Page 1

tenim opinió

ELS NOSTRES EXPERTS

Innovar la valoració dels enginyers Daniel Sanfélix / Subcomissió d’Innovació

L

a mentalitat generalitzada que les solucions a les dificultats han de ser gairebé gratuïtes i el fet de no valorar l’especialització de qui les proporciona, condueix a la desmotivació dels professionals del coneixement, a la seva escassetat, a no disposar de mitjans suficients i al retard en el progrés de la societat. És el que passa ara a la nostra societat. No ens valoraran si nosaltres no lluitem per això, fent front comú amb els altres professionals del coneixement. Les retallades en la disponibilitat de mitjans per potenciar la nostra professió continuaran i l’assumpte dels visats només serà un capítol més cap al menyspreu. Així, independentment de lluitar pels visats fins al final, cal obrir altres fronts de potenciació i retributius per estar en el poder i en el lideratge social. Pel bé de la societat i el nostre. RETRIBUIR LES SOLUCIONS INNOVADORES Que ens retribueixin el just valor de les solucions innovadores que aportem. Les innovacions són una font de riquesa per a les empreses i la societat. Els enginyers i els professionals del coneixement tenim un paper determinant en la

10

NOVEMBRE/DESEMBRE 2010

innovació com a autors, desenvolupadors o gestors que la fan rendible. No obstant això, són els propietaris de les empreses i institucions, siguin propietaris, accionistes, Administració

“Els enginyers i tots els professionals del coneixement, com a col·lectiu, paguem impostos per sobre de la mitjana a totes les administracions” pública, etc., qui es porten la major part dels beneficis d’innovacions i invencions. Així ho diu la legislació sobre invencions laborals al nostre país, cosa que no passa en aquells altres que ens avantatgen en l’R+D+i. Promoguem una legislació favorable a la justa retribució dels innovadors, per incentivar el talent cap a les solucions innovadores i potenciar amb això l’R+D+i a la nostra societat. POTENCIAR AMB ELS NOSTRES DINERS PÚBLICS Els enginyers i tots els professionals del coneixement, com a col·lectiu, paguem impostos per sobre de la mitjana a totes les administracions. Les nostres associacions són les que millor potencien

i poden potenciar aquestes professions en la societat, cosa que tant convé segons es diu. Per això, cal reclamar als governs que part d’aquest excés de contribució sobre la mitjana que realitzem serveixi per finançar les nostres associacions. Els visats eren com fer-ho, innovem ara en el finançament públic i fem-ho amb els altres professionals del coneixement, per justícia i per tenir més força. ASSOCIAR I DONAR-NOS SUPORT Tot l’anterior no és possible sense associacions fortes. Fem que les nostres associacions siguin desitjables perquè solucionin gran part de les dificultats per als nostres ingressos i per a les nostres despeses. Aconseguim que els enginyers i els altres professionals del coneixement puguin viure millor dins de les seves associacions que fora d’elles. Enginyers Industrials de Catalunya té una gran tradició de promoure serveis cooperatius que faciliten la vida professional i personal. Unint esforços amb altres associacions de professionals del coneixement que també la tenen, es pot estar en el lideratge d’una nova manera de desenvolupar la professió i la societat.

Innovar la valoració dels enginyers  

Article fulls dels enginyers del COEIC

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you