Page 4

La pesca a Internet

Mètodes de mesura

LA PESCA http://www.gencat.cat/temes/cat/agricultura.htm http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/pesca/inici.jsp 1. Indica el nom de 5 llotges de peix deles 19 que té Catalunya: _________________, ___________________, ___________________, _________________ i___________________ − Hi ha cinc mètodes de mesura. Completa les següents frases que fan referència a algun dels mètodes de mesura. Mètode A:

De la punta del ____________ al final de l’aleta caudal.

Mètode B:

De la punta del ________________ al radi més curt de l’aleta caudal.

Mètode C:

De la punta del _______________al final del tèlson.

− Fes un dibuix esquemàtic del mètode A i del mètode B.

Mètode A

Mètode B

5

La pesca  

Credit sintesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you