Page 1

5, 2008 цена 2 лв.

брой

"ЕНИРА МЕДИЯ" ЕООД 1784 —ÓÙˡ, ·ÛÎ. "÷‡Ë„‡‰ÒÍÓ ¯ÓÒÂ" 113 ¿ ÚÂÎ.: +359 2 970 2603, 0888 243 917, 0895 656 706 e-mail: eniramedia@gmail.com www.eniramedia.com

ËÌÓÔ·ÒÚË͇ à ‰ÓΘÂÌËÂ

À

òåðàïèÿ ðîìàòåðàïèÿ ðîìà ßÏÎÍÑÊÀ ßÏÎÍÑÊÀ ÁÀÍß ÁÀÍß

’ËÏ˘ÂÒÍËˇÚ ÔËÎËÌ„ ÎÔÓÐÎ


w w w . s v e t l a b a g s . c o m

è÷íè! ë ç à ð å ò ñ à ä Çà

ELLE

«‡ Ô˙‚ Ô˙Ú ‚ ¡˙΄‡ˡ ̇È-ÌÓ‚ËÚ ÍÓÎÂ͈ËË Ì‡ Ò‚ÂÚӂ̇ڇ χ͇ "ELLE". ŸÂ ÔÓÁ̇ÂÚ ÍÛÙ‡ËÚ "ELLE" ÔÓ Á‰‡‚Ë̇, Ú‡ÈÌÓÒÚ, ÎÂÍÓÚ‡ Ë ËÁËÒÍ‡Ì ÙÂÌÒÍË ‰ËÁ‡ÈÌ. »Á‡·ÓÚÂÌË Ò‡ ÓÚ ÔÂÒÓ‚‡Ì ÚÂÍÒÚËÎ Ò ÙÎÓ‡ÎÌË ÏÓÚË‚Ë Ë ‚ËÒÓÍ Òڇ̉‡Ú Ì‡ ͇˜ÂÒÚ‚Ó.

»ÁËÒ͇ÌË Ë Â΄‡ÌÚÌË Ì‡ ‚‡¯ÂÚÓ ‚˜ÂÌÓ Ô‡ÚË Ò ˜‡ÌÚËÚ ̇ " ‡·ÓÚË" ˙˜ÌÓ ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ Ì‡È-‰Ó·ËÚ χÚÂˇÎË (ÚÂί͇ ÍÓʇ, ¯Â‚Ó, Ú˙͇ÌË Ë ‡Ú‡ÍÚË‚ÂÌ ÏÂÚ‡ÎÂÌ Ó·ÍÓ‚).

¬—fl ¿ ◊¿Õ“¿ ≈ — ¿¬“≈Õ“»◊≈Õ  Œƒ » —≈–»≈Õ ÕŒÃ≈– —‡ÏÓ ‚˙‚ ‚ÂË„‡ χ„‡ÁËÌË ì—‚ÂÚÎ‡î ˘Â Ì‡ÏÂËÚ ҂ÂÚÓ‚ÌÓËÁ‚ÂÒÚÌËÚ χÍË ◊¿ƒ⁄–»: ‡‚ÒÚËÈÒÍËÚ ìDoppler" Á‡ ÒËÎÌËˇÚ ÔÓÎ Ë ìDerby " - Ï˙ÊÍË Ë ‰‡ÏÒÍË ÏÓ‰ÂÎË; ÌÂÏÒÍËÚ ìRegensburg " Ë ìGremo ", ËÁ‚ÂÒÚÌË Ò˙Ò Ò‚ÓˇÚ‡ Á‰‡‚Ë̇ Ë ‰ÓÒÚ˙ÔÌË ˆÂÌË; ÒÚËÎÌËÚ ‡Ì„ÎËÈÒÍË ìS. Oliver"; ËڇΡÌÒÍËÚ ìVogue "; ËڇΡÌÒÍËÚ ˜‡‰˙Ë " Piemme " Ë ìB. Cavalliî.

„. —ÓÙˡ, ÛÎ. ì“Û‰Óβ·ËÂî 10 ÚÂÎ./Ù‡ÍÒ: 02/ 873 03 62, 0886 735 825 e-mail: svetla.bags@abv.bg ΔÍ ì÷‰ÓÒÚ 1¿î (œ˙ÚÂ͇ڇ) 0896 730 787

œÓ‰ÎÂÁ - ·ÛÎ. 쬇ÒËÎ À‚ÒÍËî Ë ÛÎ. ì√ÛÍÓî 0896 731 199 œÓ‰ÎÂÁ - ì√‡ÎÂˡî, ·ÛÎ. ì¡˙΄‡ˡî Ë ÛÎ. ì‘. Õ‡ÌÒÂÌî ÚÂÎ.: 02/963 56 51

¡ÛÎ. ì÷‡ ŒÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂÎî 33 ÚÂÎ.: 02/ 943 39 52 ¡ÛÎ. ì¬ËÚÓ¯‡î 78 ÚÂÎ.: 02/ 952 69 97


ÈÇÁÅÐÈ ÑÂÎß ÌÀÑÀÆ....

ÒÀÉ ÌÀÑÀÆ Този масаж е дълбок масаж на тъканите. Води до усещане подобно при акупунктурата. ТАЙ масажът е един от четирите основни метода на тайландската традиционна медицина.Той е базиран на въздействие върху 72 000 енергийни канала в човешкото тяло, като основният фокус е върху главните 10. Прилага се чрез натиск с палци,длани,лакти,колене,ходила, както и чрез различни стречинг позиции.

ÒÀÉ ÌÀÑÀÆ Ñ ÁÈËÊÈ При масажа се използват горещи торбички пълни с различни билки- мента, камфор, лимонова трева и др. Тази масажна техника е прилагана в Банкок от много векове.

ÄÚËÁÎÊ

ÒÚÊÀÍÅÍ

ÌÀÑÀÆ

Този тип масажна терапия е създадена за фокусиране въздействието на масажа към строго специфична област, която може да включва няколко вида тъкани. Пътят на дланите на терапевта по кожната повърхност обикновено е ограничен в малка зона на въздействие, като постепенно се навлиза в две и повече мускулни групи. Това облекчава масажираните. При практикуването на този вид мануална терапия се изисква специализирано образование и доста опит.

AÁÕÈÀÍÃÀ Това е особен вид Аюрведа масаж по древна индианска техника от Индия. Обикновено се извършва от двама терапевти.Предназначен е да отстрани токсините, да подпомогне циркулацията на лимфата, да отвори каналите на “прана” (жизнената сила). Abhianga дава облекчение при болести като ревматизъм, подобрява физическата сила, зрението и като цяло удължава живота и подобрява здравето.Този масаж е благоприятен за подобряване цвета и общото състояние на кожата, като я прави лека и еластична. Сеансът завършва с билкова парна баня.


ËÎÌÈ ËÎÌÈ ÌÀÑÀÆ (ÏÎÇÍÀÒ ÊÀÒÎ ËÞÁßÙÈ ÐÚÖÅ) Наименованието на този масаж подсказва и принципите на използваната техника. Хавайският или полинезийски масаж – изпълняват се с палците, кокалчетата на пръстите, с ръцете от китката до лакътя и с лакти, рисувайки ритмични , “танцувални” движения на тялото. Той подобрява кръвообращението, увеличава потока на полезни вещества,подхранващи мускулите, стимулира лимфната система и е изключително подходящ за хора, подложени на силен емоционален стрес.Изключително интензивен, релаксиращ и витализиращ.

ÌÀÑÀÆ Ñ ÃÎÐÅÙÈ ÊÀÌÚÍÈ Тази терапия заема важно място в SPA процедурите.Той е една от найдревните техники за преодоляване на умората и стреса.Успокоява нервната система,регулира кръвното налягане. Топлината отпуска мускулите и подобрява гъвкавостта на ставите,премахва енергийния дисбаланс. Предварително затоплени гладки лава-камъни се поставят върху енергийни точки на тялото.Терапията завършва с подреждане на полускъпоценни камъни, а накрая терапевтът затваря отворените енергийни меридиани, като обхваща тялото почуквайки с два камъка.

ÀÐÎÌÀÒÅÐÀÏÈß Сред многобройните начини на лечение , с които разполага съвременната медицина, ароматерапията е уникална с това, че може да комбинира успешно масаж и етерични масла., което я прави изключително специфична. Подобно на масажа, който може да се използва без етерични масла,така и етеричните масла могат да се прилагат без масаж – за вдишване или приемане през устата. Това дава възможност ароматерапията да се провежда по различни начини, в зависимост от знанията и опитът на специалистите, които я практикуват и в зависимост от всеки конкретен случай.

ËÈÌÔÎÄÐÅÍÀÆ Мануалният лимфодренаж е специална техника, представляваща кръгови движения, които се извършват с бавно темпо и слаб натиск, като се въздейства само върху кожата и подкожната област на повърхностната лимфна система. Мануалният лимфодренаж, който се прилага в отделни части от човешкото тяло, е много деликатна техника, нямаща нищо общо с обикновения масаж. Тя се извършва с бавно темпо и слаб натиск с ръката.Има релаксиращо действие и допринася за елиминиране на токсините, активизира защитните сили на тялото и укрепва имунната система.


ØÂÅÄÑÊÈ

ÌÀÑÀÆ

Класическият масаж е добре познат под името шведски масаж. Открит е от шведския физиолог Хенри Петер Линг от Университета в Стокхолм през 1812 г. Масажът подобрява кръвообращението, облекчава мускулното напрежение и болка, спомага за изчистване на млечната киселина и други шлаки. Успешно се прилага при: -болки в гърба -възпалителни заболявания като артрит или тендинит -главоболие и мигрена -мускулни спазми, напрежения и навяхвания -проблеми с циркулацията на кръвта -постоперативно възстановяване. Масажът намалява хормоните на стреса, кара ви да се чувствате тонизирани и стимулира имунната система.

ØÈÀÒÖÓ Буквално преведено от японски “шиатцу” означава “натиск с пръсти” /шипръст, атцу-натиск/. Поради тази причина може да се каже, че шиатцу представлява японската форма на акупресура. Името обаче обхваща само един от аспектите на лечението – натиск с помощта на пръстите, особено палеца, върху т.нар. енергийни проводни пътища, известни също като меридиани. “Шиацу” включва и работа с дланите, лактите, предмишниците, коленете, а в определени случаи дори и стъпалата. При този лечебен метод, голяма роля играят разтяганията и въртенето на ставите, които служат за стимулиране на движението на енергиите, а съответно и за отстраняването на енергийните блокади. С мек проникващ натиск по продължение на енергийните канали се стимулира отключването на лечебните възможности на организма за справяне със заболяванията.

×ÀÊÐÀ

ÁÀËÀÍÑÈÐÀÍÅ

Древна техника, възникнала в Индия.В традиционната индийска медицина има седем енергийни центъра - чакри. Когато всички чакри са балансирани,това води до щастие и удоволствие.Когато не са балансирани обаче, това може да доведе до дискомфорт, емоционално напрежение , дори болка.При този масаж терапевтът поставя леко ръцете си върху тялото (най-често върху лицето) като по този начин помага за балансирането на чакрите. Възможно е да се работи и върху една или две чакри, като това обикновено става в края на масажа, когато пациента е отпуснат и неподвижен.Тогава терапевтът полага ръцете си една върху друга и нежно ги отпуска върху избраната чакра .(например върху гръдната ) Задържа няколко минути. Когато ръцете са върху чакрата, поток от лечебна енергия се спуска по ръцете на терапевта и се “излива” върху пациента. Когато приключи,терапевтът много внимателно трябва да вдигне ръцете си от тялото на пациента.Този масаж има за цел отваряне и разширяване на енергийните полета , което позволява енергията да протича свободно през тях.

