Page 1

tenim opiniĂł

ELS NOSTRES EXPERTS

La reforma de la Diagonal Josep Maria Rovira / VicedegĂ del COEIC i president de la ComissiĂł de Transport i Mobilitat

D

es de la visió de la mobilitat i del transport públic, la proposta de reforma de la Diagonal tÊ aspectes interessants que caldria remarcar des d’aquesta òptica. En aquests moments, la distribució d’espais en la vialitat d’aquesta avinguda comporta una sèrie de disfuncions que dificulten alhora el moviment dels vianants, dels vehicles privats i del transport públic, bà sicament en el cas dels autobusos urbans. A causa de la dificultat de coordinació semafòrica amb la trama ortogonal de l’Eixample, les velocitats comercials de tots els mitjans de transport són baixes, especialment en el cas dels autobusos. La utilització actual dels dos passejos com a pàrquing per a motos i vial per a ciclistes fa poc amigable el fet de caminar per aquest entorn, igual que el passeig per les estretes voreres Ês perillós i poc recomanable per anar a comprar a les nombroses botigues de l’avinguda. En aquest estat de coses Ês lògic que, aprofitant el projecte d’unió dels dos tramvies, s’estudiÊs una reforma integral de l’avinguda per tal d’adaptar-la mÊs als usos actuals i fer-la mÊs amigable per als vianants, donant-li una clara prioritat al transport públic. Tanmateix, aquest fet no implica pas que la solució final tingui a veure amb el dilema tramvia sí o tramvia no, ja que ha quedat molt clar que, en la situació actual del projecte, del que es tracta Ês de veure quina estructura es vol donar a la futura ordenació, mentre que la solució a donar a la implantació del transport públic queda per a futurs estudis de detall. Abans, però, caldrà resoldre una qßestió primordial: què se’n farà dels vehicles que ocupen actualment la via? Segons els estudis de mobilitat realit-

6

MAIG/JUNY 2010

zats per l’Ajuntament de Barcelona, en el moment en què es portarà a terme l’obra, en qualsevol de les seves possibles opcions, estaran en servei bona part de les ampliacions del metro i s’haurà donat un tomb al tema de les

“La utilitzaciĂł actual dels dos passejos com a pĂ rquing per a motos i vial per a ciclistes fa poc amigable el fet de caminar per aquest entornâ€? Rodalies, per la qual cosa es preveu una disminuciĂł del trĂ nsit privat semblant al que es va produir amb la inauguraciĂł de les rondes o la implantaciĂł de la ;POB7FSEB Per tal de dotar de major capacitat la trama de l’Eixample i compensar la disminuciĂł producte de la remodelaciĂł de la Diagonal, es proposen diferents solucions d’una mĂ­nima afectaciĂł quant a obres i cost que caldria realitzar abans d’iniciar la reforma, una vegada constatada la seva eficĂ -

cia. Aquestes solucions consisteixen a donar continuïtat als carrers de l’Eixample que actualment estan tallats per la Diagonal, com Còrsega o Provença, i invertir el sentit de marxa al final del carrer d’Urgell i a l’avinguda de Sarrià , entre d’altres, per tal de resoldre les sortides i entrades a la ciutat per la Diagonal. El recent estudi de TMB de reorganització del bus a Barcelona, sota el nom de RetBus, aporta dades que serveixen per poder valorar fins a quin punt una reforma radical de la vialitat pot afectar positivament els desplaçaments per la ciutat, i no nomÊs a la Diagonal. Creiem que cal entendre aquesta actuació com un pas mÊs cap a la millora de la mobilitat en l’entorn metropolità central. En definitiva, tot un seguit de solucions tecnològiques, en les quals els enginyers industrials hi tenim molt a dir i que en cas que es tornÊs a replantejar una reforma, exposarem convenientment a les autoritats.

La reforma de la Diagonal  

Article de fulls dels enginyers del COEIC.

Advertisement