Fulls dels Enginyers núm. 287 (gener-febrer-març 2015)

Page 11

PROJECTE 3.0

top-down, en què la junta de presidents de comissions decideix la seva creació. Es podria dir que se segueix un procés racionalista dins d’un marc institucional que interacciona amb altres institucions del país i de la societat. D’altra banda hi ha els grups de treball, que apareixen per un procés que va de baix a dalt, és a dir, de tipus bottom-up. Es podria dir que se segueix un procés evolucionari o darwinià iniciat per un grup de membres del nostre col·lectiu que considera adient la creació del grup i que sobreviurà en la mesura que mantingui el vigor suficient per fer-ho. La meva experiència Puc explicar la meva experiència pel que fa al Grup de Treball Embedded Systems creat el mes d’abril del 2014. Fa uns quants anys em vaig inscriure en la Comissió de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, que cobreix la visió de software i ús de les TIC però en menor mesura toca els temes d’informàtica de planta i processos d’automatització. Per indicació del company Josep Amat em vaig inscriure en el Grup de Treball de Robòtica, en què es treballen aquests aspectes, però la qüestió específica dels sistemes encastats o embedded systems es considera implícit a la tecnologia de la robòtica. Arribats a aquest punt va emergir la possibilitat de crear un grup de treball específic dins de la Comissió de Política Industrial com a complement del grup de Robòtica que també forma part de la mateixa Comissió. El procés seguit suggerit pel president de la comissió corresponent consisteix a realitzar una reunió constituent en la qual els membres fundadors del grup redacten una acta de reunió en què es determina el nom del grup, la llista dels membres fundadors, el nom del coordinador del grup, un apartat de visió i un apartat de missió. Un cop la proposta és acceptada, el grup queda oficialment constituït. A partir d’aquí se li prepara un apartat al web de l’Associació/Col·legi i se li assigna un interlocutor a través del qual es fan les convocatòries oficials de les reunions

i a qui se li dóna suport en totes les qüestions logístiques com ara reserva de sales, organització d’esdeveniments, etc. Aquest interlocutor també és la persona a qui se li ha de lliurar l’acta de cada reunió que realitzi el grup de treball, la qual serà posteriorment enviada als membres del grup abans de la convocatòria següent. Més enllà dels aspectes logístics i d’organització, els EIC aposten per continuar impulsant el debat i la col·laboració entre professionals coneixedors dels diferents àmbits. En el nostre cas, el Grup de Treball Embedded Systems desenvolupa des del principi un document anomenat Document de consens que va evolucionant reunió rere reunió a l’espai de debat reservat a això on tot el que hi consta s’accepta per consens. En el document hi ha la definició adoptada d’embedded systems, una classificació d’aquests prou flexible en què encaixin les diverses variants i sensibilitats, i un lema per dirigir la indústria: Embed or die. Per part de la governança dels EIC hem rebut dues recomanacions. La primera és redactar les actes de reunió i els documents interns en anglès. La segona és funcionar per cercles. En el nostre cas treballem en quatre cercles. El primer és el nucli dur format pels membres que assisteixen de manera regular i participen en l’organització d’actes i activitats. El segon cercle el formen els membres que assisteixen ocasionalment. El tercer cercle el formen els membres que gairebé mai no assisteixen presencialment però que volen estar-hi al corrent rebent les convocatòries, les actes de reunió i el document de consens. Finalment, hi hauria una quarta corona que consisteix en les persones que assisteixen als actes que organitzem, que poden accedir a les presentacions i seguir les nostres activitats públiques. Company, si creus que hi ha una àrea important poc tractada a l’Associació que es vulgui impulsar i fer-ne networking, anima’t a crear un grup de treball! i

“Més enllà dels aspectes logístics i d’organització, els EIC aposten per continuar impulsant el debat i la col·laboració entre professionals coneixedors dels diferents àmbits”

Fulls dels Enginyers

11