ÐÅÔËÅÊÑÎËÎÃÈß Древно изкуство, което се основава на предположението, че телата ни са отразени в умален вид в стъпалата и дланите. Масажирайки тези “рефлексни точки”, можем да подобрим здравословното си състояние. Това е безопасен метод на лечение, който допринася за правилната работа на всички органи в тялото на човека. Рефлексологията произхожда от древен Китай, също както акупунктурата и акупресурата.Рефлексолозите разглеждат дланите на ръцете и стъпалата като карта на човешкото тяло, разделена на различни рефлекторни зони , които са свързани с определени органи или структури в тялото.Чрез масаж в нужната зона, рефлексологът може да определи какъв е проблемът и в последствие да се справи с него.


Âíèìàíèå öåëóëèò! Целулитът е сериозно заболяване, касаещо всички жени, особено актуално през последните 30 години.Терминът "целулит" се налага през 70-те години.Целулитът се среща при 78.6 % от жените; 89.3 % - при тези с наднормено тегло, и 67.1 % - при такива с нормална телесна маса.Тези данни доказват, че никоя жена не е застрахована или защитена. Заболяването e под формата на различно изразени нарушения на повърхността на кожата по седалището, бедрата и др., описвани най-често като "портокалова кора". Най-горният слой подкожна мазнина е съставен от малки "кутийки", които са разделени от свързваща тъкан.Над този тънък слой мазнина е дермисът. Именно върху дермисът се отпечатва това явление. С нарастване на възрастта на индивида , неравността по кожата е все по-ясно изразена, тъй като кожата започва да се разхлабва и отпуска.Важно е да знаем, че дермисът достига максимална плътност на около 30 годишна възраст, като запазва качествата си до 35-40-та година. Важно е да се знае, че еластичните влакна и тъкани се прибират и стягат оптимално при по-ранна възраст, затова ако се започне битката с целулита на 20 вместо на 40 години, шансовете да бъде победен са по-големи. Въпреки, че женските полови хормони могат да играят значителна роля в появата на заболяването, хормоналната терапия е неефективна. Въздействията върху целулитните промени не трябва и не могат да бъдат ограничени само с повърхностни манипулации като масажи, втриване на различни субстанции, подобряване обмяната на съединителната тъкан и кожата. Необходимо е да се прилагат методи, които да въздействат на организма като цяло. Лекарите делят целулита на два вида. Първият вид е леката му форма, вижда се чак при притискане или свиване на тъканите на бедрата или седалището. Забелязва се, когато жената е седнала или кръстосала крака. За щастие този целулит е по-често срещан и по-безобиден и засяга повече жени. Вторият вид целулит е така нареченият тип"портокалова кора", забелязва се дори при нормален стоеж или легнало положение.Той е доста по-тежкият вариант, а и е по забележим от пръв поглед.

Õðàíèòåëåí ðåæèì ïðè ïîÿâà íà öåëóëèò Избягват се газирани напитки, алкохол, мазнини и въглехидрати, консервирани храни.Силно трябва да се ограничи приемът на сол.Необходимо е строго съблюдаване приема на минерална вода - поне 3 л. на ден.Също така е необходимо много движение плуване, фитнес, бягане. Ако работата ви изисква да седите на едно място, поне половин час трябва да отделите за раздвижване. В края на деня направете 5 минутна почивка с високо вдигнати крака, в случай, че в областта на целулита имате лениво кръвообращение. Редуването на студен и топъл душ стимулира кръвообращението. Добре е докато се къпете с променлив душ, да масажирате поне областите на поява на целулит. Особено място в борбата срещу целулита заема вниманието срещу стреса, на който сме изложени. Той предизвиква отделяне на адреналин, което води до разпадане на мазнини и предизвиква усещане на глад.Обикновено хората , които са под напрежение, ядат повече, което пречи на отстраняването на целулита. Борбата с целулита изглежда непосилна, но това не означава, че трябва да се отказваме.Задължителни са съветите на домашния лекар, за да се установи наличието на провокиращо заболяване.

Ëå÷åíèå íà öåëóëèò ñ ï÷åëåí ïðàøåö Една чаена лъжичка прашец се поставя в чашка кисело мляко. Оставя се една вечер в хладилника. Сутринта се разбърква отново. Приема се на гладно, половин час преди хранене. Сутринта се приготвя друга доза по същия начин и след престояване в хладилника се приема вечер на гладно, половин час преди хранене. Видим ефект настъпва след около два месеца.


Хотел „КАЙЛЪКА”

Хотелът се намира в парк „Кайлъка” град Плевен. Комфортът и спокойствието на природата, комбинирани с близостта до града правят хотела подходящ, както за бизнес срещи, семинари и конференции, така и за ваканции и почивки. Луксозната обстановка на хотелския комплекс и заобикалящата природна красота ви гарантират поредица от незабравими моменти. Всички стаи са стандартно обурудвани с климатик, минибар, телефон, телевизор със сателитна телевизия, вана. Хотелът разполага с модерен СПА център предлагащ: парна баня, сауна, финска баня, масажи, фитнес зала, солариум, външен и вътрешен басейн.

Хотел „КАЙЛЪКА” тел.: 064/81 00 11 www.fortiscityhotels.com


À

ïèòåðàïèÿ

питерапията представлява лечение с пчелни продукти: мед, цветен прашец, пчелно млечице, прополис, восък, пчелна отрова. Пчелните продукти са добити от растенията и носят техните качества. Когато тези растения са билки с изразени лечебни свойства, то добитият от тях мед и прашец носят техните хранителни и лечебни качества. Аминокиселините, микроелементите, витамините и другите биологично-активни вещества на меда и цветния прашец са много полезни. Съществуват категорични доказателства за ползата от употреба на пчелен мед. Много от тях са описани преди 3500 г. в папирусите на древноегипетския календар. В древния Египет медът е заемал почетно място сред най-ценните храни и лекарства. Най-старият паметник на египетската медицина е папирусът "Книга за приготвянето на лекарства за всички части на човешкото тяло", написан преди 3500 г. и разшифрован от Георг Еберс. Тя съдържа много рецепти, в състава на които медът заема основно място. В папируса на Еберс е посочено, че медът помага при лекуването на стомашно-чревни, бъбречни, очни, хирургически и др. болести, и може да се прилага във вид на мази, пластири, компреси, отвари и пилюли. Описани са и случаи на рак на стомаха и други тумори, които се препоръчва да се лекуват с напитки с мед, а повърхностно разположените - с компреси с мед. При затруднено отделяне на урината са препоръчвали студени пилюли, съдържащи мед. При очни тумори (вероятно стафилома на роговицата) се е употребявало лекарство, в състава на което е включван и мед. Медът е имал широко приложение в хирургията и поспециално при лечението на рани, което е описано в друг египетски папирус, разшифрован от Едвин Смит. Най-важните и широко прилагани лечебни средства в древния Египет са били плодовете, медът, оцетът и млякото. Сведения за употребата на меда и восъка с лечебна цел намираме и в древнокитайската книга "Описание на растенията и тревите на бога на плодородието": "Медът оздравява вътрешните органи, придава сила, намалява треската. Продължителната му употреба усилва волята, придава лекота на тялото, запазва младостта, продължава живота." В най-древният паметник на индийската медицина AvopBega ("Книга за живота") и в законите на Ману е посочено, че човешкият живот може да се продължи до 500 и повече години с помощта на елексири и диети, в състава на които влизат медът и млякото. В Индия пчелният мед се прилага от дълбока древност като лечебно средство, особено при отравяния с растителни и животински токсини. Медът е прилаган не само с лечебна цел при най-различни болести, но като важно общоукрепващо средство. Древноиндийското лекарство, наречено алтерандия и приготвяно главно от мед е доставяло на хората удоволствие и е запазвало младостта им. Медът е участвал в състава на свещената "напитка на безсмъртието", която по подобие на гръцката амброзия се е славела като най-силното укрепващо организма средство. Преди 5000 - 6000 г. древните жители на Северна Америка - индианците употребявали пчелния мед не само като храна, но и като лечебно средство при рани, за бързо възстановяване след тежки заболявания. В Месопотамия беше открит храмовият архив в Нибру, който като обиталище на бог Енхил към средата на III хил. пр.н.е, е бил религиозна столица на шумерите. В текстове с митологично съдържание, написани с клиновидно писмо върху глинени плочки, бяха намерени описания на много от лечебните свойства на меда, известни и днес. В шумерския епос, синът Нана се обръща към баща си, главният бог Енхил, с думите: "Татко мой, който си ме отгледал, дай ми в нивите зърно,

дай ми в каналите риба, дай на лозята и градините мед и вино, даряващи с живот дълговечен ..." Боговете, обитаващи древния Олимп, не случайно са се хранели с нектар, който ги дарявал с безсмъртие и вечна младост. В древността влиянието на религията върху медицината е било огромно. На болестите се е гледало като на бич божи, а най - висша форма на лечение били молебствията и жертвоприношенията. Сред предметите, използвани при жертвоприношенията, основно място заемал медът. Най-висока степен на развитие древната медицина достигнала в Гърция и Рим. Не случайно медицинската терминология в лечебните школи в древна Гърция се използва и до сега. Школата на о-в Кос се слави с Хипократ /460-377 г.пр.н.е./, знаменит лекар, мислител, реформатор и учен. Той обръща внимание в съчиненията си върху тонизиращия ефект на меда при много болести. Медът според Хипократ притежава обеззаразяващ и отхрачващ ефект, придава на лицето хубав тен, има лечебно действие при чернодробни и стомашно-чревни заболявания и удължава живота. Съществува легенда, че на гроба на Хипократ се бил заселил рой пчели, чиито мед е лекувал детски болести. Гръцкият учен Диоскорид преди около две хиляди години е препоръчвал меда при стомашно-чревни болести, инфектирани рани и фистули. Великият философ Арисротел (385 - 322 г. пр. н. е.), наричан с основание "слънце на древното пчеларство" е вярвал, че медът притежава особени свойства, които влияят изключително благоприятно на човешкия организъм. Гален /II в. пр.н.е./, най-известният римски лекар и философ, е препоръчвал пчелния мед като лечебно средство с многостранно действие /при отравяния, рани, възпаления на устната лигавица и др./. Той е бил убеден, че редовната употреба на мед е причина за дълголетието. През мрачното средновековие класическите постижения на древната медицина не били забравени. Александър Тракийски (525 - 605 г. ) препоръчвал меда съобразно хипократовият цитат "Contraria contrarius" (противоположното се лекува с противоположно) като слабително средство, а също и при болести на дихателните органи, черния дроб и бъбреците. Според Мохамед (570 - 632 г. ) излекуване може да се постигне по три начина: с мед, чрез обгаряне и чрез нанасяне на повърхностни кожни разрези. Известният таджикски учен и лекар Авицена в труда си "Канон на лечебната наука" отбелязва: "Медът укрепва душата, придава бодрост, подпомага храносмилането, възбужда апетита, облекчава отхрачването, запазва младостта..." Според него всеки човек над 45 години трябва системно да употребява мед най-добре с орехи.


