajem 90-ih u HMS Carat, prvoj specijalizovanoj agenciji za zakup medija u Srbiji. Edukacijom se bavi od 2010 kao predavač u IREX-ovoj letnjoj školi, a od školske 2012/13 je predaje Medijsko planiranje na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Kao stručni konsultat radio je za BBC Radio dan, IREX Srbija i IREX Gruzija. Član je Skupštine IAB Serbia i koordinator radne grupe za mobilno oglašavanje pri IAB Serbia.

19


education@iab.rs www.iabacademy.rs www.iab.rs

IAB Academy Serbia - Get knowledge for the digital age  

IAB Academy Serbia - Get knowledge for the digital age - brochure design by me

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you