Äèåòàòà íà Êàòðèí Äåíüîâ çà òúíêà òàëèÿ Катрин Деньов е родена на 22.10.1943 година в Париж, Франция. Френската легенда получи специална награда за цялостно творчество на фестивала в Кан за 2008 г. При връчването на наградата Катрин Деньов за пореден път смая всички с елегантната си слаба фигура и изискания тоалет. Една от причините за отличната визия на актрисата се крие в диетата, която тя прилага преди заснемането на всеки филм и която използва и сега. Сутрин преди стававне изпива половин литър вода и половин час по-късно - чаша горещо мляко, в което е разтворена чаена лъжица какао и същото количество мед. Петнадесет минути по-късно закуската приключва с един портокал или грейпфрут, който подпомага отслабването. До 13 часа, актрисата не яде нищо повече. Изпива обаче 1,5 вода, като я поема на малки порции. Обядът й обикновено се състои от 200 г нетлъста варена риба или бяло пилешко месо, в по-редки случаи от 150 г червено нетлъсто варено месо. Предпочитаната  гарнитура са 300 г зеленчуци без сол и мазнина. Два часа по-късно Катрин Деньов изяжда 150-200 г кисело мляко, в което е разбъркана  лъжичка мед, а 30 минути преди вечеря е редът на питие, убиващо апетита - 250 мл. вода, сок от един лимон и чаена лъжичка мед. То се пие на малки глътки. Вечерята на знаменитата актриса е специална. Приготвя по следния начин: 1кг нарязан на едро праз лук, 500 г моркови (цел-витамин А) и 500 г домати (цел-калий) се варят в продължение на 20 минути в 1,5 вода. Готовият бульон се подправя с много малко количество кимион и се прецежда. През 10 минути се изпиват 3 дози от бульона, около 200 мл. всяка. След това се изяждат варените зеленчуци, подправени с малко растително масло и горчица. Непосредствено преди сън се консумира чаша кисело мляко с чаена лъжичка мед. Диетата може да се прави веднъж седмично или веднъж в месеца (в два последователни дни) с цел  разтоварване на организма. Самата Катрин Деньов обаче твърди, че ако целта е бързо отслабване в талията, е най-добре да се проведе в 3 последователни дни.


Ëå÷åáåí ìàñàæ Всички са запознати с благотворните лечебни свойства на пчелния мед върху организма на човека. Медотерапията, като масажна процедура, представлява оригинална лечебна методика, която се използва с цел да се извлекат ненужните и токсични вещества през кожата на човека. За тази цел се използва пчелен мед, който се нанася върху кожата на тялото и чрез специфични масажни похвати се отстраняват вредните токсини, задържали се в подкожните тъкани на човешкото тяло. Лечебната сила на меда е известна още от древността. През вековете пчелният мед е намирал приложение при терапия на различни заболявания под една или друга форма. Освен вода и въглехидрати, в него се съдържат и важни микроелементи и минерали, витамини, някои ензими както и антибиотични вещества. При приемането на мед с храната голяма част от полезните вещества, съдържащи се в него, частично или пълно се унищожават от стомашната киселина, докато прилагайки го върху кожата те напълно се усвояват. Медният масаж в днешния му вид представля-

Ìàñêà çà âðàòà è äåêîëòåòî НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ Половин пъпеш, белтъкът на едно яйце и 2 супени лъжици мед. НАЧИН НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ Пъпешът добре се отделя от кората и се пасира с останалите съставки до получаването на хомогенна смес. Приготвената маска се нанася върху врата и деколтето, оставя се да подейства около 30 минути, след което се измива с хладка вода.

ñ ìåä

ва цялостен природен метод на лечение, при който си взаимодействат няколко различни лечебни подхода. Третирането на кожата с ръце и насоченото стимулиране на отделни зони от гърба в съчетание с изключителните лечебни качества на пчелния мед взаимно се допълват и засилват действието си. Ефекът от масажирането с ръце на намазания с пчелен мед гръб е “изсмукване” и “изпомпване” от тъканите на тялото на натрупаните с години токсини. Пчелният масаж въздейства лечебно на организма директно през кожата и прилаган като терапия, възстановява естествената способност на организма да се самопрочиства от отровите. Масажът с мед влияе силно тонизиращо на целия организъм, като е особено ефективен при: артроза (коксартроза, спондилартроза и др.), белодробни заболявания, чернодробни болести, главоболие, безсъние, депресии, синдром на хроничната умора, бавно възстановяване след тежки заболявания и бременност, други.

Ìàñêà çà ëèöå НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 150 гр. чиста извара, около 1 супена лъжица влажен цветен прашец. НАЧИН НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ Изварата и прашецът се разбъркват добре. Така приготвената смес се нанася върху лицето и деколтето за 20-30 минути. След това се отстранява чрез измиване с хладка вода. Ако ви остане известно неизползвано количество, можете да го приберете в хладилника, и отново да го употребите на следващата вечер.


Най – слънчевият град в България, в полите на кестеновата планина Беласица, на границите на Македония и Гърция – това е Петрич. Перлата на Петрич е четири звездният хотелски комплекс БАЦ, разполагащ с огромни стаи, всяка една от тях с балкон, централна климатизация, кабелна телевизия, мини бар и безжичен интернет. На разположение на гостите са: z луксозен закрит плувен басейн, лоби бар, ресторант-градина с 240 места и музика “на живо” Особено подходяща за провеждане на конгресни и бизнес мероприятия, коктейли и тийм-билдинг е конферентната зала на хотела със 76 места, мултимедия, флип-чарт, щрайбпроектор.

СПА-ЦЕНТЪРЪТ ПРЕДЛАГА: Турска баня, Масажи-класически, ориенталски, с мед какао. За Вашият пълен релакс предлагаме модерна фитнес зала, сауна, джакузи. За хубав тен можете да ползвате последно поколение вертикален солариум. Но това не е всичко – на гостите се предлагауникална комплексна възстановяваща система НУГА БЕСТ, въздействаща на гръбначния стълб и кръвообращението, премахва болката, възвръща организма към стабилност.

Âñåêè íàø ãîñò å ñïåöèàëåí ! КОНТАКТИ: ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „БАЦ” Ул. „Цар Борис 3 “ № 45, Петрич 2850, България Телефони: +359 745 69300; +359 888 090910 факс: +359 745 69303 e-mail: hotelbats@yahoo.com; www.hotelbats.com


ÊÀÊÂÎ Å ÒÎÂÀ ” ÿ í à á à ê ñ ó Ð „ Банята е известна от дълбока древност за провеждане на хигиенни и лечебни процедури. В продължение на векове са правени различни видове бани, които преследват една и съща цел – закаляване и укрепване на здравето. В Русия подобни бани са известни от стари времена, строени по брегове на реки и езера. Руската баня не може да се сравни нито с азиатските, нито с европейските. В миналото тя е представлявала селска изба, в коята са разположени две стаи - за събличане и за парни процедури и къпане, (парилка). В банята има печка на дърва, която нагрява камъните, с голям коефициент на задържане на топлина, които затоплят помещението. След като камъните се нагреят достатъчно, те се поливат с вода, от подходящ дървен съд, за да се образува пара. Напарването става на дървени пейки. Колкото по-високо се намира пейката, толкова по-гореща е парата. задължителен атрибут на руската баня е метличката (брезова, дъбова, или други с която се нанасят удари по разгорещените тела при температура до 950С). Банята оказва благоприятно влияние на душевното състояние. Сваля нервното напрежение, стреса, преумората, предпазва от простудни заболявания. В парилката потта заедно с горещия въздух изчистват от порите на кожата мъртвите клетки, създават се условия за замяната им с нови. Болестотворните микроби загиват от високата температура. Рязкото изменение на температурата при парене и след това обливането с прохладна вода увеличават побързото снабдяване на кожата с кръвни телца и стимулират дейността на кръвообращението. По време на епидемии от грип е установено, че при редовно посещение на руска баня рискът да се разболееш е четири пъти по-малък, което е свързано със закаляването на организма и придобитият имунитет срещу простудни и инфекциозни заболявания. Руската баня е полезна за хора, страдащи от ревматизъм, радикулит, професионални заболявания на опорнодвигателния апарат. В горещата баня старателно се напарва болното място, стави, мускули, увеличава се тяхната подвижност и спадат болките. Лекарите специално използват горещи бани и за лекуване на пациенти с болни бъбреци и захарен диабет, тъй като понижава нивото на кръвната захар в организма. Достатъчно е да се попарите добре, да се изпотите както трябва и ако сте се простудили в начален стадий - забравете за болести. Особено полезна е парилката, когато се насити с аромата на брезова метла, дъбова, липова и други. Банята усилва кръвоснабдяването на органите, увеличава ритъма на сърцето и активизира обмяната на веществата. След подобна баня се приповдига настроението, нервната система се уравновесява, нормализира и изчезва физическата умора, подобрява се апетита. Всичко това дава усещане за бодрост, лекота на движенията.


Êàê äà ñå ïàðèì â ðóñêà áàíÿ? Процедурата с паренето – това е цяла наука. Основни правила: най голямото удоволствие от банята е, когато без да се бърза, се правят няколко посещения в парилката с кратки интервали на почивка; да се избягва паренето при лошо здравословно състояние; да не се влиза в банята веднага след обилно хранене, а също в нетрезво състояние; да се свалят предварително всички украшения от тялото: часовник, очила, обици, синджирче; да не се поливат камъните по време на първото посещение в парилката; да се почива след банята не помалко от 20 минути и през това време да се вземе душ; да не се изтривате с хавлия, а да оставите тялото само да изсъхне, тъй като въздухът след подобна баня изсушава кожата. Паренето в банята може да става не по-рано от 1 час след приема на храна. В никакъв случай не трябва да се пият и много течности, още повече алкохол, но не трябва да се влиза в банята и на гладен стомах. Брезовата или дъбовата метличка отначало се потапя в съда с гореща вода около 40-50 сек., след това леко се изтръсква за да падне излишното количество вода и е готова за парни процедури. Водата, в която е натопена метличката не трябва да се изхвърля, с нея най-накрая се поливате, като в никакъв случай след това не трябва да си миете главата и тялото със сапун. Преди началото на парни процедури е необходимо да вземете душ, да се изтриете с кърпа и тогава се влиза в парилката. Нормалното време за пребиваване в парилката при t 90°C и влажност на въздуха 10% е 10 мин,като след това се излиза и се прави почивка от 10-15 мин. След 2-3 посещения се приема студен душ или се плува в басейн със студена вода. При второ влизане в парилката, за да се парите взимате метличка. За да усилите парата в добре загрятата баня трябва да плискате гореща вода върху силно нагретите камъни. Задължителното условие за да не ви пари по ръцете и главата е да влезете в банята с шапка и ръкавици, желателно от вълнен плат. Паренето с метлички е желателно да се извършва от двама. Този, който го парят ляга по корем върху хавлия, кърпа или чаршаф и се отпуска. Метличките действат като махало, като подават горещ въздух на петите, а оттам с постепенно разтръскване се приминава нагоре към горните чести на тялото - гърба, раменете, докато не се появят първите капки на изпотяване - признак на равномерно и правилно провеждане на парните процедури. След това се обръщате по гръб и паренето продължава по същите правила. При второто влизане в парилката може да си позволите тупане с метличката като се съобразявате с създадената температура в момента. Колкото е по висока - ударите са по-слаби и обратно. След излизане от парилката се взима хладен душ и се отпускате върху удобна пейка или канапе. В парилката трябва де се диша с отворена уста. Последователните посещения в парилката зависят от самочувствието. Ако почувствате тежест, затруднено дишане, главозамайване, сърцебиение трябва да прекратите паренето и да излезете в стаята за почивка. При трето посещение на парилката се подава по-голямо количество пара, като тук паренето е по-интензивно, а времетраенето по-кратко – около 5 мин. Тялото е загрято достатъчно добре за плуване в студен басейн, скачане в пряспа със сняг и др. При тези обстоятелства то е защитено от простуда даже в минусови температури. След банята силно се усеща жаждата. Тя се утолява с квас, лимонада, минерална вода или бира. А този, който иска да се избави от излишните килограми след банята, трябва да се въздържа от употреба на напитки в продължение на два часа.


ÎÔÓÐÎ

ÖÅÍÒÚÐ ÍÀ ×ÅÒÈÐÈ ÑÒÈÕÈÈ За японците идеята за обединението на четирите природни стихии – огън, вода, земя и въздух е начин за закаляване на духа и тялото.От огъня взели топлината, от водата – влагата, от въздуха – парата, от земята – устойчивостта. Всеки попаднал в центъра на тяхното взаимодействие става по-мъдър и силен. Тази магия нарекли офуро, което в превод означава “японска баня”.Офуро не прилича на познатите ни парни бани нито на сауната.

ÊÀÊÂÎ ÂÑÚÙÍÎÑÒ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÂÀ ÎÔÓÐÎ? В страната на изгряващото слънце, където ритуалите са издигнати в култ, офуро се превръща в семеен, вечерен ритуал, освобождаващ от стреса и носещ изцеление на организма. Преди да се пристъпи към ритуала офуро, японците си взимат душ, който се намира в близост до ваните. Ваните във форма на голяма каца, се изработват от висококачествен дървесен материал , което е едно от най-важните условия, наред с високата температура на водата /40-50 градуса С/, за чудодейната сила на офуро.Тя позволява максималното отпускане на напрежението в мускулите и предоставя истински отдих. Дълбочината на ваната е 70 см. и позволява на тялото изцяло да се потопи в нея. Използват се минерални соли, листа от различни растения, плодове. Във ваната се престоява до 10 минути,тъй като пулсът се ускорява до 120 удара в минута. Следва хладък душ и отново потапяне. Тази процедура се повтаря неколкократно и допринася за изчистването на токсините от организма. Редуването на топла и студена вода закалява организма. Атмосферата на японската баня предразполага тялото да се отпусне от стреса чрез меката светлина, естествените материали и изглед към зеленината на градината. С чашка саке , в приятна компания под открито небе с изглед към море или към планина, офуро става въплащение на японската житейската философия.


Sirius Beach Хотелски комплекс “Сириус бийч” се намира в красивия Черноморски курорт Св.Св.Константин и Елена край Варна. Разположен е на самия морски бряг,буквално над морските вълни. Хотелският комплекс предлага на своите гости,основен ресторант, а-ла-карт ресторант,лоби бар,скай бар,външен и вътрешен басейн,конферентна зала. Менюто на кораб ресторант ”Сириус” е една приятна разходка из Средиземноморието Хотелският комплекс организира и провежда семинари,симпозиуми,конференции и фирмени тържества. Закритият басейн на хотела е с топла минерална вода (37 градуса) и с джакузи. В балнеологията на комплекса квалифицирани кадри се грижат за здравето и красотата на гостите на хотела-предлагат се ароматерапия, масажи, калолечение,сауна,солариум. Вашето посещение при нас ще ви даде възможност да преживеете часове настроение съпроводени с учтивото обслужване на нашия персонал. Тук можете да се насладите на Вашата ваканция единствено смущавани от плясъка на морските вълни.

Хотел "Сириус Бийч" к.к. "Св.св. Константин и Елена", Варна, България 10A телефони: 052/361 224, 0878 963913 факс: 052/362 091 e-mail: reservations@siriusbeach.com


ÍÀÒÓÐÀËÍÈ ËÅ×ÅÁÍÈ ÑÐÅÄÑÒÂÀ È ÐÅØÅÍÈß ÏÐÈ ÀÐÒÐÈÒ À˜ÂÌËÂ Ò Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌË ‰Óχ¯ÌË Î˜·ÌË Ò‰ÒÚ‚‡ À˜·ÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó π 1 Вземайте от по две до четири супени лъжици рициново масло дневно. Това ще подпомогне изхвърлянето на токсини, събрани в зоните на ставите. Всяка сутрин си правете силен чай от джинджифил. Това поддържа храносмилателната система по-ефективна и значително намалява ставните болки.

À˜·ÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó π 2 Смачкайте две до три скилидки чесън и ги добавете към чаша разредено прясно мляко. Варете така приготвената смес до достигане на четвърт от първоначалното количество. Охладете и пийте всяка вечер преди лягане.

À˜·ÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó π 3 Ако цял един ден не ядете нищо или пиете само течности /без мляко и млечни продукти/, това също ще помогне за отстраняването на токсините от тялото, което до голяма степен ще облекчи артритните болки. Можете да преминете и на “бананова” диета. Яжте осем до десет зрели банани на ден в продължение на три до четири дни. Не яжте нищо друго. Бананите съдържат всички важни минерали, от които се нуждаят костите, включително калции, калий и фосфор.

À˜·ÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó π 4 В чаша хладка вода поставете две лъжици лимонов сок и една чаена лъжица мед. Приемайте напитката два пъти дневно. Това ще облекчи артритните болки.

À˜·ÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó π 5 Всяка сутрин още преди да сте измили зъбите си, яжте по две скилидки чесън. Ако за вас чесънът е прекалено лют, можете да го опечете с рициново масло до добиване на златист цвят. Освен че облекчава болките от артрит, чесънтът е също така изключително ефикасно средство при лечение на сърдечно-съдови проблеми и може да предпазва от инфаркт.

À˜·ÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó π 6 Сипете известно количество куркума в чаша топла (не гореща) вода. Разтворете праха и изпийте течността докато е хладка. Това облекчава болките от артрит.

À˜·ÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó π 7 Изтискайте сока от един суров картоф. Пийте течността всяка сутрин на празен стомах. Смята се, че това намалява острите болки, причинени от артрит.

À˜·ÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó π 8 Сварете в отделни съдове зеленолистни зеленчуци, моркови, целина и цвекло. Смесете ги в равни пропорции в един общ съд. Консумирайте тази супа веднъж дневно и така ще си осигурявате всички минерали необходими за костите.

À˜·ÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó π 9 Затоплете известно количество кокосово олио и поставете в него няколко парчета камфор. Това масло го използвайте за масаж на ставите, които ви болят. Ще усетите силно и бързо намалявяне на болките.

À˜·ÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó π 10 Пригответе си чай от люцерна и го пийте редовно – най-добре два пъти дневно. Още от първия ден ще почувствате облекчение.

À˜·ÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó π 11 Сандаловото дърво е добра охлаждаща билка, която успокоява болките, причинени от артрит. Пригответе паста от сандалово дърво с минимално количество вода. Усърдно нанасяйте тази паста върху засегнатите стави. Ще усетите голямо облекчение на острите болки. (Авторските права на този текст принадлежат на Huntsville PR)


Ñêè â Áàíñêî Банско е само на 160 км отдалечен от София и на 6 км от Разлог. Благодарение на отличните условия за зимни спортове, комбинирани с уникалната архитектура и историческото му значение, градчето се превърна в популярна ски и сноуборд дестинация. Банско е разположено на 925м надморска височина, а ски центърът - на 2000- 2600м. Ски пистите са в два главни ски центъра - Чалин валог и Шилигарника на 10 км над Банско и са лесно достъпни -около 25 мин с лифта. Общата площ на пистите е 65 км. Банско притежава отлични условия за зимни спортове и снежна покривка от декември месец до края на май. Банско оглавява класацията на зимните курорти в България, притежаващ най-модерните ски центрове от всички останали, 44 машини за изкуствен сняг спомагат за задържането му по склоновете и удължават зимния сезон. Пистите са разделени на три вида - за професионалисти, за средно напреднали и за начинаещи скиори. Оборудвани с машини за изкуствен сняг са 80% от трасетата. От този сезон, ски центъра предлага и чудесен 16км ски път, оборудван с машини за изкуствен сняг и осветление, свързващ високите части на планината с гр. Банско.


Какво трябва да знаем за корекцията на носа

ËÌÓÔ·ÒÚË͇ڇ Според съветите на

проф. д-р ОГНЯН ДЕСПОТОВ,

хирург, началник на УНГ клиника в болница “Царица Йоанна-ИСУЛ”. През последните двадесетина години ринопластичните операции у нас отбелязват истински бум. Преди това такива операции се правеха само при необходимост от реконструкция на носа - след травми, при затруднено носно дишане, хронични синуити или за да се коригират вродени деформации на вътрешния нос. За да не попаднете на самозван пластичен хирург, добре е да знаете някои съществени подробности. - Най-напред поискайте да видите дипломата му за специалност - ако е само хирург или само специалист УНГ (Уши, нос и гърло), това не е вашият доктор. - Ако избраният от вас лекар е истински специалист, ще ви назначи редица изследвания - пълна кръвна картина, изследване на времето на съсирване на кръвта, алергичен тест, биохимични изследвания на черния дроб и бъбреците, на сърцето. Ще поиска също да направите ренгенова снимка, дори скенер, за да види дали нямате деформации на вътрешния нос. - Ако ви показва само на компютър как ще изглежда носът ви след операцията, или ви обещава повече красота, отколкото искате - бягайте от този кабинет. - Преди да се подложитена естетична корекция на носа задължително се консултирайте със специалист УНГ. Така ще сте наясно дали при естетичната операция няма опасност да настъпят някакви промени във физиологията и функцията на носа или промени в дишането. САМО 1 МИЛИМЕТЪР СТЕСНЕНИЕ НА НОСНАТА КЛАПА ВЛОШАВА ДИШАНЕТО С 50%! - Корекцията на носа може да доведе и до промени в челюстта, зъбите, небцето. Едно от най-опасните усложнения е перфорацията на носната преграда. - Когато целта на операцията е само козметична (без нужда от корекции на вътрешния нос), трябва да се прецени и психичното състояние на пациента. Преди години това е било задължително. Сега дружството на лекарите ринолози обмисля да въведе т. нар. информирано съгласие. - Зимата и лятото не са подходящи сезони за пластика на носа. Подоходящо време за този вид операция е, когато външната и стайната температура са изравнени. - Няколко дни преди операцията да се вземат витамин С, калциеви и антиалергични препарати. - Да не се консумират солени и люти храни. - Десет дена преди и десет дена след операцията не е желателно да се вземат съдоразширяващи препарати, най-популярен от които е аспиринът. - При млад човек - до 35 години, тази операция не е толкова опасна. Но след 40 години в организма започват да настъпват съдови промени и в тези случаи операцията трябва да се извършва много внимателно, защото може да се стигне до голяма кръвозагуба.

—Ή

ÓÔÂ‡ˆËˇÚ‡

- Поне 20 дни след операцията носът трябва да се почиства, като се правят по няколко промивки с морска вода или смрадлика пред деня, и след това се нанасят омазняващи разтвори, за да не се затруднява дишането, да не се появи неприятна миризма и секрети.

Œ˘Â z С всяка следваща операция се увеличава вероятността от тежки последици и за лекаря, и за пациента, защото настъпват сраствания, промяна на костния скелет и на хрущялния, на лигавицата и други. z Формата на носа е предмет на модата. В миналото са се възхищавали на т.нар. готически нос - по-дълъг, висок, като на писателя Гогол. Днес за красив се смята по-малкият нос. Затова много млади жени прибягват до ринопластика, за да се сдобият с по-тънък и нос с по-малък връх.


гр. София, кв. “Лозенец” ул. “Стоян Заимов” 14 , (с/у х-л Хемус до IV-то РПУ и АТЦ) 02/963 56 92, 0896 691 827, 0889 628 691 Кабинет за природолечение и източна медицина, ул. „Поп Богомил” 35 02/988 65 40

ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÅÍ ÑÏÀ ÖÅÍÒÚÐ Прекрачвайки прага на центъра Вие ще се пренесете в един необикновен свят, свят в който, под звуците на релаксиращата CHILLOUT музика, приятна атмосфера, висш клас козметика, СПА ритуали, специални източни , лечебни и класически масажи, топлинни и водни процедури , умело  се съчетават природа, наука, технология, красота и древна източна философия. Това е мястото, където ще  забравите ежедневните си грижи, ще се отделите от напрегнатото си ежедневие, ще се отпуснете и релаксирате, ще възвърнете своя жизнен тонус и енергия, като се разделите с болките в ставите  и  мускулите, гърба и кръста, главата, врата и раменете, ще ликвидирате тежестта в краката, ще  премахнете целулита и излишните килограми, ще оформите контурите на тялото си, ще тонизирате и обновите кожата си и не на последно място ще “пречистите” тялото, духа и сетивата си. Фирма “БИО ЕНЕРГО СПЕКТЪР” в продължение на 20 години успешно прилага своята уникална методика за профилактика и лечение на редица заболявания дископатии, дискови хернии, шипове, гръбначни изкривявания, гоноартроза, коксартроза, плексити, лумбалгия, ишиас, главоболие, неврози и др. За вашата красота, физически и душевен комфорт се грижи екип от висококвалифицирани кинезитерапевти и рефлексотерапевти, лично обучени от японския проф.М. Сайонджи, създател на специалния японски масаж, наречен още “божествен” или “хълбочно-изправяща, притискащо-разтриваща терапия” ,т.е. метод за увеличаване жизнените сили на организма чрез завръщане към природата.  ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИЯТ СПА ЦЕНТЪР разполага с инфраред термокабина (сауна), солариум, зали за СПА терапии, за релакс, за източни и класически масажи, за физиотерапия, хидромасажни вана и душкабина,съблекални и бани отделно за жени и мъже, уреди за отслабване и др. ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН СПА ЦЕНТЪР предлага на своите клиенти: - МАСАЖИ: специален японски масаж-Сайонджи;комбиниран “БЕС”-масаж, класически масаж с ароматерапия, китайски рефлекторен масаж-акупресура,подхранващ масаж с мед,  антицелулитен  отслабващ масаж с какао, с екстракт от гроздови семки,с  люта чушка и др. - СПА ПРОЦЕДУРИ-ексфолираща, подхранваща,заглаждаща терапия за тяло, антицелулитна терапия ,релаксираща терапия за гръб и др. - КОМПЛЕКСНИ ПРОГРАМИ-за дрениране и тонизиране, антицелулитна и др. - СПА РИТУАЛИ- с натурални мед или шоколад - ХИДРОМАСАЖНИ  ПРОЦЕДУРИ със соли  от Мъртво море, поморийска луга, ароматерапия и др.

ПО СЛУЧАЙ СВОЯ 20-ГОДИШЕН РОЖДЕН ДЕН ФИРМА „БИО ЕНЕРГО СПЕКТЪР”  ВИ ДАВА  ВЪЗМОЖНОСТ СРЕЩУ ТОЗИ

ТАЛОН

ДА ПОЛУЧИТЕ

10%

ОТСТЪПКА ЗА ИЗБРАН

ОТ ВАС МАСАЖ, СПА ПРОЦЕДУРА ИЛИ СПА РИТУАЛ ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ МАРТ 2009 г.


Åòåðè÷íèòå ìàñëà êîçìåòèêà îò ïðèðîäàòà Повечето етерични масла не се използват в чист вид, а се смесват с растително масло, което може да бъде бадемово, соево, масло от пшеничен зародиш, масло от гроздови семки и много други. Растителните масла, за разлика от етеричните, не се изпаряват бързо при излагане на въздух. Използвани като носители, растителните масла трябва да са чисти, за предпочитане студенопресовани, защото тогава запазват по-добре съдържанието си на витамини. Те не трябва да имат почти никакъв собствен мирис и да попиват добре в кожата. Пропорцията, в която се разреждат етеричните масла в маслата носители, най-често е 2-3 капки етерично масло в една чаена лъжичка базово масло. Когато се прилага върху лицето обаче, пропорцията е 1 капка етерично масло в една лъжичка базово. Обикновено точната пропорция се дава в аромотерапевтичната рецепта.

Íàé-÷åñòî èçïîëçâàíèòå ìàñëà íîñèòåëè Бадемово масло Растителното масло на бадема се добива от два вида бадемово дърво – сладкия и горчивия бадем, като само първия се използва за терапия. Ядките съдържат около 50% масло. Маслото е прозрачно, бледожълто, почти без аромат. Има подчертано омекотяващо въздействие върху кожата, като я овлажнява и подхранва. Масло от гроздови семена Гроздовите семена съдържат между 6 и 20% масло. Цветът му е бледо зеленикаво жълт. То е много чисто и богато на полиненаситени мазнини и е изключително леко, което го прави лесно усвоимо от кожата. Масло от пшеничен зародиш Зародишът на житното зърно е богат на протеини и витамини B и Е. Маслото съдържа много висок процент от „кожният витамин” Е. Много ефективно средство при кожни проблеми, използвано като базово масло. В качеството си на антиоксидант то стабилизира етеричните масла и ги прави потрайни. Добре е да се сдобиете с това масло и да добавяте по 1 капка от него във всички ароматерапевтични смеси, които приготвяте. Рициново масло Рициновото масло е с много гъста консистенция, безцветно е и е неприятно на вкус. Основните му съставки са палмитинова, рицинолеинова киселина и глицерин. Древните египтяни го използвали при кожни обриви и в балсамирането. И днес се използва за много кожни проблеми. Поради голямата му гъстота е добре да се смесва с други масла, за да попива по-лесно. Соевото масло Соевите зърна са една от основните и най-питателните храни в света. Те съдържат 15-25% масло, с леко жълтеникав оттенък, богато на много киселини (олеинова, линолова, стеаринова, палмитинова и др.). Маслото е богато на полиненаситени мазнини. Усвоява се бързо от кожата. Към всички тези масла може да се добавят етеричните масла и чрез тях те да се поемат от кожата, като най-често използваният начини са масажът и аромотерапевтичната вана. Никога етеричните масла не се прилагат директно върху кожата.


Ìåòîäè íà ïðèëàãàíå íà åòåðè÷íèòå ìàñëà Àðîìàòèçèðàùè ëàìïè

Àðîìàòèçèðàùè âàíè

Това е най-простият начин за прилагане на етеричните масла във вашия дом. В лампата се налива топла вода, добавя се малко етерично масло и свещта се запалва. Броят на капките зависи от големината на помещението: 2 капки етерично масло за площ от 5 кв.м. Водата не трябва да кипи, защото качество и действието на аромата ще се променят. Процедурата трябва да се прави в проветрено помещение при затворени прозорци и врати. Никога не оставяйте запалената лампа без наглеждане.

Благотворното действие на топлата вода и лечебната сила на ароматичните масла правят процедурата изключително полезна за целия организъм. Етеричните масла влизат в контакт с цялата повърхност на тялото. Благодарение на високата им проникваща способност, кожата ги попива бързо и те попадат в лимфната мрежа и потока на кръвта. Те въздействат на дробовете, червата, бъбреците, централната и периферна нервна система. Във ваната, напълнена с вода с необходимата температура се добавя нужното количество етерично масло и емулгатор. Емулгаторите са вещества, които улесняват смесването на маслото с водата. Продължителността на процедурата е 10-15 минути. Увеличаването трябва да става постепенно.

Èíõàëàöèè Ароматът на маслото се вдишва или направо от шишенцето, или след нанасяне върху тъкан. Дишането трябва да е равномерно и дълбоко. Продължителността на инхалцията е 3-10 минути. Желателно е да сте със затворени очи. При попадане в рефлексогенните зони на лигавиците на носа, молекулите на етерични масла предизвикват импулси, които се насочват към мозъка и влияят на функционирането на нервната система, регулират нивото на отделяне на хормони, повишават съпротивата на организма към инфекциозни болести.

Ðàçòðèâêè Помагат при възпаления на мускулната, нервната и съединителната тъкан, като въздействат на лимфната и дихателната система и на кръвообращението. В 10 грама функционално масло се добавят 10 капки етерично масло, нанася се върху болното място и се втрива с енергични движения. Найподходящи в случая са маслата от мащерка, розмарин, лавандула.

Êîìïðåñè Съставките на етеричните масла проникват през кожния участък, който е точно над болния орган, попадат в лимфата и оказват противовъзпалително, обезболяващо и спазмолитично въздействие. Във водата се капват 5-7 капки етерично масло. В разтвора се потапя хартиена салфетка, изстисква се леко, налага се над болния орган, покрива се с хартия за компреси и със сух плат. Процедурата продължава 30-40 минути, докато компресът изстине.

Ìàñàæ Това е един от най-ефективните методи за въздействие върху организма. Осигурява бързо проникване на ароматичните вещества в лимфата и потока на кръвта, което осигурява комплексно въздействие върху организма. Освен положителния ефект върху дихателните органи, кръвообращението, централната и периферна нервна система, подобрява се работата на черния дроб, червата и на ендокринната система - 1520 капки етерично масло се сместват с 50 мл функционално масло и се разклащат добре. За децата са достатъчни 5-7 капки, за бебетата - една. Масажът се прави по схема, която съответства на състоянието на вашето здраве.


’ËÏ˘ÂÒÍËˇÚ ÔËÎËÌ„ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Ó·ÌÓ‚ˇ‚‡Ì ̇ ÍÓʇڇ Химическият пилинг е специфична техника за ревитализиране, обновяване на кожата. По време на процедурата се прилагат високи концентрации на различни видове киселина за къс период от време и накрая се приключва с химична неутрализация . Химическият пилинг подобрява тургора на кожата чрез отстраняване на увредения горен слой и се използва при изглаждане на фините линии, намаляване на по-грубите , повишаване гладкостта и блясъка на кожата, изглаждане на белези от акне, избелване на пигментации, свиване на порите. Химическият пилинг е нормално безопасна процедура, когато е извършена от квалифициран и опитен пластичен хирург. Алфахидрокси киселините могат да причинят раздразнение на кожата, но тя се приспособява към режима за третиране и проблемите отпадат. Специалистът трябва да подготви специална програма, подходяща за пилинг и неговото времетраене. Алфа-хидрокси киселини (АХК), като гликолова, млечна или плодова киселина, се включват при по- леките пилинги. Прилагат се при фини бръчици, суха кожа, пигментации и акне, като осигуряват по-нежна и по-свежа кожа. АХК с различни концентрации могат да се нанасят седмично или на по-дълги интервали. АХК като гликоловата киселина, например, може да се смеси с измивен гел или крем в по-ниска концентрация като част от ежедневната грижа за лицето, за да се оптимизира резултатът. Подобрението след АХК първоначално е минимално, но след неколкократни повторения кожата става по-гладка и блестяща. Трихлороцетната киселина (ТХК) се използва в различни концентрации, но най-често за средно дълбоки пилинги. Третира повърхностни бръчки, белези и пигментации. Необходим е повече от един пилинг, за да има задоволителен резултат. След пилинг с АХК, временното зачервяване и изсушаване на кожата няма да наруши ежедневието на пациента. Кожата ще се освежи след поредица от пилинги. Наложително е да се използват слънцезащитни кремове с висок фактор на защита. След ТХК пилинг умереният дискомфорт може да продължи от 4 до 7 дни. Желателно е да се избягва излагане на слънчева светлина и да се използват слънцезащитни кремове. Резултатът след ТХК пилинг е видим още след първото приложение.

Химичен пилинг в домашни условия В сезона на химичните пилинги фирма Биотрейд предлага своята уникална система за пилинг в домашни условия. Тя се състои от две стъпки - първа стъпка, излющване с Pure Skin Exfoliating Tonic и втора стъпка неутрализация и дълбока хидратация с Hydromask. Pure Skin Exfoliating Tonic е изключителна комбинация от aзелаинова киселина с АНА и ВНА. Той фино излющва повърхностният слой мъртви клетки, без да причинява обичайните за химичните пилинги зачервявания и дискомфорт. Още след първите три нанасяния на Pure Skin Exfoliating Tonic кожата става видимо по-нежна, свиват се разширените пори, изчезват участъците с прекалено мазна кожа. Съдържащата се 8% гликолова киселина ексфолира кожата, изглажда фините линии и бръчки и стимулира кожната регенерация. Азелаиновата киселина регулира себумната секреция, има антибактериално действие, избистря и изсветлява тена на кожата. В резултат след 4 седмици Вие имате перфектна, чиста и нежна кожа, идеално балансирана. Hydromask е втората стъпка от тази уникална система. Това е дълбоко хидратираща крем-маска, която може да се използва за неутрализация на тоника (прекратява действието на киселините с алкалното си pH). Тя може да се ползва и като ревитализиращ и хидратиращ крем, без да се отмива. Биотрейд България ООД, тел. 02/489 61 38 e-mail: biotrade@vip.bg, www.biotrade-bg.com


A P S

В сърцето на тиролските Алпи, в малкото селце Ленгенфелд, недалеч от ски курорта Зьолден, сгушен в подножието на зрелищни глетчери, се намира един от най-модерните СПА хотели в Европа - четиризвездния SPA & Wellness комплекс - AQUA DOME. Той впечатлява своите гости със внушителните си размери, своята неповторима архитектура и дизайн. Построен е на площ от 50 000 кв.м.

За любителите и истинските ценители на СПА, комплексът AQUA DOME предлага всичко, за което може да се досетите - от открити и закрити басейни, внушителен СПА център и хотелска част. Всички те са свързани с подземни тунели и през зимата на гостите не се налага да изминат в студа разстоянието от хотела до СПА центъра. Инвестицията, която е вложена е също забележителна - 18 млн. евро, като за многобройния персонал е построена и отделна сграда - истински апартмънт хаус на стойност 5 млн. евро.

Aqua Dome е известен с това, че неговата архитектура и дизайн са изключително модернистични и изчистени, но в същото време излъчват спокойствие и уют. Комплексът е изграден само от естествени материали - камък, метал и необработено дърво. Идеята е да се предложат максимално естествени условия, където гостите на AQUA DOME да намерят покой и убежище от стреса. За тази цел в една от стаите за релакс в СПА центъра е поставена завеса с големи камъни “Сваровски” - допирът с тях успокоява духа.

èçêóøåíèÿ


â Òèðîëñêèòå Àëïè СПА центърът на комплекса носи името Morgentau (Утринна роса) и предлага неизброимо разнообразие от процедури - не само СПА, разкрасителни и козметични, но и медицински. За тези, които желаят да се почувстват много специални, по подобие на VIP клубовете е създаден т.нар. VRP клуб. (Very Relaxing Person). Гостите могат да се насладят на пълно спокойствие, отделен кетеринг и обслужване, а също и да ползват съветите на специален гуру.

Любителите на сауната ще бъдат крайнo заинтригувани от разнообразните програми - т.нар. Gletschergluehen (Топящ се глетчер). Те включват вкопана в земята сауна, сауна тип плевник, парна “катедрала”, парна баня със солена вода и т.н.

Уредите, с които работят специалистите в СПА центъра, както и тези, с които е оборудван фитнесът, са последна дума на техниката. Инструкторите се грижат гостите да спортуват по индивидуална програма. В специални зали пък се практикуват пилатес, тае-бо, тай чи и дори джаз танци.

Разбира се не са забравени децата. За малчуганите е създадена отделна аква-зона, наречена “Алпийският ноев ковчег”. Тя предлага многобройни водни разлечения и анимации, 2 закрити басейна и 3 стаи за игри. Доволни са не само децата, но и техните родители.


 ãðîçäåòî

се съдържат много органични киселини (ябълкова, винена, лимонена, янтърна, фосфорна и др.), които стимулират обмяната на веществата. Гроздето е богато на витамини (С, В, РР, провитамин А, които спомагат за укрепване на нервната система, стените на кръвоносните съдове, костите, подобряват зрението. Гроздето съдържа повече захари дори от най-добрите сортове захарно цвекло, близо два пъти е по-богато на захари от захарната тръстика и от много тропически плодове. При това гроздовата захар е главният източник на енергия за работата на нашите мускули. Гроздовият сок е най-богат на хранителни и биологично активни вещества от всички други натурални сокове. Той съдържа всичко необходимо за човека и може би за това го наричат растително мляко.

Âèíîòåðàïèÿòà - çäðàâå è åíåðãèÿ îò ãðîçäåòî Освен еликсира от кехлибарения гроздов плод при винотерапията се използват прясното грозде, масло от гроздови семки, гроздови джибри и екстракти. От древни времена се знае, че червеното вино и гроздето имат свойството да възвръщат еластичността на кожата. Във виното има голямо количество полезни вещества – желязо, цинк, калий, калций, манган, витамини, минерали, дъбилни вещества, плодова захар, аминокиселини и органични съединения, необходими за нормалния обмен на веществата. Органични киселини като млечната притежават и хидратиращо действие. Винотерапията е сравнително нов вид спа процедура за цялото тяло и лицето. С тази релаксираща терапия се постигат забележителни резултати в борбата срещу стреса и стареенето, затова добива все по-голяма популярност в световен мащаб. Лечението с вино и грозде се отразява добре на кожата, стомашно-чревния тракт, черния дроб, повишава се цялостния имунитет на организма. Лечебните свойства на гроздето се използват в комплекс от разнообразни спа програми, включващи маски за лице, компреси и вани с вино, обтривания, масажи, педикюр. Ефектът на оздравителните и козметични методи, прилагани във винотерапията, се дължи на съчетаването на уникалните елементи, открити в гроздето, с природна минерална вода. Тя се насища с екстракти и масла от гроздови семки, екстракти от винени дрожди, червено вино, танин, полифеноли, есенции от различни лекарствени растения и треви и се използва за вани и подводен масаж с цел отслабване, подобряване състоянието на кожата и подмладяване. Концентрираният екстракт от гроздови семки възстановява разрушените колагенови влакна, подхранва, изглажда и подмладява кожата. При разширени вени и за укрепване съдинителната тъкан на кръвоностните съдове може да опитате Боди репинг с екстракт от лозови листа, шардоне и мус от алое вера. За повишавне на имунната защита на организма, за по-добрата обмяна на веществата се препоръчват масажи с ексфолиращ ефект, а също така и чрез масаж в съчетание със студено пресовано масло от грозде.


Тази част на терапията придава на кожата необходимата хидратация, подхранване и гладкост. След пилинга се взема душ без да се използва сапун. Тялото се подсушава и се пристъпва към нанасяне на екстракт от грозде във вид на пудра, смесена с топла вода. Екстрактът е от семената и зърната на червено грозде, специално обработен с мощен антиоксидантен ефект. След нанасянето му тялото се увива за 20 минути в найлон. През това време се прилага една от трите процедури: зонова терапия върху ръцете или краката или психосензитивен масаж на челото. В резултат на увиването с екстракта от грозде се подобрява пропускливостта на дефектните капиляри, повишава се елиминирането на токсините, стимулира се кръвообращението, образуването на колагенови и еластинови нишки. Терапията завършва с масаж с хидратиращо мляко, което съдържа екстракт от невен, шеа и краставица. Прави се на цялото тяло като особено внимание се обръща на гърба, тъй като той е най – голямата рефлексогенна зона. След края на терапията, която продължава около час и 50 минути, се препоръчва консумацията на чай или минерална вода, които спомагат за изхвърляне на токсините.

Ìåæäó Áîðäî è Ñòàðîñåë - âèíî è. èñòèíà Едно от известните френски шата в живописната низина Кодали на 20 км от Бордо е «Смит о Лафит». Там преди 13 години създават първия в Европа спа-център по винотерапия. У нас недалеч от прочутото с археологическите си находки село Старосел отвори врати Храм на виното и любовта. Спа-център и гурме-ресторант в манастирски стил са част от изненадите, а намеренията на собствениците са да пресъздават древните трайкийски ритуали, свързани с винопиенето. Концепцията се вписва с близостта на центъра до един от най-прочутите археологически обекти - Храмът при Старосел, разкрит при разкопки от екипа на археолога Георги Китов през 2000 г., който приветстваше идеята на винарска изба «Старосел» за развиване на винарски туризъм в района. Според проучванията по тези земи преди хилядолетия е имало обширни лозя и местното население е използвало виното в ежедневието и при духовни обреди.


Äèåòà ñ ãðîçäå Известната гроздова диета ще Ви помогне да стопите 2 кг. за 4 дни без брутално гладуване. Тя не предвижда и "тъпчене" разбира се, а един балансиран хранителен режим, който да осигури необходимите нутриенти за водене на активен начин на живот и за поддържане на добър тонус и нормално храносмилане.

Ïúðâè äåí: ЗАКУСКА: В 150 гр. обезмаслено кисело мляко нарежете половин портокал и прибавете 1 с.л. овесени ядки, 1 ч.л. слънчогледови семки и 50 гр. черно грозде (190 ккал); ОБЯД: Запържете в 1 с.л. олио 250 гр тиква, нарязана на ивички. Прибавете 1 нарязана маруля и 100 гр черно грозде (нарежете зърната на половинки). Към мазнината от тиквата долейте 50 мл. бульон, 1 с.л. оцет, малко горчица и залейте салатата с получената марината. Прибавете 50 гр. пушено филе и посипете с 10 гр. орехи. (350 ккал); ВЕЧЕРЯ: Нарежете на ивички 120 гр. пилешки гърди и ги запържете в 1 ч.л. олио. Нарежете 75 гр. бяло грозде, 1 портокал и 50 гр. ананас. Поръсете ги с 50 мл. лимонов сок и 50 мл. вода. Гарнирайте месото с плодовата салата. (240 ккал)

Âòîðè äåí: ЗАКУСКА: Разбъркайте 200 гр. обезмаслено кисело мляко с 1 с.л. лимонов сок и щипка настъргана лимонова кора. Прибавете по 75 гр. бяло и черно грозде (нарежете зърната). (190 ккал); ОБЯД: Сварете 45 гр. ориз. Прибавете 100 гр. грозде (нарязано) и 3-4 скариди от консерва. Посолете, подправете с черен пипер и 1 ч.л. зехтин. (350 ккал); ВЕЧЕРЯ: Нарежете на кубчета 1 морков и 100 гр. картофи, а 1 стрък праз лук и 1 главичка целина – на ситно. Залейте зеленчуците с 250 мл. бульон и задушете. Подправете на вкус и поръсете с 1 ч.л. магданоз. За десерт изяжте 50 гр. черно грозде. (260 ккал);

Òðåòè äåí: ЗАКУСКА: Разрежете 1 пълнозърнесто хлебче и го намажете с горчица. Отгоре сложете 50 гр. кашкавал и 30 гр. нарязани гроздови зърна. (210 ккал); ОБЯД: Задушете в 1 ч.л. олио 1 глава лук. Прибавете 150 гр. зеле (най-добре кисело) и дафинов лист. Задушавайте още 10 мин. Прибавете 280 гр. филе от бяла риба и 50 гр. черно грозде. След още 10 мин. свалете от огъня и поръсете с черен пипер. (340 ккал) ВЕЧЕРЯ: Накиснете с вода 4 гр. желатин. Загрейте 100 мл. гроздов и 50 мл. ябълков сок. Прибавете желатина и оставете за 30 мин. в хладилника. Прибавете към сока 50 гр. бяло грозде и охладете. Върху почти втвърденото желе наредете половин ябълка. (190 ккал);

×åòâúðòè äåí: ЗАКУСКА: Намажете филийка черен хляб със 100 гр. нискомаслена извара. Отгоре наръсете с нарязан на ситно пресен лук. Изяжте и 75 гр. черно грозде. (210 ккал); ОБЯД: Изпържете палачинка от 40 гр. брашно, 100 мл. вода и 1 яйце. Смесете 80 гр. нискомаслена извара с 1 с.л. вода и 50 гр. нарязани гроздови зърна. Намажете палачинката с получената смес, завийте я на руло и поръсете с канела. (340 ккал); ВЕЧЕРЯ: Запържете в тефлонов съд и без мазнина 50 гр. пилешко филе. Бланширайте в подсолена вода 100 гр. броколи, 100 гр. моркови и 50 гр. гъби. Прибавете ги към месото, залейте със 100 мл. бульон и задушавайте 10 мин. Накрая сложете 50 гр. червено грозде и 25 гр. течна сметана. Гарнирайте с 30 гр. варен ориз. (260 ккал)


Âèíàðñêè êîìïëåêñ

z

z

ÑÒÀÐÎÑÅË

Ñ ÄÚÕ ÍÀ ÂÈÍÎ, ÆÅÍÈ È ÂÎÉÍÀ... Изграден в подножието на историческия хълм край село Старосел, където преди няколко години беше открит най-големия тракийски култов храм-гробница.

СПА- центъра предлага различни възможности за релакс – джакузи, парна баня, сауна, масаж, фитнес козметични процедури. Тишината е опияняваща и сякаш можеш да я докоснеш с ръце.

Винарска изба за производство на висококачествени вина и дестилерия за високоалкохолни напитки, подземия с уникална дегустационна зала, ресторант, конферентна зала, СПА-център за винотерапия, басейн с външен бар и миниголф. Хотелът на комплекса е малък, бутиков, разполагащ с 2 апартамента, 4 студия и 8 двойни стаи и 8 спални. Обзавеждането във всяка стая е изработено ръчно, създава уют и усещане за уникалност. с. Старосел Рецепция 0897 870 908 Маркетинг и дегустации 0896 608 556 Тел./факс 032/511 297; www.starosel.com e-mail: wine_starosel@abv.bg; hotelstarosel@abv.bg


Òîï 10 SPA òåíäåíöèè 1.Гимнастически салон по Фън Шуй - трудно е вече да си представим SPA център без Фън шуй зона - салон, в който се тренира и релаксира.Фитнесът е съчетан с йога и пилатес, храните са биопродукти. 2.Звездни терапевти – Терапевтът е звезда, която свети според способностите си. На уелнес небосклона - масажист, йога инструктор, фитнес-треньор. 3.Wellness,wellness, wellness ! Хората все повече обръщат внимание на здравето си.Ако преди време само болният пиеше чай, спазваше диети и посещаваше оздравителните санаториуми по лекарско предписание, днес SPA центровете са предимно места за почивка, за отпускане и укрепване на организма. 4.Детоксикация – до скоро този термин се асоциираше преди всичко с лечение на зависимости. В SPA центровете сега това означава пречистване от свободните радикали, от лошите климатични въздействия, от стрес и т.н. Вместо в болнична стая, детоксикацията се практикува в залата за релакс, и един от най-често използваните “медикаменти” срещу детоксикация е....виното. 5. SPA Real Estate Mania – вече не става въпрос просто за SPA-стая за релакс, налице е цял комплекс – ресторант, хотел , голф игрище.... 6.Сън - все повече се обръща внимание на съня като ключов фактор за здравето, и дори за намаляване на тегло.В много SPA хотели дори длъжност “сън - отговорник”. 7.Спокойствие в SPA-то, или как да забременеем по-лесно.Някои SPA центрове вече предлагат специална програма – антистрес подготовка двойка, която иска да има бебе, но поради високо ниво на стрес, това не се случва вкъщи. Тя е поставена под наблюдение и се подлага на специална диета. 8.Хидро и термо-хипер изживявания.Освен джакузи и минибасейни, SPA центровете все повече изкушават и с аромати.Всъщност миксът от съблазни е изключително богат – от римска баня, през шведска сауна, солно и кално масажиране, хамам .Съвременните SPA центрове предлагат всичко на едно и също място. 9.Домашно SPA. Все повече SPA-то се пренася у дома – хидромасажни вани,соли,минибасейни, скулптурираща и антиейдж козметика. 10.Офис в SPA-то. Сега в повечето SPA-комплекси има т.нар. бизнес зона, в която има и свободна WI интернет връзка.


’Œ“≈À √≈–ÿÕ≈fl Разположен на 750 м. надморска височина в центъра на град Сапарева баня

Изцяло реновиран, хотелът разполага с 6 апартамента, 26 двойни стаи, ресторант с 50 места, денонощен охраняем паркинг. Гостите на хотела могат да ползват: z сауна, масаж и хидромасаж, z басейн с минерална вода, лекуваща поражения на централната нервна система, ревматизъм, състояния след счупване на опорно-двигателния апарат, гинекологични заболявания и др., z организиран транспорт до ски-курорт Паничище. В близост до хотела се намират: z гейзер с амфитеатър, z санаториум за лечебни процедури

’Œ“≈À √≈–ÿÕ≈fl —‡Ô‡‚‡ ·‡Ìˇ “ÂÎ. 0707/40 11; GSM 0887 40 51 25


Åãèïåòñêà áàíÿ ïîïóëÿðíà Баните в древния Египет са широко разпространени и изпълняват ролята на лечебници, тъй като почти всички болести се лекували с вода. По време на разкопки са открити останки от двуетажни бани. На горния етаж има огромни каменни лежанки , които се подгряват от долния етаж. Там телата на посетителите са измивани с благовонни масла или масажирани. Парата прониква през отверствия, направени в камъните. Египтяните широко използвали лечебните инхалации в своите бани. Вместо сапун се използвали смес от восък и вода. В средата на помещението на горния етаж е изграден неголям басейн за контрастни водни процедури. Използваната гореща вода се отправя към общата канализационна система на града и се превръща в своеобразна система за обществено отопление.

Åãèïåòñêà êàëíà áàíÿ ðàñóë Расул (Египетска баня) – е вид парна баня. При нея се наблюдава комбинация от сухо и влажно напарване с кал. След кратък душ следва намазване със специално приготвена кал. Приятната топлина и относително ниската влажност позволяват на тялото да изсъхне значително бързо. В това време кожата интензивно се освобождава от токсини. След това кабината постепенно се изпълва с пара и екстракти от ароматни треви, влажността на въздуха се увеличава и калта отново се овлажнява. Това позволява тя да се почисти лесно, с получаване на ествен пилингов ефект.


Интерхотел “Сандански” се намира в подножието на Пирин планина, сред уникален парк и красиво езеро. Уникалният климат, кристално чистият въздух и термалните минерални води в комбинация с ненатрапчив четиризвезден лукс, предлаган в Интерхотел “Сандански”, са основният магнит, който привлича хора от всички възрасти и националности. Хотелският комплекс разполага със 181 стандартни и 82 луксозни стаи, 8 апартамента “Джуниър”, 11 апартамента “Стандарт” и 3 луксозни апартамента - предлагащи климатик, телефон, мини бар, телевизор със сателитна телевизия, баня с вана, балкони, сейф, открит и закрит паркинг. Комплексът предлага два басейна с минерална вода, игрища за тенис на корт, велосипеди под наем, както и предложения за екскурзии в региона. Гостите на Интерхотел “Сандански” могат да се насладят на вкусните ястия, приготвяни от виртуозни майстори-готвачи в трите ресторанта на комплекса. За любителите на класическия тип ресторанти най-подходящ е ресторант “Сандански”. За любителите на средиземноморската кухня и рибните деликатеси, ресторант “Риба и барбекю” предоставя хиляди изненади на своите посетители. Ако сте решили да се потопите в духа на типично българската кухня и атмосфера, правилният избор е механа “Сандански”. Приятни мигове на чаша кафе или коктейл с приятели можете да прекарате във виенската сладкарница на комплекса, дневния бар или бар-басейна. Нощният клуб привлича всяка вечер гости, за да се насладят на богата шоу програма. За най-малките посетители на комплекса се грижат професионални аниматори, които всеки ден забавляват малчуганите в пъстрата детска забавачница. За гостите на хотела работи балнеоцентър, прочул се далеч зад границите на България с качествени и разнообразни услуги, базирани на чудотворната минерална вода и лечебните свойства на използваните билкови съставки. Центърът предлага разнообразие от специализирани програми във вариации от пет и десет дни. Според желанието и нуждата от лечение и профилактика, гостите на хотела могат да избират между “Астма” програма, програма “Красиво тяло”, програма “Антистрес”, програма за отслабване, таласотерапия или комбинирана програма. За почивка или лечение в балнеоцентъра на Интерхотел “Сандански” ще ви посрещнат с усмивка и добро настроение. Ще откриете професионално обслужване и приятелско отношение, което ще ви напомня, че сте попаднали в един истински дворец на здравето и красотата.

Тел: (+ 359 746) 3 11 65, 3 11 94, 3 11 36 Факс: (+ 359 746) 312 71, 3 25 78 E-mail: info@ihsand.com; www.ihsand.com


×åðíèÿò áúç - ñèëà ïðåç çèìàòà С настъпването на първите есенни дни започва събирането на черния бъз. Старите хора го наричат свирчовина, защото клоните му имат мека сърцевина и лесно се отделя. Познат е още като драмбъз, селешник и др. В народната медицина е намерил широко приложение, като всички части на растението са лечебни. Можете да познаете дървовидният бъз по жълто-белите дребни цветчета и черните плодчета, които са лъскави и топчести и съдържат по 3 кафяви семена. Плодчетата на бъза се берат без дръжките и преди употреба задължително преминават през топлинна обработка, защото трябва да се разгради вредния глюкозид “самбунигрин”. Добре е да се събират рано сутрин, когато още има роса. Не се употребяват зелени, а само добре узрели плодчета. Те съдържат още каротин, витамин C, желязо, витамини от групата B, аминокиселини, ябълчена и винена киселина и др. През зимните дни извлекът от плодовете на бъза действа общо укрепващо на организма, подкрепяйки имунната система. Много добро действие оказва при простуда, хрема, ангина, кашлица, също така при невралгии и повлиява благотворно на отделителната система и простатната жлеза. УПОТРЕБЯЕМА ЧАСТ: Използват се цветовете и цвета на черния бъз. ЛЕЧЕБНО ДЕЙСТВИЕ: Цветовете действат противовъзпалително, потогонно, секретологично и отхрачващо. Плодовете действат леко слабително, а листата – слабително и диуретично. ПРИЛОЖЕНИЯ: •при възпаление на дихателните пътища, простудни заболявания, бронхит, пневмония, туберкулозна кашлица •при стомашно-чревни и чернодробни заболявания, •при възпаление на бъбреците и пикочния мехур •ревматизъм, подагра и др •народната медицина предписва черен бъз и при кръвно налягане, задух, трудно уриниране и кръвопикаене; •корените и корите се препоръчват като слабително средство, при затлъстяване, воднянка, •извлекът от листата – при ревматизъм, хемороиди, кожни заболявания - плодовете – като усилващо средство и при невралгия ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ: Две чаени лъжички билка се залива с 250 г кипяща вода. Оставя се да кисне 1520 мин. От прецедената запарка се приемат 2 до 3 чая на ден. СИРОП ОТ ЧЕРЕН БЪЗ: Измива се току–що набраният черен бъз и в стъклен буркан се слага ред от плодовете и се покриват със захар. Редуват се и накрая върху захарта се посипва плътен слой канела. Бурканът се слага на тъмно и прохладно място, където престоява 40 дни. Пие се по една лъжица три пъти дневно. Задължително за приготвянето се използват узрели плодове. БЪЗ - ИЗСУШЕН ПЛОД И ЦВЯТ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КАТО: слабително и диуретично средство, при невралгия, туберколоза, зъбобол, сърдечни страдания, повишено кръвно налягане, добро кръвопречистващо средство. НАЧИН НА УПОТРЕБА: 2 супени лъжици от билката киснат 5 минути в 400гр. гореща вода. Прецежда се. Пие се по 3 пъти на ден преди ядене.

Øèïêàòà – äàð îò åñåíòà

Шипката е най-богатото на витамин С растение и съдържа в много висока концентрация още няколко витамина - А и В12, както и пектин – вещество, което ускорява оздравителните процеси в стомаха. Напитките с шипка са естествен имуностимулатор и гарантират трайна защита срещу есенните и зимните вирусни инфекции. Освен това укрепват кръвоносните съдове. ШИПКОВ ЧАЙ 1 супена лъжица изсушени много тънки резенчета от шипка (или смлени плодове) се залива с 1 чаена чаша кипяща вода. Похлупва се за 10 минути. Подслажда се с мед и се пие топъл (не горещ). По желание водата може да се замени с току-що кипнало прясно мляко. ЕФЕКТ: за поддържане на имунитета. ШИПКОВО „ВИНО” 400 г люспи от шипка се смесват с 500 г захар, 7 л вода и 10 г мая. След започване на ферментацията течността се прецежда и бутилира. ЕФЕКТ: действа общо тонизиращо.

"ЕНИРА МЕДИЯ" ЕООД e-mail: eniramedia@gmail.com, www.eniramedia.com ¿¬“Œ–»: »ÎËˇÌ‡ «¿’¿–»≈¬¿, √Â„‡Ì‡ ¿“¿Õ¿—Œ¬¿, ДИЗАЙН И ПРЕДПЕЧАТ: Светла АСЕНОВА-КОСТОВА ПЕЧАТ: ИПК „Родина”


¡»Œ’Œ“≈À

ìÃŒ–¿¬— Œ —≈ÀŒî

Чистота, автентичност и грижа на 12 км от Банско в областта Предела

В различните сезони тук ще намерите разнообразие от произведени в района на хотела екологично чисти храни кисело мляко, домашно сирене, мед, сладка, сокове, ракия, картофи, билкови чайове и др. Менюто включва автентични за района гозби - капама, бански старец, каварма. Производство на собствено вино, сервирано само във винарната на хотела. Къщите за гости и винарната са построени и обзаведени в традиционен български стил. Хотелът разполага с апартаменти, сауна, централно парно, хидромасажна вана и барбекю зона. Можете да ползвате безжичен интернет, кабелна телевизия, паркинг, превоз от хотела до пистите в Банско, където любителите на зимни спортове могат да бъдат в стихията си.

Биохотел МОРАВСКО СЕЛО, 2760 Разлог 0898 621 765, 0743/322 42; e-mail: 2@biohotel-bg.com;

www.biohotel.com


ÂÒÚÓ‡ÌÚ ì“” ¿Õ⁄î

Õ‚ÂÓˇÚÌÓ Ô‰ÎÓÊÂÌË Á‡ ÕӂӄӉ˯̇ڇ ÌÓ˘! София, бул. „Свети Наум” 1, тел.: 02/963 25 65, 0887 098 165


w w w . s v e t l a b a g s . c o m

è÷íè! ë ç à ð å ò ñ à ä Çà

ELLE

«‡ Ô˙‚ Ô˙Ú ‚ ¡˙΄‡ˡ ̇È-ÌÓ‚ËÚ ÍÓÎÂ͈ËË Ì‡ Ò‚ÂÚӂ̇ڇ χ͇ "ELLE". ŸÂ ÔÓÁ̇ÂÚ ÍÛÙ‡ËÚ "ELLE" ÔÓ Á‰‡‚Ë̇, Ú‡ÈÌÓÒÚ, ÎÂÍÓÚ‡ Ë ËÁËÒÍ‡Ì ÙÂÌÒÍË ‰ËÁ‡ÈÌ. »Á‡·ÓÚÂÌË Ò‡ ÓÚ ÔÂÒÓ‚‡Ì ÚÂÍÒÚËÎ Ò ÙÎÓ‡ÎÌË ÏÓÚË‚Ë Ë ‚ËÒÓÍ Òڇ̉‡Ú Ì‡ ͇˜ÂÒÚ‚Ó.

»ÁËÒ͇ÌË Ë Â΄‡ÌÚÌË Ì‡ ‚‡¯ÂÚÓ ‚˜ÂÌÓ Ô‡ÚË Ò ˜‡ÌÚËÚ ̇ " ‡·ÓÚË" ˙˜ÌÓ ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ Ì‡È-‰Ó·ËÚ χÚÂˇÎË (ÚÂί͇ ÍÓʇ, ¯Â‚Ó, Ú˙͇ÌË Ë ‡Ú‡ÍÚË‚ÂÌ ÏÂÚ‡ÎÂÌ Ó·ÍÓ‚).

¬—fl ¿ ◊¿Õ“¿ ≈ — ¿¬“≈Õ“»◊≈Õ  Œƒ » —≈–»≈Õ ÕŒÃ≈– —‡ÏÓ ‚˙‚ ‚ÂË„‡ χ„‡ÁËÌË ì—‚ÂÚÎ‡î ˘Â Ì‡ÏÂËÚ ҂ÂÚÓ‚ÌÓËÁ‚ÂÒÚÌËÚ χÍË ◊¿ƒ⁄–»: ‡‚ÒÚËÈÒÍËÚ ìDoppler" Á‡ ÒËÎÌËˇÚ ÔÓÎ Ë ìDerby " - Ï˙ÊÍË Ë ‰‡ÏÒÍË ÏÓ‰ÂÎË; ÌÂÏÒÍËÚ ìRegensburg " Ë ìGremo ", ËÁ‚ÂÒÚÌË Ò˙Ò Ò‚ÓˇÚ‡ Á‰‡‚Ë̇ Ë ‰ÓÒÚ˙ÔÌË ˆÂÌË; ÒÚËÎÌËÚ ‡Ì„ÎËÈÒÍË ìS. Oliver"; ËڇΡÌÒÍËÚ ìVogue "; ËڇΡÌÒÍËÚ ˜‡‰˙Ë " Piemme " Ë ìB. Cavalliî.

„. —ÓÙˡ, ÛÎ. ì“Û‰Óβ·ËÂî 10 ÚÂÎ./Ù‡ÍÒ: 02/ 873 03 62, 0886 735 825 e-mail: svetla.bags@abv.bg ΔÍ ì÷‰ÓÒÚ 1¿î (œ˙ÚÂ͇ڇ) 0896 730 787

œÓ‰ÎÂÁ - ·ÛÎ. 쬇ÒËÎ À‚ÒÍËî Ë ÛÎ. ì√ÛÍÓî 0896 731 199 œÓ‰ÎÂÁ - ì√‡ÎÂˡî, ·ÛÎ. ì¡˙΄‡ˡî Ë ÛÎ. ì‘. Õ‡ÌÒÂÌî ÚÂÎ.: 02/963 56 51

¡ÛÎ. ì÷‡ ŒÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂÎî 33 ÚÂÎ.: 02/ 943 39 52 ¡ÛÎ. ì¬ËÚÓ¯‡î 78 ÚÂÎ.: 02/ 952 69 97


5, 2008 цена 2 лв.

брой

"ЕНИРА МЕДИЯ" ЕООД 1784 —ÓÙˡ, ·ÛÎ. "÷‡Ë„‡‰ÒÍÓ ¯ÓÒÂ" 113 ¿ ÚÂÎ.: +359 2 970 2603, 0888 243 917, 0895 656 706 e-mail: eniramedia@gmail.com www.eniramedia.com

ËÌÓÔ·ÒÚË͇ à ‰ÓΘÂÌËÂ

À

òåðàïèÿ ðîìàòåðàïèÿ ðîìà ßÏÎÍÑÊÀ ßÏÎÍÑÊÀ ÁÀÍß ÁÀÍß

’ËÏ˘ÂÒÍËˇÚ ÔËÎËÌ„ ÎÔÓÐÎ

Spa Life 5, 2008  

Spa Life magazine 5, 2008